Privacy Statement

 

Business Volume Service (BVS), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 51623897 neemt uw privacy zeer serieus en zal alle informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.

BVS biedt personenvervoer. Door de aard van onze dienstverlening beschikt BVS over de n.a.w. gegevens van u of uw medewerkers. BVS is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke en heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang, omdat dit de enige manier is om het doeleinde te bereiken, namelijk u te informeren over nieuwe producten of diensten. Wij bewaren uw gegevens slechts zo lang als strikt noodzakelijk is voor dit doeleinde. 

Diensten en rechten
In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op hebt.
Dit privacy statement geldt voor alle gegevens die BVS van u verwerkt voor de producten en diensten die klanten van BVS in Nederland op de markt brengt. 
Hieronder vind u een algemeen overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen staan. Het doel van het overzicht is om u in één oogopslag een goed beeld te geven van de gegevens die we van u verwerken wanneer u producten of mailings van onze klanten ontvangt. In dit overzicht staat ook welke keuzes u kunt maken. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van verzending of contactmomenten.

Om onze klanten van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij kennis nemen van uw naam adres en woonplaatsgegevens, soms aangevuld met een emailadres of telefoonnummer. BVS informeert u graag persoonlijk en op het moment dat het voor u of onze klanten relevant is. Deze informatie kan bestaan uit tips over producten die onze klanten verkopen of op de markt brengen, nieuwsbrieven, of interessante aanbiedingen. We sturen u bijvoorbeeld een sample product inclusief productomschrijving met een persoonlijke aanbieding of u ontvangt een mailing op het moment dat onze klant een nieuwe vestiging opent of een nieuw product lanceert. Wij informeren u over de producten of diensten van onze klanten en daarvoor verwerken we uw gegevens, die wij ofwel zelf hebben vergaard of van u hebben gekregen, ofwel omdat we deze van onze klanten hebben gekregen om in hun opdracht aan u iets te zenden.

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens of de verwerking daarvan. BVS is zeer zorgvuldig met uw gegevens. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij BVS veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet en wij verkopen of verstrekken uw gegevens dan ook nimmer aan derden.

Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u simpele mogelijkheden om uw gegevens en privacy-keuzes in te zien en aan te passen.
U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt en wij respecteren de keuzes die u over uw privacy maakt. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst – zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening, productlanceringen, -beheer en marketing.
 • Gerechtvaardigd belang: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van diensten of producten, marketing en verkoop.
 • Toestemming – zoals bijvoorbeeld om je persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die BVS van u heeft. 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken. Dit kunt eenvoudig doen door ons een mailtje te sturen.
Op een aantal punten geven wij u de mogelijkheid om zelf aan te geven of u wilt dat uw gegevens worden verwerkt of gebruikt, bijvoorbeeld bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële benadering, zoals aanbiedingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze niet juist zijn. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per email of indien gewenst per post. U kunt bezwaar maken tegen benadering door BVS voor doelen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoopactiviteiten.
U kunt los van elkaar bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

 • – Schriftelijke benadering
 • – Benadering via SMS/e-mail
 • – Telemarketing
 • – Direct Mail       
   
  U kunt verdere commerciële benadering van BVS via mail of sms ook voorkomen door de zendingen te weigeren. Commerciële benadering via de telefoon kunt u voorkomen door het keuzemenu van het Bel-me-niet Register te gebruiken.
  Recht op vergetelheid
  In alle gevallen heeft u recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft onze klanten dan eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming dan in. BVS verwijdert uw gegevens dan.