Groen vervoer

 

groen vervoer

In 2011 kwamen de eerste elektrische auto`s op de markt. De in 2013 nog bloeiende markt van elektrische- en plug-in hybride modellen stortte door het deels verdwijnen van de fiscale voordelen totaal in. Begin 2013 ging het met Tesla zelfs zo slecht dat het bedrijf te koop werd aangeboden aan Google. In 2015 werden er circa 2.543 volledig elektrische voertuigen en 41.226 plug-in hybride auto’s verkocht. RDW registreerde eind 2015 87.531 in totaal hybride en elektrische voertuigen. 

De verkoop van elektrische auto’s stijgt door Overheidsmaatregelen, Gemeentelijke verplichtingen en convenanten, promotie en nieuwe subsidies weer sinds januari 2022. Er zijn dit jaar 29.531 nieuw geregistreerde elektrische auto’s, wat het totaal brengt op circa 300.000.  Het aandeel elektrisch in de verkoop van nieuwe personenauto’s lag in de eerste zes maanden van dit jaar op 19,2 procent. Dat is bijna 10 procent hoger dan in diezelfde periode in 2021. Het aandeel particulier, inclusief private lease, bedroeg 47,81 procent. In 2021 was dat 26,3 procent. Er rijden op dit moment circa 300.000 elektrische auto’s in Nederland rond. Dat zijn er 136.000 meer dan begin 2021. Het aantal elektrische auto’s is dus bijna verdubbeld. Naar verhouding rijden in de gemeente Almere de meeste elektrische voertuigen rond. Van alle elektrische auto’s op de Nederlandse wegen is ongeveer 20 procent een Tesla, die wordt opgevolgd door Volkswagen (12,5 procent), Hyundai (9 procent), Kia (8 procent) en Audi (6 procent). Om de verkoop van elektrische auto’s in de zakelijke markt te stimuleren, blijft de bijtelling voor het privé gebruik van een zakelijke auto net als dit jaar ook in 2023 op 16 procent. Het plafond waarop dit bedrag van toepassing is, wordt verlaagd van 35.000 euro naar 30.000 euro. 

Op 1 september 2022 waren er in Nederland 9,2 miljoen personenauto’s. 7,2 miljoen daarvan waren benzineauto’s. Het aantal dieselauto’s is minder dan 950.000. Bijna 600.000 auto’s zijn nu hybride, maar ook dat aantal is in twee en een half jaar tijd gestegen tot ruim twee keer zoveel.

Zo’n zestig procent van alle nieuwe auto’s rijdt nog op fossiele brandstoffen, maar in Nederland is diesel uit de gratie. Het aantal verkochte dieselauto’s daalde in 2021 met bijna 47 procent, naar bijna zevenduizend auto’s. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 13.000. 

Vanwege het chiptekort werden er minder nieuwe elektrische auto’s verkocht en begin 2022 stagneerde de levering nog meer. Ook Tesla heeft veel last van leveringsproblemen. Behalve aan chips wordt het ook steeds moeilijker om aan metalen voor accu’s, zoals lithium, te komen

Elektrisch rijden vraagt een omslag in de manier van rijden en naar het bewuster plannen ervan. Elke dag moet er worden opgeladen, langere ritten moeten worden voorbereid en laadpalen gezocht in de hoop dat ze beschikbaar en heel zijn. Verzekeraars hanteren een hogere premie voor elektrische auto’s vanwege het zwaardere gewicht en de veel duurdere onderdelen.

In 2020 kwam er voor het eerst subsidie voor particulieren op de aanschaf van elektrische auto’s. Mede daardoor steeg het percentage elektrische auto’s in privébezit naar 19 procent. In 2021 kregen particulieren 4000 euro subsidie voor de aanschaf van een elektrische auto, dat is in 2022 verlaagd naar 3350 euro. De subsidiepot is vergroot naar 71 miljoen euro. Daarvan is in het eerste kwartaal al meer dan de helft inmiddels aangevraagd. De gemiddelde aanschafprijs van elektrische auto’s is gedaald. De gemiddelde prijs was in 2021 zo’n 51.000 euro, terwijl dat in 2016 nog 79.000 euro was. 

Rijden met een elektrische auto is door energiebelasting, winstopslag, duurdere (schade) reparaties en onderhoud flink duurder dan rijden met een benzine of diesel auto. Er zijn grote prijsverschillen in de laadtarieven voor elektrische auto’s. De prijzen verschillen per laadpasaanbieder, per abonnement, per laadpaal, per beheerder, per stad of provincie. En ook gedurende de dag. Anders dan een energiecontract met duidelijke kWh-tarieven toont een laadpaal vaak niet wat je daadwerkelijk betaalt per kWh stroom. Ionity is koploper en duurder dan Fastned of Allego en allen rekenen inmiddels ook al rond de 0,80 tot 1 euro per kilowattuur, hetgeen elektrisch rijden nu al duurder maakt dan het rijden op fossiele brandstof. Van de 225.000 openbare oplaadpunten die momenteel in de EU beschikbaar zijn, zijn er slechts 25.000 geschikt om snel te kunnen laden. De overige oplaadpunten zijn gewone stopcontacten met een lage capaciteit, waarbij tijdens het laden tot wel 30% van de stroom verloren gaat. Het opladen van een elektrische auto kan dan ook een hele nacht of zelfs langer in beslag nemen.

Ook reparaties en onderdelen kosten voor elektrische auto’s beduidend meer. Vervanging van de rembekrachtiger bijvoorbeeld kost bij een Nissan Leaf 4000 euro terwijl dat bij een brandstofauto 350 euro kost. Elektrische auto’s in ondergrondse parkeergarages brengen daarnaast gevaarlijke risico’s met zich mee Wanneer deze tijdens het laden in brand vliegen. Hybride auto’s staan zelfs vaker in brand dan volledig elektrische auto’s en auto’s met een verbrandingsmotor samen. Hybride auto’s bleken vorig jaar betrokken bij ongeveer 3.475 branden per 100.000 verkochte auto’s. Benzineauto’s vlogen ongeveer 1.530 keer in brand per 100.000 auto’s. Elektrische auto’s telden slechts 25 branden per 100.000 verkochte voertuigen. In de VS worden veel hybriden zoals de Chevrolet Volt verkocht, die hier nauwelijks rondrijden, dus het beeld is niet helemaal identiek aan de Europese situatie. Bij plug-in-hybriden veel wordt stroom gehaald van de kleine accu’s. Vaak moeten ze de eerste 10 of 20 kilometers de gehele auto voortstuwen totdat de benzinemotor het overneemt. Als de software dat niet goed regelt kan de accu een opdonder krijgen, waardoor eenmaal aan de laadpaal de elektriciteit niet wordt opgeslagen, maar wordt omgezet in warmte. Tot de accu zó heet wordt dat er brand ontstaat. Vliegtuigen, flats, parkeergarages en opslagloodsen zijn al in brand gevlogen door de zeer brandbare accu’s.

De koolstofdioxide-uitstoot is bij het winnen van grondstoffen voor een elektrische auto 1,7 keer zoveel ten opzichte van een brandstof versie. Dat ligt vooral aan de accu’s, waarbij bij de productie direct al meer uitstoot wordt veroorzaakt. Pas na 112.000 km is de CO2-afdruk minder. Wanneer uitsluitend groen wordt geladen zou het na 78.000 km al quitte spelen. Wanneer alleen windenergie wordt gebruikt om de accu’s vol te krijgen wint een elektrische auto het echter al bij 50.000 km.

Indirect kosten van elektrisch rijden 

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Noord-Holland en Gelderland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maximale capaciteit is daar bereikt, meldt netbeheerder Liander. Dat geldt alleen voor klanten met een aansluiting voor grootverbruik, zoals bedrijven. Elektriciteitsbedrijven moeten 2,5 miljard euro investeren om de overgang naar elektrisch rijden en alle andere gevolgen van de energietransitie op te kunnen vangen. Liander stelt zelfs dat er ‘een verdubbeling’ van het netwerk nodig is om alle elektriciteit bij de laadpalen en warmtepompen te krijgen. Stedin berekent de totale investeringen tot 2030 op 25 tot 30 miljard euro, waarbij dan nog zo’n 10 miljard komt voor de beheerder van de infrastructuur zelf. De komende dertig jaar is in totaal zeker 102 miljard euro nodig om  de overstap naar een duurzame energievoorziening te maken. Er zijn echter op dit moment geen financieringsmogelijkheden. Het geld dat nodig is voor de aanleg van hoogspanningsverbindingen, ondergrondse kabels en transformatorstations en het aansluiten van de windparken op de Noordzee. Ook moet er geld naar het gasnetwerk, dat voor onder meer groen gas en waterstof geschikt gemaakt moet worden. Laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen. Het is druk op het stroomnet en de vraag naar elektriciteit groeit. Op sommige plekken loopt de boel vast. Zo zitten Noord-Brabant en Limburg de komende jaren aan hun ‘stroomtaks’. Bedrijven die een nieuwe stroomaansluiting willen, krijgen dat de komende jaren niet. In Flevoland, Friesland, Noord-Holland en Gelderland is de maximale capaciteit bereikt. Bedrijven kunnen geen nieuwe aansluitingen meer krijgen of de capaciteit uitbreiden. In Noord-Holland zijn er ook meer dan duizend bedrijven die tegen problemen aanlopen. Verhuizingen, uitbreiding of verduurzamen is daarom vaak onmogelijk. De situatie in Noord-Holland is dramatisch en zowel nieuwe woonwijken bouwen als ziekenhuizen uitbreiden en bedrijven verduurzamen lukt niet. door gebrek aan ruimte op het elektriciteitsnet.

In 2050 moet er ruim tweemaal zoveel stroom verbruikt kunnen worden als nu en de Nederlandse economie moet dan volledig klimaatneutraal zijn. Dat kost de Nederlandse netbeheerders naar schatting jaarlijks 1,5 miljard tot 2 miljard euro aan extra financiering. Door deze investeringen zullen de tarieven voor verbruikers in theorie toenemen, omdat de sector de kosten moet terug verdienen. Daardoor stijgen voor consumenten de netwerkkosten voor elektriciteit naar verwachting met ruim 50 procent en die voor gas met 9 procent. Nu de rente stijgt, nemen de kosten nog verder toe. Netwerkkosten beslaan zo’n 22 procent van de energierekening en 40 procent bestaat uit belastingen. Een gemiddeld huishouden betaalt nu tussen de 400 en 500 euro per jaar aan nettarieven. In de provincie Utrecht kunnen voorlopig zelfs geen nieuwe grote projecten met zonnepanelen of windmolens gerealiseerd worden. De grenzen van wat het hoogspanningsnet in de provincie aan kan zijn volgens netbeheerder Tennet bereikt. Er staan nu al zeker 6700 bedrijven en instellingen op een wachtlijst voor een aansluiting.

Tennet is in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië gestart met een platform om slim te laden via app. Zes regio’s gaan samen met netbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de slag om slim en snel meer laadpalen te plaatsen in heel Nederland. Deze samenwerking moet zorgen voor een volgende stap op weg naar een landelijk dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk van laadpalen. Als onderdeel van het Klimaatakkoord hebben overheden, markt en netbeheerders landelijk afspraken gemaakt voor een goed laadnetwerk. Gemeenten en provincies hebben een belangrijke rol in de uitvoering van deze afspraken. De zes regio’s zijn: Provincies Zeeland en Zuid-Holland, G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht), MRA Elektrisch (provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht), de Provincies Groningen, Friesland en Drenthe, de Provincies Overijssel en Gelderland en de Provincies Noord-Brabant en Limburg. In elke regio maakt ook de netbeheerder deel uit van de samenwerking. Die denkt vooraf mee over waar aansluitingen op het stroomnet komen en hoe het stroomnet het best belast kan worden. Het Rijk trekt hiervoor 15 miljoen euro uit en de regio’s leggen hetzelfde bedrag bij.

Naar verwachting zullen de uiteindelijk 1,9 miljoen elektrische auto’s samen ongeveer 1,7 miljoen laadpunten nodig hebben. Naar schatting zijn er in Nederland in 2021 213 nieuwe laadpunten per werkdag nodig, en in 2025 zelfs 550 nieuwe laadpunten per werkdag. Nergens ter wereld staan zoveel laadpunten per vierkante kilometer als in Nederland.  Desondanks is er een ernstig tekort aan laadpalen. Bij New Motion was er in november 2020 een toename van 35% en ontstond er een doorlooptijd c.q. wachttijd van 4 tot 5 weken. Eneco had in november ook 16 % procent meer aanvragen en Allego had in het 4e kwartaal meer aanvragen dan in het hele jaar. Dit alles door de korte stijgende verkoop van elektrische auto’s vanwege de inperking van de fiscale voordelen per 1 januari 2021. De bijtelling steeg per 2021 naar 12 procent over de eerste 40.000 euro. De verkoop stortte het 1e kwartaal dan ook in. Er werden 4.545 volledig elektrische auto’s geregistreerd. Dat is 48 procent minder dan tijdens het 1ee kwartaal van 2020. Ook het marktaandeel van elektrische auto’s in Nederland daalde naar 5,6 procent terecht. In dezelfde periode een jaar geleden was dat nog 8,5 procent. Een zuinige elektrische auto verbruikt ongeveer 0,16 kWh per kilometer. Een minder zuinig model gaat richting de 0,20 kWh per kilometer.

Ministers die 9 februari 2022 verplicht met een elektrisch auto moesten voorrijden bij een EU top in Lyon terzake Europees gezondheidsbeleid moesten de auto’s ter plaatse laten opladen met behulp van twee dieselagregaten omdat er onvoldoende laadplekken voorhanden waren.

Zo’n 40.000 kinderen, vanaf vier jaar oud werken dagelijks in de uitgestrekte mijnen van de Democratische Republiek Congo, waar giftig rood stof hun ogen verbrandt en ze het risico lopen van huidziekten en een dodelijke longaandoening. Bijna elke grote fabrikant die elektrische auto’s produceert, koopt zijn kobalt in de verarmde Centraal-Afrikaanse staat. Het is ’s werelds grootste producent, met 60 procent van de wereldwijde reserves. Het kobalt wordt vervoerd naar batterijfabrieken in Azië waar het wordt verwerkt. Terwijl men voor een batterij van een smartphone niet meer dan 10 gram geraffineerd kobalt gebruikt, heeft een elektrische auto 15 kg nodig. De huidige productie van een  is onvoldoende voor de grootschalige overstap naar elektrische auto’s. Dat stelt een rapport van milieuwetenschapper Benjamin Sprecher en organisaties Copper8 en Metabolic.  Met de huidige plannen voor het aantal elektrische auto’s zou Nederland tot wel 4 procent van de globale jaarproductie nodig hebben. Om de accu’s te verduurzamen, moeten de gebruikte grondstoffen binnen korte tijd op een verantwoorde manier verkregen zijn en dienen de fabrieken te draaien op ‘groene energie’. De EU wil dat het aandeel van potentieel schadelijke materialen als kobalt en nikkel in de accu’s verder daalt en eist dat fabrikanten de levensduur en efficiëntie van de accu’s verbeteren.

In 2035 moeten alle auto’s die in Nederland verkocht worden “groen” zijn. Dat staat in het energie-akkoord. De ambitie om 1,8 miljoen laadpalen te hebben moet echter wel worden bijgesteld, omdat in de toekomst de actieradius zal groeien naar 600 kilometer. De gehele ‘vloot’ van nieuwe auto’s van een fabrikant mag gemiddeld nog 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. De regels worden vanaf volgend jaar al gefaseerd ingevoerd. De auto-industrie komende gaat het komende decennium naar verwachting daarom 300 miljard dollar investeren in groen vervoer. Vanaf 2021 werden de emissieregels voor nieuwe auto’s die worden verkocht in de EU een stuk strenger. Tesla en Fiat Chrysler hebben dat handiger opgelost en vormen samen een pool en mogen hierdoor de vloten bij elkaar optellen, waarna er gerekend wordt met de gemiddelde uitstoot van deze pool. Omdat Tesla auto’s volledig emissie loos zijn, trekt zij het gemiddelde van Fiat Chrysler flink naar beneden. Dankzij Tesla kan Fiat Chrysler dus auto’s met een erg hoog benzineverbruik blijven maken, zonder dat ze daar boetes voor krijgen. Dankzij Fiat Chrysler kan Tesla door deze deal de liquiditeit op peil houden. 

De prijsontwikkeling gaat snel en de batterijen van de Tesla Model S kosten naar verwachting in 2025 nog maar 8.500 euro. In 2013 was dat nog 50.000 euro. Binnen enkele jaren kan een elektrische auto al binnen tien minuten opgeladen zijn. De grootste uitdaging is echter de stroominfrastructuur die totaal niet is berekend op dergelijk grootverbruik in elke regio. Door de sterk toegenomen vraag kan het stroomnet in sommige delen van Amsterdam nu al niet meer genoeg stroom leveren. Daardoor komen nieuwe grootgebruikers op een wachtlijst terecht. Liander werkt hard aan het uitbreiden van de capaciteit, maar dat gaat waarschijnlijk niet snel genoeg om te voorkomen dat er in andere delen van Amsterdam ook problemen ontstaan.

Een brand bij de Japanse chipmaker Renesas zorgde voor extra chiptekorten. Deze  grote leveranciers van chips voor de auto-industrie, heeft de productie volledig stilgelegd. De brand kwam juist op het moment dat fabrikanten van auto’s, smartphones en andere elektrische apparaten al veel hinder ondervonden van een tekort aan chips. Ford, Volkswagen en General Motors, moesten al productielijnen stilleggen. Het kabinet wil 230 miljoen euro investeren in de Nederlandse chipindustrie. Onder meer de technologiebedrijven ASML en NXP krijgen geld van de overheid, meldt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken)

Op grote schaal elektrisch rijden en een snelle transitie is technisch niet mogelijk. Er is een gebrek aan stroomkabels op het platteland om de enorme toename van stroom van zonnepanelen en windmolens te transporteren. In delen van Groningen en Drenthe is het netwerk vol en de capaciteit nu al onvoldoende. Extra kabels de grond aanleggen duurt jaren en kost naar schatting tientallen miljarden euro’s.

De meeste volledig elektrisch aangedreven auto’s (45%) zijn van het merk Tesla, Nissan (Leaf) en Renault (Zoe). In 2018 werd de fiscale bijtelling van deze auto’s gelijkgetrokken met andere auto’s. In Nederland werden er in  2016 4.268 en in 2017 een kleine 10.000 nieuwe volledig elektrisch aangedreven auto’s verkocht. De wereldwijde markt voor voornamelijk hybride voertuigen zal de komende vijf jaar naar verwachting wel een kleine 41 miljard dollar aan waarde groeien. Het jaarlijks aantal nieuw geregistreerde hybride voertuigen zal naar verwachting stijgen naar 4,6 miljoen stuks. Het slechte verloop van de verkoop van elektrische auto’s is een doorn in het oog van staatssecretaris Stientje van Veldhoven die nu overweegt om extra cursussen te subsidiëren voor autoverkopers, om zo de stekkerauto’s aan de man te brengen.

Vanaf 1 januari 2019 geldt de zakelijke bijtelling van 22 procent vanaf 50.000 euro voor een nieuwe elektrische auto. De bijtelling van 4 procent voor privégebruik is alleen in 2019 nog van toepassing voor goedkopere modellen, maar ook dit wordt per 1 januari opgetrokken naar 8%. Zakelijke rijders profiteerden in 2020 van 8 in plaats van 22 procent bijtelling, tot een maximaal bedrag van 45.000 euro. In 2021 gaat de bijtelling op volledig elektrische auto’s naar 12 procent en geldt er een maximum van 40.000 euro. In stappen wordt de bijtelling op elektrische auto´s verhoogd, tot deze in 2026 gelijk is aan die van andere auto’s: 22 procent. Om in aanmerking te komen voor de lagere bijtelling moet de auto voorzien zijn van geïntegreerde zonnepanelen met een vermogen van ten minste 1 kilowattpiek. Bovendien moet de aandrijving de benodigde zonne-energie opslaan in een accupakket dat geen lood bevat. Er hoeft over elektrische auto’s met zonnepanelen in 2021 ook geen wegenbelasting betaald te worden.

Slechts 0,2 procent (2 miljoen) van alle auto’s op de wereld rijdt elektrisch. Volgens het internationaal energieagentschap IEA hebben Noorwegen met 29 procent en China met 40 procent het grootste aandeel in elektrische auto’s.  Met meer dan 200 miljoen elektrische tweewielers en meer dan 300.000 elektrische  bussen is China duidelijk de grootste gebruiker van elektrisch vervoer. Nederland staat op 6.4% en Zweden op een 3.4% aandeel. Er mogen eind 2020 geen nieuwe auto’s in de EU meer verkocht worden als ze meer dan 95 gram CO2 per gereden kilometer uitstoten. Per bruikbare capaciteit van één kilowattuur stroom kost de productie van autobatterijen ongeveer 150 tot 200 kilo CO2. Voor de Model S van Tesla is dat 17,5 ton C02 voor de productie van alleen al de batterijen. Het gebruik van accu’s in elektrische auto’s levert pas na acht jaar milieuvoordeel op, maar de batterijen blijven maar zo’n zes jaar op volle capaciteit werken. Elke kilowattuur (kWh) aan capaciteit leidt tot 150 tot 200 kilo uitstoot van broeikasgassen. Voor een Nissan Leaf, met een accu van 30 kWh, betekent dit dat al 5,3 ton CO2 is uitgestoten voordat er een kilometer mee is gereden. Daarvoor kun je ongeveer 2,7 jaar in een vergelijkbare benzineauto rijden. Voor een Tesla S loopt de uitstoot nog verder op. Die heeft namelijk een accu van zo’n 100 kWh.

De werkelijke actieradius van een elektrische auto 

Elektrische auto’s hebben een zeer beperkte actieradius, waarvan door de leveranciers meestal te rooskleurige opgaven worden gedaan. De daadwerkelijke actieradius is afhankelijk van de plaats van gebruik, gebruikte accessoires, de rijstijl, weersomstandigheden en vooral ook de belading van de auto en het aantal personen. Bij vorst ontstaan er vaak problemen met het elektrisch rijden. De accu’s kunnen bij lage temperaturen minder goed stroom vasthouden en het gebruik van de verwarming en de ruitenwissers plegen een aanslag op het stroomgebruik. Niet alleen de actieradius valt hierdoor sterk terug maar ook blijkt dat de laadsnoeren aan de auto kunnen vastvriezen. Bij een draadbreuk kost een nieuwe kabel al gauw 300 euro. Ook mag een elektrische auto maar voor 80% geladen worden als je wilt voorkomen dat je accu’s degenereren. De werkelijke actieradius ligt in veel gevallen veertig procent lager dan de “richtwaarden” die door de fabrikanten worden opgegeven. De Renault Zoe haalt bijvoorbeeld maar 232 in plaats van de beloofde 400 kilometer en de Opel Ampera-e haalt 304 in plaats van 500 km. 

Audi e-tron: Officieel actieradius: 385 kilometer. In werkelijkheid; 315 kilometer (18 procent minder)

Nissan Leaf: Officieel 385 kilometer. In werkelijkheid: 349 kilometer (9 procent minder)

Mercedes-Benz EQC: 400 Officieel 417 kilometer. In werkelijkheid: 334 kilometer (20 procent minder)

Hyundai Kona Electric 64 kWh: Officieel: 449 kilometer. In werkelijkheid: 416 kilometer (7 procent minder)

Kia e-Niro 64 kWh: Officieel: 455 kilometer. In werkelijkheid: 407 kilometer (10 procent minder)

Jaguar I-Pace: Officieel : 470 kilometer. In werkelijkheid: 407 kilometer (13 procent minder)

Tesla Model X 100D: Officieel: 505 kilometer. In werkelijkheid: 375 kilometer (26 procent minder)

Tesla Model 3 Long Range: Officieel: 560 kilometer. In werkelijkheid: 340 kilometer (40 procent minder)

Tesla Model S Long Range: Officieel: 610 kilometer. In werkelijkheid: nog niet getest

Voor privégebruik van de leaseauto boven de 500 kilometer geldt voortaan het lage bijtellingstarief (4 procent bij een CO2-uitstoot van nul gram) alleen nog voor auto’s met een catalogusprijs tot 50.000 euro. Voor duurdere auto’s geldt voortaan een bijtellingstarief van 22 procent. In Sjanghai China wordt een megafabriek voor Tesla gebouwd waar jaarlijkse circa 500.000 auto’s kunnen worden geproduceerd. China is een van de belangrijkste markten voor Tesla en was in 2018 goed voor zo’n 15.000 Tesla’s.

