Vluchtelingen

Het aantal vluchtelingen uit Afrika naar de Canarische Eilanden is de laatste dagen fors gestegen. In 48 uur slaagden ruim duizend migranten erin de oversteek te maken. Dit jaar kwamen daar al ongeveer 7500 migranten. Dat is tot nu toe al bijna drie keer zoveel als vorig jaar.

Sinds 2020 gaat er structureel 100 miljoen extra naar doorstroming van asielzoekers en daar komt nog eens 34 miljoen incidenteel  bovenop. Het is de bedoeling de asielprocedure sneller te maken om te voorkomen dat ouders en kinderen te lang wachten op besluit in hun zaak. De EU geeft een maand lang 2000 euro aan elke migrant die de Griekse eilanden verlaten, om zo de overvolle kampen te verlichten. Als andere Europese landen niet snel asielzoekers van Griekse eilanden overnemen, zal de corona-epidemie catastrofale gevolgen hebben. Niet alleen voor de vluchtelingen zelf, maar ook voor de Griekse inwoners en de rest van Europa. De vluchtelingenkampen zijn zwaar overbevolkt met wel 42.000 migranten. Op het eiland Lesbos woonden in kamp Moria 13.000 mensen, terwijl het gebouwd was voor 3000. Er zijn nauwelijks voorzieningen en hygiëne en na diverse Coronabesmettingen werd het kamp met een lockdown geconfronteerd. Er zijn vanaf begin september zo’n 37 coronabesmettingen gemeld. Vanwege de overbevolking en slechte hygiëne in het kamp, werd gevreesd dat dit aantal verder zou oplopen en werd een lockdown afgekondigd tot grote onvrede van de vluchtelingen. Na de lockdown werden er 8 september diverse branden gesticht en moest het kamp grotendeels ontruimd worden. Vijf verdachten werden aangehouden en naar een zesde wordt nog gezocht. Vier dagen na de verwoestende brand konden de eerste 800 mensen alweer in een nieuw door het leger gebouwd tentenkamp. In het kamp is nu plek voor 5000 mensen, nog niet genoeg voor de ruim 12.000 mensen die nu op straat in Lesbos leven. Het kamp wordt daarom nog verder uitgebreid. Veel vluchtelingen weigeren echter terug te gaan. in de hoop op andere oplossingen.

Het internationale “Marrakesh migratiepact” moet migratie beheersbaar maken en in goede banen leiden. Het 34 pagina’s tellende pact met een lijst van 23 doelen bevat internationale niet-bindende afspraken over het aanpakken van mensen smokkel, het terugdringen van vreemdelingenhaat en de bescherming van vluchtelingen. Het is geen juridisch bindend pact, echter migranten zouden bij de rechter kunnen afdwingen dat ze toegang tot een land krijgen. Nederland wil daarom een bepaling opstellen die de juridische grondslag uitsluit. De VS, Hongarije, Oostenrijk, Israël, Zwitserland, Australië, Polen, Bulgarije, Tsjechië, Estland en Italië wezen het pact af.

Een geschorste medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is volgens een verklaring die hij in de rechtbank afgaf door zijn chef onder druk gezet om veertig dossiers te beoordelen die hij al eerder had behandeld en deze te ondertekenen met de naam van zijn chef of een andere bevoegde medewerker om op die wijze de wachtlijsten bij de IND te beperken. Volgens de wet mag één ambtenaar niet twee keer beslissen. Er zijn ook verklaringen van medewerkers dat een besluit met hun naam is ondertekend, maar dat zij dat besluit niet zelf hebben genomen. Rusland stuurt honderdduizenden Syrische vluchtelingen op korte termijn terug naar hun thuisland omdat het in veel gebieden veilig genoeg is voor de terugkeer van in totaal zo’n 1,7 miljoen vluchtelingen. Wanneer een asielaanvraag is gehonoreerd en de vluchteling is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie heeft deze recht op bijstand, kinderbijslag, zorgtoeslag en huurtoeslag. Amsterdam trekt ruim 23 miljoen euro uit alleen al voor taallessen aan 14.500 ongeletterden. Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) geeft hieraan 350 miljoen ontwikkelingsgeld en de Overheid nog eens 150 miljoen maar alleen aan Gemeentes die daadwerkelijk asielzoekers huisvesten.

De EU lidstaten krijgen 10.000 euro voor elke vluchteling die ze (vrijwillig) opnemen. Nederland neemt tot en met oktober 2019 1.750 extra asielzoekers op als gevolg van de uitwerking van de in 2015 afgesloten deal met Turkije. De wachttijd voor de asielprocedure is in 2019 opgelopen naar een jaar en vier maanden. Nederland heeft in 2018 n totaal 4795 mensen asiel of een andere beschermde status toegekend. Het ging vooral om vluchtelingen uit Syrië (1620), Ethiopië (535), en Iran (450). Het aantal toekenningen is fors gedaald vergeleken met de 9090 in 2017 en de bijna 22.000 in 2016. Als oplossing voor de vele afwijzingen doen veel vluchtelingen zich voor als homosexueel of pretenderen ouder te zijn dan ze zijn in de hoop alsnog een beschermde staus te krijgen.

