Beleggings en participatiemaatschappijen

beleggings en participatiemaatschappijen

Private equity (PE) is in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw groot geworden en inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde beleggingscategorie. Private equity is een tijdelijke eigendomsstructuur die een scherpe financiële prikkel geeft tot actie. Doel is het bewerkstelligen van een fors rendement voor de investeerders, vaak 20 tot 30 procent. Na een aantal jaar – meestal drie tot vijf jaar – verkoopt de private equity-financier zijn aandelen in de regel dus weer voor een hoger bedrag. Om groeigeld te kunnen verstrekken verzamelt een private-equityfirma vermogen via bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, banken, vermogende families en van particuliere beleggers. In 2020 haalden participatiemaatschappijen die in Nederlandse bedrijven investeerden, bijvoorbeeld 6,9 miljard euro aan nieuw kapitaal op bij beleggers. PE-huizen investeren dus vanuit een fonds, gevuld met geld dat de zogenoemde general partner zelf inbrengt, aangevuld met geld dat is opgehaald bij limited partners zoals pensioenfondsen en welvarende individuen. Het fonds investeert onder leiding van de general partner in meerdere overnames (buy-outs). Naast het eigen vermogen van de general en limited partners leent een private-equityfonds meestal ook een aanzienlijke som, bijvoorbeeld bij banken. Die leverage biedt belastingvoordelen, de rente is deels aftrekbaar. En die leverage zorgt er ook voor dat via een hefboom het rendement op het eigen vermogen extra snel stijgt bij een verbetering van de bedrijfsprestaties.

Investeerders kunnen een bedrijf op verschillende manieren van groeigeld voorzien:

1. buy-outs
2. venture capital
3. business angels
4. seed business angel fonds
5. participatiemaatschappijen
6. regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM)

De meest voorkomende vormen van private equity zijn buy-outs en kapitaalinjecties middels venture capital.

Private equity via buy-out

Een buy-out is een overname van een volwassen bedrijf, waarbij het PE-fonds meestal een meerderheidsbelang verkrijgt in ruil voor inbreng van vermogen.

Groeigeld via venture capital

In het geval van venture capital wordt geïnvesteerd met risicodragend vermogen in startups of opkomende bedrijven. Een venture capital fonds investeert vanaf 200.000 euro. Venture capital wordt ook wel durfkapitaal genoemd.

Private equity door business angels

Een business angel is een (voormalige) ondernemer die alleen of samen met anderen zakelijk vanaf 50.000 euro investeert in ondernemingen. Een business angel heet ook een informele investeerder of angel investor. Er zijn Nederlandse en internationale netwerken om zo’n informele investeerder te vinden.

Kapitaalinjectie vanuit seed business angel fondsen

Een seed business angel fonds is een speciaal venture capital fonds. De helft van het geld komt van private investeerders en de andere helft van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo’n fonds richt zich op innovatieve starters, die maximaal 5 jaar bestaan.

Groeigeld uit participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars, beleggingsfondsen en banken. De participatiemaatschappij steekt minimaal 250.000 euro tot miljoenen euro’s aan groeigeld in kansrijke bedrijven.

Financiering door regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM)

Een regionale ontwikkelingsmaatschappij is een door een provincie gefinancierde participatiemaatschappij. ROM’s financieren vanaf 50.000 euro. Ondanks de coronacrisis investeerden PE-partijen in 2020 volop in Nederlandse bedrijven. Men stak voor 6,7 miljard euro aan groeigeld in 180 buy-outs en groeiende bedrijven, aldus branchevereniging NVP. In datzelfde jaar staken investeerders 900 miljoen euro in 300 startups en scale-ups uit ons land om hun verdere groei te stimuleren. Het gemiddelde bedrag was volgens NVP anderhalf keer zo groot als in 2019.

De drie belangrijke exitkanalen voor private equity zijn:

  1. Een strategische verkoop: de onderneming wordt verkocht aan een strategische koper. Dit is doorgaans een koper uit dezelfde of een aanverwante sector die mogelijk synergievoordelen kan behalen. Een voorbeeld van een strategische verkoop in Nederland was de verkoop door Gilde Buy-out Partners van fietsenfabrikant Gazelle aan Pon Holdings in 2011.
    2. Een financiële verkoop: de onderneming wordt verkocht aan een andere private-equitypartij. Veelal betreft het hier bedrijven die in een volgende groeifase zijn beland, waarbij andere private-equitypartijen meer waarde kunnen toevoegen dan de bestaande eigenaren.
    3. Een Initial Public Offering (IPO): de onderneming wordt naar de beurs gebracht, waarna het belang geheel of in delen wordt verkocht.

    Ook bij de rol van private equityhuis Lion Capital bij HEMA zijn vraagtekens te plaatsen. Lion Capital liet de winkelketen achter met een schuld van 800 miljoen euro toen het het bedrijf in 2018 aan het investeringsfonds Ramphastos Investments van Marcel Boekhoorn verkocht.

Beleggings en participatiemaatschappijen en Private Equity investeerders hadden grote moeite met Corona. De meeste deals werden afgebroken of op de lange baan geschoven. Officieel zijn Private Equity bedrijven investeerders die (zo’n 760 miljard wereldwijd) in niet-beursgenoteerde bedrijven beleggen maar in de praktijk worden investeringen via allerlei constructies ook in wel-beursgenoteerde bedrijven gedaan.

Van de vijfhonderd grootste bedrijven in Nederland zijn er 79 in handen van private-equity-investeerders. De Kaaimaneilanden herbergen veel van deze private equity en hedgefondsen waar Nederlandse institutionele beleggers zoals pensioenfondsen op hun beurt ook in laten beleggen. De Kaaimaneilanden zijn zo populair omdat er daar een solide juridisch systeem is met heel veel privacy voor bedrijven die graag onder de radar blijven. De Kaaimaneilanden zijn een Brits overzees territorium. De Britse koningin wordt vertegenwoordigd door een gouverneur. De huidige gouverneur is Anwar Choudhury, die op 26 maart 2018 de vorige gouverneur Helen Kilpatrick opvolgde. De Kaaimaneilanden staan op de grijze lijst van fiscale paradijzen van de OESO. De belangrijkste spelers op de wereldwijde Private Equity-markt zijn BPNA, PitchBook, Apollo Global Management, Advent International, EnCap Investments, KKR, Blackstone, CVC Capital Partners, Warburg Pincus, Carlyle Neuberger Berman en TPG Capital

De twee belangrijkste vormen zijn buy-outs en venture capital. Bij een buy-out wordt meestal een meerderheidsbelang verkregen in ruil voor inbreng van vermogen. Het eigendomsmodel van private equity is tijdelijk; een exit is meestal voorzien na drie tot vijf jaar. In het geval van venture capital wordt geïnvesteerd met risicodragend vermogen in startups of opkomende bedrijven.

Het slechte imago van private equity komt onder andere door de teloorgang van warenhuisketen V&D en uitgeverij PCM (nu DPG Media), die in 2004 door het Britse Apax werd ingelijfd en direct daarna werd volgeladen met schulden.

Overnames door Private Equity bedrijven worden nogal eens met (bank)leningen gefinancierd waardoor het rendement op jaarbasis boven de drempel van 8% uitkomt. Door de overname op deze manier te financieren, wordt het rendement op het vermogen een jaar sneller behaald. Een hoger rendement op jaarbasis bepaalt wanneer private-equity bedrijven beginnen met delen in de winst. Zo kunnen er hoge bonussen aan de investeerders worden uitgekeerd. Dat zo’n dure lening ten koste gaat van het totale rendement is irrelevant.

In private equity is het verdere verdienmodel simpel, bedrijven worden overgenomen en leeggehaald, of volgestopt met schulden, om de aankoop te financieren en worden behandeld als een soort plof BV of sterfhuisconstructie.

De dochterondernemingen van Sanquin die geneesmiddelen maken op basis van bloedplasma zijn deels eigendom geworden van private-equity. Een groep investeerders neemt een belang in Sanquin Plasma Products (SPP) en Plasma Industries Belgium (PIBe), een Nederlandse en een Belgische dochter van Sanquin. SPP kreeg 10 miljoen euro subsidie van het ministerie van Volksgezondheid om een Corona­ geneesmiddel met het bloedplasma van Nederlandse donoren te kunnen ontwikkelen

Private Equity geld wordt veelal ook via onduidelijke constructies in de grote kinderopvangketens of verzekeringsmaatschappijen gestoken. Vanuit de hoek van private equity komt er steeds meer interesse in W&I-verzekeringen, vooral nu toezichthouder DNB geen bezwaren mer lijkt te hebben. Kinderopvangorganisatie Estro en V&D zijn voorbeelden van de ondergang na overnames door private equity bedrijven. Een private equity partij als het Canadese Onex is bijvoorbeeld eigenaar van de keten Kidsfoundation. Het geld voor de opvang dat via de toeslagen die gezinnen ontvangen gaat in plaats van naar kwaliteitsverbetering naar de zakken van investeerders. Sinds de privatisering van de kinderopvang in 2005 is private-equity actief in deze branche. Zij kopen exploitanten van crèches op en bundelen de opvanglocaties om te profiteren van schaalvoordelen. Vorig jaar is een mammoetfusie van Kidsfoundation en Partou aangekondigd met een landelijke capaciteit voor zestigduizend kinderen. Het risico van deze overname is dat een deel van het eigen vermogen van Navitas Capital (de aandelen Partou) wordt vervangen door vreemd vermogen door de nieuwe eigenaren Onex/Waterland. Een deel van het vermogen wordt dus duur geleend en daarna afgelost voor de overname. Maatregelen zijn lastig omdat deze investeerders bijvoorbeeld met een beroep op het vrijhandelsverdrag CETA tussen Canada en Europa claims kunnen indienen wanneer hun verdienmodel wordt beperkt. Eerder dit jaar sloot kinderopvangorganisatie Blos enkele Plusgroepen voor kinderen met zware zorgproblematiek na inmenging van Private Equity. Staatssecretaris Van ’t Wout ziet deze relatie niet, maar laat toch maar een onderzoek instellen naar het verband tussen de kwaliteit van de opvang en de investeringsvorm.

Zo werd ook verzekeraar Conservatrix aangekocht door Eli Global, die met een dubbele herverzekeringsconstructie het risico van de Nederlandse polissen verplaatste naar Barbados, buiten de toezicht van DNB. De topman van Eli Global werd in april 2019 aangeklaagd voor pogingen om een lokale toezichthouder om te kopen. Hetzelfde kan nu gebeuren met Klaverblad.

Pensioenverzekeraars APG en PGGM hebben bij elkaar vanwege de negatieve rentes zo’n 45 miljard euro in private equity gestoken.

AlpInvest Partners is de grootste Nederlandse investeringsmaatschappij en Waterland Private Equity Investments de een na grootste. Verder zijn er ABN AMRO Capital, Gilde Investments, Bencis, NPM Capital, HAL Investments, Peak Capital, Robeco, Torqx Capital en nog tientallen kleinere maatschappijen:

3i Private Equity

Een toonaangevende internationale investeerder gericht op mid-market Private Equity en Infrastructure.

5Square

Committed Capital Entrepreneurs die investeren in ondernemers. 5Square is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die investeert in ondernemers.

AAC Capital

Een investeringsmaatschappij die succesvolle ondernemers en managementteams ondersteunt bij het versneld realiseren van internationale expansie.

ABN AMRO Capital

ABN Amro brengt de aandelendiensten voor grootzakelijke relaties onder in een joint venture met de Frans-Duitse financiële dienstverlener Oddo BHF. Zakelijke klanten die aandelen willen plaatsen krijgen hierdoor toegang tot een distributienetwerk waarbij meer dan zeshonderd institutionele partijen in Europa en de Verenigde Staten zijn aangesloten. Voor de uitvoering van orders zal de joint venture gebruikmaken van het handelsplatform van Oddo BHF. ABN Amro en Oddo BHF, een financiële speler met ruim 110 miljard euro aan vermogen onder beheer, zullen zich vooralsnog op de Benelux richten, maar hebben de ambitie hun samenwerking uit te breiden naar de Duitse markt. Met het Franse Natixis heeft Oddo BHF al een vergelijkbare samenwerking die gericht is op Franse klanten. De bank stopt met handelsfinanciering en grondstoffenhandel. Kantoren in de Verenigde Staten, Brazilië, Australië, China, Hongkong en Singapore gaan allemaal dicht. Zo’n 800 mensen verliezen hun baan, van wie 150 in Nederland.

ABN/AMRO Participaties

Investeert uit de ABN AMRO gecommitteerde fondsen (in opdracht van de bank) en investeert in stabiele bedrijven met een duidelijk groeipotentieel.

Accel Partners

Grote Amerikaanse Durfkapitaal Onderneming

ACE Partners

Een investeerder met een focus op MKB ondernemingen in de industriële sector

Active Capital Company

Amsterdamse investeerder in kleine en middelgrote bedrijven die gevestigd zijn in Nederland. De maximale inkomsten van het te investeren bedrijf moeten tussen de 5 en 80 miljoen liggen. De bedrijven waarin deze firma investeert zijn veelal actief in industriële goederen & diensten.

Advent International

Investeerder in goed gepositioneerde bedrijven met operationele en strategische verbeterpotentieel en werkt samen met managementteams om waarde te creëren door de groei van inkomsten en winst te stimuleren.

Altor

Een familie van investeringsfondsen gericht op investeringen in en ontwikkeling van middelgrote bedrijven.