Uit verschillende onderzoeken waaronder die van de Noorse University of Science and Technology (NTNU) blijkt dat grote elektrische wagens zoals de Tesla over hun volledige levenscyclus een grotere ecologische voetafdruk hebben dan kleinere auto’s met een verbrandingsmotor op benzine.

De prijsgrafieken van de grondstoffen palladium en platinum tonen over vijf jaar een sterk stijgende lijn. Elektrische auto’s hebben naar schatting ruwweg 40% van het platinum en 75% van het beschikbare palladium nodig. Door nieuwe technologieën zullen wellicht minder van deze grondstoffen nodig zijn. Om de accu’s voor elektrische auto’s te kunnen maken, is voor de elektroden ook kobalt nodig. Volkswagen investeerde alvast 20 miljard euro in deze sector. Een nieuwe vinding GEMX van de 77-jarige Turks-Amerikaanse wetenschapper en ondernemer KenanSahin, zorgt er voor dat er in een batterij voor een elektrische auto nog maar 4 procent kobalt nodig is in plaats van 20 procent. Oplaadbare lithium-ion batterijen in elektronica en elektrische auto’s bestaan nu nog voor meer dan de helft uit deze stof. In een enkele auto-accu kan nu nog tot wel 8 kilo kobalt zitten. Alleen al door de nieuwe Tesla accufabriek zal de wereldvraag naar kobalt volgens Volkswagen met 17 procent toenemen. De helft van de geschatte wereldvoorraad van 7 miljoen ton kobalt bevindt zich in de Democratische Republiek Congo (DRC) die ongeveer 65 procent van alle kobalt in de wereld produceert. Jaarlijks gaat het om ongeveer 100.000 ton kobalt. Andere producenten zijn Canada, China, Rusland, Australië en Zambia. Glencore is marktleider in de kobaltproductie. Het concern produceert jaarlijks 28.000 ton kobalt maar daarvan is al 20.000 ton bestemd voor de Chinese markt. Maar ook kobalt kan in de toekomst worden vervangen door bijvoorbeeld het milieuvriendelijkere titaandioxide waarmee nu al nieuwe lithiumbatterijen worden ontwikkeld.

Paus Franciscus kreeg onlangs als promotiestunt een Elektrische Opel Ampera-e cadeau van Opel. De Ampera-e heeft een actieradius van 520 km (volgens NEDC) en dat is 100 km meer dan die van andere elektrische auto’s in zijn segment.

Gebruikte afkortingen:

Ev electric vehicle HEV hybrid electric vehicle PHEV plug in hybrid electric vehicle EREV extended range electric vehicle FCEV fuel cell electric vehicle (waterstof)

Een EREV (extended range electric vehicle) is een BEV (battery electric vehicle) waarbij een range extender (in de huidige modellen een verbrandingsmotor) in de wagen ingebouwd is die dienst doet als generator wanneer de batterijen leeg zijn. Op die manier kan het rijbereik van elektrische voertuigen vergroot worden. Een EREV is dus eigenlijk een plug-in hybride. Voorbeelden van een EREV zijn de Chevrolet Volt, Opel Ampera en Toyota Prius Plug-in. Toyota roept wereldwijd ruim een miljoen auto’s terug nu blijkt dat de types Prius en C-HR kans op kortsluiting hebben en het risico op brand.

Op 1 januari 2016 steeg het bijtellingspercentage van auto’s met een uitstoot tussen 1 en 50 gram CO2 per kilometer van 7 procent naar 15 procent en op 1 januari 2017 verdween het gehele bijtellingsvoordeel voor plug-in hybriden. Dat betekent dat er dan voor iedere niet volledig elektrische auto een bijtellingspercentage van 22 procent geldt hetgeen resulteerde in een halvering van de verkoop. Het half tarief in de wegenbelasting voor plug-in hybriden bleef wel bestaan. Inmiddels is een traject ingezet om de belastingvoordelen voor stekkervoertuigen stapsgewijs af te bouwen. De verkoop van hybride auto’s is in Nederland na de belastingmaatregel volledig ingestort.

Subsidies  voor elektrisch vervoer 

De subsidiepot van 71 miljoen euro voor elektrische auto’s is al weer helemaal leeg. Ook de pot van 20 miljoen voor tweedehandsjes is op. De bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke auto blijft 16 procent. Het plafond waarop dit bedrag van toepassing is, wordt verlaagd van 35.000 euro naar 30.000 euro.

Voor 2021 was er 22 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers én non-profitorganisaties die een uitstootvrije bedrijfsauto wilden kopen. In totaal is er 185 miljoen euro subsidie uitgetrokken tot 2025.  14 gemeenten stellen binnen nu en 2025 een emissie loze zone in, onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Bosch. Nog eens zoveel gemeenten kondigen de komende tijd plannen aan om dit te doen. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat dat er in 2030 tussen de 30 en 40 van dergelijke zones moeten zijn. Alleen nieuwe bedrijfsauto’s, van minimaal 20.000 euro komen in aanmerking. Lichte bedrijfsauto’s (type N1) moeten bovendien een actieradius van minimaal 100 kilometer hebben. De subsidie geldt voor zowel koop- als financial leaseovereenkomsten. De bedrijfsauto moet na 1 januari 2021 zijn gekocht en nog niet op naam staan als de subsidie wordt aangevraagd. Bovendien moet het voertuig na aankoop 3 jaar ononderbroken op naam van de subsidieaanvrager staan.

Het kabinet trekt 500 miljoen euro uit om de stikstofuitstoot bij bouwwerkzaamheden naar 0 te krijgen. Bouwbedrijven krijgen forse subsidie voor het kopen van elektrische vrachtwagens en machines of het ombouwen ervan. Het kabinet komt nu met een subsidieprogramma voor elektrische voertuigen en bouwmachines, waarvoor tussen 2021 en 2023 300 miljoen euro beschikbaar komt. In de periode 2024 tot 2030 volgt nog 200 miljoen euro.

Er komen in de komende jaren subsidies en fiscale voordelen die worden geregeld in een landelijke overgangsregeling. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat er per 2025 minimaal veertig grotere gemeenten plekken aanwijzen waar geen uitstoot mag plaatsvinden, bijvoorbeeld in het centrum van de stad. Nieuwe bestelwagens die na 2025 op kenteken gezet worden moeten vanaf dan emissie loos rijden om in deze emissievrije zones te mogen komen. Via de overgangsregeling moet er om orde op zaken gesteld worden. Voor bestelbusjes is dat tot en met 2027 en voor vrachtwagens tot 2030. In het Klimaatakkoord is afgesproken om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Voor vrachtwagens was er al een overgangsregeling en daar komen de bestelbussen nu bij. Inj 2021 werd bij de klimaattop in Glasgow de ambitie uitgesproken dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens elektrisch moeten rijden. Op dit moment is slechts 0,2 procent van de Nederlandse vrachtwagens elektrisch. 

De Nederlandse overheid subsidieerde de aanschaf van een elektrische auto voor de koper van een nieuwe of gebruikte elektrische auto.  Kopers kregen 4000 euro bij het kopen van een nieuwe elektrische auto en 2000 euro voor een gebruikte. De subsidie pot van 10 miljoen euro was door reserveringen van dealers al snel leeg. Ook occasions zijn alleen gesubsidieerd via de vakhandel, dus niet tussen particulieren. De subsidie geldt voor auto’s die tussen de 12.000 en 45.000 euro waard zijn en op een volle accu zeker 120 kilometer kunnen rijden. Ook moet de auto enkele jaren van dezelfde eigenaar blijven. Eigenaren die binnen drie jaar van auto veranderen moeten een deel van de subsidie terugbetalen. Leaserijders krijgen de subsidie per maand uitbetaald. Als zij het contract binnen vier jaar beëindigen, stopt ook de subsidie. De regeling loopt tot 2025. Vanaf 30 oktober 2020 is het niet meer mogelijk om als particulier subsidie voor de aanschaf van een elektrische auto uit een volgend kalenderjaar naar voren te halen. 

Er werd in 2018 ook al circa 700 miljoen euro subsidie verstrekt aan kopers van elektrische auto’s die tussen de 80.000 en 120.000 euro kostten. In navolging van Noorwegen wil de PvdA binnen 10 jaar van alle auto’s met verbrandingsmotoren af. In 2014 werd 12 procent van alle gekochte en gesubsidieerde elektrische auto’s geëxporteerd. Meer dan de helft hiervan was nog niet eens een jaar oud. De ongeveer 7.500 Tesla’s die momenteel in Nederland rondrijden kosten de belasting betaler aan verloren gegane subsidie minimaal 145 miljoen euro per jaar.

De Jaarbeurs Utrecht kreeg een Europese subsidie van € 64.000 voor een  1 miljoen euro kostende investering. Tesla plaatste na de zomer van 2017 bij de Jaarbeurs voor de beurs een van de grootste energieopslagplaatsen van de Benelux. Er kwam een grote accu op het parkeerterrein P4 achter het beurscomplex die de stroom uit zonnecellen opvangt. De capaciteit wordt 1,5 megawattuur en is voldoende om zeker vijftig keer een elektrische auto op te laden, of twintig keer een Tesla. Echter accupakketten kunnen slecht tegen warmte en bij herhaaldelijk snelladen zal de oververhitting er toe leiden dat het vermogen verminderd of zelfs wegvalt. De Jaarbeurs Utrecht, netbeheerder Stedin, energieleverancier Scholt Energy en laadpaalontwikkelaar LomboXnet investeerden gezamenlijk in het project.

Er is veel mis met de huidige regelingen voor elektrische auto’s stelt de Rekenkamer. Het kost te veel. De totale rekening voor het fiscaal stimuleren van zuinige auto’s bedroeg voor het Rijk in 2014 700 miljoen euro. En in de jaren daarvoor was het zeker meer dan een miljard. De overheid moet ervoor zorgen dat er in totaal 300.000 elektrische auto’s worden gekocht omdat een derde hiervan naar het buitenland verdwijnt. Elektrische auto’s zijn tweedehands niet gewild en relatief duur. Het terugdringen van de CO2-uitstoot, wordt niet gehaald. De auto’s zijn veel minder zuinig en veel leaserijders rijden in verhouding veel minder op stroom dan op benzine. 75% van de elektrische auto’s wordt zakelijk aangeschaft.

Producenten van elektrische voertuigen gaan ondertussen aan de lopende band failliet en maken dan een doorstart, zoals Moteon en Spijkstaal. Spijkstaal, die al meer dan 75 jaar elektrische voertuigen produceerde voor vervoer van personen en goederen op luchthavens, bloemenveilingen, in autofabrieken, zorginstellingen, bij gemeenten en in de industrie werd afgeslankt overgenomen door Peinemann uit Hoogvliet. De 6 miljard euro aan subsidie van hybride en volledige elektrische auto’s heeft geen milieuwinst opgeleverd en het heeft de auto-industrie in staat gesteld om op andere plekken meer vervuilende auto’s te verkopen.

Gelderland stopte het al twee jaar lopende experiment met zelfrijdende WEpods in de doofpot, nadat ze € 4,1 miljoen euro in het project hadden geïnvesteerd. De WEpods zouden passagiers vervoeren tussen station Ede-Wageningen en de campus van de Wageningen Universiteit maar dat kwam niet van de grond. De actieradius haalde niet de beoogde 50 kilometer per uur. De WEpods hebben tot nu toe alleen wat passagiers vervoerd over de Wageningse campus. De provincie hoopte dat een overnamekandidaat het project komt redden. Wie fase 2 wil uitvoeren én betalen, is de grote vraag. In ieder geval niet Ede en Wageningen.

De 16 elektrische voertuigen van het voormalige taxibedrijf Prestige GreenCab, waarvoor 1,6 miljoen euro subsidie is ontvangen van AgentschapNL is al tijden niet meer actief als taxi. De subsidies voor schone auto’s hebben de belastingbetaler 6,4 miljard euro gekost, terwijl de milieueffecten maar heel beperkt waren. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelde de 45-jarige eigenaar tot een taakstraf van 100 uur voor het plegen van valsheid in geschrifte. De rechtbank sprak hem vrij van de verduistering van subsidievoorschotten omdat het taxibedrijf eigenaar was geworden van de subsidievoorschotten. Van verduistering kan daardoor geen sprake zijn. Op basis van onjuiste informatie zijn respectievelijk € 400.000,- en € 350.000,- aan subsidievoorschotten onterecht uitgekeerd. De verdachte heeft zeer laakbaar gehandeld, aldus de rechtbank. De opgelegde straf valt lager uit dan de door de officier van justitie geëiste celstraf, omdat de verdachte werd vrijgesproken van een groot deel van de tenlastegelegde feiten.

De elektrische autootjes van gCab zijn gestopt vanwege een financieel conflict met de gemeente Amsterdam.  De 105.000 euro subsidie was toegezegd door de gemeente maar slechts 40.000 euro werd door stadsdeel Zuid-Oost overgemaakt. Het OM eist nu 24 maanden celstraf, waarvan 8 voorwaardelijk, tegen de voormalig directeur wegens leiding geven aan verduistering en valsheid in geschrifte. De onderneming was in 2012 overgedaan naar een bevriende relatie omdat de directeur zelf met een burn-out kampte. Een katvanger zou 500 euro gekregen hebben om de vennootschap op zijn naam te zetten. Het OM stelt dat er veel is betaald aan managementfee’s en beschuldigt J. ervan dat alleen ‘hij en zijn vriendjes ervan hebben geprofiteerd’ en dat er uiteindelijk voor 450.000 euro aan advieswerk, management-fees en begeleiding is besteed in twee jaar tijd voor 16 auto’s die altijd stil stonden.” Ook zouden de facturen voor de financial lease nooit zijn betaald.

Fabrikant van elektrische trucks en bestelauto’s Emoss uit Oosterhout die eind 2015 opnieuw failliet ging moest uiteindelijk ook gered worden met belastinggeld. Het bedrijf ontwikkelde en leverde elektrische aandrijflijnen en integratie-expertise en produceerde en verkocht met 15 tot 20 medewerkers onder eigen merk elektrische bussen en vrachtwagens en ondersteunende batterijsystemen. Emoss werd bekend doordat bedrijven als Heineken en Lidl de e-trucks inzetten voor emissievrije distributie van hun goederen. Emoss ging in 2011 al eerder failliet onder de naam All Green Vehicles. Emoss moest gered worden door overheidsinstelling Rewin. Deze regionale ontwikkelingsmaatschappij is actief voor de 18 gemeenten in West-Brabant en wordt financieel ondersteund door Europese stimuleringsfondsen. Het Indiase bedrijf Precision Camshafts Ltd. (PCL) heeft uiteindelijk voor een habbekrats Emoss Mobile Systems overgenomen. PCL, dat nokkenassen produceert voor de wereldwijde automotive-industrie, verschaft Emoss zo een kans om de ontwikkeling en groei van haar activiteiten wereldwijd te stimuleren. PCL kocht 51 procent van de aandelen van Emoss.

De Gemeente Amsterdam blijft elektrisch rijden beschouwen als één van de speerpunten en betaalt aan het Amsterdams Klimaat & Energiefonds zo’n 45 miljoen Euro. Per aantoonbare significante CO2-reductie project financiert dit fonds hiervan maximaal 5 miljoen Euro. Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds, dat wordt gefinancierd met de Nuon opbrengsten, investeert 2,5 miljoen Euro in een particuliere leasemaatschappij voor elektrische voertuigen. Tegelijkertijd heeft de gemeente Amsterdam besloten  om de elektrische deelscooter-startup Felyx op basis van artikel 2.50 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet langer toe te staan.

GVB bussen bussen op de lijnen 15, 22 en 36 moeten in 2020 geëlektrificeerd gaan rijden en de voertuigen moeten worden geladen door opportunity charging waarbij de accu’s ’s nachts geladen bij de garage worden geladen en tussentijds via een laadhub. De elektrische bussen worden ’s nachts bij Garage West helemaal geladen en op station Sloterdijk met snelladers bijgeladen. GVB, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam betalen het project gezamenlijk.


In juni 2019 riep Volkswagen alle E-Tron-audi’s terug. De eerste volledig elektrische Audi bleek brandgevaarlijk omdat vocht de accucellen kan aantasten door een foutje in de bekabeling. Jaguar riep elektrische 3000 I-pace’s terug die een probleem hebben met het remsysteem. Als het systeem faalt zit er een vertraging tussen het intrappen van de rem en het daadwerkelijk afremmen. Normaal gesproken wordt met dat systeem de batterij opgeladen tijdens het remmen. In de jaren 2016-2018 was er in Amsterdam een subsidie van vijfduizend euro voor een elektrische personenauto (zakelijk veelrijder), een elektrische bestelauto of een elektrische taxi en veertigduizend euro voor een elektrische of plug-in vrachtauto of bus. In totaal werd er voor het kopen van 420 elektrische taxi’s een subsidiebedrag toegekend. De gemeente Amsterdam stelde in de periode 2011-2015 ook al in totaal 17 miljoen euro subsidie beschikbaar. Steeds meer bedrijven leggen met behulp van de Amsterdamse subsidie voor aanschaf en installatie ook oplaadpunten op bedrijfsterreinen aan. In Amsterdam komen 100 elektrische Nissan E-NV200 Evalia’s als taxi’s voor het AOV en voor het leerlingenvervoer. De gesubsidieerde taxi’s worden voor één jaar en 35.000 kilometer geleased. Voor 2025 moeten alle stadsbussen in Amsterdam op groene stroom rijden en over twee jaar worden de eerste veertig bussen vervangen voor elektrische. Amsterdam trekt voorlopig een miljoen euro uit voor het project. Vooral het ict deel heeft nogal wat kinderziektes.

De proef met gesubsidieerde elektrische GoGo autootjes in Amsterdam Nieuw West stond na een half jaar op een verlies van 220.000 euro. De gemeente stopte 200.000 euro subsidie in het project dat veel minder klanten bleek te krijgen dan werd geraamd. Klanten die wél gebruik maken van de GoGo rijden voor het tarief van 2 tot 4 euro ook meer kilometers dan berekend. Werkleerbedrijf Pantar en de gemeente Amsterdam stopten met de elektrische taxiautootjes die in Nieuw-West reden als aanvulling op het openbaar vervoer. De autootjes hadden een veel kleinere actieradius dan verwacht en onverwachte beperkingen. De overeenkomst tussen Pantar en stadsdeel Nieuw West werd ontbonden. De proef met GoGo met twintig kleine elektrische taxi’s dreigde uit te lopen op een financiële strop.

ViriCiti, een online platform dat de prestaties van commerciële elektrische voertuigen verhoogt, krijgt 700.000 euro aan groeigeld uit het fonds Mainport Innovation Fund II, bestaande uit KLM, Schiphol, TU Delft, Havenbedrijf Amsterdam, NS en Breesaap Green Link.

Beleid en initiatieven voor groen vervoer

De eerste volledig elektrisch aangedreven brandweerwagen is op 12 december 2019 gepresenteerd in de Amerikaanse plaats Menlo Park.

Vliegtuigproducent Airbus werkt net als Rolls Royce en Llium aan een elektrische vliegende taxi. Ook in Singapore en Dubai worden vliegende taxi’s ontwikkeld. Rolls-Royce heeft zijn concept EVTOL wat staat voor wat deze elektrische (EV)vliegende taxi moet gaan kunnen zoals verticaal opstijgen (take-off/TO) en landen (L). Rolls-Royce denkt dan ook dat het in de eerste jaren van het volgende decennium al de lucht in kan. Deze EVTOL moet gaan beschikken over gasturbines die elektriciteit opwekken voor zes elektrische vrijwel geluidloze propellers. Vier of vijf passagiers, kunnen met het toestel dan met 400 kilometer per uur zo’n 800 kilometer reizen, zonder bij te hoeven laden. Rolls Royce is nog wel eerst op zoek naar partners om deze plannen samen vorm te geven.

Startup JetPack Aviation (USA) werkt aan een vliegende motor en heeft bij een investeringsronde 2 miljoen dollar opgehaald. The Speeder kan een snelheid van ruim 600 kilometer per uur halen. Het investeringsgeld is volgens CEO David Mayman voldoende om het eerste prototype van The Speeder te maken. De motor kan worden bestuurd door de berijder, of kan volledig autonoom vliegen, net als een helikopter verticaal opstijgen en landen, is makkelijker te besturen dan moderne helikopters en heeft ook geen rotoren. The Speeder werkt op een ouderwetse benzinemotor. Dat is volgens Mayman een must, omdat hedendaagse accu’s niet de capaciteit zouden hebben om op hoge snelheid mee door de lucht te vliegen. De startup stapte in 2016 naar Kickstarter om zijn jetpack te financieren.

Transavia investeert in de Nederlandse startup voor elektrisch vliegen FlyWithLucy die vanaf 2025 elektrische vluchten wil aanbieden vanaf Eindhoven Airport. De eerste vliegtuigen bieden plek aan vijf personen en hebben nog een beperkt bereik van zo’n 250 kilometer. “De ambitie is uiteraard grotere elektrisch vliegtuigen met een groter bereik”, aldus Transavia. Dankzij het partnership met Transavia kunnen ze naast zakelijk vervoer ook versneld elektrisch vliegen naar vakantiebestemmingen aanbieden. Rond 2030 hebben ze de technologie om delen van routes van bestaande airlines over te nemen. De investering in FlyWithLucy is de derde technologische oplossing om de luchtvaart duurzamer te maken. 

In 2012 werd MRA-E (Metropoolregio Amsterdam Elektrisch) opgericht waarin provincies, stadsregio’s en gemeenten samenwerken. 80 gemeenten en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen binnen het project waarbij elektrisch rijden gestimuleerd wordt door onder meer publieke laadpalen te plaatsen. De huidige 2300 werden in 2020 aangevuld met 1000 extra laadpunten.

De Nederlandse overheid wil samenwerken met Californië en in totaal 24 miljoen investeren in innovatie van elektrische voertuigen. Het is de bedoeling om een Electric Vehicle Investment Fund (EVIF) op te zetten. Zes miljoen euro wordt door Nederland betaald.

Het advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV gaat de komende jaren over op volledig elektrisch rijden met zijn leasevloot van zo’n vijfhonderd voertuigen. 

De politieke partijen in Noorwegen hebben in het nieuwe energiebeleid, het voornemen om vanaf 2025 alleen nog elektrisch vervoer toe te staan. Bijna 25% van alle verkochte nieuwe wagens is daar nu al elektrisch. De Duitse overheid wil zelfs 1 miljard euro uittrekken voor de promotie en subsidiëring van elektrische auto’s. De Japanse overheid stimuleert elektrisch rijden met subsidies en belastingvoordelen, waardoor er al zo’n 150.000 elektrische auto’s in het land rondrijden. In Japan is elektrisch rijden vanwege de grote luchtverontreiniging erg belangrijk. Er zijn dan ook meer plekken laadpalen dan tankstations. Er zijn in Japan incl. privé laadpalen 40.000 laadplekken en minder dan 35.000 tankstations. In Groot-Brittannië en Frankrijk is besloten tot een verkoopverbod van niet elektrische auto’s per 2040.

