ABN AMRO

abn

ABN AMRO komt voort uit Hope & Co (Hope & Co was een bankiershuis aan de Keizersgracht 444-446 in Amsterdam. Het handels- en bankiershuis werd in 1762 opgericht door de Amsterdamse bankier Thomas Hope samen met zijn zoon Jan Hope en neef Henry Hope. De firma verzorgde leningen en investeringen door heel Europa. ) en Mees & Zoonen. Deze banken hebben in de achttiende en negentiende eeuw hun geld verdiend aan slavenhandel, plantageslavernij en de handel in producten die afkomstig waren uit slavernij. Hope & Co had in de achttiende-eeuw een spilfunctie in de internationale slavernijeconomie en was ook actief met het beheer van plantages. Mees & Zoonen was makelaar in verzekeringen van slavenschepen en transport van producten die door slaven waren geoogst. Hope & Co was de grootste financiële en handelsonderneming van Nederland aan het eind van de achttiende eeuw. Slavernij gerelateerde activiteiten waren een kernactiviteit van dit bedrijf. Mees & Zoonen was een kleinere speler. De filialen in Amsterdam en Rotterdam hadden directe invloed op de levens van duizenden slaven en bleven ondanks bewegingen voor afschaffing van de slavernij tot het eind hierbij betrokken.

fortis

Fortis, de bank die in 2008 omviel en ook deels opging in ABN Amro, heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan CumEx-handel, en heeft daarmee onder meer de Italiaanse fiscus ernstig benadeeld. ABN Amro informeerde in april 2010 het ministerie van Financiën hierover en trof een schikking.

ABN AMRO werd in 2008 voor 16,8 miljard euro genationaliseerd en kostte de belastingbetaler later nog eens ruim 6,5 miljard. Net als de Rabobank is ook ABN AMRO verwikkeld in allerlei rechtszaken en aanklachten. Klanten die jarenlang in totaal tussen de 30 en 65 miljoen euro te veel hypotheekrente hebben betaald moeten worden terugbetaald. Twee stichtingen wonnen een rechtszaak tegen de bank vanwege de onrechtmatige extra renteopslagen bij euribor-hypotheken. De uitspraak kan voor de bank uitdraaien op een totale schadeclaim van circa drie miljard euro. De bank verloor bij het gerechtshof in Amsterdam ook het hoger beroep. De rechtszaak was onder andere aangespannen door claimstichting Stop de Banken. Op 22 november 2019 stelde de Hoge Raad definitief vast dat de bank met haar opslagbedingen niet transparant, en dus onrechtmatig heeft gehandeld.

ABN Amro verkocht het hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas aan vastgoedinvesteerder Victory Group voor 765 miljoen euro. De bank huurt het pand nu totdat de verbouwing van een pand in de Bijlmer in 2025  is afgerond.  ABN Amro maakt een winst voor belastingen van 338 miljoen euro op de verkoop. De plannen voor de verkoop van het hoofdkantoor werden door ABN Amro eind vorig jaar al aangekondigd. Het merendeel van de werknemers verhuist mee naar het verbouwde pand aan de Foppingadreef in Amsterdam-Zuidoost. Een klein deel van de werknemers, onder wie de hoofddirectie, zal ook na voltooiing van dat pand blijven werken aan de Zuidas. Het nu verkochte pand blijft namelijk het officiële hoofdkantoor van de bank.

Het pand aan de Gustav Mahlerlaan werd in 1999 door ABN Amro in gebruik genomen. Behalve het kantoorgebouw omvat het ook een circulair gebouwd paviljoen met de naam Circl. ABN Amro heeft afspraken gemaakt met Victory, dat voor de deal een consortium vormt met G&S Vastgoed, over het hergebruik van dat paviljoen. Als huurder van het kantoorpand heeft ABN Amro ook bepaalde duurzaamheidseisen gesteld aan de herontwikkeling van het gebouw aan de Zuidas.