AlpInvest Partners

AlpInvest Partners belegt kapitaal voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), voorheen PGGM). AlpInvest werd opgericht in 2000 door ABP en toen nog PGGM. Vanwege de kredietcrisis ging het in 2008 slecht met AlpInvest, maar in 2010 behaalde de belegger een recordrendement. ABP en PFZW verkochten Alpinvest daarop in januari 2011 aan de Carlyle Group, maar de beide pensioenfondsen blijven de belangrijkste klant. AlpInvest een van de grootste private-equityfirma’s ter wereld. Het hoofdkantoor van AlpInvest bevindt zich in Amsterdam, met daarnaast kantoren in New York en Hongkong. AlpInvest heeft circa 120 medewerkers. Het is de grootste Nederlandse Private Equity firma die internationaal aanwezig is en zich bezig houdt met onder andere distressed securities en groei- en durfkapitaal.

Anabas Investment B.V.

Anabas Investment B.V. waarvan de enig bestuurder de heer H.B. Kolff die meerde investeringsmaatschappijen heeft onder meer met Ruud Sanders waarmee hij Revascom B.V. heeft opgericht in januari 2012. Het bedrijf zelf staat overigens echter al sinds 9 december 2004 ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel, KvK nummer 09146951. Revascom BV bestaat weer uit: Investment Force BV, vestiging Bergambacht (gemeente Krimpenerwaard). -Uitspraak faillissement op 12 december 2013 en – Raymond Coronel Beheermaatschappij BV. Het failliete bedrijf Investment Force B.V. is opgericht door Ruud Sanders. Dit failliete bedrijf heeft een totale schuld van € 5.181.970,80. De heer Sanders is succesvol betrokken geweest bij een reddingsplan voor voetbalclub BV Veendam. De heer Ben Kolff heeft tevens een aandeel in Toeca Holding BV, waaronder de kledingmerken McGregor en Gaastra vallen. Toeca Holding BV bestaat sinds 2003 en is onderdeel van Kolff Management Services BV. Deze BV is ook gevestigd op het privéadres te Blaricum, inschrijvingsdatum Kamer van Koophandel onbekend, inschrijfnummer 58842373. Op dit moment zou Toeca Holding BV een negatief eigen vermogen hebben van ruim €80 miljoen en een achtergestelde lening van aandeelhouders van €95,6 miljoen.

Anders Invest

Zit in Nederlandse industrie en huur- en zorgvastgoed met lange-termijnfocus

Antea Participaties

Een investeringsmaatschappij die zich richt op het Nederlands MKB

Apax Partners

wehkamp

Private equity investeringsgroep Apax Partners investeert in leveraged en management buy-outs en groeikapitaal. Apax Partners LLP is een Britse participatiemaatschappij met het hoofdkantoor in Londen en onder andere eigenaar van Wehkamp. Het bedrijf is ook actief in New York, Hongkong, Mumbai, Tel Aviv , München en Shanghai. Het bedrijf, inclusief de verschillende rechtsvoorgangers, heeft sinds 1981 ongeveer 51 miljard dollar opgehaald en is een van de oudste en grootste private equity-bedrijven die internationaal opereren. Apax belegt onder andere in telecommunicatie, technologie, detailhandel en consumentenproducten, gezondheidszorg en financiële en zakelijke diensten.

Apollo Global Management

Een van de grootste alternatieve vermogensbeheerders die veel van ’s werelds meest vooraanstaande beleggers bedient

Ares Capital Corporation

Investeerder en financierder van bedrijfsontwikkeling dat uitgebreide financieringsoplossingen levert aan de midden markt

Archegon

Een familiefonds dat eind maart 2021 als een kaartenhuis in elkaar stortte. Bill Hwang belegde naast zijn eigen 10 miljard ook nog eens 90 miljard van banken zoals Credit Suisse en het Japanse Nomura. Ook Goldman Sachs en Morgan Stanley gingen het schip in dooor de verkeerde beleggingen. Archegos was geen hedgefonds, maar een familiefonds dat handelde met een zogeheten ’total return swap’ waarbij de bank een contract afsluiten dat is afgeleid van een bepaald aandeel. Als de koers van het aandeel stijgt, betaalt de bank die stijging aan de belegger. Als de koers van het aandeel daalt, moet de belegger de bank betalen. Sowieso betaalt de belegger bij het sluiten van het contract de bankkosten. Om het risico op stijgende koersen af te dekken, koopt de bank het aandeel vaak zelf. Winst en verlies als gevolg van de koersstijging worden zo tegen elkaar weggestreept. De vergoeding die de belegger hoe dan ook betaalt, staat dan onder aan de streep als opbrengst voor de bank. De belegger leent vaak ook geld bij de bank waarmee hij weer extra contracten afsluit. Op deze manier vermenigvuldigt de belegger de winst bij koersstijgingen. En dat deed Hwang jarenlang met veel succes. Hwang deed zaken met zes verschillende banken. Waarschijnlijk sloot hij bij elke bank dezelfde contracten met geleend geld, zonder dat de banken dat van elkaar wisten. Hwang kon niet meer betalen nadat de koers van een bedrijf waarop hij speculeerde was gedaald. De schulden die hij was aangegaan daalden tenslotte niet mee. Bank na bank belde of hij extra geld wilde storten om de rap oplopende verliezen te dekken. Toen bleek dat dat niet ging lukken, besloten de genoemde Amerikaanse banken als eerste massaal aandelen van het bedrijf te verkopen. Het zette een kettingreactie in gang. Hwang werd eerder ooit al gepakt voor handelen met voorkennis. De voormalige top is onlangs gearresteerd en aangeklaagd. Oprichter Bill Hwang en cfo Patrick Halligan worden beschuldigd van marktmanipulatie en fraude. Toen de banken bijstortingen eisten voor de verliezen die het leed op de beurs manipuleerde zij de koersen van de aandelen die het bezat en loog tegen banken en effectenhuizen. Het hedgefonds maakte gebruik van geleend geld en aandelenderivaten, zoals swaps.Het hedgefonds had 160 miljard dollar aan posities uitstaan.Toen begin 2021 de aandelen plots in koers daalden moest Archegos geld bijstorten (marginverplichting)

Atlantic Capital

Een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich richt op het investeren in bedrijven waar een groei- of verbeterpotentieel aanwezig is en een of meerdere van de onderstaande aspecten een rol spelen. Er is geen specifieke branche of sectorvoorkeur

Atlas Invest

Een particuliere investeringsmaatschappij met meer dan $ 1 miljard aan kapitaal geïnvesteerd in de energiesector

Aurelius

Een multi-asset manager met activiteiten. Als Europese actieve investeerder hebben zij meer dan 100 functionele experts uit verschillende vakgebieden

Avedon Capital Partners

Hoofdkantoor in Amsterdam houdt zich bezig met het ondersteunen van uitzonderlijke ondernemers en managementteams van marktleidende bedrijven

Axivate Capital

Neemt deel in Nederlandse en Europese ondernemingen op het gebied van digitale media, e-commerce, leisure, teleco en travel

BB Capital Investments

Investeert privaat kapitaal in Nederlandse MKB bedrijven en toonaangevende Europese private equity fondsen. De investeringsmaatschappij van Henk van Koeveringe, de eigenaar van de Roompot vakantieparken, die ook eigenaar werd van het inmiddels failliete Drogisterij.net

BC Partners

Doet in alternatieve investeringen in de hogere midden markt, met meer dan 30 jaar als pan-Europese buy-outinvesteerder

BNP Paribas Obam N.V.

OBAM is een aandelenbeleggingsfonds. Het werd in november 1936 opgericht om het vermogen van Franse nonnenkloosters veilig onder te kunnen brengen in Nederland. Daarmee is het een van de oudste beleggingsfondsen van Europa. In juli 1954 kreeg OBAM een notering aan de Amsterdamse beurs.

BPNA

BPEA, opgericht in 1997, is een van de grootste onafhankelijke private-equity firma’s in Azië met een beheerd vermogen van ongeveer 20 miljard dollar. BPEA werkt nauw samen met haar portefeuillebedrijven en verschaft kapitaal voor expansie, herkapitalisatie of acquisities om hun activiteiten op lange termijn te laten groeien. BPEA brengt direct relevante en waarde verhogende ervaring op het gebied van IT-diensten door zes eerdere investeringen die teruggaan tot 1998. Baring Private Equity Asia koopt Virtusa voor twee miljard dollar

Bain Capital

Belegd in alternatieve beleggingsondernemingen met meerdere activa

Bencis

Bencis is een onafhankelijke investeringsmaatschappij, die in 1999 is opgericht door Zoran van Gessel en Jeroen Pit. Bencis heeft expertise in sectoren als Industry & Manufacturing, Food & Beverages, Business & Consumer Services, Healthcare & Leisure en Wholesale & Retail en werkt met 26 medewerkers vanuit haar kantoren in Amsterdam, Brussel/Diegem en Düsseldorf. Wij investeren momenteel in 21 bedrijven, waar zo’n 10,000 mensen werken. Deze ondernemingen realiseren gezamenlijk een omzet van ca. 1,6 miljard euro. Bencis investeert bij voorkeur in ondernemingen met een operationeel resultaat tot 50 miljoen euro. Ondersteund sterke en succesvolle ondernemingen in Nederland, maar ook België en Duitsland. De ondersteuning is actief en heeft als doel om de verdere groei nog beter te laten verlopen. De sectoren waar Bencis ervaring in heeft zijn onder andere voeding, business & consumer services, industry & manufacturing

BioGeneration Ventures III

Investeert in startende bedrijven in de life sciences in Nederland

BlackFin Capital Partners

Een Private Equity-onderneming met hoofdkantoor in Parijs en kantoren in Parijs en Brussel

Blackrock

Het Amerikaanse Blackrock heeft een vermogen van zo’n 10.000 miljard. BlackRock is al meer dan 22 jaar actief in Nederland als vermogensbeheerder voor Nederlandse klanten.

De Blackstone Group

Een Amerikaans investeringsbedrijf in 1985 opgericht door Stephen Schwarzman en Peter Peterson

Bolster Investment Partners

Een lange termijn investeerder gespecialiseerd in minderheidsbelangen

BOM

Bouwt samen met ondernemers aan een duurzame Brabantse economie. Ze delen kennis, vormen netwerken en verstrekken kapitaal

Boron

Boron van Fentener van Vlissingen bouwde een belang op in Intercontinental Hotels Group bekend van de ketens Holiday Inn en Crowne Plaza. Ook is er een belang in SnowWorld en Accell.

Bouwfonds Investment Management zie IEF

Breedinvest

Blokker

Naast HB Capital is BreedInvest is een ander investeringsvehikel van de familie Blokker en deze beheert het door Jaap Blokker opgebouwde vermogen. Breedinvest / HB Capital staken veel geld in vastgoed, obligaties en aandelen van beursgenoteerde en niet-genoteerde bedrijven. BreedInvest stak onder andere geld in Beter Bed, TKH, Macintosh en Stern. Na 18 jaar een substantieel belang in Beter Bed te hebben gehad werden in september 2020 alle aandelen in Beter Bed verkocht. Het belang bracht tientallen miljoenen minder op dan wat het enkele jaren geleden nog waard was. Breedinvest werkt samen met Michiel Witteveen’s en Maarten Langeveld’s Investore. Breedinvest heeft al haar aandelen in Beter Bed na 18 jaar verkocht voor tientallen miljoenen minder dan waar ze jaren geleden voor werden ingekocht. Sinds december bezat de investeringsmaatschappij van de familie Blokker ruim 1,1 miljoen aandelen, ofwel een belang van 4,7 procent. Gerekend met de koers op de dag van verkoop van rond de 2,80 euro, bracht de verkoop zo’n 3,2 miljoen euro op. De koers van Beter Bed is de afgelopen jaren hard gekelderd, vooral als gevolg van problemen bij het inmiddels verkochte Duitse dochterbedrijf. Vier jaar geleden bracht het aandeel Beter Bed nog ruim 22 euro op en het aandelenpakket van de familie Blokker was dus ooit bijna 25 miljoen euro waard. Breedinvest had aanvankelijk als grootaandeelhouder een belang van bijna 13 procent. Andere grootaandeelhouders zijn de familie Zeeman en het investeringsfonds Teslin, dat wordt beheerd door de familie Van Beuningen. De afgelopen zes jaar bouwde de familie Blokker haar belang al stapsgewijs af. Eind 2014 ontstond commotie toen Breedinvest haar belang te hebben verlaagd, tot 9 procent. Het aandeel noteerde destijds zo’n 16 euro. Breedinvest hield het resterende belang van 9 procent nog vijf jaar aan om het eind 2020 terug te brengen tot 4,7 procent hetgeen zo’n 2 miljoen opleverde. De uiteindelijke totale verkoop bracht uiteindelijk samen zo’n 5,2 miljoen euro op. Beter Bed, dat vorig jaar met 161 winkels een omzet van 186 miljoen euro boekte, laat weten dat het bedrijf niet voor de uitverkoop door Breedinvest op de hoogte was gesteld. De familie Blokker verkocht het volledige belang in interieur- en decoratiespecialist CASA aan investeerder Globitas en het huidige management van de keten. Meer dan 30 jaar behoorde Casa tot het imperium van de Blokker-familie. De keten telt 500 winkels en 3.200 personeelsleden in acht landen, waaronder ook België(69) en Nederland(20). CASA, een van oorsprong Belgisch bedrijf, was al sinds 1988 eigendom van Blokker Holding. In 2020 was het concern actief in acht landen, waar het ruim vijfhonderd winkels heeft. In 2018 kwam de keten naar Nederland en in 2020 investeerde Blokker nog 69,5 miljoen euro in het concern om de verliezen door Corona te compenseren. Hierdoor kon het jaar toch worden afgesloten met een positief bedrijfsresultaat waarmee het concern verkoopbaar werd. Het concern stond al jaren onder druk, onder meer door de concurrentie van Action en IKEA. Bovendien mislukte de e-commerce door de te late start. Pas in 2017 werd een eigen webwinkel gerealiseerd. Drie jaar geleden werden met een reorganisatie 50 werknemers afgevloeid en werd een oud magazijn gesloten. Er kwam een kostbaar nieuw geautomatiseerd magazijn langs de E313, de webwinkel werd opgetuigd en ook de filialen kregen een opknapbeurt. Hierdoor werd in 2018 een netto verlies geleden van 19 miljoen euro op een omzet van 174 miljoen euro. Het concern kwam 110 miljoen euro rood te staan. Begin 2020 werd 69,5 miljoen euro aan schulden uitgewist door de extra kapitaalinjectie. De coronacrisis en de tijdelijke sluiting van de winkels leidden toch nog tot liquiditeitsproblemen en in juni moest zelfs surseance van betaling worden aangevraagd. Uiteindelijk werd na 30 jaar toch afscheid genomen van de keten. Globitas wil ‘blijven inzetten op verdere groei en op de uitbouw van de omnichannel activiteiten’ en het personeel behouden.