De gemeente Rotterdam en vervoerders hadden een intentieverklaring ondertekend, waarin staat dat de Rotterdamse binnenstad in 2020 alleen nog maar met elektrische voertuigen bevoorraad mocht worden. De deelnemers in de Green Deal zijn Bidvest DeliXL, G. Van der Heijden Distributie, Getru Bedrijven, Klok Containers, Post Kogeko en Roadrunner Koerier. De gemeente Rotterdam zegt er wel bij dat er voorlopig geen aanvullende en dwingende maatregel zullen worden genomen om meer vervuilende diesel- en benzinemotoren te weren in de binnenstad. Rotterdam heeft al sinds 2007 een milieu zone waardoor vuile trucks en bestelauto’s niet meer in de binnenstad mogen. De 2020 intentie is inmiddels opgeschoven naar 2025.

Zeventien CEO’s van bedrijven aan de Amsterdamse Zuidas tekenden tijdens het CEO ontbijt van Green Business Club Zuidas de Intentieverklaring Elektrisch Taxiverbruik. In ruil gaat de Gemeente Amsterdam vier snellaadpunten voor elektrisch vervoer plaatsen op de Strawinskylaan, waarmee een taxi in twintig minuten kan worden opgeladen. Het Mobility as a Service (MAAS) platform moet het totale mobiliteitsaanbod van fiets, trein, deelauto, auto, taxi’s en andere vervoersmiddelen op een flexibele manier aan elkaar koppelen.

Lomboxnet, we drive solar in Utrecht en De Testrijders in Den Haag, Utrecht en Zwolle hebben projecten opgezet om elektrische voertuigen te delen.

Vattenfall wil samen met BAM de komende jaren achtduizend nieuwe oplaadstations in Noord-Brabant en Limburg plaatsen. Het is een van de grotere projecten op dit gebied in Nederland. Iets meer dan de helft van de palen wordt proactief geplaatst op plekken waar de inwoners nog geen aanvraag hebben ingediend. Met de actie willen Vattenfall en de gemeenten elektrisch rijden stimuleren. Volgens het energiebedrijf rijden er in 2030 naar verwachting 1,9 miljoen elektrische auto’s rond in Nederland.

Laden  

Volgens de Europese Commissie zijn er minimaal twee miljoen laadpalen nodig in Europa in 2025. In vier jaar tijd is het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s ruim verdrievoudigd tot een kleine 60.000 stuks.

België doet het slecht in Europa want eén laadpaal per tien elektrische auto’s is eigenlijk het minimum en dat wordt bij lange na niet gehaald. Als je verwacht dat er daar tegen 2030 één miljoen elektrische auto moeten gaan rondrijden dan moeten er tegen die tijd 100.000 laadpalen komen.

Duitsland steekt de komende3  jaren 6,3 miljard euro  in de uitbreiding van hun laadnetwerk. Het aantal elektrische voertuigen groeit in Duitsland op jaarbasis met bijna 25 procent. Op dit moment is 14,6 procent van alle nieuw geregistreerde auto’s in Duitsland al elektrisch. Er zijn nu ongeveer 70.000 oplaadpunten in Duitsland, waarvan 11.000 snelladers. Het doel van de Duitse regering is om in 2030 1 miljoen openbare oplaadpunten beschikbaar te hebben.

Voor een succesvolle transitie richting elektrisch rijden is een adequate laadinfrastructuur van groot belang. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van open ICT-protocollen zoals Open Charge Point Protocol (OCPP) en Open Charge Point Interface (OCPI). Met deze protocollen is het eenvoudiger om laadstations te voorzien van software om deze met elkaar te verbinden.

Er wordt van alles bedacht om de laadprijzen op te hogen. Zo zijn er “bundels” waarbij je betaalt voor verwacht verbruik en pasjes en allerlei verschillende abonnementsvormen met veel verschillende voorwaarden, maar ook zijn er grote verschillen per station of tussen snel en gewoon laden.

Daimler, BMW, Ford en de Volkswagen Group plaatsen in een joint-venture genaamd IONITY een High-Power Charging-netwerk met 400 snellaadstations die binnen 15 minuten de accu”s volledig op kan laden. Ook Shell heeft ontdekt dat de winst op stroom 10 keer hoger is dan op fossiele brandstof en bouwt in hoog tempo laadstations. Maar niet alleen bij laadstations zijn er verborgen kosten. Ook bij de aanschaf van een elektrische auto is het verstandig om goed te kijken met wat voor een capaciteit accu de auto (standaard/vanaf) geleverd wordt en hoeveel kosten er bij komen voor eventuele batterijhuur. Snelladen gaat bijvoorbeeld ten koste van de levensduur van de batterij en erg duur. Het gaat ook ten koste van de actieradius.

Decentrale overheden, VNG en provincies hebben in de Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur afspraken gemaakt op het gebied van aanbestedingen van laadpalen om onderzoek uit te zetten en belemmeringen weg te nemen. Met deze Green Deal is het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) opgezet dat moet zorgen voor de vereenvoudiging en verduidelijking van de procedures en het beleid rond plaatsing van laadinfrastructuur. De minister heeft besloten om, naast de reeds toegekende 1,5 miljoen euro over de periode van 2015 tot en met 2017, ook voor 2018 een bijdrage ter beschikking te stellen, waardoor het NKL in principe met een jaar verlengd kan worden, mits andere partijen ook besluiten bij te dragen.

Den Haag heeft een oplaadlantaarnpaal, die twee elektrische auto’s kan opladen. De Gemeente houdt een proef van zes maanden met drie van deze LED-lantaarn laadpalen. De Gemeente wil ook 460 extra normale laadpalen plaatsen op de al aanwezige 650. Robert Haring is de oprichter van Ecopoles die deze palen ontwikkelt in samenwerking met Ecotap. Op termijn kunnen alle lantaarnpalen omgewisseld worden voor zo’n oplaadpunt omdat de netwerkaansluiting al in de paal verwerkt zit. De kosten voor een laadlantaarnpaal bedragen ongeveer 4000 euro. Een gewone oplaadzuil voor elektrische auto’s kost zo’n 3000 euro. Bezitters van een elektrische auto kunnen een laadpas aanvragen via de gemeente. Er wordt een app ontwikkelt waarbij je kunt zien welk oplaadpunt beschikbaar is. In Den Haag rijden naar schatting 4000 elektrische auto’s

De provincies Gelderland en Overijssel gaan een proef houden met het slim opladen van elektrische auto’s en  2.250 extra laadpalen laten plaatsen in de openbare ruimte waar 4.500 auto’s tegelijkertijd kunnen laden. Voor het project wordt samengewerkt met netbeheerders Enexis en Alliander. Laadpalenmaker Ecotap en laadpalendienstverlener Allego zijn ook bij het project betrokken. Door slim laden kunnen de kosten per kilowattuur laag blijven omdat alleen geladen wordt als er aanbod is van zonne- en windenergie. Daarmee willen ze zich voorbereiden op het laden van miljoenen elektrische auto’s zonder dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt.

Laadpaal plekken worden steeds vaker gebruikt als gratis parkeerplaats. Daarom wordt in steeds meer Gemeenten ‘stekkergeld’ ingevoerd. Bij het opladen hoeft nu nog geen parkeergeld betaald te worden, waardoor  de auto’s ook bij de paal blijven staan als de accu al opgeladen is. Hierdoor kunnen anderen met een lege accu geen vrije paal meer. Om dit te voorkomen wordt er nu al op diverse plaatsen een boete of stekkergeld geëist. Bij invoering van stekkergeld blijkt maar liefst 94 procent van chauffeurs bereid zijn of haar opgeladen auto weg te halen. In de provincies Limburg en Noord-Brabant wordt binnenkort ook stekkergeld ingevoerd. Dan moet betaald worden voor het bezet houden van de paal. Nuon gaat de komende twee jaar 1.240 van deze betaalde laadpalen plaatsen. Nuon gaat 22 cent per uur berekenen. Zonder stekkergeld staat volgens Nuon 10 procent van de auto’s langer dan 24 uur aan de paal. Ook andere exploitanten zoals PitPoint willen het stekkergeld invoeren. Tesla hanteert sinds kort een tarief van 35 cent per minuut bij de eigen superchargers.

Het laten staan van een opgeladen auto bij een openbare laadpaal, kan worden bestraft met een boete van 95 euro. Dat volgt uit een uitspraak die het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft gedaan. Het hof boog zich over een hoger beroepzaak van een automobilist die in 2020 een boete kreeg toen hij in Noordwijk zijn opgeladen auto twee uur lang aan een laadpaal had laten staan. In de Algemeen Plaatselijke Verordening van Noordwijk staat dat het niet is toegestaan een paal langdurig bezet te houden. Een controleur van de gemeente schreef de boete uit toen hij zag dat de auto al twee uur ‘vol’ aan de laadpaal stond.

In Rotterdam loopt een draadloze laadproef op het terrein van Stadsbeheer Rotterdam met een speciaal daarvoor omgebouwde auto die via een inductieplaat de elektriciteit ontvangt. Het opladen wordt geactiveerd met een app op de smartphone of tablet.

In de grote steden is het parkeren bij een laadpaal niet meer gratis. Om op zo’n speciale parkeerplek te mogen staan moet meestal, om wachttijden te voorkomen, de auto wel aangekoppeld zijn. Nederland heeft inmiddels zo’n 21.000 laadplekken waarvan er zo’n 7.761 openbaar zijn. Een overzichtskaart van alle openbaar toegankelijke laadpalen in Nederland beschikbaar via de website oplaadpalen.nl. De terugverdientijd van een commerciële laadpaal is drie tot vier jaar, uitgaande van gemiddeld drie of vier laadbeurten per dag.

Starttarief voor laden is gemiddeld 0,50 cent en daarna betaal je 0,35 per kw. Per volle “tank” moet je dus rekenen op circa 35,50 euro. (100 kw/tesla S) waarmee je zo’n 500 km kunt rijden. (0,07 per km) Een accupakket gaat 200.000 km mee ofwel zo’n 1000 op/ontlaadcycli en de kostprijs is 46.000 euro. Bij zakelijk gebruik zoals bij een taxi kost de accu dus minimaal 10.000 euro per jaar. Accuslijtage kost 0,23 per kw. Totaal 24.000 euro aan brandstof per jaar en dus een verbruik van 0,58 per kw. Kosten tankbeurt 46 euro (slijtage) en 35,50 (stroom) Totaal 81,50 per tankbeurt voor 500 km actieradius. Een middenklasse elektrische auto verbruikt zo’n 17 kWh per 100 kilometer.

Tweedejaars student Josh de Wit van de Universiteit van Sussex heeft een batterij bedacht met een extreem korte laadtijd. De batterij bestaat uit verschillende lagen grafeen. Dat is een stof die uit een enkele laag van koolstofatomen bestaat. Het is een van de snelste halfgeleiders en is ontzettend sterk en licht.

NASA heeft in samenwerking met de Purdue Universiteit gewerkt aan de zogenoemde ‘subcooled flow boiling’-technologie, waarmee elektrische stroom bij het opladen verhoogd kan worden naar 1.400 amps. dat is vijf keer meer dan de 540 amps die huidige (redelijk snelle) opladers gebruiken van sommige elektrische auto’s. Met ‘subcooled flow boiling’ kan dus de snelheid van een oplader flink omhoog. Het belangrijkste is echter dat dit gekoeld moet worden. NASA en Purdue University stellen dat de onderzochte technologie in staat is om 24,22 kilowatt aan hitte weg te nemen.

Welke laadbedrijven zijn er ?

Alfen

Alfen een bedrijf uit Almere, dat laadpalen voor elektrische auto’s en energieopslagsystemen maakt, ging eind maart naar de beurs. Alfen zette in de eerste helft van 2018 in totaal 41 miljoen euro om, 32 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste nettowinst kwam uit 0,6 miljoen euro. Ruim een vijfde van de omzet wordt gemaakt in het buitenland. Daar is een groei van 9 procent. Die buitenlandse groei wordt versterkt door de overname van Elkamo, de Finse ontwikkelaar en producent van elektriciteitsdistributiesystemen. Alfen is samen met zijn partner Allego geselecteerd om 80 laadpalen voor elektrische voertuigen aan de Londense gemeente Borough of Newham te leveren. Dit meldde de Nederlandse producent van laadpalen voor elektrische auto’s, transformatoren en opslagsystemen voor energie dinsdag zonder financiële detail te melden. Alfen is bij deze opdracht de leverancier en Allego de installateur van de palen.

Allego/Meridiam

Allego was sinds 2013 een zelfstandig bedrijf van de Alliander groep maar verkocht deze in 2018 aan de Franse beleggingsonderneming Meridiam. Allego ontwikkelt laadoplossingen en -infrastructuur voor elektrisch vervoer. Alliander was al sinds 2009 actief op het gebied van elektrisch vervoer. De eerste 100 openbare laadpalen in Nederland werden door Alliander in Amsterdam geplaatst. De Alliander groep is een netwerkbedrijf en mocht de stroomleverantie activiteiten niet zelf doen. De voorzieningenrechter deed hierover uitspraak in een kort geding dat door Nuon werd aangespannen. Allego moest Nuon een dwangsom betalen van 200.000 euro met een maximum van tien miljoen euro voor iedere keer dat het bedrijf zich niet aan deze uitspraak zou houden. Nuon vond het oneerlijke concurrentie, omdat een netwerkbedrijf zich volgens de Wet Onafhankelijk Netbeheer (ook wel splitsingswet genoemd) zou moeten beperken tot het plaatsen en beheren van laadpalen en niet tot het tevens leveren van stroom. Hierop werd de divisie al snel verkocht. Allego van Meridiam richt zich op de ontwikkeling, selectie, installatie, beheer en het onderhoud van de laadinfrastructuur en leverde tot dusver de energie via energieleverancier Vandebron. Allego en Vandebron garandeerden voor 100 procent dat de hoeveelheid stroom die jaarlijks via de 2000 laadpalen wordt gebruikt geheel uit duurzame, regionale bronnen wordt gewonnen. Vandebron betrekt stroom van regionale producenten, zoals boeren die elektriciteit opwekken uit voornamelijk zon en wind. De zekerheid over de groene stroom loopt via de uitgifte van certificaten die garanderen dat de hoeveelheid stroom die wordt gebruikt daadwerkelijk is opgewekt bij specifieke producenten van duurzame energie uit de regio. Eindhoven krijgt als een van de eerste een ultrasnel autolaadstation met een lader van 350 kW. In vijf minuten tijd zou je dan weer 100 km verder kunnen rijden. Slechts weinig elektrische auto’s kunnen de snelladers aan. Allego verwacht donderdag 17 maart 2022 zijn eerste notering op de beurs van New York te krijgen via een lege beurshuls en een fusie met een spac van het private-equityhuis Apollo Global Management. Het aandeel Allego wordt genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE). De strategie om zich volledig te richten op laadpalen die heel snel kunnen opladen, is ook financieel gedreven. Snelladers leveren volgens Allego per laadbeurt veel hogere winstmarges op dan laadpalen die uren nodig hebben om een auto een actieradius van pakweg 200 kilometer te geven. Meridiam houdt na de beursgang 59% van de aandelen. Verder is een aandelenpakket van 15% gereserveerd voor de beloning van externe adviseurs die Meridiam en Allego hebben geholpen met het bepalen van de strategie en de ontwikkeling van het bedrijf. De adviseurs kregen over het eerste halfjaar van 2021 aandelen ter waarde van € 104,8 mln. Daarvan was 77,1 miljoen euro bedoeld als vergoeding voor geleverde diensten. De overige 27,7 miljoen euro was een beloning voor managers. Het bedrijf uit Arnhem heeft ambitieuze doelen. Over 2021 werd een omzet van 86 miljoen euro en in 2026 moet dat zijn gestegen tot 1,2 miljard euro. De enorme stijging is volgens Allego mogelijk door de verwachte sterke toename van het aantal elektrische auto’s. De brutowinst (ebitda) moet in vijf jaar oplopen van €8 mln naar 512 miljoen euro.

BP

BP gaat samenwerken met de Israëlische startup StoreDot en investeert 17 miljoen euro in het ultrasnelladen. StoreDot werkt aan technologie om batterijen in 5 minuten op te laden. StoreDot heeft hiervoor een speciale lithium-ion batterij ontwikkeld. Begin 2018 ging BP ook al een samenwerking aan met FreeWire Technologies, een producent van mobiele oplaadsystemen.

Chargepoint

Amerikaans laadpalenbedrijf met een beursnotering

EVBox

EVBox heeft eind juni 2018 het Franse EVTronic overgenomen. EVTronic ontwerpt en bouwt supersnelle laadstations. Door de overname groeit het Europese laadpalennetwerk van EVBox, dat in 2017 werd overgenomen door energiebedrijf Engie, met 700 laadstations. EVBox had zelf al 60.000 laadstations. Het in 2007 opgerichte EVTronic werkte al samen met EVBox voor de implementatie van EVBox-snellaadpalen. Snelladers zijn direct aangesloten op de accu van de auto en kunnen daardoor auto’s veel sneller opladen. In maart won EVBox een aanbesteding voor de plaatsing van 52 snelladers in en rond Amsterdam. Het bedrijf wilde een Amerikaanse beursnotering maar dat werd in december 2021 afgeblazen door het moederbedrijf Engie en EVbox en door het private equitybedrijf TPG Pace. Het bedrijf kon tot twee keer toe niet voldoen aan het inleveren van goedgekeurde jaarcijfers en tussentijdse resultaten. Potentiële investeerders hebben zich teruggetrokken. Ondertussen moeten er miljoenen worden afgeschreven en gereserveerd voor ondeugdelijke laadpalen zo blijkt uit het jaarverslag over 2020 van EVCharged, de holding waaronder EVBox valt. De jaarrekening is eind maart 2022 door accountant EY pas goedgekeurd na de aanpassing van een reeks boekhoudkundige fouten. Over 2020 werd 14,4 miljoen euro toegevoegd aan de garantie- en claimvoorzieningen, een vijfde van de netto-omzet. Dit bedrag is onder meer bedoeld voor eventuele vervanging van slechte of defecte apparaten en voor reparatie. Voor problemen met klanten over geleverde producten is nog eens een voorziening van 2,2 miljoen euro getroffen en dan is er nog een voorziening van 3,8 miljoen euro voor ‘belastende contracten’ met klanten. De kosten om deze contracten na te komen, liggen hoger dan de opbrengsten. Hierbij komen nog de vervroegde afschrijvingen op geactiveerde onderzoeks- en ontwikkelkosten voor een bedrag van 9,6 miljoen euro en het verlies aan goodwill van het in 2018 overgenomen EVTronic van 2,7 miljoen euro. Het verlies over 2020 bedraagt hierdoor in totaal 113 miljoen euro en dat is bijna drie keer zo hoog als in 2019. Engie wilde EVBox in 2021 voor ruim 1 miljard euro naar de beurs brengen. Na enkele keren uitstel werd daar in december 2021 een einde aan gemaakt. In 2021 vertrokken de meeste leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Ceo Kristof Vereenooghe zit sinds een jaar ziek thuis en heeft de jaarrekening 2020 niet ondertekend. EVBox staat nu onder leiding van Engie-managers. Door het afblazen van de beursgang liep het management een bonusprogramma van 35 miljoen euro mis. Moederconcern Engie, beursgenoteerd energiebedrijf met een omzet van ruim 55 miljard euro, liet bij de presentatie van zijn jaarcijfers zien dat EVBox in 2021 145 miljoen euro verlies zou hebben geleden.

Fastned

Fastned kreeg 4,2 miljoen euro subsidie van de Europese Unie  en nog eens een subsidie van 4,1 miljoen euro van het Duitse ministerie van Vervoer. Van BENEFIC kwam een subsidie van nog eens maximaal € 1.464.000 voor de bouw van 40 snellaad stations in Nederland, Vlaanderen en Brussel (36.000 per lader). Hierdoor is er nu in totaal zo’n 40 miljoen euro gestoken in het bedrijf met 85 laadstations en een omzet van zo’n 1,5 miljoen euro per jaar met nog geen 13 miljoen euro aan materiële activa en zo’n 18.000 klanten die gemiddeld slechts twee tot vier per dag komen laden. Het bouwen van een laadstation langs de snelweg kost Fastned feitelijk 215.000 euro netto. In Gateshead, Blyth, Whitley Bay, Washington en Kingston Park worden door Fastned via een Britse aanbesteding snellaad stations gebouwd. Hierna volgen twee snellaad stations in Sunderland en Newcastle. Het netwerk van Fastned bestaat in maart 2019 uit 88 stations in Nederland en Duitsland. Er wordt gewerkt aan nieuwe snellaad stations in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Verder wordt gekeken naar België.

Benzinepomphouders en Fastned stapten over en weer naar de rechter vanwege het verlenen van de vergunningen voor laadstations. Fastned zal vanaf dit jaar ook naar rato (op basis van de kWh) huur voor de stations moeten gaan betalen. Tot nog toe was dat nog gratis.

Leclanché gaat energieopslagsystemen leveren aan Fastned, zodat er voldoende capaciteit beschikbaar is om elektrische auto’s met een hoog vermogen te kunnen opladen, zonder dat dit leidt tot ongewenste spanningspieken op het stroomnet. Leclanché levert hiervoor grootformaat lithium-ion accupakketten. Leclanché levert zowel batterijen voor thuis- en kantoorlocaties, als batterijen voor vervoersmiddelen als bussen en schepen. Het koppelen van snelladers aan energieopslagsystemen wordt ook gedaan door Tesla en Renault. Het is de enige manier om auto’s écht snel te kunnen opladen, gezien het geleidelijk toenemende vermogen waarmee snelladen mogelijk is. Met het vastgoedbedrijf van Albert Heijn werd overeengekomen een pilot met snelladers te beginnen bij de supermarkten in Eindhoven, Tilburg en Nijmegen.  FastNed werd opgericht door Michiel Langezaal en Bart Lubbers (zoon van ex premier Ruud Lubbers) en heeft 23 mensen in dienst. In 2020 wordt concurrent MisterGreen met 16 snellaadstations aan de A1, A2, A4, A12 en A27 overgenomen voor 1,98 miljoen euro. Het voornemen is om op deze locaties grote snellaadstations te bouwen. De overnameprijs is voldaan door uitgifte van 165.000 nieuwe certificaten van aandelen. Over een jaar, op 1 juli 2021, volgt een definitieve afrekening van de overnameprijs op basis van de gemiddelde slotkoers. In april telde het bedrijf 114 laadstations. De omzet uit het laden groeide met 178 procent maar sinds half maart is een ongeveer 70 procent lagere dagelijkse afzet te zien in vergelijking met februari. Laadtarieven bij Fastned werden 11 november 2021 opnieuw verhoogd naar maar liefst 0,69 per Kwh.

IONITY

BMW, Daimler, Ford en Volkswagen werken als IONITY samen aan de ontwikkeling en plaatsing van snelladers bij Europese tankstations. In 2020 moeten meer dan tweehonderd van de geplande vierhonderd laadstations gereed zijn. De snelladers kunnen binnen 20 minuten de accu’s tot 80% opladen. Niet alle elektrische auto’s kunnen snelladers aan. De laders hebben een maximaal vermogen van 350 kW.  In Europa zijn inmiddels ruim 200 laadstations van Ionity gereed, met nog eens 52 locaties in aanbouw.

Lithium Werks

Lithium Werks wil meerdere fabrieken wereldwijd bouwen waaronder een in China die tegen 2030 voor jaarlijks 500GWh aan accu-opslagcapaciteit kan produceren. De 1,6 miljard euro kostende fabriek van zestig hectare groot komt in het deltagebied van de Chinese Yangtze-rivier en moet daar cellen voor lithium-ion-accu’s gaan produceren. De financiering komt van het Chinese bedrijf Zhejiang Jiashan Economic and Technological Development Zone Industry en van Lithium Werks samen.CEO Kees Koolen hoopt tegen 2020 op een omzet van minimaal 1 miljard dollar. Het bedrijf uit Hengelo heeft al honderd medewerkers en wil  samen met de Universiteit Twente op het Technology Base-terrein van de voormalige vliegbasis bij Enschede een onderzoek campus ontwikkelen op het gebied van energieopslag. Hiervoor is een investering van 100 miljoen euro beschikbaar. Deze campus zou in 2025 meer dan tweeduizend medewerkers moeten hebben. Het Belgische chemieconcern Solvay gaat in zijn fabriek in het Chinese Changshu de productiecapaciteit voor polyvinylideenfluoride (PVDF) meer dan verdubbelen. Het gaat om een polymeer dat wordt gebruikt bij de productie van lithium-ionbatterijen.

