Hypotheken en huizenmarkt

De gemiddelde verkoopprijs van een woning is circa 370.000 euro en dat is ruim 10 procent hoger dan in februari 2020. Huizen worden maandelijks schaarser en duurder en dat geldt ook voor de Randstad.

Alle Nederlandse woningen krijgen vanaf 2021 een funderingslabel waarmee de staat van de fundering van het huis wordt aangegeven. Het label zal worden opgenomen in taxatierapporten van huizen. Zo’n één miljoen van de 7,7 miljoen Nederlandse woningen dreigt te verzakken.
Het funderingslabel bestaat uit dertien factoren, waaronder hoogte-, grondwater- en funderingsgegevens. De risicocategorieën lopen van A tot en met E. Een D of E-label betekent dat een koper of eigenaar onderzoek zou moeten (laten) doen. Een fundering vervangen of herstellen kost tussen de 30.000 euro tot wel een paar ton. De kosten liggen tussen de 800 en 1500 euro per vierkante meter.

Op de markt is er anno 2020 een tekort ontstaan van zo’n 300.000 woningen. In het derde kwartaal van 2020 werden ruim 41.500 woningen verkocht. Met 354.000 euro lag de gemiddelde verkoopprijs opnieuw 11,6 procent hoger dan een jaar eerder. De prijs van koopwoningen is in afgelopen 6 jaar met 38 procent gestegen. Een eigen huis is voor mensen met een middeninkomen relatief dan ook twee keer zo duur geworden vergeleken met de jaren 90. Een gemiddelde koopwoning kost volgens de Rabobank in de randstad nu wel acht à negen keer het modale jaarsalaris. De gemiddelde woningprijs ligt nu ver boven de piek van 2008, maar dat geldt nog niet voor 282 gemeenten en acht provincies buiten de Randstad. In de Achterhoek ligt de gemiddelde huizenprijs nog steeds lager dan in 2008. In de Randstad rond Amsterdam, Utrecht en Rotterdam liggen de verkoopprijzen flink hoger dan destijds.  340.000 woningbezitters staan nog op verlies, vooral in Oost en Zuiden Nederland, waar voor 120.000 respectievelijk 127.000 woningen de woningwaarde lager is dan de aankoopprijs. Het gaat voor de Randstad inmiddels zó goed op de woningmarkt, dat er voor kopers steeds minder te kiezen is. Het aanbod daalt daar hard. Amsterdam gaat het tekort aan woningen compenseren met de bouw van een compleet nieuw stadsdeel en dat zou in 2040 uiteindelijk 70.000 huizen op moeten leveren voor zo’n 150.000 mensen.

De Nederlandse Overheid stelt vanaf 2021 in totaal 295 miljoen euro beschikbaar voor woningbouw. Een eenmalige investering van 95 miljoen en daarna jaarlijks tot 2030 structureel 100 miljoen. Door corona kiezen meer mensen ervoor om hun huis in de verkoop te zetten. Makelaars hebben het de laatste weken drukker dan normaal. De Nederlandse huishoudens hebben de hoogste schulden in Europa. 61% van hen heeft een hypotheek of lening terwijl dit in de hele eurozone gemiddeld minder dan 30% is. Met een gemiddelde prijs van 288.000 euro leggen kopers nu 10,4 procent meer neer dan een jaar geleden. De prijzen van koopwoningen zijn sinds begin 2002 niet meer zo hard opgelopen. In de acht provincies buiten de Randstad ligt de gemiddelde huizenprijs nog onder het topniveau van vóór de huizencrisis.

