Rabobank

rabo

De Rabobank staakt alle activiteiten in Rusland omdat ze niet langer zaken willen doen ‘in een land met een regime dat op brute wijze een andere soevereine natie binnenvalt’. Vooral Rabobankdochter DLL is in het land actief met het leasen van landbouwmachines. Nieuwe activiteiten waren al sinds 25 februari 2022 stopgezet door DLL. De bank heeft momenteel voor ongeveer 300 miljoen euro uitstaan in Rusland, in januari was dat nog 400 miljoen euro.

Ook in Turkije stopt de bank. Het Turkse dochterbedrijf wordt verkocht aan de Turkse Liberyum Bank. In 2021 werd met 53 werknemers nog een brutowinst van 19 miljoen euro gehaald. Rabobank heeft al sinds 2013 een bankvergunning van de Turkse centrale bank en wilde uitgroeien naar minimaal vijf kantoren met 100 tot 150 medewerkers. De Turkse inflatie steeg de laatste tijd echter razendsnel naar 83,5% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds 1998. In sommige delen van het land, waaronder in Istanboel, zijn de consumentenprijzen ten opzichte van vorig jaar al meer dan verdubbeld. De reeks renteverlagingen die de gouverneur van de centrale bank, Sahap Kavcioglu, dit jaar doorvoerde zorgt ervoor dat het verdienmodel van commerciële banken wankelt. 

Voor wat betreft de financiële schade bij boeren die hun bedrijf verplicht moeten beëindigen vanwege de stikstofproblemen en het beleid daarop weigert de bank om schulden weg te strepen. Wel willen ze genoegen nemen met een lager rendement. De Rabobank was door de jaren heen de grootste financierder van boerenbedrijven zonder rekening te houden met eventuele milieuproblemen. De Rabobank financiert op dit moment geen investeringen meer van boeren die dicht bij Natura 2000-gebieden zitten en die het geld willen gebruiken om uit te breiden. De jarenlange schaalvergroting was volgens Rabobank ingezet door de overheid en dat boeren van de Overheid een volledige compensatie moeten kunnen krijgen voor afwaardering van hun grond of bedrijf.

De Rabobank heeft 83 dochters in belastingparadijzen, waarvan vijftig in Delaware en zes op de Kaaimaneilanden. De Rabobank was de laatste tien jaar van alle banken het meeste kwijt aan boetes en betaalde in totaal 822 miljoen euro voor de betrokkenheid bij het Libor-schandaal. De Rabobank heeft 8.8 miljoen klanten en 46.500 werknemers wereldwijd waarvan zo’n 30.000 in Nederland. Rabo-dochter FGH Bank heeft een kredietportefeuille van 19,6 miljard euro en is de grootste vastgoed financierder van Nederland. De Rabobank investeert fors in de fastfoodketens KFC, McDonald’s en Myronivsky Hliboproduct (MHP) in Oekraïne. De bank investeert hiermee vooral in plofkippen, legbatterijen en megastallen. Jaarlijks slacht MHP vele miljoenen plofkippen. De Rabobank investeerde over de periode 2008 tot 2018 ruim 127 miljoen euro in MHP. Terwijl de Rabo als wereldwijde leider op het gebied van het financieren van voedselproductie volgens eigen zeggen juist de noodzaak zou voelen om de ontwikkelingen op het vlak van duurzame voedselproductie te versnellen.

De door claims en rechtszaken achtervolgde Rabobank was de enige en laatste coöperatieve bank in Nederland. De 106 aangesloten lokale banken waren met een eigen bankvergunning tot 31 december 2015 nog zelfstandig met een bestuurscentrum als ondersteuning. De Centrale Kringvergadering gaf 11 maart 2016 toestemming om de lokale bankvergunningen in te ruilen voor één centrale Rabo-vergunning.

