Hes (Vidrea/Victory & Dreams/Witteveen/CharlesVogele/Miller & Monroe/Men at Work/ZaZa/Skooter/OVS Kids

De van oorsprong Amsterdamse textielfamilie Hes bouwde via allerlei holdingconstructies aan een nieuw mode-imperium genaamd Victory & Dreams en wilde geheel of gedeeltelijk naar de beurs. Lex Hes kreeg bij de banken door zijn reputatie geen lening en een beursgang leek hem dan nog de enige manier om aan geld te komen. De familie startte vanuit België modeketens Witteveen, Charles Vögele(later Miller &Monroe) en Men at Work door, bezat ook Zaza en Skooter Jeans and fashion (Everest/QPO holding) en is de Nederlandse franchisenemer van het Italiaanse OVS Kids.

Vidrea besloot de uitrol van de Italiaanse modeketen OVS in Nederland helemaal te staken. De drie OVS-winkels zijn in mei 2019 gesloten. Hes nam met zijn Vidrea in 2018 tweehonderd Duitse Charles Vögele over van Sempione Fashion en bouwde deze om tot Miller & Monroe vestigingen.  Vanwege mogelijke claims uit het verleden bij Charles Vögele werd een balansgarantie afgegeven van 93 miljoen Zwitserse Franken (82 miljoen euro). Daarmee zou Vidrea ingedekt zijn bij onaangename verrassingen. De Zwitserse tak van OVS Sempione Fashion ging ondertussen failliet. Toen schuldeisers aanklopten bij opvolger Miller & Monroe Duitsland, raakten ze in de financiële problemen en moest er begin 2019 surseance van betaling worden aangevraagd. Vidrea Retail in Nederland ging vervolgens 25 juni 2019 hierdoor ook failliet. Vidrea had ondertussen in Nederland 72 winkels van Miller & Monroe.

Charles Vogele werd 27 januari 2017 door de rechtbank van Amsterdam failliet verklaard en door Lex Hes doorgestart voor zo’n 4,4 miljoen euro. Bijna 2 miljoen was bestemd voor de inventaris en voorraad en de overige 2,4 miljoen euro was vergoeding voor de boedelkosten. De schulden werden niet overgenomen door Vidrea Retail, dat later Victory and Dreams werd genoemd. In de tientallen winkels waren onder meer merken als Zerres, Cecil, Street One, Petrol en Leros te vinden. Sinds 1 april 2018 is Charles Vögele Germany GmbH ook eigendom van Hes.

In april kreeg Vidrea vergeefs nog extra tijd van huisbankier ABN AMRO om de financiële problemen waarin het verkeerde op te lossen. Vidrea Retail B.V. kreeg per 1 mei Remt Melles, (die ook betrokken was bij de start van merk Miller & Monroe dat onder het concern valt) als CEO in plaats van Hes om puin te ruimen en orde op zaken te stellen. Omdat de Duitse Miller & Monroe-winkels vervolgens ook hun Nederlandse moeder Vidrea niet meer konden betalen, kwam ook deze in zwaar weer, waardoor in april ook in Nederland uitstel van betaling moest worden aangevraagd voor de Miller & Monroe-keten en deze ging vervolgens failliet. Vidrea Retail BV is een kleindochter van Nesia Holding. Dit bedrijf is ook gevestigd aan de Corridor 27 in Breukelen (gemeente Stichtse Vecht). Naast Vidrea Retail BV heeft Nesia Holding nog negen andere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde dochterondernemingen in Nederland.

In de koopovereenkomst met Sempione was vastgelegd dat Vidrea 43 winkels in april zou ombouwen en de overige 100 van augustus tot en met september. In die periode zouden de resultaten van die 143 winkels ten gunste zijn van de Zwitserse vennootschap. En omdat de hele administratie in het verleden al gevoerd werd in Zwitserland, spraken ze ook af dat tot dertig september die hele administratie door hen gevoerd zou worden en op 1 juni is dat bedrijf failliet gegaan. In de Zwitserse vennootschap was OVS de enige leverancier. In januari, toen Vidrea het overnam, had OVS een vordering van 23 miljoen euro. Vidrea werd geconfronteerd met drie processen van verhuurders waar ze nog nooit een winkel van hadden gezien. Zij kwamen met allerlei soorten claims uit een verleden en die kwamen uit op een totaal van 1 miljoen euro. Vervolgens dreigde een belastingcontrole waaruit blijkt dat in het verleden fouten zijn gemaakt waardoor een extra claim van 3 miljoen euro er bovenop zou komen.