Bregal Investments

Een wereldwijde private equity-onderneming met beleggingsteams in Londen, München en de Verenigde Staten

Bronze Properties

Bronze Properties S.à.rl is een portefeuillebelegger uit Luxemburg en bezit een reeks bedrijven in de industrie, infrastructuur, energie en vastgoed. Ze werken samen met Retail specialist en financieringspartner GA Europe. In juni 2022 werd Makro Cash & Carry Belgium NV en Metro Delivery Service NV overgenomen om te sanerenDe snelle surseanceaanvraag voor Makro en Metro, wekt het wantrouwen van vakbond ACV Puls, die een rechtszaak overweegt: Amper drie maanden na de overname van de Belgische winkels van Metro en Makro, vroeg en kreeg investeerder Bronze Properties bescherming tegen schuldeisers. De gerechtelijke reorganisatie moet het bedrijf de tijd geven om kopers te vinden voor enkele levensvatbare, afzonderlijke onderdelen. Een overnemer voor het volledige bedrijf, dat zwaar verlieslatend is, kan immers niet worden gevonden en de kopers hebben geen geld voor een ‘normale’ herstructurering, zo blijkt. Vakbond ACV Puls wil onderzoeken of ze de zaak aanhangig kunnen maken bij een rechtbank en kunnen afdwingen dat Metro zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Verschillende kandidaat-overnemers hebben zich intussen gemeld voor onderdelen van het bedrijf. Die onderdelen loskoppelen van het moederbedrijf wordt een complexe operatie. Bovendien dringt de tijd, want veel geld heeft Makro Cash & Carry Belgium niet meer in kas.

CVC Capital Partners

Een groot private equity- en investeringsadviesbureau

Capital Mills

Private Equity firma uit Gorinchem investeert voornamelijk in ondernemingen binnen de Benelux en biedt early stage ontwikkeling en groeikapitaal

Capiton

De in Berlijn gevestigde private equity-investeerder Capiton investeert in de online petfoodretailer Alphapet en financiert tegelijkertijd de overname van Healthfood24. Capiton neemt deel aan een kapitaalverhoging van de Alphapet Group samen met de andere bestaande investeerders, waaronder de family office van Reimann Investors. Met de nieuwe middelen van de kapitaalverhoging en een acquisitiefinanciering verstrekt door de financiële investeerder Muzinich, financiert Alphapet op haar beurt de overname van Healtfood24. Naast de kapitaalverhoging neemt Capiton ook de eerdere aandelen van Heliad in de Alphapet Group over, waardoor Capiton de nieuwe hoofdinvesteerder van de groep wordt nadat de transactie is afgerond en volgens Alphapet 36 procent van de aandelen in handen heeft. De op een na grootste aandeelhouder is nu Reimann Investors. Volgens haar eigen verklaring had Heliad in 2017 geïnvesteerd in een groeifinanciering van 13 miljoen euro – waarvan 10 miljoen afkomstig van family offices – in Alphapet en verwacht nu bij exit een liquiditeitsinstroom van ongeveer 3,9 miljoen euro. De winst voor Heliad zou dus ongeveer 1 miljoen euro moeten bedragen, op voorwaarde dat de mededingingsautoriteiten de transactie goedkeuren

Capricorn Venture Partners

Een boutique vermogensbeheerder van private venture-fondsen en beursgenoteerde effecten met de focus op Europese Innovatieve Bedrijven

The Carlyle Group

Opgericht in 1987 in de VS is een van ’s werelds grootste en meest succesvolle beleggingsondernemingen met een vermogen van 195 miljard dollar. Eigenaar  MikhailFridman is een van ’s werelds rijkste Russen. Hij heeft investeringen uitstaan in tal van bedrijven en is onder meer grootaandeelhouder van telecombedrijf Veon. Holland & Barrett, in Nederland ook wel bekend als De Tuinen werd in 2017 voor zo’n 2 miljard euro aangekocht. Deze keten heeft meer dan 1150 winkels, waarvan circa 180 in Nederland. De Tuinen was vroeger van Ahold en ging in 2003 over naar Holland & Barrett. 

Cerberus Capital Management

Een platform voor directe leningen in het middensegment dat one-stop financieringsoplossingen biedt aan private equity partijen

Charterhouse Capital Partners

Een van de oudste private-equitybedrijven die actief is in Europa. zij volgen een selectieve, op overtuiging geleide benadering om te investeren in hoogwaardige Europese midden markt bedrijven

Cichlide Investment B.V.

Heeft als enig bestuurder de heer M.J. Schothorst de ex ceo van het failliete Mcgregor

Cinven

Opgericht in 1977, werd in 1995 onafhankelijk van de pensioenregelingen van British Coal en richtte in 1996 zijn eerste onafhankelijke fonds op

Committed Capital

Committed Capital werd opgericht in 2008 en werkt samen met ervaren ondernemers om hen te helpen het volledige potentieel van hun bedrijf te benutten door de strategische, commerciële, operationele en uitvoerende capaciteiten uit te breiden. Ze investeren in Nederlandse MKB-bedrijven met een bewezen verdienmodel, sterk concurrentievermogen en stevige groeiambities.

Convent Capital

Convent Capital is een onafhankelijke Nederlandse participatiemaatschappij opgericht in 2011 die zich richt op kleine tot middelgrote ondernemingen binnen de Benelux. Zij investeren in bedrijven die een goed track record hebben en waar zij strategische en operationele mogelijkheden zien om duurzame waarde te creëren: organisch, in nieuwe markten of via een buy-&-build strategie. Convent Capital heeft de ambitie om te bewijzen dat bedrijven die hier nu op inzetten uiteindelijk de winnaars van de toekomst zijn. De focus is gericht op de lange termijn. Het fonds heeft geen afloopdatum en Convent Capital kent geen exit dwang. Een bewust gekozen strategie om fundamentele transities in een passend tempo voor bedrijf en investeerder door te kunnen voeren. Dit doen zij met een team van ambitieuze specialisten in samenwerking met de directie teams van hun deelnemingen, gesupporterd door hun investeerders die allen ondernemers zijn van goede naam en faam en gezamenlijk een solide basis vormen van waaruit zij kunnen investeren

Cyrte

DFZ Participaties

DHG Holding

DIF Damier Group

Delin Capital

Delta Ypsilon

Delta Ypsilon is een investeringsvehicle van Victor Muller. (zie ook Investrand)

Doen Participaties

Doughty Hanson

EMIF (Emerging Market Investment Fund)

Het Duitse Wirecard ging met een schuld van 3,5 miljard euro failliet en meer dan de helft van het personeel (730) is ontslagen. Huurcontracten en leaseovereenkomsten worden door de curator beëindigd. ING en ABN Amro hadden elk zo’n 180 miljoen euro geleend aan het Duitse fintechbedrijf en betalingsverwerker. Mogelijk is voorafgaand aan het faillissement 1 miljard dollar naar schimmige partners doorgespeeld. Op dat moment werd Wirecard al beschuldigd van boekhoudfraude. Wirecard gaf ongedekte leningen aan bedrijven die bedoeld waren als vooruitbetalingen aan verkopers die hun betalingen door de Aziatische partners van Wirecard lieten verwerken. De uitstroom van geld versnelde voorafgaand aan het faillissement in juni. Zo kreeg het Singaporese Ocap in het eerste kwartaal bijna 100 miljoen euro overgemaakt. Wirecard maakte gebruik van partners in landen zoals de Fillipijnen waar het zelf geen vergunning had om betalingen af te handelen. Dat systeem werd opgetuigd door de voormalig operationeel directeur Jan Marsalek, die nu spoorloos is. Toen was KPMG al aan het controleren of de boekhouding van het bedrijf klopte. Wirecard stortte in juni 2020 in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro die op de balans stond verdwenen was, of mogelijk gefingeerd was. Daarnaast was er 3,5 miljard euro aan schulden. Oud-topman Markus Braun en drie andere voormalige bestuurders zijn gearresteerd. Beleggersvereniging European Investors-VEB heeft Ernst en Young bij de rechtbank in Stuttgart gedagvaard voor haar rol van de accountant in bij de ineenstorting van Wirecard en eist eist schadevergoedingen voor beleggers. In april verklaarde Wirecard-ceo en grootaandeelhouder Markus Braun openlijk dat EY de jaarrekening in juni ging goedkeuren en dit werd door EY niet tegengesproken of gecorrigeerd, waardoor investeerders op het verkeerde been werden gezet. Bovendien zijn er twijfels over de juistheid van de controle van eerdere jaarrekeningen van Wirecard door EY. De curator denkt delen van het bedrijf nog te kunnen redden mits structuren worden aangepast. EY had “over het hoofd gezien” dat hooggeplaatste managers van Wirecard in het geheim belangen had in een beleggingsvehikel op Mauritius. Dit fonds, Emerging Market Investment Fund 1A genaamd, verkocht drie Indiase bedrijven aan Wirecard voor 340 miljoen euro. Dat gebeurde enkele weken nadat EMIF de bedrijven zelf voor een fractie van dat bedrag had gekocht. KPMG vermoedt dat via deze doorverkoopactie geld van Wirecard is verduisterd. Het lijkt daarop omdat de waarde van de Indiase bedrijven in korte tijd hard steeg. Dat gebeurde deels op basis van winsten die in de toekomst gehaald zouden worden. Wie er achter EMIF 1A zit is onbekend. KPMG was accountant van EMIF 1A en adviseerde bij de verkoop. Een van de betrokken KPMG-partners ging daarna zelfs werken voor EMIF 1A

EMZ

EMZ Partners heeft zich aangesloten bij de specerijen fabrikant Ankerkraut, die bekend werd door het tv-programma “Die Höhle der Löwen”. Waarom het bedrijf geen start-up meer is en welke rol private equity zal spelen in de toekomst. De Franse financiële investeerder EMZ Partners opende in februari het eerste Duitse kantoor in München. Deze wordt bewoond door de twee voormalige Silverfleet-managers Klaus Maurer (partner) en Guntram Kieferle (medewerker). EMZ nam een minderheidsbelang in de specerijenfabrikant Ankerkraut, die beroemd werd door het tv-programma “Die Höhle der Löwen”.

EQT

Investeerder over de hele wereld in duurzame bedrijven

Equistone Partners Europe

Epcote

Epcote, de beleggingsmaatschappij van Pieter Heerema. Pieter Heerema verkreeg een belang van 28,6% in Spyker Cars N.V, het betrof 4,59 miljoen converteerbare aandelen en een plekje in de raad van Commissarissen.

Ergon Capital Partners

Investeerder over de hele wereld in duurzame bedrijven

Equistone Partners Europe

Egeria

Egeria bestaat al sinds 1997 en investeert vooral op middelgrote ondernemingen, maar heeft ook ervaring met internationale expansie. Ze investeren in gezonde bedrijven in Nederland en de DACH-regio met een bedrijfswaarde tot € 350 miljoen, waarbij als onderliggend principe geldt dat het management mede-eigenaar blijft. Ze richten zich op bedrijven met groeipotentieel, die actief zijn in een markt met aantrekkelijke vooruitzichten. De C&A-familie Brenninkmeijer is sinds een aantal jaar geen onderdeel meer van Egeria. Investeringsmaatschappij Egeria investeert ook in de failliete Imtech-boedel. Ze verwachten veel van de divisie Traffic & Infra vanwege de specialisme in verkeerssystemen. Ze zijn ook de nieuwe eigenaar van Fletcher Hotels. Peter Visser, wil de hotelketen laten doorgroeien naar 150 hotels in Nederland en eventueel ook naar het buitenland. De groeiplannen zouden betekenen dat er in Nederland de komende jaren 47 hotels bij moeten komen. Fletcher runt nu nog 103 hotels. Topman Rob Hermans van Fletcher benadrukt dat de keten ondanks de coronacrisis nog steeds een gezond bedrijf is. Hoeveel geld er precies met de overname is gemoeid, werd niet naar buiten gebracht. Egeria neemt de kleinere belangen van aandeelhouders NIBC en Xead over en wordt zo in een klap meerderheidsaandeelhouder van Fletcher. Het management van de keten houdt ook nog aandelen in handen . Egeria investeert ook in Dutch Bakery Group, Danvo Bakeries, SÜDPACK, LPF, Klafs, APOC Aviation, GoodLife Foods, Flexitarian Bastards, Tuindeco Group, CWS, Vendor, Air Water Inc., Hitec, The Employment Group, MAAS Aviation, Goodlife Foods, de Velux Group, JET-Group, Izicoexellent 1 en 2, Exellent Food, Izico Food Group, Ilionx, QNH, Royal Sanders, Nootenboom textiles, Clondalkin Flexible Packaging Group, Imtech Traffic & Infra cq Dynniq en Daloon

