Koninklijke BAM Groep NV

Koninklijke BAM Groep NV is een Europese bouwgroep en het grootste bouwbedrijf van Nederland. De aandelen zijn sinds 1959 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. BAM heeft een wijdvertakt regionaal netwerk van vestigingen die wereldwijd gespecialiseerde bouw- en infrawerken uitvoert.  Over 2017 was de winst slechts 12,5 miljoen euro. Dat kwam mede door een verliespost van € 70 miljoen vanwege de mislukt bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. De caissons voor de sluisdeuren bleken niet robuust genoeg en moesten opnieuw worden ontworpen. Daardoor duurt de bouw langer en lopen de kosten fiks op. BAM melde daarna een extra kostenoverschrijding van circa 30 miljoen euro. De strop komt bovenop de kosten voor de sloop en herbouw in Eindhoven van OV terminal en parkeergarage P1 die op 27 mei 2018 gedeeltelijk instortte. Met de sloop en de afvoer van het puin was circa drie maanden gemoeid waarna begin april 2018 pas met de nieuwbouw kon worden gestart. De vloeren van het gebouw voldeden niet aan de norm en waren niet sterk genoeg. BAM gaf toe dat er al in maart scheuren waren te zien, maar constateerde toen dat het om een ,,esthetische kwestie” ging en niet om een constructief probleem. Onderaannemers hadden al twee maanden voor het instorten van de parkeergarage gewaarschuwd voor mogelijke bouwfouten, maar daar werd niet adequaat op gehandeld. De schade van circa 12 miljoen euro werd groter nadat ten gevolge van de instorting de stroom op de luchthaven uitviel en vluchten te maken kregen met vertragingen. Het wordt niet uitgesloten dat dezelfde bouwwijze (zelfdichtend beton en een glad vloeroppervlak) ook op andere plekken is toegepast. BAM bouwde ongeveer 25 gebouwen die verdacht zijn. De Metropole garage met 400 parkeerplaatsen in Almere-Stad vertoont inmiddels ook ernstige betonscheuren. De Erasmus universiteit in Rotterdam, de nieuwe basisschool in Hoeven en het Krimpenerwaard College zijn ook verdacht. Een nieuwe topsporthal in Alkmaar werd in september 2017 al gesloten. “Het gaat te ver om alle gebouwen waarbij vermoedt wordt dat er een dergelijke vloerconstructie is gebruikt preventief te ontruimen en onze inschatting zegt dat het te ver gaat alle constructies te ontruimen ” stelde hoogleraar betonconstructies Simon Wijte, die ook het onderzoek naar de Eindhovense garage leidde.

In april 2017 ontstond ook een schadepost toen bleek dat er door het bouwbedrijf op Curacao koraal weggeploegd bleek bij de bouwwerkzaamheden van een pier.  Door fouten bij de heraanleg van de spoorlijn Zwolle-Kampen kan de bodem de hogere snelheid van de nieuwe treinen niet aan. Een miljoenenstrop dreigt ook hier voor BAM. ProRail onderzoekt hoe het kan dat de ondergrond vooraf niet goed genoeg in beeld is gebracht. Ook de Brexit speelt het bedrijf nu parten. De financieel directeur Thessa Menssen vertrok per 1 juli 2018. Zij werd in oktober 2012 lid van de raad van bestuur en was sinds januari 2013 in haar huidige functie. De nettowinst van het eerste half jaar 2018 kwam uit op 44,3 miljoen euro. Het aangepast resultaat voor belastingen steeg van 41,1 miljoen euro naar 57,8 miljoen euro. De omzet bedroeg 3,2 miljard euro, een stijging van 125 miljoen euro op jaarbasis. De eerste zes maanden van 2019 worden afgesloten met rode cijfers, vanwege hogere kosten dan verwacht voor een groot infraproject en enkele utiliteitsbouwprojecten in Duitsland en een project van BAM International. Al met al vallen de kosten volgens BAM 90 miljoen euro hoger uit dan geraamd. Het aandeel BAM noteerde meteen na het bekend worden bijna 24 procent lager waard op 3,02 euro.