WOZ

Het puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs van een huurwoning wordt berekend is gewijzigd. Vooral de WOZ-waarde van een woning telt mee bij het bepalen van de hoogte van de huur. Huiseigenaren kregen in 2017 een hogere OZB-aanslag, een hoger eigen woning forfait en een hogere waterschapsheffing vanwege de nieuwe gemiddelde WOZ-waardestijging met 1,5 procent. Uitschieters waren er onder andere in Amsterdam met 9 procent. Landelijk gezien waren huiseigenaren i 2018 gemiddeld 276 euro kwijt aan de OZB. Huiseigenaren in het Limburgse Beesel kregen een ozb-stijging van 21%. Ook in Eindhoven, Hilvarenbeek, Stadskanaal en Scherpenzeel steeg de ozb met ruim 14%.  De gemiddelde WOZ-waarde steeg in 2018 uiteindelijk met 5 tot 7 % en er werd extra verhoogd bij de aanwezigheid van zonnepanelen. Gemiddeld gaat de ozb in 2021 met 2,3 procent omhoog. In negen van de gemeenten zelfs met 10 procent, maar op sommige plekken zoals in Hellevoetsluis is de stijging maar liefst 23,3 procent en in Bergen op Zoom met 27,3 procent. Er zijn ook enkele gemeenten waar de ozb juist daalt. In Beverwijk is de daling met 5,7 procent het grootst.  De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van een aantal gelijk mee stijgende belastingen voor huiseigenaren zoals de Onroerende Zaak Belasting, watersysteemheffing, eigenwoningforfait (in de inkomstenbelasting) en de schenk- en erfbelasting.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra wil  op verzoek van de EU snel van de hypotheekaftrek af. Vanaf 2020 gaat de maximale hypotheekrenteaftrek al in stappen van 3 procentpunt versneld omlaag naar het basistarief in de inkomstenbelasting van 37,1%.  De overdrachtsbelasting op de verkoop van woningen gaat per 1 januari 2021 voor woningbeleggers omhoog van 2 naar 8%. Deze belasting komt tegelijkertijd voor starters tussen de 18 en 35 jaar te vervallen. In de praktijk betekent dit wel dat mensen die een tweede huis willen kopen of een woning voor hun kind willen kopen ook het hogere tarief moeten gaan betalen meer belasting zullen moeten betalen. Ook pensioenfondsen en woningbouwcorporaties zijn de klos en zullen miljarden minder uit kunnen geven aan nieuwe woningen.

Ruim een miljoen huiseigenaren lossen niet af op hun hypotheek, maar betalen alleen de rente door middel van een aflossingsvrije hypotheek. De schuld blijft hetzelfde, maar aan het einde van de looptijd moet het volledige hypotheekbedrag worden ingelost. Hierdoor blijft bij één op de zes eigenaren een restschuld over die ineens moet worden ingelost. In de praktijk blijkt dan een nieuwe hypotheek moeilijk of niet te krijgen, omdat bijvoorbeeld het inkomen is gedaald, of het huis minder waard is geworden. Ook kun je minder lenen als de hypotheekrente ondertussen is gestegen. Zo’n aflossingsvrije hypotheek mag tegenwoordig niet meer worden afgesloten zonder dat een deel ook wel wordt afgelost. Omdat er tijdens de gehele looptijd niet verplicht wordt afgelost, blijft de schuld en dus de rente aftrek hoog. Tegenwoordig is een gecombineerde lineaire of annuïteitenhypotheek gebruikelijk. In beide gevallen moet je maandelijks zowel je lening aflossen als rente betalen. Bij een annuïteitenhypotheek stijgen de maandlasten op het einde van de looptijd. Bij een lineaire hypotheek is dat andersom. Mensen die een inkomensdaling verwachten, bijvoorbeeld vanwege pensionering, kiezen eerder voor een lineaire hypotheek.

De Nederlandse hypotheekschuld bestaat voor meer dan de helft uit leningen waarop niet regulier wordt afgelost. De woninghypotheekschuld is gestegen naar 669 miljard euro. De niet-hypothecaire schulden stegen naar 91 miljard euro. Circa 4 procent van de huizenbezitters in Nederland heeft moeite om aan de maandelijkse verplichting te voldoen. De maximale hypotheek is 100 % van de waarde van de woning. Het inkomen van de partner mag vanaf 2018 voor 70 % meetellen bij de hypotheekaanvraag.

Per 1 januari 2018 verviel de fiscale restschuldregeling. Rente en kosten van restschulden die na die datum worden gerealiseerd, zijn niet langer aftrekbaar. De restschuldregeling blijft alleen gelden voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De duur van de aftrek is vijftien jaar. Rente en kosten zijn alleen aftrekbaar over restschulden door de verkoop van een voormalige eigen woning. Eigenaren die vanwege de Corona crisis de hypotheek niet meer kunnen opbrengen kunnen bij de banken rekenen op coulance. Bewoners worden niet zomaar meer uit huis gezet, wanneer er perspectief is.

