ING

ING is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Nationale-Nederlanden en de NMB Postbank Groep. De onderneming besloot daarna om de statutaire naam te veranderen in ING Groep N.V. ING Groep is genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, Brussel, en de New York Stock Exchange. De noteringen in Parijs, Frankfurt en Zürich zijn in het voorjaar van 2009 beëindigd. De bestuursvoorzitter is Ralph Hamers.

Het concern ontstond feitelijk al in 1845 toen de Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade (De Nederlanden van 1845) werd opgericht. In 1863 werd de “Nationale Levensverzekering Bank” in Rotterdam opgericht, waarmee het bedrijf honderd jaar later in 1963 fuseerde. Hieruit ontstond Nationale-Nederlanden (NN). De overheid richtte in 1881 de Rijkspostspaarbank op, die in 1986 geprivatiseerde. Hieruit ontstond de Postbank met meer dan 7,5 miljoen particuliere klanten. In 1927 werd door de reorganisatie van diverse Nederlandse banken de “Nederlandsche Middenstands Bank” (NMB) opgericht. Deze bank voor middenstanders fuseerde in 1989 met de Postbank en heette tijdelijk de NMB Postbank Groep. Drie jaar later fuseerden NMB-Postbank Groep en de Nationale-Nederlanden tot de ING groep. In 1995 werd de Britse Barings Bank ingelijfd en in 1997 kwamen daar de Belgische bank Bank Brussel Lambert, de Amerikaanse verzekeraar Equitable of Iowa en de Amerikaanse zakenbank Furman Selz bij. In 1997 werd door de ING een internationale internetbank opgezet (ING Direct). ING Direct is actief in Canada, Australië, Oostenrijk, Italië, de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Duitsland (ING-DiBa).  In 1999 werd voor korte tijd ook de Duitse BHF-Bank overgenomen.

In 2000 nam het ING concern ReliaStar en Aetna Financial Services over en verdubbelde daarmee de activiteiten in de Verenigde Staten. Een jaar later werd ook een meerderheidsbelang in de Poolse Bank Śląski genomen alsmede het resterende belang in de Mexicaanse verzekeringsmaatschappij Seguros Comercial América.

Op 19 juni 2007 werd, vlak voor de crisis, voor twee miljard euro de Turkse Oyak-Bank overgenomen inclusief de 5.900 werknemers. De aankoop ging om banken die nu onderdeel zijn van ING Bank Turkije en die in die tijd deels waren geconfisqueerd door het Turkse staatsdeposito garantiefonds SDIF. Het SDIF en rekeninghouders dienen nu schadeclaims in om schadeloos te worden gesteld voor onterechte betalingen aan houders van offshore rekeningen. ING probeert de claims door te schuiven naar het pensioenfonds dat destijds de bank verkocht via een arbitrageprocedure. Het SDIF stelde de rekeninghouders voor een deel schadeloos, maar veel particulieren en bedrijven verloren een deel van hun banktegoeden. Zes banken die werden geconfisqueerd werden opgeschoond en samengevoegd onder de paraplu van Sümerbank die een jaar later werd verkocht aan Oyak Bank die op haar beurt weer in handen was van het pensioenfonds van het Turkse leger. De Turkse dochter van ING kreeg een boete  in Turkije vanwege schending van mededingingsregels van 4,5 miljoen euro. ING, JPMorgan, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland, Sumitomo Mitsui Banking en Citigroup hebben volgens de Turkse toezichthouders gevoelige informatie over leningen onrechtmatig gedeeld.

Als gevolg van de kredietcrisis daalde de koers van het aandeel op vrijdag 17 oktober 2008 meer dan 27% en er was een kapitaalinjectie van de Nederlandse overheid van 10 miljard euro nodig om de bank te redden. De overheid werd hierdoor eigenaar van een miljard kernkapitaaleffecten. In 2009 werden de Postbank en de ING Bank samengevoegd tot de ING waarna alle niet-kernactiviteiten (verplicht) werden afgestoten en ten gelde werden gemaakt. ING werd eind 2008 dus overgenomen door de Nederlandse staat, omdat de ‘systeembank’ anders failliet zou zijn gegaan en pas in april 2016 werden de laatste aandelen verkocht. Staatsbank ING heeft in de periode 2010-2016 structureel de eigen wetten overtreden en zich schuldig gemaakt aan een groot aantal strafbare feiten. In die periode waren onder andere premier Kok, Lodewijk de Waal en Peter Elverding commissarissen van de bank en zij waren samen met president-commissaris Jeroen van der Veer de eindverantwoordelijken bij de bank. Dijsselbloem was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 minister van Financiën in het kabinet-Rutte II en was verbaasd over de vele malversaties die onder zijn ministerschap blijken te hebben plaatsgevonden. De huidige minister van Financiën Wopke Hoekstra informeerde bij ING bestuurder Hans Wijers waarom de ING  voor 775 miljoen euro strafvervolging afkocht. (100 miljoen hiervan is vanwege het verkrijgen van wederrechtelijk verkregen voordeel). Ex minister van Economische Zaken Hans Wijers moest samen met Jan Peter Balkenende in 2017 bij ING het puin ruimen dat Jeroen van der Veer met medeweten van Ernst en Young accountants had achtergelaten. Hij heeft  het aantal compliance medewerkers dat zich bij de bank bezighoudt met het naleven van wet- en regelgeving vanwege het gebrekkige toezicht meteen verhoogd van 150 naar 450. Verantwoordelijk financieel directeur Koos Timmermans moest vertrekken vanwege de publieke ophef die was ontstaan nadat de schikking bekend werd. De Nederlandse Bank heeft ING onder verscherpt toezicht geplaatst.

De Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend als eerste stap om een tuchtrechtelijke vervolging in te kunnen stellen tegen de bankiers zelf. De stichting wil van ING weten of de strafbare feiten ook hebben plaatsgevonden na 1 april 2015, toen de bankiers eed in Nederland van kracht werd en wil daarna een formeel tuchtrechtelijk onderzoek starten om de bankiers te kunnen veroordelen. Intussen loopt ook in België een soortgelijk onderzoek. De Nationale Bank van België (NBB) gaat na of ING België voldoende maatregelen heeft genomen om witwassen tegen te gaan. Het onderzoek ontstond vanwege het feit dat ING België nog zeer recentelijk ook bankrekeningen leverde voor postbus vennootschappen in Panama en op de Britse Maagdeneilanden.

Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat ING zich in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2016 in Nederland schuldig heeft gemaakt aan overtreding van een aantal bepalingen van de Wwft, meermalen gepleegd terwijl hiervan een gewoonte is gemaakt. Tevens heeft de ING zich in deze periode meerdere malen schuldig gemaakt aan schuldwitwassen. De verantwoordelijkheid voor naleving van de Wwft was belegd bij de onderdelen ‘business’, ‘compliance’ en de interne audit dienst ‘CAS’. ING NL heeft de gemaakte fouten publiekelijk erkent en betreurt en heeft vanwege het strafrechtelijk onderzoek de kwestie intern zelf onderzocht en de uitkomsten gemeld bij het OM. ING NL heeft toegezegd om het OM actief in de gelegenheid te blijven stellen om verder onderzoek te doen naar mogelijke strafbare feiten voortkomend uit tekortkomingen van het FEC CDD beleid. Gezien deze redenen is een transactie volgens het OM effectiever dan een rechtsgang. Saillant detail is dat minister van Justitie Grapperhaus voor zijn ministerschap werkte bij advocatenkantoor Allen & Overy van ING die de bank heeft begeleid bij het bereiken van de schikking met het OM. DNB accepteerde ook zonder nacontrole de uitkomsten van het onderzoek dat advocatenbureau Stibbe uitvoerde in opdracht van ING. De conclusie van dit eigen onderzoek was, dat niemand binnen de bank actief of verwijtbaar beleid heeft gevoerd dat leidde tot de tekortschietende controles. De ING kreeg onlangs ook een boete van 5 miljoen dollar van de beurs in New York omdat de bank jarenlang de regels heeft overtreden  bij de handel in American Depositary Receipts (ADR’s), aandelen in niet-Amerikaanse bedrijven die zijn genoteerd in New York. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en de ambtelijke top van zijn ministerie hebben de reactie van De Nederlandsche Bank (DNB) op de witwasaffaire bij ING geregisseerd, zo bleek achteraf.

ING heeft ook grote delen van een wet geschreven die banken een belangrijk fiscaal voordeel gaf bij het verstrekken van zeer risicovolle obligaties. De ING-top paste de concept wettekst aan en de minister nam destijds vrijwel alles over. Volgens het ministerie van Financiën had ING niet meegeschreven. maar was deze slechts geconsulteerd. Met ingewikkelde en risicovolle coco obligaties kunnen bedrijven geld ophalen, maar als het bedrijf vervolgens in de problemen komt vervalt de obligatie. Dat betekent dat de geldschieter dan zijn inleg kwijt is en de schrijver van de obligatie het geld inneemt. Daartegenover staat dat de uitlenende partij een zeer royale rente krijgt om het risico te compenseren. Omdat in geval van nood het uitgeleende geld “ingenomen” kan worden door het bedrijf dat de coco uitgeeft mag het bedrag als eigen vermogen meegerekend worden. Daarmee is het product extra interessant voor banken, omdat zij sinds de crisis hogere kapitaalbuffers moeten aanhouden.
De banken wilden graag dat de rente op deze leningen aftrekbaar werd van de belasting. De bank stapte naar het kabinet om dit mogelijk te maken, “anders zou de kredietverlening daaronder lijden”. Hoewel ook ambtenaren van Financiën de belastingwetswijziging als staatssteun zien, staat in de concept wettekst toch dat de wet alleen geldt voor financiële instellingen. ABN-baas Gerrit Zalm werd vervolgens verzocht om de woorden “financiële instellingen” uit de tekst te krijgen. Uiteindelijk verzon ING een formulering en stuurt de gewijzigde wet naar het ministerie die door de minister werd overgenomen.

