Heijmans

Heijmans behoort samen met Ballast Nedam, Koninklijke BAM Groep en Koninklijke Volker Wessels Stevin tot de grootste beursgenoteerde ondernemingen in vastgoed, bouw, infra- en installatietechniek. De bouw en het onderhoud van woningen en ander vastgoed zijn samen met infraprojecten naar omzet gemeten de belangrijkste activiteiten. Heijmans haalt zijn omzet vooral uit Nederland, België en Duitsland, maar trok zich geheel terug uit België en Duitsland. Het eerste halfjaar van 2020 werd zowel de omzet als het bedrijfsresultaat met ruim een tiende verbeerd. Alleen de utiliteitsbouw had last van een terugval. Zo wordt de nieuwe rechtbank in Amsterdam (NACH) vertraag opgeleverd, onder meer door de tijdelijke uitval van buitenlandse werknemers. De opbrengsten liepen op tot 839 miljoen euro en het bedrijfsresultaat kwam uit op 41 miljoen euro. Onder de streep bleef er net als een jaar eerder 15 miljoen euro winst over.

Heijmans maakte nieuwe afspraken met financiers inclusief verlenging financiering tot en met juni 2019 waarbij de kredietfaciliteit gefaseerd terug werd gebracht naar 122 miljoen euro. De redding komt van een opdracht voor het bouwen van een groot datacentrum in 2020. De ordergrootte zou 40 miljoen euro bedragen. Heijmans heeft naar eigen zeggen inmiddels veel ervaring opgedaan met het bouwen en onderhouden van datacenters. Eerder bouwde het bedrijf al de Amsterdam Data Tower. en beheren zij een aantal datacenters voor de Rijksoverheid. Het bedrijf profiteerde ook van herstel bij zijn divisie infra en verbeterde prestaties bij de tak woningbouw. Dat is voor het eerst sinds 2011. Van de gemeente Utrecht mochten er 144 koopwoningen gerealiseerd worden in Leidsche Rijn Centrum. De gemeente gunde de opdracht vanwege de onderscheidende architectuur en manier waarop Heijmans een variëteit aan woningen, duurzaamheid en groen combineert in het project. De opdracht voor dit project (Bellevue) levert circa 55 miljoen euro op. Er moest in 2018 een verlies van 11 miljoen euro geboekt worden op het project A9 Gaasperdammerweg. Onlangs werd al bekend dat een eerder getroffen voorziening van 8 miljoen euro voor tegenvallers bij de bouw van de Wilhelminasluis in Zaandam toereikend was en sterker nog Heijmans heeft recht op een vergoeding van 8 miljoen euro van de provincie Noord-Holland voor de uitvoering van het duurdere ontwerp, zo oordeelde de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). Bij het project rond de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft Heijmans inmiddels haar aandeel binnen het betrokken bouwconsortium overgedragen aan partner Strukton. Het nieuwe RIVM-gebouw kost tientallen miljoenen euro’s meer dan begroot en wordt drie jaar te laat opgeleverd. De staat betaalt zeker 22 miljoen euro extra, en wellicht nog meer. De trillingen van het verkeer langs het nieuwe gebouw bleken het grote probleem. Die mogen niet doordringen tot de 275 laboratoria in het gebouw. De bouwers moesten meer dan een jaar extra rekenen om het ontwerp kloppend te krijgen.

Het orderboek stond aan eind 2018 op circa 2 miljard dollar, vooral door het bouwproject voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de verbreding van de A1 Apeldoorn Azelo. Het saldo werd met ongeveer 130 miljoen euro gedrukt door het beëindigen van het Wintrack II-contract. Eind 2017 was dit circa 1,9 miljard euro. De omzet steeg met 13 procent tot circa 1,6 miljard euro en het onderliggende bedrijfsresultaat groeide met maar liefst 43 procent tot 43 miljoen euro waardoor de winst op 20 miljoen euro uitkwam. In 2018 werden jaar 2237 woningen verkocht. Inmiddels richt Heijmans zich volledig op de Nederlandse markt na de verkoop van zijn buitenlandse activiteiten en wordt hierbij geholpen door de Nederlandse staat. Heijmans heeft opdracht gekregen voor renovatiewerkzaamheden bij Paleis Het Loo in Apeldoorn en mag de technische installaties van het museum vernieuwen en uitbreiden. Met de opdracht is bijna 10 miljoen euro gemoeid. Heijmans gaat daarnaast  in de huidige Scheveningse gevangenis het herinneringscentrum Oranjehotel aanleggen. In dat kader is Heijmans samen met Syntrus Achmea en Provast ook de beoogde partij voor de ontwikkeling van het gebied rond de nieuwe Kuip in Rotterdam. De verwachting is dat deze nog voor het eind van het jaar gegund wordt. Het gaat in eerste instantie om de bouw van onder meer 750 woningen, een hotel, parkeervoorzieningen en winkels rondom het nieuwe Feyenoord-stadion, die naar verwachting tot 2024 door zullen lopen. De bouw van nieuwe Kuip maakt geen onderdeel uit van de mogelijke opdracht. Wel komen er scholen, winkels en huizen, kantoren en sportcomplexen die totaal begroot worden op 1,5 miljard euro. Heijmans gaat ook de tweede fase van de weginfrastructuur van Eindhoven Noordwest aanleggen. De gemeente Eindhoven heeft het bedrijf daarvoor de opdracht gegeven. De deal heeft een contractwaarde van ruim 21 miljoen euro.

