Armoede

armoede

De eerste overheidszorg voor armen is sinds 1854 bij wet geregeld in de armenwet, maar desondanks geven het rapport armoedesignalement en het rapport van Platform31 uit Den Haag en het European Urban Knowledge Network (EUKN) aan dat het armoedeprobleem steeds groter wordt, net als de verschillen tussen arm en rijk.

In 2023 leven  er naar schatting ruim 830.000 mensen (4,9%) onder de armoedegrens. Er wordt een flinke stijging verwacht van het aantal mensen dat te maken krijgt met problematische schulden en daarmee met armoede. Jongvolwassenen tot 35 jaar hebben de meeste moeite om rond te komen.

2023 wordt een duur jaar. De prijs van drinkwater gaat van 20 to 50 euro per jaar omhoog, de energierekening blijft hoog maar de steun ervoor gaat omlaag, de kinderopvang wordt tot wel 40% duurder, net als brandstof, voedingsmiddelen en veel andere vaste lasten, zoals de zorgverzekeringen. Met de trein reizen wordt ook aanzienlijk duurder. Wie de 2e klas reist, betaalt 5,5 procent extra. Huishoudens gaan daarbij ook nog eens veel meer betalen aan gemeentelijke heffingen. Gemeenten verwachten een kleine 12 miljard euro uit heffingen te ontvangen, Vooral de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gaan fors stijgen. 

Via het initiatief Geldfit kunnen mensen online en telefonisch advies krijgen hoe zij met hun financiële problemen om moeten gaan. Het afgelopen kwartaal hebben 367.000 mensen de website geldfit.nl bezocht, maar liefst drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. “Het gaat bijvoorbeeld om mensen die veertig uur per week werken en niet meer rond kunnen komen. En dan gaat het dus vaak om middeninkomens die geen recht hebben op bepaalde toeslagen

Voor de ruim 400.000 mensen in de bijstand gelden strenge regels die over ruim een jaar worden versoepeld. Zij mogen vanaf 2024 jaarlijks 1.200 euro aan giften ontvangen én inkomsten hebben door verkoop van spullen, bijvoorbeeld via Marktplaats. Mensen in de bijstand die nu mantelzorg verlenen hoeven dat vanaf die tijd dan ook niet meer te melden bij hun gemeente.

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2022 vastgesteld op € 1.756,20 per maand. In verband hiermee wijzigt per 1 juli 2022 ook het netto minimumloon, zoals bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen, minimumbedragen studietoeslag en grondslagen IOAW en IOAZ.

Jongerennormen, zonder kinderen
– alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is € 269,51 € 272,02
– gehuwden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn € 539,02 € 544,04
– gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere
echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners
– een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoners € 1.091,71 € 1.101,82
– gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, zonder kostendelende medebewoners
€ 1.559,58 € 1.574,03

Het minimumloon stijgt in januari 2023 met 10 procent en daardoor gaan ook de uitkeringen en de AOW omhoog. Het extra inkomen gaat bij mensen met schulden meestal direct naar de schuldeisers omdat de zogenoemde beslagvrije voet,  niet automatisch wordt aangepast. Dat gebeurt eens in de twaalf maanden. Een verzoek om herberekening kan pas na 1 januari worden aangevraagd. Mensen met schulden die het minimumloon verdienen of een uitkering hebben, kunnen zelf vragen om de beslagvrije voet te verhogen. Overigens geldt voor mensen met een bijstandsuitkering een uitzondering, want daar wordt de beslagvrije voet wel automatisch verhoogd. Volgens het UWV en de Sociale Verzekeringsbank zijn er bij 60.000 mensen met een uitkering loonbeslagen van kracht. Ook de energietoeslag van november en december verdampt naar de schulden omdat de energiebedrijven de toeslag mogen verrekenen met achterstallige betalingen. Zo’n 550.000 huurders met huurtoeslag (38%) kunnen de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud dan ook niet meer betalen.

Per 1 oktober 2022 werden er een aantal structurele aanpassingen gedaan in het beleid over betalingsregelingen van de Belastingdienst. Zo kan er meer maatwerk worden geboden als de situatie van een ondernemer daar om vraagt. De versoepelingen zijn vooral gericht op de kleinere bedrijven. Twee van de versoepelingen die tijdelijk in verband met corona werden ingevoerd, worden nu definitief voortgezet. Zo gaat nu ook voor ondernemers de betalingsregeling in op de datum van de uitstelbeschikking. Het blijft mogelijk om uitstel van betaling voor de motorrijtuigenbelasting aan te vragen. Ook wordt voor ondernemers de drempel verlaagd om uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden aan te vragen. Dit wordt gedaan door de verplichte verklaring van een externe deskundige bij een belastingschuld onder de € 20.000 te laten vervallen. Er is sprake van bijzondere omstandigheden als een ondernemer (hoofdzakelijk) door een oorzaak die buiten zijn invloed ligt in tijdelijke liquiditeitsproblemen is gekomen. In zo’n geval kan de ondernemer langer uitstel dan 12 maanden uitstel krijgen als dat door de liquiditeitsproblemen nodig is.

In totaal moeten zo’n 55.000 ondernemingen een voorschot (deels) terugbetalen na de vaststelling van de definitieve hoogte van de coronasubsidie voor de vaste lasten. Zo’n 2000 ondernemers reageren volgens RVO niet, zelfs niet na 6 tot 8 persoonlijke mails, brieven en telefoontjes. Voor deze groep zet de dienst de openstaande schuld door naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Die stuurt deze ondernemers een aanmaning. Ze hebben dan nog twee weken de tijd om een betalingsregeling af te spreken met RVO, maar dat moet via CJIB. Als er dan nog steeds niets gebeurt, wordt de schuld overgedragen aan een deurwaarder. Op dat moment kan RVO niets meer voor de ondernemers betekenen en is de afwikkeling in handen van het CJIB, zo waarschuwt de dienst. Het is mogelijk om de TVL-schuld in één keer of in 6, 12, 18, of 24 maanden terug te betalen. Daar moeten ondernemers dan wel contact voor opnemen en zelf het termijnbedrag overboeken. RVO rekent geen rente voor de uitgestelde betalingen. Ook is er een optie om een persoonlijke regeling te treffen om de openstaande schuld binnen vijf jaar terug te betalen. Ook hiervoor moet de ondernemer contact opnemen met RVO.

Sinds eind oktober 2020 is er een op maat gemaakte schuldhulproute voor ondernemers. Met zelfhulptoepassingen, een online vraagbaak, coaching van oud- of mede-ondernemers en doorverwijzing naar gemeenteloketten voor ondernemers met financiële problemen. Zo ontvangen ondernemers direct de hulp die bij hun situatie past. Op geldfit.nl/zakelijk kunnen mensen terecht voor het invullen van een korte test, waarna ze zien hoe hun bedrijf er financieel voorstaat en waar ze terecht kunnen voor hulp. Op geldfit.nl kun je gratis en op jouw manier aan de slag met informatie en tools. Je blijft anoniem en zit nergens aan vast. Om Geldfit heen staat een groot netwerk van gemeenten, bedrijven en stichtingen. Het is een onderdeel van De Nederlandse Schuldhulproute (NSR), een publiek-private samenwerking van bedrijvengemeenten(hulp)interventies en andere samenwerkingspartners. Ruim 120 gemeenten zijn aangesloten bij de NSR.

De Tweede Kamer wil 100 miljoen euro vrijmaken voor een gratis schoollunch. Dat geld moet nog bij het ministerie van Onderwijs worden gevonden. Alleen scholen in kwetsbare wijken zouden in aanmerking moeten komen voor zo’n lunch.

Energie duurder en duurder

De energiebelasting is tijdelijk verlaagd. Een gemiddeld huishouden betaalt daardoor tijdelijk circa 400 euro minder belasting. Voor zo’n 800.000 huishoudens met een laag inkomen kwam er later nog een extra regeling: zij konden tot zo’n 800 euro en daarna nog 500 euro compensatie krijgen van hun gemeente. Mensen in de bijstand kregen dat automatisch.

