Private Equity

Officieel zijn Private Equity bedrijven investeerders die (zo’n 760 miljard wereldwijd) in niet-beursgenoteerde bedrijven beleggen maar in de praktijk worden investeringen via allerlei constructies ook in wel-beursgenoteerde bedrijven gedaan. De Kaaimaneilanden herbergen veel van deze private equity en hedgefondsen waar Nederlandse institutionele beleggers zoals pensioenfondsen op hun beurt ook in laten beleggen. De Kaaimaneilanden zijn zo populair omdat er daar een solide juridisch systeem is met heel veel  privacy voor bedrijven die graag onder de radar blijven. De Kaaimaneilanden zijn een Brits overzees territorium. De Britse koningin wordt vertegenwoordigd door een gouverneur. De huidige gouverneur is Anwar Choudhury, die op 26 maart 2018 de vorige gouverneur Helen Kilpatrick opvolgde. De Kaaimaneilanden staan op de grijze lijst van fiscale paradijzen van de OESO.

Overnames door Private Equity bedrijven worden nogal eens met (bank)leningen gefinancierd waardoor het rendement op jaarbasis boven de drempel van 8% uitkomt.  Door de overname op deze manier te financieren, wordt het rendement op het vermogen een jaar sneller behaald. Een hoger rendement op jaarbasis bepaalt wanneer private-equitybedrijven beginnen met delen in de winst. Zo kunnen er hoge bonussen aan de investeerders worden uitgekeerd. Dat zo’n dure lening ten koste gaat van het totale rendement boeit natuurlijk niet.

Bij verzekeringsmaatschappijen kan daarnaast het polissenkapitaal nog eens vrijelijk worden gebruikt om er mee te beleggen en wordt dan verminderd door de hoge fees en bonussen voor de investeerders Zo creëren deze instellingen vaak via Bermuda hun eigen Zwitserleven gevoel ten koste van polishouders en kan de polispot langzaam maar zeker worden leeg getrokken.

In private equity is het verdere verdienmodel simpel, bedrijven worden overgenomen en leeggehaald, of volgestopt met schulden, om de aankoop te financieren en worden behandeld als een soort plof BV of sterfhuisconstructie.

Private Equity geld wordt veelal ook via onduidelijke constructies in de grote kinderopvangketens of verzekeringsmaatschappijen gestoken. Kinderopvangorganisatie Estro en V&D zijn voorbeelden van de ondergang na overnames door private equity bedrijven. Een private equity partij als het Canadese Onex is bijvoorbeeld eigenaar van de keten Kidsfoundation. Het geld voor de opvang dat via de toeslagen die gezinnen ontvangen gaat in plaats van naar kwaliteitsverbetering steeds vaker naar de zakken van investeerders. Sinds de privatisering van de kinderopvang in 2005 is private-equity actief in deze branche. Zij kopen exploitanten van crèches op en bundelen de opvanglocaties om te profiteren van schaalvoordelen. Vorig jaar is een mammoetfusie van Kidsfoundation en Partou aangekondigd met een landelijke capaciteit voor zestigduizend kinderen. Het risico van deze overname is dat een deel van het eigen vermogen van Navitas Capital (de aandelen Partou) wordt vervangen door vreemd vermogen door de nieuwe eigenaren Onex/Waterland. Een deel van het vermogen wordt dus duur geleend en daarna afgelost voor de overname. Maatregelen zijn lastig omdat deze investeerders bijvoorbeeld met een beroep op het vrijhandelsverdrag CETA tussen Canada en Europa claims kunnen indienen wanneer hun verdienmodel wordt beperkt..

Zo werd in 2017 ook verzekeraar Conservatrix aangekocht door Eli Global, die met een dubbele herverzekeringsconstructie het risico van de Nederlandse polissen verplaatste naar Barbados, buiten de toezicht van DNB. De topman van Eli Global werd in april 2019 aangeklaagd voor pogingen om een lokale toezichthouder om te kopen.

Pensioenverzekeraars APG en PGGM hebben bij elkaar vanwege de negatieve rentes zo’n 45 miljard euro in private equity gestoken.

AlpInvest Partners is de grootste Nederlandse investeringsmaatschappij en Waterland Private Equity Investments de een na grootste. Verder zijn er ABN AMRO Capital, Gilde Investments, Bencis, NPM Capital, HAL Investments, Peak Capital, Robeco, Torqx Capital en nog tientallen kleinere maatschappijen

Geef een reactie