Egeria Capital heeft nu ook een private equity-kantoor geopend in München, geleid door voormalig Takko en Intersport CFO Hannes Rumer. Van daaruit willen Nederlanders hun buy-outbedrijf uitrollen in Duitstalige landen. Eind 2017 haalde Egeria binnen zes weken 800 miljoen euro op voor het vijfde buy-outfonds. Sinds oktober 2018 is er geïnvesteerd. Er is echter maar één investering uit dit fonds gedaan bij de Nederlandse tuinartikelen fabrikant Tuindeco. Dit verhoogt langzaamaan de druk op Egeria om het ingezamelde geld daadwerkelijk aan het werk te krijgen. Hannes Rumer, die Egeria in april aan boord bracht als partner en hoofd van Duitsland, zou dit ook moeten doen. De 43-jarige kwam van de sportartikelenhandel Intersport, waar hij tot eind maart CFO verantwoordelijk was voor financiën, IT, supply chain en digitaal. Deze Amsterdamse investeerder investeert sinds 1997 in bedrijven, om deze weer met winst door te verkopen en dus vooral aanwezig in bedrijfsovernames en de aandelenhandel

Elzas

De Joodse ondernemer Fred Elzas had behalve veel vastgoed ook Coltex Retail  Group met modeketen Didi. Didi was sinds 1984 in handen van de Noord-Hollandse vastgoed- en textielfamilie Elzas die ook de winkelketens Forecast, Steps en Superstar en het merk Miss Etam bezat. In 2010 staakte de ondernemersfamilie Forecast. Ook de ketens Steps en Superstar, die in 2014 werden verkocht aan het Belgische modeconglomeraat FNG  zijn failliet. Fred Elzas heeft een geschat vermogen van 190 miljoen euro. Hij kwam in de jaren zestig in het modebedrijf dat zijn vader vóór de oorlog had geërfd van diens oom. Het bedrijf bezat destijds enkele winkels en verkocht vooral werkkleding. Onder leiding van zijn vader, die de Holocaust had overleefd, had het bedrijf na de oorlog de omslag gemaakt naar mode onder de naam Vet Vrijetijdskleding. Maar pas als Fred en zijn broer Jaap in de zaak komen, groeit het bedrijf snel. In 1984 boeken 44 winkels van Coltex al een omzet van 65 miljoen gulden. De broers namen negentien Didi-winkels over van Rattan Chadha, de ondernemer die daarna Mexx opricht. Eind jaren tachtig kwam daar Superstar bij. De inkomsten uit de winkels werden geïnvesteerd in vastgoed, veelal in zo’n 170 winkelpanden. Hun gezamenlijke vermogen wordt destijds geschat op 220 miljoen gulden, omgerekend 100 miljoen euro. De broers gingen zakelijk uiteen als gevolg van een ruzie. Jaap verkocht zijn belangen in de winkels en het vastgoed, en vertrok naar Curaçao. Fred Elzas bleef achter, geassisteerd door zijn zoons Yasha en Sharim. Tussen 2004 en 2008 namen ze in fases zo’n 80 winkels van de modeketen Steps over, die onder de paraplu van investeerder Greenfield op de rand van een faillissement terecht was gekomen. In 2008 heeft Coltex dan 330 winkels, van de formules Vet Vrijetijdskleding/Forecast, Superstar, Didi en Steps. Coltex kwam echter in de problemen. In 2010 kondigt de familie aan te stoppen met de jeansketen Forecast, het vroegere Vet Vrijetijdskleding. De damesmodewinkels van de familie kampen ondertussen met concurrentie van hippere of goedkopere modewinkels als Zara, H&M en Primark en webwinkels als Zalando. In 2012 probeert Coltex de eigen online omzet op te stuwen, door in zee te gaan met webwarenhuis Wehkamp. Maar twee jaar later verkochten zijn hun dochterbedrijven Steps en Superstar om niet aan het Belgische modebedrijf FNG die wel de schulden overnam om daar later zelf door failliet te gaan. De resterende modeketen Didi, met dan nog zo’n honderd winkels, bracht de familie onder bij het eigen 3D Fashion. In 2017 boekte het bedrijf een verlies van 4,4 miljoen euro op een omzet van 47 miljoen. Uiteindelijk gaat  Didi failliet  waardoor 350 voltijdsbanen verloren gaan Dankzij hun belangen in het vastgoed hadden Fred Elzas en zijn zoons in 2016 nog steeds een geschat vermogen van 100 miljoen euro. Zo bezit het vastgoedbedrijf Coltavast van de familie het winkelcentrum Makado in Schagen, een verzameling winkels aan de Amsterdamse Postjesweg en de Utrechtse zorgflat De Keizershof. Als eigenaar van De Keizershof raakte de familie onlangs in opspraak, toen bleek dat bejaarde bewoners werden gedwongen te vertrekken.

Endeit

Joop van den Ende en Hubert Deitmers richtten in 2006 de investeringsmaatschappij Endeit (ook wel Van den Ende & Deitmers Venture Capital Partners) op. In dat jaar nam het investeringsfonds een belang van 30% in televisieproducent Eyeworks – het latere Warner Bros. International Television Production Nederland. Ook investeerde dit bedrijf met durfkapitaal in sociaalnetwerk Hyves. In april 2021 werd bekend dat hij zijn actieve rol en aandelen volledig overdroeg aan Hubert Deitmers en Martijn Helmann.

Epcot (zie Investrand)

FIPH

Investeringsvehicle FIPH van Van der Schoor, die later werd overgenomen door zijn R&S Finance. Dit fonds werd herhaaldelijk gevuld vanuit FNG. In april 2018 zou een overeenkomst zijn gesloten dat er via de rekening van FNG Benelux Holding maximaal 19 miljoen euro mocht stromen naar FIPH, die verplicht was om aan te geven waarvoor de middelen werden gebruikt. Het maximumbedrag zou al gauw zijn overschreden en het geld zou ook voor andere doelen zijn gebruikt. In 2019 en 2020 zou via verschillende stortingen nog 49 miljoen euro zijn overgeschreven naar FIPH. Volgens de revisor van het faillissement zou sinds eind 2016 in totaal 110 miljoen euro aan financiële middelen ter beschikking zijn gesteld aan FIPH. Voorlopig heeft de Mechelse onderzoeksrechter nog geen acties uitgevoerd in Nederland. De woordvoerder van het Antwerpse parket benadrukt dat het gerechtelijk onderzoek “volop aan de gang is” en zich vooral richt op drie grote thema’s: “het afwenden van middelen uit de respectievelijke ondernemingen, het opzetten van bepaalde frauduleuze constructies en het witwassen van gelden”.

Fields

Amsterdamse groep van bedrijven dat particulier eigendom is van het bestuur

Foreman Capital Biedt ondernemend kapitaal aan gezonde, goed geleide bedrijven

Fortino Capital

Fortino Capital Partners

Werd opgericht in 2013 met de wens om het technische ecosysteem in Noordwest-Europa verder te ontwikkelen. In 2017 hebben ze € 240 miljoen Growth PE-fonds opgehaald om te investeren in aandelen met een grotere groei

Fresh Dutch SME Fund

Richt zich op mkb-leningen. Het fonds is opgezet door Voordegroei, vermogensbeheerder OHV en verzekeraar De Goudse. Het is het enige verhandelbare fonds dat zich helemaal richt op mkb-leningen waarin particulieren en institutionele partijen, zoals verzekeraars en vermogensbeheerders, kunnen investeren. Fresh Dutch SME Fund is een gezamenlijk initiatief van Voordegroei, OHV (dat in april 2019 haar belang in eerstgenoemde nog vergroot heeft) en De Goudse die in november 2019 een belang van 10 procent nam in Voordegroei. Met het fonds willen de drie antwoord geven op de oproep voor meer innovatie en diversiteit in het financieringslandschap. Particulieren moeten zelf zorgen voor voldoende spreiding in hun beleggingsportefeuille. Iets wat Fresh Dutch SME Fund hiermee wil oplossen. “Met het fonds bieden ze de mogelijkheid om te beleggen in een gespreide portefeuille met mkb-leningen, die verhandelbaar zijn en waar je maandelijks in en uit kunt stappen. De Goudse zelf belegt al langer in individuele mkb-leningen en heeft haar portefeuille ingebracht om het nieuwe fonds direct een goede start te kunnen geven. Fresh Dutch SME Fund is een zogeheten open end fund, wat inhoudt dat in- en uitstappen onbeperkt mogelijk is. “We kunnen dus ongelimiteerd doorgroeien”, zo legt Vemer uit. “We verwachten in 2021 in ieder geval 50 miljoen euro te kunnen plaatsen. Er is belangstelling van zowel particulieren als professionele beleggers. Naast de bekende beleggingscategorieën hebben zij er nu een interessante mogelijkheid bij

GEM Global Yield Fund Limited

GEM Global Yield Fund Limited gaf Saab Automobile AB een converteerbare lening van 30 miljoen euro voor de redding van Saab van Victor Muller

Gilde Equity Management/Gilde Investments/Gilde Healthcare/Buy Out Partners

Gilde is een mid-market private equity-huis in de Benelux en DACH-regio’s met een netwerk van lokale kantoren. Rabobank verkocht in 2015 Gilde Investment Management aan de leiding van deze risicokapitaalverstrekker. De afgesplitste participatiemaatschappij was sinds 1996 onderdeel van de Rabobank. De Rabobank bleef investeren in fondsen van Gilde. Gilde is een gespecialiseerde Europese investeringsmaatschappij, gericht op de zorgsector. In totaal heeft het 1 miljard euro onder beheer in private equity (drie fondsen, gericht op winstgevende zorgondernemingen) en venture- en groeikapitaal (gericht op snelgroeiende ondernemingen op het gebied van medische technologie en geneesmiddelen). Naast kapitaalverstrekking houdt Gilde zich ook bezig met praktische ondersteuning aan het management van ondernemingen waarin het investeert. In de afgelopen jaren stak Gilde onder meer geld in ziekenhuissoftwareleverancier Performation, telecomdienstverlener voor de zorg Zetacom en in MercachemSyncom, een bedrijf dat farmaceutische bedrijven ondersteunt bij de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Gilde Healthcare haalde 200 miljoen euro op voor een fonds, gericht op zorgverleners, leveranciers van medische producten en dienstverleners. Het geld kwam van onder andere PGGM/Pensioenfonds Zorg en Welzijn, en Rabo Corporate Investments, en internationale gespecialiseerde fondsinvesteerders, vooral zogeheten fund-in-fund-investors. Het fonds richt zich op de grotere gevestigde, winstgevende Europese ondernemingen, bij voorkeur met een hoofdkantoor in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. Gilde Healthcare’s groeikapitaalfondsen zijn gericht op innovatieve medische technologie en biofarmaceutische bedrijven in Europa en de Verenigde Staten en Azië

Gilde Equity Management

Het hoofdkantoor in Utrecht, maar is ook gevestigd in Zürich, Frankfurt en Brussel. Het bedrijf investeert doormiddel van Private Equity en biedt ook durfkapitaal voor bedrijven met een risicofactor

Gilde Investment Management (GIM)

Opgericht in 1982 en een van oorsprong Nederlandse investeringsmaatschappij, het was een van de eerste investeringsmaatschappijen in de Benelux. Het bedrijf zit in private equity en durfkapitaal. GIM is actief in de markt via drie onafhankelijke fondsen: Gilde Equity Management, Gilde Buy Out Partners en Gilde Healthcare Partners. GIM zetelt in Utrecht en de fondsen hebben ook vestigingen in Zürich, Frankfurt am Main, Houten, Antwerpen en Brussel. Gilde kocht voor 28 miljoen het onderdeel Leen Bakker van Blokker en is ook eigenaar van winkelketen Kwantum (van Ronald Steenbergen). In 2015 werd 52 miljoen euro verlies geleden op een omzet van van 2.076 miljoen euro. Gilde Equity is voornemens om deze inmiddels winstgevende onderdelen in 2022 van de hand te doen.

Detacheerder DPA ging in 1999 naar de beurs. In maart 2021 kondigde Gilde aan het bedrijf van de beurs te willen halen en bood 1,70 euro per aandeel, ofwel 80 miljoen voor het hele bedrijf. Zo’n 93 procent van de aandeelhouders ging daarop in, maar de rest vond het bod te laag. Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) liet zich kritisch uit over de plannen van Gilde en DPA. Grootaandeelhouder Gilde haalde de activiteiten van DPA uit het beursfonds, waardoor er een lege beurshuls overbleef. en wilde vervolgens de beursnotering schrappen. Daarmee zouden de dwarsliggende aandeelhouders grotendeels zijn uitgespeeld.Bij die operatie vonden Gilde en DPA echter de activistische belegger Frans Faas op hun weg. Faas vindt dat DPA voor een ‘habbekrats’ is verkocht. Afgelopen februari liet Recalcico, het bedrijf van Faas, weten daadwerkelijk een bodemprocedure te hebben gestart tegen DPA en Gilde. Ook was bij de Amsterdamse beurs Euronext vergeefs bezwaar gemaakt tegen de beëindiging van de beursnotering. In maart heeft Euronext de beursnotering van DPA daardoor kunnen schrappen. Wat rest is een niet-beursgenoteerde vennootschap met de naam DGNV.