BAM nam in 2000 NBM over en in 2002 HBG. Door de overname van de bouwactiviteiten van NBM-Amstelland in 2000 ging BAM/NBM verder als het grootste bouwbedrijf in Nederland. In 2003 behaalde het bouwbedrijf nog een omzet van 7,8 miljard euro met een positief resultaat van 56 miljoen euro. Over 2014 ontstond er een verlies van 108 miljoen euro en in 2015 was er 11 miljoen winst.

Bam heeft te maken met een enorme koersdaling en zit al sinds een winstalarm halverwege juli 2014 in een moeilijke financiële positie. Twee probleemprojecten zorgden voor een extra verlies van 75 miljoen euro waarna het aandeel bijna 50 procent lager kwam te staan en waardoor vierhonderd miljoen euro aan beurswaarde verdampte. In 2007 stond de koers nog op 16,59 euro.

Begin juni werd 125 miljoen euro opgehaald met obligaties met een vervaldatum in 2021 en dat kostte opnieuw 6,2 procent van de beurswaarde. De keuze voor converteerbare, achtergestelde leningen was vanwege het opkrikken van de solvabiliteitsratio. De opbrengst was nodig voor aflossing van achtergestelde leningen die in 2017 afliepen. BAM schrijft 23 miljoen euro af op buiten-stedelijke vastgoedposities. Het betreft een afwaardering op gronden die grenzen aan een groot windmolenpark. De waarde van deze gronden is teruggebracht tot de waarde van landbouwgrond.

BAM ontsloeg een directeur na 27 jaar vanwege het “verzwijgen” van 4,5 miljoen winst bij werkzaamheden aan de A4. De directeur was verantwoordelijk voor de verbreding van de A4 bij Leiden. Volgens de directeur was het normaal bij BAM om „pieken en dalen uit het resultaat te halen, om zo onrust in de markt te voorkomen”. Door het gesjoemel werd de winst niet in de cijfers van 2014 verwerkt, maar pas in 2015. De directeur kreeg ondanks het creatief boekhouden via een rechtsgang een ontslagvergoeding van 100.000 euro mee.

Het Eindhovense Tidal Bridge bouwt bruggen die ook energie opwekken. Voor de bouw van zijn ‘energiebrug’ in Indonesië neemt BAM het aandelenbelang van Strukton over dat samen met de Eindhovense investeerder en ondernemer Eric van den Eijnden het project ontwikkelde. Tidal Bridge is in mei 2017 een haalbaarheidsonderzoek gestart voor de bouw van een drijvende brug van 800 meter met turbines eronder die energie opwekken. Met de brug die bij het Indonesische eiland Flores komt, is voor de eerste fase zo’n 200 miljoen euro gemoeid. Met hulp van eb en vloed kunnen de turbines energie genereren om meer dan 100.000 mensen in de regio te kunnen voorzien van stroom.

BAM houdt al enige jaren uitverkoop. De Waalse dochteronderneming Balteau installations électriques werd met ruim tweehonderd medewerkers en een jaaromzet van circa 40 miljoen euro verkocht aan het management. Balteau werd opgericht in 1983 en maakte sinds 2008 deel uit van BAM. Ook de dochterondernemingen, Electro Gdb, TCS Pirotte, Alarme Contrôle en Service Partner zitten in de deal.

BAM verkocht ook de geprefabriceerde betonelementen fabriek in Zuidbroek en Nooteboom Sport uit Hardinxveld-Giessendam (8 miljoen euro omzet/5 medewerkers) en dochteronderneming Mostert De Winter met een omzet van 16 miljoen euro. Ook de waterzuiveringsactiviteiten en het materieel zijn verkocht. De verkopen worden gedaan vanwege het ‘Back-in-shape’ reorganisatieprogramma. BAM gaat daarnaast voor circa 125 miljoen euro aan in aandelen (nominale waarde 0,10 euro) te converteren obligaties plaatsen met een looptijd tot 2021. BAM voegt in Nederland 12 werkmaatschappijen samen tot twee onderdelen en verkleint in België het aantal werkmaatschappijen van zes naar één. De activiteiten op het gebied van warmte- en koudeopslag, boringen, heiwerken en droge waterbouw werden verkocht. BAM-Galère schrapt 111 van de 719 banen.