De inrichting en werking werd verder uitgewerkt en kwam 2 december 2015 in stemming. Alle 106 ledenraden stemden in met de omzetting. De strategie is verwoord in het beleidsstuk “Op weg naar Strategisch Kader 2016-2020”. De nieuwe directie wordt gevormd uit eigen gelederen en bestaat onder andere uit Mariëlle Lichtenberg (particuliere klanten), Kirsten Konst (bedrijven), Bart Leurs (digital transformation officer), Ieko Sevinga (chief information officer/chief operating officer) en Janine Vos (chief human resources officer) en Bas Brouwers (CFO)en Petra van Hoeken (CRO. Topman Wiebe Draijer vond de strategiewijziging noodzakelijk omdat het toezicht bleek te falen, getuige de eerdere berisping door de AFM. Wiebe Draijer stopt oktober 2022 als topman van de bank. Hij heeft de bank dan twee termijnen geleid, acht jaar, en stelt zich niet beschikbaar voor een derde. Draijer werd in 2014 aangesteld als de man die het imago van de bank na de Libor-affaire moest herstellen. Draijer kreeg de taak de bank te reorganiseren. De twee jaar voor zijn aanstelling was hij voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). Daarvoor werkte hij als consultant bij McKinsey en studeerde werktuigbouwkunde. In de jaren na zijn aanstelling reorganiseerde Draijer de bank en schrapte 9000 banen en verminderde het aantal bankfilialen. Daarnaast werd de bank de afgelopen jaren verder gedigitaliseerd. Ook werd de organisatie gecentraliseerd. In plaats van dat alle bankfilialen een eigen bankvergunning hadden, kwam er een centrale vergunning en daarmee dus meer regie vanuit het Utrechtse hoofdkantoor. De Rabobank zou sinds 2001 voor zo’n 12 miljard euro aan renteswaps hebben verkocht. De gevolgen van de fraude met de Euribor rente door Rabobank medewerkers hadden volgens de stichting vergaande gevolgen voor de swapcontracten. In april 2014 werd de Rabobank ook al veroordeeld tot een schadevergoeding van 170 duizend euro vanwege schending van de zorgplicht met een renteswap. Draijer kreeg te maken met een tuchtklacht omdat hij niet de waarheid zou hebben verteld over wat de bank wist over het renteswapdossier, waarmee hij de bankiers eed zou hebben geschonden. Draijer beweerde dat er uit eigen onderzoek niets was gebleken van valsheid in geschrifte bij de afhandeling van renteswapdossiers. De AFM had echter dossiers, waaruit de valsheid in geschrifte wel degelijk zou blijken.

In de nieuwe bezuinigingsplannen, bankieren 3.5 genaamd is opgenomen dat opnieuw de helft van het aantal bankfilialen moet sluiten. Het aantal lokale bankkantoren gaat terug van 89 naar 71. 100 tot 150 sluiten de deuren. Dat is een halvering van de 335 filialen die Rabobank voor het uitbreken van de coronapandemie nog had. Door de daling van de rente lopen de inkomsten terug en daarom zijn bezuinigingen onontbeerlijk. In de komende vijf jaar zullen zo’n duizend fte per jaar verdwijnen. Vanaf 2013 ontsloeg de bank al 8.000 personeelsleden van de lokale Rabobank filialen, en werden 2.000 personeelsleden van de centrale administratie ontslagen en werden 465 van de 800 filialen gesloten. Veel van de personeelsleden worden na enige tijd weer ingehuurd via externe bureaus als flexwerkers. Ruim 1,6 miljard euro werd opgehaald met de uitgifte van extra certificaten.

Ook besloot Draijer dat het geen clubs uit het betaald voetbal meer zou accepteren als klant, vanwege risico’s op onder meer witwassen en fraude. De bank gaat de komende drie jaar 10 miljoen euro investeren in de Brabantse agri- en foodsector voornamelijk op het gebied van circulariteit en emissieverlaging. Met het ‘Food en Agri Innovatiekapitaal’ stelt de bank leningen beschikbaar om start-ups en ondernemers in de agri- en foodsector in Oost-Brabant financieel te ondersteunen.