Boeterente

Huiseigenaren betalen bij voortijdige aflossing tot wel 3.000 euro teveel aan boeterente aan hypotheekverstrekkers omdat er geen rekening gehouden wordt met het afgeloste deel en het deel dat boetevrije mag worden ingelost. Ook wordt er soms gerekend met een ongunstige rekenrente. De AFM komt daarom met vier nieuwe regels om de boeterente te berekenen. Sinds half juli zijn er ook al nieuwe Europese regels met betrekking tot het berekenen van boeterentes. Banken gingen uit van een verkeerde rentevaste periode waaraan een hogere rentevoet hangt. De stichting Oversluitclaim gaat procederen en het teveel betaalde boetbedrag terugvorderen. Het zou gaan om bijna 5 miljard euro. SNS bank wacht het proces niet af en gaat klanten die te veel hebben betaald nu al compenseren. ABN Amro en Rabobank verwachten elk 5 miljoen euro te moeten terugbetalen Bij ABN Amro gaat het om 15.000 klanten die mogelijk gecompenseerd worden, bij Rabobank om 10.000 huiseigenaren. Iedereen die teveel betaald heeft krijgt automatisch dat geld terug. Als banken dit niet doen, krijgen ze in december een boete van de AFM. Wanneer de boeterente is betaald bij rentemiddeling of wanneer vóór 14 juli 2016 de hypotheek is overgesloten dan doet AFM echter niets omdat pas kan worden opgetreden vanaf de datum dat de nieuwe regels zijn ingevoerd. Daarvóór ontbreekt een wettelijk kader.

Banken houden vast aan de reeds afgesloten meerjarig vastgezette hypotheken met rentes rond de 5%. Als er überhaupt al een mogelijkheid wordt geboden om de hypotheek met rentemiddeling om te zetten betaal je hiervoor behoorlijk hoge extra bank- en taxatie kosten. Bovendien krijg je minder belastingaftrek en moeten aflossingsvrije hypotheken (deels) worden overgezet in normale annuïteiten- of lineaire hypotheken. Het loont zelfs de moeite om het huis maar te verkopen en te verhuizen.

Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en SNS laten klanten ook extra rente (‘risico-opslag’) betalen als de waarde van het huis lager is dan het hypotheekbedrag. Bij een spaarhypotheek wordt een reserve opgebouwd, waardoor het risico dat de klant zijn hypotheek niet kan aflossen steeds lager wordt en zelfs kan verdwijnen. Desondanks blijft de risico-opslag ook in stand bij verlenging van de rentevasteperiode.

De hypotheekverstrekkers bieden alleen rentemiddeling aan voor klanten met een ongewijzigd inkomen. Is het inkomen in de tussentijd minder geworden dan kom je niet in aanmerking voor het oversluiten van je hypotheek. Heb je eenmaal rentemiddeling en wordt het huis voor het einde van de looptijd verkocht dan moet er alsnog een boeterente worden betaald.

Rabobank, ABN AMRO en ING hebben samen 53 procent en verzekeraars en pensioenfondsen 29 procent van de hypotheken in beheer. De gemiddelde hypotheeksom bedraagt 267.000 euro. Omdat het vooral duurdere huizen zijn die in de lift zitten en door verlaging van de NHG grens in 2015 werden er zo’n 13 procent minder hypotheekgaranties afgesloten.

Uitzendkrachten die langer dan één jaar in dienst zijn kunnen met een perspectiefverklaring ook een hypotheek aanvragen. De uitzendkrachten moeten wel aan dezelfde criteria voldoen als mensen met een vast contract. Klanten die hypotheekrente toe krijgen bij de Belgische bank Belfius moeten daar over zwijgen. Belfius heeft zich jarenlang verzet tegen het onder nul laten zakken van de hypotheekrente. Huiseigenaren die de zwijgplicht schenden moeten dat geld mét rente terugbetalen. In Nederland zijn ook huiseigenaren met een negatieve hypotheekrente en dat zijn hoofdzakelijk mensen met een ’euriborhypotheek’.