In 2020 maakte ABN Amro voor het eerst in tien jaar een verlies van 45 miljoen euro. Voor de aandeelhouders, die in 2020 geen winstuitkering kregen werd een aandelen inkoopprogramma opgestart. De jaarlijkse winstuitkering aan beleggers werd hervat. Een mogelijke overname van ABN AMRO door BNP Paribas slaagde niet, omdat er zonder Europese bankenunie te weinig ruimte was om kostenvoordelen te realiseren bij gebrek aan geografische overlap. BNP Paribas heeft geen significante activiteiten in Nederland, terwijl ABN AMRO 78 procent van zijn leningen in Nederland heeft uitstaan. Als de dividenden worden meegeteld, dan betaalde de Nederlandse Staat  11,1 miljard euro voor het resterende belang, dat op de beurs slechts 4,28 miljard euro waard is.

Nu de inflatie een recordhoogte bereikt, biedt ABN AMRO de 22.500 medewerkers slechts een minieme loonsverhoging van gemiddeld 3,25% per jaar en een eenmalig bedrag van 2.000 euro bruto. Het concern negeert de indringende oproep van de medewerkers die deze zomer in een petitie  vroegen om iets aan het forse koopkrachtverlies te doen. 

Klanten die in het verleden te veel rente betaalden over hun consumptief krediet, krijgen het te veel betaalde geld gecompenseerd. De Consumentenbond en ABN AMRO zijn het eens  geworden over een compensatieregeling. De bank reserveert hiervoor in totaal zo’n 250 miljoen euro. De compensatieregeling geldt voor diverse doorlopende consumptieve kredieten van ABN AMRO, ALFAM en ICS. Het gaat om leningen met een variabele rente of betaalrekeningen met de optie tot roodstaan. De rente hierover hoort mee te bewegen met de marktrente, maar bij ABN AMRO bleef de rente in een aantal gevallen hoog, terwijl de marktrente daalde. Volgens het Kifid gaat het wel om een onverschuldigde betaling en hoeft daar, anders dan bij een schadevergoeding, geen rente op rente over te worden betaald. Andere banken hebben in soortgelijke gevallen die rente wel vergoed in hun compensatieregeling. ABN AMRO gaat de rente nu herberekenen en de te veel betaalde rente compenseren. De bedragen variëren tussen de € 50 en € 1750 per klant.

President-commissaris Tom de Swaan van ABN AMRO zag zich genoodzaakt om zijn privébeleggingsconstructie via de Maagdeneilanden te sluiten nadat hij werd genoemd in de Pandora Papers. Het ging om het safariparkproject Asilia.

De aandelen van ABN Amro verhuisden van de AEX naar de AMX. Het karakteristieke hoofdkantoor van ABN Amro aan de Amsterdamse Zuidas ging vanwege de hoognodige besparingen in de verkoop. ABN leed het 1e kwartaal van 2021 een verlies van 54 miljoen euro. Tot 2024 wil de bank in totaal 700 miljoen euro besparen om de verliezen veroorzaakt door een schikking wegens witwassen te compenseren.