Met de verkoop van een kantoorpand in Glasgow werd ook opnieuw fors gesneden in het vastgoed. (voor 2014 bijna 200 miljoen euro).

BAM heeft de verzelfstandiging van zijn bouw- en vastgoeddochter Heilijgers eind augustus 2016 afgerond. Met het management van Heilijgers, dat het onderdeel overneemt, is overeenstemming bereikt over de definitieve deal. Er zijn ruim honderd werknemers die een omzet van 40 miljoen euro per jaar draaien. De winst voor belastingen hierop is 1 miljoen euro.

BAM stond bekend om de kwaliteit en de betrouwbaarheid, totdat in juli 2014 een manager werd ontslagen wegens fraude en het verstrekken van opdrachten via een persoonlijke BV. Uit onderzoek bleek dat de manager rommelde met de verhuur en verkoop van bouwmateriaal, zoals bouwliften en stutpalen.

FNV stelde BAM aansprakelijk voor het uitbuiten van ingehuurde Hongaarse uitzendkrachten door te lage uurlonen, foutieve afdracht voor pensioenpremies, onterechte verrekening van vervoer en dubbele huisvesting met het brutoloon en belastingontduiking. De gedupeerde werknemers werden sinds september vorig jaar aan het werk gesteld door uitzendbureau AOK bv uit Beers dat door de uitbuiting van de Hongaren grote sommen overheidsgeld hebben opgestreken. De directeur en de directe opdrachtgever van het uitzendbureau zijn beiden spoorloos verdwenen en het bedrijfspand is verlaten. De 25 werknemers zijn in juli niet betaald. FNV rapporteerde al over de misstanden in oktober op het spoor bij de bouw van de Sontbrug in Groningen waar de ingehuurde Hongaren zo’n 800 euro per maand te weinig bleken te verdienen. Dit werd in april bevestigd door de Inspectie SZW. De Hongaarse ijzervlechters werkten daarna ook nog bij de bouw van het gemeentehuis in Deventer, een aquaduct in Leeuwarden en bij de aanleg van een parkeergarage onder Hoog Catharijne. BAM geeft de schuld aan onderaannemer Buigcentrale Steenbergen die het uitzendbureau heeft ingehuurd.

BAM PPP is een werkmaatschappij met een omzet van circa 7 miljard met vestigingen in Bunnik, Birmingham, Brussel, Dublin, Frankfurt am Main en Glasgow en richt zich op de realisering van wegen en spoorwegen, onderwijs- en gezondheidszorgprojecten, justitiële inrichtingen en overige gebouwen.

BAM heeft in december 2015 een claim van 5 ton ingediend voor het annuleren van moderniseringswerkzaamheden aan de Kuip. De claim is vanwege de gemaakte voorbereidingskosten voor de klus. In maart ketste de deal af, omdat BAM 215 miljoen euro voor de klus wilde hebben, en Feyenoord 206 miljoen euro het maximale vond.

Binnen een joint venture werkt BAM zonder tussenkomst van een investeringsfonds, PGGM verstrekt tachtig procent van het benodigde kapitaal. De commitment in de BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. is gegroeid naar 775 miljoen euro. Van dit bedrag is 489 miljoen euro geïnvesteerd in een kleine dertig projecten en in Nederland in zeven pps-projecten.  Werkmaatschappij BAM PPP behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van de projectaanbiedingen en voor het dagelijks facilitair management van de joint venture en vertegenwoordigt de joint venture bij transacties.  Beide partijen vormen op gelijkwaardige basis de directie van de joint venture. Het consortium van BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie en Iridium heeft in Ierland een wegenopdracht gekregen ter waarde van 230 miljoen euro. Het project betreft ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie van een 13,6 kilometer lange tweebaansautoweg en een 1,2 kilometer lange enkelbaans autoweg. De werkzaamheden gingen in maart van start.

