Varkenspest en G4 EA H1N1

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een besmettelijke virusziekte bij gedomesticeerde varkens en andere varkensachtigen, zoals het wrattenzwijn en het boszwijn en komt oorspronkelijk uit Afrika. Sinds 2007 is de ziekte bezig aan een opmars via o.a. de Kaukasus, Rusland en de Oekraïne richting de Europese Unie. Sinds 2014 komt de ziekte voor in meerdere EU-landen. In september 2018 maakte het virus een grote sprong en raakten honderden wilde zwijnen in België geïnfecteerd. Afrikaanse varkenspest is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnsziekte voor Dieren. Elke klinische verdenking moet via het Landelijk meldpunt voor bestrijdingsplichtige dierziekten worden gemeld bij de NVWA: 045 – 546 31 88. 

In Polen heerst al jaren Afrikaanse varkenspest, zowel op varkensbedrijven als onder wilde zwijnen. Tot de kerst zijn er 3.974 besmette wilde zwijnen gevonden en 103 bedrijven zijn besmet gebleken. Doorgaans betreft het kleine backyardbedrijven, maar ook enkele commerciële en grotere varkensbedrijven hebben het Afrikaanse varkenspestvirus binnengekregen.

Varkenspest is een grote bedreiging voor veel economieën en voor de voedselzekerheid en het levensonderhoud van miljoenen mensen. Met een nieuwe initiatief ter bestrijding van grensoverschrijdende dierziekten (GF-TAD’s) wil de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) samen met de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) de wereldwijde verspreiding van Afrikaanse varkenspest (AVP) stoppen.

In Duitsland zijn er begin november al 117 besmettingen en dat aantal is 24 devcember opgelopen naar 369. Deze gevallen zijn allemaal bevestigd door het Friedrich Loeffler Instituut (FLI). Tot voor kort waren alle besmettingen afkomstig uit de deelstaat Brandenburg, maar nu is het eerste besmettingsgeval buiten de deelstaat bevestigd. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een wild zwijn, een big, met Afrikaanse varkenspest gevonden buiten het kerngebied. Het nieuwe besmettingsgeval is in de gemeente Friedland, ongeveer 15 kilometer ten westen van het vorige kerngebied. Dit oude kerngebied wordt fors uitgebreid en er komt een omheining om deze nieuwe zone. Naast de big buiten het oude kerngebied zijn nog eens tien besmette zwijnen binnen dit gebied gemeld. Het virus kan in theorie via twee routes Nederland bereiken. Via wilde zwijnen of via transportwagens die terugkeren uit bijvoorbeeld Brandenburg of Polen. De dreiging voor de varkenssector is met deze verdere verspreiding aanzienlijk. In de deelstaat zijn ruim 3.000 varkenshouders met circa 670.000 varkens gevestigd. Diverse landen, waaronder China, hebben de invoer van Duits varkensvlees stopgezet.

Het federale ministerie van Voedsel en Landbouw (BMEL) meldt dat ook Afrikaanse varkenspest (ASF) voor het eerst is vastgesteld bij een bejaagd wild zwijn in Saksen nabij de Poolse grens in Oberlausitz, in de wijk Görlitz.

Afrikaanse varkenspest heeft alleen al in Azië geleid tot het verlies van meer dan 7 miljoen varkens. Meer dan 50 landen in Afrika, Azië en Europa zijn getroffen.

Er zijn 2 soorten varkenspest: de klassieke varkenspest en de Afrikaanse varkenspest. De 2 ziekten lijken erg op elkaar, maar ze worden veroorzaakt door verschillende virussen. Varkenspest kan zich uiten in verschillende vormen, van bijna geen verschijnselen tot huidbloedingen en plotselinge sterfte. De meest voorkomende symptomen zijn koorts, verlies van eetlust, sloomheid en huidbloedingen in voornamelijk de oren, staart, buik en binnenzijde van de ledematen.
Bij klassieke varkenspest kunnen ook neurologische verschijnselen optreden. Bij Afrikaanse varkenspest kan een bloedige diarree aanwezig zijn.

Naast Azië, zijn vooral in Polen en Roemenië veel uitbraken. In september 2020 is het eerste geval van de ziekte in Duitsland ontdekt.

In 2019 lag het aantal AVP-haarden in Europa onder wilde zwijnen en gehouden varkens bij elkaar opgeteld op 8.315.

Besmetting kan plaatsvinden door direct contact tussen varkens of zwijnen, maar ook bijvoorbeeld via zachte teken in (sub)tropische regio’s, via besmette materialen of besmet voer. Er zijn geen aanwijzingen dat Afrikaanse varkenspest gevaarlijk is voor de mens.

G4 EA H1N1

Er is een relatief nieuw virus genaamd G4 EA H1N1 aangetroffen bij varkens in China. het virus is genetisch vergelijkbaar met de Mexicaanse griep en veroorzaakt onder andere ademhalingsproblemen en heeft als het zich muteert en van persoon tot persoon verspreidt een pandemie-potentie. Het virus dat de Afrikaanse varkenspest veroorzaakt is een compleet ander virus dat het G4 EA H1N1 influenza virus. Het virus kan ook mensen besmetten en circuleert reeds sinds 2016. Omdat het een jong virus is hebben mensen er weinig of geen immuniteit voor. Tests hebben aangetoond dat de G4-stam van door varkens gedragen H1N1 mogelijk al 4,4% van de bevolking heeft geïnfecteerd. Het virus is dus al van dieren op mensen overgegaan, maar er is nog geen bewijs dat dit virus van mens-op-mens kan worden overgedragen.

Het G4 EA H1N1-virus is vergelijkbaar met de 2009 A (H1N1) pdm09-varkensgriep, die volgens de CDC wereldwijd tussen 151.700-575.400 mensen heeft gedood. Op 29 juni 2020 verscheen een paper in de Proceedings of the National Academy of Sciences van de Verenigde Staten van Amerikagetiteld “Prevalent Euraziatisch aviair-achtig H1N1 varkensinfluenzavirus met 2009 pandemische virale genen die menselijke infectie vergemakkelijken. Deze nieuwe varkensgriep heeft een aanzienlijke overdracht van varkens op mensen aangetoond.

Blue Water Vaccines is bezig om hiervoor een ​​vaccin te ontwikkelen. Het bedrijf heeft het eerste ontwerp en de in vivo analyse van het kandidaat-ontwerp voor het H1-vaccin voltooid . De H3- en Flu B-constructies gaan de laatste in-vivo- testfase in voordat het universele programma in productie wordt genomen.

 

Geef een reactie