Anderen die in aanmerking kwamen, zoals zelfstandigen met een laag inkomen en AOW’ers zonder aanvullend pensioen, moesten zich melden bij de gemeente en moesten wachten tot half september en aan kunnen tonen dat de een bestaansminimum hadden. In 2023 loopt deze regeling nog door. 

De energiesteun voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stijgt flink. Het percentage dat deze ondernemers kwijt moeten zijn aan energiekosten daalt naar 7 procent. In de oorspronkelijke plannen was dat nog 12,5 procent.
Door de verlaging komen fors meer ondernemers in aanmerking voor de energiecompensatie. De overige voorwaarden voor de TEK blijven wel van kracht. Bedrijven mogen maximaal 250 medewerkers in dienst hebben en moeten een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit.

Bij energiebedrijf Vattenfall is het aantal mensen met betalingsachterstanden snel toegenomen (40%). Duizenden klanten hebben ten minste twee opeenvolgende maanden aan betalingen gemist. Het gemiddelde bedrag dat openstaat is bovendien met tien procent gegroeid. Ook de prijzen van boodschappen zijn het laatste half jaar flink gestegen. Consumenten zijn 17,1 procent duurder uit dan een half jaar eerder. De prijzen van vlees en groente lopen snel op. Voeding was in april 2022 zo’n 8,5 procent duurder dan een jaar eerder. In maart was die stijging nog 6,2 procent. Groenten stegen (+12,6), vlees (+10,5), koffie, thee en cacao (+13,9) en bier (+13,2). Ook het huren van bungalowhuisjes, klein gereedschap en meubelen werd duurder. Op de energiecrisis enigszins betaalbaar te houden is er een energieplafond voor een gegarandeerd vast bedrag voor kleine gebruikers. Er komt een prijsplafond voor gas en stroom voor consumenten. Voor gas geldt per 1 januari 2023 een maximumprijs van 1,45 euro per kubieke meter en voor stroom maximaal 0,40 euro. Deze prijzen gelden tot een verbruiksplafond voor gas van maximaal 1200 kuub per jaar en voor elektriciteit van maximaal 2900 kWh per jaar. Voor huishoudens die boven het vastgestelde jaargebruik zitten, geldt voor die extra energie de hogere marktprijs. Die kan dus verschillen per energiebedrijf, contract en periode. Er komt in de aanloop naar het prijsplafond, in november en december 2022 nog een energiecompensatie van 190 euro per maand. In 2022 betaalt een huishouden per jaar gemiddeld 397 euro aan energie transportkosten, dat wordt geregeld door netbeheerders, zoals Liander,Stedin en Enexis. Voor 2023 gaat dit gemiddeld 513 euro kosten, dat is een verhoging van 120 euro, oftewel bijna 30 procent. Als de energieprijzen in 2024 zo hoog blijven, komt het kabinet met steun op maat. Dus alleen voor de mensen die het echt nodig hebben. Tot 1 april mogen energieleveranciers alleen afsluiten na meerdere pogingen om met wanbetalers in contact te komen. Lukt dat niet, dan moet het energiebedrijf eerst ook de gemeente inschakelen om tot een oplossing te komen. Pas als dat niet lukt, mag de klant worden afgesloten.

De netbeheerders krijgen ook een flinke tariefsverhoging van de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT. Die voorziet de netbeheerders van stroom, maar ook andere bedrijven die direct op het hoogspanningsnet zijn aangesloten. TenneT heeft voorgesteld om de tarieven die zij betalen voor de transport van stroom via het extra-hoogspanningsnet te verhogen met 84 procent. De transportkosten voor het gewone hoogspanningsnet zouden met 51 procent moeten stijgen.

Voor energie-intensieve mkb’ers komt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) die is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat dan uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Het energie-intensief mkb ontvangt dan steun ter grootte van een te bepalen percentage van de stijging van de energieprijs (gas en elektra) hun energieverbruik tot een vast te stellen maximum per onderneming (subsidieplafond). Kleinere kantoren en zzp’ers kunnen net als huishoudens gebruik maken van het tijdelijke prijsplafond, de zogenoemde kleinverbruikersregeling. De voorwaarden van de TEK qua doelgroep, het totale budget, de percentages en de maximale steun per onderneming moeten nog uitgewerkt worden. De regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor kan daadwerkelijke openstelling via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat volstaat niet voor energie-intensieve mkb’ers die nu al in acute problemen zitten en nog de winter van 2022/2023 te gaan hebben. Daarom is de inzet om vanaf november al andere maatregelen gereed te hebben om voor ondernemers (tijdelijk) de bedrijfslasten te kunnen verlagen.


Gemeenten en organisaties willen met het pact ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’ succesvolle schuldenaanpak gebruiken. SchuldenlabNL een landelijk samenwerkingsverband van publieke en private partners werkte samen met wethouders, vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, de bankensector, woningcorporaties, verzekeraars en energieleveranciers aan de invoering en verdere opschaling van vijf schuldhulpmethoden. Ook komt er extra inzet op het signaleren van armoede in gezinnen.” Het gaat om een veertigtal acties op tal van fronten om de schuldenproblematiek terug te dringen, gericht op preventie, snelle en effectieve schuldhulp en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso. Het kabinet werkt in de brede schuldenaanpak samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties. 

In 2019 hadden 1,014 miljoen mensen een inkomen rond de lage-inkomensgrens.  Nederlanders met een migratie-achtergrond zijn hierbij sterk oververtegenwoordigd. 19,9 procent zit op of onder deze grens. Dat is ruim vijfmaal zoveel als mensen met een Nederlandse achtergrond. Het aantal armen in Nederland stijgt naar 7,6%, onder kinderen is dat 9,5%. De lage-inkomensgrens staat voor een vast koopkrachtbedrag en wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling. In 2020 lag de grens voor een alleenstaande op netto 1 100 euro per maand. Voor een paar zonder kinderen was dat 1 550 euro, en voor een paar met twee minderjarige kinderen 2 110 euro

Ruim 10 procent van de Nederlandse huishoudens) heeft problematische schulden en slechts een tiende daarvan is in beeld bij schuldhulpverlening. Ruim 650 duizend huishoudens in Nederland heeft met problematische schulden te maken. Door de Corona crisis groeide het aantal huishoudens met schuld in 2021 tussen de 1,5 en 2,6 miljoen. Hiervan is 41% problematisch. Daarom heeft de Overheid 146 miljoen euro vrijgemaakt om mensen met schulden te helpen. De hulplijn van de Nederlandse Schuldhulproute is in maart 2022 twee keer zo veel gebeld als in februari. Sinds de oprichting in september 2020 klopten al tienduizend Nederlanders aan bij de dienst. 5 miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst. Ouders moeten steeds vaker een beroep doen op stichtingen als het Jeugdfonds of gemeenten als ze hun kinderen willen laten sporten. Sportclubs merken dat er steeds meer ouders zijn die de contributie niet meer kunnen betalen. 

Zo’n 75.000 huishoudens zitten ondanks het sociale vangnet in financiële problemen door inkomensverlies en extreem verhoogde energiekosten. Zelfstandigen zijn extra kwetsbaar. Ruim één op de vijf huishoudens heeft moeite om rekeningen te betalen. In grote steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag heeft één op de drie huishoudens geldproblemen. 

Het aantal consumenten dat sinds maart bij hun bank om een betaalpauze voor de aflossing van de hypotheek of een lening heeft gevraagd, is iets verder opgelopen. 32.400 consumenten hebben voor 77 miljoen euro aan uitstel van betaling hebben gevraagd. Nederland telde eind maart 2020 nog 413.000 personen met een bijstandsuitkering, Eind september is dat aantal opgelopen naar 423.000 mensen. Er is een belastingschuld van in totaal 16 miljard euro, bij ruim tien procent van de bedrijven tijdens de lockdown ontstaan.