Nederlandse Energie Maatschappij

De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) wordt de derde laadpaal leverancier. Langs de A13 bij Delft kwam het eerste eigen snellaadstation waar twee auto’s tegelijk kunnen laden. NLE wil gaan investeren in elektrisch rijden en zoekt naar plekken om nog meer snel laadstations te openen. De nieuwe laadstations van NEM komen onder andere te liggen aan de A4 bij Leiderdorp en aan de A2 bij Beesd.

Shell

Shell-stations worden in een versneld tempo voorzien van snelladers voor elektrische auto’s, te beginnen met 15 tot 20 tankstations in de Randstad. De 50 kilowatt snellaadstations worden gebouwd bij Shell-tankstations in de regio Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en het eerste laadstation was in het derde kwartaal van 2017 al operationeel. Fastned hoopte nog dat Shell zich vooral zou richten op provinciale wegen, omdat zij zelf voornamelijk alleen maar locaties langs de snelweg doen en protesteerde vergeefs bij de rechter, die concludeerde dat Fastned wel snelladers mag aanbieden met de vergunning, maar dat zij geen alleenrecht hebben.

Fastned rekent 0,60 cent per kWh, maar Shell komt met nu een lagere prijs van 0,50 en neemt bovendien concurrent The New Motion over. The New Motion exploiteert meer dan dertigduizend laadpunten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK. Behalve de laadpunten die het bedrijf zelf exploiteert, biedt het bedrijf via o.a. Fastned toegang tot meer dan vijftigduizend publieke laadpalen in vijfentwintig Europese landen met tal van diensten, zoals geregistreerde laadkaarten en een mobiele app. Investeringstak Shell Ventures heeft meegedaan aan een financieringsronde van 31 miljoen dollar in de Amerikaanse startup Ample, een platform dat elektrische auto’s binnen enkele minuten kan laten opladen door robots.

Tango

Tango gaat een eigen netwerk van elektrische laadstations opzetten in Nederland. Het dochterbedrijf van de Koeweitse oliemaatschappij Q8 opende in maart al de eerste laadpalen bij een tankstation in Harderwijk. Ook andere tankstations moeten laadpalen krijgen, maar daarnaast komen er onder de naam ‘Tango electric’ ook laadpalen bij bijvoorbeeld winkels en bedrijven. Tango electric gaat ook laadpalen bij medewerkers thuis plaatsen waarbij hun stroomverbruik voor de lease-auto direct wordt vastgelegd. Via de app van Tango electric kan in Nederland al worden opgeladen bij ongeveer 30.000 laadpalen in Nederland. Tango bekijkt ook de mogelijkheden om laadpleinen aan te leggen met meer dan twee laadpunten, op knooppunten in gemeenten en regio’s waar meerdere elektrische rijders tegelijkertijd zijn te bedienen. Ze onderzoeken ook of ze op deze mobiliteitshubs andere energie neutrale vervoersdiensten kunnen aanbieden, om je bijvoorbeeld naar een stad te kunnen vervoeren terwijl je je auto oplaadt.

Tesla

Tesla heeft in mei 2021 wereldwijd inmiddels 25.000 snellaadpalen, waarvan zo’n dertig snellaadlocaties in Nederland, met meerdere palen. In Europa heeft Tesla inmiddels 350 Superchargers. In Nederland zijn de Superchargers te vinden in Amsterdam, Apeldoorn, Dordrecht, Drachten, Duiven, Eindhoven, Hoorn, Oosterhout en Zwolle.  Bij de zestien Tesla Supercharger-stations in Nederland kost elektrisch snelladen nu 25 cent per kWh in plaats van 20 cent. Op een kWh kan een elektrische auto zo’n 4 kilometer rijden. Tesla heeft het snelladen in sommige regio’s verdubbeld. Belgen betalen sinds kort bijvoorbeeld 28 cent in plaats van 23. Een extra verhoging van nog eens 10 procent werd teruggedraaid na protesten.

The New Motion

The New Motion is de grootste aanbieder van laadpassen in Nederland. In heel Europa heeft het bedrijf zo’n 30.000 eigen pashouders. Ook Fastned heeft zich bij The New motion aangesloten. Eerder werden de MultiTankCard en de Travelcard al gekoppeld aan het snellaad netwerk van Fastned. Er waren al tientallen snellaad stations van The New Motion, maar die werden vanwege onoplosbare technische problemen allemaal ontmanteld. The New Motion is nu nieuwe laadpalen aan het plaatsen en de eerste snellader (50kw DC) voor de Tesla Model S. werd 13 februari 2014 in gebruik genomen aan de A2 bij Breukelen (pompstation Haarrijn). The New Motion wil 5.000 oplaadpunten plaatsen in Nederland en werkt hiervoor samen met Comfort Partners en BAM. De oprichter is Ritsaart van Montfrans. Het project werd tot dusver gefinancierd door Ruud Koornstra van Tendris Holding. Het bedrijf nam in 2014 zijn tienduizendste laadpunt in gebruik. Voor IKEA Nederland installeert het bedrijf laadpunten bij alle Nederlandse vestigingen. Op deze laadpunten kan elke elektrische en plug-in hybride auto op optimaal vermogen laden. IKEA Zwolle en IKEA Utrecht zijn de eerste vestigingen in Nederland die elk 4 laadpunten in gebruik hebben genomen. Bij IKEA Haarlem zijn op 24 juni 2016 de nieuwe laadpunten geïnstalleerd. Het streven is binnen een jaar alle vestigingen te voorzien. Elke IKEA vestiging krijgt minstens vier laadpunten. Auto-importeur Autobinck, het Franse bouwconcern Egis en bestaande aandeelhouders hebben bijgedragen aan een investeringsronde om uit te kunnen breiden in Frankrijk, Duitsland en Engeland. Ondanks dikke subsidies, ruim 30.000 oplaadpunten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, de uitgifte van ruim 100.000 laadpassen en een omzet van 13 miljoen euro maakt het in 2009 opgerichte bedrijf nog steeds verlies. NewMotion heeft 90 werknemers.

De laadpalen verbruiken veel energie. Op moment dat er te weinig energie wordt opgewekt om aan de vraag te kunnen voldoen gaan de laadpalen iets minder stroom verbruiken. Als er te veel energie wordt opgewekt worden de auto’s juist iets sneller opgeladen. Hiermee moeten de elektrische auto’s als buffer gaan werken om pieken en dalen in de energievoorziening op te vangen. Op het moment dat het mechanisme in werking treedt, krijgt een auto gedurende een kwartier 10 procent minder stroom door ze nieuwe laad- en energievoorzieningsmethode. Opnieuw zijn onderdelen van Tendris Holding die investeerden in de verwerking van algensoorten begin maart 2017 failliet gegaan. Shell kwam als nieuwe investeerder dus net op tijd.

De snellader voor de Tesla is onderdeel van snelladers van MisterGreen Electric Lease en niet van de ‘Supercharger’ van Tesla zelf. Travelcard Nederland exploiteert deze snellader, die te gebruiken is door middel van de speciaal door Tesla Motors ontwikkelde CHAdeMo adapter.

Wat kost opladen?

Het starttarief bij laadstations varieert van 12 eurocent tot twee euro. Ook het laadtarief zelf fluctueert enorm van 72 eurocent per kilowattuur tot wel 0,90 eurocent. Laadpunten voor thuis of op de zaak zijn er in verschillende soorten, met prijzen vanaf 800 euro en oplopend tot ruim 3.000 euro (ex. BTW). 

Een accupakket voor een tesla S kost zo’n 46.000 euro. Leaseprijzen van batterijpakketten beginnen bij 79 euro per maand, maar de auto mag dan niet meer dan 12.000 kilometer per jaar op de accu’s rijden. Daar komt ook nog ruim 9 euro aan verzekeringskosten bij. De leveranciers hebben vooralsnog een monopoly positie en zeggen geen invloed te hebben op de tarieven die de exploitanten van laadpunten zullen gaan hanteren. De tarieven worden, zeker bij groen laden, steeds hoger en zijn voor hybride rijders nu al niet meer rendabel waardoor er meestal op brandstof wordt gereden en er alleen geprofiteerd wordt van de subsidie op de aankoop, de motorrijtuigenbelasting en de bijtelling. Om het trage laden te ondervangen werd geëxperimenteerd met accu-omwisselstations zoals op Schiphol, maar deze ging al snel failliet. Daarom komt Star Engines met de ‘jerre.e’, een soort jerrycan (generator) met brandstof, met deze noodvoorziening kun je nog 100 kilometer rijden wanneer je stroom op blijkt.

Wie een elektrische auto’s heeft, zou die in de daluren moeten opladen. Dat wil Smart Charging van MRA-Elektrisch, een samenwerkingsproject van overheden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Opladen in de daluren is goedkoper en bovendien milieuvriendelijker, meldt de organisatie vrijdag. Met een tweejarige proef in Alkmaar, Heiloo en Wijdemeren wil de organisatie het opladen in daluren  stimuleren. Elektrische auto’s die tussen 17.00 uur en 20.00 uur aan een laadpaal worden gezet, worden pas opgeladen vanaf 20.00 uur als de energievraag afneemt. Volgens MRA-worden de meeste auto’s aan het einde van de middag en het begin van de avond aan de laadpaal aangesloten, waardoor het elektriciteitsnetwerk zwaar wordt belast. De gebruiker zou zo op jaarbasis gemiddeld 200 euro kunnen besparen. Wil een bestuurder de auto toch opladen in de piekuren dan is opladen met een speciale app te activeren.

Accu’s

De garantietermijn voor de batterij van een volledig elektrische auto is op dit moment veelal gemiddeld acht jaar met een maximum kilometrage van 100.000 km. De garantie en de daarbij behorende garantievoorwaarden op het voertuig worden in principe overgedragen aan een nieuwe eigenaar van het voertuig. De restwaarde heeft te maken met batterij-degradatie. Alles wat onder de 80 procent capaciteit zit, wordt gezien als total-loss. Daarnaast geeft een aantal fabrikanten een afzonderlijk huurcontract voor de accu af, waarbij de minimale accucapaciteit over de looptijd van het huurcontract wordt gegarandeerd. Dit huurcontract is ook overdraagbaar. Enkele merkdealers bieden op basis van de voorschriften van de fabrikant – al dan niet tegen een geringe vergoeding – een zogenaamde health check voor de accu aan. Daarnaast richt het Nederland Normalisatie Instituut (NEN) een werkgroep op die gaat werken aan een gecertificeerde accucheck die universeel toepasbaar is

Actieradius

Het grootste probleem bij elektrisch rijden is dat de laadpalen vaak defect of bezet en duur zijn. Daarbij duurt een normale oplaadbeurt wel zes tot acht uur.  Snelladers kunnen een batterij van 85 kilowattuur in ongeveer dertig minuten voor tachtig procent her opladen. Gebruikers van de laadstations laten hun wagen tijdens het herladen achter en gaan ondertussen een boodschap doen, ergens wat drinken of op visite, terwijl achter hen de rij aangroeit. Vooral in de Verenigde Staten is dit een groot probleem, maar ook hier staat de snellader in Zuid Oost meestal vol met Schiphol taxi’s. Ter voorkoming hiervan wordt nu overal stekkergeld berekend.

Ontwikkelingen

De Nanyang Technological University ontwikkelt een accu die in twee minuten al voor 70 procent opgeladen kan worden en die een levensduur heeft van twintig jaar. Het negatieve deel van de accu dat nu nog wordt gemaakt van grafiet is hierbij vervangen door een gel van titaandioxide. De nieuwe batterij kan 10.000 keer opgeladen kan worden en heeft dus een veel langere levensduur. De verwachting is dat de nieuwe accu in twee jaar op de markt komt. De universiteit was jaren geleden ook de ontwikkelaar van de huidige lithium-grafiet-technologie.

Advanced metallurgical Group (AMG) bouwt in Brazilië bij zijn Mibra-mijn een fabriek voor de productie van lithium. Met de bouw is een investering van 50 miljoen dollar gemoeid waarna er 90.000 ton per jaar kan worden geproduceerd wat kan worden uitgebreid tot 140.000 ton. De fabriek moet eind 2017 klaar zijn.

Taxibedrijf Willemse de Koning zette voor Utrecht en omgeving al vanaf eind 2019 tachtig elektrische Mercedes E VITO’s in.  De Busjes met een actieradius van 160 km zijn specifiek ingezet op het leerlingenvervoer. Bij de aanbesteding genoten aanbieders met dergelijk vervoer de voorkeur. De busjes hebben een 41,4 kWh accupakket en leveren een vermogen van 84 kW en hebben 300 Nm koppel, De E Vito is het eerste volledig elektrische model van de Mercedes Benz Vans.

Het Duitse autoverhuurbedrijf Sixt is voornemens om in de komende zes jaar tot 100.000 elektrische auto’s te kopen van de Chinese producent BYD. De auto’s zullen worden toegevoegd aan de vloot van Sixt in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De eerste bestelling bestaat uit enkele duizenden auto’s, waarvan sommige dit jaar al de weg op gaan, aldus Sixt. De rest van de auto’s wordt geleverd in de jaren tot en met 2028. Sixt wil dat in 2030 70 tot 90 procent van de vloot uit elektrische auto’s bestaat. 

De London Taxi Company (eigendom van het Chinese Geely/Volvo) heeft een nieuwe fabriek geopend in het Britse Coventry om elektrische taxi’s en bestelbusjes te produceren. De fabriek kost 376 miljoen euro, waarvan 92 miljoen euro gesubsidieerd wordt. Taxichauffeurs krijgen een subsidie van 8.700 euro. Vanaf januari 2018 moeten alle zwarte taxi’s in het Verenigd Koninkrijk een elektrische aandrijflijn hebben en al dit jaar gaan de eerste LTC taxi’s de weg op. Robots lijmen de verschillende onderdelen van de carrosserie aan elkaar. De fabriek draait op slechts 250 werknemers. De taxi’s krijgen een range-extender op brandstof.  De fabriek verwacht per jaar zo’n 20.000 taxi’s te kunnen bouwen en verkopen. De taxi’s krijgen een door Volvo geleverd platform met bijpassende aandrijflijn en die zal een stuk lichter zijn dan die welke nu in de taxi’s van het bedrijf worden geleverd.

Tussen Helmond en Eindhoven reden zondag 26 maart 2017 p de A270 een lange stoet elektrische voertuigen.  Aan de wereldrecordpoging van langste stoet elektrische voertuigen deden 746 voertuigen mee. Het oude record werd 2015 in Berlijn gevestigd met 577 voertuigen. De route in Noord-Brabant was 3,6 kilometer lang en ging van Helmond naar Eindhoven. De snelweg werd speciaal voor de recordpoging afgesloten.

Vanaf oktober staan er in Amsterdam honderd volledig elektrische deelauto’s van Hyundai die je met een app kunt vinden en boeken. De Hyundai Ioniqs zijn goedkoper en voor vijf personen en je kunt er meer dan 200 kilometer mee rijden. Car2go met Daimler als grootaandeelhouder heeft een dergelijke dienst ook al enige jaren. De Smarts komen tot 145 kilometer. Registreren kost 10 euro en vervolgens betaal je 25 cent per minuut, 12 euro per uur ofwel 60 euro per dag. Het eigen risico is 250 euro. Bij Car2Go kost dit 31 cent per minuut, 14,90 euro per uur ofwel 79 euro per dag + 31 cent per kilometer extra boven de 51 kilometer. De deelauto kun je op vrijwel alle betaalde parkeerplaatsen in Amsterdam achterlaten en verzekering en opladen van de auto zijn bij de prijs inbegrepen. Het project is ook promotie voor de verkoop van de elektrische voertuigen.

Amber

Amber wil in de regio Eindhoven een proef uitvoeren met Zelfrijdende auto’s op busbanen. De elektrische auto’s worden gebruikt voor de autodeel-service van het bedrijf, genaamd Amber Mobility. De medewerkers hoeven de auto dan niet zelf meer op te halen. Amber haalde 500.000 euro aan investeringen en subsidies op om uit te breiden naar Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Een grote investering werd gedaan door investeerder Jan Scholt, die zich ook al bereid heeft verklaart om bij de volgende investeringsronde volgend jaar ook weer mee te zullen doen. Amber heeft tot nog toe 45 gebruikers. Amber-ceo Steven Nelemans werkt bij voorkeur met de BMW i3. Gebruikers kunnen via een app een elektrische deelauto reserveren. Met  een maandabonnement kost dat 120 euro voor de eerste tien uur en 8 euro voor alle daaropvolgende uren.

TecforRec

Twee studenten hebben in opdracht van de gemeente Venlo via het bedrijf TecforRec een streetpluglader ontwikkeld die je met een app op je smartphone uit de grond kan laten komen. Weer ingeklapt is de Streetplug net zo groot als twee stoeptegels. De streetplug wordt gepresenteerd op de de E-Carte beurs in München nadat op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade het product ook al te zien was op de burgemeesterbeurs in Parijs en is genomineerd voor de Accenture Innovation Awards. De twee studenten zijn  afgestudeerd en ingelijfd door TecforRec, dat voor de ontwikkeling het zusterbedrijf Streeplug oprichtte, waar ze met zeven werknemers werken aan de verdere productie van 25 laders voor gemeentes in Nederland. In de loop van 2017 moet de Streetplug op de Nederlandse markt komen om daarna zo snel mogelijk uit te breiden naar West-Europa. De streetplug gaat 2600 euro kosten.

TIOC

The Internet of Cars (TIOC) heeft een bod op de lege beurshuls Docdata uitgebracht. De onderneming, die wordt geleid door de oprichters van leenautobedrijf Greenwheels, biedt € 0,20 contant per uitstaand aandeel Docdata. Eerder mislukte een overname van Cocoondd. TIOC wil brandstof- en parkeerkostenbesparende app diensten leveren aan met internet verbonden auto’s. TIOC heeft al overeenstemming bereikt met een aantal aandeelhouders van Docdata, die gezamenlijk een aandelenbelang vertegenwoordigen van 50,01 procent. De aanmeldingstermijn van het bod start op 9 november en eindigt op 3 januari. Docdata beslist op 21 december op een buitengewone aandeelhoudersvergadering over het bod.

Elektrische taxi- en koeriersdiensten

Via de RTC/RMC worden circa veertig Londonse Black Cabs TX ingezet. Holland Casino, MN, FMO, World Forum en hotels zoals het Kurhaus en NH-hotels gaan in de toekomst voornamelijk elektrische taxi’s oproepen voor gasten en werknemers. HTMC gaat in 2018 tien volledig elektrische auto’s aanschaffen en Hofstad zes. De Black Cabs worden door RTC/RMC aangeschaft en geïmporteerd bij een fabriek in het Engelse Birmingham. In totaal worden enkele honderden taxi’s door Green Roads geïmporteerd want behalve in Den Haag komen de taxi’s ook in Rotterdam en Amsterdam te rijden.

De BIOS-groep heeft voor de 71 Tesla Model S. en de 167 van BBF in een bedrijfspand aan de Capronilaan 6 te Schiphol-Rijk een Power Grid Management systeem in gebruik genomen, die volledig wordt gevoed met windenergie. Het station bevat 64 laadpunten van 22kWh Fast Chargers die een lege accu in vier uur kan opladen. Ook op Schiphol worden door taxibedrijven (Bios, BBF en WdK) vanwege de aantrekkelijke subsidie en versoepelde regelgeving 108 elektrische Tesla’s ingezet. Omdat de taxi’s meerdere keren per dienst opgeladen moeten worden en de laders wanneer ze tegelijk gebruikt worden enorm veel stroom verbruiken is er eigenlijk een kostbare industriële transformator nodig. Cohere heeft in plaats daarvan samen met de TU Delft een verdeelsysteem ontwikkeld en het door BAM laten plaatsen. Vier DC-snelladers van 60 kW worden qua verbruik afgestemd met de twintig normale AC-laders van 22 kw. De normale laders krijgen dan minder capaciteit toebedeeld zodat de snelladers gebruikt kunnen worden.

TNT gaat met 7 elektrische bestelbussen in en rond Amsterdam en Rotterdam de koeriersdiensten verzorgen. De elektrische bussen komen in plaats van de dieselbussen die nu worden gebruikt. Op jaarbasis verbruiken de bussen 24.000 liter diesel. Na TNT, UPS, Deli XL en Heineken is nu ook Lidl en Albert Heijn een pilot gestart met elektrische vrachtwagens.

TCA wil via een leaseconstructie bij Athlon voor de aangesloten chauffeurs in twee jaar tijd het aantal elektrische taxi’s uitbreiden tot 250 stuks. Er rijden er nu al circa 100 in het rond. In 2025 moeten alle aangesloten taxi’s uitstootvrij zijn. TCA ging hiervoor een samenwerking aan met Nissan, Hyundai en Mercedes-Benz. Behalve met Hyundai Ioniqs wordt ook gereden met Nissan Leaf of Mercedes B-klasse Electric. De taxi’s hebben een actieradius van 150 tot 200 kilometer. De operationele lease voor de Hyundai kost vanaf 597 euro per maand. De leaseconstructie is inclusief reparaties, onderhoud, verzekering en banden. Momenteel zijn er zo’n 1.500 taxichauffeurs bij TCA aangesloten. De Gemeente Amsterdam blijft de regels aanscherpen, zo worden steeds meer standplaatsen alleen beschikbaar voor elektrische taxi’s.

In Thailand lanceerde Dennis Harte van Tuk Tuk Factory in 2009 een elektrische Tuk Tuk. In 2016 rolden er 340 elektrische tuktuks uit zijn fabriek  die nu rondrijden in meer dan dertig landen, van Amerika tot Nieuw-Zeeland en zelfs in Iran. Het bedrijf haalde een omzet van € 4,3 miljoen. In 2017 werd bijna €2,5 miljoen opgehaald via de mkb-beurs NPEX. In augustus kan hiermee een nieuwe fabriek in Thailand opgezet worden om zo de productie te kunnen verhogen naar 60 tot 80 Tuk Tuks per maand.