In Nederland zijn 260 asielzoekers positief getest op corona, gemeten over de periode maart tot en met 25 oktober. Eén asielzoeker werd hiervoor opgenomen in het ziekenhuis, maar hoefde niet naar de IC.  Er zijn nog geen asielzoekers overleden aan het virus. Duizenden migranten dragen resistente TBC met zich mee en vormen groot gevaar voor volksgezondheid. Elk jaar sterven nog steeds 1,8 miljoen mensen aan tuberculose. Extrapulmonale tbc komt ook steeds vaker voor en kan in bijna elk orgaan voorkomen en dus niet alleen in de longen. GGD’en voeren tuberculose-screening uit bij asielzoekers die binnenkomen in Nederland. Aanvankelijk werden alle asielzoekers gescreend, maar de screening van Syriërs is opgeschort omdat tbc daar niet vaak voor komt. Somaliërs, Eritreeërs en Irakezen worden wel gescreend, omdat zij een groter risico vormen. In het Gelderse Vaassen was open tbc (tuberculose) uitgebroken. Er waren zo’n twintig gevallen in Vaassen en enkele in Apeldoorn en buiten de provincie. Driehonderd huishoudens in Vaassen werden opgeroepen om zich te laten testen. De eerste gevallen werden al in december 2016 geconstateerd. Om verdere uitbreiding van de besmetting tegen te gaan, is op 300 adressen in de wijk Berkenoord-2 een uitnodiging in de bus gedaan om deel te nemen aan een medisch onderzoek. In 2016 werd bij 889 patiënten tuberculose vastgesteld. Dat is 3% meer dan in 2015 toen er 861 patiënten waren en 9% meer dan in 2014 (815). Multiresistente tuberculose (MDR-tbc) werd in 2016 bij 13 patiënten vastgesteld (tien in 2015). De meeste tbc-patiënten komen uit landen als Eritrea, Somalië en Marokko. De multiresistante variant werd in 2014 zes keer vastgesteld en in 2015 tien keer. Er zijn multiresistente tbc (MDR-TB) en superresistente tbc (XDR-TB). DR-TB kan optreden als iemand eerder niet genezen is van gewone tbc, maar het kan ook rechtstreeks worden overgedragen. De behandeling voor DR-TB is extreem zwaarr en kan wel 2 jaar duren. Patiënten moeten tot 20 pillen per dag slikken en krijgen de eerste 8 maanden een pijnlijke injectie. De behandeling gaat gepaard met vele, ernstige bijwerkingen. Bovendien moet de patiënt vaak lang, geïsoleerd, worden opgenomen waardoor hij of zij niet kan werken of bij zijn familie kan zijn. De genezingskans is slechts 50%.  In opvanglocaties in Weert en in de provincies Groningen en Drenthe werd bij zieke vluchtelingen de MRSA-bacterie geconstateerd. Van 95 onderzochte asielzoekers in Weert bleek 15 procent besmet. GGD Groningen is vanaf 13 mei begonnen met een speciaal team voor vluchtelingen vanuit de jeugdgezondheidszorg. Open tbc werd ook begin februari 2019 geconstateerd bij een student van het ROC van Twente in Hengelo. GGD Twente krijgt jaarlijks te maken met zo’n 25 gevallen van gesloten tbc. Dat wil zeggen dat bij de patiënt wel een bacteriële infectie is vastgesteld en dat hij of zij klachten heeft, maar de ziekte kan niet worden overgedragen. Bij zo’n vier, vijf gevallen is sprake van open tbc. Uit het eerste onderzoek van de GGD gebleken dat 44 mensen besmet zijn geraakt en zes van hen daadwerkelijk de niet-besmettelijke vorm van tbc hebben.

Migranten brengen behalve tbc ook botulisme, waterpokken, dengue koorts, e-coli bacterie infecties, allerlei virusinfecties, HIV/AIDS, lepra, malaria, de mazelen, de bof, rodehond, syfilis, tyfus, polio, kinkhoest, het hantavirus, toxoplasmose, recurrente koorts en een scala aan andere besmettelijke aandoeningen mee. Bijna drie kwart van het aantal tbc-patiënten is in het buitenland geboren. Circa 5% van de tbc-patiënten is eerder voor tbc behandeld en 4% heeft tevens een hiv-infectie.  In de grote steden is de tuberculose-incidentie hoger en vormen vooral daklozen, (hard)druggebruikers en (illegale) buitenlanders risicogroepen voor tuberculose. De veelvuldigheid van Hepatitis B is de afgelopen drie jaar bijvoorbeeld met 300% toegenomen. Mazelen hadden van 2014 tot 2015 een stijging van 450%. 40% van alle nieuwe HIV/AIDS gevallen betreffen vluchtelingen.

Polio (kinderverlamming) tast de grijze stof in het ruggenmerg aan en zorgt voor ernstige verlammingen, vergroeiingen en soms de dood. Islamistische bezwaren in onder andere Syrië zorgen ervoor dat polio daar nog wel voorkomt. Syrische vluchtelingen onder de vijf jaar oud worden geënt tegen polio om te voorkomen dat deze ziekte zich binnen Europa verspreid. Nieuwe vluchtelingen die nog niet geënt zijn vormen met name een risico voor kinderen en zwangere vrouwen. Nederland is desondanks bereid om in plaats van 500 nu 750 vluchtelingen naar Nederland te hervestigen. De overheid trekt structureel elk jaar 32 miljoen euro uit voor medische zorg aan onverzekerde illegalen. De aanspraak op vergoeding van zorg is voor asielzoekers vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Asielzoekers maken ook aanspraak op een aantal onderdelen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast is de Jeugdwet gedeeltelijk uitgewerkt in de RZA. Omdat asielzoekers doorgaans nauwelijks financiële middelen hebben, geldt voor hen geen eigen bijdrage of eigen risico. Ruim duizend patiënten zijn hebben van het Amsterdamse VUmc zijn mogelijk besmet met schurft. Het gaat om patiënten die op dezelfde dag in een poli van het ziekenhuis zijn geweest als een patiënt met een zeer besmettelijke vorm van scabiës.

Alle bewoners van een vluchtelingenkamp bij de Griekse plaats Ritsona, zo’n 70 kilometer ten noorden van Athene, zijn voor twee weken in quarantaine geplaatst nadat twintig vluchtelingen positief waren getest op het coronavirus. Het kamp is sinds 1 april volledig afgesloten. In het kamp zitten meer dan 2500 vluchtelingen en migranten. Ook in Nederland bij het AZC in Delfzijl en Musselkanaal werden vanaf 22 augustus zo’n 50 bewoners in quarantaine geplaatst. Het gaat om een tijdelijke noodquarantaine- en isolatielocatie. Dat betekent volgens het COA dat de bewoners het terrein niet mogen verlaten. In totaal zijn bij 29 bewoners vastgesteld dat zij besmet zijn met het coronavirus en elf anderen zijn inmiddels hersteld.

Criminaliteit

Overlastgevende asielzoekers komen voornamelijk uit Marokko, Algerije en Tunesië. Zij kennen elkaar vaak, een deel van hen is minderjarig. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ernstige misdrijven die zijn gepleegd door asielzoekers zoals zedenzaken, mishandelingen en (pogingen) van moord en doodslag verzwegen en weggezet onder het kopje ‘overige’ in een brief aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) heeft zeer ernstige misdrijven samengevat onder het kopje ‘overige’. Zo bleef onduidelijk dat asielzoekers naast kleinere criminaliteit ook verdacht zijn of waren van in ieder geval om 79 zedenmisdrijven, 51 zware mishandelingen en 31 verdenkingen van (poging) moord en doodslag. In 2018 registreerde het OM 3702 strafbare feiten, waar 1813 asielzoekers van werden verdacht. Dat zijn er 1092 meer dan in de rapportage over asieldelicten werden gemeld. In 2019 werden ruim duizend meer verdenkingen van misdrijven onder vluchtelingen geregistreerd, een toename van 27 procent. In de meeste gevallen ging het om winkeldiefstal, maar ook zware delicten zoals poging tot moord en verkrachting kwamen vaker voor. Zestig procent betreft “vluchtelingen” uit Algerije en Marokko. 