ING bediende via een bijkantoor in het Zwitserse Genève al jarenlang rijke Russische klanten met brievenbusmaatschappijen in Panama en de Britse Maagdeneilanden. Tussen januari 2011 en oktober 2014 werd 20,8 miljard dollar aan steekpenningen vanuit Rusland witgewassen via 5.140 bedrijfsaccounts bij 732 buitenlandse banken in 96 landen. Het netwerk bevatte 21 niet traceerbare bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Nieuw Zeeland. Russische bedrijven sluisden hun geld Rusland uit door een schuldbekentenis op te maken en deze te laten bekrachtigen en innen door een Moldavische rechter bij de Moldindconbank in Moldavie(republiek in zuid-oost europa) en Trasta Komercbanka in Litouwen. De bedrijven hadden bij dezelfde bank hun rekeningen. De HSBC sluisde 545 miljoen dollar door via een tak van de bank in Hong Kong. 2,4 miljoen dollar zou via de ING zijn witgewassen.  Uit ruim 1,3 miljoen gelekte banktransacties, e-mails en contracten van de inmiddels gesloten banken  Snoras AB en Ukio Bankas bleek dat de Russische Troika Bank miljarden aan Russisch geld via Litouwen naar banken in West-Europa sluisde. Ook bankrekeningen van ING en ABN AMRO werden gebruikt transacties ter hoogte van ruim 190 miljoen euro. Het geld was afkomstig van grote fraudezaken die door de Troika werden vermengd met privévermogens van vooraanstaande Russische politici en oligarchen.

VimpelCom is een joint venture van het Noorse Telenor en de Russische Alfa Group en is een van de grootste telecombedrijven ter wereld met een netwerk van 222 miljoen klanten in onder meer Rusland, Italië en Afrikaanse en Aziatische landen. In 2007 kocht de Gibraltese brievenbusfirma Takilant Ltd. van de presidentsdochter, 33,3 procent van de aandelen van een dochterbedrijf van VimpelCom voor 20 miljoen dollar. In 2009 kocht VimpelCom de aandelen weer terug voor 57,5 miljoen dollar. In 2007 betaalde Watertrail Industries Ltd., een dochteronderneming van VimpelCom 25 miljoen dollar aan Takilant. In 2011 betaalde Watertrail Industries Ltd. nog eens 30 miljoen dollar aan Takilant. Ook het Zweeds Finse Teliasonera en het Russische MTS worden verdacht van corruptie met Takilant. Ook deze geldstromen liepen via de ING, Fortis, ATB en Svenska Handelsbanen. Teliasonera betaalde ook 220 miljoen via een derdenrekening van advocatenkantoor Houthoff Buruma, die het weer doorstortte naar Fortuis, die het weer doorsluisde naar Takilant in Gibraltar. Begin 2017 is de naam gewijzigd in VEON en is het bedrijf de op vijf na grootste mobiele netwerkoperator in de wereld. Enkele merken van VimpelCom zijn Beeline, Kyivstar, Wind, Djezzy en Mobilink. Het bedrijf ontstond in 2009 als fusie tussen het Russische OJSC VimpelCom. VEON heeft een omzet van circa 8,9 miljard waarvan het meeste wordt gerealiseerd in Rusland, Pakistan, Algerije en Italië. VimpelCom had al een notering aan de Nasdaq, veranderde de naam in VEON en kreeg ook een notering op Beursplein 5.