Nederlandse huishoudens waren sinds de btw-verhoging van 6 naar 9 procent per 1 januari 2019 al gemiddeld zo’n 300 euro duurder uit. Levensmiddelen, boeken, taxi en theaterkaartjes werden duurder. Consumentengoederen en -diensten waren in juli 2019 2,5 procent duurder dan in 2018. Ook de kinderopvang werd duurder door nieuwe regels, die voorschrijven dat pedagogisch medewerkers één baby minder onder hun hoede mogen hebben. Met een verwachte stijging van 7 procent stijgen de kosten waarschijnlijk meer dan de kinderopvangtoeslag. Veel instellingen en organisaties, zoals het CBS, het SCP, ouderenbonden en de Voedselbank zeggen dat de armoede onder ouderen steeds meer toeneemt. Een groeiende groep Nederlanders doet steeds langer een beroep op de voedselbanken. Afgelopen jaar waren er 13.000 mensen meer dan drie jaar klant bij de voedselbank. Dat is 15 procent van het totale klantenbestand. Vijf jaar geleden was nog maar 5 procent van alle klanten langer dan drie jaar afhankelijk van voedselpakketten. Nederland staat dan wel op plek 14 van rijkste landen ter wereld, maar naar schatting 1,4 miljoen huishoudens hebben risicovolle schulden, problematische schulden of zitten in een schuldhulpverleningstraject. De voedselbanken kijken naar het aantal gezinsleden, de inkomsten en de vaste lasten. Een alleenstaande ouder met twee kinderen kon eerst een voedselpakket krijgen als er maandelijks minder dan 450 euro overbleef voor bijvoorbeeld eten en drinken en dat bedrag ligt nu op 520 euro.

In 2019 werden 151.000 mensen geholpen door de Voedselbank, in ‘coronajaar’ 2020 kwamen daar ruim 10.000 mensen bij en in 2021 groeide het aantal “klanten” naar 177.000. In Amsterdam steeg het aantal aanmeldingen direct na de invoering van de eerste coronamaatregelen zelfs met 40 tot 50 procent. Nog steeds is het aantal gebruikers veel hoger dan voor de pandemie, ziet de Amsterdamse afdeling. Dat komt waarschijnlijk doordat veel mensen hun baan verloren en daardoor niet meer rond konden komen.

De vier grote steden leveren te weinig passende ondersteuning aan dak- en thuislozen. In acht jaar tijd zag het Leger des Heils het aantal cliënten groeien van 30.000 naar 50.000. Er zijn wachtlijsten voor zowel opvangbedden als betaalbare woonruimte om naar door te stromen. De staatssecretaris kwam daarom met 40 maatregelen om de problemen aan te pakken, zoals het verlagen van het minimumbedrag bij een incasso. Nu betaal je nog minimaal 40 euro aan incassokosten. Een andere geplande maatregel is het mogen betalen in termijnen. Nu kan alleen een schuld vanaf 225 euro in termijnen worden afbetaald. De toegang tot schuldhulpverlening wordt eenvoudigere en er komt een proef met een ‘schuldenrechter’. Met een wetswijziging is binnenkort een registratie verplicht om actief te zijn als incassodienstverlener. Alleen bureaus die aan de juiste eisen voldoen, worden ingeschreven in het incassoregister. Incassodienstverleners die zich niet gedragen, worden uit het register verwijderd en mogen dat werk dan niet meer doen. Het register is openbaar en gratis raadpleegbaar, zodat iedereen kan zien of een incassobureau aan de juiste eisen voldoet. Deze kwaliteitseisen gaan onder meer over de juiste opbouw en transparantie van de vordering. Ook worden er eisen gesteld aan het personeel, zodat tegen gegaan wordt dat mensen op ontoelaatbare wijze onder druk gezet worden.

Mensen in financiële problemen betalen 12 tot 14 procent rente als ze geld willen lenen van een gemeentelijke kredietbank, terwijl deze banken juist bedoeld zijn voor mensen die nergens anders geld kunnen lenen. Gecorrigeerd voor inflatie heeft een gemiddeld Nederlands huishouden in veertig jaar tijd amper meer te besteden gekregen. Boodschappen bij de supermarkt zijn in één jaar gemiddeld 8 procent duurder geworden. Eenvoudige voedingsmiddelen zoals kaas zijn inmiddels een luxe product geworden. Per juli zijn ook de energietarieven weer fors omhoog gegaan. De prijzen van voedingsmiddelen stegen in mei opnieuw met 3,8 procent, nagenoeg de hoogste prijsstijging van voedsel in de afgelopen tien jaar.

Door de hoge rentes steken klanten van webwinkels als Mediamarkt, Otto en Wehkamp, zich steeds dieper in de schulden. Ongeveer een op de vijf mensen met geldproblemen heeft schulden bij een webshop. Bovendien zijn de betaalachterstanden bij dit soort leningen het grootst: bij postorderbedrijven leidt een op de drie kredieten tot een achterstand, tegen 5% voor alle consumptieve kredieten. Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft half augustus 2020 de rente op deze kredieten tijdelijk verlaagd, van 14% naar 10%. en laat onderzoeken of de verlaging permanent kan worden. De webwinkels staan op hun achterste benen en dreigen om dan maar met de verkoop op afbetaling helemaal te stoppen.

Bij een kwart van alle leningen is het rentepercentage 8% of hoger. Bijna één op de zes leningen heeft zelfs een rentepercentage tussen de 11% en het wettelijk maximum van 14%. Gemiddeld hebben lenende Nederlanders 1,3 consumptieve leningen per persoon en het gemiddelde leenbedrag is € 6.401,-.

Bijstand en schulden

Vanaf 1 januari worden Wajongers gekort op hun uitkering. Mensen met een arbeidsbeperking, die geen baan hebben, zijn er zo’n 5 procent op achteruit gegaan. Veel mensen mijden jarenlang de tandarts omdat ze te weinig geld hebben. Van de Nederlanders die minder dan 1600 in de maand verdienen, vermijdt 21 procent de tandarts.

De gemeentes Groningen, Ten Boer, Wageningen, Tilburg en Deventer hebben toestemming gekregen om twee jaar lang te experimenteren met bijstandsregels om te onderzoeken wat de beste manier is om mensen weer aan de slag te krijgen. Ook Utrecht en Amsterdam willen experimenteren. De gemeentes zijn van plan om meerdere testgroepen op te zetten met mensen die in verschillende bijstandsregimes komen te vallen. Sommige bijstandsgerechtigden krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om 200 euro per maand bij te verdienen tijdens hun uitkering dan dat nu wettelijk is toegestaan. Ze mogen dan een beperkt deel van hun inkomsten uit werk houden, zonder dat die worden afgetrokken van de uitkering. Ook wordt er een groep gevormd met minder verplichtingen en een groep die juist intensiever wordt begeleid. De gemeente Terneuzen streed eerder dit jaar voor een variant op een basisinkomen, waarbij uitkeringsgerechtigden helemaal geen verplichtingen kregen opgelegd.

Mobility Mentoring

Hersenonderzoek heeft aangetoond dat armoede een zware emotionele en cognitieve last veroorzaakt. Die last verstoort het brein, waardoor chronische stress ontstaat en waardoor het vermogen om problemen doelmatig aan te pakken, prioriteiten te stellen en impulsen te controleren wordt aangetast. Door de stress wordt het moeilijker om plannen te maken en om lange termijn doelen te behalen. En het zijn juist die vaardigheden die je nodig hebt om uit armoede te geraken. Met de nu ook hier geïntroduceerde Amerikaanse methode “Mobility Mentoring” worden mensen met financiële problemen eerst bewust gemaakt van de stress waarmee ze leven. Mentor en cliënt stellen vervolgens samen het wegnemen van stress steeds centraal in een stappenplan op verschillende terreinen, zoals geld, scholing, gezondheid en huisvesting. Massachusetts en Washington gaan de methode verplicht stellen bij het aanbesteden van sociale projecten. De Wereldbank noemt Mobility Mentoring als een veelbelovende aanpak. 35 Nederlandse gemeenten, waaronder de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Enschede en Groningen hebben interesse in de systematiek.