ABN Amro schrapte daarom ongeveer 15 procent van alle banen, waarmee het personeel opdraait voor de witwaspraktijken die onder het bestuur van Gerrit Zalm plaatsvonden. De meeste banen vervallen na 2022. Er werken zo’n 18.000 mensen bij de bank, waarvan 14.800 in Nederland. ABN Amro was al bezig om circa 800 personeelsleden af vloeien. De bank wil de mondiale ambities van de Corporate & Institutional Bank (CIB) flink terugschroeven, op de Clearing-divisie na en trekt zich verder in die drie à vier jaar’ wereldwijd volledig terug en richt zich op Noordwest-Europa, terwijl de handel- en grondstoffenfinanciering wordt gestaakt. Er moest extra gereserveerd worden voor oninbare leningen, onder andere vanwege de Coronacrisis. De voorzieningen bedroegen in totaal 1,1 miljard euro. Eind maart 2020 werd al bekend dat de bank voor 235 miljoen euro het schip is in gegaan met een klant van de afdeling ABN AMRO Clearing. Er moest tevens 225 miljoen euro apart gezet worden voor een grote klant in de oliehandel, waarvan een lening mogelijk niet terugkomt. Verder werd alvast 511 miljoen euro gereserveerd voor mogelijke stroppen op leningen en hypotheken die mogelijk niet worden terugbetaald. Nog eens 140 miljoen euro werd geboekt als reguliere voorziening. Staatsbanken ING en ABN Amro hebben elk zo’n 180 miljoen euro geleend aan het omgevallen Duitse fintechbedrijf en betalingsverwerker Wirecard dat vlak voor het faillissement werd leeggehaald voorafgaand aan het faillissement in juni. Wirecard kon jarenlang flink investeren met behulp van een kredietfaciliteit ter waarde van ongeveer € 1,75 miljard. Die faciliteit werd gegeven door een groep van vijftien banken waaronder ABN AMRO en ING, die samen met Commerzbank en Landesbank Baden-Württemberg tot de grootste financiers behoren. Zij hanteren alle vier een plafond van € 200 miljoen aan op te nemen krediet. Zo kreeg het Singaporese Ocap in het eerste kwartaal bijna 100 miljoen euro overgemaakt. Wirecard maakte gebruik van partners in landen waar het zelf geen vergunning had om betalingen af te handelen. Dat systeem werd opgetuigd door de voormalig operationeel directeur Jan Marsalek, die nu spoorloos is. Toen was KPMG al aan het controleren of de boekhouding van het bedrijf klopte. Wirecard stortte in juni in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro die op de balans stond verdwenen was, of mogelijk gefingeerd was. Daarnaast was er 3,5 miljard euro aan schulden. Voormalig minister en ex-ceo van ABN Gerrit Zalm heeft nog het een en ander uit te leggen naast het tekortschieten op het toezicht op fraude en witwassen binnen de bank. Na zijn carrière als minister van Financiënkwam Zalm ook al als financieel directeur bij het failliete DSB negatief in het nieuws. Zo heeft hij geprobeerd het uiterst kritische rapport-Scheltema, over de ondergang van DSB, uit de publiciteit te houden. Daarnaast heeft het er alle schijn van dat Zalm zijn 12 jaar durende oud-ministerschap heeft gebruikt om de toezichthouders DNB en AFM, i.v.m. het structureel schenden van de zorgplicht bij DSB, op afstand te houden. Vanwege het strafrechtelijk onderzoek stapte Gerrit Zalm op bij Dankse Bank. De bank schikte voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie om verdere vervolging te voorkomen. 300 miljoen euro als boete en 180 miljoen euro voor ontneming.

Het Openbaar Ministerie deed strafrechtelijk onderzoek naar ABN Amro nadat was gebleken dat ‘gedurende een langere periode ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd zijn gemeld. In totaal werden zeven zaken onderzocht. Eén er van ging over het samengaan met Fortis in 2010 waarbij de bank heeft nagelaten om ruim 5 miljoen particuliere klanten te screenen en deze zonder enig onderzoek als betrouwbaar te hebben beschouwd en te hebben ingedeeld in de laagste risicocategorie. De FIOD heeft in het 2e kwartaal van 2020 de voltallige raad van bestuur verhoord in het lopende witwasonderzoek. De aanklagers zouden tijdens de verhoren hebben gedreigd de bankbestuurders persoonlijk te dagvaarden en voor de rechter te dagen, als zij onvoldoende mee zouden werken aan het onderzoek. Daarnaast werden ze onder druk gezet om hun wettelijk verankerde zwijgrecht, als vertegenwoordigers van de verdachte bank, tijdens de verhoren op te geven. De verhoren werden vanwege de corona-uitbraak via een videoverbinding gehouden. Het bestuur van de bank onder leiding van Gerrit Zalm sloeg in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind om de controle op witwassen beter aan te pakken. Het lopende justitiële onderzoek is afgerond en toonde aan dat de bank en haar verantwoordelijke bestuurders strafbare feiten kunnen worden verweten. Vanwege het strafrechtelijk onderzoek en de uitkomsten stappen topman Chris Vogelzang en commissaris Gerrit Zalm op bij Dankse Bank. Bij Danske Bank was er tussen 2007 tot en met 2014 ook een witwasaffaire waarbij miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen werden verwerkt. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland zijn gegaan dat via de dochteronderneming in Estland werd witgewassen. Vogelzang was juist bij Dankse binnengehaald om schoon schip te maken. ABN heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar dubieuze klanten en hen niet op tijd geweigerd wanneer bleek dat zij zich bezighielden met witwassen. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers maakte ABN AMRO al bekend dat het alle klantdossiers opnieuw moet doorlichten. Het onderzoek van het OM, dat wordt uitgevoerd door de FIOD, werd gestart naar aanleiding van de melding van DNB.

