Recycling

180 partijen hebben 24 januari 2017 in Den Haag het Nationaal grondstoffenakkoord getekend met afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken) en namens het Nederlandse bedrijfsleven Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland). Unilever neemt als een van de ondertekenaars het voortouw door in 2025 honderd procent recyclebaar plastic te gebruiken voor hun verpakkingen. Met de omschakeling naar een circulaire economie wordt Nederland veel minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland. Onderzoek toont aan dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen.Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, innovatieve startups, financiële instellingen, de vakbeweging en milieuorganisaties hebben hun handtekening gezet onder het akkoord. Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september gepresenteerde plan van het kabinet voor de omslag naar een circulaire economie. Binnen een half jaar worden op de onderwerpen biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen concrete plannen vastgesteld. Daarin komt te staan welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire economie in 2050.

De Europese Commissie heeft een plan voor recycling en trekt hiervoor ruim 6 miljard euro uit. Afval- en recycling bedrijven worden vanwege duurzaamheid en maatschappelijk nut zwaar gesubsidieerd door de Overheid en de EU. Dat maakt de afvalindustrie interessant voor investeringsmaatschappijen en beleggers. Veel van de tientallen miljoenen aan subsidies verdwijnen naar extravagante salarissen, bonussen en dividend van bestuurders en investeerders die de bedrijven op die manier compleet leeghalen en dan doorverkopen. Banken en investeerders staan in de rij om de fusies en overnames te financieren.

Het PlasticHeroes-project waarbij plastic verpakkingen apart voor recycling worden aangeboden slaat niet aan. Slechts een beperkt deel van het resterende plastic afval wordt vergeefs gerecycled. Door recycling zouden nieuwe flessen of verpakkingen gemaakt kunnen worden. Het systeem dat jaarlijks tientallen miljoenen kost, werkt echter minder goed dan statiegeld op grote flessen. In 2013 werd slechts 50 kiloton aan plastic verpakkingen opnieuw gebruikt, op een totale hoeveelheid van minimaal 268 kiloton. Dat is slechts 19 procent. Het grootste deel blijkt zelfs onverkoopbaar en wordt met geld toe afgezet voor ‘nuttige toepassingen’ of wordt opgeslagen omdat de kwaliteit van het ingezamelde plastic te slecht blijkt.

Europese subsidie

De provincie Gelderland heeft 545.000 euro Europese subsidie (EFRO) beschikbaar gesteld voor drie projecten op het gebied van duurzame mestvergisting, de diagnose van multiple sclerose en de scheiding van kunststofflessen uit afval. EFRO staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Tot 2020 investeren de EU, overheden en bedrijven 285 miljoen euro in slimme en duurzame innovaties. Het bedrag moet verdeeld worden over de provincies Gelderland en Overijssel en gaat naar:

Clean Fuels uit Enschede en Dofco uit Ruurlo voor het ontwikkelen van nieuwe technieken voor de pyrolyse (vergassing) van mest. Een duurzaam alternatief dat zorgt voor een besparing van fossiele brandstof (aardgas) en halvering van de exportkosten.

Drug Target ID uit Nijmegen die samen het het MKB consortium Orikami een interactieve en gemakkelijke toepasbare applicatie (MS-app) ontwikkelt, die een persoonlijke diagnose en prognose op maat mogelijk maakt.

AEB

De gemeente gaat een onafhankelijke commissie instellen om de problemen rond afvalenergiebedrijf AEB te onderzoeken.
De onderzoekers wordt gevraagd om zich te buigen over ‘de oorzaken en de achtergronden van de ontstane situatie bij AEB’. AEB zag zich gedwongen om de verbranding van afval voor meer dan de helft te stoppen, omdat de veiligheid niet onder controle was. Als gevolg daarvan kwam AEB, dat het Amsterdamse huisvuil verbrandt en tienduizenden woningen verwarmt, acuut in grote financiële problemen. Daarbij werd zelfs een faillissement niet uitgesloten.
Sinds 2014 is AEB geen gemeentebedrijf meer, maar de aandelen waren nog wel steeds voor honderd procent in handen van de gemeente Amsterdam. 35.000 Amsterdamse woningen zijn afhankelijk van de geleverde restwarmte (stadsverwarming).  De gemeente Amsterdam houdt rekening met de mogelijkheid dat AEB in surseance van betaling komt, of zelfs failliet gaat.