In de eerste negen maanden van 2016 werden alleen al in Nederland bijna tienduizend statushouders verdacht van een strafbaar feit, waarvan er 104 verdacht worden van delicten waarop een straf staat van zes jaar cel of meer, zoals gewapende overvallen of zedenmisdrijven. 183 zijn veelplegers, veelal Marokkaans en ruim 9.300 worden er verdacht van een enkel delict. Een op de vijf asielzoekers uit Marokko en Algerije is tussen 1 januari 2017 en eind mei 2018  door de politie aangemerkt als verdachte van een misdrijf. Dit geldt zelfs voor een op de drie uitgeprocedeerde migranten uit deze landen. Bij Eritrese vluchtelingen is toch nog steeds een op de acht als verdachte aangemerkt, voor Syriërs ligt dit percentage op 2,6 procent. Om het aantal incidenten in het asielzoekerscentrum (azc) in Rotterdam terug te dringen, kwam er een stop op de nieuwe instroom van mensen uit Marokko, Algerije en Tunesië. Ook de beveiliging van het azc Beverwaard werd. Asielzoekers uit deze landen gebruiken asielzoekerscentra als een uitvalsbasis voor strooptochten. Vooral vanuit de centra in Noord Nederland stelen groepen migranten uit Oost-Europa op bestelling. Over 2015 heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) circa achtduizend incidenten binnen AZC’s gehad. In 5.072 gevallen betrof het overtredingen van huisregels, zoals geluidsoverlast of een brandmelder afplakken. Ruim 1.300 incidenten betroffen fysieke agressie op en rond de AZC’s. 369 incidenten met zelfdestructieve acties zoals hongerstakingen of zelfverminking. De politie registreerde zo’n 4.460 meldingen, variërend van mensensmokkel tot verloren ID-papieren en loze meldingen, 337 incidenten met zelfmoordaanslagen, agressie en 55 zedenzaken zoals verkrachting, Aangiftes voor winkeldiefstallen door asielzoekers worden voorkomen doordat het COA de winkeliers financieel compenseert. Naar aanleiding van de vele ongeregeldheden in onder andere Weert heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd omdat asielzoekers zich schuldig maakten aan diefstal, geweld en het organiseren van prostitutie in de opvanglocatie. Ook zouden enkele asielzoekers onder de aanranders in Keulen zijn geweest. Justitie is niet van plan om zes van deze criminele asielzoekers te vervolgen, ook niet nadat burgemeester Jos Heijmans van Weert had aangekondigd dan maar zelf naar de rechter te stappen. In de eerste vijf maanden van 2017 zijn 480 veroordeelde migranten Nederland uitgezet. De afgelopen vijf jaar zijn bijna 5.300 veroordeelde migranten uitgezet. Wereldwijd zijn bijna honderdduizend migranten in 2018 via een speciaal VN-programma vrijwillig teruggekeerd naar hun land van herkomst. Meer dan de helft van hen vertrok vanuit Duitsland naar huis. Na Duitsland vertrokken de meeste vluchtelingen uit Griekenland (6.100) en Oostenrijk (4.800). Bijna 18.000 migranten keerden terug naar Albanië, gevolgd door Irak (12.780) en Afghanistan (7100). Het merendeel van de migranten koos voor een terugkeer naar eigen land, nadat hun asiel was geweigerd. Een kwart van het aantal vluchtelingen is minderjarig, onder wie 1.250 kinderen die zonder ouders of begeleiders reizen.

Een achtjarig jongetje werd eind juli 2019 samen met zijn moeder door een 40 jarige Eritreeër op het centraal station van Frankfurt voor de trein geduwd. Het jongetje werd overreden en overleed ter plekke. De veertigjarige moeder wist zichzelf ternauwernood in veiligheid te brengen, maar had geen tijd om haar kind te redden. Veel kinderen, diverse passanten en de machinist moesten medisch begeleid worden. De dader woont al minimaal vijf jaar in Zurich Zwitserland en heeft een verblijfsvergunning, is getrouwd en is zelf vader van drie kinderen. De man heeft ook nog geprobeerd om een 78-jarige vrouw op het spoor te duwen. Uit een bloedtest is niet gebleken dat de dader onder invloed van alcohol of drugs was.

In Duitsland werden in 2016 174.000 asielzoekers verdacht van het plegen van strafbare feiten. Ook bij verkrachtingen, zwartrijden en het vervaardigen van vervalste documenten is het aandeel van asielzoekers onder de verdachten buitenproportioneel. In de Zuid-Duitse stad Freiburg volgde de ene geweldsdaad de andere op. Een 13-jarig meisje werd misbruikt door drie jongens, van wie er twee een migrantenachtergrond hebben. In oktober 2016 wordt een dakloze doodgeslagen door migranten en ook vind de politie het lichaam van Maria Ladenburg uit de rivier de Dreisam. Ze is verkracht en daarna vermoord. De verdachten komen uit Gambia. In november steekt een Afghaan iemand met een mes en Georgiër steekt zijn neef dood. In dezelfde periode werd het lichaam gevonden van de 27-jarige Carolin G., die niet terugkwam van een rondje joggen. Een 17-jarige asielzoeker uit Afghanistan die sinds vorig jaar in Duitsland woont bij een gastgezin bleek de dader. In de nacht van 27 juni 2017 werd in het Belgische Oostende een meisje van 18 door drie buitenlanders verkracht op het strand terwijl een derde een vriend van het meisje op afstand hield. Hij moest gedwongen toekijken. Half augustus 2018 lokte een 30-jarigeimmigrantbij het Centraal Station in Hamburg een 14-jarig meisje mee naar een portiek en verkrachtte haar daar.  De dader kwam zeven jaar geleden in de Bondsrepubliek aan en pleegde daarna een lange reeks misdrijven. Binnen een jaar werd hij voor het eerst veroordeeld, vanwege mishandeling. Al in 2013 moest de man het land verlaten, maar hij ging niet, net zoals een half miljoen andere uitgeprocedeerde asielzoekers die nog steeds in Duitsland verblijven.
De openbare aanklager wilde S. laten blijven, omdat er nog een hoger beroep loopt. Een tijd daarvoor werd een 20-jarige asielzoeker uit Iraaks Koerdistan terug naar Duitsland gevlogen om voor de rechter te verschijnen vanwege de moord op het joodse meisje Susanna (14). En de na jarenlang getouwtrek uitgezette lijfwacht van topterrorist Osama Bin Laden moet van Tunesië terug naar Duitsland, vindt de rechtbank. Intussen vinden er in Oost-Duitse steden als Dresden en Cottbus regelmatig demonstraties plaats van boze burgers die zich tegen migratie en vluchtelingen uitspreken.