Gimv

Aanvankelijk was het doel het ondersteunen van Vlaamse bedrijven in hun uitbouw en internationale groei

Globitas

Een onafhankelijke investeringsmaatschappij. Een hands-on investeerder, voor ondernemers door ondernemers. Zij treden doorgaans in speciale situaties op, hebben een pragmatische aanpak, vinden creatieve oplossingen en ondersteunen bedrijven om de onderliggende waarde fundamenten te ontsluiten. Ze investeren in de hele kapitaalstructuur en zijn sectoronafhankelijk. Van de familie Blokker financierde Globitas het volledige belang in winkelketen CASA voor het huidige management van de keten. CASA, een van oorsprong Belgisch bedrijf, was al sinds 1988 eigendom van Blokker Holding. Onder de vleugels van Blokker maakte CASA de stap over de grens. In 2020 was het actief in acht landen, waar het ruim vijfhonderd winkels heeft. Meer dan 30 jaar behoorde Casa tot het imperium van de Blokker-familie. De keten telt 500 winkels en 3.200 personeelsleden in acht landen, waaronder België. In Nederland zijn er 70 Casa-winkels.

Green Briar

Greenbriar Equity Group is een Amerikaanse private-equity met investeringen ter waarde van ruim 4 miljard dollar. Het fonds richt zich vooral op dienstverleners en fabrikanten in transport en logistiek, luchtvaart, defensie en industrie. Uber verkocht een deel van zijn aandelen in Uber Freight aan Greenbriar voor 500 miljoen dollar. Uber Freight wordt door de deal gewaardeerd op 3,3 miljard dollar.

Greenfield Capital Partners H2 Equity Partners

Gevestigd in Amsterdam. Samen met het management van het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt, worden de bedrijfsstructuur verbetert

HB Capital

HB Capital de 2e investeringsmaatschappij van Blokker verkocht voor 33 miljoen euro haar aandelen in de Twentse kabelproducent TKH.

Hg Capital

Een gespecialiseerde private equity-investeerder die zich richt op software- en servicebedrijven

H en Q Asia Pacifics

Een investeringsmaatschappij in technologische ondernemingen in Silicon Valley en een pionier op het gebied van grensoverschrijdende ondernemingen in Azië met een trackrecord van meer dan 34 jaar. Oorspronkelijk opgericht door Dr.Ta-lin Hsu als een divisie van de Amerikaanse investeringsbank Hambrecht & Quist, was H & QAP de eerste Amerikaanse durfkapitaalfirma in Azië en beheerde het in totaal 3,4 miljard USD aan gecommitteerd kapitaal verdeeld over 29 fondsen en meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd sinds de oprichting in 1985. H & QAP is blijven focussen op investeringen in een vroeg stadium in zowel de VS als Azië, met de eigenschap dat het een sterk grensoverschrijdend potentieel heeft, voornamelijk tussen Azië en de VS, met overwegingen voor andere landen zoals Israël. H & QAP is toegewijd aan het identificeren van superieure commerciële kansen in zowel de VS als Azië en werkt nauw samen met bedrijven om hun onbenutte potentieel te ontsluiten om te profiteren van de grote markt aan beide zijden van de Stille Oceaan. Gedurende zijn lange geschiedenis heeft H & QAP een uitgebreid lokaal en wereldwijd netwerk gekoesterd via zijn portefeuillebedrijven en brancherelaties, waardoor een steunpunt is gecreëerd om toekomstige portefeuillebedrijven te helpen uitgroeien tot wereldwijde bedrijfsleiders

HAL

HAL, de investeringsmaatschappij van de Rotterdamse miljardairsfamilie Van der Vorm, heeft een belang van 49 procent in Coolblue en wil het bedrijf naar de beurs brengen. Coolblue boekte vorig jaar een omzet van ongeveer 2 miljard euro en haalde daarbij een winst van 114 miljoen euro. HAL heeft onder ander geïnvesteerd in ondernemingen die in verbinding staan met de Rotterdamse haven en staat erom bekend dat ze veel invloed willen uitoefenen op het ondernemersbeleid binnen de bedrijven waarin ze investeren. HAL heeft in 2021 fors meer winst geboekt. Het belang in optiekbedrijf GrandVision werd voor 3,5 miljard euro van de hand gedaan. HAL had ruim driekwart van de aandelen in dat bedrijf. Door de boekwinst steeg het resultaat vorig jaar naar bijna 4,3 miljard euro. Een jaar eerder was de winst nog 623 miljoen euro. Het bedrijf achter brillenketens Eyewish en Pearle kwam vorig jaar in handen van EssilorLuxottica. HAL heeft ook belangen in de FD Mediagroep, SBM Offshore en bouwbedrijf Van Wijnen. HAL zag de waarde van zijn investeringen in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven met 528 miljoen euro stijgen. Dat kwam vooral door de hogere waardering van GrandVision, maar ook de koerswinst van Boskalis. Daartegenover stond een mindere prestatie van het aandeel van tankopslagbedrijf Vopak. Daarbij hangt, gelet op het bod van HAL op Boskalis, een prijskaartje van 4,2 miljard euro aan dat bedrijf. De investeerder heeft al 46 procent van de stukken Boskalis in handen. Verder meldt HAL dat het directe risico met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland beperkt is. De landen waren vorig jaar goed voor een omzet van 80 miljoen euro. De investeerder heeft ook Russische obligaties in handen en bezit daar ook een bedrijf. HAL benadrukt dat de oorlog impact kan hebben op de vraag naar diensten van bedrijven waarin het investeert. Ook wijst de investeerder op het risico vanwege de gestegen prijzen voor grondstoffen en materialen en de impact daarvan op de inflatie.

H.I.G. Capital

Een wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met meer dan $ 43 miljard aan eigen vermogen onder beheer, *met een focus op de smallcap- en midcap-segmenten van de markt. De HIG-fondsenfamilie omvat private equity, groeikapitaal, onroerend goed, schulden / kredieten, leningen en biogezondheid. Het team van meer dan 400 investeringsprofessionals heeft aanzienlijke operationele, advies-, technologie- en financieel managementervaring en investeerd in bedrijven in de VS, Europa en Latijns-Amerika. Zij hebben kantoren in Miami, New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco en Atlanta in de VS, en aangesloten kantoren in Londen, Hamburg, Luxemburg, Madrid, Milaan en Parijs in Europa, evenals Bogotá, Rio de Janeiro en São Paulo in Latijns-Amerika.

HAL investments

SB Real Estate BV van HAL Investments (Marcel Kokkeel en Heino Vink) is gespecialiseerd in de herontwikkeling van verouderde winkelcentra en heeft projecten in Alphen aan den Rijn, Veldhoven en Rijswijk. SB Real Estate heeft het pand van HEMA in winkelcentrum De Aarhof gekocht van een consortium van beleggers geadviseerd door Crossroads Real Estate. Met deze aankoop is het hele winkelcentrum nu van HAL. Sinds de jaren ‘70 is De Aarhof uitgebreid en is het pand van HEMA midden in het winkelcentrum komen te liggen. Het pand maakte deel uit van een portefeuille welke Crossroads in 2016 van IEF Capital heeft aangekocht. Het complex wordt gemoderniseerd, en verduurzaamd en er worden woningen aan toegevoegd. Ook wordt er een tweede supermarkt en een vershof toegevoegd. Met de aankoop van de HEMA is de weg vrij om een definitief ontwerp op te stellen en daarmee toe te werken naar de aanvraag van de omgevingsvergunning en de bestemmingsplanwijziging eind dit jaar. CBRE trad in de deal op als asset manager en verkoopadviseur van verkoper. Het consortium werd juridisch bijgestaan door Allen & Overy.

HPE Growth Capital Helios Investment Partners Van Herk Ventures

Helvetia (zie ook Investrand)

Victor Muller van Spyker zette jaarlijks een of meerdere Spyker auto’s voor zichzelf opzij en zette deze op naam van zijn Zwaanwijck management B.V., later in 2002 Invicta Collection B.V. geheten. De B.V.’s waren eigendom van zijn investeringsmaatschappij Helvetia. De totaal twaalf Spyker auto’s en een landrover werden later gebruikt om via een leaseback constructie bij Amstel Lease nieuw geld te genereren.

De Hoge Dennen

Investeringsmaatschappij van de familie De Rijcke die Investeert in diverse vermogenscategorieën De Hoge Dennen van Kruidvatfamilie De Rijcke investeert onder andere in Felyx straatscooterverhuurder voor 24 miljoen

Holland Venture Capital

Een van de eerste onafhankelijke participatiemaatschappijen in Nederland Waardecreatie in venture, growth en buy-out

IBS IK Investment Partners Iconiq Capital

Investeringsfonds Iconiq Capital, is het beleggingsfonds dat o.a. Mark Zuckerberg bediend en zij hebben een groeiende belangstelling voor Europese startups. Zij hebben onlangs een kantoor in Londen geopend om van hieruit gerichter te gaan investeren in startups uit Europa. Iconiq Capital werd in 2011 opgericht door voormalig Goldman Sachs-bankier Divesh Makan. Het investeringsfonds was mede opgezet om het vermogen van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg te beheren, maar het fonds staat nu bekend als thuisbasis voor vele Silicon Valley-miljardairs, waaronder ook Jack Dorsey, CEO en medeoprichter van Twitter, en Reid Hoffman, de medeoprichter van LinkedIn. Iconiq is een multi-family office en speelt in op financiële behoeften van haar cliënten, zoals het aankopen van onroerend goed of privévliegtuigen of het regelen van belastingplanning. Het is ook een institutionele vermogensbeheerder voor pensioenfondsen zoals de Canada Pension Plan Investment Board. In de loop der jaren, en uiteraard met behulp van het uitgebreide netwerk, heeft Iconiq deelgenomen aan investeringsrondes van enkele unicorns, zoals Uber, Flipkart en The Honest Company. In 2015 investeerde het in het Nederlandse betaalbedrijf Adyen. Het investeringsfonds heeft eind 2020 de Europese tak Iconiq Capital (UK) heeft opgezet.

Inflation Exchange Fund IEF

Het grootste deel van het vastgoed van Macintosh werd in 2005 aankocht om het voor veel geld inclusief onderhoudsverplichtingen weer terug te huren. De opbrengst van 1,3 miljard ging naar toenmalig eigenaar KKR. Inflation Exchange Fund (IEF Capital) is de mede-eigenaar van een vastgoedportefeuille van 2,5 miljard euro en deze omvat niet alleen winkelpanden op toplocaties van V&D maar ook die van de Bijenkorf en de Hema. IEF Capital startte in 2001 als een joint venture met Bouwfonds Investment Management (IM Bouwfonds).

INKEF Capital

In 2010 opgericht om startende ondernemers en hun spectaculaire technologische ondernemingen te financieren en te ondersteunen

Innovation Industries InnovationQuarter Intersaction

Infestos

Investeerder met het hoofdkantoor in Enschede die zich focust op ondernemingen die een nieuwe organisatie of bedrijfsstrategie nodig hebben. Ook investeert Infestos in meerderheidsbelangen in Nederlandse industriële ondernemingen.

InfraCapital Insight Venture Partners JLL Partners

Investore

Het vastgoedbeleggingsmaatschappijtje van Michiel Witteveen samen met zijn nieuwe zakenpartner Maarten Langeveld . Kochten in 2008 een belang in de V&D-panden in Tilburg en Rotterdam Zuidplein. In 2008 kocht hun Investore Holding samen met Nieuw Winkel Vastgoed (NWV) van Alexander Hart en Rob van Nieuwkerk in een joint venture onder de naam Royalton Real Estate de twee warenhuizen van Vroom & Dreesmann in Tilburg op de Heuvelstraat en in Rotterdam op het Zuidplein. In 2009 namen ze een belang in een winkelcentrum in Amsterdam-Noord en twintig winkelpanden. Bij die laatste twee deals deden ze dat samen met BreedInvest, een investeringsvehikel van de familie Blokker.

Investrand (voorheen Nerah beheer )

Victor Muller was in 1992 CEO bij de Emergo Fashion Group en Emergo Sportswear waarvan hij een jaar later uit de failliete boedel het failliete de gerenommeerde merknaam McGregor  wist te kopen. Hij bracht vervolgens de McGregor Fashion Group op 29 april 1999 naar de beurs en richtte hiervoor samen met Jeroen Schothorst en Ben Kolff, beleggingsmaatschappij Investrand op. In oktober 2000 nam het McGregor trio ook de vennootschap Gaastra International Sportswear B.V. over. 

Lion Capital

Lion Capital was onder andere (2007-2018) eigenaar van de HEMA. De leningen die daarvoor werden afgesloten werden op de balans van de Hema gezet waardoor er hoge renteafschrijvingen waren. In 2015 ging het om 55 miljoen euro. Lion verkocht de HEMA in oktober 2018 aan investeerder Ramphastos van Marcel Boekhoorn, die de winkels en onderdelen wil doorverkopen aan franchisenemers. Vier bestuurders konden meteen vertrekken

KPN Ventures Karmijn Kapitaal

Investeringsfonds in bedrijven die worden geleid door gemengde managementteams, bestaande uit een gebalanceerde combinatie van vrouwen en mannen

Kohlberg Kravis Roberts & Co

KKR is een Amerikaanse investeringsmaatschappij, gevestigd in New York

Life Sciences Partners

LSP (Life Sciences Partners) is een onafhankelijke investeringsfirma, gevestigd in Amsterdam. Zij investeren zowel in private en publieke sectoren

Lindsay Goldberg Lunatech Ventures

Rotterdamse investeringsmaatschappij dat vooral de focus legt op jonge IT bedrijven

MKB Fonds Main Capital

Gevestigd in Den Haag en investeert in bedrijven in de software industrie, voornamelijk in de Benelux en Duitsland. De focus ligt op bedrijven met een omzet vanaf 4 miljoen

Maasstad Invest (zie Blokker/Mirage/Witteveen/Manaus)

Mallanganee Properties zie Investrand

Mallanganee Properties hield de aandelen van Casual Wear Shops Nederland B.V. (C.W.S.N.), waarin de Nederlandse McGregor Shops zaten. Victor Muller en Jeroen Schothorst waren hiervan directeur via privé BV’s. Daardoor hadden zij het uiteindelijk voor het zeggen in de winkel exploitatie en niet de N.V. McGregor zelf. McGregor voorzag het bedrijf en het raceteam van Spyker van kleding en omdat Spyker onder andere deelnam aan de beroemde, grote Le Mans races kwam het merk McGregor hiermee extra in de belangstelling te staan.