Er wordt 249 miljoen euro gereserveerd voor extra controle op witwassen nadat De Nederlandsche Bank melding maakte van gebrekkige controle en een mogelijke boete.. De afgelopen jaren werd al 1,6 miljard euro gestoken in het verbeteren van ‘antiwitwascontrole, maar dat blijkt dus niet voldoende. 4900 medewerkers zijn belast met deze controle. De bank heeft een nettowinst over 2021 van 3,7 miljard euro. In 2020 was dat 1,1 miljard euro. Er wordt ook 333 miljoen euro gereserveerd voor een compensatieregeling voor kredietproducten met een variabele rente.

Uitverkoop

De Rabobank verkoopt de door hypotheken gedekte obligaties (covered bonds) aan institutionele beleggers en werkt aan het opzetten van een nieuwe hypotheekbank genaamd Vista. Daarmee wil het financiële concern hypotheken gaan verkopen die worden gefinancierd door institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. De Rabobank verkoopt voor 600 miljoen euro aan hypotheken aan de Franse bank La Banque Postale. Het gaat om 3600 leningen met Nationale Hypotheek Garantie. Rabobank heeft een totale hypotheekportfolio van 194,5 miljard euro.

De vastgoedfinancieringsactiviteiten inclusief circa 60 werknemers, een kredietportefeuille ter waarde van 1,7 miljard euro en de klantenportefeuille van ruim 9000 leningen van RNHB Hypotheekbank werd eerder al verkocht aan CarVal Investors en Vesting Finance. Athlon Car Lease van De Lage landen werd aan Daimler Financial Services verkocht voor 1,1 miljard euro. Robeco werd verkocht voor 1,9 miljard euro.

Het belang van 9,74 procent in Van Lanschot Kempen werd verkocht voor 25,10 euro per aandeel. In totaal werden er iets meer dan 4 miljoen aandelen verkocht.

De Rabobank besloot om na twintig jaar ook te stoppen met de sponsoring van de wielrenunie KNWU en de paardensportbond KNHS en geen financiële ondersteuning meer te geven aan de twee wielerteams van het Rabo Development Team en het RaboLiv vrouwenteam.

Renteswaps

De Rabobank moet van de rechtbank in Den Bosch ruim 1 miljoen terugbetalen aan Plameco uit Best, die werd gedupeerd door renteswaps. Plameco dekte in 2008 een lening van 5 miljoen af voor een verbouwing op advies van de Rabobank met een renteswap Omdat er geen vergunning werd verleend voor de verbouwing wilde Plameco van het krediet af maar bleef zitten met de swap en betaalde circa 1,8 miljoen euro aan rente hierover. Rabobank moet in totaal ongeveer 10.000 ondernemers aan wie ongeschikte rentederivaten zijn verkocht compenseren.

Liborfraude

Rabobank medewerkers hoefden in 2014 slechts tussen de 750 en 3000 euro aan schikkingen te betalen. Circa dertig medewerkers waren betrokken bij de Libor- en Euribor-fraude. Paul Robson, die tegen zijn oud-collega’s Anthony Allen (twee jaar cel) en Anthony Conti (1 jaar cel) getuigde kreeg zelf geen gevangenisstraf, ondanks dat hij zelf ook fraudeerde met het Liborrentetarief. Robson verklaarde bij het proces tegen zijn ex collega’s dat ze “It’s Libor time” riepen, vlak voordat ze de door hun gemanipuleerde rentetarieven indienden. Groepsleider Paul Thompson, werd veroordeeld tot drie maanden cel, nadat hij had bekend dat hij samen met de andere handelaren de tarieven kunstmatig hoog hield. Advocaat Gerard Spong startte vorig jaar namens de Stichting Justitia Distributiva een artikel 12 procedure tegen de Rabobank, de betrokken bestuurders en enkele medewerkers. De Stichting van belanghebbenden in de Liborfraude die werd gepleegd tussen 2005 en 2011 werd door het Gerechtshof Den Haag 18 november 2014 ontvankelijk verklaard. Na behandeling van de zaak oordeelde het Hof in deze zaak dat vervolging van de bank zelf niet nodig was omdat een strafrechter alleen een boete kan opleggen en omdat er al 774 miljoen euro aan boetes werd betaald. Het Hof vond wel dat er een reden is voor vervolging, maar omdat tijdens het onderzoek naar de fraude door het OM en de toezichthouders fouten zijn gemaakt, luidt de conclusie van het Hof dat vervolging geen kans maakt. Er heeft intern Rabobank onderzoek plaatsgevonden en er zijn personen gehoord zonder de mededeling dat zij niet tot antwoorden verplicht waren. Ook zijn er stukken aan het dossier toegevoegd zonder formele inbeslagname op basis van strafvordering.