In diverse AZC’s is steeds vaker onrust en breken er massale vechtpartijen uit. Het gaat dan meestal om religieuze spanningen, het toe-eigenen van voedsel of spullen of gewoon uit verveling. Vooral in landelijke gebieden is het tekort aan politie daarbij een probleem. De politie moet per dag vijf tot tien keer uitrukken voor incidenten in of bij asielzoekerscentra, meestal vanwege vechtpartijen tussen jonge bewoners. In Zweden stak een jonge asielzoeker op 25 januari een AZC medewerkster van 22 jaar oud dood. Een 12-jarig meisje werd aangerand in een zwembad in Steenwijk.  Tijdens een groot straatfeest in het Pinksterweekeinde in de Berlijnse wijk Kreuzberg werden opnieuw een aantal vrouwen ingesloten en seksueel lastiggevallen.

In het Asielzoekerscentrum van Alphen aan den Rijn waar 1.140 vluchtelingen werden gehuisvest, waren in korte tijd veel incidenten, waarbij de politie 51 keer in actie moest komen. Er waren vechtpartijen, aanrandingen, drugshandel en vermoedens van ronselpraktijken. Een van de bewoonsters moest zelfs na bedreiging naar een blijf-van-mijn-lijfhuis. Uit het AZC zelf bleken na vertrek 16 televisies verdwenen. Nadat de verduistering werd ontkent moest staatssecretaris Dijkhoff, nadat bewijslast naar boven kwam, toegeven dat het eerder ontkennen een “misverstand” was. Overlast veroorzakende asielzoekers die niet kunnen worden uitgezet krijgen voortaan een eigen AZC. Het COA onderzoekt waar deze Asoos centra kunnen komen. De overlastgevers moesten verplicht meedoen aan lessen voor gedragsverandering en ontvingen als straf geen “zakgeld” maar alleen maaltijden.

In het asielzoekerscentrum Balk in Friesland is in juni 2020 een 24-jarige terreurverdachte uit Syrië aangehouden. De man zou in 2015 en 2016 lid zijn geweest van de terroristische organisatie Ahrar Al-Sham. In oktober 2019 jaar werd in het azc Ter Apel ook al een Syriër opgepakt. Hij wordt ervan verdacht als commandant van Ahrar Al-Sham gedode strijders te hebben vernederd. Justitie in Duitsland had de man op een internationale opsporingslijst gezet.

De politie heeft eind juni 2017 een 38-jarige Syrische asielzoeker aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. De Syriër is de derde Limburgse terreurverdachte in korte tijd. Een week eerder arresteerde de politie een 18-jarige vrouw uit Wanssum. Ze was een jaar eerder ook al aangehouden. Vorige week is een man uit Heerlen (28) gearresteerd, ook vanwege een terreuronderzoek. In december werd na een tip van de AIVD een Rotterdammer aangehouden die een Kalasjnikov in huis had, twee volle magazijnen, een IS-vlag, een handleiding voor het maken van vuurwerkbommen en een grote voorraad zwaar illegaal vuurwerk.

In een Nijmeegs vluchtelingenkamp zijn leden van Islamitische Staat (IS) aanwezig geweest. Verdeeld over kampen in Nijmegen en Düsseldorf stonden 20 terroristen klaar om op afroep een aanslag te plegen. Een overgelopen jihadist informeerde de Franse politie hierover. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) meldde al in maart dat terroristen de asielprocedure misbruiken om Europa binnen te komen. De BND kreeg een bericht uit Turkije waaruit zou blijken dat er zich inmiddels tussen de 4 en 4.500 mogelijke ISIS strijders in met name Duitsland, Frankrijk, België en Nederland bevinden. Uit een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat vluchtelingen met vervalste papieren de asielprocedure in Nederland in komen, waardoor IS terroristen zich kunnen voordoen als vluchtelingen. Op het Griekse eiland Lesbos werden acht Pakistanen en drie Grieken gearresteerd vanwege het vervalsen van paspoorten voor vluchtelingen. Bij huiszoeking werden valse paspoorten, stempels, 23 mobieltjes en 1.500 euro aan contant geld gevonden. In Duitsland in een voormalige militaire kazerne in Hövelhof in Noordrijn-Westfalen raakten 5 januari 2017 meer dan 50 mensen gewond bij een brand in een AZC. Dertig van hen moesten naar het ziekenhuis. Eén persoon is zwaargewond en anderen hebben onder meer rookvergiftiging en snijwonden. 24 slachtoffers, onder wie twee brandweermannen, konden ter plaatse worden behandeld. Er woonden 500 vluchtelingen.

Winkeldiefstal door asielzoekers in Ter Apel was aan de orde van de dag en wordt normaal gesproken beboet met 181 euro. Dat geld wordt geïnd via een speciaal bedrijf, Soda, en komt uiteindelijk bij de bestolen winkelier terecht. Maar omdat asielzoekers lastiger te traceren zijn en vaak het geld niet betalen kost dit de lokale ondernemers jaarlijks 65.000 euro.

Vrijwilligers en betrokkenen van stichtingen Secret Garden uit Amsterdam en LGBT Asylum Support  uit Groningen worden ervan verdacht asielzoekers seksueel hebben geïntimideerd en misbruikt. Er kwamen meerdere signalen binnen van LHBT  (lesbisch, homo, biseksueel en transgenders) asielzoekers die bij georganiseerde feesten werden voorgesteld aan andere bezoekers bij wie ze konden blijven logeren voor seks.

Het afgelopen jaar zijn in totaal bijna duizend Nigeriaanse asielzoekers uit de opvang verdwenen. Een groot deel van hen zou terecht zijn gekomen in de mensenhandel, en de baby’s van zwangere vrouwen zouden mogelijk zijn verhandeld.

Op 4 november 2020 heeft de politie tijdens een dreigende situatie in het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel een man in zijn voet moeten schieten. Vier asielzoekers werden aangehouden

Ruim 1,2 miljoen mensen hebben in 2016 asiel aangevraagd in de Europese Unie. Dat is iets minder dan de meer dan 1,25 miljoen van 2015, maar bijna het dubbele van 2014. Het aantal Syrische vluchtelingen is de 5 miljoen gepasseerd en gestegen tot 5.008.473. Van hen verblijven er 488.531 in kampen. 250.000 Syrische vluchtelingen konden worden gehuisvest in derde landen maar over de hele wereld zouden er nog 1,2 miljoen vluchtelingen geherhuisvest moeten worden, waarvan 40 procent Syriërs.