ING heeft ook smeergeldbetalingen van Telecombedrijf Vimpelcom overgeboekt aan Gulnara Karimova, zonder dit aan de autoriteiten te melden. Ook accountantskantoor EY verzweeg deze transacties. Het bedrijf had ruim 100 miljoen euro aan steekpenningen aan de dochter van de Oezbeekse leider Karimov betaald om toegang te krijgen tot de lokale telefoniemarkt en het verkrijgen van 3G- en 4G-licenties. Karimova zorgde er voor dat Vimpelcom de afgelopen tien jaar meer dan 2,25 miljard euro omzette in Oezbekistan. Volgens onderzoek ontving Karimova in totaal meer dan 1 miljard dollar aan smeergeld. De vrouw heeft na het bekend worden van de corruptiezaak huisarrest in de hoofdstad Tasjkent. De Fiod heeft al in maart 2016 een inval en onderzoek bij ING naar de affaire gedaan. VimpelCom zelf schikte de zaak voor 795 miljoen met de Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten.  Het Russische VimpelCom vestigde zich in 2010 in Amsterdam vanwege het gunstige belastingklimaat en is genoteerd aan de beurs in New York, waardoor ook de Amerikanen tot vervolging konden overgaan. De smeergeldbetalingen vonden plaats tussen januari 2006 en oktober 2011. Henk van Dalen was van september 2010 tot november 2013 financieel directeur van VimpelCom en in die periode werd op 19 oktober 2011 nog 30 miljoen dollar aan smeergeld betaald. Van Dalen is nu commissaris bij Rabobank, Avebe, Macintosh, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Evides, lid van de raad van toezicht bij het Erasmus Medisch Centrum en eerder ook directeur bij chemieconcern DSM en postbedrijf TNT. In 2015 werd op het vliegveld van Oslo de Noorse Jo Lunder, een oud-collega van hem gearresteerd wegens betrokkenheid bij de corruptie. Het Russische VimpelCom vestigde zich in 2010 in Amsterdam vanwege het gunstige belastingklimaat en is genoteerd aan de beurs in New York, waardoor ook de Amerikanen tot vervolging konden overgaan. De smeergeldbetalingen vonden plaats tussen januari 2006 en oktober 2011. Henk van Dalen was van september 2010 tot november 2013 financieel directeur van VimpelCom en in die periode werd op 19 oktober 2011 nog 30 miljoen dollar betaald. Van Dalen is nu commissaris bij Rabobank, Avebe, Macintosh, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Evides, lid van de raad van toezicht bij het Erasmus Medisch Centrum en eerder ook directeur bij chemieconcern DSM en postbedrijf TNT. In 2015 werd op het vliegveld van Oslo de Noorse Jo Lunder, een oud-collega van hem gearresteerd wegens betrokkenheid bij de corruptie.

Een bedrijf op Curaçao heeft vier jaar lang via  ING Nederland vele miljoenen euro’s witgewassen voor derden. Deze bankrekening werd van 2010 tot en met 2014 gevoed met circa € 150 miljoen aan creditcard-bijschrijvingen. Een andere bank en dienstverleners hadden dit Curaçaose bedrijf al langer in het vizier, die andere bank stelde in dit verband ook vragen hierover aan ING NL. Pas op 1 augustus 2013 werd een eerste melding bij de FIU ontvangen van ING NL, dit was dus ruim 3 jaar de eerste alert uit juli 2010. Uiteindelijk zette ING NL in augustus 2014 het exit traject in voor deze cliënt en werd kort
na 1 januari 2015 daadwerkelijk de relatie beëindigd.

Een eenmanszaak hield zich vanuit Suriname in de jaren 2013 tot en met 2015 bezig met witwassen via een ING rekening. De eenmanszaak was alleen op papier een handelaar in bouwmaterialen. Klanten konden eenvoudig hun zwarte geld witwassen via 15 mobiele pin terminals. ING verrichte nauwelijks onderzoek naar het bedrijf. De totale omvang van de transacties van deze eenmanszaak die op de bankrekening hebben plaatsgevonden sinds 2013 bedraagt ruim € 9 miljoen. In april 2015 blokkeerde ING NL de pinautomaten. Op 15 september 2015 informeerde ING NL de cliënt dat er geen transacties meer plaatsvonden op de rekening sinds eind april 2015, dat de pinautomaten niet meer zouden worden geactiveerd en vroeg of de cliënt de rekening wenste te behouden. De cliënt verzocht vervolgens om beëindiging van de rekening, die vervolgens op 18 september 2015 daadwerkelijk werd opgeheven.

Amerikaanse autoriteiten vermoeden dat meer dan 1 miljard dollar van het Maleisisch staatsinvesteringsfonds MDB is weggesluisd naar de ING privérekeningen van de premier van Maleisië, Najib Razak. De verdachten maakten gebruik van buitenlandse constructies en fraude  om geld wit te wassen, waarbij grote sommen geld werden overgemaakt via de ING Bank in Nederland en de Antilliaanse beleggingsfondsen Enterprise Emerging Markets Fund en Cistenique Investment Fund. Ook bij banken in vijf andere landen loopt een strafrechtelijk onderzoek naar deze corruptie. De Wall Street Journal publiceerde de zaak al in 2015. Razak beweerde dat het geld legale politieke donaties van een Saoedische prins zouden zijn geweest. In 2012 werd via de Nederlandse trustorganisatie Citco 463 miljoen dollar overgemaakt naar de Nederlandse ING-rekeningen van de twee beleggingsfondsen waarna het geld werd doorgesluisd naar een vennootschap met de naam Blackstone.  In 2013 werd opnieuw 945 miljoen dollar direct uit het Maleisische fonds gestort op  ING-rekeningen waarvan een groot deel werd doorgestort naar de vennootschap Tanore Finance Corp van Razak.