Crowdfunden
Startup Jungo en Aegon hebben een nieuwe hypotheekvorm gelanceerd in de vorm van crowdfunding. Aegon financiert 80 procent van de hypotheeksom en de overige 20 procent wordt gecrowdfund. Het gecrowdfunde deel van de lening moet in acht jaar worden ingelost. Je kunt bij Jungo niet meer lenen dan bij een bank.
Voordelen:
Tot 0,2 procent lagere hypotheekrente;
Onbeperkt aflossen met eigen middelen;
Met name bij lange looptijd en hoge hypotheek voordelig;
Familie en vrienden kunnen meefinancieren.
Nadelen:
Niet voor huizenkopers met Nationale Hypotheekgarantie; ;
Geen tussentijdse renteverlaging bij waardestijging huis;
Geen variabele rente mogelijk, alleen vaste voor 10, 20 of 30 jaar. Daarbij is de rente voor met name 10 jaar vast op het moment van lancering niet bepaald scherp;
(Vooralsnog) niet voor zzp’ers, ondernemers, nieuwbouw, verbouwing of overbruggingskrediet.

Nationale Hypotheek Garantie

In het derde kwartaal van 2020 nam het aantal afgesloten hypotheken met NHG garantie met bijna 19% toe. De NHG-grens wordt in 2021 verhoogd tot 325.000 euro. Nu ligt deze nog op 310.000 euro. Woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen, kunnen nog eens 6 procent extra lenen met een Nationale Hypotheek Garantie. Voor hen komt de grens op 344.500 euro te liggen. Met een NHG op je hypotheek krijg je als koper voordeligere rentetarieven en zijn je maandlasten lager. Er wordt nu gekeken naar de verdiencapaciteit, ongeacht de contractvorm waarin je het inkomen hebt verdiend.  Negen uitzendorganisaties geven vanaf januari een zogenoemde Perspectiefverklaring af aan de flexibele krachten. Deze verklaring vervangt de normale werkgeversverklaring die de bank nodig heeft om een hypotheek te kunnen verstrekken. Voor onbepaalde tijd wordt het ook weer mogelijk om belastingvrij voor een ander de hypotheek te betalen tot een maximum van een ton. Zo’n schenking mag gegeven worden aan een ieder die tussen de achttien en de veertig jaar is. Tot nu toe maakten 159.000 mensen van de regeling gebruik en dat kostte de schatkist 1.035.000.000 euro. De maximale hoogte van een hypotheek met NHG-garantie is 290.000 euro, 25.000 euro méér dan in 2018.

Bij het kopen van een nieuwbouwhuis of het zelf laten bouwen van een huis is het belangrijk om op de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC-waarde) te letten en ervoor te zorgen dat je huis aan deze norm voldoet. Bij het meten van de EPC wordt gelet op de energie die gebruikt wordt voor de verwarming, water en verlichting. Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld 3.500 kWh aan stroom. Dit komt neer op veertien zonnepanelen. Het aanleggen van zonnepanelen is een duurzame, milieuvriendelijke en veelgebruikte, maar kostbare keuze. Bovendien zijn bepaalde systemen te hacken en duurt de terugverdientijd tien jaar of langer. Op dit moment krijg je bijvoorbeeld voor de teruglevering van stroom nog hetzelfde terug als dat je betaalt voor de afname van stroom. Op 2 juni 2014 heeft minister Kamp al aangegeven dat de salderingsregeling na 2020 versoberd gaat worden. Veel leveranciers van zonnepanelen nemen in berekeningen veelal de afschrijving niet mee en vergeten gemakshalve de jaarlijkse vermindering van de opbrengst van de panelen. Ook dient de omvormer na circa 10 tot 15 jaar vervangen te worden (als je geluk hebt en aanspraak kunt maken op je (Chinese) garantie. Als je dit allemaal meeneemt is het rendement op de investering circa 4 tot 6%. De BTW op de aanschaf van de gehele installatie kun je ook als particulier terugvorderen. In de landelijke gebieden worden de zonnepanelen inmiddels ontraden omdat het elektriciteitsnetwerk het niet aan kan.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een percentage (meestal 0,75 procent) van de waarde van je huis. Je hypotheekrenteaftrek wordt berekend door het eigenwoningforfait af te trekken van de hypotheekrente die je jaarlijks betaalt. Van dat bedrag mag je dan weer een percentage aftrekken van de belasting.