Aldel

De al eerder doorgestarte aluminium recycler Aldel in Delfzijl werd in 2013 “gered” door een overbruggingskrediet van acht miljoen euro door de provincie Groningen. Eigenaar Klesch Metals, onderzocht of hij een kabel naar Emden in Duitsland kon aanleggen voor de import van goedkope stroom uit Duitsland. Het ministerie van Economische Zaken en de provincie Groningen zagen dat wel zitten ,,Als er een voorstel komt, zullen we daar goed naar kijken”, aldus een woordvoerder van minister Henk Kamp van Economische Zaken. En zo geschiedde, totdat voor de tweede keer in 3,5 jaar de aluminiumfabriek in Delfzijl failliet ging. Nu onder de naam Klesch Aluminium. De bedrijfsnamen verschillen, maar het is beide keren wel dezelfde fabriek en ook dezelfde eigenaar. Die eigenaar is de Amerikaan Gary Klesch.  Er hebben zich anonieme investeerders gemeld die bereid zijn geld in de fabriek en de 175 vaste medewerkers en de ongeveer 100 inleenkrachten te steken. ,,Als alles door gaat hebben we zeker 50 mensen extra nodig’’, zegt Karsten Pronk, die terugkeert als directeur van de fabriek en die de banden met Klesch zou hebben verbroken. Pronk was de rechterhand van Klesch in Nederland en was al eens eerder de directeur van Aldel. Hij, de curator Erik Eshuis (Trip Advocaten) en Harm Post (Groningen Seaports, verpachter van de locatie) verwachten veel van de nieuwe opstart. Aluminium levert veel op en de elektriciteitsprijs is historisch gezien erg laag, stellen ze.

