Nederlands Energie Akkoord

Europa wil voor 2020 20% CO2-reductie, 20% energiebesparing en 20% duurzame energieopwekking realiseren. Hieruit vloeide het Nederlands Energie Akkoord (NEA) voort, dat onder toezicht staat van de Sociaal Economische Raad. (SER) Het NEA is een samenwerking met het bedrijfsleven, de milieubeweging en de vakbonden. Doel van het NEA is om het energieverbruik in Nederland gemiddeld 1,5 procent per jaar omlaag te brengen door een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en een stijging naar 16 procent in 2023. Het PBL concludeert dat het huidige klimaatbudget van ruim 3 miljard euro onvoldoende is en dat ten minste 7-10 miljard euro nodig is.

Meer lezen?