Terrorisme

16 april 2018 werden vier Nederlandse Marokkanen gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij het plegen van een aanslag op het Turkse consulaat of ambassade in Rotterdam. In november 2017 kreeg de Rotterdamse Marokkaan Jaouad A. al vier jaar celstraf voor het voorbereiden van een aanslag. Hij bezat een kalasjnikov, (explosieve) munitie, explosieven, video’s, handleidingen en een IS-poster. Sluitstuk van het bewijs vormde een afgeluisterd gesprek met twee andere Marokkanen die goedkeurden dat moslims eventueel slachtoffer zouden worden bij de aanslag. Vijftien dagen later werd Jaouad A. in Rotterdam gearresteerd. De gesprekspartners, twee broers van 26 en 29 zijn gearresteerd in Oudenbosch, een Marokkaanse man van 37 is aangehouden in Roosendaal en een in België.
De AIVD houdt rekening met jihadistische dreiging van terugkerende strijders en hun aanhang. Naar schatting waren er eind 2017 nog 185 Nederlanders in Syrië en Iraken zijn er daar nog minstens 175 Nederlandse minderjarigen. Het merendeel is daar geboren en jonger dan vier jaar. Een op de tien kinderen is ouder dan negen jaar. De AIVD houdt er rekening mee dat zij al een IS-training hebben ondergaan.
De politie heeft eind november 2017 vier Syrische vluchtelingen aangehouden in Bergen op Zoom, Arnhem, Diemen en Wageningen. Twee van hen (van 23 en 26 jaar) worden verdacht van betrokkenheid bij terroristische misdrijven in Syrië. De verdachten uit Bergen op Zoom en Arnhem zouden in de periode tussen 2012 en 2015 hebben gevochten bij Jabhat al-Nusra. Zij kwamen in 2015 naar Nederland. Bij twee verdachten werd de afgelopen maanden al een wietkwekerij en 4 kilo hennep aangetroffen. 
De Syriëgangers zijn ook tot ongewenst vreemdeling verklaard. Hierdoor kunnen ze niet meer legaal naar Nederland komen of naar andere Schengenlanden reizen. De mannen waren eerder veroordeeld omdat ze zich hadden aangesloten bij een IS terreurgroep. Onder de nieuwe wet kan het Nederlanderschap ook worden ingetrokken zonder dat iemand is veroordeeld. Het totaal aantal jihadisten dat het Nederlanderschap verliest of waarschijnlijk verliest staat inmiddels op vijf. De Belgische regering gaat ook tot actie over en heeft een van de imams van de Grote Moskee van Brussel tot ongewenst vreemdeling verklaard. De man is volgens staatssecretaris Theo Francken (Asiel en Migratie) „een geradicaliseerde salafist”, een gevaar voor de samenleving en de nationale veiligheid en moet dus het land uit. Francken heeft het verblijfsrecht van imam A.S. ingetrokken. A.S. is hiertegen in beroep gegaan. 

De Britse veiligheidsdiensten hebben begin december een terroristische aanslag op premier Theresa May verijdeld. Twee moslim extremisten werden tijdig gearresteerd. De twee wilden een geïmproviseerde bom tot ontploffing brengen in Downing Street, bij de ambtswoning van de premier in Londen en in de ontstane chaos May ombrengen. De twee verdachten zijn Naa’imur Zakariyah Rahman (20) uit Londen en Mohammed Aqib Imran (21) uit Birmingham. De twee worden vervolgd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. In het afgelopen jaar zijn al negen aanslagen in het Verenigd Koninkrijk verijdeld.

De politie van Parijs heeft maandag vijf mensen opgepakt in verband met de vondst van een zelfgemaakte bom in een expats appartementencomplex in het 16e arrondissement. Eén van de verdachten staat bij de inlichtingendiensten bekend als ’geradicaliseerd en gevaarlijk’. Een flatbewoner vond zaterdagochtend in zijn hal twee gasflessen met een telefoon als ontstekingsmechanisme. De politie ontdekte buiten het gebouw nog twee gasflessen.

