Privacy Statement

 

Business Volume Service (BVS), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 51623897 neemt uw privacy zeer serieus en zal alle informatie over u altijd op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Door de aard van onze dienstverlening beschikt BVS over de n.a.w. gegevens van u of uw medewerkers. 

Diensten en rechten
In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op hebt. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van contactmomenten of serviceverlening.

Om onze klanten van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij kennis nemen van uw naam adres en woonplaatsgegevens, soms aangevuld met een emailadres of telefoonnummer. 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens of de verwerking daarvan. BVS is zeer zorgvuldig met uw gegevens. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij BVS veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet en wij verkopen of verstrekken uw gegevens dan ook nimmer aan derden.

Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u simpele mogelijkheden om uw gegevens en privacy-keuzes in te zien en aan te passen. U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt en wij respecteren de keuzes die u over uw privacy maakt. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst – zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening, productlanceringen, -beheer en marketing.
 • Gerechtvaardigd belang: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van diensten of producten, marketing en verkoop.
 • Toestemming – zoals bijvoorbeeld om persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen. 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken. Dit kunt eenvoudig doen door ons een mailtje te sturen.
Op een aantal punten geven wij u de mogelijkheid om zelf aan te geven of u wilt dat uw gegevens worden verwerkt of gebruikt, bijvoorbeeld bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële benadering, zoals aanbiedingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze niet juist zijn. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per email of indien gewenst per post. U kunt bezwaar maken tegen benadering door BVS voor doelen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoopactiviteiten.
U kunt los van elkaar bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

 • – Schriftelijke benadering
 • – Benadering via SMS/e-mail
 • – Telemarketing
 • – Direct Mail       
   
  U kunt verdere commerciële benadering van BVS via mail of sms ook voorkomen door de zendingen te weigeren. Commerciële benadering via de telefoon kunt u voorkomen door het keuzemenu van het Bel-me-niet Register te gebruiken.
   
  In alle gevallen heeft u recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. BVS verwijdert uw gegevens dan.