Gevaren en ongevallen

Een elektrische Stints bakfiets met 5 kinderen sloeg 20 september 2018 op hol bij een spoorwegovergang in Oss. Remmen bleek onmogelijk en de bakfiets reed dwars door de slagboom heen en raakte de passerende trein. Vier kinderen overleefden het niet en een van hen raakte net als de bestuurster zwaar gewond. Er zijn een kleine 3500 stints in Nederland waarmee wekelijks tussen de 50.000 tot 60.000 kinderen werden vervoerd. De Stints mochten van de ILT niet meer de weg op en het bedrijf moest het faillissement aanvragen. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), die de keuring van vervoersmiddelen uitvoert, en de ambtenaren van het ministerie lieten de stint de weg op gaan terwijl ze wisten dat uit de keuring bleek dat de Stint niet deugde en een te lange remweg had en dus feitelijk helemaal niet de weg op mocht. Bij de keuring werd een verkeerde berekening gebruikt op basis van concepteisen, die later helemaal niet bleken te kloppen. Dat wisten het ministerie en de RDW al in het voorjaar van 2011, maar toch hielden ze niet tegen dat de stint in september van dat jaar met de verkeerde eisen door de keuring kwam waardoor de fabrikant mocht produceren. Uit de eerste onderzoeksresultaten bleek al dat de Stint stil kon vallen of niet meer remt. Wanneer een stroomkabel breekt, versnelt het apparaat, terwijl de gashendel niet meer werkt. De handrem is dan niet sterk genoeg om te stoppen en alleen door het contact om te draaien, komt de kar dan tot stilstand. Dat de stint niet aan de eisen voldeed, wist minister Van Nieuwenhuizen. Maar het document met daarin de verkeerde eisen hield ze achter voor de Tweede Kamer.  Pas in juli 2020 kwam uitsluitsel over oorzaak en gevolg. Volgens het OM heeft de bestuurster van de elektronische bolderkar alles geprobeerd om te remmen voor de spoorwegovergang, maar reageerde het voertuig desondanks niet op haar handelingen. Zo bleek de bijrem van het voertuig niet sterk genoeg. De exacte oorzaak van het ongeluk is volgens het OM niet te achterhalen. Van een storing van de motor lijkt geen sprake te zijn geweest. Ook de invloed van straling op de werking ervan is uitgesloten. Volgens het OM valt de bestuurster niets te verwijten. Aangezien de bestuurster tijdens het ongeluk aan het werk was voor een kinderdagverblijf, heeft justitie ook gekeken of haar werkgever iets te verwijten valt. Dat blijkt niet het geval. Het bedrijf hield zich aan de regels en had leidsters die met het voertuig reden ook geïnstrueerd.  Er is onder meer gekeken naar de veiligheid van het product en of de fabrikant bekend was met problemen van zijn product. Het OM kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de fabrikant niet voor het ongeval op de hoogte was van de problemen die speelde bij het ongeluk. Het strafrechtelijk onderzoek naar de fabrikant loopt nog. Direct na het ongeluk rees er twijfel over de veiligheid van de Stint. Na het ongeluk met de Stint kwamen ook andere incidenten naar boven. Uit onderzoek van het NFI blijkt dat die losstaan van het incident in Oss en dus ook een andere oorzaak hebben. Uit onderzoek van TNO kwamen gebreken naar voren, onder meer met de rem. Sindsdien werkt de fabrikant aan een nieuwe versie van de Stint, onder de naam BSO bus. Het ministerie had de Stint laten keuren op basis van verkeerde eisen, waardoor het voertuig werd goedgekeurd. Afgelopen herfst bood minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een emotioneel betoog alsnog haar excuses aan voor de fouten die in het verleden door haar ministerie zijn gemaakt. “De veiligheid stond niet voorop”, zei ze in de Tweede Kamer. De afgelopen anderhalf jaar heeft de fabrikant van de Stint gewerkt aan een vernieuwde versie. De RDW heeft het voertuig inmiddels gekeurd en TNO heeft ook een veiligheidsonderzoek uitgevoerd. Op verzoek van de minister kijkt het SWOV nu naar die onderzoeken. In de vernieuwde versie is plaats voor maximaal 10 kinderen. De BSO bus heeft een extra rem en een steun voor de bestuurder, zodat deze minder wankel staat. Wanneer de BSO bus de weg op mag, is nog niet bekend.

Boeing waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om geen grote hoeveelheden lithiumbatterijen meer te vervoeren in passagiersvliegtuigen, vanwege het grotere risico op brand. Grote hoeveelheden, dicht op elkaar verpakte batterijen vormen een risico omdat blusmethoden in vliegtuigen niet zouden werken tegen een grote (chemische) brand als gevolg van lekkende batterijen. Delta Air Lines, British Airways, Singapore Airlines en Air France zouden inmiddels al gestopt zijn met het vervoer van de batterijen. De International Civil Aviation Organization (ICAO) en de vliegtuigindustrie onderzoeken blusmethoden om de risico’s te beperken.

Een explosie van een accu van een elektrische fiets heeft begin februari 2017 een grote brand veroorzaakt in een parkeergarage in het centrum van de Duitse stad Hannover.

Half juni vloog een Tesla S op een boulevard in Los Angeles spontaan in brand. Dankzij waarschuwingen van andere weggebruikers kon de bestuurder de auto aan de kant zetten en op tijd uitstappen. Enkele jaren geleden gebeurde dat regelmatig doordat losliggend vuil dat door de banden tegen de onderkant van de auto aan werd geslingerd de accu’s beschadigden.  Sindsdien is een versterkte bodem aangebracht. NTSB onderzoekt waarom meerdere  verongelukte Tesla’s soms dagen na een ongeval opnieuw in brand vlogen.


Apple

Een team van 22 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven wonnen in de VS de ‘Best Technology Achievement’ technologieprijs voor een gezinsauto op zonne-energie. De “Stella” werd al in 2013 gepresenteerd en won de cruiser-klasse bij de World Solar Challenge in Australië. In oktober 2013. De wagen scoorde toen het beste in het totaalklassement, dat wordt bepaald door tijdsduur, bijladen van het elektrische net, het aantal inzittenden en een jurybeoordeling. De Stella is de eerste gezinsauto die volledig op zonne-energie rijdt.

Apple komt met een eigen elektrische auto en zette 1.800 ingenieurs in om in 2019 een zelfrijdende Apple auto gereed te hebben. Er was al een team van ongeveer 600 mensen die aan Project “Titan” werken. De twee grootste bedrijven ter wereld Apple en Google ontwikkelden samen de Google Auto. Google Auto LLC werd in 2011 opgericht en test zelfrijdende auto’s op de openbare weg. Het Titan project loopt al sinds 2014 toen een eerste ontwerp werd gemaakt. Het project wordt geleid door Doug Field, een veteraan van Apple die ook bij Tesla heeft gewerkt. Apple wil van een nieuw soort batterijen gebruik gaan maken en zou ook zelfstandig moeten kunnen rijden. De Apple Car rijdt echter voorlopig nog niet over de weg. Topman Craig Federighi is  sceptisch over het hele project. Apple ceo Tim Cook houdt toezicht, maar komt volgens enkele werknemers maar zelden in de kantoren. De Apple Car moet uit zichzelf rijden, maar dat valt nog niet mee. Tijdens een testrit in augustus 2021 zouden de auto’s nog veel moeite hebben gehad om door de straten te navigeren. De auto’s reden tegen de stoep aan en wisten niet in de juiste laan te blijven bij kruispunten. Eerder dit jaar reed een testauto bijna een jogger aan. De software van de auto identificeerde de jogger aanvankelijk als ‘stilstaand object’, daarna als ‘stilstaand persoon’ en daarna als ‘bewegende voetganger’. Alsnog moest de mens in de auto hard op de rem trappen, waarna de auto vlak voor de persoon tot stilstand kwam. 

Arrival

De Britse startup Arrival heeft als eerste model een elektrische bestelwagen en heeft er ook al 10.000 hiervan verkocht aan UPS. De nieuwe “Beta Van” ziet er opvallend en modern uit. De voorzijde is een meer klassieke neus met een grote voorruit en het portier van de bestuurder is een schuifdeur. Arrival Van elektrische bestelwagen gaat ook samenwerken met Uber voor een elektrische taxi. De officiële marktintroductie is gepland voor 2022. Arrival maakt de belangrijkste componenten in eigen huis  met de focus op standaardisatie, laag gewicht en robuustheid. Bijzonder is dat Arrival van plan is om de ontwikkelde technologie te verzamelen in zogenaamde microfabrieken, waarvan er tegen 2026 wereldwijd 1000 zullen worden gecreëerd. De Arrival van komt met 44 tot 130 kWh. pakketten  en de grootste accu moet een actieradius van 200 kilometer krijgen. Arrival benadrukt dat veel bezorgdiensten in een zeer klein gebied werken zodat de bestelwagens tijdens hun rit maar heel korte afstanden afleggen. Arrival heeft het Zuid-Koreaanse Hyundai en het Amerikaanse UPS als mega investeerder. Hyundai investeerde 100 miljoen in Arrival, UPS investeerder een onbekend bedrag en bestelde 10.000 bestelauto’s.

Audi zie Volkswagen

BMW

BMW introduceerde op de IAA in Frankfurt in september 2017 een volledig elektrische 3 Serie. BMW liet Intel en het Israëlische software-ontwikkelaar Mobileye helpen met het ontwikkelen van hun Zelfrijdende auto’s. Mobileye werkt ook al samen met Tesla en General Motors en ontwikkelde software waarmee voertuigen snel kunnen reageren op wegsituaties zonder dat de bestuurder zelf hoeft in te grijpen. De BMW i3 werd een elektrische stadsauto, gebouwd van lichte, recyclebare materialen. De actieradius voor gebruik in de stad voldoet, maar voor langere ritten heb je feitelijk de versie met de range extender nodig die 4.400 euro extra kost. De I3 was een compleet nieuw model en een ontwerp van Adriaan van Hooydonk. Er is met koolstofvezel versterkt kunststof (carbon) toegepast in combinatie met aluminium. De auto weegt daardoor slechts 1.195 kg. De accu’s wegen 240 kilo en zijn weggewerkt in de aluminium bodem. De BMW i3 kost vanaf 35.500 euro. De i3 staat op opvallend smalle banden en de actieradius is zo’n 130 kilometer wat je kunt beïnvloeden met een comfort drukknop op de middenconsole waardoor de enige tientallen kilometers kunt oprekken. in de Eco-stand naar zo’n 160 kilometer en in de Eco-Pro 200 kilometer, maar dan gaat de airco uit en rijdt de auto nog maar 90 km per uur. Wanneer het vriest is de actieradius nog maar zo’n 95 kilometer. De i3 heeft een kleine benzinemotor met een negen liter brandstof thuiskom tankje. De BMW i3 scoorde in de onafhankelijke Euro NCAP crashtest 4 van de maximaal haalbare 5 sterren omdat bij een aanrijding met een voetganger de motorkap niet omhoog gaat waarmee de verwondingen kunnen verminderen. De BMW i8 wordt  in 2022 volledig elektrisch met drie elektromotoren en een vermogen van ongeveer 750 pk. Op dit moment heeft de plug-in hybride i8 een totale actieradius van 500 kilometer. Een nieuwe i8 van 160.000 euro is 25 maart 2019 spontaan in brand gevlogen in een showroom in Breda en moest 24 uur lang ondergedompeld worden in een grote container met water om het vuur helemaal uit te krijgen. De auto is door een technisch mankement in brand gevlogen. De volledig elektrische BMW i8 moet dezelfde range krijgen met een accupakket die waarschijnlijk groter is dan 70 kWh. BMW komt tot 2025 met 25 modellen auto’s met een elektrische aandrijving. De eerste wordt in 2020 geïntroduceerd. 12 van deze 25 modellen zullen volledig elektrisch worden. Naast de i4 en iNext komen er nog eens vier extra volledig elektrische modellen de komende jaren, zoals elektrische versies van de 3-Serie en de 5-Serie. De elektrische 3-Serie zal gebaseerd zijn op de huidige modelserie, die in 2019 op de markt kwam. De auto neemt de benaming van de huidige i3 over, die sinds 2013 op de markt is. De nieuwe i3 zal in China worden gebouwd. Met de komst van een volledig elektrische 3-Serie zet BMW zijn strategie door om van elk model een benzine- of dieselversie te hebben, een uitvoering met plug-in hybryde aandrijflijn en een volledig elektrische variant. De BMW iX3, die in januari op de markt komt, is daar het eerste voorbeeld van. Ook van aanstaande generatie BMW 7-Serie komt een geheel elektrische versie, net als van de volgende BMW 5-Serie. Ook de toekomstige iNEXT X1 en iX5 en de X7 zullen elektrisch worden. De iNext krijgt ene actieradius van 620 km.

BYD

De Chinese BYD  bestaat al ruim twintig jaar. BYD begon als producent van accu’s maar maakt sinds 2002 voor de zakelijke markt ook auto’s. De afkorting BYD staat voor “Build Your Dreams”. De volledig elektrische BYD heeft een actieradius van 300 kilometer en is uitgerust met een accu die binnen slechts twee uur laad en dan al weer op zijn volledige vermogen zit. Deze speciale Fe-accu is uiteraard door BYD zelf ontwikkeld. De Chinese autofabrikant zet het model namelijk wereldwijd in als taxi en verkoopt er veel aan Uber voor gebruik in Engeland. Vooral voor grote personenbussen is BYD marktleider in Europa.

Byton

China komt voor 45.000 euro in 2021 met de Byton M. De auto heeft beeldschermen over de hele breedte van de auto en ook achterin.

Changzhou Xili Vehicle Co

Changzhou biedt voor 840 euro een elektrische auto aan via Alibaba. De tweezitter met een elektrische aandrijving is ontworpen om aan de meest elementaire mobiliteitsbehoeften te voldoen. De snelweg kun je er niet mee op, want qua paardenkrachten is de 1,1 pk sterke elektro-auto meer een speel autootje voor op eigen terrein. De Chang Li is 2,50 meter lang, 1,50 meter breed en 1,80 meter hoog. Hij weegt 323 kg en het laadvermogen bedraagt 300 kilogram. De auto heeft onafhankelijke wielophanging en trommelremmen en je stuurt met een motorstuur.  Tegen meerprijs is er een 1000 of 1200 watt motor verkrijgbaar. Dat komt overeen met 1,4 of 1,6 pk. Hiermee kan de achterwiel aangedreven auto een topsnelheid van maximaal 30 km/u halen en kan deze een hellingshoek van 30 graden aan. De actieradius is tussen de 40 en 100 kilometer. Een driezitter is verkrijgbaar vanaf 1350 euro en een versie voor taxidiensten kost minimaal  1500 euro. Het kleine elektrische voertuig is ook niet bedoeld voor de openbare weg, maar meer voor grote privé- en bedrijfsterreinen.

Chevrolet

De Chevrolet Bolt gaat binnenkort in de VS netto over de toonbank voor slechts 30 duizend dollar. De Bolt heeft een actieradius van 238 mijl en kopers ontvangen 7.500 dollar belastingvoordeel op het bruto 37.500 dollar kostende model.

Dacia

Dacia heeft de Spring Electric, die in de tweede helft van 2021 op de markt komt en moet de goedkoopste elektrische auto van Europa worden. Het is een aangepaste versie van de Renault K-ZE en die is weer een elektrische versie van de specifiek voor groeimarkten ontwikkelde Renault Kwid. De Dacia Spring Electric is een 3,73 meter korte vijfdeurs hatchback die 1,62 meter breed en 1,51 meter hoog is. De kleine elektrische auto heeft een 44 pk en 125 Nm sterke elektromotor, die is gekoppeld aan een 26,8 kWh groot accupakket met een actieradius van 225 kilometer en een topsnelheid van 125 kilometer per uur. Aan een 30 kW DC-lader is het pakket in minder dan een uur tot 80 procent van zijn kunnen vol te laden. Aan een 7,4 kW wallbox heb je 5 uur nodig om het pakket helemaal vol te krijgen. Aan een 3,7 kW wallbox duurt het 8,5 uur om een lege batterij weer volledig op te laden. Er komen twee uitvoeringen, één waarbij de accu in de aanschafprijs is doorberekend en één waarbij je het accupakket huurt. De basisprijs zal vermoedelijk onder de 20.000 euro uitkomen.

Daf en VDL

De Nederlandse vrachtautofabrikanten VDL en DAF hebben 16 mei 2018 hun eerste elektrische vrachtwagen onthuld die op een enkele batterijlading een actieradius van ongeveer 100 kilometer heeft. De motor van het voertuig heeft een vermogen van 210 kW (286 pk). De accu kan met een snellader binnen een half uur helemaal vol zijn.  Normaal laden duurt anderhalf uur. De vrachtwagen werd gezamenlijk onder de naam van zowel VDL als DAF gepresenteerd en wordt verkocht door DAF.

Elextra

Elextra Cars komt met een exclusieve vierwiel aangedreven elektrosedan. 0-100 km/h doet hij in 2,3 tellen. Er worden in eerste instantie honderd exemplaren van de in Zwitserland ontworpen auto gebouwd. De productie zal plaatsvinden in Stuttgart. De achterkant van de auto lijkt op de Bugatti Chiron en aan de achterkant komt er een enorme achterlichtunit.

Ferrari

Ferrari wil over drie jaar dat zes op de tien auto’s die ze produceren elektrisch of semi-elektrisch rijden. Om dat mogelijk te maken investeert het bedrijf 4,4 miljard euro in de verdere ontwikkeling van de elektrische modellen.

Faraday Future

De FF91 van Faraday Future krijgt een vermogen van 1050 pk en een bereik van ruim 600 km. De elektrische auto trekt op van 0 naar 100 km/u in 2,4 seconden en de accu zal sneller op kunnen laden dan die van andere elektrische auto’s. Reserveren van een van de te fabriceren 300 FF 91-modellen is mogelijk voor een borgsom van 5000 dollar. De levering vindt pas in 2018 plaats. De eerste FF 91 wordt in maart via een veiling verkocht. De FF 91 kan zijn eigen parkeerplek zoeken en daar ook zelf kunnen inparkeren. De auto beschikt voor de autonome functies over 10 camera’s aan de voor- en achterkant, 13 radars, 12 ultrasonische sensoren en een 3D LIDAR-sensor, die met behulp van lasers de afstand tot objecten bepaalt.

Fisker

De Fisker Karma is een Finse premium plug-in range-extended elektrische luxe sport sedan. De Karma werd in de VS op de markt gezet door Fisker Automotive in 2012 en geproduceerd door Valmet Automotive in Finland. De actieradius is 51 km en de sedan kostte vanaf $ 102.000 voor het basismodel (EcoStandard) , $ 110.000 voor de EcoSport en $ 116.000 voor de “Animal Free” EcoChic. De productie werd in november 2012 gestaakt toen eerst de batterij leverancier failliet ging en daarna Fisker Automotive in november 2013. Het bedrijf werd verkocht aan Hybrid Technology LLC voor $ 25 miljoen. In september 2016 begon de nieuwe eigenaar de Wanxiang Group onder de merknaam Karma Automotive met een herintroductie van de Fisker Karma die de Karma Revero werd genoemd. Met de Fisker EMotion is Fisker Inc. komt het bedrijf 17 augustus met de uit koolstofvezel en aluminium opgebouwde Revero. De Nieuw karma is zo’n 20 procent lichter dan een conventionele auto van dit formaat. De elektrische EMotion zou een actieradius hebben van 644 kilometer en een topsnelheid van 260 km/h. In de VS kost de EMotion 129.900 dollar, omgerekend 116.000 euro. De Chinese Wanxiang Group veranderde de merknaam Fisker in Karma. De Karma zelf, Fiskers eerste en enige model, heet voortaan Revero. Henrik Fisker is terug als CEO van dit nieuwe merk. In juni 2017 brandde een Fisker Karma langs de N11 bij Bodegraven snelweg binnen 1 minuut tot de grond af nadat de airco ontbrandde. In de VS was in 2012 ook al een Fisker spontaan afgebrand. Bij een tropische storm vlogen door het zoute water in oktober 2012 nog eens 338 Fiskers tegelijk in brand. Henrik Fisker heeft nu de Ocean aangekondigd. Een auto die in 2022 leverbaar zou moeten zijn met een accu van 80kWu. De nieuwe ondergrens voor accu’s ligt op 60 kWu. En in het hogere segment ligt de bovengrens op dit moment bij 100 kWu. De Fisker Ocean heeft met een bereik van 400 tot 480 kilometer een vanaf prijs 38.000 dollar.

Ford

Ford stopt over vijf jaar met het verkopen van benzine- en dieselauto’s in Europa. Vanaf dat moment zijn alleen nog plug-in hybrides of volledig elektrische modellen verkrijgbaar. In 2030 verdwijnen ook de hybrides en zullen er alleen nog volledig elektrische auto’s worden verkocht. Ford gaat 4,1 miljard euro investeren in de ontwikkeling en productie van batterijen voor elektrische auto’s en werkt daarnaast aan dertien nieuwe elektrische en hybride modellen. De eerste wordt de Focus Electric, die in een half uur voor 80 procent opgeladen kan worden met een een actieradius van 160 kilometer. Ford laat een laboratorium bouwen van 9 miljoen dollar Ford een laboratorium bouwen voor de verdere ontwikkeling van de benodigde batterijen. Dat lab, waar een prijskaartje aan hangt van 9 miljoen dollar, komt op het terrein van de Universiteit van Michigan om de nieuwe batterijen te ontwikkelen. De Ford Focus Electric is het nieuwste model met een prijs vanaf 39.990 euro. Het batterijpakket weegt zo’n 300 kilo en ligt in de kofferbak. Het batterijpakket heeft niet alleen een negatief effect op het weggedrag, maar ook op de hoeveelheid bagage die je mee kunt nemen. In de praktijk kom je in de Ford op een actieradius van 120 km. Ford komt met een volledig elektrische F-150 op de markt. Ford heeft de productie en levering van de Kuga PHEV stilgelegd omdat een nog onbekend probleem met de batterijen, bestaat, waardoor brand kan ontstaan. Eigenaren van een Kuga PHEV wordt geadviseerd de batterij niet op te laden en alleen in de ‘EV-Auto’-modus te rijden. In Nederland gaat het om ongeveer negenhonderd auto’s.

General Motors

General Motors wil de komende drie jaar 35 procent meer investeren in elektrische en zelfrijdende voertuigen en trekt tot en met 2023 ongeveer 23 miljard dollar (19,3 miljard euro) uit voor de plannen. GM wil tot aan 2025 wereldwijd dertig elektrische modellen op de markt brengen, tien meer dan het oorspronkelijk van plan was. Over vijf jaar wil GM meer dan een miljoen elektrische auto’s in China en de Verenigde Staten verkopen.

Gogoro

In 2016 zou de Gogoro smartscooter op verzoek van de Gemeente naar Amsterdam komen. Gogoro beloofde elektrische scooters met verwisselbare accupacks te leveren en werkt samen met het Amsterdamse Smart City Experience Lab om accu gespreid omwisselstations te realiseren in tankstations en winkels. In Taipei, Taiwan loopt het project wel goed en zijn meer dan 2000 van deze scooters verkocht.

Harley-Davidson

Harley-Davidson gaat nog voor 2021 een elektrische motor in de markt zetten. Harley-Davidson heeft al een prototype genaamd de LiveWire. Deze elektrische motor heeft een actieradius van maximaal 100 kilometer. Dat dit beter kan bewijzen studenten van Storm in Eindhoven.

Havelaar

Havelaar in Canada heeft een volledig elektrische Bison E-Pickup gebouwd en gepresenteerd op de EMC show in Markham, Ontario. De pick-up werd gebouwd in samenwerking met de Universiteit van Toronto (UofT). Samen lanceerden ze in 2016 het UofT Havelaar Electric Vehicle Research Centre (UTHEV) met als doel om elektrische aandrijvingen te ontwikkelen. De elektrische pick-uptruck heeft volgens de start-up een volledig elektrische aandrijving en een bereik van ten minste 300 kilometer. Wanneer de pickup in productie wordt genomen en tegen welke prijs is nog onbekend.

Hyundai

Hyundai gaat voor de Hyundai IONIQ Electric een samenwerking aan met Eneco en Fastned, Belangrijk uitgangspunt van de samenwerking is dat het opladen van de Hyundai IONIQ Electric zo eenvoudig, voordelig én duurzaam mogelijk gebeurt. De Hyundai IONIQ wordt vanaf € 33.995,- geleverd met een IONIQ Wallbox Laadpakket. Dit laadpakket bevat een 32A Wallbox inclusief de basisinstallatie van Eneco. Hiermee is de IONIQ Electric binnen 4,5 uur volledig op te laden. Tijdens de ‘Hyundai Truck & Bus Mega Fair’ in Zuid-Korea presenteerde Elec City een volledig elektrische bus met een actieradius van 290 kilometer. De elektrische bus van Hyundai is uitgerust met een accupakket van 256 kilowattuur, resulterend in een actieradius van 290 kilometer. Hyundai is van plan om de bus in massaproductie te nemen en wordt naar verwachting in 2018 al op de markt gebracht. De  volledig elektrische Hyundai Kona komt in 2018 in twee versies op de markt. De kale Kona (automaat) met het grootste accupakket zou een actieradius hebben van zo’n 480 kilometer en 39.195 euro gaan kosten. Optiepakket kosten tot zo’n 5.000 euro extra. De levertijd is al snel zo’n 10 maanden, de normale oplaadtijd is een kleine 10 uur en snelladen doet het voertuig in 55 minuten (80%). De bijtelling is 4%. De benzineversie kost 21.295 euro. In de praktijk komt dat mits op de snelweg rijdend neer op zo’n 350 km. Er wordt ook een Hyundai met een brandstofcel gemaakt. Verder komt Hyundai in 2020 met een kleinere én grotere SUV, De kleine is een cross-over in het A-segment en de grote wordt een Santa Fe met mogelijk een derde zitrij, net als in de Grand Santa Fe, maar dan  met nog meer ruimte. De thuislaadpakketten van Hyundai kosten 1.699 euro. Hyundai Motor presenteert zijn eerste auto met hybride-aandrijving en een Solar Roof Charging systeem. Dankzij deze technologie biedt zonne-energie extra elektrische energie voor de batterij. Hierdoor neemt de brandstofefficiency toe, vermindert de CO2-emissie en wordt de actieradius groter.