Europa telt meer dan 50.000 geradicaliseerde personen. Inlichtingendienst AIVD schatte in 2015 dat Nederland ”enkele honderden” jihadisten telt en enkele duizenden sympathisanten en België telt circa 500 Syriëgangers en meer dan 2.000 geradicaliseerden. Het aantal Syriëgangers lag afgelopen juni volgens antiterrorismedienst NCTV op ongeveer 280.

Een commissie bestaande uit 30 personen van het Europees Parlement gaat na de zomer een jaar lang onderzoek doen naar antiterrorismewetten, Europese databanken met gegevens over terreurverdachten en de informatie-uitwisseling tussen lidstaten. Ook wordt gekeken naar de rol van Europese agentschappen, zoals die voor politiesamenwerking en grensbewaking. De Europese Commissie heeft een actieplan dat de komende zestien maanden gestalte moet krijgen en maakt hiervoor ruim 118 miljoen euro extra vrij. Het Franse parlement is 18 juni akkoord gegaan met een nieuwe antiterreurwet die de autoriteiten meer bevoegdheden geeft. Nadat eerder de Nationale Vergadering al het groene licht gaf, gaf nu ook de Senaat goedkeuring.

Het jihadistisch terrorisme is ook in West Europa verantwoordelijk voor de dood van tientallen mensen. Jihadisme is een extreme ideologie die oproept tot het voeren van een ‘heilige oorlog’ tegen ‘ongelovigen’. Jihadisten claimen de islam om hun overtuigingen en manier van leven met geweld op te leggen aan anderen. De opvattingen van jihadisten staan ver af van de “normale” islam.

Om jihadisme te bestrijden, kiest de Rijksoverheid voor een combinatie van verschillende maatregelen: tegengaan én voorkomen, op straat en op internet. 

  • De overheid treedt hard op tegen iedereen die geweld pleegt, haat zaait, ronselt, uitreist of terugkeert uit een strijdgebied.
  • Paspoorten van mensen die dreigen uit te reizen worden ingenomen
    Uitkeringen en toelagen van jihadisten die zijn uitgereisd worden stopgezet
  • Mensen die ronselen of oproepen tot geweld worden vervolgd
  • Mensen die betrokken zijn bij terroristische activiteiten staan op de Nationale terrorismelijst.

In februari 2017 heeft de Eerste Kamer 3 wetten aangenomen die voortvloeien uit het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme waarbij
Jongeren weerbaarder gemaakt worden tegen propaganda, families van geradicaliseerde jongeren worden ondersteunt, er is een samenwerking met imams en moskeeën en het Nederlanderschap van jihadisten die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie wordt actief ingetrokken.

De meeste aanslagen lijken door ISIS geïnspireerd en worden gepleegd met simpele middelen als messen en voertuigen en het het ligt steeds meer voor de hand dat ook vrouwen en jongeren ingezet gaan worden voor aanslagen. Dat is te lezen in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. IS zette al eerder een vrouw in voor een aanslag buiten Syrië en Irak. Naast een mogelijke dreiging vanuit vrouwelijke jihadisten is in de afgelopen maanden meermaals gebleken dat enkele minderjarigen in het Westen zich lieten inspireren door propaganda. Van alle bekende Nederlandse jihadgangers is bijna de helft van Marokkaanse afkomst en bijna een vijfde van de Syriëgangers is een Nederlandse bekeerling. 

De dreiging van gecoördineerde aanslagen door ISIS of Al Qai’da is reëel alhoewel het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten heeft gemeld dat IS-leider al-Baghdadi is gedood.  Mosul, ooit een groot IS-bolwerk, werd na een ruim acht maanden durende operatie veroverd. Een ongeveer 100.000 manschappen tellende coalitie van Iraakse legereenheden, Koerdische strijders en sjiitische milities opende in oktober vorig jaar de aanval en wonnen deze.