Aantallen en cijfers

De gemiddeld uitstaande schuld is 42.000 euro. Tweederde hiervan bestaat veelal uit rente en incassokosten. 540.000 huishoudens hebben problematische schulden. De meeste van de ruim 1 miljoen armen in Nederland wonen in Amsterdam (14,4%), Rotterdam (14,1%) en Den Haag (13,4%). In 38 gemeenten ligt het armoedepercentage ruim boven de 7%. Bijna de helft daarvan ligt in Groningen, Friesland en Drenthe. Het armste zijn de bewoners van Crooswijk in Rotterdam. Een op de zes inwoners van Rotterdam (ca. 100.000 mensen heeft te maken met grotere schulden. Bij 27.000 inwoners met problematische schulden is de schuld te groot om nog af te kunnen lossen. Gemiddeld staan zij voor 45.000 euro in de schuld. Dat is aanzienlijk meer dan het landelijk gemiddelde in andere gemeenten.

De helft van alle armen leeft minstens al drie jaar onder de armoedegrens en kunnen hun schulden niet meer betalen. In 2021 waren er volgens de officiele cijfers van het CBS 32.000 daklozen in Nederland, onder wie duizenden jongeren. Het totaal aantal daklozen ligt nog hoger. Daklozen ouder dan 65 en ongedocumenteerden komen niet voor in de cijfers. En ook minderjarige dak- en thuislozen worden niet meegeteld. In werkelijkheid zijn ruim 40 duizend mensen dakloos en leven op straat, in openbare gebouwen, in de opvang, of bij familie of vrienden. In de afgelopen zes jaar is het aantal daklozen toegenomen met bijna 80 procent. Voor zo’n 2,5 miljoen mensen van zestien jaar en ouder die niet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen is een goed financieel beheer te moeilijk. Naar schatting heeft 16% van de Nederlandse huishouden een problematische schuld of het risico daarop. Binnen de Europese Unie ben je arm als het inkomen lager is dan 60% van het gemiddelde inkomen. In Duitsland leven 13 miljoen mensen onder de armoedegrens en dat aantal groeit nog steeds. De armoedegrens in Nederland ligt op een inkomen inclusief toeslagen van 1920 euro netto per maand voor een gezin met 2 kinderen. (excl. huurtoeslag) Voor een éénoudergezin met twee kinderen ligt die grens op 1540 euro netto per maand. Hoe langer huishoudens op het minimum leven, hoe moeilijker het wordt om uit de problemen te komen. Het kabinet stelt nu voor om de huurtoeslag voortaan niet meer vast te stellen op basis van de huur die een huurder daadwerkelijk betaalt, maar op basis van een zogeheten normhuur. Voor de grootste groep huurders wordt die normhuur 520 euro. Ook komen straks de servicekosten niet meer in aanmerking voor de berekening van de toeslag. bijna twee derde van de huurtoeslagontvangers gaat er gemiddeld 29 euro per maand op achteruit. Werken met een normhuur betekent dat huishoudens met een huur van 550 tot 763 euro er maandelijks 15 tot 105 euro op achteruit gaan.

In 2019 zijn er een aantal maatregelen genomen:

 • Gezinnen met twee kinderen op de basisschool krijgen 150 euro extra kinderbijslag per jaar.
 • De kinderopvangtoeslag gaat omhoog.
 • Vaderschapsverlof wordt uitgebreid van twee dagen naar zes weken.

Voedselbanken en andere lapmiddelen

In Nederland zijn 162 voedselbanken die jaarlijks rond de 2 miljoen voedselpakketten samenstellen met hulp van 10.000 tot 11.000 vrijwilligers. De Stichting Met Zuid opende zelfs een ‘sociaal warenhuis’ en Zuidwest Den Haag krijgt een rijdende voedselbank waar klanten zelf hun boodschappen mogen kiezen. Het project is een initiatief van kerkenorganisatie Stek en Voedselbank Haaglanden en start nog voor de zomer. De SRV-wagen wordt op vaste tijden op verschillende plekken in Zuidwest geparkeerd in de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond, Leyenburg, Vruchtenbuurt en Loosduinen.

De Swingmarket in Rotterdam biedt in tegenstelling tot de voedselbanken veel meer aan onder één dak. Naast voeding zijn ook kleding, speelgoed en andere non-foodproducten beschikbaar en kan er huisraad worden gekocht. Een eerste proef van één jaar met 220 gezinnen krijgt financiële ondersteuning van het Oranje Fonds.

De ANWB heeft met het kinderfietsenplan in een jaar tijd 2000 fietsen ingezameld en opgeknapt voor kinderen uit gezinnen die onder de armoedegrens leven. De actie begon in september 2015 met het inzamelen van gebruikte fietsen voor kinderen tussen de tien en achttien jaar. De fietsen worden door vrijwilligers opgeknapt en via het Nationaal Fonds Kinderhulp verdeeld. De ANWB wil in 2020 10.000 kinderfietsen hebben uitgedeeld.

Voor de bestrijding van armoede onder de 421.000 kinderen in Nederland (12%) wordt door de Overheid 100 miljoen euro uitgetrokken om schoolreisjes, sportles en muziekles voor kinderen mogelijk te maken. 14 miljoen euro hiervan gaat naar landelijke en bovengemeentelijke initiatieven met als uitgangspunt dat deze ten goede moeten komen aan kinderen en dat deze in natura worden verstrekt. 1 miljoen gaat naar kinderen in Caribisch Nederland. 131.000 kinderen leven al vier jaar of langer in die situatie, veelal in eenoudergezinnen en in de grote steden, zoals in Rotterdam (1 op de 4).

Het kabinet gaat  kijken naar gratis schoolmaaltijden voor middelbare scholen.  Eerder werd zo’n regeling al gestart voor 500 basisscholen.

Langdurige armoede

In Nederland ontstaat armoede bij een netto jaarinkomen lager dan 12.535 euro voor een alleenstaande volwassene. Voor een gezin met twee jonge kinderen ligt de grens op 26.322 euro. Volgens het Nibud zitten veel uitkeringsgerechtigden aan de grens van hun financiële mogelijkheden en kan 75 procent van hen niet rondkomen. Meer dan de helft van de varkens- en pluimveehouders leeft gemiddeld al vijftien jaar onder de armoedegrens. Jaarlijks worden er ongeveer 100.000 mensen van stroom en gas afgesloten.

Wanneer je de belastingen niet kunt betalen vanwege te weinig inkomen vraag dan om kwijtschelding en vraag advies bij Sociaal Raadslieden of een juridisch loket.

 • Doe je verzoek om kwijtschelding zo snel mogelijk na de aanslag.
 • Je kunt wachten met betalen totdat het verzoek is behandeld.
 • Na 3 maanden nog geen beslissing, dan schriftelijk informeren naar de reden.
 • Ben je het niet eens met de negatieve beslissing, laat dit de instantie snel en schriftelijk weten. Terwijl zij uw situatie opnieuw bekijken mag je wachten met betalen.
 • Krijg je opnieuw een afwijzing, bel of schrijf dan desnoods naar de ombudsman.

Zorg

Zorg mijden neemt steeds zorgwekkender vormen aan. Patiënten kiezen er steeds vaker voor om ondanks een doorverwijzing niet naar een ziekenhuis of therapeut te gaan vanwege de hoge eigen bijdrage of het niet aan willen- of kunnen aanbreken van het eigen risico. 14 procent van de patiënten zegt af te hebben gezien van een vervolgbehandeling, omdat die onder hun eigen risico valt.

Huisartsen en verpleegkundigen die zich inzetten voor de medische zorg aan dak- en thuislozen krijgen steeds vaker onverzekerde patiënten op spreekuur. Daklozen kunnen hun medicijnen of doktersbezoek niet betalen. Omdat ze geen zorgverzekering hebben kunnen zij ook niet bij reguliere zorginstanties terecht. Volgens De Nederlandse Straatdoktersgroep is het aantal onverzekerde daklozen groeiende. Het ministerie van Volksgezondheid, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zorgverzekeraars Nederland erkennen het probleem. Verzekerden die staan geregistreerd bij regeluitvoerder CAK komen voor schuldhulp in aanmerking. „Zij krijgen een vrijblijvend aanbod. Accepteren ze dat, dan komen ze in budgetbeheer bij BFS en worden ze uit de regeling van het CAK gehaald. Mensen worden als wanbetaler geregistreerd bij het CAK op het moment dat er zes maanden of langer geen premie is betaald. CZ maakte begin dit jaar ook bekend 250 gezinnen in Den Haag te gaan helpen met het afbetalen van hun schuld. De zorgtoeslagen worden aangewend voor andere uitgaven en zo’n 340.000 gezinnen betalen deze daarom niet. Bij een minimum inkomen kun je je inschrijven bij de gemeente voor een zorgverzekering. Veel gemeenten bieden een gemeentepakket of collectieve verzekering. Gemeenten betalen zo mee aan de polis terwijl je zorgtoeslag behouden blijft. Zo’n 200.000 mensen lopen meer dan zes maanden achter met het betalen van de zorgpremie en besteden de zorgtoeslag liever aan andere zaken.