Orderportefuille

BAM Construction kreeg twee opdrachten in Glasgow. De Britse dochter van bouwer BAM bouwt een nieuw zorgcentrum ter waarde van 19 miljoen pond en een gebouw op een centrum voor geestelijke gezondheidszorg voor 8,5 miljoen pond. De opdrachten werden gegund aan BAM door de afdeling Greater Glasgow & Clyde van de Britse nationale zorgdienst NHS. BAM heeft eerder ook al aan projecten rond zorgdienstverlening gewerkt in Glasgow.BAM en drie andere bedrijven leggen de komende vijf jaar glasvezelkabels aan voor Eurofiber Nederland, de exploitant van glasvezelnetwerken en datacenters.

BAM bouwt twee parkeergarages op Manchester Airport en op de Londense luchthaven Stansted met een gezamenlijke order waarde van ongeveer 67 miljoen euro.

BAM bouwt een school in het Groningse Leek, waarmee een bedrag van ruim 5,2 miljoen euro is gemoeid.

BAM bouwt in Bradford de New College Bradford school bouwen, Het gebouw moet in september 2019 worden opgeleverd en levert circa 20 miljoen euro op.

BAM bouwt ook het nieuwe hoofdkantoor voor het Britse bedrijf IM Group. Het hoofdkantoor van 34 miljoen euro wordt in Solihull bij Birmingham gebouwd.

BAM bouwt de nieuwe huisvesting voor de Defensie Materieel Organisatie op Camp New Amsterdam in Huis ter Heide. Het pand van 9000 vierkante meter bestaat uit kantoren en een OPS-room met uitgebreide data-voorzieningen.

BAM is dankzij veel extra overheidsopdrachten vanaf eind 2016 uit een diep dal geklommen. Volgens een consensus die is opgesteld door Bloomberg wordt voor 2016 op een nettowinst gerekend van 54,3 miljoen euro, bij een omzet van 7,1 miljard euro. Rijkswaterstaat heeft het voornemen om naast de al vergeven opdrachten ook een project aan de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde aan BAM te gunnen.

In Nederland werden 580 woningen verkocht, 17 procent meer dan een jaar eerder. De winst op pps-projecten verdubbelde tot 4 miljoen euro. Van woningbouwvereniging wonenCentraal in Alphen aan den Rijn kwam de opdracht voor de bouw van 53 appartementen. Een combinatie van BAM, ENGIE en Krinkels heeft een tienjarig gebiedscontract getekend voor beheer en onderhoud in de provincie Noord-Holland. Het contract richt zich op onderhoud van de provinciale wegen, busbanen, vaarwegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen. Rijkswaterstaat gaf voor 400 miljoen euro een opdracht voor de aanpak van knooppunt Hoevelaken.

Een andere belangrijke opdracht voor 47,8 miljoen euro is de spooruitbreiding tussen Utrecht Leidsche Rijn en Utrecht Centraal. Naast de verdubbeling van de spoorbaan worden tevens een nieuwe 2-sporige brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en een nieuw viaduct over de Cartesiusweg aangelegd.

Rijkswaterstaat heeft ook de opdracht voor de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden toegekend aan het consortium van BAM, VolkerWessels en investeerder DIF die verantwoordelijk worden voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van de nieuwe zeesluis gedurende 26 jaar. Met de opdracht zijn enkele honderden miljoenen gemoeid.

Via de gemeente Amsterdam kwam er een opdracht voor de reconstructie van de Klaprozenweg en de herinrichting van het Mosplein in Amsterdam-Noord ter waarde van 22 miljoen euro.