Attero

Attero (voorheen Essent Milieu) draait met in totaal vijftien fabrieken en achthonderd medewerkers zo’n 340 miljoen euro aan omzet en maakt daarbij bijna 50 miljoen euro winst per jaar.
Attero verwerkt jaarlijks ruim drie miljoen ton aan afval op 25 locaties in het land, onder meer in Tilburg, Uden, Breda en Moerdijk. Brabant bezat 30,8 procent van de aandelen. In mei 2014 werd de afvalverwerker voor slechts 170 miljoen euro verkocht aan het private equity investeringsfonds Waterland, terwijl het bedrijf eerder in 2009 voor 800 miljoen euro verkocht had kunnen worden. De veilingverkoop werd begeleid door zes advieskantoren: De Brauw Blackstone Westbroek, Accuracy, ING, ABN AMRO, Houthoff Buruma,en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Waterland Private Equity liet zich adviseren door De Brauw Blackstone Westbroek.
Waterland trok meteen na de aankoop in twee delen 183 miljoen euro dividend uit het bedrijf en verkocht onderdelen en daarna wat er over was nog eens aan twee Europese beleggers in infrastructuurbedrijven voor zo’n 750 miljoen. De kopers zijn 3i Infrastructure van de Britse private-equitymaatschappij 3i, en DWS van de vermogensbeheertak van Deutsche Bank. 3i Infrastructure onderhandelde sinds eind augustus 2017 en sloot een intentieverklaring af in januari.
De Zuidelijke Rekenkamer oordeelde medio vorig jaar hard over de verkopende aandeelhouders.  Mede dankzij de toegenomen import van afval uit onder meer Engeland en Italië veerde het bedrijf op en er werd een moderne nieuwe recyclingfabriek bijgebouwdDe omzet en het resultaat daalde in 2017. Het eerder weggesluisde geld voor het dividend was feitelijk bestemd als reserve dat deels bestemd was voor sanering van bestaande stortplaatsen.  De nieuwe koper krijgt van Waterland dus niet de reserve, maar wel de zorg en de verantwoordelijkheid over onder andere de vuilstort op de VAM-berg en haakte mede daarom af. Waterland haalde in twee maanden tijd 2 miljard euro op bij beleggers. In april 2015 werd ook al in drie maanden tijd 1,55 miljard euro opgehaald. In Waterland zitten onder andere Nationale Nederlanden en pensioenfonds PGGM. Gedeputeerde Bert Pauli, die destijds voorzitter van de aandeelhouderscommissie was, blijft volhouden dat er een ‘uitstekende deal’ werd gesloten.  Attero verwerkt sinds april 2016 voor de komende twee jaar op de locatie Wilp-Achterhoek het groente-, fruit- en tuinafval van Circulus-Berkel uit de regio Apeldoorn tot hoogwaardige compost en groene stroom. Het gaat daarbij om gft uit de regio Apeldoorn/Deventer (jaarlijks 36 miljoen kilo) en de regio Zutphen (jaarlijks14 miljoen kilo). Een deel van de geproduceerde groene stroom van Attero wordt via energieleverancier Greenchoice aan energiecoöperatie Apeldoorn, deA, geleverd. De Zuidelijke Rekenkamer is bezig om op verzoek van ex eigenaren Provinciale Staten van Brabant en Limburg te onderzoeken of de Provinciale Staten van de beide provincies destijds wel goed zijn geïnformeerd. Kees Cools, hoogleraar bedrijfseconomie en kenner van de afval- en energiesector heeft hierover zijn twijfels. De rekenkamer verwacht eind 2016 het onderzoek te kunnen afronden en begin 2017 de resultaten te kunnen publiceren.  Attero had over 2011-2014 zo’n 12,5 miljoen euro aan naheffingen gestuurd omdat de gemeenten zich niet zouden hebben gehouden aan de afspraken over het te leveren restafval. De gemeenten en regio’s hoefden van een arbitrage-instituut de naheffingen niet te betalen. Attero ging in beroep tegen deze beslissing bij het gerechtshof in Den Haag. Lokale Gemeenten krijgen ondertussen nu opnieuw circa 6 miljoen euro aan naheffingen.

Betuwe recycling

FIOD, politie en douane zijn 11 december 2018 in Tiel en Geldermalsen binnen gevallen bij recyclingbedrijf de Betuwe en twee mannen en een vrouw werden gearresteerd. Bij de arrestatie werden twee vuurwapens aangetroffen. De vorderingen van de Belastingdienst waren opgelopen tot € 191.791 en andere schuldeisers hadden nog ruim tweeëneenhalf miljoen euro tegoed. De bank kreeg nog anderhalf miljoen. De onderneming was een paar maanden voor het faillissement half november 2017 van eigenaar verwisseld. Op 20 juli 2017 maakte de 53-jarige Leo J. uit Tiel, tot dan toe via zijn vennootschap Leo Holding de enige aandeelhouder, plaats voor de 30-jarige Maikel B. uit Geldermalsen. De nieuwe eigenaar bleek een katvanger B. wilde geen medewerking verlening aan de curator en werd vergeefs een dag in verzekerde bewaring gesteld (faillissementsgijzeling). Curator Van Emstede deed daarop melding van mogelijke faillissementsfraude. Kort voor het faillissement zou 850.000 euro van de bedrijfsrekening naar een privérekening zijn overgeboekt. Naast de twee vuurwapens werden in de twee woningen en twee bedrijfspanden ook voertuigen, horloges, sieraden en stamboekpaarden in beslag genomen.