Het Duitse dochterbedrijf en funderingsspecialist Franki werd voor ca 60 miljoen euro verkocht aan het Oostenrijkse bouwbedrijf PORR en het belang in de Belgische bedrijven Heijmans Bouw, Heijmans Infra en Van den Berg werd verkocht aan Besix. Met de transactie werd een boekwinst behaald van 15 miljoen euro die werd gebruikt om de schuld terug te dringen en de balans te verbeteren.

CEO Bert van der Els trad per december 2016 terug. Ton Hillen, die sinds 2012 deel uitmaakt van de raad van bestuur, volgde hem per 1 december op. Hans Janssen de financieel bestuurder bij Mediq werd in december aangesteld als financieel directeur in plaats van de huidige interim-financieel directeur Age Lindenbergh.  Ook financieel directeur Mark van den Biggelaar vertrok. Heijmans wil Martika Jonk benoemen als nieuw lid van de raad van commissarissen en breidt het aantal toezichthouders tijdelijk uit tot het aftreden van Sjoerd van Keulen in april 2019. Hij is niet herkiesbaar.

Het bouwbedrijf leed sinds 2014 verlies en zat lange tijd in de problemen. Voor 2016 werd er zelfs een nettoverlies van 110 miljoen euro geboekt. In 2014 leed het bedrijf 47 miljoen euro verlies en in 2015 27 miljoen. Voor de herfinanciering werd gekeken naar een claimemissie, maar deze werd afgeblazen. Argos Funds heeft Argos meldde een kapitaalbelang van 5,05 procent met een stemrecht van 5,74 procent. Ook Unionen, de grootste vakbond van Zweden, heeft een kapitaalbelang genomen van 2,85 procent en een stemrecht van 3,24 procent. De omzet in de eerste helft van 2018 steeg tot 780 miljoen euro en er werd 8 miljoen euro winst gemaakt. De verkoop van woningen daalde door onder andere trage besluitvorming en gebrek aan geschikte bouwgrond. De orderportefeuille steeg naar 2,2 miljard euro. Dat is een stijging van 300 miljoen euro ten opzichte van eind 2017. Het aantal verkochte woningen  daalde in het eerste half jaar tot 1065. Dat waren er vorig jaar 1106. Er staan  voor 451 miljoen euro aan nieuwbouwprojecten op de woningmarkt in de planning, tegen 420 miljoen euro eind 2017. Op het Zaanse project Wilhelminasluis nam Heijmans een extra verlies 5 miljoen euro en voor het mislukte project met Tennet moest circa 10 miljoen worden afgeschreven. Heijmans kreeg als onderdeel van de combinatie Heijmans-Europoles de voorlopige gunning voor een grote opdracht van netwerkbeheerder TenneT en zouden werkzaamheden mogen uitvoeren aan dijkvakken langs de Waddenzee in Friesland. Het project had een waarde van 200 miljoen euro en omvatte het ontwerp en de realisatie van hoogspanningsmasten en fundaties op de tracés Eemshaven-Vierverlaten en Borssele-Rilland. Heijmans zou een belang van 60 procent krijgen in de samenwerkingsovereenkomst.