Met Rijkswaterstaat werd een raamcontract getekend voor de aanleg van glasvezelinfrastructuur op circa vijftig locaties langs primaire vaarwegen in Nederland. waarbij het bedrijf verantwoordelijk wordt voor het ontwerp en de realisatie van het netwerk bij vier deelprojecten: de primaire vaarwegen in Zuid-Holland, de Maeskantkering en twee trajecten rond Nijmegen en Tiel. In totaal gaat het om circa tweehonderd kilometer.

Voor het renoveren en energieneutraal maken van tweehonderd woningen krijgt BAM circa 5 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie (REnnovates-innovatieproject). De energie installatie in een NOM woning van BAM is begin september 2018 afgebrand. BAM was de eerste bouwer die de volledige NOM Keur ontving. Een NOM Keur garandeert dat een nul-op-de-meterwoning (een woning die net zoveel of zelfs meer energie opwekt dan de bewoners nodig hebben) voldoet aan een vastgestelde kwaliteit en de beloofde prestaties levert. Het NOM Keur garandeert een hoge kwaliteitsstandaard en extra zekerheid voor bewoners en/of gebouweigenaren dat het productaanbod (NOM Keur op Propositie), de productrealisatie (NOM Keur op Toepassing) en de productprestatie (NOM Keur op Levensduur) in orde en betrouwbaar zijn. De criteria voor NOM Keur zijn dus niet alleen van technische aard, er wordt ook gekeken naar kwaliteitskenmerken zoals comfort, gezondheid en tevredenheid van bewoners.

Dochteronderneming BAM Construction krijgt samen met een aantal andere aannemers 4 miljard pond voor een opdracht in het verenigd Koninkrijk. Het gaat om een raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar. BAM tekende alleen in voor twee kavels met duurdere schoolgebouwen van meer dan 12 miljoen pond.

Voor vastgoedbelegger Vesteda worden 25 eengezinswoningen gebouwd in het plan Princenhof Leusden. De woningen krijgen een oppervlakte van circa 110 tot 125 vierkante meter.

Hornbach heeft BAM opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe bouwmarktvestiging in Amsterdam. Het is de twaalfde vestiging van de Duitse bouwmarktketen in Nederland, die langs de A10 in Sloterdijk komt. De bouw begint in september.

Uit Panama kwam de opdracht om samen met een lokale partij een LNG-terminal bij de havenstad Colón te ontwerpen en te bouwen, dicht bij de Caribische toegang tot het Panamakanaal. De contractwaarde voor de zogeheten BAM ICONSA joint venture bedraagt omgerekend circa 35 miljoen euro. De bouwactiviteiten beginnen in 2017 en het project moet in april 2018 worden opgeleverd.

In het Duitse Leverkusen mag BAM een grote brandweerkazerne gaan bouwen. De bouwsom bedraagt circa 40 miljoen euro en de opdracht zal worden uitgevoerd door de Duitse werkmaatschappij.In België werden twee opdrachten binnengehaald voor circa 50 miljoen euro. De ruwbouw van een ziekenhuis in Luik en de tweede fase van de aanleg van een rondweg bij Couvin.

Dochteronderneming Interbuild mag dit najaar de tweede fase van het stadsontwikkelingsproject Turnova in Turnhout afbouwen voor 40 miljoen euro. Het gaat om de bouw van een parkeergarage, een winkelstrip van 15.000 vierkante meter en een woontoren met 49 appartementen met bovenin een restaurant.

BAM Construct UK mag in opdracht van het Indiase concern in het Britse Leamington Spa het Europese hoofdkantoor van Tata Technologies bouwen voor zo’n 18 miljoen euro.BAM gaat binnen een consortium in Duitsland de snelweg A94 afmaken. Met de opdracht is in totaal 1,1 miljard euro gemoeid. Het consortium heeft de financiering rond.

Het Duitse dochterbedrijf kreeg van NDC Real Estate Management GmbH een opdracht ter waarde van ruim 20 miljoen euro voor de bouw van een kantoorpand in Berlijn en van projectontwikkelaar Am Postbahnhof GmbH & Co. de opdracht voor de bouw van een hotel in Berlijn.