De Nederlandse Bank concludeerde inzake de Liborfraude dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsvoering en eiste dat de stafafdelingen van het bedrijfsonderdeel Rabobank International werden samengevoegd met die van de Nederlandse banktak om de interne controle te verbeteren. Tevens eiste DNB dat er aanvullende disciplinaire maatregelen zouden worden genomen tegen handelaren en (senior) managers.

De Argentijnse Consumidores Financieros (CF) claimt zo’n 2 tot 5 miljard dollar vanwege de manipulatie van de Liborrente en de schade die Argentijnse beleggers hebben geleden met investeringen in een Argentijnse overheidsobligatie uit 2002 die gekoppeld was aan het Libor tarief.

Behalve voor de Libor schikking heeft de Rabo in 2014 ook voor 1,1 miljard euro verlies op openstaande leningen moeten nemen en moest er nog eens 4,1 miljard euro ingecalculeerd worden voor claims vanwege de 37 civiele zaken van gedupeerde partijen waaronder Fannie Mae en Freddie Mac (FHLMC). In de Verenigde Staten is de Rabobank verwikkeld in minstens 40 rechtszaken waarin zeker honderd eisers zich hebben verenigd. Ook het depositogarantiefonds, het FDIC, claimt verliezen vanwege de Libor affaire en spande 14 maart 2014 een civiele rechtszaak aan.

Andere claims, rechtszaken en onderzoeken

Bijna tien jaar na het faillissement van Eurocommerce moet Nationale Nederlanden (NN) 9 miljoen euro betalen aan Rabobank, vanwege fouten die de bij NN verzekerde accountant van Eurocommerce destijds maakte. Dat blijkt uit het vonnis van de Rechtbank Den Haag in een zaak die Rabobank aanspande tegen NN. Kantorenfonds Eurocommerce van oprichter en eigenaar Ger Vissers ging in 2012 failliet. Visser was destijds 650 miljoen euro aan leningen aangegaan, waaronder bij Rabobank en Bodemgoed BV, een dochter van Rabobank. In het laatste jaarverslag stond dat de vastgoedportefeuille 1 miljard euro waard was, maar uiteindelijk bleek het onroerend goed veel minder waard te zijn. Het faillissement leidde tot enkele tuchtzaken en een veroordeling van Vissers tot drie jaar cel wegens faillissementsfraude, waartegen beroep is aangetekend. In de rechtszaak tegen NN moest Rabobank aantonen dat er een direct verband was tussen de geleden schade en de jaarrekeningen van Eurocommerce. Volgens Rabobank zaten er meerdere fouten in de jaarrekeningen over 2008, 2009 en 2010. “De schade die de banken hebben geleden doordat zij zijn afgegaan op de door de accountant goedgekeurde jaarrekeningen over 2008, 2009 en 2010 bedraagt voor ieder jaar afzonderlijk minimaal € 4.538.000. Dit betekent dat NN verplicht is de jaarlimiet van € 9.076.00 uit te keren”, aldus Rabobank. De rechter heeft Rabobank in het gelijk gesteld. “Naar het oordeel van de rechtbank is, gelet op de gemotiveerde stellingname van de banken, voldoende komen vast te staan dat de jaarrekeningen voor de banken van groot belang waren voor hun beslissingen over het al dan niet verstrekken van financiering, het bepalen van de voorwaarden daarvan en/of het nemen van andere maatregelen.