Problemen

Heijmans had onenigheid over de uitvoering en oplevering van meerdere projecten. Zo is er een geschil over meerwerk met luchthaven Schiphol waarbij het dubbele werd gedeclareerd dan was begroot van vertrekhal 2 op de luchthaven. De vertraging voor het project N23 Westfrisiaweg komt mogelijk op een boete van 20 miljoen euro te staan. (10% van de bouwsom). Heijmans had het werk aan de 42 kilometer N23 van Heerhugowaard naar Enkhuizen stilgelegd omdat er als sinds eind augustus niet meer betaald werd voor het werk. Onlangs werd overeenstemming bereikt met de provincie over hervatting van het project dat Heijmans 200 miljoen euro moet opleveren. Er was een verschil van inzicht over de bodemgesteldheid.

Geschiedenis

Het hoofdkantoor van Heijmans in Rosmalen werd opgericht in 1923. Jan Heijmans startte op 20-jarige leeftijd met een stratenmakersbedrijf en kreeg veel opdrachten voor wegenbouw en uiteindelijk zelfs voor vliegvelden. Sinds 1993 heeft Heijmans een notering aan de Amsterdam Exchanges.

In de Parlementaire enquête naar bouwfraude in 2002 werd Heijmans beboet door de Nederlandse Mededingingsautoriteit met 14,8 miljoen euro nadat was gebleken dat de Staat door onderlinge prijsafspraken voor opdrachten gemiddeld 8,8 procent te veel betaald had.

Medio 2009 moest Heijmans via een claimemissie 100 miljoen euro genereren. Van medio 2010 tot 2012 was er nog een nettowinst van 4 tot 5 miljoen euro en in 2013 ontstond een verlies van 5 miljoen euro. In 2014 werd het verlies vernegenvoudigd naar 47 miljoen euro en in 2015 kwam het verlies uit op 27 miljoen euro.

2010 nettowinst 4 miljoen euro

2011 nettowinst 5 miljoen euro

2012 nettowinst 5 miljoen euro

2013 nettoverlies 5 miljoen euro

2014 nettoverlies 47 miljoen euro

2015 nettoverlies 27 miljoen euro

2016 nettoverlies 12 miljoen euro

2017 nettoverlies 9 miljoen euro

2018 winst 20 miljoen euro

2019 winst 30 miljoen euro

2020 winst 40 miljoen euro 2021 winst 50 miljoen euro

Heijmans heeft de afgelopen jaren zijn financiële positie sterk verbeterd en begon daarom weer met het betalen van dividend, ter grootte van 0,28 euro per aandeel. De rest van de winst stopt Heijmans in de algemene reserves om zo de financiën nog verder te verbeteren.

Het probleemcontract met Waterschap De Dommel en de samenwerking bij de Energiefabriek Tilburg is stopgezet. Het contract uit 2012 ging over vijftien jaar onderhoud en volledige verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatiekosten. Het waterschap neemt de installatie per direct volledig over. Het verbreken van het contract leidt tot een negatief effect op het bedrijfsresultaat (ebitda) van bijna 15 miljoen euro. Van der Els was eind 2014 optimistisch over de toekomst en verwachte voor 2015 een ,,forse” verbetering van het onderliggende operationele resultaat, maar dat bleef steken op een min van 5 miljoen euro tegen 12 miljoen het jaar er voor.

Heijmans haalde in mei 2015 21,4 miljoen euro op met een aandelenemissie om hiermee preferente aandelen in te kunnen kopen en zo 8 procent dividend te kunnen besparen. Er werden ruim 1,9 miljoen certificaten van nieuwe gewone aandelen uitgegeven voor 11 euro per aandeel. Na de transactie stonden er 21.406.968 aandelen Heijmans uit. De huidige koers is gekelderd naar zo’n 8 euro.

De verliezen zaten vooral in infrastructurele projecten. Wegen en Civiel, werd onder meer geconfronteerd met een verlies van 11 miljoen euro. Dat weerhield het bedrijf er niet van om te investeren in een 3d te printen brug om technische kennis en ervaringen op te doen met het automatiseren van de bouwplaats. Heijmans werkt ook mee aan het printen van het Canal House in Amsterdam en het aanleggen van de innovatieve Smart Highway met Studio Roosegaarde.

Heijmans wilde in april 2015, met toestemming van de ondernemingsraad, 158 medewerkers binnen de utiliteitsbouw ontslaan vanwege de marktomstandigheden die dermate slecht waren dat er geen werk meer voor hen zou zijn, maar omdat ze zouden worden vervangen voor flexwerkers verleende het UWV geen toestemming.