Ook heeft deze Duitse tak voor 68 miljoen euro de opdracht gekregen om een gecombineerd kantoren- en appartementencomplex IQ Intelligent Quarters in Hamburg te bouwen. Voor het bedrag moeten voor eind 2017 een parkeerkelder voor 400 auto’s met daarboven een zeventig meter hoge kantoortoren, een appartementengebouw met 46 woningen en een kantoorcomplex van zes bouwlagen gebouwd worden.

In opdracht van projectontwikkelaar Am Postbahnhof wordt voor 15 miljoen euro een hotel in Berlijn gebouwd naast de East Side Gallery. De bouw hiervan duurt tot halverwege 2017.  Ook de tweede en derde fase van de bouw van een kantoor binnen het bouwproject Postbahnhof in Berlijn is voor 30 miljoen euro binnengehaald. De bouwdelen twee en drie zijn naar verwachting in september 2018 gereed. BAM ontving net als bij onderdeel één de opdracht van NDC Real Estate Management GmbH. Het project ligt recht tegenover East Side Gallery, het door kunstenaars beschilderde restant van de Berlijnse Muur, en nabij station Ostbahnhof.

Van Tanzania Airports Authority kwam een vervolg opdracht van meer dan 100 miljoen euro voor ontwerp en bouwen van een nieuw luchthavengebouw op de internationale luchthaven in Dar es Salaam die het BAM in 2013 bouwde voor 130 miljoen euro.

BAM UKBAM gaat samen met Balfour Beatty en Morgan Sindall het rioleringssysteem van Londen renoveren zodat het afvalwater niet langer in tijden van nood in de Theems wordt geloosd. De opdracht van 567 miljoen euro voor een sectie van 6 kilometer aan de westkant van de 25 kilometer lange ‘Thames Tideway Tunnel wordt door drie bouwers gelijkmatig verdeeld.

BAM kreeg opdracht voor het ontwerpen en de bouw van kantoortoren Three Snowhill in Manchester ter waarde van circa 100 miljoen euro en de opdracht voor de bouw van een kantoortoren Birmingham ter waarde van circa 125 miljoen euro. In september wordt begonnen met de bouw dat in het eerste kwartaal van 2018 moet worden opgeleverd.

Het Ierse BAM Building gaat in Dublin voor Microsoft een kantoor bouwen van meer dan 100 miljoen euro.

Van Amcor kwam de opdracht voor de bouw van een verpakkingsfabriek in Pasuruan Indonesië (Oost Java) ter waarde van 6,5 miljoen euro. Het complex bevat de bouw van 9400 vierkante meter incl. grondwerk, technische installaties, infrastructuur en de inrichting van het landschap.

Van het Britse ministerie van Onderwijs mag BAM de renovatie van het nieuwe onderkomen in Whitehall uitvoeren. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van meer dan 50 miljoen euro.

Van Richmond Care Villages, onderdeel van zorgaanbieder BUPA UK wordt  een seniorencomplex nabij Birmingham gebouwd voor circa 47 miljoen euro. De oplevering staat gepland in het najaar van 2018.

BAM Construction UK kreeg de opdracht van West Scotland (de ontwikkelingspartner van West Dunbartonshire Council) ter waarde van circa 30 miljoen euro om een nieuw zwem- en sportcomplex in Schotland te bouwen. Het project moet begin 2017 worden opgeleverd.

BAM Construction UK gaat ook een pand aanbouwen op het terrein van de Britse Universiteit van Lincoln voor 22 miljoen euro. De Isaac Newton Building wordt aangehecht aan een bestaand pand en krijgt vier verdiepingen met een totaal vloeroppervlak van 7500 vierkante meter.

In juli werd ook al een opdracht voor een schoolgebouw ter waarde van 9,3 miljoen pond in Sheffield verworven.