Van de Nederlandsche bank kwam in 2020 na jaren alsnog een boete van 2 miljoen euro wegens het niet correct toepassen van Europese beloningsregels. In 2014 werd aan drie medewerkers meer dan 100% van hun vaste salaris als variabele bonus uitgekeerd. Bovendien werd de beloning aan 125 medewerkers te vroeg en contant uitbetaald.

Rabobank kreeg in september 2018 van de Nederlandse Bank ruim een miljoen euro boete omdat klantendossiers tot en met 2016 niet op orde waren en er een gebrekkig toezicht bleek op criminele geldstromen. De bank wist niet altijd hoe de eigendomsstructuur van een bedrijf er precies uitzag en wie de uiteindelijke eigenaar was, waardoor witwassen en andere illegale activiteiten mogelijk waren.

Vijf mannen (33 tot en met 43 jaar) pleegden een gewelddadige overval in Venlo en een mislukte overval in Zundert in juli 2017. De zesde verdachte (25) werkte bij de Rabobank. Hij tipte de andere daders wanneer klanten veel geld hadden opgenomen. Op 19 juli werd op deze wijze een 63-jarige Duitser in Venlo beroofd van 155.000 euro. Op 28 juli wist de politie een overval in Zundert te verijdelen. Daarbij werden de vijf overvallers en de Rabobank medewerker gearresteerd, waarbij een van de verdachten in zijn arm werd geschoten. De Rabobank medewerker werd wegens ernstige ziekte voorlopig vrij gelaten onder strikte voorwaarden. Ook een andere verdachte kwam vrij wegens ,,persoonlijke omstandigheden”. Twee verdachten blijven vastzitten. Een van hen is de man die door de politie tijdens zijn aanhouding in Zundert werd neergeschoten. De rechtbank buigt zich waarschijnlijk op 4 juli opnieuw over de zaak.

In een recente gerechtelijke uitspraak is de Rabobank teruggefloten om het verhogen van de opslagtarieven. De afgelopen jaren is het vaak voorgekomen dat banken de opslagen verhoogden zonder deugdelijke gronden of motivering. Ook klanten, waarvan de renteswap is afgelopen, hebben te maken gekregen met een opslagverhoging zonder nadere motivering. In de uitspraak van 14 maart 2018 ging het om een klant met meerdere panden waarop een bedrijfsfinanciering was verstrekt. Rabobank had meerdere leningen op basis van variabele rente (Euribor) verstrekt. In verband met de waardedaling van het vastgoed van de klant wilde de bank de opslag van de klant verhogen. Door Rabobank werd de opslagverhoging eenzijdig aan de klant opgelegd met een beroep op een bepaling waarin stond: “De bank kan de opslag altijd wijzigen”. De rechter maakte echter korte metten met de opslagverhoging. Rabobank had de grenzen van haar contractuele bevoegdheid overschreden. Rabobank had eerst relevante informatie moeten inwinnen over de situatie van de klant en het vastgoed. Rabobank had zich ook niet zomaar mogen beroepen op een gewijzigd beleid ten opzichte van de hele sector. Opmerkelijk is dat de rechter aangeeft dat aangezien de bank had nagelaten om voorafgaand aan de opslagverhoging deze informatie in te winnen, de bank niet alsnog met terugwerkende kracht de opslag mocht verhogen door deze informatie alsnog te verzamelen. Rabobank werd veroordeeld om de teveel betaalde rente aan de klant terug te betalen. De rechter benadrukt dat de bevoegdheid om de opslag te wijzigen wordt beperkt door de zorgplicht die de bank heeft ten opzichte van de klant, zoals vastgelegd in artikel 2 Algemene Bankvoorwaarden. Deze beperking bestaat eruit dat de bank voorafgaand aan het verhogen van de opslag eerst informatie moet inwinnen over de klant, waaronder informatie over de financiële toestand en eventuele bijzonderheden ten aanzien van de persoonlijke omstandigheden. De bank moet daarnaast ook gegevens verzamelen van haar bancair beleid en/of regelgeving omdat deze wel een rol mogen spelen. Kortom, ook als de bank een ruime bevoegdheid heeft om de opslag te wijzigen, dan moet de bank informatie verzamelen waarop zij de wijziging baseert en de uitkomst ervan duidelijk en gemotiveerd aan de klant kenbaar maken. Het klakkeloos verhogen van de opslag omdat het contract deze mogelijkheid biedt, is dus niet toegestaan.