Huurschuld

Bij een huurachterstand is het verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met de verhuurder om te kijken naar de mogelijkheden. Na langere tijd geen huur te betalen, kan de verhuurder namelijk een rechtszaak aanspannen tegen de huurder. Dit kan ertoe leiden dat de rechter door de huurachterstand ontruiming van de woning toewijst aan de verhuurder. Ontruiming van de woning houdt in dat de woning leeg wordt gehaald en dat alle bezittingen door een verhuisbedrijf worden meegenomen en opgeslagen. Alle kosten die bij ontruiming worden gemaakt zijn voor de huurder. Uitzetting of ontruiming wordt vaak pas toegewezen bij een huurachterstand van 3 maanden, maar dit kan je voorkomen door:

 • Wanneer je een huurachterstand verwacht, zo snel mogelijk in gesprek te gaan met je verhuurder. Op deze manier kun je kijken of zij mogelijk een tijdelijke oplossing kunnen bieden;
 • Ga ook in gesprek met je gemeente om langdurig financiële problemen op te lossen;
 • Maak eventueel aanspraak op hulpfondsen, die bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren of je bij kunnen staan in het proces. Dit kan ontruiming van de woning door huurachterstand en bijkomende hoge kosten voorkomen.

Schuldhulpverlening

De NSR (de Nederlandse Schuldhulproute) constateert dat er duizenden ondernemers zijn die er zelf financieel niet meer uit komen. Ook bij het telefonisch loket voor hulp bij geldzorgen is het steeds drukker. Sommige ondernemers komen extra in de problemen doordat ze niet in aanmerking komen voor Corona steunmaatregelen, zoals loonsteun (NOW).

In 1932 werd de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) opgericht om er voor te zorgen dat mensen voldoende geld overhielden voor dagelijkse en noodzakelijke uitgaven.

Op grond van de Wet op de Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Jaarlijks vragen zo’n 150.000 mensen tevergeefs schuldhulp aan bij hun gemeente. Er is een verplicht moratorium voor mensen die in de schulden zitten. In zo’n zes maanden durend moratorium kan de huur niet worden opgezegd, mag de levering van gas, water en elektra niet worden beëindigd en/of mag de zorgverzekering niet worden opgezegd of ontbonden. In die zes maanden krijgt de schuldenaar de tijd om orde op zaken te stellen. Tijdens deze periode komen er ook geen deurwaarders, hoeven rekeningen niet betaald te worden en worden ze gevrijwaard van aanmaningen. Schuldenaren komen nog steeds veel te laat in het traject van de schuldhulpverlening terecht. Als een schuldenaar in het beslagregister of in de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) wordt opgenomen, is dat al veel te laat en is adequaat ingrijpen al een stuk lastiger. Aan de kosten van berichten die deurwaarders verzorgen worden per jaar tientallen miljoenen euro’s extra verdiend. Dat mag volgens de wet- en regelgeving niet. Gerechtsdeurwaarders mogen geen winst berekenen voor hun werk. Deurwaarders berekenen tot 7 euro voor een ambtsberichten als exploten, dagvaardingen en beslagleggingen, terwijl zij zelf via een goed functionerende ICT-dochter maar 5 cent per bericht betalen. Verder ligt er een wetswijziging klaar:

 1. Op de volgende roerende zaken mag geen beslag worden gelegd: zaken die behoren tot de inboedel, bedoeld in artikel 5 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, van de door de schuldenaar bewoonde woning; b. de kleding van de schuldenaar en van de tot zijn gezin behorende huisgenoten; c. de in de woning aanwezige voorraad levensmiddelen; d. zaken die de schuldenaar en de tot zijn gezin behorende huisgenoten redelijkerwijs nodig hebben voor de persoonlijke verzorging en de algemene dagelijkse levensbehoeften; e. zaken die de schuldenaar en de tot zijn gezin behorende huisgenoten redelijkerwijs nodig hebben voor de verwerving van de noodzakelijke middelen van bestaan, dan wel voor hun scholing of zaken van hoogstpersoonlijke aard. gezelschapsdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken
 2. In afwijking van het eerste lid is beslag wel toegestaan op de in het lid genoemde zaken die in de gegeven omstandigheden bovenmatig zijn. Bij algemene maatregel van bestuur kan nader worden bepaald welke zaken, hetzij afzonderlijk, hetzij door de aanwezigheid van andere, al dan niet gelijksoortige zaken, als bovenmatig zijn aan te merken. Daarbij kan voor bepaalde zaken of categorieën van zaken worden bepaald tot welke waarde bovenmatigheid niet wordt aangenomen. Indien beslag wordt gelegd op een bovenmatige zaak die de schuldenaar of de tot zijn gezin behorende huisgenoten redelijkerwijs niet kan missen, stelt de deurwaarder de schuldenaar in de gelegenheid om de bovenmatige zaak te vervangen door een niet als bovenmatig aan te merken vergelijkbare zaak. 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere dan de in het eerste lid bedoelde roerende zaken worden aangewezen waarop geen beslag mag worden gelegd.

De gemiddelde schuld waarmee zo’n 94.000 huishoudens zich jaarlijks bij de schuldhulpverlening aan melden is 42.100 euro. Het grootste deel hiervan bestaat uit belastingschuld, huurachterstand, achterstallig energie- en ziekteverzekering betalingen en restschulden van hypotheken. Maar ook bij creditcardmaatschappij ICS van ABN AMRO konden zo’n 600.000 klanten te gemakkelijk doorlopende kredieten afsluiten, tot wel 2.500 euro. ICS leende 15 procent meer uit dan de eigen normen toestonden. Het AFM deed onderzoek naar de maatschappij. In 2018 stonden er ruim 56.000 onder bewind, in 2013 waren dat er nog 35.000: een stijging van zo’n 60 procent in vijf jaar tijd.

Acht gemeenten hebben half februari 2022 de samenwerking met PLANgroep, de grootste commerciële schuldhulpverlener van Nederland, stopgezet,vanwege vertragingen, onbetaalde rekeningen en een schuldenberg, waardoor cliënten nog meer in de problemen kwamen. Het gaat om Overbetuwe (Gelderland), Gennep (Limburg), Roosendaal en nog vijf andere West-Brabantse gemeenten. Voor de ontbinding van het contract hadden de gemeenten het bedrijf al in gebreke gesteld, maar de problemen verbeterden niet, waarna de contracten werden opgezegd. De gemeenten moesten op een aantal vlakken bijspringen voor PLANgroep. Werknemers van PLANgroep hadden wel tweehonderd dossiers tegelijk in behandeling.

PLANgroep is met 190.000 klanten de grootste commerciële schuldhulpverlener van Nederland. Directeur Albert Bijholt wijt de problemen aan “een nieuw ICT-systeem, krapte op de arbeidsmarkt, personeelsuitval en veel coronazieken”. Hij geeft toe dat het bedrijf iets proactiever had kunnen reageren, maar voegt daaraan toe dat de problemen intussen zijn opgelost door de werving van zeventig externe mensen.

___________________________________________________

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde zeven pandhuizen van Cash Converters boetes op van in totaal 437.500 euro wegens het berekenen van een te hoge rente. Cashconverters berekende een rente van 9 procent per maand, terwijl ze niet meer dan 4,5 procent per maand mogen vragen. Het ging om de franchisefilialen in Den Haag, Arnhem, Enschede, Rotterdam-Centrum, Rotterdam-Zuid, Schiedam en Utrecht.