Erfpacht

Bij erfpacht (canon) blijft de grond waarop je huis staat in handen van bijvoorbeeld de gemeente, Staatsbosbeheer of een particulier. Je betaalt een vast bedrag per jaar, de erfpachtcanon, om gebruik te mogen maken van het perceel. Het is vaak mogelijk om deze ‘huur’ in maandelijkse termijnen te betalen, maar je kunt deze ook voor enige tientallen jaren afkopen. Jaarlijks kost dit 5 procent van de grondwaarde. De canon is fiscaal aftrekbaar. De canon kan stijgen als de erfpachtperiode (meestal 49 of 99 jaar, soms korter) afloopt. Bovendien kun je als erfpachter geen vermogen over de grond opbouwen als die in waarde stijgt, omdat het niet jouw eigendom is. Hypotheekverstrekkers zijn vaak op hun hoede: bij aanvragen voor huizen waarop erfpacht rust, moet de looptijd van het contract gekoppeld zijn aan de economische looptijd van je hypotheek. In juni 2017 stemde een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad in met een nieuw stelsel dat het afkopen van eeuwigdurend erfpacht mogelijk maakt. De stad telt 110.000 erfpachters, die nu gebruik kunnen maken van de overstapregeling. Het aanbod dat de gemeente doet zal gebaseerd zijn op de WOZ-waarde en de buurt waarin de woning staat. Huiseigenaren in Amsterdam hebben drie opties met betrekking tot de erfpacht: in één keer afkopen, in termijnen afkopen of in het huidige systeem blijven, met een mogelijk flink stijgende erfpachtcanon.

Overdrachtsbelasting
Alle huizenkopers onder de 35 jaar hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen. Vanaf 1 april verandert dit en geldt de vrijstelling alleen voor huizen met een koopsom van maximaal 400.000 euro. Als je een huis onder de 4 ton koopt en zelf onder de 35 jaar bent, maar de partner met wie je het huis koopt is 35 jaar of ouder, dan is alleen het deel dat je zelf koopt belastingvrij. Als je ieder de helft koopt, wordt de belasting dus 1 procent. Je mag van de vrijstelling bovendien maar één keer gebruik maken.
Huizenkopers moeten 2 procent overdrachtsbelasting betalen in het geval ze er zelf in gaan wonen. Voor beleggers gaat de belasting van 2 naar 8 procent.

Stijgende verkopen

De woningverkopen zijn in het derde kwartaal van 2017 op een record uitgekomen. Volgens het CBS en het Kadaster werden er ruim 61.000 bestaande woningen verkocht. Dat is het hoogste aantal in een kwartaal ooit. In Amsterdam wordt gemiddeld 22 procent van de huizen overboden met een bedrag van zo’n 10.000 euro. Binnen de ring zelfs tot wel 50% en veel hogere bedragen. In regio’s als Hardenberg en West-Friesland is het aantal verkochte woningen met meer dan de helft toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. Ook de randgebieden van Amsterdam trekken iets aan. Een tussenwoning is al sinds 2010 de snelst verkopende huizensoort, met een gemiddelde verkooptijd van 71 dagen. Een vrijstaande woning staat traditiegetrouw het langst in de verkoop, zo’n 224 dagen. Bij een appartement duurt het gemiddeld slechts 103 dagen voor de koopovereenkomst getekend is. 26,3% van het woningaanbod staat langer dan 3 jaar te koop. In het Noorden van het land is het aandeel woningen dat langer dan 3 jaar te koop staat met 31,3% het hoogst.

Blackstone is bezig om voor honderden miljoenen euro huurpanden van particuliere beleggers in te kopen. In de zomer van 2013 tot de zomer van 2014 stegen de investeringen door buitenlanders in de duurdere regio al met 245 procent. Ook het monumentale Paleis van Justitie op de Prinsengracht werd voor ruim zestig miljoen euro verkocht aan Rosewood Chinezen, die er een hotel van gaan maken dat in 2020 wordt opgeleverd. Van de honderd steden op de kooplijst voor investeerders staat Amsterdam Randstad op de negende plaats. Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) heeft hiervoor zelfs een nieuw ‘expatcentrum’ opgezet. In 2014 verkochten 11 van de 286  MVA-makelaars vijftien dure huizen in Amsterdam aan Chinezen en Russen. Blackstone verkocht voor meer dan een half miljard euro aan Nederlands kantoorvastgoed aan Vivat (Anbang). Studentencampus Diemen Zuid werd door de Amerikaanse belegger Greystar gekocht. Amsterdam gaat per 1 januari 2016 een vastgoedinvesteringsfonds 1012Inc oprichten die belangrijke vastgoedobjecten in de stad en het centrum in eigen handen moet houden. Hierbij gaat de Gemeente samenwerken met woningcorporatie Stagenoot en vastgoedbeheerder Syntrus Achmea.