In Duitsland heeft Sempione/OVS de uitverkoop in die 143 winkels laten organiseren door de Gordon Brothers. De Gordon Brothers. De uitverkoop kost de Duitse onderneming 6 miljoen euro. Vidrea probeerde hiervoor het hoofdkantoor in Duitsland te verkopen, maar deze deal ging op het laatste moment eind december niet door. Vervolgens heeft Gordon Brothers direct de lening opgezegd. Gordon Brothers heeft toen een verzoek voor insolvenz ingediend. Vanaf 1 maart heeft Vidrea Deutschland GmbH het voorlopige uitstel van betaling gekregen.  Bij het overgenomen Men at Work was het de bedoeling om van die dertig winkels maximaal tien locaties te behouden en om ook deze winkels om te bouwen naar Miller & Monroe.

In het faillissementsverslag van Men at Work wordt een kort geding genoemd met betrekking tot de winkels van Men at Work. In het verslag wordt gerefereerd naar voorraad van de merken Levi’s en Obey die niet overeenkomt met de administratie. Hes reageert dat er geen discussie is over de voorraad die is overgedragen. Hij meldt dat er nooit is geteld en dat de curator aangeeft dat er meer stuks zijn. Deze stuks zijn echter nooit verkregen en verkocht.

Ter voorkoming van eventuele claims in verband met de Duitse insolvenz besloot Hes om de activiteiten van Bonita onder te brengen in een aparte entiteit.

Sempione Fashion, gevestigd in Pfäffikon bij Zurich is uit de lucht. OVS is in Italië bekend van grote modewarenhuizen en heeft ook een kinderwinkelvariant OVS Kids. Het 47 jaar oude bedrijf heeft het zwaar want er zijn de afgelopen jaren honderden vestigingen gesloten. Vooral buiten Italië heeft het bedrijf grote problemen. In 2018 sloot OVS de 140 winkels in Zwitserland en de 83 winkels in Oostenrijk, twee maanden nadat ze waren geopend. In Nederland waren er vestigingen in Amersfoort, Hilversum en Hellevoetsluis. Die werden ddor Hes omgebouwd tot Witteveen-winkels De omzet van OVS bedroeg vorig jaar 1,4 miljard euro. Dat was bijna 2 procent minder dan het jaar ervoor.  Het bedrijf is beursgenoteerd in Milaan. Het Zwitserse moederbedrijf van Charles Vögele werd in december overgenomen door Sempione Retail, dat de focus wilde leggen op potentiële markten Zwitserland, Hongarije, Oostenrijk en Slovenië, maar die gingen met 102 filialen eind juli 2018 failliet en lieten een schuld achter van 20 miljoen euro. 

E&A Festivalorganisator Philippe Levie Hes (30) nam met Remt Melles CEO van Vidrea retail en een groep investeerders behalve Charles Vögele Nederland en Witteveen ook Men at Work over. Philippe’s jongere broer Alex, die ook feesten organiseert is eveneens bij de winkelketens betrokken. Beiden zijn zonen van de 57 jarige Lex Hes, wiens ouders in het verleden een textielproductiebedrijf met 1.200 werknemers hadden. De vennootschap Vidrea Retail, later Victory & Dreams wordt op papier bestuurd door Phim Holding van Philippe Levie Hes. Onder Phim Holding BV vallen De Amsterdamse Winterparade BV, Tik Tak BV, Vicino BV, Vicino Holding BV, Vidrea Retail BV, Witteveen IP BV en Miller & Monroe IP BV.

Zijn bedrijf 4PM Entertainment organiseert samen met Michel Bovenlander (26) en Essam Jansen onder meer grote festivals als Fris, We are the future, Het Amsterdams Verbond, Lil Kleine alleen tour en Kingsland. De internationale doorbraak voor Alex en zijn vrienden kwam in 2012, met Don’t Let Daddy Know in de befaamde club Privilege in Ibiza.

Vader Lex Hes, die in België woont, stopte met textielproductie in 2002 en werd actief in de detailhandel met Zaza en Skooter via zijn Nesia Holding met uiteindelijk zo’n 20 modewinkels. De naam Zaza kwam van een productiebedrijf dat hij in 1987 kocht. Skooter en Zaza strandden een jaar later met dertig werknemers en drie filialen, nadat Lex onder andere de winkelhuur niet meer betaalde. De totale schuld was opgelopen tot 4,3 miljoen euro. Een van de crediteuren Bosma Plafonds en Wanden in Drachten kreeg een rekening van 6.000 euro niet betaald. Hes was in China voor het inkopen van een nieuwe collectie, toen HSK, de holding van Skooter en zaza voor de tweede keer failliet werd verklaard.