Nederland telde in 2016 19.285 asielaanvragen, 55 procent minder dan in 2015 toen ruim 43.000 mensen asiel aanvroegen. Nederland was in 2016 goed voor 1,6 procent van de asielaanvragen in de EU. Van de 2,7 miljoen vluchtelingen in Turkije hebben ca. 5.000 vluchtelingen een werkvergunning gekregen. In 2016 steeg het aantal beroepszaken in asielprocedures met twee derde. Daarbij gaat het om bijna 16.000 bezwaarzaken en 4.000 hogerberoepszaken. IND moet dit jaar meer dan 65 miljoen euro betalen aan asielzoekers van wie de asielprocedure te veel vertraging heeft opgelopen, ldat is een vertienvoudiging ten opzichte van vorig jaar. De IND heeft een half jaar de tijd om asielaanvragen te beoordelen. Daarna kan een dwangsom worden opgelegd voor iedere dag dat het langer duurt. Dit bedrag kan bij een hoger beroep oplopen tot 15.000 euro.   In 2015 ging het om ongeveer 100.000 euro. In 2016 moest de IND 300.000 euro betalen, een jaar later 700.000 euro en in 2018 nog eens 1,5 miljoen euro. In 2019 moest de IND 6,6 miljoen euro uitkeren. En nu in 2020 dus 65 miljoen. Het ministerie houdt niet bij welke groepen asielzoekers het vaakst een dwangsom eisen. het gaat niet om mensen uit veilige landen, zoals Marokko, Algerije en Tunesië. Hun aanvragen worden vaak met voorrang afgehandeld. Sinds april heeft een speciale taskforce van de IND daarnaast 4.000 van de 15.300 achterstallige asielaanvragen verwerkt. De overige 11.300 aanvragen moeten voor het eind van het jaar afgehandeld zijn. Omdat de taskforce sinds deze maand een nieuwe werkmethode hanteert, zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) eerder deze maand te verwachten dat zeker vijfduizend aanvragen versneld behandeld kunnen worden. Ook worden in sommige gevallen mondelinge verhoren vervangen door schriftelijke verhoren. Bij twijfel, als bijvoorbeeld de nationale veiligheid in het geding kan zijn, zal altijd een mondeling verhoor afgenomen worden. Door een eerder dit jaar ingevoerde tijdelijke wet kunnen asielzoekers inmiddels geen nieuwe claims meer indienen. Binnenkort wordt een voorstel voor een permanente wet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Een 26-jarige man en een 21-jarige vrouw uit Nigeria zijn begin augustus 2020 aangehouden in asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze omdat zij een lesbische vrouw met kokend water hadden overgoten.  Het slachtoffer liep meerdere tweedegraads brandwonden op en moest behandeld worden in een ziekenhuis in Tilburg. Een Nigeriaanse bewoonster van het azc in Gilze had haar vriendin op bezoek, een bewoonster van een azc in Friesland. Er ontstond ruzie met een Nigeriaans stel, dat de twee uitschold voor “stomme lesbiennes”. De leiding werd erbij geroepen, maar die kon niet voorkomen dat de bezoekende vrouw werd overgoten met kokend water door de vrouw van het (hetero-)stel. Ook de vriendin van het slachtoffer raakte gewond. Zij werd geslagen.

Afrika

In de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal bootvluchtelingen dat vanuit Afrika kwam verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.Naar verwachting komen er dit jaar zo’n 300.000 vluchtelingen vanuit Afrika. Ethiopië krijgt geld om de vluchtelingen daar te houden, maar er zijn in 2016 alleen maar meer migranten uit de vijf partnerlanden vanuit Libië naar Italië gekomen. De EU ziet zich genoodzaakt om ook een vluchtelingen-deal sluiten met de Afrikaanse landen Tunesië en Egypte. Na Oeganda heeft Ethiopië de op één na grootste vluchtelingengemeenschap in Afrika. Bijna 800.000 vluchtelingen uit de buurlanden Somalië, Soedan en Eritrea komen daar samen. Ethiopië is één van de grootste begunstigden uit het EU Emergency Trustfund for Africa (EU-Afrikafonds). Dit fonds, opgericht in 2015, heeft 2,5 miljard euro beschikbaar van de EU, aangevuld met 80 miljoen van de lidstaten. 23 Afrikaanse landen kunnen aanspraak maken op steun uit dit potje. Nederland maakt 6 miljoen euro extra vrij voor extra noodhulp aan Somalië en Zuid-Sudan.

Turkije

Vanaf oktober 2017 krijgen vluchtelingen in Turkije maandelijks geld op een betaalpas van de EU waarmee ze zelf mogen beslissen of ze het geld aan voedsel, onderdak of onderwijs willen uitgeven. Voor het project is 348 miljoen euro vrijgemaakt. 18 maart 2016 sloot de EU een akkoord met de toenmalige Turkse premier Ahmet Davutoglu. Turkije krijgt geld en in de toekomst visumvrij reizen in ruil voor het terugnemen van vluchtelingen. Ook wordt de toetreding van Turkije tot de EU weer onderwerp van gesprek en Turkije krijgt bij slagen in totaal 6 miljard euro. Drie miljard is al uitbetaald en Turkije wacht nog op de andere helft. Nederland betaalde hiervan 93,9 miljoen euro. Voor elke migrant die Turkije terugneemt uit Griekenland, mag Turkije een erkende Syrische vluchteling naar Europa sturen. Tot nog toe werden er volgens gegevens van de Europese Commissie tot en met 25 januari 2017 zo’n 851 migranten vanuit Griekenland teruggenomen door Turkije. In ruil voor de Turkse medewerking zouden de Europese landen voor elke heropname een andere Syriër uit Turkije hervestigen. Echter er zijn tot noch toe nog maar weinig mensen teruggestuurd naar Turkije en er komen op de inmiddels overbevolkte Griekse eilanden nog steeds vluchtelingen bij.