Twee ondernemingen die op papier importeur en handelaar in groenten en fruit uit Zuid-Amerika waren, bleken een dekmantel  De FIOD constateerde tijdens het onderzoek dat ING NL een kopie van het identiteitsbewijs van de eigenaar van de ondernemingen in het CDD-dossier van de cliënt niet beschikbaar had. De gemachtigde voor de rekening bleek een bij de ING NL bekende failliete persoon te zijn. Op de bankrekening van vonden vanaf de opening van de rekening veel en hoge contante stortingen plaats waaronder ook in biljetten van € 500. In totaal vonden tot en met januari 2015 negentig contante stortingen plaats voor in totaal € 343.035. Het transactiemonitoringssysteem leverde ten aanzien van de cliënt niet één witwassignaal (alert) op bij ING NL. Op de rekening van het andere bedrijf vonden vanaf september 2014 tot en met februari 2015 in totaal 41 (hoge) contante stortingen plaats voor in totaal € 164.530. Het grootste deel (95%) van de stortingen werd verricht nádat de hierboven genoemde failliete persoon gevolmachtigde is geworden op de bankrekening. De relatie met de ondernemingen werd eind mei en juni 2015  beëindigd.

Uit het strafrechtelijk onderzoek naar deze zaken is gebleken dat het cliëntenonderzoek dat ING NL moest uitvoeren bij het accepteren van cliënten op structurele basis niet of onvoldoende werd gedaan. Dit uitte zich bij een deel van de cliënten in onvolledige of ontbrekende CDD-dossiers. De tekortkomingen op het gebied van CDD-dossiers zijn voor de periode van 2010 tot en met 2016 vastgesteld. Zo ontbraken bijvoorbeeld identificatie- en verificatiegegevens van cliënten en hun UBO’s, waaronder mogelijk ook PEP’s en was ING NL niet, of niet voldoende, op de hoogte van de activiteiten van haar cliënten.