Volgens Hes had hij geen kans gekregen zich te verdedigen, maar de Leeuwarder rechtbank en het gerechtshof verwierpen dat verweer. Dat Hes de tekorten door een derde partij of eventueel door vermogende familieleden kon laten aanzuiveren, was volgens het gerechtshof juridisch niet relevant. Hes en zijn Amsterdamse strafpleiter Herman Loonstein gingen in hoger beroep bij de Hoge Raad die in februari 2015 het faillissement van Skooter-moeder HSK alsnog vernietigde. Anders dan de rechtbank en het gerechtshof oordeelde de Hoge Raad dat de wijze waarop Hes voor de rechtszitting was opgeroepen, wel degelijk juridische consequenties had. Op het moment dat Hes zijn oproep kreeg toegestuurd, had Brink zijn faillissementsaanvraag nog helemaal niet naar de rechtbank gestuurd. Hes was al eens eerder voor niks vanuit Antwerpen naar Leeuwarden komen rijden. Na een telefoontje met de rechtbankgriffie besloot Hes om de tweede oproep te laten schieten. In het arrest stelt de Hoge Raad vast dat Hes de rekening van Bosma heeft betaald na de faillissementsuitspraak maar dat had volgens de rechter inderdaad geen gerechtelijke gevolgen. De oproep deugde echter niet, waardoor dat faillissement helemaal niet had mogen worden uitgesproken. Bovendien oordeelde de rechtbank Noord-Nederland op verzoek van Hes dat zowel Brink als Bosma aansprakelijk zijn voor de schade van het vernietigde faillissement.

Lex Hes voert ook de omzetdaling en zijn betalingen aan uitkeringsinstantie UWV als kostenposten op. Advocaat Brink gaat in beroep tegen de uitspraak. Ook volgde er een nieuwe ronde procederen waarin de hoogte van de schade moest worden vastgesteld. De naam Zaza bleef ondertussen op de gevels van acht winkels staan en deze werden uitgebaat door de Belgische moedermaatschappij DFM Participaties. De zakenpartner van Lex Hes, Ed Hasselman hield de modezaken in onder meer Dokkum en Winschoten nog een tijdje open, totdat ook deze in december failliet gingen. Lex Hes beschuldigt curator Mathijs Sturms van valsheid in geschrifte, poging tot oplichting, smaad en laster. De curator zou de nieuwe wintercollectie, met een verkoopwaarde van 1,3 miljoen euro hebben verkocht met kortingen tot wel zeventig procent en de 50.000 euro kostende inventaris van een net geopende winkel zou voor tweeduizend euro van de hand zijn gedaan. De curator zou zichzelf een vergoeding van ruim 141.000 euro hebben toegekend. Curator Robert Verdonk uit het eerste faillissement van Skooter zit met een geldvordering van 129.000 euro achter Lex Hes (Nesia) aan. Lex Hes sloot met Verdonk, een doorstart overeenkomst waarbij werd afgesproken dat hij op nacalculatiebasis een vergoeding zou betalen, onder meer voor de panden en het personeel. Hes kwam deze afspraken maar ten dele na. Daarnaast, zo meldt hij in zijn faillissementsverslag over HSK, werd er geen omzetbelasting afgedragen en ontstond er een loonbelastingschuld. Sturms spreekt in zijn rapportage over terugkerende patronen van niet-betaald loon, achterstallige huur, betalingsachterstanden bij de fiscus en de verzekering. Omdat Nesia geen geld zou hebben, heeft de curator voor 129.000 euro met Hes een schikking getroffen. Er bleef  2,3 miljoen euro aan schulden over.

De schuld van het door Hes doorgestarte Witteveen aan ABN Amro was bijna 10,7 miljoen euro, exclusief rente en kosten. Op de datum van het faillissement was er nog een voorraad met een inkoopwaarde van ongeveer 2,7 miljoen euro die was verpand aan ABN Amro. Tot aan de datum van de verkoop van de keten, werd er nog een bruto verkoopopbrengst gerealiseerd van zo’n 1,9 miljoen euro. De keten werd voor 1 miljoen euro aan Hes verkocht, inclusief de rechten op intellectueel eigendom, de goodwill, het kasgeld, een deel van de inventaris en de voorraden. Ruim zeven ton was voor de voorraad van circa 135.000 stuks kleding. Oud-directeur Barbara van Kolfschoten leidt het bedrijf. Dinsdag 21 augustus 2017 werd hiervoor de vennootschap Witteveen Retail opgericht met Auratio BV. (consultancy bedrijf gericht op Fashion en Retail) als directeur. Auratio is van Barbara van Kolfsschoten en haar man, jonkheer Hesselt van Dinther.

Vader Lex speelt nog steeds een sleutelrol binnen het mode imperium. Zowel bij de doorstarts van zijn zoons als bij het webdomein van Vidrea Retail dat op zijn naam staat. De familie Hes heeft inmiddels 330 modewinkels in Nederland, België  en Duitsland.