Carbon Green Renewables

Uit de Panama papers blijkt dat tachtig Nederlandse investeerders sinds 2013 via hedgefonds Go Capital aandeelhouder zijn van Carbon Green Renewables in Slowakije. Het bedrijf zou autobanden gaan recyclen maar deed dat in de praktijk niet. Particuliere investeerders uit Groningen, Twente en Drenthe blijken zelfs al sinds 2005 aandeelhouder te zijn geweest van voorlopers van Carbon Green. De complete investering van 75 miljoen dollar ging in rook op. In 2005 adviseerde oud-belastingadviseur Wim Kemperink familieleden en kennissen met het innovatieve recycling project waarbij door pyrolyse (extreme verhitting zonder zuurstof, zodat er geen verbranding plaatsvindt) de autobanden uiteen zouden vallen in een aantal basismaterialen zoals ‘carbon black waarmee weer nieuwe banden gemaakt kunnen worden. Meer dan 150 investeerders stapten tussen 2005 en 2008 in het project van het Amerikaanse bedrijf CBp Carbon Industries. De Amerikaanse uitvinder John Fader legde het proces in patenten vast. Voor de marketing werd de Canadees John Novak aangetrokken. Voormalig directielid van Friesland Bank Kemperink en Novak kenden elkaar uit Slowakije. Kemperink werkte ook in 2005 voor het failliete Reggehuys/Central Europe Group en MEI. Eind 2005 werd hij tot 2008 financieel directeur van CBp Carbon Industries. Ook Mike Kranenburg van Go Capital stak 35 miljoen dollar in het project. CBp Carbon zet in 2007 een “draaiende testfabriek” neer in Hongarije.

Er lagen plannen voor nog 24 locaties in Europa, Amerika en Australië en er werd gewerkt aan beursnoteringen in Frankfurt, Oslo, Sydney en Dubai. Later wordt de “testfabriek” verplaatst naar Cyprus. Uitvinder Fader verlaat in 2009 met ruzie het bedrijf omdat Novak, ondanks investeringen van zeker 60 miljoen dollar niets van de grond kreeg. De patenten bleven achter bij CBp. Volgens het laatste kwartaalrapport van CBp Carbon Industries is er eind 2009 nog maar 1,5 miljoen dollar over. De “test fabriek staat nog wel voor 11 miljoen dollar in de boeken. Novak gaat door met beursnoteringen, fusies en overnames. In 2010 meldt Novak dat 75 miljoen dollar is opgehaald om 17 fabrieken op te zetten in de komende vijf jaar. In 2011 wordt Carbon Green via een aandelenruil onderdeel van Hunt Global Resources die rechten bezit op de exploitatie van zandgronden in de staat Texas. De Nederlandse investeerders inclusief Go Capital krijgen in ruil voor hun Carbon-belang aandelen en warrants in Hunt, die ze verplicht drie jaar aan moeten houden. De patenten en licenties voor het recyclen van autobanden worden bij de overname gewaardeerd op 139 miljoen dollar. Hunt wil een halfjaar na de aankoop af van Carbon Green en schrijft 115 miljoen dollar af op de licenties en het intellectueel eigendom. In 2012 stapt het bestuur van Hunt op en stort de aandelenkoers in. Go Capital hoort nooit meer iets van het bedrijf en waardeert het belang halverwege 2012 af naar nul. John Novak kocht  de patenten, de licenties en de fabriek terug van Hunt voor 3,5 miljoen dollar en begint hiermee via Mossack Fonseca met een verse Carbon Green Renewables. Tachtig beleggers trapt er opnieuw in en investeren gezamenlijk nog eens zo’n 800.000 dollar. Novak wil het bedrijf verkopen en met enkele aanpassingen de fabriek op Cyprus medisch afval laten verwerken. Inmiddels bouwt bandeninzamelaar Kargro in Nederweert,  gefinancierd door Rabobank en het Limburgs Energiefonds een 13 miljoen euro kostende fabriek samen met het bedrijf Black Bear die de techniek toepast.