Sergej  Leonidovitsj Magnitski was een Russische advocaat die werkte voor Bill Browder. Hij kwam in 2009 in een gevangeniscel om het leven nadat hij een grootscheepse belastingfraude aan het licht had gebracht. Magnitski, die als advocaat voor Firestone Duncan werkte voor Browder en toonde de betrokkenheid van belastingambtenaren, politiefunctionarissen, justitiemedewerkers en maffiabazen aan. Magnitski deed hiervan aangifte, maar in plaats van dat de verdachten werden opgepakt, werd hij zelf gearresteerd op verdenking van corruptie en samenzwering met Hermitage. Hij werd onder druk gezet om tegen Hermitage te getuigen en zijn aanklachten tegen Russische overheidsfunctionarissen te laten vallen, maar weigerde dit.  Magnitski zat elf maanden in zeer slechte omstandigheden en zonder medische verzorging in voorarrest in Moskou en overleed na martelingen in zijn Russische cel waar hij met knuppels werd doodgeslagen. Bill Browder voert sindsdien campagne om corruptie in Rusland aan de kaak te stellen. Hij zette het Amerikaanse Congres ertoe aan om in 2012 de Magnitski-wet aan te nemen, die sancties bevat tegen corrupte Russische functionarissen die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Magnitski. De wet bevatte sancties tegen achttien corrupte functionarissen die verantwoordelijk werden gehouden voor Magnitski’s dood. Zij mogen de VS niet meer in en mogen geen Amerikaanse bankrekeningen gebruiken. De Magnitski-wet werd later verbreed tot andere corrupte functionarissen en andere Russen die verdacht worden van mensenrechtenschendingen. Na de VS werden ook in Groot-Brittannië, Canda en andere landen Magnitski-wetten aangenomen. Het Europees Parlement zette 30 Russen op een zwarte lijst. Als tegenoffensief beweert Rusland dat juist Browder een internationale misdaadbende leidt en dat hij opdracht heeft gegeven tot vergiftiging van vier advocaten, onder wie Magnitski. Al zijn bedrijven werden geconfisqueerd, onderhands verhandeld en ten gelde gemaakt. In 2017 veroordeelde een Russische rechtbank Browder bij verstek tot 9 jaar gevangenisstraf. Browder werd op Russisch verzoek in Spanje aangehouden, maar door tussenkomst van de chef van Interpol in Frankrijk kwam hij nog dezelfde dag vrij. Rusland diende al zes keer eerder een uitleveringsverzoek tegen hem in bij Interpol. De in 1964 geboren Browder is een Amerikaanse econoom met joods-Russische wortels die in 1996 het investeringsfonds Hermitage Capital oprichtte, met het doel te investeren in Rusland. Hij werd aandeelhouder in topbedrijven als Gazprom en Rosneft en ontwikkelde zich met succes tot de grootste buitenlandse investeerder in Rusland. Om de Amerikaanse belastingen te ontwijken, gaf hij in 1998 zijn Amerikaanse staatsburgerschap op en nam de Britse nationaliteit aan. In Moskou vonden gewelddadige politie-invallen plaats bij Hermitage en bij het advocatenkantoor Firestone Duncan, dat voor Hermitage Capital werkte. Er werden documenten meegenomen die later werden gebruikt om dochterbedrijven van Hermitage te veroordelen tot miljoenenboetes. Ook gebruikten de nieuwe eigenaars de stukken om voor honderden miljoenen aan belastinggelden in handen te krijgen en naar het buitenland weg te sluizen. De dood van Magnitski maakte Browder tot een strijder voor de mensenrechten en hij wil dat iedereen die profiteerde van de misdaad waarbij Magnitski is vermoord voor de rechter komt. Een deel van het verdwenen geld (8 miljoen euro)  is volgens Browder door witwaspraktijken bij ING, ABN AMRO en Rabobank in Nederland opgedoken. Het witwassen begon via het filiaal van Danske Bank in Estland. Een groot aantal witwasbedrijven uit belastingparadijzen als Belize en de Britse Maagdeneilanden had daar rekeningen. Volgens Browder zijn behalve de Nederlandse banken ook een aantal Nederlandse bedrijven betrokken bij het witwassen van ruim 8 miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak en deed ook aangifte tegen de banken. Kledingbedrijf Mexx en bloemen (Mark Flowers), fruit en groentebedrijven werden betaald met het verduisterde geld. De band Within Tempation werd zonder hun medeweten ook betaald vanuit Estland nadat ze in Rusland hadden opgetreden. Mark Flowers blijkt naast voor bloemen ook betaald te worden voor bouwmaterialen hetgeen het bedrijf ontkent. De ongebruikelijke transacties werden door de Nederlandse banken als ING ondanks een meldingsplicht niet gemeld. ING gaat grootscheeps reorganiseren en zevenduizend medewerkers afvloeien om miljarden euro’s zo de schikking te kunnen betalen van 775 miljoen euro vanwege tekortkomingen bij toezicht op deze witwaspraktijken. Behalve duizenden banen in Nederland en België worden ook de vestigingen in andere landen hierbij betrokken. Bestuurder Patrick Flynn vertrekt (cfo) en Wilfred Nagel (cfo) gaat in augustus met pensioen. Voormalig cro Koos Timmermans volgde. Steven van Rijswijk, hoofd Client Coverage bij de ING Wholesale Bank, volgt Nagel op als risicodirecteur. Nick Jue, directievoorzitter van ING Nederland volgt Roland Boekhout op als directeur van de Duitse ING. Boekhout zelf wordt dan directeur van de Benelux vestigingen. ING Duitsland wordt samengevoegd met Oostenrijk, dat dan 8,2 miljoen klanten telt. Ook de ECB moet de benoemingen nog goedkeuren. Ralph Hamers (ceo) blijft dan nog eens 4 jaar aan. Hij is sinds oktober 2013 de hoogste baas van ING.

De FIOD heeft nog zicht op meerdere soortgelijke signalen afkomstig uit strafrechtelijke onderzoeken of uit de media. Deze signalen zijn niet in detail onderzocht, maar bevestigen het al bestaande beeld van een tekortschietend ING NL bij de uitvoering van het FEC CDD beleid en de daarmee gepaard gaande risico’s op witwassen door cliënten.  ING NL heeft structureel de wet overtreden en zich schuldig gemaakt aan een groot aantal strafbare feiten. Het OM is van oordeel dat dit om meerdere redenen als zeer ernstig te kwalificeren valt. Door de jaren heen is ING NL door verschillende externe instanties, te weten DNB en de Europese Centrale Bank (hierna ECB), gewezen op tekortkomingen en op risico’s in de uitvoering van haarFEC CDD beleid. Ook intern is er op meerdere momenten geconstateerd dat volstrekt onvoldoende uitvoering werd gegeven aan het vereiste FEC CDD beleid. Al deze signalen leidden echter niet tot wezenlijke veranderingen. Er zijn weliswaar op onderdelen interne herstelprojecten opgestart en uitgevoerd door ING NL, deze hebben evenwel nimmer geleid tot het in voldoende mate compliant worden met de Wwft verplichtingen. Verantwoordelijk bestuursvoorzitter Ralph Hamers heeft maatregelen getroffen tegen een tiental medewerkers. De maatregelen variëren van het uit functie zetten, tot het schrappen van bonussen. Van deze medewerkers mocht verwacht worden dat ze meer zouden hebben moeten doen tegen financiële criminaliteit door klanten. Hamers en de andere leden van de Raad van Bestuur zien zelf ook af van hun bonus dit jaar. Het OM heeft volgens ING geen bewijs gevonden dat medewerkers op individueel niveau hebben meegeholpen aan criminele activiteiten, noch dat ze daar persoonlijk baat bij hebben gehad