Gerrit Zalm vertrok een jaar eerder dan gepland en werd opgevolgd door Van Dijkhuizen die sinds 2013 als chief financial officer bij de bank werkte. Daarvoor vervulde hij als topambtenaar van het ministerie van Financiën deze rol bij NIBC. Chris Vogelzang werd bij deze benoeming gepasseerd en stapte op. Zalm trad eind 2008 aan en werd een paar maanden later officieel bestuursvoorzitter. Zijn contract werd in 2014 nog met vier jaar verlengd. ABN Amro hiervoor een boete van 2 miljoen euro van de Autoriteit Financiële Marken (AFM). In juli 2016 berichtte het FD over het vertrek en de bank bleek toen al op zoek te zijn naar een opvolger en verzweeg dit. Beleggers bleven ook na het artikel nog bijna twee maanden in het ongewisse. Deze voorwetenschap had de bank openbaar had moeten maken”, aldus de financiële waakhond. De AFM vond de overtreding ernstig en verwijtbaar. genoeg om een boete op te leggen.

Opvolger voor Kees van Dijkhuizen per mei 2020 is Robert Swaak, afkomstig van accountant PwC. Swaak werd benoemd voor een periode van vier jaar. Tom de Swaan is formeel benoemd tot nieuwe president-commissaris als opvolger van Olga Zoutendijk. De bank had in 2015 in totaal ruim 22.000 werknemers, maar is bezig om 975 tot 1375 medewerkers af te vloeien om zo structureel 200 miljoen euro per jaar te besparen. Daarnaast werden er geen kerstpakketten meer uitgedeeld. Het schrappen van het 70 euro per medewerker kostende jaarlijkse kerstpakket scheelt met het beoogde aantal van bijna 19.954 fulltime medewerkers jaarlijks ruim 1,3 miljoen euro. Circa dertig van de honderd hoogste managers van ABN Amro kregen 20 maart 2017 te horen dat er geen plek meer voor hen was. Zij kregen bij elkaar 11 tot 12 miljoen euro als vertrekpremie mee, gebaseerd op maximaal een jaarsalaris of het bedrag dat contractueel eerder was vastgelegd.

De bank heeft per 1 oktober 2016 wegens “veranderde marktomstandigheden” haar voorwaarden om vanaf die tijd negatieve rente te kunnen berekenen over de zakelijke rekeningen gewijzigd. Klanten die per 1 juli 2021 een totaalsaldo van meer dan 150.000 euro op hun bankrekeningen hadden, moesten over het bedrag boven deze drempel 0,5% rente betalen. Dit gold zowel voor particuliere als zakelijke klanten. Voor totaalsaldi onder de 150.000 euro bleef de rente ongewijzigd op 0%. Ook worden circa 15.000 particuliere klanten die permanent buiten Europa wonen en hun bankdiensten in Nederland afnemen geloosd. Daarbij zitten ook veel geëmigreerde gepensioneerden. Expats zijn uitgezonderd. Ongeveer een kwart van hen heeft de Nederlandse nationaliteit. Ook stopt de bank met investeringen in de tabaksindustrie en zijn ze de eerste bank die het opnemen van contant geld duurder maakt. Als klanten binnen een jaar meer dan 12.000 euro aan contant geld hebben opgenomen, moeten ze voor elke volgende opname bij een geldautomaat een paar euro per keer plus een percentage van het opgenomen bedrag betalen.

ABN AMRO ging 20 november 2015 via NLFI definitief naar de beurs met een uitgifte van 216 miljoen aandelen. De Bank Nederlandse Gemeente (BNG) werd begin dit jaar om solvabiliteitsredenen door NLFI overgeheveld naar ASR en later verkocht. Ten behoeve van de financiering werd ASR Vastgoed Ontwikkeling verkocht aan Meijer Realty Partners (MRP). Tijdens en voor de beursgang zijn in het geheim ook gesprekken gevoerd met de veel grotere Scandinavische bank Nordea die een fusie wel zag zitten. Daarbij zou Nordea ook een concreet voorstel hebben gedaan dat door de Nederlandse staat werd stilgehouden en afgewezen. President-commissaris Björn Wahlroos van Nordea zou hierover overleg hebben gehad met Gerrit Zalm en hij wilde ook met minister Jeroen Dijsselbloem spreken. Uit een uitgelekte memo zou blijken dat het NLFI Dijsselbloem zou hebben geadviseerd om de toenaderingspoging van de hand te wijzen omdat de plannen ‘financieel onaantrekkelijk en uiterst risicovol, zo niet praktisch onuitvoerbaar’ zouden zijn.