Uit een gepubliceerde studie van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) moeten er tot 2040 in Nederland zeker 750.000 tot 1,4 miljoen woningen bijkomen om te kunnen voorzien in de woningbehoefte. Door transformaties van bestaande gebouwen zoals kantoren, fabriekspanden of winkels zijn in 2016 al ruim 8 duizend nieuwe woningen ontstaan

Hoger krediet

Het ministerie van Financiën heeft hypotheekverstrekkers en adviseurs voorgesteld om binnen de jaarlijks aanpassingen van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet het tweede inkomen vanaf 2017 voor 60% te laten meetellen in de hypotheekaanvraag. Nu is dat nog 50%. Verdien je bruto 25.000 euro per jaar, dan is de maximale hypotheek 100.905 euro.  Rabobank en De Hypotheker beginnen een proef met een digitaal aanvraagproces. De inkomensgegevens worden opgevraagd bij uitkeringsinstantie UWV. Via de website mijnuwv.nl kan een document worden opgevraagd dat de werkgeversverklaring overbodig maakt. Abonnementen van smartphones van meer dan 250 euro moeten in de nabije toekomst worden aangemeld bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) en deze worden voortaan bij de maximale totaalschuld bij het afsluiten van een hypotheek meegeteld. Bij een maandelijkse afbetaalverplichting van 15 euro naast het abonnement kan dit resulteren in een 4000 euro lagere maximale hypotheek.

Oversluiten

Meestal ben je bij verhuizing niet vrij om boetevrij naar een andere bank over te stappen en ben je verplicht om al je andere bankzaken ook via die bank te doen. Een andere voorwaarde is dat de woning met NHG-garantie moet worden gekocht en dat kan alleen bij woningen die niet duurder zijn dan 245.000 euro, inclusief kosten koper. De lage rente gaat dus in veel gevallen niet op voor de woningen in Amsterdam, die in prijs gemiddeld veel duurder zijn. De toetsing voor het verlenen van de hypotheek wordt gebaseerd op een fictieve rente van 5%, zodat toekomstige renteverhogingen geen betalingsproblemen veroorzaakt. Hierdoor is het te lenen bedrag dus lager dan reëel mogelijk zou op het moment van de aanvraag

Vanaf 2016 zijn de hypotheekregels aangescherpt en konden woningkopers 102% van de waarde van het huis lenen Vanaf 2017 is dat  nog maar 101%. Dat betekent dat niet alle kosten koper zoals overdrachtsbelasting en notariskosten te financieren zijn in de hypotheek. Vanaf 2018 wordt het zelfs 100%.

De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt ook niet verlaagd en blijft voorlopig 245.000 euro. Tot een grens van 231.132 euro (excl. de bijkomende kosten) kun je dit jaar dus nog een lening afsluiten met NHG. De koppeling van de kostengrens aan de gemiddelde huizenprijs gaat per 1 januari 2017 in.

Huishoudens met anderhalf inkomen kunnen 3 procent minder lenen. Hierbij gaat de maximale hypotheek omlaag naar 200.258 euro. Tweeverdieners kunnen juist meer lenen. 389.133 euro in 2016. een stijging van 6 procent.

Sinds 2008 zijn de huizenprijzen vooral in Friesland, Gelderland en Noord-Brabant met ruim 20 procent gedaald en van ongeveer 1,4 miljoen huishoudens staat de hypotheek onder water. De huidige lage spaarrentes hebben als voordeel dat bijvoorbeeld de klanten van de Rabobank voor circa 2 miljard euro extra aflosten op hun hypotheek. Hierdoor daalt het aantal huizen dat onder water staat.

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) onder leiding van Klaas Knot van DNB heeft het kabinet opnieuw geadviseerd om het maximale hypotheekbedrag met 1 procent per jaar terug te brengen naar 90 procent van de koopsom. Nu kunnen huizenkopers nog 103 procent van de koopsom lenen en in 2018 zou dat verlaagd moeten zijn tot 100 procent. Het Centraal Plan Bureau wil juist dat het kabinet de rente-aftrek verminderd in plaats van de leensom en dit baseert op het inkomen. Wanneer de ontvanger jonger dan 40 jaar is en het geld wordt gebruikt voor aankoop van een woning of aflossing van de hypotheek, mag vanaf 2016 100.000 euro belastingvrij worden geschonken.

Banken laten vanaf september 2015 de studieschulden die worden opgebouwd in het nieuwe leenstelsel minder zwaar meewegen bij de aanvraag voor een hypotheek.