De Rabobank financierde de afgelopen jaren transporteurs en handelaren in dierlijke mest terwijl bekend was dat zij zich schuldig maakten aan mestfraude in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Rabobank was jaren de bankier van meerdere mestfraudeurs waaronder de veroordeelden Anthony van den B. uit Lierop en Willy K. uit Heeswijk. die zelfs na zijn veroordeling financiële steun bleef krijgen van Rabobank zelfs nadat hij in de cel had gezeten en failliet gegaan was. Ook transporteur Van den B. werd gefinancierd. Pas in mei 2012, een jaar nadat Van den B. was veroordeeld zegde de Rabobank zijn krediet op.

Der Bayerische Staatsbibliothek wil twee miljoen euro terug, die het vooruitbetaalde aan de failliete abonnementenverzorger Swets & Zeitinger in Leiden en heeft 30 april een rechtszaak aangespannen tegen Rabobank en de curator van Swets. De bibliotheek betaalde afgelopen zomer twee miljoen euro vooruit met een bankgarantie van Rabobank die niet uitbetaald werd omdat de garantie niet zou gelden voor de contractuele verplichtingen van de Duitse dochter.

Met de voormalig eigenaren van start-up Pelliano werd onlangs een schikking getroffen over de aflossing van een lening van 100 duizend euro. De twee eigenaren leenden in totaal 360 duizend euro van de Rabo voor hun kledingstart-up die al na twee jaar failliet ging. De ondergang van Pelliano was volgens de eigenaren de schuld van de Rabo bank, die een persoonlijke vordering op beiden claimde van 50 duizend euro elk. Rabo eiste de garantstelling op in een rechtszaak, maar heeft om slechte publiciteit te voorkomen uiteindelijk toch geschikt.

Reggehuys

Rabo-dochter Friesland Bank moet van de rechtbank direct circa 4 miljoen euro terugbetalen aan Mick van Riemsdijk, omdat twee bewindvoerders van de bank in drie jaar tijd de helft van een erfenis van de destijds 12-jarige Mick van Riemsdijk wegsluisden naar hun inmiddels failliete vastgoedfonds Reggehuijs. Een van de twee bewindvoerders was directeur Herman de Wilde van Reggehuys management waarnaar in negen maanden tijd vier miljoen euro werd overgemaakt. Het malafide fonds viel in 2010 om, waarbij ook nog eens zo’n 190 miljoen euro van met name noordelijke beleggers verdween. Reggehuys en de Central Europe Group (CEG) waren twee vastgoedconcerns waarin ruim honderd beleggers via CV’s participeerden in Oost-Europees vastgoed investeringen. De curator van CEG vorderde terugbetaling van 612.000 euro van Middle Europe Investments GmbH (MEI) en Liberec Real Estate s.r.o. Dit bedrag had CEG aan Liberec betaald ten behoeve van de realisatie van een vastgoedproject in Liberec, een stad in het noorden van Tsjechië nabij het drielandenpunt met Duitsland en Polen. De rechtbank veroordeelde Liberec en MEI hoofdelijk tot betaling van 612.000 euro vermeerderd met de wettelijke rente. De Friesland Bank moet niet alleen schadevergoeding maar ook de misgelopen rente over de laatste jaren vergoeden. De nu 18 jarige jongen had de effectenportefeuille van 8 miljoen euro in 2007 geërfd van zijn in 2007 overleden vader Marcel van Riemsdijk die eigenaar was van schoonmaakbedrijf Asito. Mick van Riemsdijk raakte zijn gehele erfenis kwijt en de pensioen-bv van de eens vermogende nazaat heeft een negatief eigen vermogen. Herman de Wilde kreeg een strafeis van vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Volgens de Assense curator Paul van Boven verblijft hij in het buitenland. Van Boven heeft De Wilde intussen persoonlijk failliet laten verklaren.