Ruim 240 bankiers ontvingen na de beursgang een variabele bonus omdat de bonuswet niet zou gelden voor de toplagen van de bank zolang de Nederlandse staat een belang in de bank heeft. Twintig procent van ABN AMRO werd verkocht voor € 17,75 per aandeel. Op basis van deze prijs zou ABN in totaal dus circa 17 miljard euro opbrengen, terwijl deze minimaal € 22 miljard moet opleveren om quitte te spelen. Zalm kocht 11.800 aandelen voor € 15,57 per aandeel en directielid Van Dijkhuizen kocht er 1.650 voor € 16,84 per stuk en later in een andere transactie 5.850 voor € 16,93 per stuk. 16 november werd het Staatsbelang van 77 procent verder afgebouwd naar 70 procent. Daarvoor werden 65 miljoen certificaten van aandelen in de verkoop gedaan, tegen een prijs van 20,40 euro per certificaat en dat leverde 1,3 miljard op. Eind juni 2017 ging een derde pakket aandelen (7%) naar de beurs. Beleggers konden zich per direct inschrijven voor de 65 miljoen certificaten. Het belang van de Nederlandse staat in de bank daalde hiermee naar 63%. De verkoop leverde € 1,5 miljard op. De opbrengsten van het in 2008 genationaliseerde ABN Amro gaan volgens afspraak naar de aflossing van de staatsschuld. De Staat bezat via NLFI daarna nog 63 procent van de bank. Dit pakket aandelen is met de huidige koers zo’n 13 miljard euro waard. Nu wordt door NLFI nog eens 7% van de aandelen van de hand gedaan. Dat is goed voor 1,6 miljard euro. Het gaat om 65 miljoen certificaten van gewone aandelen, samen goed voor 7% van het aandelenkapitaal van de bank. Daarmee neemt het belang van de staat in de sinds de kredietcrisis gesteund bank af van 63% tot circa 56%. Rijkman Groenink, onder wiens leiding ABN Amro destijds werd verkocht aan RBS, Santander en Fortis, is inmiddels adviseur voor een private equityfonds van Wealth Management Partners. De verkoop van ABN leverde hem een bonus op van 26 miljoen euro plus twee jaarsalarissen. Het huidige kabinet (minister Kaag) gaat de verkoop van de aandelen in 2022 via NLFI weer oppakken. De aandelen zakten in maart 2022 meteen aan het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne met 2 euro per aandeel. Een ABN is nu nog geen 10 euro waard.

ABN Amro had in 2021 een nettowinst van 1,2 miljard euro en boog daarmee het verlies van 45 miljoen in 2020 om. Ook 2022 gaat voortvarend van start met een winst van 775 miljoen in het 1e halfjaar.