Jaquar

Moederbedrijf Jaguar Land Rover kwam in Los Angeles uit met een vierwiel aangedreven elektrische Jaguar i-Pace k met een accu van 90 kWh en een cW-waarde van 0,29. Bij de grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk worden jaarlijks ruim een half miljoen auto’s geproduceerd, waarvan 80 procent wordt geëxporteerd. Bij de onthulling in maart 2018 zei Jaguar dat de actieradius van de auto op basis van de NEDC-test was vastgesteld op 543 kilometer. Maar het WLTP-bereik kwam maar uit op 480 kilometer. Een verschil van 63 kilometer. Over vier jaar rollen er alleen nog elektrische Jaguars van de band en de eerste elektrische Land Rover verschijnt in 2024. In 2039 zou het bedrijf volledig CO2-neutraal moeten zijn. De eerste stap in dat proces is om vanaf 2025 geen Jaguars op benzine of diesel meer te maken. Land Rover maakt de switch in 2030. De eerste elektrische Land Rover komt in 2024 op de markt.

KIA

KIA heeftv de EV6 met een grote actieradius. De fabrikant speelt in op de behoefte van een groter bereik maar heeft leveringsproblemen vanwege chip tekorten.

Lightyear

Het Nederlandse Lightyear kwam 9 juni 2022 met het eerste productiemodel: de Lightyear 0. De Lightyear Zero monteerde op de Zero een bumper met een extra horizontale lijn voor de luchtinlaat en de wielen hebben een nieuw ontwerp. De camera’s voor de buitenspiegels van de onderkant van de A-stijl werden verplaatst naar de voorschermen. Het interieur van de Lightyear 0 heeft een centraal 10,1-inch touchscreen waarmee je alle voertuigfuncties kunt bedienen. recht voor de bestuurder zit nog een display voor zaken als de snelheid en de belangrijkste voertuiginformatie. Traditionele spiegels ontbreken volledig in de 0. Twee schermen aan de onderkant van de A-stijlen vervangen de buitenspiegels en de ‘binnenspiegel’ bestaat uit een schermpje.
De onderscheidende factor van de Lightyear 0 is niet zijn uiterlijk of interieur, maar de vijf vierkante meter aan zonnepanelen op het dak, waardoor  in optimale condities 70 kilometer extra aan actieradius per dag kan worden bijgeladen. Volgens Lightyear kun je dan meer dan 1.000 kilometer afleggen zonder op te laden. Is de zon even wat minder krachtig, dan moet je het doen met de stroom uit de accu. Die heeft een capaciteit van 60 kWh, waarmee je volgens Lightyear een geschatte WLTP-actieradius van 625 kilometer moet kunnen halen. De Nederlandse fabrikant belooft verder een gemiddeld verbruik van 10,5 kWh per 100 kilometer bij 110 km/h, waardoor je op de snelweg 560 kilometer ver moet kunnen komen. Met dat energieverbruik zit de Lightyear 0 qua efficiëntie op het niveau van de Mercedes-Benz Vision EQXX, al is die laatste een studiemodel. Niet alleen de zonnepanelen dragen bij aan de efficiëntie, ook het relatief lage gewicht van 1.575 kilo en de Cw-waarde van 0,19 zorgen ervoor dat het energieverbruik laag blijft. De Lightyear 0 gaat € 250.000 kosten. In totaal bouwt het bedrijf maximaal 946 exemplaren. De modelaanduiding 0 vervangt het eerdere ‘One’, dus het is niet zo dat Lightyear naast 946 One’s ook nog 946 0’s gaat bouwen. De productie gaat deze herfst van start en Lightyear wil de eerste auto in november 2022 gaan leveren. Met het geld dat Lightyear verdient aan de 0 moet uiteindelijk een tweede zonneauto ontwikkeld worden. Die heet voorlopig Lightyear Two en moet circa € 30.000 gaan kosten. In 2025 moet dat model productieklaar zijn.

Lordstown

Lordstown is begonnen met de productie van zijn elektrische pick-up genaamd Endurance. Bijna drie jaar na de onthulling van de eerste schets van de Lordstown Endurance, een elektrische pick-up van Amerikaanse makelij, is het merk gestart met de productie ervan. Lordstown heeft de eerste twee exemplaren in elkaar geschroefd als onderdeel van een eerste reeks van 500 exemplaren, waarvan het merk hoopt de laatste vóór de zomer van 2023 van de band te laten rollen.

Lucid

De maker van elektrische auto’s Lucid Motors krijgt een beursnotering in New York. Het in 2007 opgerichte Lucid wordt geleid door Peter Rawlinson, een voormalige ingenieur van Tesla. Lucid gaat in de tweede helft van 2021 met de productie van een luxesedan, de Lucid Air beginnen. De in Californië gevestigde onderneming bouwt de auto’s bij zijn fabriek in Arizona. Momenteel heeft Lucid circa 2000 werknemers en daar moeten er nog 3000 bijkomen voor het einde van dit jaar.

MG

De Chinese MG ZS heeft een hoge veiligheidsscore bij botsproeven, maar ook een lage prijs van 31.000 euro en dat voor een rijk uitgeruste, volledig elektrische SUV. Het betreft niet een originele MG zoals wij die kennen maar MG is een van de merken van de Chinese autoreus SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) De MG ZS EV wordt geleverd met een garantie van 5 jaar of 150.000 km op de auto. Op het batterijenpakket zit een garantie van 8 jaar of 150.000 km. Daarnaast is er garantie van 10 jaar op doorroesten van binnenuit.

Mercedes

Een elektrische conceptcar van Mercedes-Benz heeft 1.008 kilometer gereden zonder tussentijds opladen. Dat gebeurde met een accu die qua capaciteit vergelijkbaar is met de huidige modellen. De auto deed iets minder dan 12 uur over de tocht en had bij aankomst nog 140 kilometer bereik over. De auto reed hierbij ook langdurig met snelheden tot 140 km/u op de Duitse autobahn. De Vision EQXX  is uitgerust met een aerodynamisch profiel en gemaakt van lichtere materialen, heeft een verbeterde terugwinning van remenergie, een lichtere batterij, zonnepanelen op het dak om systemen van stroom te voorzien en een aandrijfsysteem met weinig energieverlies. Het verbruik van de auto was 8,7 kilowattuur per 100 kilometer. De elektrische EQS S-Klasse, het huidige elektrische topmodel van Mercedes‑Benz van meer dan 100.000 euro, verbruikt op papier tussen de 16 en 17 kilowattuur op 100 km. In reële omstandigheden is dit vaak meer. De actieradius bedraagt 780 km volgens de WLTP-norm. Mercedes-Benz komt de komende jaren met elektrische sedans en SUV’s en versnelt de introductie van tien nieuwe modellen. Mercedes-Benz verkort het tijdspad voor de uitrol van tien elektrische auto’s met drie jaar en wil in  2022 marktleider worden. Mercedes-Benz wil in 2022 voor ieder model een elektrische variant in de markt zetten. Er moeten dan tenminste vijftig verschillende hybride en volledig elektrische Mercedes-auto’s beschikbaar zijn. De Smart wordt volledig elektrisch. Klanten van Mercedes blijven voor grotere auto’s met grotere motoren kiezen, waardoor het bedrijf de emissie-eisen niet kan halen. Formule-1-kampioen Mercedes-Benz maakte  bekend om vanaf 2018 ook bij de Formule-E mee te doen met een elektrische variant, maar stapt in 2022 al weer uit.Nyck de Vries werd als coureur wereldkampioen. Grote vraag is dan ook waarom Mercedes dit doet. Net als voor de rest van de wereld lijken elektrische auto’s binnen de racerij de toekomst te hebben. “Mercedes wil zich maar op één ding richten en ze hebben gekozen voor de Formule 1. Mercedes heeft wel als doel om aan het einde van dit decennium volledig elektrisch te willen opereren en die ontwikkelingen in de koningsklasse, de Formule 1, toe te passen. Het uitstappen van Mercedes is een nieuwe klap voor de Formule E, want eerder deden andere grote automerken als BMW en Audi hetzelfde. Door het vertrek van Audi, BMW en Mercedes dreigt de Formule E weg te kwijnen.

Microlino

De kleinste elektrisch voortgedreven auto is de Microlino. Het tweepersoons autootje kan ook maar 90 km snel en heeft een actieradius van slechts 200 km. De Micolino is 2,7 meter bij 1,6 en is dus nog kleiner dan een Smart en kost circa 12.000 euro.

Nio

Het Chinese autobedrijf NIO heeft 14 augustus 2018 een officieel verzoek ingediend om naar de Amerikaanse aandelenbeurs te kunnen gaan. Het bedrijf wist in totaal $ 1,8 miljard aan kapitaal op te halen bij beleggers. De ES8 is een iets meer dan vijf meter lange sportieve SUV die wordt aangedreven door twee elektromotoren, die samen goed zijn voor 653 pk en 840 Nm. Vanuit stilstand naar 100 km/h doet de vierwielaangedreven en van luchtvering voorziene SUV in 4,4 tellen. Het accupakket is 70 kWh groot en heeft een veronderstelde actieradius van 355 kilometer. De ES8 is een elektrische SUV en een opvolger van de elektroracer EP9. NIO kiest voor het bouwen van 1.100 (!) Power Swap Stations, wisselstations waar de ES8 in drie minuten zijn lege batterijen voor volle kan omruilen. Ook komt NIO met 1.200 laadpalen die de ES8 na tien minuutjes laden een actieradius van 100 kilometer geven.  De ES8 is volledig uit aluminium vervaardigd en het interieur is met leer bekleed. De zevenzitter is voorzien van tablets  en een ‘lounge seat’. De ES8 heeft 23 sensoren, camera’s en radarsystemen. Dankzij subsidiëring staat de ES8 vanaf 57.500  euro te koop. Nio begint in 2022 met het leveren van drie modellen: de ET7, EL7 en ET5. Daarbij staat ET voor sedan en EL voor SUV. De Nio EL7 is een middelgrote SUV met vijf zitplekken en twee elektromotoren (409 pk achter en 245 pk voor). Hij trekt in 3,9 seconden op van 0 naar 100 km/u. De goedkoopste versie heeft een actieradius van 394 km en de Long Range-editie heeft een 100 kWh-accu, goed voor 513 km actieradius. De ET5 is een vierwielaangedreven compacte sedan met in totaal 480 pk, waarmee Nio de concurrentie aangaat met de Tesla Model 3. Nio biedt bij de ET5 keuze uit negen kleuren voor de buitenkant en zes voor het interieur. Het basismodel heeft een 75 kWh-accu, maar de officiële actieradius volgens de WLTP-test is er nog niet. Er komt ook een optie voor een 150 kWh-accu. De ET7 is het grootste model met een lengte van ruim 5 meter. De topmodel-sedan met 653 pk-elektromotor is een alternatief voor de Tesla Model S. Nio wil de ET7 ook met een accupakket met 150 kWh en een actieradius van duizend kilometer aanbieden. 

Nissan

Nissan Motor wil in 2022 jaarlijks ongeveer 1 miljoen hybride en volledig elektrische voertuigen verkopen en lanceert in China een nieuwe elektrische middenklasse-auto. Nissan wil ook samen met Renault en het Chinese Dongfeng, een betaalbare elektrische SUV gaan ontwikkelen.

In totaal moeten er de komende vijf jaar acht volledig elektrische modellen op de markt komen, waaronder een model gebaseerd op de IMx concept car. De Infiniti komt in 2021 op de markt en daarnaast wil Nissan de ProPILOT-technologie met rijhulpsystemen over vijf jaar op 20 modellen in 20 landen hebben. Nissan wil de komende vijf jaar circa 7 miljard euro investeren in de verkoop van elektrische auto’s in China en hiermee de grootste leverancier van elektrisch aangedreven auto’s in het land worden. Met de investering moeten twintig nieuwe elektrische modellen worden uitgebracht. Nissan heeft samenwerkingsverbanden met het Chinese Dongfeng en het Franse Renault voor de Chinese markt. In 2017 werden er 1,5 miljoen elektrische auto’s verkocht verkocht. Naast een Nissan sportwagen werkt de Japanse autofabrikant aan nieuw modelair platform die auto’s met een elektrische aandrijflijn moet gaan ondersteunen. De Nissan Leaf is het meest bekende elektrische model van het merk. Nissan wil de beperkte actieradius van 150 km vergroten en vervangt het accupakket in de Leaf nu door een zwaardere versie, waardoor de actieradius opgerekt is naar 196,8 km. Een voordeel van de Leaf is de optionele snellader waarmee je binnen een half uur nog eens 100 kilometer extra kunt rijden. Aan de snellader is in 20 minuten de batterij voor 80 procent vol, bij een openbare laadpaal (bijtanken duurt 4- tot 8 uur. Doordat de Leaf 10 ampere vraagt zijn er de nodige randvoorwaarden verbonden aan het stopcontact waarin je de auto plugt en duurt het tot wel 12 uur voordat de accu weer is opgeladen.

Connexxion heeft in Amsterdam 100 elektrische Nissan E-NV200 Evalia’s als taxi’s voor het AOV en leerlingenvervoer ingezet. De Evalia’s worden opgeladen op de twee bedrijfslocaties van Connexxion met elk 24 laadpalen, waaronder 4 snelladers. De gesubsidieerde taxi’s worden voor één jaar en 35.000 kilometer geleased. Voor 2025 moeten alle stadsbussen in Amsterdam op groene stroom rijden en over twee jaar worden de eerste veertig bussen vervangen voor elektrische. Amsterdam trekt voorlopig een miljoen euro uit voor het project. In Brabant rijden ook al vijftien elektrische stadsbussen en in Utrecht en Maastricht zijn er experimenten gaande. Nissan werk tegelijkertijd ook aan auto’s met een zelfrijfunctie. Nissan heeft concurrentie van Hyundai Ionic, de BMW i3, Kia Soul, Opel Amera-E, Volkswagen E-Golf en de Renault ZOE. Bovendien komt Hyundai nog dit jaar met een elektrische uitvoering van de Kona, terwijl Kia met een elektrische versie van de Niro komt. Tijdens de Paris Motor Show in september zal het op Citroën gebaseerd luxemerk DS de elektrische DS3 Crossback presenteren.

Opel

De Ampera-e gaat in Nederland gaat waarschijnlijk onder de 40.000 euro kosten. Opel vermeldt dat het Ampera-e bereik volgens de WLTP-test op 380 km ligt maar dat ze zelf 417 km van Londen naar Parijs hebben kunnen rijden waarna er nog 80 km range overbleef. In 2024 moet iedere Opel een elektrische of hybride versie hebben. In 2020 zijn dat er al vier. De nieuwe Corsa wordt volledig elektrisch. De nieuwe Opel Mokka-e is een volledig elektrische compacte SUV die zich onderscheidt door zijn spraakmakende design, een grote actieradius en een lage netto bijtelling voor zakelijke rijders en komt vanaf maart op de Nederlandse markt. In 2024 wil Opel van ieder model een geëlektrificeerde variant hebben. Dit jaar komt de teller al op negen modellen te staan.

Polestar

Polestar is losgekoppeld van Volvo en gaat als zelfstandig merk de markt op met luxueuze en sportieve elektrische modellen. Het eerste model, de Polestar 1, werd een hybride coupé, gebaseerd op de Volvo S90 met een actieradius van 150 km. De Polestar is dus voor 50 procent Volvo. Polestar is net als Volvo van het Geely concern, de grootste autobouwer van China, waar ook de fabriek medio volgend jaar in Chenzou komt. In 2019 moet daarna de eerste auto van de band rollen. Na de Polestar 1 volgen de modellen Polestar 2 (35.000 euro) en Polestar 3. Model 2 is een model dat vergelijkbaar is met de Tesla Model 3. De Polar 3 wordt een SUV. Beide modellen worden volledig elektrisch. Deze modellen komen in respectievelijk 2020 en 2021 op de markt.

Porsche zie Volkswagen

Proterra

In de VS heeft bussenbouwer Proterra met een prototype van een elektrische bus een actieradius gehaald van 415 kilometer. De bus was bij de proef met de “Catalyst extended range” voorzien van acht accu’s met 257 kilowattuur en haalde een gemiddelde snelheid van 50 kilometer per uur. Een minpuntje van de XL-uitvoering is de langere laadtijd van 90 minuten om de accu’s weer volledig te vullen. Proterra wist met een investeringsronde 55 miljoen dollar op te halen. In Bennekom en Ede tussen NS-station Ede/Wageningen en de Wageningen University (WUR) rijden twee nieuwe elektrische zelfsturende en zelfdenkende minibusjes op de openbare weg. Ze hebben voor de veiligheid een bijrijder aan boord en bovendien worden de ritten gevolgd vanuit een controlekamer. Passagiers kunnen de Wepod via een app op hun smartphone bestellen en ook de deuren hiermee openen. De busjes rijden maximaal 25 kilometer per uur. In Rotterdam, Londen en Abu Dhabi zijn ook proeven met dergelijke voertuigen maar niet op de openbare weg. De Wepod busjes rijden niet in het donker of bij slecht weer en ook niet in de spits. De WEpod-proef is in opdracht van de provincie Gelderland. In het project was 3,4 miljoen euro geïnvesteerd, maar kost inmiddels 4,1 miljoen euro. De provincie Gelderland moest bijleggen omdat de WePods door een softwarefout een afwijking naar links bleken te hebben. In de eerste testfase, die tot september duurt, rijden de auto’s alleen bij daglicht, met droog weer, met maximaal 25 kilometer per uur en met een steward aan boord. In een volgende testfase moeten de wagens ook in het donker kunnen rijden.

Qbuzz

Rob van Holten en Leon Struijk hadden een groen busbedrijf voor ogen dat het vakmanschap van de chauffeur voorop stelt en daarmee de dienstverlening aan klanten verbetert. Samen met de NS begonnen ze Qbuzz in 2008. Na een stormachtige start, groeide Qbuzz in enkele jaren uit tot het Qbuzz van nu. Chauffeurs van Qbuzz in de Drechtsteden lijden kou: de kachels in hun elektrische bussen doen het niet of nauwelijks. Qbuzz BV kreeg 1 december 2019 Trede 1 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), een keurmerk in Nederland dat aantoont hoeveel een organisatie bijdraagt ​​aan kwetsbare arbeidsmarktpositie. Enige tijd geleden heeft Qbuzz opnieuw de aanbesteding voor het ontvangen van het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe waardoor ze tot eind 2029 concessiehouder mogen blijven in die regio.

Quant

Een pre-productiemodel van de Quant F die begin maart in Genève gepresenteerd werd, heeft een zelfdragende carrosserie van koolstofvezel en biedt plaats aan vier inzittenden. De Quant F heeft 1.090 pk bij acceleratie, een bereik van 800 km en kan net zo snel opladen als een benzineauto en heeft een zelfontwikkelde tweetraps automaat geschikt om op hoge snelheid te rijden. De actieradius is 800 km en de topsnelheid 300 km per uur met een permanente all-wheel drive die bij snelheden vanaf 80 km/u automatisch omgezet wordt in alleen een achterwielaandrijving. Zodra de crashtest is afgerond zou de Quant- F in productie kunnen worden genomen. In 2013 vestigde technicus La Vecchia het bedrijf nanoFlowcell AG. Hij wil extern opgeladen positieve en negatieve metaalzoutoplossingvloeistoffen in tanks stoppen om deze van daaruit via een membraam naar een brandstofcel te leiden. De vloeistoffen mengen niet maar wisselen door het membraam protonen uit, waardoor er een (elektronen)stroom tussen beide kanten van de cel stroomt.Na veelvuldig gebruik kunnen de tanks afgetapt en hervuld worden met verse geactiveerde vloeistof. In toekomstige “Quant” auto’s kunnen een kleine tweehonderd liter vloeistof worden getankt. La Vecchia wil door middel van ‘nano-structuren’ en ‘kwantum-chemie’ de werkzame vloeistoffen extreem sterk opladen. In 2014 presenteerde Quant het E-sportlimousine prototype en in 2015 de verbeterde F-sportlimousine en een kleiner model Quantino. De “Quants” hebben vleugeldeuren en op elk wiel een elektromotor waarbij de voorste elektromotoren uitschakelbaar zijn. De F-versie kan tot 735 volt ontwikkelen met 250 liter tanks. De Quantino 2+2 heeft tanks van 175 liter, en vier elektromotoren van 25 kW elk en is nog geen vier meter lang. De Quant E wordt op de weg getest en zou in principe nog dit jaar productie klaar kunnen zijn.

Renault

De Zoe is de tweede elektrische gezinswagen van Renault. De eerste was de Fluence waarbij nog geen aparte ruimte was voor een batterijpakket, dus moesten deze in de kofferruimte. De Zoe is kleiner dan de Fluence en kost vanaf 20.990 euro exclusief het accupakket. Deze moet je er bij huren inclusief pechhulp en levenslange garantie. De actieradius is in de praktijk 150 kilometer. De Zoe heeft dan wel een snellaad mogelijkheid, maar met een speciaal type stekker waardoor niet alle snellaadpalen geschikt zijn. Op de straatlaadpaal duurt een laadbeurt niet meer dan 3 uur mits de laadpaal is voorzien van de specialistische techniek van de Renault. In de praktijk sta je anders 6 uur aan de paal. Renault levert geen kabel om op een normaal stopcontact te laden. Snelladen duurt slechts een uur. Deze staan bij de Renault-dealers die Zoe’s verkopen. Je bent dan wel afhankelijk van openingstijden. Renault heeft ook een elektrische Twizy en de kangoo Z.E. (actieradius 120 km). Renault heeft met Nissan-Mitshubisi aangekondigd in de komende vijf jaar met twaalf nieuwe elektrische modellen te komen. Daarmee is de vloot van de groep in een klap voor dertig procent elektrisch. Renault-Nissan_mitshubishi verkocht meer auto’s dan elke andere fabrikant in de eerste helft van 2017. Het overgrote deel van de inkomsten is geïnvesteerd in verschillende nieuwe technieken op het gebied van autorijden. Zo is de groep sterk geïnteresseerd in autonoom rijden. Het wil zogenaamde robotaxi’s op de markt gaan brengen. Dit moet een autonome dienst voor personenvervoer gaan worden. Ook moeten er vergelijkbare diensten voor transport worden ontwikkeld door de groep. Het bedrijf is ervan overtuigd dat meer en meer landen benzine en diesel gaan verbieden. Dit is al te zien in Engeland, Frankrijk, Schotland, China, India en Mexico. De groep wil hierop inspelen en zo een gunstige concurrentiepositie ontwikkelen.

Rivian

Momenteel gebruikt Amazon zo’n drieduizend elektrische busjes voor bezorgingen, waaronder in Nederland. Amazon bestelde eerder al 100.000 elektrische bestelbusjes bij de fabrikant van elektrische voertuigen Rivian, waarvan Amazon 18 procent van de aandelen heeft. Het bedrijf wil de komende jaren ook meer dan 1500 elektrische vrachtwagens kopen voor gebruik in Europa. Welk bedrijf de elektrische trucks gaat leveren, is nog niet bekendgemaakt. Daarnaast gaat Amazon ook investeren in infrastructuur voor elektrisch rijden, door duizenden oplaadpunten in Europa te plaatsen. Ook gaat het honderden speciale snelladers bouwen, waarmee de elektrische vrachtwagens in 2 uur moeten zijn op te laden.