Op het eiland Chios waren in november diverse gewelddadige rellen door immigranten, die nadat ze het overbevolkte vluchtelingenkamp in brand staken, een vuurwerkwinkel leeg roofden en met het buitmaakte vuurwerk omliggende huizen en bewoners belaagden. Tegelijkertijd ging een andere groep migranten de lokale bevolking met stenen en tasers te lijf. Er werd veel schade aan huizen en auto’s aangericht en het vluchtelingenkamp brandde grotendeels uit. Een speciale eenheid van de oproerpolitie was nodig om de rellen te stoppen. In de detentiecentra op de Egeïsche eilanden zijn meer dan 14.700 immigranten terwijl er officieel plaats is voor slechts de helft. Deze centra worden gebruikt om asielaanvragen te verwerken, om vervolgens de migranten door of terug te sturen. Ook op het Griekse eiland Lesbos in het Moria-kamp zitten migranten die eigenlijk terug moeten naar Turkije en die wachten op hun uitzetting. De vicepremier van Turkije Numan Kurtulmus stelt dat Europa zich niet gehouden heeft aan de vluchtelingendeal en dat die opnieuw moet worden geëvalueerd en valt herhaaldelijk fel uit tegen Duitsland en Nederland. Turkije heeft al meerdere malen gedreigd om de vluchtelingen weer gewoon door te laten en heeft ruzie met de Nederlandse regering over het afgelasten van optredens van Turkse ministers die in Nederland wilden pleiten voor het Turkse referendum in april over de invoering van een nieuw presidentieel stelsel. Ook werden twee diplomaten onrechtmatig meegenomen naar het politiebureau. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu heeft gedreigd maandelijks 15.000 vluchtelingen richting Europa te sturen. De Turkse krant Günes plaatste Angela Merkel op de cover van het blad in SS-uniform, getooid met een Hitler-snor en omringd met hakenkruizen. De ruzie dreigt met de dag te escaleren. De Duitse steden Bonn, Düsseldorf en Keulen willen meer vluchtelingen opvangen, om de huidige problemen op de Middellandse Zee op te lossen. Duitsland heeft een akkoord gesloten met Italië over het terugnemen van migranten. Hierdoor kan Duitsland voortaan migranten terugsturen die al in Italië zijn geregistreerd. Duitsland maakte eerder al dergelijke afspraken met Spanje en Griekenland.

Ook Afghanistan neemt uitgeprocedeerde asielzoekers en economische migranten terug voor een jaarlijkse vergoeding van 1,3 miljard euro. Ruim 10 procent van de uitgeprocedeerde asielzoekers blijft langer dan een jaar in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL). Europa belooft ook opvangfaciliteiten.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Vreemdelingenzaken) geeft Albanezen die ten onrechte een beroep doen op asiel niet langer 200 euro per volwassene en 40 euro per kind meer mee bij vertrek omdat hij er van uit gaat dat Albanië een veilig land is. Het kabinet maakt daarentegen wel 539 miljoen euro extra vrij voor asielopvang in Nederland. Om vluchtelingen bescherming te bieden in het eerste veilige land dat ze tegenkomen op hun vlucht is door het kabinet tevens 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor opvang in de regio.

Op dit moment zijn er 21,3 miljoen vluchtelingen, van wie de helft jonger dan 18 jaar is. Volgens de International Organisation for Migration, kwamen vorig jaar al ruim 263.000 mensen Europa binnen via de Middellandse Zee. Door de instabiliteit in Libië is Italië een belangrijk vertrekpunt voor vluchtelingenbootjes geworden. Frontex (European Border and Coast Guard Agencydie de grenzen moet bewaken en reddingsacties moet coördineren, de Easo (Europese politieke agentschap over asiel) en Europol hebben een budget van circa 750 miljoen euro waarvan een deel wordt besteed aan reddingsoperaties met extra schepen en vliegtuigen. In 2016 vielen tot nu 4.715 doden tegen 3.771 in heel 2015. Er  kwamen meer mensen vanuit Libië aan in Egypte. Hongarije en Servië plaatsten hekken aan de grens om de migranten tegen te houden.

Frankrijk en Groot-Brittannië krijgen van de EU tot 2020 respectievelijk 266 en 370 miljoen euro uit het Europese fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. Londen ontving al 27 miljoen euro en Frankrijk krijgt nu 20 miljoen euro uitbetaald om de opvangcapaciteit en het terugkeerbeleid te versterken.

De politie in Italië arresteerde 68 verdachten van misbruik van staatsfondsen voor migrantenopvang. Onder de arrestanten zitten een priester en het hoofd van een rooms-katholieke organisatie die het grootste migrantenopvangcentrum van het land in handen heeft. De gearresteerde Italianen worden verdacht van verduistering, fraude en afpersing, en lidmaatschap van de ’Ndrangheta.

Ruim 600.000 arbeidsbekwame vluchtelingen in Duitsland krijgen een uitkering. Taalproblemen, maar ook het verschil in opleiding en de waardering van bijvoorbeeld Syrische diploma’s in Duitsland spelen hierbij een grote rol.

Vluchtelingen in Nederland

In Nederland hebben vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd, nog steeds grote moeite om betaald werk te vinden. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijzen uit dat 2,5 jaar na hun komst niet meer dan 11 procent betaald werk heeft gevonden.

Het totaalbedrag voor noodhulp vanuit Nederland komt nu op 160 miljoen euro. Het budget voor opvang in de regio was in 2017 nog 80 miljoen euro Door de voorjaarsnota wordt dit budget nu 110 miljoen euro. Ook is er 10 miljoen extra voor migratiebeleid, waaronder terugkeer.

Ondanks de kostbare deal met Turkije kwamen er de afgelopen maand toch nog 1.473 asielzoekers Nederland binnen. Syrische asielzoekers slagen er vaker in om familieleden te laten overkomen via gezinshereniging dan asielzoekers van andere nationaliteiten. Asielzoekers krijgen enkele dagen na hun inschrijving een zorgpas toegestuurd, met een COA zorgnummer. Hiermee kan de asielzoeker aantonen dat de zorg volgens de RZA wordt vergoed.