De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) wil het betalingsprobleem voor een deel oplossen door klanten hun energierekening vooraf te laten betalen. Voor beslagleggingen geldt een beslagvrije voet van 90% van de bijstandsnorm Er liggen plannen klaar om deze voor jongeren onder de 21 te verhogen en gelijk te trekken met die van de volwassenen. Uitkeringsinstanties en schuldeisers zijn wettelijk verplicht zich aan deze beslagvrije voet te houden. Ook komt er een adempauze van maximaal een half jaar. Nuon gaat mensen die wegens schulden afgesloten zijn geraakt van stroom en gas gemakkelijker een nieuwe contract geven. In de nieuwe regeling hoeven deze klanten geen hoge borgsom meer te betalen voor een nieuwe aansluiting.

Studieschuld

De studieschuld die (oud-)studenten hebben bij de overheid blijft toenemen. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de gemiddelde studieschuld met 3500 euro per (oud-)student toegenomen tot bijna 16.000 euro begin 2022. De totale studieschuld van alle (oud-)studenten bij elkaar opgeteld is sinds 2015 verdubbeld. Begin dit jaar had deze groep gezamenlijk 25,7 miljard euro schuld. Begin 2022 hadden 1,6 miljoen mensen een studieschuld. Na een stijging in de afgelopen jaren is het aantal ten opzichte van 2021 gelijk gebleven.

Bijna de helft van de studenten dreigt inmiddels af te studeren met een studieschuld boven de € 20.000, waarvan nog eens de helft met een schuld van meer dan € 40.000. Een op de vijf studenten met een studieschuld is een wanbetaler. Veel oud-studenten, met name de lichting afgestudeerden van vóór 2009, hebben moeite met terugbetalen. De gemiddelde debiteur moet ruim 14.000 euro terugbetalen, maar er zijn onder de bijna 700.000 studenten ruim 15.000 ex-studenten die een studieschuld van 50.000 euro of meer hebben.(700 per maand gemiddeld) De helft van de betalingsachterstanden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) moet met een deurwaarder geïnd worden. Gaat je kind jonger dan 18 jaar studeren en zich inschrijven voor een vervolgopleiding aan een mbo, hbo of universiteit dan vervalt meestal het recht op kinderbijslag en kindgebonden budget. Mbo’ers hebben pas recht op studiefinanciering vanaf het eerste kwartaal nádat ze 18 jaar zijn geworden. Dus wordt een mbo-student op 2 oktober 18, dan krijgt hij pas in januari studiefinanciering. De ouders ontvangen tot zijn achttiende verjaardag nog wel kinderbijslag en (afhankelijk van hun inkomen) kindgebonden budget. De maanden tussen 2 oktober en 1 januari moeten ouders dan zien te overbruggen. Wel is er voor minderjarige studenten een gratis ov-chipkaart. En hoeft er voor hen geen lesgeld te worden betaald. Studenten lenen tegenwoordig vaker en meer. Studenten afkomstig van de havo raakten bijvoorbeeld hun beurs van 80 euro per maand kwijt, maar gingen daarvoor in de plaats 180 euro meer lenen. Bij de vwo’ers lag dat bedrag nog hoger. Zij raakten 125 euro aan beurs kwijt en gingen 280 euro lenen. Studenten roepen minister op om rente op hun studieschulden op nul te houden. Die rente gaat voor mbo-studenten het hoogst oplopen: 1,8%,

Financieringen

Er is een onverantwoordelijke stijging van nieuwe private lease constructies waarmee kopers zich voor jaren in de schuld steken, gelokt door “kleine” maandbedragen. In 2017 werden er zo’n 100.000 auto-abonnementen afgesloten, terwijl dat er in 2016 nog 64.000 waren en in 2015 op 36.000. In 2018 steeg het aantal particuliere leaseconstructies naar 150.000. Hiermee is een bedrag van ruim een half miljard gemoeid. Gemiddeld kost een private lease zo’n 3.500 euro per jaar op een gemiddeld inkomen van 18.000 euro is dat een besteding van wel 20%.

Arm of rijk

Het vermogen van mensen die meer dan 1 miljard dollar bezitten is in een jaar met 12 procent gegroeid. Het vermogen van de 3,8 miljard armste mensen op aarde is juist met 11 procent afgenomen. Het vermogen van de rijkste 26 mensen bij elkaar opgeteld is gelijk aan het vermogen van de armste helft van de wereldbevolking. Rijke Nederlanders stalden in 2016 circa 53 miljard euro in belastingparadijzen, waardoor de fiscus ruim 2 miljard euro misliep.

Aan de keerzijde is er een grote groep die geen last heeft van armoede. Door die groep wordt er veen gevlogen en gespaard. Het gezamenlijke spaarsaldo groet bij hen stug door. Eind september stond er 422,5 miljard euro op de spaarrekeningen.  Zo’n 157.000 huishoudens bezitten namelijk minstens een miljoen euro en 62 rijken bezitten gezamenlijk evenveel als de 3,6 miljard armsten van de wereldbevolking. Het reëel beschikbaar inkomen is in 2015 voor het achtste jaar op rij achteruit gegaan. De loonkloof tussen de bedrijfstop en de werknemers is vorig jaar vooral in de financiële sector weer verder gegroeid. Gemiddeld verdient de top 6,1 keer zoveel als de gemiddelde werknemer. 24 politiemedewerkers verdienden in 2016 meer dan een ministerssalaris van 179.000 euro. De vijfhonderd rijkste Nederlanders zagen hun vermogen ook opnieuw groeien. Hun totale vermogen groeide met 4,7 procent naar bijna 230 miljard euro. Bovenaan de lijst staat nog altijd Charlene de Carvalho-Heineken, met een vermogen van maar liefst 12,8 miljard euro. Dat is wel enkele honderden miljoenen minder dan vorig jaar, maar nog altijd steekt ze er met kop en schouders boven uit. De nummer twee op de lijst, voormalig Hunter Douglas-topman Ralph Sonnenberg, moet het met minder dan de helft doen (6,2 miljard euro). De top drie wordt gecompleteerd door Frits Goldschmeding, oprichter van uitzendbureau Randstad. Bestuursvoorzitter Jean-François van Boxmeer van Heineken verdiende in 2016 bijvoorbeeld 9,5 miljoen euro. KPN gaf topman Eelco Blok in 2015 naast zijn salaris van 850.000 euro per jaar een bonus van ruim een miljoen euro en bij zijn vertrek kreeg hij ook nog eens een ontslagpremie van 850.000 euro mee. Topman Ben van Beurden van olieconcern Shell kreeg in 2015 in totaal 5,6 miljoen euro. In 2014 ontving hij in totaal 24,2 miljoen euro inclusief een extra pensioenbijdrage. De bestuurder bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Adriana Esmeijer verdient jaarlijks 157.879 euro, Ronald van der Giessen van het Oranje Fonds krijgt 156.849 euro, Ellen Greve van KNGF Geleidehonden krijgt 154.000 euro en Michel Rudolphie van KWF Kankerbestrijding ontvangt jaarlijks 152.000 euro. Directeuren van Nederlandse bedrijven en instellingen verdienen gemiddeld twintig keer het salaris van een gemiddelde werknemer. Ruim 2.500 werknemers in de (semi)overheid verdienen ondertussen meer dan de afgesproken 228.000 euro bruto per jaar. De Luchtverkeersleiding Nederland betaalde bijvoorbeeld een ontslagvergoeding van 455.720 euro aan een consultant. Bestuursvoorzitters verdienen gemiddeld 737.000 euro. De bonussen bedragen gemiddeld 325.000 euro. De best betaalde topbestuurder met 760.000 euro was Nancy McKinstry van Wolters Kluwer, maar ook zij is inmiddels voorbijgestreefd door bestuurders die tot een miljoen euro per jaar verdienen. Er zijn 2043 miljardairs die samen goed zijn voor 7,67 biljoen dollar. 

Bureau Krediet Registratie

Het BKR registreert 9,57 miljoen lopende kredieten en 8 miljoen
personen met een consumptief krediet. Volgens het BKR zijn er 556.000 leners die achterlopen op het terugbetalen van hun lening. Studieschuld is hierin niet meegenomen. Je kunt al een aantekening verwachten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) als je meer dan 250 euro leent. Voorheen lag de ondergrens op 500 euro. Schulden en achterstanden bij de fiscus, ziektekostenverzekeraars, studieleningen en hypotheken tot vier maanden worden bij het BKR niet bijgehouden. 