Amazon
 

Verder wil Amazon investeren in ‘micro mobility centers’ in Europese steden. Het is de bedoeling dat deze kleine distributiecentra worden verdubbeld in aantal. Nu heeft Amazon in meer dan twintig steden van die centra. Vanuit die locaties kunnen bestellingen geleverd worden met elektrische fietsen of door bezorgers te voet. De centra zorgen er volgens het bedrijf voor dat er minder bestelauto’s de weg op hoeven, ‘wat de verkeersopstoppingen in stadscentra vermindert en de luchtkwaliteit verbetert’. Amazon heeft als doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Het Amerikaande Rivian van Jeff Beos wil zich zowel op particulieren als op de zakelijke markt richten. Amazon kocht al duizenden elektrische bestelbusjes van Rivian. Dat moet tegen 2030 uitgebreid worden naar een vloot van 100.000. Maar Amazon bezit dan ook zo’n 20 procent van Rivians aandelen. De Amerikaanse fabrikant van elektrische pick-ups en SUV’s heeft begin maart 2022 de prijzen van toekomstige modellen tot wel 20% verhoogd. De elektrische pick-up, de R1T werd met 17 procent verhoogd en de R1S SUV met 20 procent. De verhoging komt door de almaar stijgende inflatie, de hogere prijzen voor grondstoffen en het chiptekort. Tot nog toe zijn er nog slechts zo’n duizend auto’s geleverd. Ook de prijzen van reeds geplaatste bestellingen gingen omhoog gaan, behalve voor klanten die zich al in de laatste stappen van het betalingsproces bevinden, wat weer leidde tot annuleringen. Kopers van een Rivian kunnen kiezen voor een standaard batterij’ met een bereik dat zo’n 90 kilometer lager ligt dan de oorspronkelijk beloofde variant, die nu de ‘large pack’ heet maar er kan nu ook worden gekozen voor een configuratie met twee in plaats van vier elektromotoren. Kopers moeten daardoor nu ongeveer evenveel moeten betalen voor een Rivian met twee elektromotoren en een kleinere batterij als ze oorspronkelijk zouden neerleggen voor een auto met vier elektromotoren met meer bereik. Veel kopers haakten ook hierdoor af. De beursgang van het bedrijf eind 2021 was de op vijf na grootste ooit in de VS. Rivian zou plannen hebben voor een distributiecentrum in Nederland en zlou dan wellicht de auto’s laten produceren bij VDL Nedcar in het Limburgse Born.

Selvo

Green World Mobility B.V. verkoopt behalve Gianan smart cars ook de Selvo  waarvan er meerdere modellen verkrijgbaar zijn. De speciale cargo uitvoeringen zijn op maat aan te passen. Green World Mobility heeft de meest courante onderdelen op voorraad. Bij eventuele storingen lezen wij de auto uit met uiterst geavanceerde diagnostische apparatuur.

Smart

De Smart is een stadsauto en heeft met het accupakket van de nieuwe Electric Drive met 17,6 kWh dezelfde inhoud als zijn voorganger.

Tesla

Tesla

Tesla, die een marktwaarde heeft van 53 miljard verbruikt jaarlijks zo’n vier miljard euro. Tesla leed in 2017 een nettoverlies van ruim 675 miljoen dollar. De opbrengsten van Tesla gingen op jaarbasis wel vooruit, van 2,3 miljard naar 3,3 miljard dollar. Tesla zette het grootste kwartaalverlies ooit neer en het aandeel daalde begin februari 8,6 procent. Tesla heeft na de stopzetting van een subsidieregeling in Hongkong geen enkele nieuwe Model S of Model X meer verkocht. In de maanden april en mei is de verkoop compleet ingestort nadat de maatregelen om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren werd stopgezet. Een Tesla-Model S kostte met subsidie zo’n 75.000 dollar en kost nu 130.000 dollar.  Tesla heeft toeleveranciers verzocht een deel van zijn eerdere betalingen die terug gaan tot 2016 terug te storten. Een inkoopmanager vroeg in een memo om een ,,aanzienlijk bedrag” van leveranciers. Zij zouden dat geld moeten zien als investering in de groei van de autofabrikant, die henzelf uiteindelijk ook ten goede komt. Het bedrijf maakte het 2e kwartaal van 2018 zo’n 4 miljard omzet, maar maakte daarop 717 miljoen dollar (615 miljoen euro) verlies. 9 procent van de ruim 37.500 mensen bij het bedrijf moet vertrekken om de kosten te beperken. Ook moeten Amerikaanse klanten die wachten op de bestelde Tesla model 3 een extra aanbetaling doen van 2500 dollar.

In november 2017 kwam Tesla met een prototype van de Tesla Semi vrachtwagen die in 2019 in productie genomen zou kunnen worden en die een bereik van 800 kilometer zou hebben bij een maximale belading. Het opladen zou in dertig minuten tijd kunnen gebeuren voor een afstand van ruim 600 kilometer. De vrachtwagen krijgt een semi-autonoom besturingssysteem, waarbij de vrachtwagen vanzelf in zijn rijbaan blijft en van baan kan wisselen. De truck zou in 5 seconden kunnen accelereren naar 100 kilometer en de aandrijving zou 1,5 miljoen kilometer mee kunnen. Van de Semi werden er door het moederbedrijf van Pepsi, Lay’s en Lipton alvast 100 besteld. Ook winkelketen Wal-Mart en voedseldistributeur Sysco bestelden de Semi. Er zijn inmiddels al zeker 267 reserveringen voor de levering er van. In december ontvangt Pepsi het eerste exemplaar.

Tegelijkertijd werd de Roadster aangekondigd, een geüpdatete versie van Tesla’s eerste model. De vierpersoons Roadster zou een actieradius hebben van 1000 kilometer en moet in 2020 verkrijgbaar zijn.

Eind maart 2017 moesten 53.000 Tesla’s terug geroepen worden in verband met een technisch probleem met de parkeerremmen die mogelijk niet goed functioneren. Het ging om de modellen S en X die zijn gebouwd tussen februari en oktober 2016. Het betrof circa 31.000 auto’s die in de Verenigde Staten werden verkocht en de rest elders. De leveringen stagneren door problemen met de productie van batterijen. Er zijn 11.000 model X Tesla’s teruggeroepen vanwege een fout in de achterstoelen. NTSB onderzoekt waarom meerdere  verongelukte Tesla’s soms dagen na een ongeval opnieuw in brand zijn vlogen.

Tencent Holding in China heeft een belang van bijna vijf procent genomen in Tesla voor in totaal bijna 1,8 miljard dollar. Hiermee is Tencent de op vier na grootste aandeelhouder van Tesla. Tesla haalde 1,8 miljard euro op voor de productie van Model 3, SolarCity en de batterijfabriek in Nevada. Zowel in de autofabriek in Fremont als bij de batterijenfabriek in Nevada heeft het bedrijf problemen. De eerste dertig Tesla type 3 werden eind juli 2017 geleverd. Sinds oktober worden er per week circa 6800 auto’s geproduceerd, waarvan 4800 Model 3’s. Een klokkenluider meldde dat er brandgevaarlijke accupakketten met fabrieksfouten in nieuwe auto’s zouden zijn geplaatst. Het model 3 van Tesla is een stuk kleiner dan de andere Tesla modellen. De beschikbare ruimte valt tegen, vooral bij de achterbank en in de achterbak. De laklaag is niet mooi en de velgen krassen snel. Het infotainmentsysteem en de speakers zijn echter van uitmuntende kwaliteit. Model 3 is in Nederland verkrijgbaar vanaf 47.800 euro. Vanaf volgend jaar zijn recente Tesla’s met een update ook zelfrijdend. De totale opbrengsten van de eerste dag waarop de nieuwe model 3 Tesla gereserveerd kon worden leverden Tesla 6,6 miljard euro op. Binnen 24 uur werden er voor 1000 euro al 180.000 exemplaren “gereserveerd”. De reserveringen zijn geen aanbetaling en zijn niet overdraagbaar, maar slechts een borgstelling. Veel van deze borgstellingen moesten door Tesla zelf al geannuleerd worden omdat de vraag groter was dan de fabricagecapaciteit. Er werd een maximum ingesteld van 2 bestellingen per klant.  Tesla moest 2 miljard dollar (1,78 miljard euro) aan nieuwe aandelen uitgeven om uberhaupt voor elkaar te krijgen dat het nieuwe automodel geproduceerd kon worden. Bij de verkoopactie werd niet vermeld dat het model 3 geen gebruik mag maken van gratis elektriciteit bij de Tesla supercharger laadstations. Daar moet apart een abonnement voor afgesloten worden. MisterGreen en NLE hebben samen een inkoopcombinatie gevormd om de Tesla Model 3 te reserveren. Tesla leverde in het derde kwartaal van 2017 26.150 auto’s af: 14.065 van Model S en 11.865 Model X. Dit voorjaar nam Tesla voor 2,6 miljard dollar het verliesgevende SolarCity over. Ook de Duitse machinebouwer Grohmann werd onlangs overgenomen en deze gaat vanaf 2017 verder als Tesla Grohmann Automation. De overname moet zorgen voor de productie opvoer naar 500.000 auto’s per jaar in 2018. Werknemers eisten en kregen circa 30% loonsverhoging. 

TOGG

Het Turkse automerk TOGG heeft naast een SUV ook een elektrische sedan en een zogenoemde vierdeurs coupé-versie van dat model. Die modellen zitten aan de bovenkant van het C-segment en zijn ongeveer van het formaat SKODA Octavia. Tot aan 2030 moeten er nog zeker twee TOGG-modellen bijkomen. TOGG wil de komende acht jaar 1 miljoen elektrische auto’s bouwen.Exacte technische gegevens zijn nog niet bekend, maar waarschijnlijk krijgt de TOGG een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor en komt hij maximaal 500 kilometer ver op een acculanding. Het accupakket is er een van Siro, een samenwerkingsverband tussen TOGG en het Chinese Farasis Energy. Dat bedrijf is op zijn beurt een partner van Mercedes-Benz. Binnenkort wordt begonnen met de bouw van een accufabriek op het terrein van de autofabriek.

Tribus

Tribus wil met behulp van een jong techbedrijf in het Duitse Hamburg, Emovum genaamd nog dit jaar elektrische Fiat Ducato taxibusjes in de markt gaan zetten. Emovum is al drie jaar bezig met het elektrificeren van voertuigen.

VDL zie DAF

VDL komt in 2017 onder eigen naam met een elektrische stadsdistributietruck. VDL leverde al elektrische bussen. Dochteronderneming Enabling Transport Solutions (ETS) ontwikkelt zelf de aandrijflijn met elektromotor en de batterijen waarvoor een eigen assemblagelijn wordt opgezet. Andere onderdelen worden betrokken bij DAF. De productie wordt gedaan in de fabriek van VDL Bus Chassis in Eindhoven.

Volkswagen

De Volkswagen Groep werkt aan zes batterijfabrieken in Europa. Tegen 2030 moeten de accufabrieken operationeel zijn. En om niet afhankelijk te zijn van laadpaalexploitanten komen er minimaal 18.000 snellaadpunten in Europa.  De eerste twee fabrieken komen in Duitsland (Salzgitter) en Zweden (Skellefteå) en worden gebouwd in samenwerking met Northvolt. Een derde fabriek komt mogelijk bij het merk Seat in Spanje. De zes fabrieken samen moeten een capaciteit krijgen van 240 gigawattuur (GWh).

De productie van elektrische Volkswagens type ID3 voor de Europese markt is 4 november 2019 gestart in de omgebouwde Duitse fabriek in Zwickau. De fabriek waarin 1,2 miljard euro is geïnvesteerd zal in 2021 helemaal voltooid zijn en kan dan 330.00 auto’s per jaar produceren. Volkswagen produceert de auto’s in samenwerking methet Chinese Anhui Jianghuai Automobile. China is een belangrijke markt voor Volkswagen. Volkswagen wil een inhaalslag maken en meer dan dertig elektrische modellen op de markt brengen. Tegen 2025 moeten er zeker drie miljoen elektrische Volkswagens rondrijden, ofwel een op de vier Volkswagens. Volkswagen investeerde in 2016 100 miljoen euro extra in het ontwikkelen van elektrische auto’s en beschouwt elektrisch rijden voortaan als speerpunt. Volkswagen investeert in totaal € 20 miljard om in 2030 alle modellen in een elektrische variant te kunnen aanbieden. Daarnaast gaat € 50 miljard naar de technische ontwikkeling van energiezuiniger accu’s voor een actieradius van 600 kilometer. Deze zou in 2020 al op de markt komen. Volkswagen heeft plannen voor De MEB Entry die minder dan 20.000 euro moet gaan kosten. Volkswagen wil 200.000 exemplaren van de MEB Entry gaan produceren. Er wordt ook gewerkt aan twee andere elektrische voertuigen: de ID Aero, die gemaakt moet worden in een fabriek waar nu de Passat wordt geproduceerd en de ID Buzz bus die geproduceerd gaan worden in Hannover, waar nu de Volkswagen T6 nog wordt gemaakt. Een volledig elektrische Golf is verkrijgbaar vanaf  39.000 euro met een actieradius van maximaal 300 kilometer. Porsche en Audi van Volkswagen, gaan samen een platform ontwikkelen voor elektrische voertuigen. Audi neemt hiervoor zo’n 550 ontwikkelaars in dienst en Porsche 300. Er worden enkele miljarden euro’s geïnvesteerd om vanaf 2021 meerdere modellen te kunnen introduceren op basis van het gezamenlijke platform. De eerste volledig elektrische SUV van Audi gaat overigens dit jaar al in serieproductie. Voor de accutechniek wordt samengewerkt met Samsung en LG. Van de E-tron GT krijgt de RS e-tron GT, een vermogen van 598 pk en een rijbereik van meer dan 400 kilometer en beschikt over een overboostmodus, waarin tijdelijk 646 pk beschikbaar is. Dankzij dit vermogen en de vierwielaandrijving accelereert het 2.300 kilo zware model in minder dan 3,5 seconden naar 100 kilometer per uur.

De vernieuwde Volkswagen e-Up eeft volgens opgave dankzij het accupakket van 36,8 kWh zo’n 260 kilometer actieradius. De vorige e-Up met een batterij van 18,7 kWh kwam tot ongeveer de helft. De nieuwe e-Up is standaard voorzien van onder meer airconditioning, smartphone-aansluiting en elektrische ramen. De 25.230 euro kostende Style-uitvoering heeft een achteruitrijcamera, parkeersensoren en lichtmetalen wielen. De  nieuwe e-Up kan aan de snellader en komt begin volgend jaar naar Nederland.

In het uiterste zuiden van Nieuw-Zeeland is 9 augustus 2019 een einde gekomen aan een wereldreis met een naar elektra omgebouwde Volkswagen Golf uit 2009. In 1.222 dagen werd ruim 100.000 kilometer afgelegd. De Golf vertrok op 15 maart 2016 vanuit Houten via Scandinavië, Oost-Europa, Turkije, Iran, het Midden-Oosten, India, Zuidoost-Azië en Australië naar Nieuw-Zeeland en naar het Australische Sydney waarna hij een verzoek kreeg om ook naar Nieuw-Zeeland te komen. Begin juni vertrok hij vanuit Auckland via Rotorua, Taupo en Palmerston North naar de hoofdstad Wellington om daarna over te steken naar Christchurch. De Golf deed 34 landen aan.

Volkswagen nam voor 1 miljard euro een controlerend belang van 75 procent in zijn Chinese joint venture partner JAC. Tevens wordt voor nog eens 1,1 miljard euro een belang van 26% in  een producent van accupakketten genomen, te weten Gotion High-Tech Company. JAC-Volkswagen bouwt zogeheten New Energy Vehicles, auto’s die deels of volledig geëlektrificeerd zijn. De komende jaren moeten vijf nieuwe volledig elektrische modellen op de markt komen. Op termijn moet Gotion de accupakketten kunnen leveren voor alle elektrische Chinese Volkswagens.

Volvo

Volvo Cars maakte bekend geen nieuwe generatie dieselmotoren meer te zullen ontwikkelen. In plaats daarvan gaat het merk zich de komende jaren op elektrische en hybride wagens richten. De eerste volledig elektrische Volvo was in  2019 de Polestar. Deze werd losgekoppeld van Volvo en ging als zelfstandig merk de markt op met luxueuze en sportieve elektrische modellen, zoals een volledig elektrische variant van de XC40. Volvo heeft al wel een aantal jaar geëlektrificeerde modellen, zoals de plug-inhybride V60. Ook de XC40 is leverbaar met plug-inhybride aandrijflijn.

E-Bikes

Het aantal ongelukken met elektrische fietsen is in 2021 opnieuw fors toegenomen. Alle snelle elektrische fietsen (45 km/u) moeten voorzien zijn van een geel kenteken en deze hebben dezelfde status als een bromfiets. Dat betekent dat deze “fietsers” niet meer op het fietspad mogen rijden en een helm moeten dragen. Keurmerkorganisatie Certimark geeft aan dat de meeste garantievoorwaarden vol staan met uitsluitingen en dat fabrikanten consumenten vaak maar weinig informatie verstrekken. Certimark stelt dat de helft van de bijna zestig merken de garantie matig tot slecht voor elkaar heeft. Garantie is meestal niet overdraagbaar naar een volgende eigenaar en vaak worden er ondanks de garantie reparatie- en arbeidskosten in rekening gebracht. De garantieduur is vaak beperkt tot een jaar. 

Accel

Elektrische fietsenfabrikant en Europees marktleider Accell Group, producent van merken als Batavus, Sparta en Koga zag de omzet uit de verkoop van e-bikes met 39 procent stijgen en de elektrische fietsen zijn nu goed voor 43 procent van de totale omzet. Met name in Duitsland en Nederland ging de verkoop omhoog, maar het bedrijf doet ook zaken in Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland.

VanMoof

Taco Carlier van de Amsterdamse elektrische superfietsen VanMoof verdubbelt al een paar jaar de omzet en heeft al 140 werknemers. In de voorverkoop werden van de S2 al 6.000 exemplaren verkocht. Carlier opent nieuwe winkels in Tokio, Parijs, Londen en San Francisco. Negen jaar geleden begon VanMoof met de ontwikkeling van de e-bikes en in 2016 kwam Carlier met de nieuwe elektrische fiets. Carlier heeft alle onderdelen van de grond af ontwikkeld. Het eindresultaat is een volledig geïntegreerd product inclusief alarmsysteem. Eenmaal gestolen stopt het alarm, om energie te besparen en gaat deze in lockdown. Vanaf dat moment blokkeert het achterwiel zodat niemand erop kan fietsen. Ondertussen stuurt de fiets zijn positie door en gaat een team van bike hunters op zoek naar de gestolen fiets. Wereldwijd heeft het bedrijf een team van 17 bike hunters. De nieuwe Electrified is niet goedkoop en kost maar liefst 3.398 euro. In het achterwiel zit een onzichtbaar geïntegreerd slot en de fiets heeft een display dat je door het aluminium heen ziet, de batterij is 25 procent krachtiger en we hebben de mogelijkheid tot snelladen toegevoegd. En verder is de verlichting feller, de motor intelligent en voorzien van nog meer sensoren en de boostbutton is krachtiger. Het bedrijf denkt in acht tot tien jaar door te kunnen groeien naar een miljard fietsen met als belangrijkste groeimarkten Duitsland, Amerika en Japan. Er rijden wereldwijd inmiddels 70.000 VanMoofs rond, 80 procent van de fietsen rijdt rond in het buitenland.

Zero

Zero Motorcycles  produceert krachtige elektrische machines, die qua constructie en vormgeving gebouwd zijn rondom de Z-Force® elektrische aandrijftechnologie. Elke Zero heeft met het oog op gewichtsbesparing bijvoorbeeld een speciaal ontworpen, ultralicht aluminium frame. De geschiedenis van Zero begon ooit met een pakkend idee in een garage in Santa Cruz, in Californië. Inmiddels is het bedrijf in de motorfietswereld uitgegroeid tot een internationaal befaamd producent.

E-Scooters

Je kunt van de volgende merken een escooter kopen: Vespa, AGM, IVA, Lifan, Gomax, BTC, Nimoto, Torrot, en Askoll.

Govecs, een producent van elektrische scooters heeft de Poolse fabriek van het failliete Vectrix gekocht. De fabriek zou de smart e-scooter van Daimler AG bouwen, maar door het faillissement werd de samenwerking met Daimler verbroken en kwam de e -scooter nooit in productie. Met de overname van de productiefaciliteit heeft Govecs haar productiecapaciteit potentieel verviervoudigd naar 20.000 elektrische voertuigen. De scootersvan Govecs Go’s zijn te koop vanaf 5.500 euro.

Vanaf 1 juli 2017 opereert Felyx in diverse steden. Gebruikers kunnen via een speciale app een elektrische scooter huren die verspreid door de stad stonden op een gemiddelde loopafstand van drie minuten. Felyx biedt gedeelde elektrische scooters op ritbasis aan, voor €0,30 per minuut. Felyx begon met bijna honderd e-scooters in het centrum, de Pijp, delen van de Rivierenbuurt, Oost en Oud-West en wilde in de toekomst met behulp van crowdfunding verder uitbreiden. Felyx heeft in Amsterdam te horen gekregen dat de honderd elektrische scooters niet langer op straat mogen worden neergezet. Het plaatsen van de commerciële deelscooters is in strijd met de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeente werkt nog aan een beleid voor deelfietsen en deelscooters. Zolang het beleid niet is vastgesteld, zijn de scooters plotseling niet meer welkom. Felyx heeft daarom de bakens verlegd naar Rotterdam. Dankzij een investering van 2 miljoen euro komen daar 324 e-scooters, naast de 108 die al in Amsterdam rondrijden. Het hogere aantal scooters in Rotterdam heeft te maken met de grootte van het gebied waarbinnen de scooters afgehaald en ingeleverd kunnen worden.  De investering werd gedaan door particuliere investeerders, ABN Amro en de Gemeente. In Rotterdam werd eerder dit jaar een intentieverklaring getekend door de gemeente om het bedrijf in de stad te introduceren.

Startup Bolt Mobility dat tegenwoordig Etergo heet, heeft niet alleen 3,1 miljoen euro opgehaald via crowdfunding, maar probeert daarnaast ook investeerders aan te trekken. Oprichters Marijn Flipse en Bart Jacobsz Rosier willen met hun elektrische scooters het wiel opnieuw uitvinden en gebruiken 70 oplaadbare NCR18650B batterijtjes van Panasonic voor de stroomvoorziening die bij elkaar al een derde van de prijs uit maken. De scooters zouden hierdoor wel een actieradius van 400 km krijgen. Daarnaast zou het dashboard om kunnen gaan met apps. Het bedrijf is opgericht in 2014. In 2018 moeten de elektrische “app” scooters van Etergo langzaam aan in productie gaan. Voor muziek en navigatie heeft de scooter een groot touchscreen dat met beide handen aan het stuur kan worden bediend. De scooter versnelt in 3,9 seconden naar 45 kilometer per uur en heeft 60 liter bergruimte. De Appscooter gaat 3.399 euro kosten. De eerste tien scooters zijn ontwikkeld in de kelder van het World Fashion Centre, waar Etergo nu werkt met 47 mensen. Met de eerste leveranties hoopt Etergo de kinderziektes uit het productieproces te halen, ­zodat daarna een sneller tempo van leveren mogelijk wordt.

Het Taiwanese bedrijf Kymco, het derde grootste scootermerk in Nederland, komt eind 2019 met de IONEX die twee verwijderbare batterijen heeft die je in vier uur tijd kunt opladen en die elk goed zijn voor 35 km actieradius. De batterijen wegen slecht 5 kilo en een ingebouwde batterij maakt het mogelijk 25 km door te rijden als de verwijderbare batterijen moeten worden opgeladen. Kymco wil een netwerk van locaties waar je zo’n batterij kunt huren, laten opladen of zelf kunt opladen als je je charger bij je hebt, bijvoorbeeld bij Starbucks.

Ook Piaggio komt met een e-scooter. De Vespa Elettrica is naar verwachting eind dit jaar verkrijgbaar in Nederland. een grote dealer in Alphen aan den Rijn is vastbesloten de grootste verkoper van E-scooters te worden.