ISIS heeft mogelijk nog enkele tientallen operatives tot zijn beschikking in Europa, waardoor de dreiging in Nederland hoog blijft en de kans op een aanslag reëel (niveau 4 van de 5). Ook Nederland is een mogelijk doelwit voor jihadisten vanwege de deelname aan de anti-ISIS- coalitie. Nederland wordt door jihadisten beschouwt als een land waar anti-islamuitingen vrij spel hebben. De Nederlandse jihadistische beweging bestaat uit tenminste enkele honderden mensen. Arrestaties en onderzoeken tonen aan dat er jihadisten in Nederland zijn die bereid zijn om geweld te gebruiken. Salafisten proberen in toenemende mate en op dwingende wijze een onverdraagzame, isolationistische en antidemocratische boodschap aan andere moslims op te leggen en proberen voet aan de grond te krijgen in gematigde moskeeën en moskeebesturen. In de afgelopen tijd zijn door arrestaties in verschillende Europese landen aanslagen voorkomen. Het is onmogelijk om alle aanslagen te voorkomen maar er wordt van alles aan gedaan om terroristische aanslagen te voorkomen door mogelijke terroristen in de gaten te houden en door op tijd te signaleren of iemand radicaliseert. Mensen en gebouwen die risico’s lopen worden extra beveiligd. Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanslag in Barcelona op 17 augustus. De aanslag gebeurde kort na 17.00 uur. Een bestelbus reed in op voetgangers op de Ramblas promenade die populair is onder toeristen. De Ramblas loopt vanaf het centrale Plaça de Catalunya tot aan de zee en is ruim een kilometer lang. Het midden is alleen toegankelijk voor voetgangers. De boulevard is ook een belangrijk verkeersknooppunt voor het openbaar vervoer, met bushaltes en metro- en treinstations. De terreuraanslag op de Ramblas heeft dertien mensen het leven gekost en er vielen meer dan honderd gewonden. Een Marokkaan en om een Spanjaard werden gearresteerd. IS maakt zijn verantwoordelijk voor de aanslagen veelal bekend met gebruik van het eigen persbureau Amaq en dit geval luidde het persbericht: „Ze hebben de operatie uitgevoerd als reactie op de oproep de coalitielanden te treffen”. Uren na de aanslagwerden in de kustplaats Cambrils vijf vermoedelijke terroristen gedood tijdens een antiterreuroperatie, waarmee een nieuwe aanslag zou zijn gestopt. 

Saadia Ait. T. een Marokkaanse topambtenaar van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan werd begin juli geschorst en daarna ontslagen op verdenking van vriendjespolitiek en fraude met declaraties. De vrouw was al sinds augustus 2006 werkzaam voor de dienst Openbare Orde en Veiligheid (OOV), en werkte als programmamanager Radicalisering en Polarisatie en was verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van de coördinatie- en had een regierol voor de aanpak radicalisering en was verantwoordelijk voor door de ontwikkeling en uitvoering van het integraal preventief programma. In haar functie vergaf ze regelmatig opdrachten aan Imam Elforkani van de Blauwe Moskee die tegelijkertijd ook directeur-eigenaar is van Vizea Adviseurs. De Blauwe Moskee wordt beheerd door het omstreden Moslimbroederschap. Op 25 december 2013 bestempelde de interim-regering van Egypte de broederschap bovendien als terroristische organisatie. Achttien islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen acht jaar zo’n 10 miljoen euro gekregen van instellingen in Koeweit. Zo ontving de Utrechtse moskee Al Fitrah geld van de Koeweitse organisatie Revival of Islamic Heritage Society die op de Amerikaanse terrorismelijst staat. Zij betaalden in 2012 mee aan een nieuw moskeegebouw voor alFitrah in Overvecht. Saadia was het eerste aanspreekpunt voor de burgemeester en het Management Team en stuurde een team van professionals aan. Saaida was ook verantwoordelijk voor het sturing geven aan beleidsontwikkeling en beleidsplanning. Ze had een piketfunctie bij gecompliceerde casuïstiek en maatschappelijke onrust. Ze had hiervoor contact met familie van uitgereisde Syrië-gangers, moskeebesturen en andere sleutelfiguren die kennis hebben van radicaliserende jongeren.  Ze startte in 2009 bij de Gemeente Amsterdam in de functie van Senior Bestuursadviseur Directie openbare orde. Het Openbaar Ministerie heeft na de aangifte bij de politie de zaak in onderzoek. De vrouw die zelf nota bene criminologie heeft gestudeerd en steun genoot van Fatima Elatik zou onder andere een ex van haar hebben ingehuurd. Bilal L., als lid van de Hofstadgroep veroordeeld wegens het voorbereiden van een terreuraanslag, heeft als jongerenwerker bij Streetcornerwork reclame gemaakt voor de jihad. L. werkte jaren in opdracht van Saadia Ait en propageerde Hizb ut-Tahrir, de in Duitsland verboden organisatie die reclame maakte voor de invoering van de sharia en voor een islamitische staat in Europa. Zijn zus en broertje vertrokken naar het Midden-Oosten nadat IS daar het kalifaat had uitgeroepen. De gemeente besloot de samenwerking met een aantal personen en bedrijven die voor de gemeente opdrachten uitvoert op te schorten. Onderzocht wordt welke rol zij hebben gespeeld in de belangenverstrengeling of andere ongeregeldheden in de bedrijfsvoering.