Kinderen

Bijna 435.000 kinderen leven momenteel in armoede. De inkomens in deze gezinnen komen uit onder de door het Nibud vastgestelde grens van ‘niet veel, maar toereikend’. Risicogroepen zijn voornamelijk kinderen met een niet-westerse achtergrond, kinderen uit een gezin met drie of meer kinderen en kinderen van ZZP’ers. Ruim 400 duizend kinderen maken deel uit van een gezin met een laag inkomen en daarvan leven er 200 duizend in een gezin met bijstand. Het aantal bijstandsuitkeringen neemt in 2016 met 7000 toe en in 2017 komen daar naar verwachting nog eens 6000 mensen bij. In totaal zullen er dan 445.000 mensen moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. De zelfstandigenaftrek wordt geleidelijk aan afgebouwd tot 5.000 euro in 2028, volgens NRC Handelsblad. Nu is die nog 7.280 euro. Jaarlijks wordt dat bedrag 250 euro minder, vanaf 2020. De armoede onder kinderen en jongeren tot 18 jaar gaat naar verwachting weer toenemen, naar ongeveer 301.000 in 2022 (9,2% van alle kinderen en jongeren). Het koopkrachtpakket van het kabinet moet er voor zorgen dat dit aantal een jaar later daalt, naar iets minder
dan 220.000 in 2023 (6,7%)

Ruim tachtig organisaties en bedrijven onderschreven eind maart 2019 de belofte dat in 2030 geen enkel kind in Nederland nog opgroeit in armoede. Als ondertekenaars van de Alliantie tegen Kinderarmoede verplichten zij zich aan de volgende beloftes:

Bijna de helft van de kinderen uit gezinnen met een langdurig laag inkomen groeit op in een bijstandsgezin, terwijl bij iets meer dan eenderde betaald werk de belangrijkste inkomensbron was van het huishouden. Bijna veertig procent van de kinderen en jongeren die opgroeien in armoede is ontevreden over de zekerheid en stabiliteit in hun leven. Het kabinet heeft de SER om advies gevraagd over de vraag over hoe een samenhangend beleid te voeren om de armoede en daarmee samenhangende sociale uitsluiting onder kinderen in Nederland terug te dringen en produceerde een rapport. In armere gezinnen wordt over het algemeen meer gerookt. Door het verhogen van de accijnzen is het rookgedrag echter niet verandert maar gaat dit ten koste van het huishoudbudget. Ook betalingsachterstanden krijgen veelal prioriteit.

Vele honderden kinderen komen ’s ochtends met honger, kapotte kleding en ongewassen op school. Veel kinderen kunnen wegens geldgebrek ook niet met vakantie. Een kwart van de Nederlanders brengt de vakantie thuis door. Het vakantiegeld wordt aangewend om schulden te betalen of om noodzakelijk apparatuur als wasmachines en CV ketels te vervangen. Ook de nieuwe tarieven voor het openbaar vervoer zijn dramatisch voor gezinnen. Amsterdam heeft circa 34.000 kinderen die opgroeien in een gezin met een minimuminkomen. De woonkostenbijdrage is alleen voor die minima die geen kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding is alleen weggelegd voor mensen onder het sociale minimum. Uit onderzoek is gebleken dat er bij kinderen een correlatie is tussen een bepaalde hersenstructuur en armoede. In een gepubliceerd rapport van de Duitse stichting Bertelsmann, die jaarlijks onderzoek doet naar de sociale omstandigheden in 28 EU-lidstaten staat dat circa 26 miljoen kinderen en jongeren in de Europese Unie worden bedreigd door armoede of sociale uitsluiting.

25% van de Nederlanders is er de afgelopen drie jaar in inkomen op achteruit gegaan. De inkomens daalden tussen de 15 en 30 procent door werkloosheid (35 %), arbeidsongeschiktheid (18%) en overstappen naar een baan met minder salaris (16 %). Ruim 700.000 mensen leven met problematische schulden en ruim een miljoen mensen lopen hetzelfde risico, waarvan 10% hulp zoekt. Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Ze gaan vaak zonder ontbijt naar school of kunnen op hun verjaardag niet naar school omdat ze niet kunnen trakteren. Ook, kunnen ze vaak niet met vakantie en komen daardoor in een sociaal isolement. De NVVK meldt dat het aantal mensen met onoplosbare schulden de afgelopen drie jaar is verdubbeld. ‘Onoplosbaar’ betekent dat er geen schuldsanering of aflossingsregeling geregeld kan worden, zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Nederland heeft meer dan 25.000 daklozen. Volgens de Woonbond zijn in de afgelopen drie jaar de huren met 13 procent gestegen.

Bijstandsgerechtigden hebben steeds minder te besteden en zoeken steeds vaker naar goedkopere winkels of moeten naar de voedselbank en de kringloopwinkel. De vereniging van Voedselbanken Nederland ziet ook steeds meer ZZP’ers en winkeliers zich melden en moet op sommige plaatsen zelfs een wachtlijst hanteren. In Zuid-Limburg is er een wachtlijst van 300 huishoudens.  Armoede overkomt nu ook steeds vaker de middenklasse en de tweeverdieners. Een op de tien huishoudens in Nederland leeft in armoede en één op de drie armen is jonger dan 18 jaar. 

Van de 442.000 mensen in de bijstand is het merendeel gescheiden, immigranten of ex-gevangenen. Een op de drie is 55 jaar of ouder. Gezinnen in de bijstand komen vijftig euro per maand tekort om alle noodzakelijke uitgaven te betalen en een gezin met drie kinderen heeft zelfs honderdvijftig euro per maandtekort.

De schuldsanering is een lang en moeizaam traject dat vanwege de toeloop is dichtgetimmerd door zwaar verscherpte regels en voorwaarden. Mensen die geen inkomen hebben, een eigen huis hebben of ingeschreven staan als ZZP’ers of zelfstandige zijn uitgesloten. Ook wanneer iemand eerder een beroep heeft gedaan op de schuldhulpverlening, of wanneer iemand nog in scheiding ligt wordt er niet geholpen. Veel Gemeenten voeren hierop een geheel eigen beleid en screenen zelfs op motivatie en vaardigheden. Er zitten nu ruim 92.000 personen in een schuldsaneringstraject en een veelvoud hiervan vraagt dit vergeefs aan. Het Nibud wordt per dag 14.000 keer benaderd met vragen over geld. Op jaarbasis is dat 5,2 miljoen keer. Huishoudens met probleemschulden kosten de maatschappij gemiddeld 10.000 euro per jaar. (11 miljard per jaar)

De kosten van levensonderhoud zijn de laatste tien jaar gebaseerd op tweeverdieners en dat maakt het voor gescheiden alleenwonenden steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Als de alleenwonende dan ook nog arbeidsongeschikt of werkloos wordt dan ligt alleen de weg naar armoede nog open. Ongeveer vijfduizend alleenstaande ouders in de bijstand gaan er dit jaar 240 euro op achteruit omdat ze officieel een meebetalende partner hebben, terwijl dat in de praktijk niet zo is. Het gaat om alleenstaanden met een bijstandsuitkering, van wie de partner met de noorderzon is vertrokken, in de gevangenis zit of in een verzorgingshuis woont.

Woon- en andere lasten

Huiseigenaren gaan komend jaar veel meer waterschapsbelasting betalen. De prijs gaat gemiddeld met 30 euro omhoog. Ter vergelijking: vorig jaar steeg de waterschapsbelasting met 9 euro.

Zo’n 8000 huishoudens met een laag inkomen en een relatief hoge huur krijgen van de Gemeente Amsterdam huurkorting. De korting is afhankelijk van de hoogte van de huur, het inkomen van de huurder en de samenstelling van het huishouden. Tot 2019 nam de gemeente de korting voor haar rekening, sindsdien wordt de verlaging van de woonlasten door de woningcorporaties betaald. De huurkorting komt voort uit afspraken tussen Huurdersvereniging Amsterdam, Amsterdamse woningcorporaties en de gemeente, welke zijn vastgelegd in het Woonlastenakkoord.