DAR NV

De aandeelhouders van Dar NV hebben woensdag 8 juli ingestemd met de verkoop van de aandelen van de commerciële tak, Dar Milieu BV, aan SITA Nederland. Met de overname wil SITA Nederland de huidige dienstverlening in Nijmegen en omstreken verder uitbreiden. Dar NV gaat zich richten op de regie voor de aandeelhoudende gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Nijmegen en Wijchen. Directeur Gerard van Gorkum van afvalcentrale ARN in Weurt beklaagde zich bij de Nijmeegse gemeenteraad over de verkoop van Dar-bedrijfsonderdeel Dar Milieu aan Sita zonder dat er een officiële aanbesteding is geweest. Van Gorkum stelt dat de continuïteit van ARN in gevaar komt. Aan Dar-bedrijfsafval komt bij ARN jaarlijks 10 miljoen kilo binnen, goed voor 800.000 euro omzet. Bij Dar Milieu werkten 11 mensen die over zijn geheveld naar Sita. Ook Remondis die voor 40 procent ARN-aandeelhouder is had vergeefs geboden op onderdeel. In 2006 wilde ARN de aandelen al verkopen aan Remondis, maar dat ging niet door.

Edelchemie

Edelchemie is een Belgisch familiebedrijf gespecialiseerd in de inzameling, verwerking en valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van diverse industriële productieprocessen. Edelchemie Benelux werd opgericht in 1992 met als hoofdactiviteiten het inzamelen en opbulken van fotografisch afval. Met de verhuizing naar de huidige locatie op het Industrieterrein Rotem te Dilsen-Stokkem kwam er meer ruimte vrij voor het uitbreiden van de activiteiten met een eigen verwerkingsinstallatie voor de behandeling van fotografische afvalbaden. Na de opmars van de digitale fotografie werd de focus verlegd naar de inzameling en verwerking van andere metaalhoudende chemische afvalstoffen. Thans is Edelchemie Benelux vergund voor transport en inzameling van een zeer breed scala aan afvalstoffen in België, Nederland en Luxemburg. De provincie Limburg liet beslag laten leggen op een bankrekening en op onroerend goed en liet het terrein van Edelchemie in 2012 schoonmaken en eiste daarna dat het bedrijf de kosten van bijna 1 miljoen euro zou betalen. Edelchemie was gevestigd in het dorp Panheel in de buurt van Roermond. Edelchemie ontkent dat het afval gevaarlijk was en vinden daarom dat ze niets hoeven te betalen. Ze stapten naar de rechter, maar die stelde de provincie in het gelijk. De rechtbank in Roermond heeft de strafzaak tegen recyclebedrijf Edelchemie uitgesteld tot oktober vanwege een TIA van de 82-jarige directeur Leo Nevels. Ook de zaken tegen het bedrijf, de zonen van Nevels en diens echtgenote zijn opgeschort, omdat de verdediging alle zaken tegelijk wil behandelen. Edelchemie en dochterbedrijf Phoenica in Limburg zouden vele jaren lang zonder vergunning gedraaid hebben en daarbij de bodem met zware metalen hebben vervuild. Tegen Nevels is een celstraf van zestien maanden geëist en tegen zijn zonen twaalf en tien maanden. Tegen de partner van Nevels wordt twee maanden cel geeist. Naast deze celstraffen eiste het Openbaar Ministerie een boete van 125.000 euro en 75.000 euro van Belgisch dochterbedrijf Edelchemie Benelux. In 2012 liet de provincie het bedrijf afgrendelen, nadat de vergunning zeven jaar eerder al was verlopen.

Van Gansewinkel/Shanks/Reniwi

Afvalverwerker Van Gansewinkel heeft in 2014 een boekhoudkundige afwaardering moeten doen van 488 miljoen euro op de goodwill die in 2007 is betaald door de vorige eigenaren KKR en CVC. Van Gansewinkel leed hierdoor een verlies van 549 miljoen.