Onregelmatigheden en claims

 • ABN AMRO werd in oktober 2018 aangeklaagd door het Antwerpse diamantconcern Eurostar Diamond Traders van de Indiase familie Mehta, vanwege derivatenfraude via UVL op Jersey en het op onverantwoordelijke wijze dichtdraaien van de kredietkraan. EDT eist een schadevergoeding van in totaal 720 miljoen dollar. EDT bevindt zich in financieel zwaar weer en volgens topman en medeoprichter Kaushik Mehta, met een geschat vermogen van honderden miljoenen kwam door de bank de bedrijfsvoering zelfs stil te liggen doordat de controle over EDT werd overgenomen door bijzonder beheer. Rekeningen werden geblokkeerd en betalingen moesten geaccordeerd worden.
 • ABN AMRO België bleek zaken te doen met de Israëlische diamant miljardair Daniel Steinmetz die al jaren met witwassen in verband word gebracht vanwege zakenpartners en zijn broer Beny die in Guinee bij een omkopings- en corruptieschandaal betrokken is. Ook de Portugees Hélder Bataglia dos Santos doet zaken bij ABN AMRO. Hij werd vorig jaar aangeklaagd voor witwassen en valsheid in geschrifte in een corruptieschandaal rond de Portugese oud-premier José Sócrates.
 • ABN AMRO heeft niet op tijd transacties gemeld aan De Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM legde hiervoor twee bestuurlijke boetes op. ABN AMRO Bank kreeg een boete van 400.000 euro. De clearingdivisie van ABN AMRO moet 500.000 euro betalen.
 • De bank schorste kort zo’n negentig medewerkers nadat uitkwam dat zij de handtekeningen van klanten hadden gekopieerd om zo hypotheekdossiers af te kunnen sluiten. De offertes van de bank aan de klanten weken in de betreffende dossiers af van eerder verstrekte adviezen van de adviseurs of waren incompleet. De vervalste handtekeningen moesten pretenderen dat een verbeterde advies werd gegeven en besproken. Het grootste deel van de hypotheekadviseurs is na enkele weken al weer aan het werk. Ze zijn berispt en ontvangen geen prestatiebonus over dit jaar. Een kleine groep adviseurs werd ontslagen. De bank heeft toezichthouders DNB en AFM geïnformeerd en alle hypotheekdossiers vanaf 2013 doorgelicht.
 • Bert Meerstadt trad in april af als commissaris bij ABN Amro nadat zijn naam net als de bank zelf was opgedoken in de Panama Papers. ABN fungeert met minimaal zes dochterbedrijven als aandeelhouder van 25 (verborgen) bedrijven op de Britse Maagdeneilanden. Zeker vijf van de vennootschappen van de omstreden Israëlische zakenman Beny Steinmetz hebben rekeningen bij de ABN AMRO die in 2014 ook 36 miljoen euro krediet aan een van deze (BSGR) vennootschappen verleende, te weten diamantbedrijf Diacore van Beny’s broer Daniel Steinmetz en zakenpartner. Steinmetz kocht met behulp van steekpenningen voor 60 miljoen de concessie voor een grote ijzerertsmijn en verkocht daarna de helft voor 500 miljoen. Tegen Steinmetz lopen corruptieonderzoeken in onder meer Zwitserland en de VS.
 • ABN AMRO Dubai hielp Indiase klanten met het opzetten van vennootschappen, verzorgde hun administratie en liet ze vermogensrekeningen openen. ABN moest negen betrokken medewerkers van het kantoor in Dubai ontslaan. Van De Nederlandsche Bank kreeg de bank een boete van 625.000 euro en van de Dubai Financial Services Authority kwam een boete van 640.000 dollar.
 • Een relatiemanager van ABN AMRO Clearing Bank (AACB) wordt verdacht van witwassen en belastingfraude. De bankmanager bleek twee villa’s te bezitten in Putten waar geen hypotheek op rust en hij bleek in de laatste week van 2014 voor 4,6 miljoen euro aan vastgoed te hebben gekocht. Het OM heeft beslag gelegd op de persoonlijke onroerende goederen van de relatiemanager en de zakelijke bezittingen van zijn investeringsmaatschappij Scarlet Holding.
 • ABN Amro accepteerde als belangrijkste schuldeiser een onderhands bod van 750.000 euro voor het recreatiepark Camping De Bergvennen in Lattrop. ABN besloot om de 14 hectare grote camping executoriaal te verkopen omdat Bergvennen Recreatie bv niet aan de betalingsverplichtingen zou hebben voldaan. Vlak voor de veiling accepteerde de ABN Amro het “onderhands bod” van Scarlet bv. Scarlet Holding, een dochter van Scarlet Caribbean Investments op Curaçao, zou betrokken zijn bij Partrust en daar een grote rol achter de schermen hebben gespeeld en waarbij beleggers 30 miljoen euro kwijt raakten. In de Partrust affaire vervolgde justitie in 2009 drie directieleden wegens het aanbieden van een beleggingsproduct zonder de benodigde vergunning. De belastingdienst en het Openbaar Ministerie proberen nu de geldstromen rond de verdachte manager in kaart te brengen.