En in in de Schotse stad Glasgow mag het bedrijf twee nieuwe basisscholen bouwen voor bij elkaar 18 miljoen pond. Het werk aan de eerste school begint in het najaar van 2018. In het voorjaar van 2019 wordt aan het tweede gebouw begonnen.

Tevens werden twee opdrachten binnengehaald voor de bouw van waterkeringen. De klussen die dochterbedrijf BAM Nuttall gaat uitvoeren in een joint venture met Mott MacDonald hebben een waarde van enkele tientallen miljoenen ponden.

De Britse dochter Nuttall van ScotRail Alliance kreeg een opdracht van ruim 225 miljoen euro voor de modernisering van de spoorlijn tussen de Schotse steden Aberdeen en Inverness. De eerste fase van het zogenoemde Aberdeen-Inverness Verbeteringsproject zal naar verwachting in 2019 zijn voltooid. Bovendien worden de signaleringssystemen langs de route gemoderniseerd en wordt de voorbereiding gedaan voor de infrastructuur voor de bouw van nieuwe stations in Dalcross en Kintore.

Van verzekeraar Royal London kwam begin december een opdracht om voor 33 miljoen euro een kantoorgebouw langs de rivier Theems in Egham, ten westen van Londen te bouwen met een kantooroppervlakte van 11.600 vierkante meter en vijf etages.

De Deense divisie heeft voor 40 miljoen euro een opdracht ontvangen van projectontwikkelaar Carlsberg Byen voor de bouw van een school voor 900 leerlingen in Kopenhagen op het voormalige brouwerijcomplex van Carlsberg. Dit is de derde opdracht voor BAM Danmark, dat in 2014 werd opgericht.

In Düsseldorf en Keulen gaat BAM voor ruim 145 miljoen euro een aantal universiteitsgebouwen neerzetten en in Frankfurt een ziekenhuis van 79.000 vierkante meter voor meer dan 150 miljoen euro. Het project wordt begin 2019 opgeleverd.

De Zwitserse bank UBS had zijn kapitaalbelang eerst nog verlaagd naar 2,19 procent, maar dit later vanwege de aantrekkende orderportefeuille weer opgetrokken naar 3,59 procent. De lopende afspraken met twee banksyndicaten zijn verlengd tot in 2018. De afspraken rond een kredietfaciliteit en een lening blijven ongewijzigd.Danske Invest SICAV is in BAM gestapt en heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 3,26 procent. Aat van Herk besloot echter deels uit te stappen en verminderde het kapitaalbelang van 9,88 naar 4,98 procent

Advies- en ingenieursbureau Tebodin, dat in 2012 door bouwbedrijf BAM voor 145 miljoen werd verkocht aan Bilfinger, wordt genoemd in een grote fraudezaak die speelt rondom het Duitse concern. Het advies- en ingenieursbureau zou zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping waarbij de eerste keer in 2011 zou zijn geweest toen BAM nog eigenaar was van het bureau. Tebodin zou bij vier van 29 mogelijke fraudezaken bij Bilfinger betrokken zijn.

Een consortium van BAM met ontwikkelingsadviseur IMC Worldwide en ingenieursbureau Atkins gaat meewerken aan de verbetering van de watervoorziening in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. De opdracht voor BAM heeft een waarde van circa 25 miljoen euro en wordt gedaan door het Britse infrabedrijf BAM Nuttall en door BAM International, dat al eerder projecten in Sierra Leone deed.

In het samenwerkingsverband met Heijmans genaamd V.O.F. Ooster-Linge 2.  werd in Gorinchem binnen één jaar de bouw afgerond van  winkelcentrum Hoog Dalem van  circa 6650 vierkante meter, waarvan 4000 meter bestemd is voor supermarkten. De overige meters zijn beschikbaar voor overige detailhandel, dienstverlening en horeca. Het winkelcentrum opende 2 augustus haar deuren voor het winkelend publiek.

BAM heeft zo’n 23.502 medewerkers waarvan zo’n 9.700 in Nederland. Bij de recente reorganisatie verdwenen 650 banen