Investeringsmaatschappijen KKR en CVC kochten voor 2,2 miljard euro Van Gansewinkel en AVR en verkochten na het te hebben leeggehaald eerst AVR aan Cheung Kong Infrastructure (CKI) uit Hongkong voor ruim 943 miljoen euro en daarna de rest aan de circa 50 schuldeisers. Het afvalbedrijf met 5.500 medewerkers werd voor tientallen miljoenen door Nederland en België gesubsidieerd. De schuldeisers moesten in de deal afzien van 60 procent van hun vorderingen. Twee van hen GSO (een dochter van Blackstone) en Alcentra (State Street) namen de leiding en kochten de schuld van de banken op met een korting. Bij Gansewinkel werkten 4.352 medewerkers.

De nettowinst van Gansewinkel kwam in 2015 uit op 308 miljoen euro. De omzet daalde in 2015 wel met 17 miljoen naar 945 miljoen euro en ook het bedrijfsresultaat liep terug naar 82 miljoen euro. Er was zo’n 320 miljoen euro schuld. De Britse beursgenoteerde afvalverwerker Shanks kocht het bedrijf vervolgens voor 562 miljoen euro en noemde het per 1 maart 2017 Reniwi (RWI) Aandeelhouders kregen in totaal 366 miljoen euro en een aandeel van 29 procent in het nieuwe bedrijf, dat binnenkort een beursgang wil maken. Daarnaast kregen ze een belang van 23,8 procent in het beursgenoteerde fusiebedrijf RWI. De overname vertegenwoordigt zo een totale waarde van 562 miljoen euro. De deal is goedgekeurd door aandeel- en toezichthouder ACM. Shanks is een internationale groep van bedrijven die met een totaal van 40 locaties overal in Nederland afval- en reststoffen inzamelen, bewerken en verwerken. De Shanks-organisatie in Nederland bestaat sinds april 2015 uit de divisies Commercial Waste Netherlands en Hazardous Waste. Het hoofdkantoor zit in Amersfoort en het moederbedrijf in Groot-Brittannië. Shanks werkt in Nederland, België, Engeland en Canada met 3.500 medewerkers en is in Nederland onder andere eigenaar van Icova, Van Tuijl en de Van Vliet Groep. De topman is Peter Dilnot. De handel in de aandelen Shanks werd opgeschort omdat beurswaakhond FCA vermoedt dat er sprake zou kunnen zijn van een reverse take over, waarbij Van Gansewinkel op papier de overnemende partij zou worden. Bij Shanks werken 3.500 medewerkers. De nu in totaal 8.000 medewerkers werken verspreid over negen landen in Europa en Noord Amerika en samen recyclen zij jaarlijks 1,2 miljoen ton glas, 552.000 ton papier en 1,8 miljoen ton sloop en puin. De fusie heeft tot nu toe bijna 8 miljoen euro aan structurele kostenbesparingen opgeleverd. Dat moet aan het einde van het boekjaar zijn opgelopen tot 12 miljoen euro.

Leo van Gansewinkel ontving van KKR en CVC 800 miljoen voor het bedrijf en kocht daarna in 2014 met zijn investeringsmaatschappij De Raekt Investments afvalverwerker Van Kaathoven Groep, waar Rob van Gansewinkel directeur werd. De Raekt Investments participeert al in Van Beers Recycling in Eersel en Sica Recycling in Sittard en kocht in april 2015 ook Rondo Afvalbeheer uit Obdam. De Fiod verdenkt Leo van Gansewinkel, die officieel in Zwitserland resideert, van grootschalige belastingfraude. Zijn Budelse villa werd door de Fiod bezocht en leeggehaald. Van Gansewinkel heeft ook belangen in Andreas Capital van Rob van Gansewinkel.

Ex Gansewinkel CEO Ruud Sondag nam met zijn investeringsmaatschappij 2CircularValue het afvalbedrijf Van Scherpenzeel over. Van Scherpenzeel had over 2014 een omzet van 50 miljoen euro, maar leed ondanks subsidies zwaar verlies dat gefinancierd werd door Corporate Investments van ING die voor 20% investeert in de onderneming. In april 2015 nam Van Scherpenzeel het Amsterdamse papierrecyclingbedrijf Remepa over. en bracht deze onder bij de locatie van Van Scherpenzeel in de hoofdstad.