 • Ondernemer Bram Hage van koel-vries opslagbedrijf Partner Logistics heeft bij de bank een claim ingediend van 205,5 miljoen euro omdat zijn succesvolle bedrijf door toedoen van de bank in 2012 failliet ging. ABN Amro zou samen met twee andere aandeelhouders samengespannen hebben om alle aandelen in handen te krijgen om zo het bedrijf met winst te kunnen verkopen voor circa 300 miljoen. Partner Logistics doet in opslag en distributie van diepvriesproducten en heeft zo’n 400 werknemers. Partner Logistics die vaste klanten had als vaste klanten zijn Unilever, Iglo en McDonald’s was al 16 jaar een relatie bij de bank, eerst nog via MeesPierson van Fortis. Die verstrekte tientallen miljoenen krediet omdat het bedrijf een waarde had van minimaal 242 miljoen euro. Toen MeesPierson opging in ABN Amro werd Partner Logistics ondergebracht bij de afdeling bijzonder beheer die de kredieten bevroor en de leningen ineens opeiste waardoor het bedrijf in 2012 failliet ging. De leningen van ABN Amro werden geconverteerd waardoor de bank grootaandeelhouder werd. ABN Amro zou aanzienlijke verliezen hebben geleden door het faillissement en ontkent te hebben aangestuurd op een faillissement om hiermee het bedrijf in handen te krijgen.
 • ABN AMRO moet van de rechtbank Amsterdam ruim 925 duizend euro betalen vanwege schending van de zorgplicht. De bank belegde voor de klant onder meer in World Online aandelen waardoor er sinds 2000 flinke verliezen werden geleden. De bank moet ruim 547 duizend euro schade vergoeden die door de verkeerde beleggingen is ontstaan plus de wettelijke rente van ruim 377 duizend euro.
 • ABN AMRO schikte met Vestia en betaalt de woningcorporatie 55 miljoen euro voor de afwikkeling van alle derivatentransacties. Daarnaast kreeg de bank van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete van 2 miljoen euro voor het onvoldoende bijhouden van gegevens over rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb).
 • Morgan Stanley, Deutsche Bank, ABN Amro, ING, Rabo, Merril Lynch, Citi, J.P. Morgan, RBC en Keefe, Bruyette & Woods kregen samen 4,5 miljoen aan bonussen voor de geslaagde beursgang van ABN AMRO. De eerste 23 procent van de aandelen die naar de beurs zijn gebracht leverde € 3,838 miljard op.
 • ABN AMRO heeft de financiering van fossiele energiebedrijven in de afgelopen twee jaar niet verminderd. Er gaat meer dan 80 procent van de energieleningen naar bedrijven die actief zijn met olie, gas of kolen. Dat blijkt uit de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer, een initiatief van Amnesty International, Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX. ABN AMRO financierde van begin 2016 tot eind 2017 in totaal voor 3 miljard euro.
 • ABN Amro heeft een meerderheidsbelang van haar private equity firma ABN AMRO Participaties (AAP) verkocht aan een consortium onder leiding van AlpInvest. De naam AAP verandert hierdoor in Capital A. In een stoet van (juridisch) adviseurs bevinden zich Allen & Overy en De Brauw Blackstone Westbroek.
 • ABN Amro zou tot februari 2016 betrokken zijn geweest bij frauduleuze dividendarbitrage (CumEx-handel), terwijl de Overheid als eigenaar van de bank al die tijd hiervan op de hoogte was. In The CumEx Filesstaat hoe het meermaals terugvorderen van dividendbelasting in zijn werk ging. De frauduleuze CumEx-handel bracht de belastingdiensten van verschillende landen grote schade toe. Ook in Nederland zou de schade door het zogenoemde ‘dividendstrippen’ in de miljoenen lopen. Via internationale samenwerkingsverbanden hebben banken en brokers tussen 2001 en 2016 volgens de journalisten minimaal 55,2 miljard euro buitgemaakt. Ook de Duitse autoriteiten onderzoeken de verdachte CumEx-transacties van