In oktober 2009 werd bekendgemaakt dat de verzekeringstak werd afgesplitst en in december van dat jaar betaalde ING Groep de helft van de staatssteun terug (€ 5 miljard, plus rente, plus overeengekomen vergoeding voor vervroegde aflossing). In mei 2011 werd € 2 miljard terugbetaald, plus een premie van 50%, op 26 november 2012  € 1,125 miljard en op 6 november 2013 € 1,125 miljard. Op 25 maart 2014 werd bekendgemaakt dat ING nog eens € 1,225 miljard zal terugbetalen en dat de laatste betaling van € 1,025 miljard uiterlijk in mei 2015 zou plaatsvinden.

1 maart 2014 werden de verzekeringsactiviteiten ondergebracht in NN Group. In april 2016 verkocht ING Groep de laatste aandelen.

ING is actief in 40 landen en heeft meer dan 52.000 medewerkers, waarvan 14.838 bij ING Nederland. Het bestuur bestaat uit drie ING-leden, twee onafhankelijke leden en één directeur werkzaam bij ING.

  • Voorzitter Roland Boekhout (Head of Market Leaders ING)
  • Vicevoorzitter Henriette Hoogstad (Directeur ING Food & Agri Zuid West Nederland)
  • Penningsmeester/secretaris Jeroen Prevo (Directeur ING Private Banking, Zuid Oost Nederland)
  • Lucas Meijs (Professor strategische filantropie en vrijwilligerswerk Erasmus Universiteit)
  • Roos van der Steijle (adviseur en projectmanager bij ConsultingKids)

De directie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid.

  • Directeur Kirsten Ottens (Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ING)

ING verliet het hoofdkantoor in Amsterdam Zuid Oost (het Zandkasteel). Het gebouw werd door het Duitse investeringsfonds Fünfzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland (v.h. noodlijdende Hanzevast) verkocht voor slechts 16,1 miljoen euro aan projectontwikkelaars OVG en G&S die er in nauwe samenwerking met de Gemeente Amsterdam vijfhonderd woningen wil bouwen. ING Groep verkocht het hoofdkantoor in 2004 via Hanzevast Beleggingen aan MPC Capital (nu Cairn Real) en huurde het pand voor een periode van 15 jaar via Hanzevast terug. De koopsom bedroeg 125.275.000 euro. ING hielp de Duitse beleggers met de verkoop door de resterend huur tussen de 50- tot 60 miljoen euro tot en met half 2019 in een keer te betalen. OVG en G&S kregen tegelijkertijd de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van ING in Amsterdam-Zuidoost, de ING Campus toegewezen. ING kocht het nieuwe terrein van woningcorporatie Rochdale voor slechts 11,5 miljoen euro, terwijl Rochdale er in 2008 46,5 miljoen euro voor had betaald. ING had op hetzelfde pand naar verluid eerder een optie genomen voor achttien miljoen euro.

De huurovereenkomst voor de locatie aan Kroonpark 6 in Arnhem-Zuid werd verlengd en uitgebreid met twee verdiepingen kantoorruimte in de Parktoren, aan het centraal station van Arnhem (1.100 m2 kantoorruimte en 24 parkeerplaatsen van Chalet Group). In 2015 werd ook de huisvesting aan de Velperweg aan Borghese verkocht voor herontwikkeling naar woningen. In Arnhem-Zuid huurt de bank 2.250 m2 kantoorruimte en 45 parkeerplaatsen van het Duitse vastgoedfonds SEB ImmoInvest.