Er is ruim 87,5 miljoen euro extra subsidie beschikbaar voor de huisvesting van 14.000 van hen. In de eerste drie maanden sinds de inwerkingtreding van de subsidieregeling is aan 326 subsidieaanvragen ruim 10 miljoen euro reeds aan budgetreservering toegekend. Met de nieuwe ‘subsidieregeling huisvesting vergunninghouders’ worden maximaal 6.250 vluchtelingen aan een woning geholpen. De subsidie wordt verstrekt om lege kantoorruimtes en gevangenissen om te bouwen tot woningen. Staatssecretaris Harbers (Asiel) ondertekende donderdagochtend een akkoord met vijf gemeenten waar deze mensen toch weer een kans krijgen om een verblijfsvergunning aan te vragen. De Nederlandse Staat moet dit jaar opnieuw rekening houden met minimaal 1 miljard euro aan kosten voor de opvang en plaatsing van asielzoekers. Vluchtelingen met een status ontvangen 2 tot 10 duizend euro voor de inrichting van de woning. Bij sommige gemeenten is het bedrag een gift en in andere gemeenten moet het bedrag terugbetaald worden. Ook de tandarts wordt vergoed. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft asielzoekers in 2017 meer dan een miljoen euro aan dwangsommen uitbetaald omdat deze niet tijdig kon beslissen over verblijfsaanvragen. Het bedrag zal waarschijnlijk nog verviervoudigen, want duizenden claims moeten nog worden bekeken. Als de IND niet binnen twee weken reageert, gaat automatisch een dwangsom lopen met een maximum van 1260 euro. In het Bestuursakkoord en Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat het Rijk in 2016 en 2017 de kosten voor bijstand vanwege de verhoogde asielinstroom aan gemeenten voorfinanciert. Gemeenten kunnen nu voor 2016 een voorschot op het bijstandsbudget (de gebundelde uitkering) aanvragen.

Volgens het NIBUD moet er voor een gezin met twee kinderen onder andere rekening gehouden worden met 2.567 euro voor meubilair in de woonkamer, 2.209 euro voor de slaapkamers, 136 euro voor bestek, 219 euro voor servies en glaswerk en 2385 euro voor huishoudelijk apparatuur inclusief computer, printer en mobiele telefoon. Het Brabantse Oisterwijk geeft daarom vluchtelingengezinnen 10.620 euro cadeau. De gemeenten kregen in 2015 hiervoor zo’n 400 miljoen euro extra van het Rijk, maar gaven 910 miljoen euro hieraan uit. De keuze van Oisterwijk is terug te voeren op het ruimhartige minimabeleid en bevordering van participatie van vergunninghouders.

Er is ook 500 miljoen euro extra beschikbaar voor gemeenten die vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. 16 miljoen is geoormerkt voor de inrichting van (tijdelijke) onderwijshuisvesting in het voortgezet onderwijs. Voor het geld moeten vluchtelingen zo snel mogelijk aan het werk, naar school, of geholpen worden om een bijdrage te kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Daarom wordt vooral ingezet op taal, inburgering en werk. Eerder werd al 135 miljoen euro beschikbaar gesteld voor taal- en schakelklassen.

De Bijlmerbajes werd tijdelijk omgebouwd tot een asielzoekerscentrum waar anderhalf jaar lang zo’n duizend asielzoekers konden worden ondergebracht. Eerder werd ook de gevangenis in de Havenstraat omgebouwd tot opvang. Amsterdam gaat in totaal vier complexen bouwen waarin in totaal duizend erkende vluchtelingen en studenten komen te wonen, voornamelijk in Oost. Naar nog eens vier andere plekken wordt nader onderzoek gedaan. Via het gemeentelijk versnellingsarrangement (gva) kunnen gemeenten woonruimte inzetten voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders totdat definitieve plaatsing in de gemeente mogelijk is. Alle tot voor kort niet voor wonen bestemde woonruimte komt alsnog in aanmerking voor bewoning, zoals huisjes op een vakantiepark en woonruimte waarbij keuken, douche en wc met anderen worden gedeeld. Nederland is wereldwijd de zesde grootste geldschieter voor de opvang van Syrische vluchtelingen. Met een ‘zelfzorgarrangement’ kunnen asielzoekers in ruil voor een financiële vergoeding met een verblijfsvergunning zelf onderdak zoeken buiten een asielzoekerscentrum (azc).

Het COA bestaat sinds 1993 en is nu nog een zelfstandig bestuursorgaan onder de politieke verantwoording van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Als gevolg van de wijziging van de Wet COA is de raad van toezicht van het COA per 1 juli 2015 opgeheven. Het toezicht is door de staatssecretaris gedelegeerd aan de directeur-generaal Vreemdelingenzaken (DGVZ) en de rol van opdrachtgever aan de directeur Directie Regie Vreemdelingenketen (DRV). Onder hen vallen de managers van elf units. Vier van hen geven leiding aan de regionale uitvoeringsunits, unit Noord, unit Midden-Noord, unit Midden-Zuid en unit Zuid. De andere managers geven leiding aan de units Uitvoeringsprocessen, Plaatsing, ICT, Administratie & Inkoop, Huisvesting, HRM en Staf. Door deze managers werden drie taskforcemanagers en adjunct- unitmanagers aangesteld voor de noodopvang, huisvesting vergunninghouders en reguliere opvang. De unit Staf bevat de teams Audit, Bestuurlijke Ondersteuning, Communicatie, Financiën en Juridische zaken. De derde managementlaag bestaat uit locatiemanagers in de uitvoerende units en teamhoofden bij de overige units. Er werken inmiddels in totaal buiten de ingehuurde adviesbureaus meer dan 4100 mensen.( 3800 fte) die op jaarbasis een kleine 202 miljoen euro kosten. Desondanks werden duizenden asielzoekers niet goed te zijn doorgelicht. Bij de aanmeldcentra in Budel en Ter Apel was het fouilleren niet op orde, het doorzoeken van bagage, de analyse van documenten, het verhoor en het onderzoeken van telefoons.

Alleenstaande asielzoekers moeten een bijdrage aan hun opvang leveren als ze een eigen vermogen hebben van meer dan 5.895 euro. Voor gezinnen ligt de grens op 11.790 euro. Een asielzoeker mag na 6 maanden in Nederland 24 weken per jaar werken. Voor asielzoekers in reguliere AZC’s geldt een terugbetalingsregeling. Voor noodopvangcentra geldt dit niet. Een asielzoeker in een azc krijgt wekelijks eet- en leefgeld wat moet worden terugbetaald bij een inkomen van meer dan 185 euro per maand. Hiermee werd zo’n 100 duizend euro teruggehaald. Immigranten die vrijwillig terugkeren naar hun eigen land, krijgen hulp in de vorm van een ticket en in veel gevallen een geldbedrag voor herintegratie, tot maximaal 1.750 euro. De regeling lokt ook migranten die al jarenlang in Nederland verblijven. In 2014 vertrokken 2.269 vluchtelingen vrijwillig en in 2015 waren het er officieel 3.165. Echter 1225 van de geboekte vliegtuigplekken bleef ongebruikt doordat de vreemdelingen niet kwamen opdagen voor hun uitzetting. Het aandeel aantoonbare vertrekken is gestegen van 53% in 2014 tot 55% in 2015.