Mogelijke witwaspraktijken van drugsgeld

In de VS kwam aan het licht dat sinds 2010 regelmatig opvallend veel geldwagens vanuit een klein Rabobank filiaal in het grensplaatsje Calexico reden, terwijl andere bankfilialen in Californië juist geld lieten aanvoeren. Het filiaal werd hangende het onderzoek gesloten. Bankmedewerkers hielden naar verluid bij het onderzoek belastende documenten achter en er is geprobeerd om rekeningen met verdachte transacties te verhullen. De Amerikaanse Justitie onderzoekt al drie jaar of de bank bewust signalen heeft genegeerd dat Mexicaanse drugsbendes de bank hebben misbruikt. In San Diego en Washington zijn meerdere medewerkers en oud-medewerkers nu door een jury gehoord over de witwasverdenkingen, waarbij belastende verklaringen zijn afgelegd over enkele bestuurders van de bank. Rabobank North America, een dochterbedrijf van Rabobank in Californië heeft hiervoor een schikking getroffen met de Amerikaanse autoriteiten van 675 miljoen dollar. De bank is sinds 2002 actief in Californië en heeft daar circa honderd kantoren. Rabobank houdt zich onder meer bezig met diensten aan de landbouwsector in de Amerikaanse staat.

Stadion Galgenwaard

Rabobank Rijn en Veenstromen leende, met slechts een pandrecht op huurinkomsten, 37,6 miljoen euro aan het failliete FC Utrecht-stadion Galgenwaard. De Rabobank verliest hierdoor ruim 34 miljoen euro. In Memid Galgenwaard B.V. opgericht op 16 augustus 2001 zijn de vastgoedprojecten en ontwikkelingen van het stadion Galgenwaard en omgeving ondergebracht. Memid Galgenwaard maakt deel uit van de groep waarvan de eveneens failliete Beheermaatschappij Leliveld B.V. de moeder was. Het bouwbedrijf Midreth van oud-FC Utrecht-keeper Joop Leliveld ging begin 2011 failliet waardoor uiteindelijk ook stadioneigenaar Memid Galgenwaard omviel. De omgevallen DSB Bank liet Midreth achter met een vordering van 10 miljoen euro voor de bouw van het Scheringa museum. Bij de gemeente Amsterdam was er een oninbare claim omtrent meer/minderwerk voor nog eens een kleine 10 miljoen euro voor het Stedelijk Museum. En een procedure met de gemeente Utrecht van ruim 22 miljoen euro voor het niet nakomen van afspraken in verband met de reddingsoperatie die de Groep heeft ondernomen ten gunste van FC Utrecht. Met de schuldeisers van stadion Galgenwaard werd een akkoord bereikt waarmee er een einde komt aan de al vier jaar durende surseance van betaling. In het door de rechtbank bekrachtigd akkoord is opgenomen dat de schuldeisers slechts de eerste 5000 euro volledig terug krijgen en 8,5 procent over het resterende bedrag. Volgens De Telegraaf krijgt de bank van drie failliete bedrijven van Lelieveld nog eens in totaal 26 miljoen euro en is er ook nog 40,5 miljoen euro verlies op een 2e hypotheek met het stadion als onderpand. SNS Property Finance (Propertize) heeft bijna 92 miljoen euro uitgeleend. Bij de laatste taxatie, eind 2013, was de waarde van de gebouwen en terreinen slechts 74 miljoen euro. Dat betekent dat SNS een deel van het geld kwijt is en dat er voor de 2e hypotheek van de Rabobank dus niets overblijft. Na de Rabobank komt de gemeente Utrecht, met een 3e hypotheek van 10 miljoen. De gemeente verliest vrijwel zeker ook zo’n 15 miljoen euro.