FNV stelde Heijmans aansprakelijk voor het uitbuiten van ingehuurde Hongaarse uitzendkrachten. Te lage uurlonen, foutieve afdracht voor pensioenpremies, onterechte verrekening van vervoer en dubbele huisvesting met het brutoloon en belastingontduiking. Allemaal misstanden die de FNV Bouw onder andere constateerde bij de aanleg van de Centrale As en aquaduct Leeuwarden. FNV beroept zich hierbij op de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies. De gedupeerde werknemers werden sinds september vorig jaar aan het werk gesteld door uitzendbureau AOK bv uit Beers dat door de uitbuiting van de Hongaren grote sommen overheidsgeld hebben opgestreken. Het kort geding tegen het uitzendbureau diende 20 augustus in Den Bosch. De directeur en de directe opdrachtgever van het uitzendbureau zijn beiden spoorloos verdwenen en het bedrijfspand is verlaten. De 25 werknemers werden in juli ook niet betaald. FNV rapporteerde al in oktober over de misstanden op het spoor bij de bouw van de Sontbrug in Groningen waar de ingehuurde Hongaren zo’n 800 euro per maand te weinig bleken te verdienen. Dit werd in april bevestigd door de Inspectie SZW. De Hongaarse ijzervlechters werkten daarna onder andere ook nog bij de bouw van een aquaduct in Leeuwarden. De onderbetaalde Hongaren werken nog steeds voor dezelfde opdrachtgever, maar via een ander uitzendbureau. Met de Wet Aanpak Schijnconstructies kunnen benadeelde werknemers claimen bij de eindverantwoordelijke. Na de bouwers zijn ook de opdrachtgevers uiteindelijk aansprakelijk. De FIOD heeft begin juli de directeur van de uitzendorganisatie aangehouden als verdachte van stelselmatige belasting- en faillissementsfraude. Het internationale onderzoek in Duitsland, België en Cyprus kent volgens het Openbaar Ministerie vertakkingen naar ondernemingen in Brabant en Limburg. Het belastingnadeel overtreft volgens schattingen de 2 miljoen euro. Er is op zestien plaatsen in genoemde landen gezocht naar bewijsmateriaal voor stelselmatige fraude.  In Nederland doorzocht de FIOD een bankkluis, zes woningen en drie bedrijfspanden in Heerlen en in de omgeving van Heerlen. In Cyprus is een tweede woning van de verdachte doorzocht. Daar is beslag gelegd op banktegoed en zijn valse paspoorten aangetroffen. Verder is beslag gelegd op waardevolle goederen, zoals een Jaguar. Bij een belastingadviseur werd eveneens naar bewijzen gezocht. Over de grens bij Heerlen zijn in Duitsland twee woningen doorzocht. In België is bij een bouwbedrijf gezocht naar bewijsmateriaal. Vier vennootschappen zijn onder zijn leiding failliet verklaard, met achterlating van belastingschulden. Loonheffingen werden wel ingehouden, maar niet afgedragen. Na het klappen van een bv ging het uitzendpersoneel steeds over naar een nieuwe vennootschap.

Overheid redt Heijmans

De Overheid heeft het tij in 2018 gekeerd en laat Heijmans de komende tien jaar het beheer en onderhoud van datacenters en kantoren op vijf locaties van de Belastingdienst in Apeldoorn doen voor 25 miljoen euro. Het contract heeft behalve een looptijd van tien jaar ook de mogelijkheid tot een verlenging van vijf jaar. De Overheid gunde ook een opdracht voor werkzaamheden aan de A27/A1 met een contractwaarde van circa 110 miljoen euro. De bouwcombinatie van Heijmans, Fluor en Hochtief kreeg ook de voorlopige gunning voor het project Zuidasdok in Amsterdam. De opdracht omvat onder meer het verbreden en gedeeltelijk ondergronds brengen van de A10 Zuid en uitbreiding van station Amsterdam Zuid. De opdracht heeft een waarde van ongeveer 990 miljoen euro waarvan 15 procent naar Heijmans gaat. Soortgelijke opdrachten kwamen ook van de Belastingdienst in Rotterdam, Schiphol en van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. Met de redding wordt in een klap meteen ook het noodlijdende Delta LLoyd geholpen, die een kapitaalbelang van 4,76 procent heeft in Heijmans.

Voor woningcorporatie Stadgenoot gaat Heijmans voor circa 17 miljoen euro een complex met 54 huurappartementen in de vrije sector en 97 studio’s voor sociale huur op het Oostenburgereiland bouwen. Die opdracht is ongeveer 17 miljoen euro waard. De bouw van het complex gaat eind 2018 van start en de oplevering is gepland voor midden 2020. Voor dezelfde buurt ligt er voor 18 miljoen euro een opdracht om een viersterrenhotel te bouwen voor Inntel Hotels. Dat gebouw wordt 17 verdiepingen hoog en krijgt 306 kamers. De bouw begint na de zomer en moet in 2020 klaar zijn.