De EU-Turkije-afspraak is gebaseerd op het uitgangspunt dat Turkije wel een veilig land is. De comités die bestaan uit een rechter en twee leden van hulporganisaties. Dat verklaart volgens EU-ambtenaren het hoge aantal besluiten dat de asielzoeker niet naar Turkije teruggestuurd mag worden. Vluchtelingenorganisatie UNHCR en het Europese Asielagentschap EASO zijn met mobiele teams begonnen in Athene en Thessaloniki met preregistratie. Vluchtelingen die zich aanmelden krijgen een verblijfspasje dat hen recht geeft op gratis zorg en onderwijs. Per sms ontvangen ze een bericht wanneer ze op gesprek mogen komen. Daarin mogen ze aangeven of ze in Griekenland willen blijven of in aanmerking willen komen voor ‘relocatie’ verplaatsing naar een ander land of gezinshereniging. Volgens de UNHCR kan het nog maanden duren voordat een vluchteling zijn eerste gesprek krijgt en bijvoorbeeld kan worden herenigd met een gezinslid.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ving in Nederland in 2014 25 duizend en in 2015 ruim 47 duizend vluchtelingen op. Het totaal aantal eind 2016 bedroeg 162.000.

Zo’n 11% van de vluchtelingen die naar Europa komen is niet op de vlucht voor een oorlog, maar zijn er vanwege economische of terroristische redenen. Er wordt overwogen om het Schengenakkoord aan te passen en bijvoorbeeld Griekenland uit te sluiten. Volgens cijfers van het UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, waren er in 2015 ongeveer een miljoen mensen op de vlucht naar Noordwest-Europa via Italië en Griekenland. Veel van hen zijn nareizende gezinsleden.

In 2014 kostten de uitgeprocedeerde asielzoekers 867,8 miljoen euro. (de IND 197,7 miljoen, de COA 485 miljoen, Dienst Terugkeer & Vertrek 72 miljoen, de subsidie aan belangenorganisaties van vluchtelingen 30 miljoen, de Raad voor de Rechtspraak 26 miljoen en het onderwijs aan asielzoekers 56,3 miljoen euro). Gemeenten krijgen in totaal 10,3 miljoen euro om bed-bad-broodvoorziening in te richten.

Het aantal mensen dat een verblijfsvergunning krijgt ligt een stuk hoger dan de geleverde huisvesting waardoor er een ernstig tekort is aan huurwoningen waardoor mensen die al negen jaar tot 11 jaar op de wachtlijst staan geen enkele kans meer maken op een woning. Dit jaar moeten er minimaal 43.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning worden gehuisvest.

De EU heeft afgesproken om de buitengrenzen van het Schengengebied beter te bewaken. Frontex zou een leidende rol gaan spelen bij het terugsturen van kansloze asielzoekers, Het Europese vluchtelingen beleid moet binnen twee maanden vruchten afwerpen. Anders komt er een einde van het paspoortvrij reizen in de Schengenzone.

Asielzoekers worden bij aankomst voortaan grondiger gescreend en mogen hiervoor maximaal achttien maanden lang in de opvangcentra vastgehouden worden.

Voor 2016 zette de EU in totaal 9,2 miljard euro op de begroting om binnen twee jaar het vluchtelingenprobleem op te lossen. Er is meteen 1,9 miljard dollar beschikbaar gesteld voor het  World Food Program van het UNHCR (1 miljard), voor de vluchtelingenkampen in Libanon, Turkije en Jordanië en voor ‘hot spots’ om deze voor november in Italië, Griekenland en mogelijk later ook Bulgarije in te richten.

De EU wil vooral de opvang in de eigen regio verbeteren. Turkije krijgt gefaseerd 3 miljard euro EU geld om de opvang van Syrische vluchtelingen in kampen in Turkije verbeteren en de grens naar Europa beter te bewaken, maar neemt daar geen genoegen mee en eist nu 5 miljard. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft de Europese Commissie ook 30 miljoen euro aan financiële steun gevraagd om de toenemende migratie het hoofd te bieden. Nederland moet circa 117 miljoen bijdragen aan het noodfonds. Volgens Amnesty International zet Turkije sinds half januari echter dagelijks zo’n 100 Syrische vluchtelingen retour naar oorlogsgebied.

De Europese Commissie heeft 10 augustus 2017 2,4 miljard euro extra beschikbaar gesteld aan Griekenland en Italië. Italië kreeg zo’n 560 miljoen en Griekenland 473 miljoen euro. De rest ging naar Frankrijk en het verenigd Koninkrijk voor de problemen bij Calais. De problemen en vertragingen door de vluchtelingen levert de Nederlandse transportsector naar verwachting zo’n 150 miljoen euro schade op. In het kamp in Calais zijn 27 mei 2017 bij een vechtpartij tussen een tweehonderdtal Afghaanse en Soedanese vluchtelingen tientallen gewonden gevallen. Eind oktober werd het gehele kamp ontruimt en ontmanteld.

Vluchtelingenorganisatie UNHCR berekende dat eind 2014 bijna 60 miljoen mensen op de vlucht waren, 8,3 miljoen meer dan in 2013. Ruim 4 miljoen mensen zijn Syrië ontvlucht, waarvan er ruim 65.000 in 2014 asiel zochten in een EU-land. Vanaf Noord-Afrika waagden vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Afghanistan de oversteek, waarbij ruim 2.000 mensen het leven verloren.

Tussen de migranten zien ook een aanzienlijk deel gelukszoekers vooral uit Mongolië, Marokko en Kosovo. Europol meldde een ongekende criminele activiteit in verband met migratie. Mensensmokkel blijkt een uitgelezen mogelijkheid voor criminele organisaties om hun werkzaamheden uit te breiden, een derde van deze organisaties is ook betrokken bij andere criminele activiteiten. Duitsland en Nederland hebben om die reden de de terugkeervergoeding voor deze groep afgeschaft.

In de gemeente Raalte komt een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers die besmet zijn met het coronavirus. Er is plaats voor maximaal 110 besmette mensen. Ze kunnen na een periode van isolatie weer terug naar het asielzoekerscentrum waar ze vandaan komen. In principe gaat alleen de besmette persoon in isolatie. Eventuele gezinsleden gaan in het eigen asielzoekerscentrum in quarantaine. Het centrum blijft in elk geval tot juni 2021 open.

Dit artikel wordt u gratis en vrijblijvend aangeboden. Om de dagelijkse updates en artikelen ook in de toekomst te kunnen blijven plaatsen kunnen wij vrijwillige bijdrages goed gebruiken.  Alvast bedankt!

BedragVoor adverteerders zijn er diverse mogelijkheden. 

Terug naar BVS.nl