Vidrea Retail/Victory & Dreams is ook eigenaar van modeketen Bonita. Deze werd overgenomen van Tom Tailor Group. Bonita heeft in totaal 754 winkels in Europa, waarvan 83 in Nederland. De merkwaarde van de modeformule bedroeg eind vorig jaar 184,5 miljoen euro, en had in de eerste negen maanden van het afgelopen fiscale jaar een negatief ebitda van 6,6 miljoen euro op een omzet van 172 miljoen.

Tom Tailor kocht Bonita in 2012, maar in 2016 werden al eens 150 onrendabele filialen gesloten.

Modehuis Witteveen B.V. is 25 juli 2017 failliet verklaard vanwege een belastingschuld en het niet nakomen van de betalingsregeling van anderhalf miljoen euro aan omzet en loonbelasting. ABN Amro had een deel van de schuld van Witteveen 22 mei 2017 nog om willen ruilen voor aandelen in het bedrijf, maar de administratieve afwikkeling hiervan kwam te laat. ABN Amro Effecten Compagnie zou hiermee een belang verkrijgen in Doorhoven Holding van W2 Retail B.V. die op haar beurt weer onderdeel is van O&C Investments aan de Hamersveldseweg 65 te Leusden. Het moederbedrijf van Witteveen werd in februari 2016 voor € 500.000 door de investeringsmaatschappij O&C Investments van stroman Jurgen Spies overgenomen. Ook het accountantsbureau van Spies genaamd WGS Accountants B.V.. Accountancy & Advies heeft een nevenvestiging op het adres in Leusden. Dit keer werd de keten verkocht voor 1 miljoen euro aan Hes van de Nesia holding inclusief de rechten op intellectueel eigendom, de goodwill, het kasgeld, een deel van de inventaris en de voorraden. Ruim zeven ton was voor de voorraad van circa 135.000 stuks kleding. In de eerste vijf maanden van 2017 leed Witteveen een nettoverlies van 1 miljoen euro. Over 2016 was dit 1,2 miljoen. Witteveen had een schuld van 10,7 miljoen euro opgebouwd bij ABN Amro. De bank had hiervoor een stil pandrecht op alle activa van Witteveen. Tijdens het faillissement zijn de winkels deels opengebleven. Dat leverde een bruto verkoopopbrengst op van 1,9 miljoen euro.

Euretco verkocht Witteveen Mode met de 76 winkels in januari 2005 aan toenmalig business-unitdirecteur Barbara van Kolfschoten en investeerder Ronald Verheij van Overhaghe Beheer te Zevenaar. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) beschuldigde multimiljonair Ronald Verheij van Brova, het moederbedrijf van Purdey en Duthler, van pauleaneus handelen. De BOM investeerde in 2012 met een uitgestelde lening 1,5 miljoen euro in de Brova Groep. Brova stond op omvallen en daarom werd gepoogd om de ketens van Brova samen te brengen met Witteveen in een samenwerking met de familie Hesselt van Dinter. Als Brova failliet zou gaan kon Verheij die wel voor een zacht prijsje uit de boedel halen, maar hij liep het risico dat een derde partij er met Purdey vandoor zou kunnen gaan. Purdey was het winstgevende deel van Brova, en die wilde Verheij beslist niet kwijt. Duthler en Verheij parkeerden Purdey daarom voor € 250.000 bij stroman Jurgen Spies. Inkooporganisatie Euretco had inmiddels al beslag laten leggen op de aandelen in Purdey. Toen Brova failliet ging, stapten de curatoren met succes naar de rechter om de pauleaneuse verkoop van Purdey aan Spies terug te draaien, waarna Purdey werd verkocht aan de oorspronkelijke oprichters, Neel en Tim Wolters die daarbij optrokken met de families Berden en Van Hout.

Na het afronden van de overnameovereenkomst in maart 2019 tussen Victory & Dreams International Holding en de Tom Tailor Group. Verklaart Hes het volgende: Victory & Dreams neemt van de Duitse groep het merk Bonita over, een overname die al sinds vorig jaar november in de maak was en afgelopen week op het spel kwam te staan mede dankzij berichten over faillissementsaanvragen voor Vidrea Retail in Nederland. In het artikel van het FD wordt gesproken over een faillissementsaanvraag die is gedaan door Bierens Incasso Advocaten uit Breda en een aanvraag door Albert Elema die op 19 maart behandeld zou worden maar weer is ingetrokken. Ook worden VastNed en TresInvest aangehaald die vorig jaar een faillissementsaanvraag hebben ingediend en weer hebben ingetrokken. TresInvest geeft tegen FashionUnited aan na het conflict het desbetreffende pand verkocht te hebben en sindsdien geen band meer te hebben met Vidrea.