AIXAM

AIXAM komt met een volledig vernieuwde en 100% elektrische Brommobiel. De Brommobiel gaat een nieuw tijdperk tegemoet met de komst van een volledig elektrische variant van AIXAM met een gemiddelde actieradius van 80 kilometer. In een ideale omgeving zou er zelfs tot 130 kilometer gereden kunnen worden. Een volle accu laden duurt drie en een half uur en je kunt hem gewoon in je 220Volt stopcontact opladen of aan een laadpaal. De AIXAM kost vanaf € 14.948 rijklaar. De meest verkochte uitvoering is de Premium Coupe variant is voor € 20.000 inclusief lederen bekleding, ABS en standkachel. Met een AM rijbewijs mag je hem al vanaf 16 jaar rijden.

Highways England gaat een proef beginnen met een budget van ruim 700 miljoen euro om een oplaadbare rijbaan aan te leggen en te testen. Een elektrische auto zal op deze baan worden opgeladen door er overheen te rijden. Onder de weg liggen elektrische kabels die voor een elektromagnetisch veld zorgen, die in de auto worden opgenomen door speciale extra apparatuur die deze energie kunnen omzetten. Zuid-Korea heeft ook een elektrische baan voor bussen. Deze is 12 km lang en werkt door middel van magnetisme.

Waterstof

Wetenschappers gebruikten tijdens een experiment elektrolyse om in een laboratorium waterstof op te wekken. Water wordt hierbij omgezet in waterstof en zuurstof. Normaal stond in het laboratorium 24 uur per dag de verlichting aan. Maar in 2019 was er plotseling een stroomstoring in de nacht, terwijl de elektrolyse in het donker gewoon doorging. De opbrengst bleek daarna significant minder geworden. Het metaal dat ze gebruikten bij de elektrolyse bleek met meer licht dus beter te gaan Sindsdien worden de bakken van doorzichtig lichtdoorlatend materiaal gebruikt en worden de produktieruimtes beter verlicht.

De overheid wil in 2025 75.000 ton waterstof produceren en in 2030 moet dat zes keer zo veel worden. De Nederlands overheid verwacht dat er in Nederland in 2030 zo’n 300.000 auto’s op waterstof zullen rijden. Waterstof zou ook het huidige gas kunnen vervangen. Het kabinet wil er miljarden in investeren. Grote bedrijven als Shell staan klaar om in het ontstane gat te springen en Nederland kan koploper in waterstof worden. Groningen zou een ‘waterstofvallei’ kunnen worden, met ‘de grootste waterstoffabriek van Europa. In Rotterdam komt ondertussen de grootste waterstoffabriek van het land en in Zeeland moet het grootste waterstofcluster van Europa worden. Van het klimaatfonds van 35 miljard is ongeveer 15 miljard gereserveerd voor (vooral) waterstofprojecten. Zeker de grote energie–intensieve fabrieken zijn hoopvol. Olieraffinaderijen en kunstmestmakers bijvoorbeeld, maken nu nog veel gebruik van aardgas en grijze waterstof, de ‘vieze’ variant van waterstof. Nu die fabrieken moeten vergroenen omarmen ze de schonere versies van waterstof.

grijze waterstof

Waterstof is een gas dat kan worden geproduceerd met verschillende energiebronnen. Is de waterstof gemaakt met behulp van aardgas, dan heet het grijze waterstof. Die wordt nu al veel gebruikt, maar is nog niet duurzaam.
Wordt de waterstof geproduceerd met stroom uit windmolens of zonnepanelen, dan noemen ze het groene waterstof.

blauwe waterstof

De tussenvariant, waterstof gemaakt met fossiele energie, waarbij de vrijgekomen CO2-uitstoot wordt opgevangen en opgeslagen wordt blauwe waterstof genoemd.

groene waterstof

Groene waterstof is afhankelijk van duurzame energie zoals windmolens, zonnepanelen of kernenergie. Er moet snel een infrastructuur en fabrieken komen. In 2026 moeten de de eerste fabrieken klaar zijn en tegen die tijd zijn er ook meer windmolens. Portugal, Noorwegen en Frankrijk hebben nu al een veel groter aandeel schone energie en hebben dus ook een voorsprong, als ze groene waterstof gaan produceren.

Nederland is een hele geschikte plek om groene waterstof te produceren en er is al een industrie waar al veel grijzewaterstof wordt gebruikt. Relatief gezien is Nederland zelfs de grootste waterstofproducent, vanwege de grote chemische sector. Er liggen inmiddels acht grote projecten klaar.

Productieproces waterstof

Waterstof wordt gemaakt door aardgas om te zetten, maar kan ook gewoon gemaakt worden uit water, maar dat kost veel energie. Het energieverlies bij de omzetting is ook nog vrij groot (ongeveer 30 procent) Nederlandse onderzoekers is het gelukt om het waterstof om te zetten in een vloeistof (mierenzuur) waardoor het makkelijker te vervoeren is en niet brandbaar. Waterstof is ook in poedervorm te gebruiken.

Het Zweedse Vattenfall, moederbedrijf van Nuon, en het Noorse olie- en gasconcern Equinor (voorheen Statoil) willen de Magnumcentrale bij de Eemshaven in Groningen voor een deel op blauwe waterstof laten draaien. Equinor levert het benodigde aardgas voor een installatie in de Eemshaven die het aardgas omzet in waterstof en CO2. Na het afvangen van de CO2 gaat dit met een schip naar Noorwegen voor ondergrondse opslag.

Bij de aardgasbuffer Zuidwending nabij Veendam experimenteren Gasunie New Energy en zusterbedrijf EnergyStock met het produceren van waterstof in een kleine elektrolyse-installatie van één megawatt en met het opslaan van de waterstof. Verder bestuderen Gasunie en Tennet de mogelijkheid om de stroomvoorziening te balanceren door een elektrolyse-installatie ‘harder’ of ‘zachter’ te zetten. Dat laatste onderzoek is vooral een modelstudie.

AkzoNobel Specialty Chemicals en Gasunie New Energy onderzoeken de mogelijkheden om met behulp van groene elektriciteit op grote schaal waterstof te produceren. Ze denken hierbij aan een elektrolyse-installatie van twintig megawatt en zien dat als tussenstap op weg naar een installatie van meer dan honderd megawatt. Ter vergelijking: de tot nu toe grootste elektrolyse-installatie in Europa heeft een vermogen van tien megawatt en een gemiddeld elektriciteitscentrale vijfhonderd tot duizend megawatt. Dit biedt het chemiecomplex Delfzijl de kans om helemaal te vergroenen.

In Rotterdam bereiden Air Liquide, AkzoNobel Specialty Chemicals, het Canadese Enerkem en het Havenbedrijf Rotterdam de bouw van een fabriek voor, die 360.000 ton afval met waterstof als aanvulling zal kunnen omzetten in 220.000 ton van de chemische bouwsteen methanol. Dit bespaart de uitstoot van 300.000 ton CO2 per jaar. In de loop van het jaar beslissen de partners of de bouw doorgaat.

Het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee wil proeftuin worden voor groene waterstofprojecten. Hiertoe hebben 28 overheden, kennisinstellingen en bedrijven, waaronder Siemens, Yara, Gasunie, Hyundai en Toyota in december een convenant getekend. Het idee is dat windmolens, zonneparken en een getijdencentrale het eiland meer dan twee keer zoveel stroom kunnen leveren dan de 50.000 inwoners nodig hebben en dat die extra stroom kan dienen voor de productie van waterstof.

In Zeeuws-Vlaanderen zet Gasunie een traditionele aardgasleiding om naar een waterstofleiding, die later gecomprimeerd waterstofgas van chemiebedrijf Dow in Terneuzen naar kunstmestproducent Yara in Sluiskil zal transporteren.

In Noord-Brabant werken verschillende bedrijven, AutomotiveNL (clusterorganisatie van de Nederlandse automotive-industrie) en de Technische Universiteit Eindhoven aan toepassingen van waterstof. Het bedrijf E-Trucks in Westerhoven levert vuilnis­wagens die op waterstof kunnen rijden aan diverse gemeenten. Emoss in Oosterhout voorziet trucks van een elektrische aandrijving en een range extender met lpg als brandstof. In de toekomst kan dat ook waterstof zijn. Verder experimenteren VDL en DAF Trucks met waterstofaandrijving. De waterstoftechnologie is in feite volwassen, maar de waterstof nog te duur.

Op de Chemelot-campus in Geleen gaan onderzoekers met behulp van een proeffabriek na of er mogelijkheden zijn om het elektrolyseproces voor de aanmaak van waterstof efficiënter te maken.

Arnhem telt vijf bedrijven die actief zijn met waterstof: Nedstack (brandstofcellen), Hymove (range extenders), Hyet Hydrogen (compressoren voor waterstof), Hygear (leverancier en distributeur van waterstof) en MTSA Technopower (installateur van brandstofcelsystemen).

Gemeenten mogen vanaf 2023 lagere parkeertarieven rekenen voor volledig elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden. Het kabinet wil daarvoor de Gemeentewet aanpassen. Als de wet is aangepast, is het aan de gemeenten zelf om te bepalen of ze hierin meegaan. Gemeenten bepalen of een gebied betaald parkeren is of niet en hoeveel dat dan kost. Dat is zo geregeld in de Gemeentewet. Transavia zet ook al beperkt biobrandstof in en is partner bij de aanleg van een waterstof-infrastructuur rond Rotterdam The Hague Airport. Vanaf 2024 moeten er vliegtuigen helemaal op waterstof draaien en vliegen tussen Rotterdam en Londen.

Het gerechtshof vindt dat de gemeente Den Haag in het aanbesteden van het doelgroepenvervoer terecht voertuigen op waterstof uitsluit omdat ze niet duurzaam genoeg zijn en bevestigt daarmee het eerdere oordeel van de rechtbank. De rechtszaak en het hoger beroep werden aangespannen door een exploitant van een tankstation voor waterstof in Den Haag. Daar neemt de huidige opdrachtnemer Noot zijn waterstof af voor de voertuigen die daar op rijden. Met de gunning van het vervoer aan Noot in 2019 zette de gemeente Den Haag juist de toon voor waterstofvoertuigen in het doelgroepenvervoer. Het bedrijf nam uiteindelijk vele tientallen van deze taxi’s in gebruik, vooral in Den Haag maar ook daarbuiten. Maar in de nieuwe aanbesteding voor het doelgroepenvervoer besloot de gemeente het gebruik van taxi’s op waterstof niet te stimuleren. Uitstootvrij rijden is voor het binnenhalen van deze opdracht met een looptijd van zes tot acht jaar zeker goed voor extra punten, maar in dat verband wordt waterstof niet als voldoende duurzaam gezien. Dit in tegenstelling tot batterij-elektrisch, omdat deze voertuigen de verbetering van de luchtkwaliteit het meeste ten goede zouden komen en over de hele levensduur gemeten ook meer rendement zouden hebben. BP Kerkhof en OrangeGas openden naar aanleiding van de gunning aan Noot en de vraag die daarmee ontstond een waterstoftankstation in Den Haag. Voor deze partijen was het dan ook een grote tegenvaller toen de gemeente in de nieuwe aanbesteding besloot waterstof uit te sluiten. Buiten het doelgroepenvervoer rijden er immers nog altijd weinig voertuigen op waterstof. Er volgde een gang naar de rechter door Kerkhof, waarbij werd geprobeerd aan te tonen dat waterstof een gelijkwaardig alternatief is voor batterij-elektrisch. Daar ging de rechter echter niet in mee; die oordeelde dat de uitsluiting van waterstof in de aanbesteding terecht is. In hoger beroep werd opnieuw geprobeerd aan te tonen dat waterstof met de doelen die de gemeente Den Haag heeft niet onder hoeft te doen voor batterij-elektrisch. Maar ook het gerechtshof werd niet overtuigd door die redenering en bevestigde de eerdere uitspraak van de rechter.

E-Bussen op waterstof

Het ministerie van Infrastructuur stelde 25 miljoen beschikbaar voor de verduurzaming van de mobiliteitssector. Ook wordt er 23 miljoen extra beschikbaar gesteld aan de Topsector Logistiek, om in de periode van 2018 – 2020 de transportsector slimmer en schoner te maken. De subsidie wordt onder andere gebruikt om een impuls te geven aan de bestaande Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Daarmee worden bedrijven gecompenseerd om elektronische bestelwagens te kopen en om een impuls geven aan innovaties op het gebied van waterstof. Een groot deel van het extra budget gaat naar de bouw van zeven waterstoftankstations. De extra 23 miljoen wordt vooral gebruik om de CO2-reductie binnen de Topsector Logistiek te realiseren en kansen te benutten om de sector slimmer en schoner te maken.

Ondernemers kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling Waterstof. Innovatieve pilotprojecten met waterstof als energiedrager komen in aanmerking voor de subsidie als:

  • het zorgt voor lagere kosten, betere efficiency én betrouwbare producten, methoden en diensten;
  • u de innovatie op kunt schalen én het een robuuste business case heeft.

De subsidieregeling Waterstof maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. De activiteiten moeten wel gelden als experimentele ontwikkeling. Wanneer in plaats van waterstof mierenzuur kan worden getankt gaat de actieradius minimaal met een factor 2 omhoog en de “gevaarlijke” hogedruk tanks zijn dan overbodig. Het transport van de de vloeistof mierenzuur is ook veel simpeler dan het transport van het gas waterstof. Mierenzuur (formic acid) kan gemaakt worden met dezelfde piekenergie als waarmee waterstof gemaakt wordt. TU Eindhoven experimenteert met de formauto.

De Nederlandse industrie produceert en gebruikt al heel lang waterstof (gemaakt uit aardgas). Dit heet grijze waterstof, omdat in dit proces CO2 vrijkomt: ongeveer 13 megaton CO2 per jaar. Dat is ongeveer 8% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Daarom is het gewenst om de productie van waterstof te verduurzamen. Dat kan op 2 manieren:

  1. Door de COop te vangen en op te slaan. Deze vorm van waterstof is klimaatneutraal. We noemen dit blauwe waterstof.
  2. Door waterstof te maken uit water, door elektrolyse met duurzame elektriciteit (bijvoorbeeld zonne- en windenergie). Dit heet groene waterstof.

Het is de bedoeling om steeds meer blauwe en groene waterstof te gebruiken als grondstof in de industrie, én als brandstof in verschillende sectoren.

In de Arriva-loods in Doetinchem brandde eind oktober 2021 een nieuwe ongebruikte waterstofbus die in de loods stond af. Alleen het karkas is nog over, en een aanwezige dieselbus is eveneens grotendeels uitgebrand. De uitslaande brand ontstond op donderdagmiddag rond 14.15 uur. Er kwamen dikke zwarte rookwolken vrij en rond 15.00 uur werd er vanwege gevaarlijke stoffen een NL-Alert verstuurd. Er was ook even sprake van explosiegevaar en de Veiligheidsregio riep mensen op om vooral niet naar de brand te komen kijken. De werkplaats moet als verloren worden beschouwd. De waterstofbus  was pas een week er voor nieuw overgebracht vanuit de fabriek in Polen. Volgens het oorspronkelijke plan zouden er binnenkort nog negen andere waterstofbussen vanuit Polen naar Doetinchem komen. Vanaf december zouden de waterstofbussen in de dienstregeling mee gaan rijden.

Er komen in 2021 in Nederland vijftig nieuwe bussen bij die op waterstof rijden. Het kabinet en drie provincies tekenen hier 20 november een gezamenlijke overeenkomst voor. Momenteel rijden er al acht waterstofbussen in het Nederlandse openbaar vervoer. De nieuwe bussen moeten uiterlijk in 2021 rijden in Groningen, Drenthe en Zuid-Holland. Waterstof-elektrische voertuigen zijn duurzaam en kunnen op een tank grote afstanden afleggen. Er nog maar acht tankstations met waterstof. Het bus project kost 15 miljoen euro. De helft daarvan komt van de Europese Unie, het kabinet en de provincies leggen ieder 3,75 miljoen euro bij. De kosten voor het gebruik van de bussen liggen bij de provincies. In 2016 tekende toenmalig staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) een overeenkomst met alle vervoerspartijen waarin is afgesproken dat er snel meer bussen op elektriciteit en waterstof komen in het openbaar vervoer. In 2025 moeten alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer vrij van schadelijke uitlaatgassen zijn. In 2030 moeten alle bussen emissievrij zijn. Openbaar vervoerbedrijf Hermes rijdt vanaf eind 2016 in Eindhoven met 40 elektrische bussen als onderdeel van de nieuwe openbaar vervoer concessie die Hermes heeft binnen gehaald voor de komende tien jaar. Hermes was de enige die zich voor de aanbesteding had gemeld. De Brabantse industriegroep VDL mocht de bussen leveren. Eindhoven is de eerste stad in Nederland waar zogenaamd ‘zero emissie’ vervoer grootschalig wordt ingezet.

Al 25 jaar wordt bij BMW Forschung und Technik in het diepste geheim gewerkt aan nieuwe technieken. De laatste tien jaar is waterstof één van de belangrijkste pijlers. Samen met Mercedes en General Motors loopt BMW voorop als het om waterstof gaat. Zo ver voorop zelfs dat er van de waterstof-aangedreven 7-serie al een klein aantal modellen geproduceerd is. In 2020 wil ook Toyota wereldwijd 30.000 waterstofauto’s zien te verkopen. De Mirai 2 wordt dan gepresenteerd bij de Olympische Spelen in Tokio voor circa 75.000 euro. Het Koreaanse Hyundai levert ook een echte waterstofauto in Nederland. De Hyundai NEXO komt 665 kilometer ver met een volle tank en kost 70.000 euro. Hyundai zegt dat er veel belangstelling is, er dat er al tachtig exemplaren besteld zijn in Nederland. Taxibedrijf Munckhof laat 135 Volkswagen Transporter T6 2.0 taxibusjes ombouwen zodat ze op groengas kunnen rijden. Prins Autogassystemen en Auto Speciaal Uden hebben daarvoor samen het VSI-2.0 DI CNG-systeem voor de T6 ontwikkeld. Auto Speciaal heeft ook de inbouw verzorgd. De Société du Taxi Electrique Parisien (STEP) wil de komende vijf jaren de vloot van taxi’s op waterstof met honderden voertuigen uitbreiden. STEP en Hyundai kwamen de levering van zestig taxi’s overeen bij de opening van een nieuw waterstoftankstation in het Duitse Offenbach, nabij het Europese hoofdkantoor van de autoproducent.  Shell en Total gaan met autobedrijven Toyota, BMW, Daimler, Honda en Hyundai, grondstoffenbedrijf Anglo American en het Franse energiebedrijf Engie werken aan de ontwikkeling van waterstof als brandstof omdat deze een van de belangrijkste bouwstenen voor de overgang naar duurzame energie is, zowel in het transport als in de industrie en de energiesector. Elektrische taxi’s worden vervangen door taxi’s op CNG. In de eerste helft van 2014 waren er 54 elektrische taxi’s actief in Nederland. Op CNG rijden er in totaal al 1.173 taxi’s rond.

Zuid-Hollandse gemeenten willen ook overstappen op waterstof als brandstof voor auto’s. Het doel is om in 2050 energie- en CO2-neutraal te zijn. Met een emissieloos wagenpark willen de gemeenten en de provincie bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en gelijktijdig aan verbetering van de luchtkwaliteit en de volksgezondheid. Alphen aan den Rijn, de provincie, het Nationaal Waterstofplatform en afvalinzamelaar Roteb voeren hierover gesprekken. Gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard willen samen met de regio’s Midden- en West-Holland, Groene Hart Werkt en de provincie weken aan een waterstof wagenpark compleet met tankmogelijkheden.

Waterstof tanken

Met een waterstofauto kun je net als met LPG gewoon binnen enkele minuten tanken, net zoals met LPG. Auto en vulslang communiceren via infrarood en de druk van de waterstoftank is een duizelingwekkend hoge 700 bar, bijna honderd keer hoger dan in een lpg-tank. Die hoge druk is nodig om zoveel mogelijk waterstof in de tanks te persen. In de twee 60 litertanks van de Mirai gaat 5 kilo.(10 euro per g.)  Die grote tanks gaan wel ten koste van de kofferruimte.  Een Toyota Mirai of een Hyundai i35 FCEV of de Hyndai Nexo hebben hiermee al snel een actieradius van 500 kilometer. Ook Audi gaat binnen enkele jaren een waterstof SUV maken en werkt voor de techniek hiervoor samen met Hyundai. De Audi h-tron wordt de derde commerciële auto op waterstof en Mercedes werkt ook aan een waterstof model. In Duitsland zijn er al 43 H2-pompen,  en dat moeten er in 2020 honderd zijn. In Nederland kun je al waterstof tanken in Helmond, Rhoon, Arnhem en Delfzijl.  Bij de Shell-locatie aan de Binckhorstlaan in Den Haag en Breda (alleen Gemeentevervoer) wordt het op termijn ook mogelijk om waterstof te tanken. Holthausen Groep uit Hoogezand kreeg 4 miljoen euro subsidie voor waterstoftankstations in Amsterdam en Groningen. Green Planet biedt als in 2019 groene waterstof aan voor personenauto’s en trucks/autobussen. Het multifuel tankstation aan de A28 bij Pesse is betrokken bij het unieke en innovatieve samenwerkingsproject ‘TSO 2020’ met o.a. Gasunie New Energy, TenneT, New Energy Coalition, EnergyStock en de TU Delft.

Het Assense bedrijf Resato bedacht en ontwikkelde een relatief goedkoop vulstation voor waterstofauto’s. Bij het nieuwe mobiele pompstation van Resato kunnen waterstofauto’s tanken. Een mobiele laad Container-unit kost zo’n 350.000 euro, afhankelijk van de opties. Daarmee wordt de drempel voor de aanleg van nieuwe tankstations en dus ook de komst van waterstofauto’s lager. Naast het mobiele pompstation heeft Resato nog een tweede tankunit ontworpen: de ‘Fleetowner unit’. Dit vulstation kost maar 150.000 euro. Tanken met de Fleetowner unit duurt wel een uur. vinding van het Assense bedrijf, gespecialiseerd in hogedruk- en waterstraalsnijden, werd onlangs op een beurs in Duitsland gepresenteerd. Duitsland investeert 350 miljoen euro in de waterstof. De ene helft van dat bedrag betaalt de Duitse overheid, de andere wordt betaalt door bedrijven uit de automobiel-, gas- en oliesector. Concreet komen er 400 waterstof-vulplekken, voornamelijk bij bestaande tankstations. Naar verwachting presenteren Mercedes en BMW in 2021 hun eerste waterstofauto’s, die in 2023 door heel Duitsland moeten kunnen rijden en tanken.

Formule E

Audi wil zich nu ook richten op de Formule E races, waaraan volledig elektrisch aangedreven raceauto’s meedoen. Ook Renault, BMW en Audi deden dit. Team Techeetah deed mee aan het nieuwe Extreme E-kampioenschap. Techeetah is al sinds 2016 actief in de Formule E. De Extreme E wordt een soort kruising tussen rallycross en Formule E. Met elektrische SUV’s wordt op een aantal bijzondere locaties geracet in het nieuwe kampioenschap, waar de teams zowel een mannelijke als een vrouwelijke coureur in moeten zetten. Eerder bevestigden onder andere al Andretti, Ganassi en HWA hun deelname. Techeetah vervangt in feite het team van Venturi, dat alsnog besloten heeft om zich te richten op haar activiteiten in de Formule E en een innovatief programma in de ruimtevaart. In december 2020 gingen de teams voor het eerst testen met de elektrische SUV’s, alvorens het allereerste Extreme E-seizoen in januari van start ging in Dakar. Formule-1-kampioen Mercedes-Benz maakte  bekend om vanaf 2018 ook bij de Formule-E mee te doen met een elektrische variant, maar stapt in 2022 al weer uit. Nyck de Vries werd als coureur wereldkampioen. Het uitstappen van Mercedes is een nieuwe klap voor de Formule E. Eerder deden andere grote automerken als BMW en Audi hetzelfde. Door het vertrek van Audi, BMW en Mercedes dreigt de Formule E weg te kwijnen.

Geef een antwoord

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.