ABN Amro van vóór 2012, waarbij aandelen rond de dividenddatum werden verkocht en zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvroegen. Die transacties zouden zijn gedaan door ABN Amro en enkele dochtermaatschappijen. Die dochters zijn in mei 2010 aan het management verkocht. ABN Amro zegt de activiteiten inmiddels te hebben gestaakt en zelf in 2016 en 2017 contact te hebben gezocht met de Duitse officieren van justitie in Frankfurt en Keulen. De bank houdt rekening met eventuele juridische kosten die nog uit de zaak kunnen voortvloeien, maar zegt verplichtingen aan de Duitse fiscus al te hebben voldaan. Desalniettemin vielen de Duitse autoriteiten 27 februari 2020 opnieuw binnen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt. De Duitse politie is met groot machtsvertoon bij het kantoor aan de Frankfurtse Mainzer Landstrasse binnengevallen. Er zouden meerdere politieauto’s bij de inval zijn betrokken en gewapende politieagenten zouden het gebouw zijn binnengegaan.
 • De bank is verdachte in een onderzoek naar de verrekening van dividendbelasting. Er is ook 79 miljoen euro apart gezet in verband met een Duitse zaak rond belastingfraude met dividenden. Over de Nederlandse zaak, die betrekking heeft op de periode 2009 tot 2013, laat ABN Amro niet veel gegevens los. Maar het lijkt erop dat het gaat om een oude zaak rond Morgan Stanley, die in verband staat met de zogenoemde ‘Cumex Files’. Die Amerikaanse zakenbank kreeg vorig jaar in een beroepszaak te horen dat het nog miljoenen euro’s moest terugbetalen aan de Nederlandse fiscus vanwege het onterecht terugvorderen van dividendbelasting. In Duitsland wordt ABN Amro al langer genoemd in een onderzoek naar een belastingtruc waarbij banken beleggers de mogelijkheid gaven om meermaals belasting terug te vragen, terwijl deze maar een keer is betaald. ABN Amro heeft geld apart gezet omdat het mogelijk nog bedragen moet terugbetalen. De bank heeft ook verschillende claims aan zijn broek gekregen. Eerder schikte ABN Amro nog voor 480 miljoen euro met het OM vanwege het tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Daarmee kwam een eind aan het strafrechtelijk onderzoek naar structurele gaten in anti witwascontroles van ABN Amro. Het OM doet hier alleen nog onderzoek naar individuele bestuurders die in het verleden de bank leidden, onder wie oud-topman Gerrit Zalm.
 • ABN AMRO is volgens twee rapporten van Milieudefensie ook structureel betrokken bij misstanden in de palmoliesector, zoals landroof, mensenrechtenschendingen en de kap van regenwoud en zouden tussen 2010 en 2018 voor minstens 4,9 miljard euro hebben geïnvesteerd in veertien palmoliebedrijven die betrokken zijn bij 118 misstanden in negen landen. ABN AMRO kocht dit jaar voor 10,8 miljoen euro aan aandelen in het bedrijf POSCO. Het moederbedrijf daarvan is voor 85 procent eigenaar van een ander bedrijf dat verantwoordelijk is voor kap van regenwoud in Papoea Nieuw-Guinea. Tussen 2012 en 2017 had dat bedrijf de hand in het kappen van ruim 27.000 hectare aan regenwoud in het land. Rabobank en ABN AMRO hebben ook banden met het palmoliebedrijf GAR in Liberia. De banken verstrekten in de afgelopen jaren voor honderden miljoenen euro’s aan kredieten aan dochterondernemingen van GAR, die op hun beurt weer grote stukken regenwoud kappen. ING wordt ook genoemd in het rapport. Zo leende de bank aan een bedrijf dat de lokale bevolking van West-Sumatra intimideerde en van haar land verjoeg. ABN AMRO geeft aan dat alternatieven voor palmolie vaak nog schadelijker zijn en dat een boycot dus niet realistisch is.

Uit ruim 1,3 miljoen gelekte banktransacties, e-mails en contracten van de inmiddels gesloten banken Snoras AB en Ukio Bankas bleek dat de Russische Trojka Bank miljarden aan Russisch geld via Litouwen naar banken in West-Europa sluisde. Ook bankrekeningen van ING en ABN AMRO werden gebruikt transacties ter hoogte van ruim 190 miljoen euro. Het geld was afkomstig van grote fraudezaken die door de Trojka werden vermengd met privévermogens van vooraanstaande Russische politici en oligarchen.

Geef een antwoord

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.