ING die net als de andere grootbanken schuldig is aan het onderbelichten van de risico’s bij renteswaps moet 250.000 euro schadevergoeding betalen van vanwege onjuist advies en gebrekkige begeleiding bij de aanschaf van een van deze renteswaps. De commissie van beroep van klachteninstituut Kifid oordeelde dat de bank in de betreffende zaak zijn zorgplicht heeft geschonden. ING zou de klant niet juist hebben geadviseerd over de combinatie van de langlopende geldlening en de Rente Collar en daarbij verzuimd hebben om de klant te wijzen op de risico’s. Eerder had de geschillencommissie van Kifid nog in het voordeel van ING geoordeeld. In een andere soortgelijke zaak in 2016 veroordeelde de rechtbank ING Real Estate Finance ook al tot betaling van € 2.697.000 aan schadevergoeding aan een klant. ING was volgens de rechtbank tekortgeschoten in haar verplichting de klant te informeren en te waarschuwen over het verschil in looptijd tussen een euriborlening en een renteswapovereenkomst.

ING wordt op verzoek van de organisatie van de Culturele Hoofdstad voor minimaal een miljoen euro hoofdsponsor voor Leeuwarden 2018. Het gaat om vijf projecten in het bijzonder, waaronder de tentoonstelling over graficus Maurits Escher in het Fries Museum, de reuzen van Royal De Luxe, de elf fonteinen en de opening en afsluiting van het evenement.

De bank maakt jaarlijks 4 miljard euro winst maar ontslaat desondanks zevenduizend medewerkers (2.300 in Nederland).  Een deel van het werk zou overgeheveld worden naar lage lonen landen. Onder andere administratieve functies worden naar Azië overgeheveld en het risicomanagement, dat  in België wordt gedaan, verdwijnt naar Polen.

Zo’n 1500 Belgische ING werknemers van 55-plus mogen gebruik maken van een vertrekregeling. Werknemers, die geboren zijn voor 1963 en minstens tien dienstjaren hebben krijgen 60 tot 80% van hun laatste loon uitgekeerd. De werknemers mogen daarna niet voor een concurrent gaan werken, maar kunnen wel elke andere baan aannemen zonder de uitkering te verliezen. ING België moet vanwege de reorganisatie ongeveer 3000 werknemers ontslaan. ING heeft hiervoor 615 miljoen euro gereserveerd. Dat betekent dat ruim 200.000 euro per geschrapte baan opzij wordt gelegd. Een deel van de regeling zou door de Belgische overheid worden gefinancierd. ING België sluit alsnog de meeste Record Bank-filialen, zodat er circa vijftig van de 536 overblijven. ING meldde eerder het aantal kantoren terug te willen brengen van 1245 naar 650. Record Bank ontstond in januari 2001 na de fusie van Record Bank (het voormalige SEFB), Dipo Spaarbank, De Vaderlandsche Spaarbank (voorheen een dochter van De Vaderlandsche Verzekeringen) en Sodefina, een kredietmaatschappij die ook dochter was van De Vaderlandsche Verzekeringen. Record Bank is een 100% dochtermaatschappij van de ING België met zetels in Evere, Gent en Luik. In april 2003 nam Record Bank de spaarbank Westkrediet over. In mei 2004 AGF Belgium Bank en in 2005 Mercator Bank. Ook Eural werd overgenomen van Dexia. Record Bank is de op twee na grootste retailbank in België met ruim 800.000 klanten, 650 filialen en een netwerk van 500 zelfstandige bankagenten en evenveel onafhankelijke kredietmakelaars. In oktober 2016 maakte ING de reorganisatie bekend. De Record Bank fuseert met ING België. De overname van Record Bank door ING werd juridisch op 1 april 2018 doorgevoerd. Klanten van Record Bank werden automatisch klant van ING. De praktische overheveling van rekeningen naar de nieuwe bank duurde nog tot eind juni. Een laatste poging van een groep bankagenten om de integratie  te blokkeren mislukte.

De Rabobank, ING, ABN AMRO en Volksbank hebben 171 wietwinkels in onderpand voor 1,1 miljard euro aan hypotheekleningen aan huisbazen van cannabisshops. Een derde van de pandeigenaren van de 570 wietwinkels betaalt zo met huurpenningen uit de verkoop van softdrugs de bankfinanciering.

De crisis in Turkije brengt de in totaal 15 miljard euro aan leningen in gevaar die de ING daar heeft uitstaan. Het meest riskant zijn de non-performing leningen.

ING neemt voor 7,5 miljoen euro een meerderheidsaandeel in de Nederlandse startup Cobase.  Het platform brengt de verschillende bankrekeningen van multinationals samen van waaruit onder meer betalingen kunnen worden gedaan. ING blijft juridisch wel een aparte entiteit en helpt alleen bij klantenwerving.

De bedrijfsvoering van ING België en Nederland zouden in gevaar zijn vanwege ernstige IT problemen en tekortkomingen. Peter Jacobs, Chief Information Officer bij ING Nederland, ontkent dit echter ten stelligste. De ‘license to operate’ is volgens hem niet in gevaar.