Henk van Dalen, lid van de raad van commissarissen van de Rabobank, heeft in afwachting van een strafrechtelijk onderzoek zijn functie tijdelijk neergelegd. Van Dalen was van medio 2010 tot september 2013 financieel directeur van het telecomconcern Vimpelcom, waarvan het OM vermoedt dat deze smeergeld heeft betaald aan de oudste dochter van de president van Oezbekistan.

Rabobank die niet alleen bankier, maar ook investeerder was van het failliete schadeherstelbedrijf Care via Rabo Investments moet 35 tot 40 miljoen afschrijven op het faillissement. Ook het faillissement van Siebel kostte de bank circa 9 miljoen euro.

Rabobank raakte ook 30 miljoen kwijt aan een vordering op het failliete MS Mode Group B.V. en de aan haar verbonden MS vennootschappen. Rabobank (de Coöperatieve Rabobank U.A.) heeft, als rechtsopvolger onder algemene titel van Coöperatieve Rabobank Kromme Rijnstreek U.A., vanaf 27 januari 2011 aan MS Mode Group B.V, een kredietfaciliteit beschikbaar gesteld van in totaal EUR 56.350.000.

De Rabobank heeft een compensatieregeling voor klanten die de afgelopen jaren te veel rente hebben betaald. Er is een website waar klanten zich kunnen melden. De compensatie is ruimer dan beloofd. Zo’n 200.000 klanten met variabele rente komen ervoor in aanmerking. Ze krijgen de rente terug die ze vanaf 2001 te veel hebben betaald, plus de rente op rente die ze zijn misgelopen. Gemiddeld gaat het om 300 euro aan compensatie en daar komt de rente op rente van de afgelopen jaren bovenop. De bank gaat klanten het komend jaar een voorstel voor compensatie sturen. Van sommige oud-klanten heeft de bank de gegevens niet meer. Die zijn vernietigd vanwege de privacyregels. Oud-klanten die denken aanspraak te kunnen maken op de compensatie kunnen zich melden via de site. Dat kan vanaf januari 2022.

Fortres

Rabobank moet ruim 4 miljoen euro betalen, omdat het ten onrechte huurinkomsten inde van winkels en kantoren van drie failliete dochters van het Rotterdamse vastgoedconcern Fortress. Volgens de curatoren maakte Rabobank zich door medewerking aan een truc schuldig aan onrechtmatig handelen, waardoor andere schuldeisers werden gedupeerd. 
Rabobank was een grote financier van het Rotterdamse vastgoedconcern Fortress, dat eind 2013 in de problemen raakte. Bij drie dochterbedrijven werd met medewerking van de bank het vastgoed overgeheveld naar nieuwe bedrijven, terwijl een deel van de schulden bij de ‘oude’ bedrijven achterbleef. Zonder inkomsten uit het verschoven vastgoed gingen die bedrijven niet veel later failliet. Dat lot trof de Fortress-dochters Koningsgracht, HTK Westpoort en Fortress Development, met respectievelijk een groot kantoorgebouw in Haarlem, een winkelcentrum in Amsterdam en een bedrijfspand in Waalwijk.

Na jarenlang onderzoek oordeelden curatoren Carl Hamm en Paul Peters dat de failliete bedrijven en hun schuldeisers waren benadeeld door de overheveling van het vastgoed. Nadat zij geen overeenstemming bereikten met de bank, stapten de curatoren naar de rechter. Dankzij de constructie was Rabobank onder meer in staat geweest om huurinkomsten voor het vastgoed te blijven incasseren. Volgens de curatoren had dat geld ten goede moeten komen aan de failliete bedrijven, zodat zij het onder alle schuldeisers hadden kunnen verdelen. De Rotterdamse rechtbank was het daarmee eens is. Door de huurinkomsten op deze manier uit de boedel te halen, zijn andere schuldeisers zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst gedupeerd. 

Geef een antwoord

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.