Heijmans won de aanbesteding voor het bouwen van 125 woningen ter waarde van 40 miljoen euro in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De bouw begint halverwege 2018 en duurt tot 2020.

Ook de Gemeente Amsterdam draagt een steentje bij en gaf een opdracht voor 52 miljoen voor het ontwikkelen en bouwen op de N-Kavel in Sloterdijk-Centrum. Het betreft ongeveer 150 woningen en 650 vierkante meter aan commerciële ruimtes. Heijmans gaat zowel de laag, als hoogbouw ontwikkelen en diverse daktuinen en een parkeergarage realiseren. Naar verwachting begint de bouw eind 2018.

Heijmans mag ook samen met GMB de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht bouwen voor het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De opdracht heeft een waarde van meer dan 120 miljoen euro. Heijmans heeft in de bouwcombinatie met GMB een aandeel van twee derde. Daarmee komt de waarde voor Heijmans uit op meer dan 80 miljoen euro. De oplevering van het project is gepland voor begin 2019, waarna een onderhoudsperiode van tien jaar ingaat.

In de Rotterdamse wijk Katendrecht  mag Heijmans twee woontorens met 350 huurappartementen voor hoogopgeleiden te bouwen. De bouw van de woningen aan de Bananenstraat start in 2017 en moet in 2019 klaar zijn. Heijmans werkt ook al aan een ander woonproject in Katendrecht, in de Fenixloodsen.

Als onderdeel van een consortium van bedrijven mag het bedrijf in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe rechtbank bouwen in Amsterdam. Met deze opdracht, die ook het beheer en onderhoud voor dertig jaar omvat, is een totaalbedrag van 235 miljoen euro gemoeid.

Voor Rijkswaterstaat doet Heijmans samen met Ballast Nedam, Fluor en 3i Infrastructure een opdracht van 700 miljoen euro voor het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van het project A9 Gaasperdammerweg. Het consortium zal twintig jaar zorgen voor onderhoud en beheer. Er was per eind juni een orderportefeuille van 2,3 miljard welke vooral te danken zijn aan opdrachten voor diverse grote projecten zoals een gebouw voor het ministerie van VWS, de verbouwing van de Parooltoren- en het Trouwgebouw en de verbreding en onderhoud van de A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord ter waarde van ruim 80 miljoen euro. Vanaf april 2016 is er voor 150 miljoen een driejarig contract voor onderhoud op en rondom Schiphol afgesloten. Heijmans houdt daardoor de verantwoordelijkheid voor werkzaamheden op het gebied van vluchtafhandeling, bereikbaarheid en transport van elektriciteit. Heijmans is ook opnieuw geselecteerd als voorkeurskandidaat door Schiphol. Het werk richt zich zowel op onderhoud als ontwikkeling van bestaande infrastructuur en voorzieningen van de start- en landingsterreinen, waaronder ook taxibanen, dienstwegen, bebording en verlichting.  De verwachte jaaromzet bedraagt 47 miljoen euro.

Heijmans krijgt binnen een consortium waarschijnlijk ook het project derde kolk Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. Het consortium met Besix Group, RebelValley en TDPartners werd door Rijkswaterstaat voorlopig aangewezen als geselecteerde inschrijver.

De Universiteit Leiden laat Heijmans het beheer en onderhoud uitvoeren van alle elektrotechnische installaties van de Universiteit. Het beheer en onderhoud betreft diverse panden waaronder bestaande historische gebouwen in de Leidse binnenstad en de researchlaboratoria in de Leeuwenhoek. De opdracht heeft een looptijd van vijf jaar met een mogelijke verlenging van twee keer twee jaar met een contractwaarde van ruim 1,5 miljoen euro.

Van ontwikkelingsbedrijf DCGV kreeg Heijmans voor zo’n vijftien jaar een opdracht van 30 miljoen voor het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte binnen Greenport Venlo. De werkzaamheden omvatten de complete inrichting van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, watersysteem en groenstructuur.

In de Culemborgse wijk Parijsch worden bijna 900 woningen ontwikkeld en gebouwd voor ontwikkelingsmaatschappij Parijsch (Gemeente Culemborg en Mourik Groot-Ammers). De overeenkomst duurt van 2017 tot 2027.