Manaus

In 1988 begon Michiel Witteveen samen met hockeyvriend en omstreden Michiel Herter het investeringsbedrijf Manaus en zij kochten de eerste vijf jaar wat kleine bedrijfjes, waaronder jeneverstoker Rutte. In 1993 werd de failliete stomerijketen Palthe gekocht en daarnaast kocht hij damesmodewinkels op en noemde deze opnieuw ‘Witteveen Mode’. Het concern nam ook de winkelketen JanDam over. Hiermee kreeg Manaus 54 winkels met 270 werknemers in handen. JanDam exploiteert onder meer Janse Herenmode, Adam, Pieters Dortu en vijf Benetton-winkels. De JanDam-groep, voorheen geleid door Th. Jan.se, was destijds goed voor een omzet van 46 miljoen gulden. Door de aankoop groeide de winkeltak van Manaus, Hollands Winkel Bezit, naar een omzet van ongeveer 110 miljoen gulden. De directie werd gevoerd door Witteveen en Herter samen. Volgens Herter heeft Janse zijn winkels verkocht in verband met het bereiken van de pensioenleeftijd.

Mentha Capital

Een onafhankelijke private-equityfirma die actief is aan de onderkant van de midden markt in Nederland en Vlaanderen

Mid Europa Partners

Mirage zie Blokker /Manaus/Witteveen

Mississippi Ventures

De investeringsmaatschappij van de familie Van Eerd van Jumbo. Wil 75 miljoen investeren in de overname van de HEMA en neemt een belang in de Duitse flitsbezorger Gorillas en gaat ook de wielerploeg van Jumbo-Visma sponsoren. Gorillas en Jumbo werkten al samen, waarbij boodschappen van de supermarktketen worden bezorgd door de koeriers van Gorillas. Gorillas wordt ook co-sponsor van de succesvolle wielerploeg van Jumbo-Visma. In de Tour de France, die op 1 juli van start ging stond Gorillas op de shirts van de wielrenners. In september heeft de Fiod een onderzoek gestart naar witwassen. De sponsoring van de motorcross zou hierin leidend zijn.

Momentum Capital

Mubadala Development Company

De successen op de mondiale F1 races waren reden voor Mubadala Dubai om te oinvesteren in Spyker.. In september 2005, won de Spyker C8 Spyder GT2R (chassis nummer 046) de 2e plaats in de LMGT klasse bij de LMES (1000 km of Nürburgring, Germany) en in november won dezelfde GT2R de 2e prijs van de GT2 klasse in Dubai bij de FIA GT race. Deze overwinning bleef niet onopgemerkt in Dubai en Victor wist overheidsconcern Mubadala Development Company zover te krijgen dat zij investeerden in Spyker. De ondertekening van het contract werd bijgewoond door Jan Peter Balkenende.

NIBC Mezzanine & Equity Partners

NMG

Investeringsfonds Nederlands merkgoed, investeerde onder andere in woonwinkel Riverstate, die in juni 2022 failliet ging en limonademaker Ranja, kauwgomproducent BenBits, watersportmerk Mistral en outdoorbedrijf Nomad.

NPM Capital

John Fentener van Vlissingen is een telg uit de familie die begin vorige eeuw steenrijk werd met de steenkolenhandel SHV. Zijn kinderen en hij bezitten nog steeds een flink pakket aandelen in SHV Holdings waaronder een wereldwijde LPG-handel, Makro-winkels in Zuid-Amerika, diervoedergigant Nutreco, technische groothandel Eriks, transportbedrijf Mammoet en participatiemaatschappij NPM Capital. Legt de focus op middelgrote en grote bedrijven. Na investeren blijft NPM Capital actief betrokken bij het management. NPM investeert onder ander in het verliesgevende Suit Supplies waar het jaar 2021 ook weer werd afgesloten met 22 miljoen verlies. Het brutobedrijfsresultaat ging van minus €47 miljoen in 2020 naar plus 18,5 miljoen euro in 2021. In de jaarrekening wordt vermeld dat 48% van de omzet afkomstig is uit de Verenigde Staten. Ruim 2/3 van de omzet is afkomstig uit de wereldwijd verspreide fysieke winkels van SuitSupply. 5% van het personeel werd afgevloeid van 1300 naar 1238 FTE. Het eigen vermogen is ruim 75 miljoen euro negatief, met nog eens 140 miljoen euro aan bankschuld en nog eens 20 miljoen euro aan terugbetalingen aan overheden zoals uitgestelde BTW. Het kassaldo bedroeg op de balans ruim 28 miljoen euro. In 2022 moest aanvankelijk zo’n 35 miljoen euro op de schulden worden afgelost, maar dat is nu teruggebracht naar 25 miljoen euro. In 2023 zou zelfs 95 miljoen aan schuld aflopen, maar dat werd opgeschoven naar eind 2024. De coronasteun van de overheid hoeft ook pas eind 2025 helemaal terugbetaald te zijn. Over het hele jaar was SuitSupply ruim 15 miljoen euro aan rente kwijt, en werd er slechts 13 miljoen euro aan schuld afgelost. De kasstroom uit operationele activiteiten verdrievoudigde in 2021 naar 75 miljoen euro.

Navitas Capital

Zeeman heeft via Navitas Capital substantiële belangen in onder meer bouwbedrijf Ballast Nedam, Binck, detailhandelsconcern Macintosh (bekend van Kwantum, Halfords, Belcompany en Scapino) en Royal Imtech.

Nederlands Merkgoed

Na Nomad, Stoov, Orangebag, BenBits, Passa Sports en Maison 365 is nu ook Surfmerk Mistral is voor 100% eigendom geworden van de Haarlemse investeerder Nederlands MerkGoed Mistral is in 1976 opgericht en is een bekend watersportmerk met kleding, footwear en lifestyle producten, maar ook windsurfboards, surfboards, wingfoils en SUP-boards. Het merk is actief in meer dan tien landen en op vier continenten. In 2021 behaalde het merk een verkoop van rond de 80 miljoen euro. Het bedrijf heeft inmiddels 60 werknemers.m De transactie tussen NMG en Mistral is begeleid door overnamebemiddelaar Marktlink. Beide partijen zijn hierin juridisch ondersteund door Baker & McKenzie en Vriman M&A Lawyers.

Nedvest Capital NEON Private Equity

Een investeringsmaatschappij opgericht in 1982, gespecialiseerd in directe en secundaire directe investeringen

New Enterprise Associates Newion Investments

Nimbus

Een hands-on maatschappij, dat na investering actief wil meedoen met het maken van beslissingen en andere belangrijke acties binnen het gefinancierde bedrijf

Nobel Partners

Amsterdamse investeringsmaatschappij wil meebouwen aan de transformatie en groei van middelgrote Nederlandse bedrijven, om zich aan te passen aan het veranderende consumentengedrag

Nordian Capital Partners

Opgericht in 2014 ondersteund door Rabobank, PGGM en CommonWealth Investments. Het fonds richt zich op investeringen in meerderheidsbelangen in middelgrote Nederlandse bedrijven

Nordic Capital O2 Capital Partners OTM Investments

Onafhankelijke investeringsmaatschappij uit Wassenaar is ook na het afronden van de investering nog actief betrokken bij allerlei processen die zich binnen het bedrijf afspelen.

 Nordic

FNG Nordic AB (publ) is een Zweedse naamloze vennootschap gevestigd in Borås, Zweden, en heeft een bedrijfsobligatie genoteerd aan Nasdaq Stockholm. FNG Nordic AB (publ) houdt alle aandelen in Ellos Group Holding AB en haar onderliggende activiteiten sinds 26 november 2019. Het investeringsvehicle van FNG met 150 medewerkers en sinds 2013 de eigenaar van Ellos. Nordic Capital, oud-eigenaar van de Ellos Group, is een proces gestart om opnieuw eigenaar te worden van de het Zweedse bedrijf. Nordic Capital is namelijk via het bedrijf Cidron e-Com S.À.R.L. een proces gestart om een meerderheidsbelang te krijgen in FNG Nordic AB. FNG Nordic AB is een tak van het Belgische FNG NV. In de tak is de Ellos Group ondergebracht.

Oaktree Capital Group One Equity Partners Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland ( Oost NL ) Een regionale ontwikkelings- en investeringsmaatschappij in Oost Nederland

Omnin Investments

Na veertien jaar werd College Style doorgestart door Omnin Investments die ruim 300.000 euro betaalde voor de inventaris, de voorraden en de immateriële activa van het concern. Directeur-eigenaar Jan Roukens heeft het faillissement 28 november 2017 aangevraagd en liet voor 1,6 miljoen euro aan crediteuren achter. Voor de 78 medewerkers van de twaalf filialen is ontslag aangevraagd. College Style werd in 1991 opgericht onder de naam Roukens Dameskleding. Dat werd twee jaar later College Style. Op het hoogtepunt had de winkel 22 vestigingen, waarvan er nu nog twaalf open waren. Vader Ger Roukens begon met zijn vrouw in Ridderkerk een zaak voor dameskleding en introduceerde een kledinglijn voor de jonge vrouw. Al snel had hij tien vestigingen door het hele land, met in totaal zo’n honderd werknemers. Zoon Jan Roukens (39) is getrouwd en vader van vijf kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Jan Roukens volgde zijn vader in 2011 op en verkocht sindsdien ook merken als Josephine Co, Mark, The Barn, Scarva, maar ook het failliete merk McGregor. De huiscollectie werd verdeeld over diverse labels. Lynde (genoemd naar het oudste dochtertje van Jan) met kleding voor bijzondere gelegenheden. College Classic was voor de wat traditionelere klant en Blue River vormde het etiket voor casual dameskleding, Kids bood casual kleding voor kinderen. In College Basic werden de basisartikelen ondergebracht. Ook werd er een nieuw label “Emma” gepresenteerd, genoemd naar het jongste dochtertje van Jan. De eigen kleding van College Style werd ontworpen op het kantoor bij het centrale magazijn in Ridderkerk door stylistes vanachter de computer. De productie vond plaats in landen als Polen, Portugal en Turkije. Het filiaal aan de Oudestraat 15 in Kampen, vierde onlangs nog het 10 jaar bestaan. Tachtig procent van de inkoop waren eigen kledinglijnen, die College Style in met name Europese landen liet produceren. Bij de reorganisatie in 2014 werden al vier vestigingen gesloten en later gingen er nog meer filialen dicht en het filiaal op Urk wed overgenomen door het personeel. Door de reorganisatie gingen veertien arbeidsplaatsen verloren. De winkelformules College Style en Sale Sisters werden ineengeschoven en de gevels van alle resterende winkels werden aangepast. De kledinglijnen van Sale Sisters werden daarna ook in de andere winkels aangeboden. De webshops van de beide formules werd uitgebreid. Ook de Sale Sisters vestiging in Middelburg ging dicht, evenals de College Stylewinkels in Middelharnis en aan de Zeugstraat in Gouda. De webshop sloot onlangs, zogenaamd vanwege updates en onderhoud. De meest recente filiaalsluiting was in Rijssen. De keten richtte zich op de consument uit de reformatorische gezindte en was dan ook op zondag gesloten, zelfs de webshop. terwijl mensen hebben juist op die dag de tijd nemen om eens rustig online te shoppen. In vier jaar tijd halveerde de omzet. Styliste Suzanna Dekker die in oktober 2015 bij het bedrijf vertrok maakte het onderscheid tussen rages, trends en mode. De kleding mocht niet bloot en uitdagend zijn. Ook werden er bijvoorbeeld geen broeken verkocht. De opvatting dat de kledingzaken van reformatorische ondernemers voor de moeder van een groot gezin en een bescheiden beurs geen aanbod hebben, noemde Jan Roukens karikaturaal. en hij gaf veel geld uit aan de reorganisatie, een nieuwe huisstijl en gevelreclame voor de filialen.

Opportunity Partners

In april 2021 maakte het bedrijf dat wordt geleid door Raymon Pouwels  bekend dat het een investeringsronde van vijftig miljoen euro in Go Sharing heeft geleid.

PAI Partners PMV

Paarlberg

De voor witwassen veroordeelde vastgoedhandelaar Paarlberg heeft een belang in de Telegraaf Media Groep (TMG).

Palm Invest

Remco Voortman (1969) ging in 2005 failliet met zijn IT-bedrijf Déficom, Hij factureerde dubbel en onttrekt veel geld met paulianeus handelen . Hij heeft een schuld van 1,5 miljoen euro. Met zijn vriend Danny Klomp zet hij PR Invest op maar de AFM steekt daar een stokje voor. Samen stappen ze in vastgoedontwikkeling op het kunstmatige schiereiland Jumeirah in Dubai, ook aangeduid als The Palm. In 2007 weten ze van beleggers 30 miljoen euro afte troggelen. Hiervan wordt nog geen 10% werkelijk belegd in vastgoed in Dubai. Alles gaat op aan auto’s, huizen, een jacht, motorboten, maatpakken, horloges, dure wijnen, feestjes en diners. Tussendoor werd ook de Nederlandse belastingdienst voor tientallen miljoenen opgelicht met een BTW fraude. Op 18 januari 2008 worden Voortman en drie anderen gearresteerd en wordt beslag gelegd op de administratie, computers en enkele auto’s.Op 22 april 2010 horen Voortman en Klomp 3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Zij tekenden beroep aan en Voortman vluchtte naar Spanje waar hij in 2021 opnieuw werd gearresteerd.