In juli 2015 nam Ruud Sondag vervolgens ook Eurobottle Flestic in Dronten over met een omzet van 13 miljoen met 62 medewerkers. Aandeelhouder Hans de Vroome verkocht na vier jaar zijn aandelen aan Ruud Sondag die hiervoor voornamelijk alleen nog deed in de vernietiging van archieven, ICT-apparatuur en merkkleding met productiefouten. Roger Beuting leidt het bedrijf voor de ING (20%), Ruud Sondag, Kick Scholten (Jomi beheer) en Egbert Vennik (BazCap/ex-Van Gansewinkel). Van Scherpenzeel Groep BV is ook een deelneming van Stichting Administratiekantoor Xunday Participaties.

Inverko

Afvalverwerker Inverko kreeg uitstel van betaling en stootte onderdelen af aan Van Gansewinkel. Dochter Inverko Polymers is failliet. Inverko hield 10 oktober 2016 een buitengewone aandeelhoudersvergadering die in het teken stond van de onlangs aangekondigde herstructureringen. Inverko gaf nieuwe aandelen uit aan Kuikens en Selwyn Duijvestijn van MountainShield Capital Fund om zo een doorstart mogelijk te maken en de beursnotering te behouden. In de buitengewone vergadering werd aan aandeelhouders gevraagd om in te stemmen met een aandelenuitgifte en met de benoeming van een nieuw bestuur. Ook werd de nominale waarde van alle 995.515 geplaatste aandelen verlaagd van elk 2,00 naar 0,10 euro per aandeel.

Inverko bestaat uit drie delen: Inverko Polymers in Leek, Equipe/Inverko Compounding in Emmen en Synaplast in het Duitse Niederlingen. Inverko uit Leek werd door de oprichter in 2012 ingebracht in de lege beursonderneming Vivenda en kreeg op die manier haar beursnotering. Een faillissement van Vivenda werd voorkomen door privébetalingen van CEO Van Veldhoven die later in bonusvorm werd terugbetaald door de NV. Inverko nam in 2014 de Duitse branchegenoot Synaplast over. Er speelde 17 augustus 2016 een financiële herstructurering en een overdracht van 15 miljoen aandelen die werden ingezet voor versterking van het werkkapitaal tegen levering van aandelen aan een externe onbekende investeerder. De werkmaatschappij van Inverko werd losgekoppeld uit de totaalfinanciering van de vorige eigenaar. ABN AMRO stelde extra financiering beschikbaar in de vorm van een rekening courant. Het bedrijf schreef rode cijfers en zag de omzet met 3 miljoen euro dalen. Het eerste halfjaar van 2015 werd al een verlies geleden van 3,1 miljoen euro. De omzet bedroeg 4,8 miljoen euro door ,,liquiditeitskrapte”. Bij de publicatie van de resultaten over 2015 werd al gewaarschuwd voor het voortbestaan van de onderneming. Bestuursvoorzitter Henk Alssema gaf aan dat de continuïteit niet kon worden gegarandeerd als er niets veranderde. Werkmaatschappijen Inverko Polymers Leek, Equipe/Inverko Compounding in Emmen en Synaplast in het Duitse Niederlingen blijven operationeel actief. Er werken circa 65 personen. Er werd overeenstemming bereikt over de verkoop van de twee nog actieve dochterondernemingen. De failliete dochteronderneming Inverko Polymers werd geliquideerd. De deelneming van 50 procent in Equipe/Inverko Compounding word verkocht aan de medeaandeelhouder, investeringsmaatschappij Sequoia. Inverko Compounding gaat zich in de toekomst exclusief richten op de verwerking van huishoudelijke afvalstromen naar hoogwaardige grondstoffen onder de naam Tandem Circular Solutions (TCS).

