SNS (Volksbank NV)/VIVAT/ANBANG/PROPERTIZE/ACTIAM/ASN/REGIOBANK

De verkoop van SNS (De Volksbank) wordt opnieuw een jaar uitgesteld. Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil de knoop op zijn vroegst medio 2019 doorhakken.

Er loopt een intern onderzoek, een extern onderzoek door PwC in opdracht van de commissarissen van de bank-verzekeraar, een intern onderzoek door het ministerie, een analyse door de Rijks Auditdienst en de Landsadvocaat moet tenslotte beoordelen of er juridische vervolgstappen genomen moeten worden.  Er bleek 700 euro miljoen minder kapitaal te zijn dan dat er was geboekt. Het verschil ontstond door een fout ingeboekte oude interne lening binnen de groep, van de bank aan de verzekeraar. Dat is over vele jaren onterecht meegeteld bij de solvabiliteit. Zowel De Nederlandsche Bank als de accountants hadden de fout niet opgemerkt. Het onderzoek van PwC is inmiddels afgerond en Dijsselbloem heeft hiervan op 3 juni een afschrift ontvangen. Het onderzoek door PwC heeft langer in beslag genomen doordat PwC van oordeel was dat uitvoeriger onderzoek wenselijk was. Ook kampen de computersystemen voor onder meer risicobeheersing en het voorkomen van witwaspraktijken met een achterstand. Per verdiende euro moet nog 2,5 cent aan kosten geschrapt worden om de doelstelling van 50 tot 52 cent aan kosten te halen.
SNS huurde Goldman Sachs in om de mogelijkheid van een verkoop te onderzoeken. Over de eerste zes maanden van 2018 werd 8,5% rendement op het eigen vermogen gemaakt. Met een rendement van 9,1% werd over 2017 € 190 miljoen aan dividend uitgekeerd aan de staat. SNS schrapt naar verwachting 800 tot 900 voltijdsbanen en wil hiermee ongeveer 100 miljoen euro aan kosten besparen.

Behalve de grote verzekeraars hebben ook private-equitypartijen als Athora (van Apollo), Blackstone, Cinven, CVC en TSSP (van TPG)interesse in Vivat of in onderdelen er van. Het SNS Onderdeel REAAL/VIVAT werd 23 juli 2015 verkocht aan het dubieuze en inmiddels door de staat overgenomen Chinese Anbang Insurance Group Holdings Co. Ltd (de verzekeringspoot van de Shanghai Automotive Industry).

Over SNS en andere onderwerpen zijn er volledige achtergrond artikelen beschikbaar.  U kunt deze per email opvragen onder vermelding van de titel. De artikelen worden uitsluitend verzonden wanneer in de email uw naam, adres en woonplaats zijn vermeld.