Parcom

HEMA

Parcom is een middelgrote investeringsmaatschappij die voortkomt uit verzekeraar NN. Het private-equity bedrijf is onder andere eigenaar van bouwer Jan Snel en de Jumbo eigenaar de familie Van Eerd, en Marcel Boekhoorn, de huidige eigenaar van de HEMA. Parcom wil de HEMA overnemen van Ramphastos (zie onder). Zie ook Mississippi Ventures. (Jumbo) Hunkemöller wordt ook overgenomen door Parcom samen met Opportunity Partners, het investeringsbedrijf van de Nederlandse ondernemer Robert van der Wallen. Parcom kocht Hunkemöller van het Amerikaanse private-equitybedrijf Carlyle samen met Opportunity Partners. Bij de deal waren Van Doorne, NautaDutilh en De Brauw betrokken als juridisch adviseurs. Carlyle was sinds 2016 eigenaar van Hunkemöller. Destijds betaalden de Amerikanen – die een minderheidsbelang in de lingerieketen behouden – 440 miljoen euro voor het bedrijf. Samen hebben ze ook textielbedrijf Royal Ten Cate en online opleider Goodhabitz onder hun hoede. Opportunity Partners is het investeringsvehikel van Robert van der Wallen. Deze Brabantse miljardair is vooral bekend van BrandLoyalty – een bedrijf in spaarzegels en andere marketingacties – dat hij in 2013 voor honderden miljoenen verkocht.  Hunkemöller heeft circa 900 winkels, waarvan er meer dan 180 zich in Nederland bevinden. Daarmee is het bedrijf de grootste lingerieketen van Nederland. Parcom opent voor Hunkemöller in 2023 haar nieuwe distributiecentrum in Almere. De eerste heipaal is in oktober 2022 in de grond gegaanm. Het nieuwe distributiecentrum komt op bedrijvenpark Stichtsekant in Almere. Het huidige distributiecentrum in Hilversum (aangevuld met satelliet dc’s in Almere en Bunschoten, was al geruime tijd niet meer toereikend.  Het dc in Hilversum is te klein en heeft geen goede ligging; het is ingeklemd tussen een woonwijk en een spoorlijn wat voor overlast zorgt voor omwonenden. Hunkemöller besteedt de e-fulfilment in de Benelux en Frankrijk uit aan de Chinese webgigant JD.com.  De e-commerce orders worden afgehandeld in het e-commerce dc van JD.com in Venray. Het te bouwen warehouse in Almere krijgt een state of the art architectonisch ontwerp en een BREEAM Excellent certificering en wordt voorzien van een hoge mate van automatisering om de ‘efficiëntie en snelheid’ van de  logistiek te verbeteren. Het warehouse zal ook een aantal belangrijke ondersteunende diensten huisvesten

Patron Capital Partners Peak Capital

Amsterdamse investeerder die zich vooral bezig houdt met durfkapitaal, waarmee het ondernemers helpt om hun doelen te bereiken en te groeien. Daarnaast biedt de firma hands-on ondersteuning

Prime Ventures Durfkapitaal- en groeikapitaalbedrijf

Procures en Cofay Capital

Dullaert en Dumas en Maurits Regenboog, voormalig Nielen Schuman partner, zijn de eigenaren van de Gooise investeringsmaatschappij Procures. Paul Dumas Voorheen actief als pensioenverzekeraar bij Achmea) en Marc Dullaert wisten in 2007 het Britse private equity fonds Palamon Capital Partners te verleiden tot aankoop van een aandelenpakket van hun televisieproductiehuis D & D Media Group. Het Engelse Palamon betaalde er zo’n twintig miljoen euro voor. Dullaert en Dumas ontvingen hiervoor ieder zeven miljoen euro. Palamon moest uiteindelijk geld toeleggen op het nieuwe bedrijf en verzocht Dumas en Dullaert om de aandelen weer terug te kopen voor het symbolische bedrag van één euro. Direct hierna lieten D & D de holding in België failliet gaan terwijl ze na een surseance de Nederlandse dochters wisten te verzelfstandigen. Procures, huidig eigenaar van Polare moest bij de overname van boekhandelsketen Selexyz een afkoopsom van ruim drie ton betalen aan Selexyz-directeur Matthijs van der Lely. Maurits Regenboog nam in de zomer van 2012 het noodlijdende Selexyz over. Het oude Polare zou zijn leeggetrokken door het uitkeren van hoge bonussen, het uit de boeken houden van omzet en het doorverkopen van huurcontracten: de sterfhuisconstructie als verdienmodel. Regenboog was ook betrokken bij de overname van PCM door Apax waar hij zijdelings bij betrokken was. Curator Kees van der meent deed onderzoek naar het feit dat ProCures geen eigen geld had gestopt in Polare. De banken die de overname financierden waren daarvan op de hoogte en keurden het plannen goed. Polare, een fusie van Selexyz en De Slegte, bleek begin dit jaar in grote financiële problemen te verkeren. Eind februari gingen de twintig Nederlandse winkels failliet. Het Haagse filiaal in de Vlamingstraat is overgenomen door boekhandel Paagman. Catharine Keyl was in 2011 een van de geldschieters van Regenboog en zag haar geld nooit meer terug.

Quadrum Capital Rabo Private Equity

De investeringstak van de Rabobank Groep, investeert en beheert via eigen vermogen in ondernemingen

Ramphastos Investment

Het investeringsvehicle van HEMA eigenaar Marcel Boekhoorn bestaat sinds 1994. Ouwehands Dierenpark eigenaar Marcel Boekhoorn verkocht zijn concern Bakker Bart (1999), NovaXess, Picus en Telfort en stapte vervolgens een tijdje in Spyker, De Formule 1, de McGregor Fashion Group en de Doniger Fashion Group. Ook zit het fonds in diverse schimmige gok concerns. De laatste aanwinst in 2018 was de HEMA. Vier bestuurders van de HEMA konden meteen vertrekken. Robin Mobile, een kleine telecomprovider werd in juni 2019 na vijf jaar al afgestoten naar Nuts . Andere fondsen zijn of waren Innovation4flooring, SKS365, Novum bank, Mazarine Energy, Aviation Glass, The Antenna company, Cyber1, Secure trading, ATI,Habanero, Funanga, lumenwax, Boemer Renatl Service Group,Cocachoc, NavaXess,Garant Turen & Zargen, Motip Dupli, Bakker Bart, Sim Industries, Tradeking, Suitsupply, Delivero Hero, Kegro en Telfort. Justitie in Italië heeft Marcel Boekhoorn, Diedrik Oost en Philip Van Wijngaarden in het vizier. Alle drie hebben het mogelijk gemaakt om in 2017 geld wit te wassen 2,5 miljoen in de Italiaanse start-up Talenta Labs. De betrokken oud-kickbokskampioen Paolo Tavarelli kende Boekhoorn van het gokbedrijf Sks365, dat door hem werd opgericht en door Ramphastos werd overgenomen. Tavarelli had banden met de maffia en had moeite had om het geld voor Talenta Labs op te brengen. Ramphastos betaalde voor hem een deel van het overnamebedrag. Boekhoorn was Tavarelli nog geld schuldig voor de overname van Sks365. Marcel Boekhoorn werd eerder door een voormalige zakenpartner beticht van bedrijfsspionage bij een bedrijf waar Ramphastos in investeerde. Hij investeerde onlangs in R-Solution Medical, een bedrijf van Mariska van der Vliet en Niels Wellingdat robots medische instrumenten laat steriliseren en inpakken. De High Tech Campus werd in 2021 verkocht. Boekhoorn neemt nu vaker minderheidsbelangen. In 2021 had Boekhoorn een geschat vermogen van €2,3 miljard. Marcel Boekhoorn heeft in november 2022 een meerderheidsbelang verworven in R-Solution Medical, een bedrijf dat robots medische instrumenten laat steriliseren en inpakken.

Relevant Holdings Rhone

Robeco Asset Management

Het Rotterdamse Robeco heeft 260 miljard euro aan vermogen onder haar beheer en is eigendom van het Japanse Orix. Gilbert van Hassel is de nieuwe directeur en opvolger van Leni Boeren, als opvolger van Leni Boeren. Van Hassel werkt al dertig jaar in vermogensbeheer, onder andere bij ING Verzekeringen, ING Asset Management en JPMorgan. Het internationale investeringsmaatschappij biedt investeringen van private equity tot obligaties

Rocket Internet Sanoma Ventures Scheybeeck Investments

Social Impact Ventures

Shatho Beheer

Investeringspartner Shatho Beheer Amsterdam is een Rotterdamse informal investor. De participaties betreffen altijd een langere termijn. Soms gaat het om interessante startups, vaker om bedrijven in een latere levensfase waarvoor financiering voor groei en/of herstructurering gewenst is. Shatho wordt gevormd door Vincent Opschoor en Thom Ringsma. Op de achtergrond denkt en onderneemt Anne Ringsma mee. Shatho is een van de Roto Smeets investeerders (Circle Media Group)

Slingshot Ventures en Ponooc

Venturecapitalbedrijf Slingshot Ventures en Ponooc, het familiefonds van de familie Pon stak onlangs 10 miljoen euro in een Nederlandse verhuurder van elektrische scootertjes. Het verhuurbedrijf startte in 2020 en heeft nu meer dan 3.000 scooters in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Breda, Groningen, Leeuwarden en Düsseldorf.

Soestdijk Capital B.V. Sofinim Sofinnova Ventures

Softbank

De Japanse multinationale conglomeraatholding Softbank heeft haar hoofdzetel in Tokio. Het bedrijf is opgericht in 1981 door Masayoshi Son die het bedrijf zelf ook leidt. Softbank heeft bezittingen in breedband, vaste telecommunicatie, e-commerce; internet, technologische diensten, financiën, media en marketing, halfgeleiderontwerp en vele andere bedrijven. Softbank wil met de grootste IPO ooit in Japan zon 30 miljard dollar financiering ophalen. SoftBank heeft 33,6 miljoen abonnees voor haar mobiele diensten.

De verkoop van de Britse chipproducent Arm aan grafische kaartenspecialist Nvidia is op een mislukking uitgedraaid. De vele obstakels inzake regelgeving waarmee het project te kampen kreeg hebben de operatie doen mislukken. Softbank heeft nu het plan om dochter Arm 31 maart 2023 naar de beurs te brengen. Arm wordt niet enkel een innovatiecentrum op het vlak van de revolutionaire ontwikkelingen binnen de mobiele IT, maar ook voor de cloud, de autosector, het Internet of Things en het metaversum. Masayoshi Son, is de topman van het Japanse conglomeraat. Conform de voorwaarden van de deal mag het Japanse conglomeraat een voorafbetaling van 1,25 miljard dollar houden. Het ontving die van de koper toen het overnameproject (september 2020) ondertekend werd. Dat bedrag zal in de boekhouding worden ingeschreven als een winst voor het vierde kwartaal van 2021/2022 (januari-maart), verduidelijkte Softbank. Eigenlijk is dit bedrag peanuts in vergelijking met de 40 miljard dollar die er in 2020 zou worden ontvangen, mocht de verkoop zijn doorgegaan. Waarnemers beweren zelfs dat de waarde van Arm sindsdien zelfs sterk is toegenomen. Arm is een belangrijke speler in de sector van de microprocessoren. Hun producten worden in vele smartphones, tablets en tv-schermen verwerkt.

Het investeringsbedrijf is onder andere eigenaar van Arm Holdings, Fortress Investment Group, Ping An, Drama fever, Boston Dynamics en heeft grote belangen in Uber, Bright Star, Didi Chuxing, Ola, Grab, Renren, InMobi, Hike, Snapdeal, Brain, Fanatics, Flipkart, Guardant Health, onwaarschijnlijke werelden, Mapbox, Nauto, Nvidia, One97 Communications, Oravel Stays, OSIsoft, PingAn Heath Cloud, Plenty United, Roviant Sciences, Slack Technologies, Vir Biotechnology, WeWork, Zhongan Online P & C Insurance, Compass, Auto1, Wag, Kattera Supercel, Paytm, Portal Auto1, etc. Softbank gaat 2,3 miljard investeren in bGM Cruise, het onderdeel van het Amerikaanse General Motors (GM) dat zich onder meer bezighoudt met zelfrijdende auto’s.

Daarnaast heeft het verschillende partnerschappen in Japanse dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven zoals Yahoo, E-Trade, Ustream.tv, EF Education, First en Morningstar , Alibaba Group, Sprint Corporation,  BuddyMedia, The Huffington Post, Fitbit. Zynga, Xad, X, Thumb, True, Talkspace, Synapticdigital, Sherpaa, Sidecar, Betaworks, Burstly, Criteo, Edcast, Schematic Labs, Sellercrowd, Poptip, Pop Dust, Now this News, OMGPOP, Mobileday, Mobile posse, Kony Lere Ventures, Interacyions, Jump ramp games, Grind Networks, Flashnotes, Flightcar, Dekstone, Echo live and learn, Cloe + Isabek, Cheezburger, Boxee, Action X, Associated Content, Betaworks, Bigcommerce, Bluefin, Buzzfeed, Celtra, Crowdtwist, Dering hall, Edcast, Field lens, Fitbit, Genius, Gilt Groupe , Glam Squad, Huffington post, Hyper Public, Igmition one,Kabbage, Keychain Logistics, Kick apps, Lite Scape, Loverly. Moat, Moco Space, Naturebox, Nellymoser, Paper.li, Pivot, Pogoplus, Rebel mouse, Reonaomy, Rivermine, Sermo, Spanfeller media, Swirl,Taykey, Techstars, The Dodo, Updater, Vertical, Wildcard, You are tv, Zady en Ziplist, etc.

SoftBank Group Corp houdt zich bezig met het beheer van haar groepsmaatschappijen die informatietechnologie en telecommunicatiediensten leveren. Het segment binnenlandse telecommunicatie biedt mobiele communicatie, breedband- en telecomdiensten in Japan. Het Sprint-segment biedt mobiele communicatiediensten in de Verenigde Staten. Het verkoopt en least ook mobiele apparaten. Het segment Yahoo Japan houdt zich bezig met internetreclame, e-commerce en lidmaatschapsservices. Het distributiesegment distribueert mobiele apparaten in het buitenland. Het verkoopt ook personal computer (pc) software, randapparatuur en accessoires voor mobiele apparaten in Japan. Het segment Arm ontwerpt microprocessors, fysiek intellectueel eigendom en gerelateerde technologie en software. Het SFV-segment beheert investeringsactiviteiten via het SoftBank Vision Fund. Het Anderen-segment omvat robotica en de aan Fukuoka verbonden SoftBank HAWKS. Softbank China en India Holdings beleggen in startende bedrijven in Zuidoost-Azië via de Softbank ISAT- en Kaikaku-fondsen en hebben eerder geïnvesteerd via het Bodhi-fonds.

Sinds 2015 behoort het bedrijf tot de 62 grootste bedrijven van de wereld. Softbank werkt sinds 2008 ook samen met Apple en haalde de iPhone (3G) naar Japan. De Japanse telecom multinational heeft Lenovo gevraagd om een Windows 10-smartphone te produceren voor de Japanse markt.

SoftBank staat in de Verenigde Staten onder verscherpt toezicht vanwege vermeende steun aan Chinese bedrijven. SoftBank investeert in cruciale mobiliteits- en technologieprojecten. Het concern investeert ook $ 2,25 miljard in de zelfrijdende auto’s van Cruise, een onderdeel van General Motors. De Amerikaanse nationale veiligheidsdiensten hebben, onder voorbehoud van een verbod op het overdragen van technische kennis, toestemming gegeven voor de investering. GM heeft met deze financiële injectie sinds vorig jaar in totaal al $7,5 miljard opgehaald voor zijn zelfrijdende auto’s.

De kosten van verzekering tegen een wanbetaling in de schuld van SoftBank Group Corp bereikten het hoogste punt in twee jaar en het obligatierendement steeg ook omdat de waarde van zijn technische investeringen sterk daalde. De waarde van grote bedrijven in de portefeuille van de tech-investeerder is gedaald, getroffen door China’s harde optreden tegen techbedrijven, het vooruitzicht van hogere rentetarieven en de oorlog in Oekraïne. Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) en Didi Global Inc (DIDI.N) zijn tot nu toe respectievelijk 35% en 64% gedaald. SoftBank heeft voor 1 miljard dollar aan Coupang-aandelen verkocht tegen een prijs per aandeel die 30% lager lag dan bij een vergelijkbare verkoop in september.

SoftBank-aandelen worden verhandeld op het laagste niveau in twee jaar. De aandelen waren stabiel op 4.273 yen. De aandelenkoers van de groep stortte in de eerste dagen van de pandemie in tot onder de 4.000 yen toen de waarderingen daalden, wat leidde tot een record terugkoop gefinancierd door de verkoop van activa.

Du Soutien Beheer

Du Soutien Beheer, een investeringsfonds van Rens van de Schoor dat werd opgericht voor de doorstart van de Nederlandse activiteiten van McGregor, Gaastra en Adam Brandstores . Du Soutien Beheer wordt geleid door Rens van de Schoor, die eerder de doorstart realiseerde van onder andere Miss Etam en Promiss.

Standard Investment

Het Amsterdamse Standard Investment is een in 2004 opgerichte investeringsmaatschappij gericht op het Nederlandse en Belgische midden- en kleinbedrijf. Standard Investment heeft onder meer belangen in Riedel, Synres, Aweta, Flatfield, NKM en Burger King Nederland en is voornemens om van Lubbers 50% van de bedrijfsonderdelen Hollandia Structures, Hollandia Infra, Hollandia Services, Everest Industriële Montage en Hollandia UK over te nemen. Hollandia is een van Nederlands meest toonaangevende partijen op het gebied van staal- en werktuigbouw in de segmenten infra, onderhoud, petrochemie, hoogbouw en utiliteitsbouw. De onderdelen Hollandia Engineering en Hollandia Systems vallen buiten de transactie.. Standard Investment beheert met een team van dertien professionals een portefeuille van zeventien bedrijven met in totaal ruim 2.500 medewerkers en een omzet van EUR 800 miljoen. Standard Investment. Onlangs bracht de familie Lubbers een groot deel van de Hollandia-bedrijven onder bij het Amsterdamse investeringsmaatschappij Standard Investment. Een deel van de bedrijven bleef het volledige eigendom van de familie. Het bedrijf kampt met een dreigende megaclaim van de Noren. Volgens het Noorse bedrijf dat de schade claimt, liet Hollandia expres dochterbedrijf Bailey failliet gaan om aan betaling te ontkomen

Strong Root Capital

Investeert in kleine en middelgrote bedrijven die een jaaromzet tussen de 5 en 150 miljoen hebben. Door de ‘hands-on’ investering is er sprake van actieve hulp na investering

Sun Capital

Eigenaar van het failliete V&D en het op omvallen staande Scotch & Soda is grotendeels in het bezit van het ABP pensioenfonds.

Synergia Capital Partners

Een onafhankelijke investeringsmaatschappij, opgericht in 1999 bestaande uit een ​​netwerk van succesvolle en ervaren ondernemers

TIIN Capital

TPG Growth Capital

Tenaci capital zie Investrand

Investeringsmaatschappij van Victor Muller en geldschieter van Spyker die  een leningen voor een totaal van 74 miljoen had lopen.  “Nulla tenaci invia est via.” latijns voor, “For the tenacious, no road is impassable

Teslin

Teslin, gelieerd aan de familie Van Beuningen belegd onder andere in beter Bed maar beheert ook Beleggingsmaatschappij “Rhoon, Pendrecht en Cortgene”, dat belegt in landelijk onroerend goed

Thuja Capital

Investeerder in ondernemingen in de gezondheidszorg met blijvende impact voor patiënten en de samenleving

Torqx Capital Partners

Private Equity Investment professionals uit Bussum actief betrokken bij de groei van middelgrote bedrijven in de Benelux. Voorwaarde is dat de bedrijven zichtbare groeipotentie hebben

TowerBrook Capital Partners

TransEquity Network

Voor overname en voor bedrijven die hun groei willen verbeteren en versnellen. De hands-on mentaliteit betekent dat TransEquity uit Den Bosch actief mee blijft denken

Triacta VE Partners Een Private Equity firma uit Amsterdam gespecialiseerd in investeringen in middelgrote bedrijven

VOC Capital

VOC Capital van Pieter Schoen en Han de Groot hebben in de taxidienst taxi2airport geïnvesteerd. €1 miljoen in 2016 en in 2019 nog eens zo’n zelfde bedrag.

Value8

Participatiemaatschappij Value8 van Peter Paul de Vries ontving na de beursgang van modewinkelketen Miss Etam een belang van 23 procent in R&S. De kleine aandeelhouders van Dico zagen hun belang verwateren van 10 tot 2,5 procent. Bijna driekwart van de aandelen kwamen in bezit van FIPH, een investeringsvehikel in handen van Van de Schoor. FIPH heeft van investeerders als FNG voor de overname een lening van ruim 14 miljoen euro gekregen. Volgens het halfjaarverslag van Value8 waren er in 2015 diverse desinvesteringen van de groepsmaatschappijen voor maar liefst 6,5 miljoen euro. Value8 heeft dus een aantal dochterondernemingen verkocht maar niet bekend is of R&S hierbij zit. Value8 heeft wel een flink kleiner belang in R&S Group gemeld. Value8 meldde een kapitaalbelang van 2,57 procent met eenzelfde stemrecht en op 5 januari dit jaar was dit nog 22,67 procent met een dito stemrecht. Het verplichte bod op NedSense wordt afgerond. Bij het sluiten van de aanmeldingstermijn op 15 september zijn 141.271 aandelen NedSense aangemeld. Dat komt overeen met 0,47 procent van het geplaatste kapitaal. Samen met de al gehouden stukken NedSense komt het belang van Value8 uit op 66,31 procent van het geplaatste kapitaal. De notering van NedSense blijft bestaan. De Vries koopt failliete bedrijven om ze daarna door te kunnen verkopen Om deze bedrijven in stand te houden, wordt er kapitaal geïnvesteerd. Sinds 2009 is er bij Value8 elk jaar een aandelenemissie geweest. Het aantal uitgegeven aandelen is gestegen van 0,6 miljoen naar 8 miljoen. Value8 heeft van de opbrengst een meerderheidsbelang genomen in Ceradis en verhoogde het aandelenbelang van 33 naar 55 tot 60 procent. Ceradis, een spin-off van de Wageningen Universiteit, ontwikkelt milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. Ook alle resterende aandelen (30%) van industrieel kaasverwerker Prika werden aangekocht

Value Enhancement Partners

VEP is een Amsterdamse investeerder in ondernemingen

Varova investments

Vendis Vendis capital

Venture Builders

Het Amsterdamse VentureBuilders is een van de investeerders in Taxi2airport die in september na een korte surseance werd doorgestart

Vista Equity Partners Vortex Capital Partners Wadinko Wagram Equity Partners

Onafhankelijke investeringsmaatschappij uit Laren die kapitaal investeert in particuliere bedrijven. Ook na investering blijft Wagram Equity Partners betrokken bij het proces

Warburg Pincus

Waterland Private Equity Investments

Waterland Private Equity Investments is Nederlands tweede grootste private-equity-investeerder. Het concern is actief in outsourcing en efficiëntie, vrije tijd, luxe en sexartikelen, vergrijzing, en duurzaamheid en heeft kantoren in Nederland, België, Duitsland, Polen, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Waterland kocht 80 bedrijven om daar 330 andere bedrijven aan toe te voegen, Investeringen betroffen onder meer de middelgrote bedrijven Base Logistics, Attero, Brouwerij Bosteels, Omega Pharma en Casino Knokke. In 2015 zette Waterland een fonds op van 1,55 miljard euro. Het bedrijf betrekt kapitaal van institutionele beleggers uit binnen- en buitenland zoals ASR Verzekeringen, JP Morgan, Hamilton Lane en Columbia Investment Management (het investeringsfonds van de Columbia-universiteit) behoren tot de buitenlandse beleggers. In 2018 werd twee miljard euro aangetrokken van institutionele beleggers voor investeringen in groeiende ondernemingen met een overnamestrategie. Hieruit is een overname van SLS Benelux voortgekomen door de Base Logistics Group. Beate Uhse Licensing die ook handelde onder de namen Adult Video Netherlands en First Kick Fetish Factory werden ingelijfd. Christine le Duc is sinds drie jaar deels in handen van Ge-Zed Terneuzen en Sandereijn BV. Onder het failliete moederbedrijf Sandereijn vallen onder andere Chiquita’s Seks Paradijs in de Warmoesstraat en vier vestigingen van Erotic Discount Center op de Nieuwendijk en de Oudezijds Achterburgwal. EQOM heeft samen met Waterland de in Nederland actieve labels als EasyToys, PABO en Beate Uhse, Christine le Duc en het Noorse Kondomeriet ingelijfd. Samen met EQOM werden eerder twee bedrijven in de erotieksector onder één dak samengebracht. Naast EasyToys-moeder EDC Retail ging het daarbij om groothandel Eropartner Distribution. Daarna volgde een reeks overnames. EQOM heeft als doel een wereldspeler te worden op het gebied van erotiek. Vanwege corona moest onder meer de fabriek in China waar seksspeeltjes worden gemaakt tijdelijk dicht. Ook kampte het bedrijf met logistieke uitdagingen door een tekort aan containers, onder meer veroorzaakt door de stremming in het Suezkanaal waar een schip de vaarweg een aantal dagen blokkeerde. Vanwege nieuwe lockdowns in China verwacht EQOM ook de komende maanden met verstoringen te maken te hebben. Toch wordt voor heel 2022 rekening gehouden met verdere groei.

Watertoren Hazerswoude

De investeringsmaatschappij van Leen Hoogvliet en moederbedrijf van de gelijknamige winkelketen investeerde voor 80 % in de grootste orchideeenkwekerij ter wereld SO Natural, maar deze moest vanwege de hoge gasprijzen stoppen met de teelt. 

Wolters Schaberg

In 1985 verkocht Blokker de 19 Xenos filialen aan de Rotterdamse investeringsmaatschappij Wolters Schaberg en groeide tot 1988 uit tot 25 filialen met in totaal 400 werknemers. In 1986 werd het bedrijf verkocht aan investeringsmaatschappij Goudsmit, die het drie jaar later weer doorverkocht aan de Blokker Holding

Yellow&Blue Clean Energy Investments

Zeeuws Investment Fund

Zwaanwijck management(zie ook Investrand)

Victor Muller van Spyker zette jaarlijks een of meerdere Spyker auto’s voor zichzelf opzij en zette deze op naam van Zwaanwijck management B.V., later in 2002 Invicta Collection B.V. geheten. De B.V.’s waren eigendom van zijn investeringsmaatschappij Helvetia. Ook Berlinetta Beheer van aandeelhouder Mr Hans Hugenholtz werd hiervoor gebruikt.

Geef een antwoord

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.