In 2013 kon je nog 4,5 x je inkomen lenen en 105 procent van de waarde van je huis. Dat wordt tot 2018 met 1% per jaar afgebouwd. Ook kun je minder lenen voor aankoop van een woning en werden de bepalingen voor de Nationale Hypotheek Garantie aangescherpt. Per 1 juli 2015 daalde de grens voor de NHG. Per 1 juli 2015 daalde de NHG-grens naar 245.000 euro. Dat betekent dat de woning nog maar maximaal 231.132 euro mag kosten. Vanwege de verplichte dertig jaar aflostermijn kiezen starters daarbij massaal voor een annuïteitenhypotheek met Nationale Hypotheek Garantie inclusief de verplichte overlijdensrisicoverzekering. De gemiddelde prijs van een koopwoning is 2,3% meer dan een jaar geleden, maar nog steeds 18% minder dan in 2008.

Wanneer je geld of je pensioen in je huis vast zit dan  kun je aan  Zilverwonen Fonds of Verzilvermij je huis verkopen en deze terug huren. Dat is vanwege de vele onzekerheden echter een slechter alternatief dan een tweede hypotheek nemen.

Banken hebben hun winstmarge op hypotheken het afgelopen halfjaar weten te verdubbelen. De consument betaalt bij het afsluiten of herzien van een hypotheek van 200.000 euro maandelijks 175 euro bruto rente te veel. Vanwege de renteontwikkelingen zijn hypotheken een goudmijn voor investeerders. Daarom heeft Maple Financial Group uit Canada besloten om ook hypotheken aan te bieden via de Hypotheekshop en Huis & Hypotheek. Ook de hypotheek zelf wordt nu goedkoop (650 euro) en digitaal bemiddeld via hypotheek24.nl. Geheel online een hypotheek afsluiten kost ruim tweeduizend euro minder dan bij de reguliere bemiddelaars (2.500 tot 3.000 euro)

Om de woningmarkt door te laten stromen wordt de periode waarin de rente op de restschuld na verkoop van een huis aftrekbaar is, verlengd van tien tot vijftien jaar. Verlenging moet het makkelijker maken voor mensen met een restschuld om te verhuizen. Wie zijn oude huis niet verkocht krijgt, kan drie jaar de hypotheekrente aftrekken in plaats van twee jaar.

Staalbankiers een dochteronderneming van Achmea moet van de geschillencommissie aan haar Zwitserse hypotheekklanten de negatieve rente betalen. Staalbankiers had het rentetarief op nul procent gezet en is hiervoor teruggefloten door de geschillencommissie Kifid. Deze heeft besloten dat de negatieve rente met terugwerkende kracht moet worden terugbetaald.

Onder water

Sinds 2016 noteert het BKR de restschulden van hypotheken met aparte coderingen. Deze worden niet meer als betalingsachterstand geregistreerd, maar apart als restschuld op de hypotheek. Zonder deze hercodering daalde het aantal wanbetalers met circa 5 procent. Sinds de crisis in 2008 nam het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek fors toe. Tijdens de piek in juli 2015 zaten ruim 113.000 mensen in de problemen. In juli 2009 waren dat er 40.000. Het aantal daalt nu doordat de waarde van de huizen stijgt. In 2016 werden 8.100 woningen ontruimd en dat is 18 procent minder dan in 2015 toen 9.900 woningen werden ontruimd. Het aantal beslagen nam in 2016 af met 7 procent (van ruim 630.000 naar ruim 590.000).

Banken die zelf 0 procent, of zelfs negatieve rente betalen houden hun klanten nog steeds vast aan eerder afgesloten hypotheken met rentes tot wel 6% en berekenen extreme oversluitboetes. Er staan ruim 700.000 huishoudens met de hypotheek ‘onder water’. Begin 2015 waren dat er 1.150.000. Het aantal daalde door stijgende huizenprijzen en extra aflossingen onder andere vanwege de lage spaarrente. Eén op de vier huizen die van eigenaar wisselt staat onder water. Huizenbezitters krijgen gemiddeld 11,5 procent minder voor hun huis dan de vraagprijs. Huizen in de grote steden als Amsterdam en Utrecht vertonen echter qua verkopen en prijzen wel een sterk stijgende lijn.