Met Syntrus Achmea Real Estate & Finance en BrabantWonen werden overeenkomsten getekend voor de ontwikkeling en bouw van 227 woningen binnen de gebiedsontwikkeling Willemspoort in Den Bosch. De opdracht bedraagt circa 41 miljoen euro. Naast de 227 woningen brengt Heijmans zelf 75 appartementen voor vrije verkoop op de markt. Oplevering van de in totaal meer dan driehonderd appartementen vindt naar verwachting in 2019 plaats.

De gemeente Tilburg liet 139 appartementen en ruim 11.000 vierkante meter aan winkelruimte bouwen in Berkel-Enschot. Het project voor het woon- en winkelgebied heeft een waarde van 35 miljoen euro.

Heijmans gaat 300 tot 400 woningen ontwikkelen en bouwen in Vlaardingen. Daartoe tekenden de bouwer en de Zuid-Hollandse gemeente een voorlopig contract. De deal levert Heijmans naar verwachting tussen de 80 miljoen en 100 miljoen euro op. De woningen komen op het voormalige Vijfsluizen-sportpark in Vlaardingen. Heijmans had al eerder het land van dat voormalige sportpark in handen gekregen.

Heijmans moet de geroemde ‘Glowing Lines’ langs de Weg van de Toekomst bij Oss vervangen. De ‘glowing lines’ die werden ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde zouden overdag licht moeten absorberen en dit ’s avonds in het donker weer af moeten geven. Ondanks verschillende pogingen lukte het niet om de strepen continue werkend te krijgen. Heijmans moet met het oog op de veiligheid en de donkere wintermaanden de klassieke reflecterende witte strepen weer aanbrengen. De Glowing Lines werden voor 50 duizend euro gefinancierd met steun van BKKC in opdracht van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss.

Ruud Majenburg werd 14 april het vierde lid van de raad van bestuur van de onderneming. Majenburg was eerder werkzaam voor Unilever, Cofely en als topman bij de Prysmian Group. Bij Heijmans werken circa 7.000 mensen, verspreid over meer dan 80 vestigingen. Aandeelhouders zijn Delta Lloyd, Argos Funds (3,3%), Fidelity Management and Research (FMR), Kempen Capital Management, ASR Nederland Van Lanschot N.V. AllianceBernstein, Fid Low Priced Stock Fund, Van Herk Holding, Barclays Global Investors, Deutsche Bank, FIL Limited, Campus Holding, de Zweedse vakbond Unionen en Norges Bank. FMR verkocht een deel van haar belang. Argos Funds heeft het kapitaalbelang verhoogd naar 3,30 procent en heeft een stemrecht van 3,75 procent. Van Lanschot verkleinde het belang van 4,91 procent naar 0,53 procent.

Heijmans en AM gaan samen een groot gebied in Rotterdam-Zuid ontwikkelen. Bij het nieuwe voetbalstadion van Feyenoord moeten woningen komen en commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Het gebied heet Feyenoord City en de gemeenteraad van Rotterdam heeft eind vorig jaar een bestemmingsplan hiervoor vastgesteld.

Wereldprimeur

Langs de N194 bij Heerhugowaard is door Heijmans voor een jaar een proef gestart met flexibele zonnecellen op de geleiderail. Het proefstuk is 72 meter lang. Onderzocht wordt of op een veilige en duurzame manier energie kan worden opgewekt voor gebruik bij wegverlichting en matrixborden, of voor levering aan het elektriciteitsnet. Er worden twee soorten folies gebruikt om de resultaten te vergelijken: met een breedte van 37 cm en 50 cm. Eind deze maand wordt de elektrische apparatuur geïnstalleerd en worden kabels getrokken. Het inbouwen van zonnecellen in flexibele folies is een technologie die volop in ontwikkeling is. Het rendement wordt steeds beter.  Tijdens de proef worden allerhande gegeven verzameld en geanalyseerd en er wordt samengewerkt met de provincie Noord-Holland, TNO, Solliance Solar Research en de Hogeschool van Amsterdam. Of de proef met zonnecellen op de vangrail succesvol is, wordt najaar 2019 bekend. In september 2017 kreeg Heijmans van Rijkswaterstaat  ook al een opdracht om op een aantal locaties langs de A50 bij Uden een proefscherm te plaatsen met geïntegreerde bifaciale (tweezijdige) PV-celle. Dit scherm moet uiteindelijk voldoende energie opwekken voor ongeveer 40 huishoudens.

Geef een antwoord

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.