Een tijdelijke huurkorting maakt het voor de verhuurder mogelijk om de huur tijdelijk te verlagen (maximaal drie jaar). De verhuurder kan zo makkelijker een huurder helpen die bijvoorbeeld door de coronacrisis tijdelijk minder inkomsten heeft. Hierdoor krijgt de huurder financiële ruimte totdat zijn of haar inkomsten weer op peil zijn. Indien er blijvend een lager inkomen is, door bijvoorbeeld een scheiding, krijgt de huurder zo de tijd om naar een woning te zoeken die bij het nieuwe lagere inkomen past. De inkomensgrens van een meerpersoonshuishouden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning wordt verhoogd naar 43.126 euro, de grens voor een eenpersoonshuishouden gaat omlaag naar 35.938 euro (in de huidige situatie is er een inkomensgrens van 39.055 euro). De huurprijzen van sociale huurwoningen worden dit jaar in verband met de coronacrisis bevroren. Dat scheelt gemiddeld zo’n 6 euro per maand netto.

Het aantal huishoudens dat gevaar loopt om de huur of hypotheek niet meer te kunnen betalen in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Ruim 500.000 huishoudens zitten in de gevarenzone. 9,7 tot 12,9 procent van de Nederlandse huishoudens loopt risico op een problematische schuld. Het gaat dan om 719.000 tot 961.000 huishoudens. Nu de huren, zorg- en energieprijzen stijgen en de huur- en zorg toeslag achterblijft, zijn de vooruitzichten erg slecht. Er zijn enorme huurstijgingen van gemiddeld 22,6 procent wanneer huurwoning vrijkomen en van huurder wisselen. Van de sociale huurwoningen, die worden aangeboden door corporaties, is de kale huurprijs in drie jaar tijd met 12 procent gestegen.

Nadat een eigen huis met schuld verkocht wordt blijken er ook nog eens geen betaalbare huurhuizen meer beschikbaar, vanwege de grootschalige opvang van asielzoekers. In de Randstad kunnen wachtlijsten oplopen tot meer dan tien jaar. 31.000 mensen hebben geen vaste plek om te wonen. Daklozen zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.

 • 17.800 daklozen in 2009
 • 27.300 daklozen in 2012
 • 31.000 daklozen in 2015/2016
 • 50.000 daklozen in 2018
 • 70.000 daklozen in 2019
 • 36.000 daklozen in 2020
 • 32.000 daklozen in 2021

Ook huurders komen steeds vaker in de gevarenzone vanwege lagere inkomsten, werkloosheid en stijgende huren. Het aantal huisuitzettingen neemt toe en steeds meer mensen moeten een beroep doen op de maatschappelijke opvang.

Deurwaardersbedrijf GGN alleen al heeft ongeveer 1 miljoen dossiers in behandeling. Het deurwaardersbedrijf zegt dat het aantal zelfdodingen onder schuldenaren waarmee de deurwaarders in contact komen sterk is gestegen. Ten opzichte van 2007 is in Nederland het zelfdodingscijfer met 35 procent gestegen. Alleen in Griekenland is de stijging nog groter. 223 mensen sprongen in 2015 voor de trein. Gescheiden mannen plegen vier keer zo vaak zelfmoord als getrouwde mannen. In 2016 maakten 1.894 mensen een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2015. Dit zijn gemiddeld 5,2 zelfdodingen per dag. In Nederland overlijden tweemaal zoveel mannen als vrouwen door zelfdoding. In 2016 waren dit 1 279 mannen en 615 vrouwen. Vier op de tien zelfdodingen vinden plaats op middelbare leeftijd. In 2016 waren er in deze leeftijdsgroep, tussen 40 en 60 jaar, 5 procent minder zelfdodingen dan het jaar ervoor. Vooral bij mensen van 60 jaar of ouder kwam zelfmoord vaker voor. In deze leeftijdsgroep neemt het aantal zelfdodingen toe sinds 2012, tot 864 in 2016. Van alle mensen die zelfmoord plegen, is een derde 60 jaar of ouder. Zowel in 2015 als in 2016 brachten 48 jongeren onder de 20 jaar zichzelf om het leven. Bij mensen van 40 tot 60 jaar is zelfdoding na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak. Groningen heeft relatief gezien de meeste zelfdodingen. In 2016 maakten daar per 100 duizend inwoners 14,7 personen een einde aan hun leven. Maar ook in Friesland en Limburg zijn de zelfdodingscijfers relatief hoog. In de vier grootste gemeenten ligt het zelfdodingscijfer lager dan het landelijk gemiddelde.

De gemeenten Wageningen, Groningen, Utrecht en Tilburg willen na de zomer vier jaar lang experimenteren met een basisinkomen voor bijstandsgerechtigden. In negen andere gemeenten wordt er onderzoek gedaan naar zo’n experiment en nog eens 28 gemeenten hebben interesse getoond in de proef. Verplichte re-integratietrajecten zouden niet werken en de controle is te duur.

Nu moeten uitkeringsgerechtigden verplicht solliciteren naar banen die er niet zijn en dat werkt contra productief volgens de Gemeenten. Bij het experiment blijft het basisinkomen één bedrag zonder enige aftrek of enige verplichting en kunnen subsidies en toeslagen geschrapt worden. De Gemeenten verwachten dat mensen met een basisinkomen meer gaan werken omdat er niet meer gekort wordt op hun uitkering. Ontvangers moeten dan wel de discipline op brengen om het huursubsidie en zorgtoeslagdeel ook daadwerkelijk hieraan te besteden om niet alsnog achteraf in de schuld en armoede te geraken.

Als je je zorgverzekering niet kunt betalen krijg je herinneringen van je zorgverzekeraar. Als je meerdere maanden je premie niet hebt betaald, worden de aanvullende pakketten vaak beëindigd. Zorgverzekeraars kunnen ook betalingsregelingen met je aangaan om te voorkomen dat de achterstanden te veel oplopen. Als je zes maanden betalingsachterstand hebt en het is je nog niet gelukt om een betalingsregeling te treffen, dan meldt je zorgverzekeraar je aan bij overheidsinstantie CAK. Die instantie houdt de administratie bij op het gebied van zorg en welzijn. Na aanmelding bij het CAK blijf je verzekerd, maar je betaalt een hogere premie aan de instantie. Die is dit jaar 152 euro per maand, vertelt woordvoerder Christiaan Taal van het CAK. “Uiteraard nemen we altijd contact op om uit te leggen wat er gebeurt en hoe je – door een betalingsregeling te treffen – weer naar een gewone premie terug kunt.” Daarvoor moet je of je achterstand hebben ingelopen, of een regeling hebben afgesproken met je zorgverzekeraar. Het CAK houdt de premie in bij je werkgever of uitkeringsinstantie. Als je geen inkomen hebt waarop de instantie de premie kan inhouden, ontvang je een betaalverzoek van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Op die manier heeft iedereen altijd een zorgverzekering.

Van gas, water en licht kun je afgesloten worden als je je rekeningen te lang niet betaalt. Maar ook dit gebeurt niet zomaar. “Het bedrijf moet u eerst een betalingsherinnering sturen en proberen om u persoonlijk te benaderen”, aldus de site van de overheid. “Betaalt u dan nog steeds niet, dan mag het bedrijf de levering van water stoppen.” Als het water wordt afgesloten, kun je containers met water aanvragen voor ten minste vier dagen. Ieder lid van het huishouden moet minimaal 3 liter drinkwater per dag hebben. In die vier dagen kun je contact zoeken met de schuldhulpverlening. “Je leverancier moet wel weten dat je in de schuldhulpverlening zit. Dan kom je in aanmerking voor bescherming en word je niet afgesloten.”

Voor energie is er nog een extra regeling: tot april 2023 worden huishoudens niet afgesloten als ze hun energierekening niet helemaal kunnen betalen. Wel moet je dan contact houden met je leverancier. Als je contact hebt over een betalingsregeling, ernstige medische redenen of schuldhulpverlening hebt aangevraagd, mag je überhaupt niet worden afgesloten. 

Geef een antwoord

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.