Om een woning te mogen verkopen of verhuren is er voortaan ook een energielabel nodig, dat wordt vastgesteld wanneer je online de woninggegevens hebt aangepast, bewijsstukken hebt aangeleverd en wanneer een erkend deskundige de gegevens heeft gecontroleerd aan de hand van een foto of een factuur.

Kopers kunnen de restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek en financieren tegenwoordig ook hun restschuld mee binnen een nieuwe hypotheek met NHG.

Huren

Huren in de vrije sector zijn gemiddeld 6,9% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Een gemiddelde huurwoning kost al 15,23 euro per vierkante meter. In Amsterdam worden huurprijzen gevraagd van ruim 20 euro per vierkante meter. Corporaties maken jaarlijks een winst van 23 procent en dat is zo’n 1.500 euro per huurwoning. De gemiddelde maandelijkse huurprijs ligt op zo’n 535 euro.

De gemiddelde huurprijs voor hele woningen is € 1000 per maand. Tussen de € 700 en € 1000 per maand is er vrijwel geen aanbod van huurwoningen. Tussen de 75.000 tot 80.000 ouderen (75 jaar en ouder) kunnen vrijwel niet meer aan een huurwoning komen. Voor deze doelgroep is er de afgelopen jaren te weinig gebouwd. Aan huurwoningen in het middensegment bestaat al langer een tekort. Door een te hoog inkomen komen ze niet in aanmerking voor sociale huur, maar ze kunnen vanwege hun leeftijd en de strengere hypotheekeisen ook geen huis kopen. Het Woningwaarderingsstelsel (‘puntensysteem’) waarmee voor sociale huurwoningen de maximale huurprijs wordt vastgesteld, is per 1 oktober 2016 gewijzigd. Onder bepaalde voorwaarden mogen voor kleinere nieuwbouwappartementen en energiezuinige investeringen extra punten worden toegekend. De woningen zijn daardoor gemakkelijker boven de sociale huurgrens (710 euro) te verhuren. Minister Blok (Wonen) wil zo het aanbod aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector stimuleren. De huurtoeslag ging dit jaar met 10,50 euro per maand omhoog. Sinds januari moeten huishoudens met een laag inkomen verplicht in goedkope woningen worden geplaatst waardoor vooral veel senioren alleen nog in aanmerking komen voor het goedkope segment huurwoningen tot 586 euro per maand. Daarvan komen er jaarlijks slechts 11.000 vrij terwijl er er per jaar tussen de 15.000 en 20.000 van deze woningen nodig zijn.

De vraag naar huurwoningen groeit omdat er minder koophuizen te huur worden gezet door de aantrekkende huizenmarkt en vanwege de toewijzing van woningen aan asielzoekers. De afgelopen vijf jaar is het aantal vluchtelingen dat recht heeft op een woning meer dan verdubbeld. Dit jaar moeten er 43.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning worden gehuisvest. Volgens een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken verdwenen er tussen 2009 en 2015 262.400 ’gereguleerde corporatiewoningen’ o.a. door verkoop en verhoging van de huurprijzen. Corporaties bouwen een kleine 100.000 huurhuizen in de periode 2016-2020, maar daar tegenover worden er ongeveer 50.000 gesloopt en zo’n 65.000 verkocht. De ombouw van kantoren heeft vorig jaar met 750.000 vierkante meter een recordaantal nieuwe woningen opgeleverd. Met name in de Randstad komt er door het soepeler vergunningenbeleid van gemeenten veranderen voormalige kantoorpanden steeds meer in huurwoningen.

De wet-Hillen, het belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek bijna helemaal of helemaal hebben afgelost verdwijnt. Om de gevolgen van het schrappen te verzachten, is besloten om de afbouw over dertig jaar uit te smeren. In de wet Hillen uit 2005 staat dat het eigenwoningforfait voor mensen die hun hypotheek bijna helemaal of helemaal hebben afgelost, vervalt. Hierdoor worden huiseigenaren met een grotendeels of helemaal afgeloste hypotheek niet langer anders behandeld dan overige woningbezitters.

Dit artikel wordt u gratis en vrijblijvend aangeboden. Om de dagelijkse updates en artikelen ook in de toekomst te kunnen blijven plaatsen kunnen wij vrijwillige bijdrages goed gebruiken.  Alvast bedankt!

BedragVoor adverteerders zijn er diverse mogelijkheden. 

Terug naar BVS.nl