Tussen Equipe/Inverko Compounding en de van Gansewinkel groep is een principe akkoord voor de overname van de recyclingactiviteiten van WEEE kunststoffen (Waste Electrical an Electronic Equipement) op de locatie Emmen. Deze kunststofstromen werden voorheen al voor van Gansewinkel in opdracht verwerkt en zullen in de toekomst onder eigen beheer van Van Gansewinkel, worden gerecycled. Dochteronderneming Synaplast in Duitsland werd verkocht aan de huidige directeur en voormalig eigenaar. Inverko werd in juni 2014 eigenaar van 100 procent van de aandelen Synaplast.

In de vennootschap zitten na de verkoop van Synaplast en Equipe geen operationele activiteiten meer en alle recyclingactiviteiten werden beëindigd. Selwyn Duijvestijn werd benoemd tot CEO  en Simon Jost tot commissaris. Inverko gaf 3,5 miljoen nieuwe aandelen A voor 0,10 per stuk uit aan Kuikens bv, (Martijn Kok). Voor 90 procent van deze aandelen geldt een lock-up periode van twaalf maanden. Daarbij betaalde Kok 50.000 euro aan Inverko als boedelkrediet. Daarnaast werden 2,8 miljoen aandelen uitgegeven aan het participatiefonds MountainShield Capital Fund, (Selwyn Duijvestijn), voor 0,20 per aandeel. (beurskoers 0,75) Voor al deze aandelen geldt een lock-up van twaalf maanden. Na afronding van de transacties zal Kuikens een belang hebben van circa 45 procent en Capital Fund van circa 35 procent. Selwyn van MountainShield, Martijn Kok van Kuikens en Simon Jost bezitten respectievelijk 40,55 procent, 45,17 procent en 4,86 procent van de aandelen. Van de kapitaalstortingen van 800.000 euro in totaal, ook het boedelkrediet meegerekend, zal in totaal 150.000 euro beschikbaar zijn voor boedelkosten en de crediteuren van Inverko. Henk Alssema, treedt af, net als de commissarissen Daniel Zethoven en Theo Lodewijkx.  Alssema bouwde zijn belang in de vennootschap geheel af. Het Mountainshield fonds had door de transacties in 2016 een rendement van 23% en rekent nu 2,65% per jaar aan kosten plus 20% van het rendement en transactiekosten. Uitstappen kost 0,5%. De lege beurshuls Inverko heeft nu een beurswaarde van 5 miljoen euro.

RENEWI

Renewi is voor 2018 negatiever over zijn winstgevendheid. Een onderdeel voor grondreiniging kan de rest van het lopende boekjaar niet op volle kracht werken, omdat toezichthouders extra controles op het verwerkte afval eisen. Het maandelijkse bedrijfsresultaat valt daardoor 3 miljoen euro lager uit dan verwacht.

Talen Recycling

Afvalbedrijf Talen Recycling in Staphorst heeft 1000 ton afval op de openbare weg gestort. De Gemeente had een ultimatum gesteld om het afval van de Westerparallelweg te verwijderen. De vergunning werd ingetrokken. Talen en de Gemeente zouden grond ruilen om twee wegen met elkaar te kunnen verbinden. Talen stelt dat de gemeente de vergunning zou regelen voor het geruilde terrein en daarbij in gebreke is gebleven.

Thedos

Het bedrijf Thedos uit Emmen is failliet verklaard. Thedos is verantwoordelijk voor de stinkende afvalbalen op het terrein van Inter Baarslag in Hardenberg.

Thedos kreeg een dwangsom van 200.000 euro van het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgelegd, omdat het bedrijf weigerde om 800 balen afval afkomstig uit Ierland van 1.300 kuub op het oude terrein van Inter Baarslag BV. weg te halen. De gemeente Hardenberg legde het bedrijf vergeefs een dwangsom van 1.500 euro per dag op, voor iedere dag dat het afval er nog lag.