De straffen voor terrorisme zijn hoog, niet alleen voor mensen die aanslagen plegen, maar ook het voorbereiden van een aanslag of het deelnemen aan een terroristische training is strafbaar.
Websites die oproepen tot haat, geweld of discriminatie worden ondertussen uit de lucht gehaald. en het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding waarschuwt overheid en belangrijke sectoren (drinkwaterbedrijven, energiesector) bij een eventuele terroristische dreiging. De Koninklijke Luchtmacht bewaakt het luchtruim boven Nederland dag en nacht en speciale eenheden van defensie en de politie werken samen in de Dienst Speciale Interventies (DSI).

Europese landen hebben een veiligheidscoördinator die de terrorismebestrijding van de lidstaten op elkaar afstemt. De overheid heeft maatregelen genomen tegen financiering van terrorisme. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben hun capaciteit vergroot. Uit een inventarisatie van het aantal onderzoeken blijkt dat er op dit moment in Nederland ten minste 217 aan jihadisme gerelateerde strafrechtelijke onderzoeken lopen, waar circa 288 verdachten in voor komen. De onderzoeken tegen verdachten die zich nu in het strijdgebied bevinden, zijn in dit aantal meegenomen.

Ex minister Koenders van Buitenlandse Zaken voegde 10 Nederlanders toe aan de nationale terrorismelijst. Zij kunnen niet meer bij hun geld en geen gebruik maken van hun Nederlandse bankrekeningen en creditcards, omdat ze betrokken zijn bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak. Door de uitbreiding staat de teller sinds maart op 100: 97 personen, onder wie 11 vrouwen, en 3 organisaties.

In de VS gaan ze nog een stapje verder en mag al begonnen worden met het tegenhouden van reizigers uit moslimlanden. Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaf het Witte Huis dinsdag het groene licht het omstreden inreisverbod voor reizigers uit zes islamitische landen alvast in te voeren, zij het met enkele beperkingen. Lagere rechtbanken hadden de maatregel opgeschort, maar de regering-Trump mag er van het Hooggerechtshof vast mee van start.

Chalimov een voormalig politieagent uit Tadzjikistan, die onder andere een Amerikaanse opleiding kreeg in de strijd tegen terroristen en die in 2015 was overgelopen naar IS zou door Russische luchtaanvallen op IS aanval in de stad Deir al-Zorsamen met 3 andere leiders gedood zijn. In totaal kwamen ongeveer veertig IS strijders om bij de aanval. Bij Amerikaanse raketaanvallen in Jemen zijn half oktober tientallen leden van de IS om het leven gekomen bij aanvallen op twee trainingskampen.

Terug naar nieuwsblogoverzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *