Zorg

In Nederland zijn er 25 zorgverzekeraars, verdeeld onder 9 concerns, waarvan Achmea de grootste is.  Dit concern heeft zo’n 31,3% van de markt in handen. Naast Achmea wordt het gros van de Nederlandse markt ingenomen door VGZ, CZ en Menzis. VGZ is de op één na grootste zorgverzekeraar met een marktaandeel van 24,7%. CZ en Menzis volgen met respectievelijk 20,5% en 12,6%. Overige zorgconcerns zoals DSW, ONVZ en ENO verdelen het resterende deel van de markt, waarbij de percentages uiteenlopen van 0,9% tot 2,7%.

De DSW zorgpremies stegen in 2020 per  maand met 6 euro naar 118 euro, Ohra verhoogde met 8,34, NN met 9,02 en CZ met 8,55. De naturapolis zorgpremie bij CZ en VGZ werd in 2020 voor de VGZ Ruime Keuze polis 119,95 euro. Bij CZ ging de premie met 3,85 euro omlaag, naar 120,95.  Menzis verhoogde de premie met een euro. Collectieve verzekeringen stijgen in 2020. Minister Bruins verlaagde de maximale collectiviteitskorting van tien naar vijf procent.

Zorgverzekeraars ontvangen jaarlijks circa 21,8 miljard euro vereveningsbijdrage uit het ZVF.  Ook ontvangen zij uit het ZVF een vergoeding van 2,5 miljard euro voor de beheerkosten voor verzekerde kinderen in hun bestand en 900.000 euro t.b.v. HLZ (langdurige zorg) Nederland heeft 13,3 miljoen inwoners boven de 18 jaar die in totaal ook nog zo’n 17 miljard euro per jaar aan zorgpremie bijdragen en 3 miljard aan eigen risico. Zo’n 300.000 hiervan zijn wanbetalers en zo’n 300.000 zijn vrijgesteld van premiebetaling. Een kleine miljard euro aan premies wordt niet geïnd en vervolgens door het Rijk aan de verzekeraars vergoed vanuit het ZVF. De totale inkomsten voor de zorgverzekeraars bedraagt dan 45 miljard euro. Ze hebben dan ook enorme reserves:

 • Achmea ca 700 miljoen euro
 • CZ ca 660 miljoen euro
 • VGZ ca 660 miljoen euro
 • Menzis ca 256 miljoen euro
 • DSW ca 82 miljoen euro

Werkenden dragen 44 miljard euro af via de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering (Zvw), waarvan in totaal dus zo’n 25 miljard via de ZVF naar de Zorgverzekeraars gaat. Iedereen met een belastbaar inkomen betaalt hieraan mee via een verplichte bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het soort inkomen en de hoogte van het inkomen. Voor ondernemers geldt een aanslaggrens. Voor de werkgevers is er een afdracht van 6,65% Zvw op het loon. Voor de eigen bijdrage Zvw die via een aanslag wordt betaalt, geldt een percentage van 5,4%. Zo’n 7 miljard (ruim 41%) wordt door het Rijk aan zorgtoeslag terugbetaald aan de bevolking. De helft van al het geld voor de zorg wordt besteed aan vijfenzestigplussers. Vorig jaar werd er 28 miljard uitgegeven aan de zorg voor ouderen. (8.650 euro per persoon).

Er wordt voor ruim 5.500 euro per inwoner aan zorg uitgegeven. In totaal kwamen de zorgkosten in 2016 nog uit op 96 miljard euro, in 2018 97 miljard en door stijgende kosten van kinderopvang, verpleging en huisartsenzorg in 2018 € 100 miljard euro.

Nederlandse wanbetalers mogen vanaf 1 juli 2016 minder zorgpremie betalen. De ministerraad heeft dat op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten. Het wetsvoorstel is daarmee goedgekeurd in de Eerste Kamer.

Vrijwel alle zorgpremies stegen 1 januari 2017 met 4 tot 12 euro per maand. De premiestijgingen waren bijna twee keer zo veel dan waar toenmalig minister Edith Schippers (Volksgezondheid) van uitging. De zorgpremie voor de basisverzekering in 2019 steeg gemiddeld op jaarbasis met 64 euro en ging 112 tot 119 euro per maand kosten. Het standaard eigen risico blijft 385 euro. Ruim een miljoen mensen stapten vorig jaar over op een andere zorgverzekeraar.  De basisverzekering is sinds 2006 nu al met ruim 50 procent gestegen. In totaal kwamen de zorgkosten in 2016 uit op 96 miljard euro. De verpleeghuiszorg kreeg het afgelopen jaar extra geld om de kwaliteit in de zorginstellingen te verbeteren. Voor 2018 ging het om een bedrag van een kleine 500 miljoen euro en dat gaat in de toekomst groeien naar 2,1 miljard euro per jaar.

 • De premie voor de basispolis van Zilveren Kruis (Achmea) is voor 2020 € 115,95.
 • De DSW zorgpremies stijgen in 2020 per  maand met 6 euro naar 118 euro
 • De premie bij Menzis steeg in 2020 naar € 123
 • De premie bij CZ kostin 2020  € 114,95
 • Zorg en Zekerheid verhoogde voor 2020 de prijs van de meest gekozen basisverzekering, de Zorg Zeker Polis naar € 120,20
 • De premie bij De Friesland had in 2018 de laagste premie met € 99,95 voor de natura Zelf Bewust budgetpolis maar kost in 2020 € 110,50. Ook de duurste verzekering is van De Friesland. De restitutiepolis met vrije keuze van zorgverleners en overal vergoeding kostte maar liefst € 125,45.
 • De premie van VGZ steeg. Klanten betalen vanaf 1 januari 2020  €  119,95  per maand voor het basispakket.
 • De premie van Unive is in 2020  €  107,95. Univé is onderdeel van VGZ.  
 • Stad Holland steeg in 2020 aanzienlijk naar € 128,50
 • De premie van ONVZ restitutiepolis steeg in 2020  naar € 133,00.
 • De premie van Salland steeg in 2018 als enige niet en bleef in 2019 € 112,95.
 • Nationale-Nederlanden verlaagde de zorgpremie voor zijn basisverzekering voor 2020 naar € 122,76.
 • De premie bij Ohra steeg in 2019 naar €  121,35.
 • De premie bij In Twente steeg in 2020 naar €  118 per maand.

Alle genoemde premies zijn per maand, zonder collectiviteitskorting en bij een eigen risico van 385 euro.

Budgetpolis

Met een “goedkope” budgetpolis loop je niet alleen risico’s op vergoeding maar ook op kwaliteit van ingekochte zorg, maar kun je ook te maken krijgen met lange reistijd voor zorg in ziekenhuizen en met lange wachttijden.

Naturapolis

De zorg wordt alleen volledig vergoed bij zorgaanbieders met een contract bij de zorgverzekeraar. Is er geen contract, dan krijg je afhankelijk van de polis ongeveer 65 tot 80% van de kosten vergoed. Bij de meeste verzekeraars zijn vrijwel alle ziekenhuizen wel gecontracteerd. Sommige verzekeraars hebben ook een budgetpolis. Vaak is dit een naturapolis met nog minder gecontracteerde zorgaanbieders en veel online communicatie in plaats van polisbrieven en telefonisch contact. Naturapolissen zijn doorgaans goedkoper dan restitutiepolissen.

Restitutiepolis

Vrije keuze van zorgverleners. Bij excessieve prijzen kan de zorgverzekeraar via de inspectie regelen om de behandeling niet volledig te hoeven vergoeden.

Combinatiepolis

Dit is een combinatie tussen natura en restitutie. Een deel van het basispakket wordt daarmee alleen vergoed bij een contract en een deel bij elke zorgverlener.

Collectiviteit

Het voorgespiegelde voordeel bij de collectieve inkoop wordt in de praktijk helemaal niet behaald en collectiviteiten worden met korting op de premie aangeboden, terwijl het pakket feitelijk evenveel kost als de basisverzekering waarop het is gebaseerd die hiervoor eerst kunstmatig wordt opgehoogd. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat aanbieders nu verplichten om aan te geven op welke van de 55 basisverzekeringen een collectiviteit is gebaseerd, zodat consumenten kunnen zien of er wel echt sprake is van korting. Ook wordt de maximale korting die verzekeraars mogen aanbieden beperkt, van 10 naar 5 procent.

Sponsoring

Zorgverzekeraar DSW sponsort voetbalclub SBV Excelsior al 12 jaar lang van de winst op de zorgpremies. DSW blijft ook de komende drie jaar hoofdsponsor van de club.  Univé is al 15 jaar hoofdsponsor van de Friese club sc Heerenveen en vanaf 1 juli 2016 ook hun businesspartner. Menzis is sponsor van FC Twente. IZA sponsort evenementen als de NK Veldloop, de Ambtenaren Toertocht Venlo, de Jonge Ambtenarendag, de Jonge Ambtenaar van het jaar-verkiezing en de GemeenteMarathon.  VGZ steekt de zorgpremies onder andere in winacties voor vierdaagse tribunekaarten of een relax-pakket en United Consumers gebruikt de zorgpremie van VGZ voor een gratis iPad Air 2. ZZ sponsort hardloopwedstrijden, basketbal, zwemmen, wandelen en toertochten.

Reclame

De zorgverzekeraars spenderen jaarlijks ook nog zo’n 250 miljoen euro aan reclame en acquisitie. Zo liet Achmea in 2011 voor 440.000 euro ex-president Bill Clinton even langskomen, gewoon omdat het kon. De reclamebudgetten hebben overigens weinig tot geen effect op het keuzegedrag van consumenten op de zorgverzekeringsmarkt. Zorgverzekeraars die relatief het meeste uitgaven aan reclame zagen juist klanten vertrekken. Aan kosten voor verkoop via derden, zoals tussenpersonen en intermediairs word jaarlijks minimaal zo’n 200 tot 450 miljoen euro uitgegeven. Ziektekostenverzekeraars betalen ook dik voor contracten met de grotere vergelijkingssites en hebben  6 tot 7 miljard euro meer in kas dan vereist is door De Nederlandsche Bank (DNB). Minister Schippers had verwacht dat de zorgverzekeraars 1,5 miljard van deze overtollige reserves zouden gebruiken om de premiestijging te temperen. Het huidige kabinet besloot de AWBZ af te schaffen en de wijkverpleging onder de zorgverzekeringswet te brengen, waardoor er alleen al voor de wijkverpleging 3,6 miljard extra zorg onder de basispolis valt. De bijdrage wordt in vier jaar stapsgewijs afgebouwd.

De financiële reserves van de zorgverzekeraars zijn tussen 2011 en 2014 met 1,2 miljard euro naar in totaal 6 miljard gestegen. Zorgverzekeraars zijn door de EU verplicht om reserves aan te houden om onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden.

Bijna 20 miljoen euro aan openstaande zorgrekeningen moest het afgelopen jaar via incassobureaus geïnd worden. Het aantal mensen dat de premie voor hun zorgverzekering niet kunnen betalen. (zes maanden of langer) is gestegen van ruim 282 naar 300 duizend. De totale achterstand bedraagt ruim 1 miljard euro. Verzekeraars lopen door wanbetalers naar schatting zeker 170 miljoen euro per jaar mis. Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben een betalingsregeling voor de zorgpremie moeten treffen en maandelijks wordt 20 miljoen euro aan zorgpremie zelfs helemaal niet voldaan. Zo’n 30.000 mensen zijn zelfs helemaal onverzekerd. Achterstanden op zorgkosten zijn, na belastingschulden, de meest voorkomende schulden bij mensen die om schuldhulpverlening vragen. 14 procent van de patiënten zegt af te hebben gezien van een vervolgbehandeling, omdat die onder hun (onbetaalbare) eigen risico valt. Alleenstaande ouders en allochtonen zijn vaker wanbetaler dan gemiddeld. Bij jongeren tot 35 jaar is 1 op de 29 wanbetaler tegenover 1 op de 250 bij 65-plussers. Het aandeel wanbetalers is het hoogst onder Antillianen en Surinamers. Mensen met een betalingsachterstand kunnen niet overstappen naar een andere verzekeraar voordat de schuld is voldaan of er een betalingsregeling is getroffen. Bij een betalingsachterstand van minimaal zes maandpremies worden zij door de zorgverzekeraar bij het Zorginstituut Nederland (ZN) aangemeld als wanbetaler en moeten dan als sanctie met behoud van de basisverzekering een verhoogde premie betalen.

Verzekeraar Achmea haalde het afgelopen jaar opnieuw een hogere nettowinst van maar liefst 386 miljoen euro. Achmea is de grootste (zorg)verzekeraar in Nederland (Zilveren Kruis, FBTO en Avéro Achmea). Het concern heeft ongeveer 5,5 miljoen zorgverzekerden. VGZ is met ruim 4 miljoen verzekerden de tweede zorgverzekeraar in Nederland.  In totaal werd er bij de ziektekostenverzekering in 2015 voor ruim 11 miljoen euro gefraudeerd. CZ boekte ondanks een omzet van € 8,92 miljard een verlies van € 15 miljoen euro. Op de basisverzekering werd € 64 miljoen euro verlies geleden en op de aanvullende verzekering € 27 miljoen.

Huisartsen krijgen er de komende vier jaar 471 miljoen euro bij, waardoor ze meer tijd kunnen besteden aan patiënten. Het budget mag in 2018 met 2,5% groeien. Patiënten, huisartsen, eerstelijns zorgverleners en zorgverzekeraars hebben een zorgakkoord gesloten met Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het akkoord gaat over de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in de eerste lijn, zoals voor diabetes en COPD. Dit akkoord sluit aan op het eerdere akkoord voor 2014 -2017 waarin ook een groei van 2,5% was afgesproken. In 2018 komt het beschikbare budget daarmee op ongeveer 3,5 miljard.

Desondanks gingen acht Limburgse ziekenhuizen woensdag 20 november meedoen aan de grootste en eerste landelijke ziekenhuisstaking. In totaal gingen zo’n 150.000 zorgmedewerkers uit het hele land op deze dag niet aan het  werk. Het zorgpersoneel wil meer loon en minder werkdruk.

Bezuinigingen verzorgingstehuizen en thuishulp

Bijna één op de vier ziekenhuizen zit financieel in zwaar weer. Ook de hele zorgsector en met name de ouderenzorg maakt te weinig winst. Vijftien ziekenhuizen hebben ernstige financiële problemen en twee ziekenhuizen staan op de rand van faillissement. Zo’n 29 verpleeghuizen, zoals Careyn staan op het randje van failliet gaan. In 2016 draaide de ouderenzorg ruim 37 miljoen verlies. Doordat staatssecretaris Van Rijn het Zorginstituut heeft laten bepalen wat er nodig is voor betere verpleeghuiszorg, is de uitspraak van deze instelling juridisch bindend geworden. Het betekent dat er honderden miljoenen, oplopend tot zo’n 2,1 miljard in 2021 extra naar de ouderenzorg moet. Bovendien is er tussen de 1,3 en 3,1 miljard euro extra nodig in de verpleeghuiszorg om de boel daar ook weer enigszins op orde te krijgen. Aan de zorg is de Overheid 75,4 miljard euro per jaar kwijt (inclusief de zorgtoeslag). Hiervan gaat 1 miljard verloren aan instellingen die dubbelcijferige winst maken en hun directeuren tonnen aan dividend en premies uitkeren. Het gemiddelde salaris van Nederlandse financieel directeuren bedraagt 128.000 euro per jaar. Bij zorgverzekeraars is dat gemiddeld bijna 4 keer zo veel en zit 42 procent boven het plafond (513 bestuurders). De gemiddelde overschrijding bedraagt ruim 25.000 euro. Vijfhonderd artsen van ziekenhuizen in Groningen en Drenthe verdienden vorig jaar meer dan 179.000 euro en soms wel meer dan drie ton per jaar. Bij AMC Amsterdam staat zelfs een specialist op de loonlijst voor 624.000 euro en dat is drieënhalf keer de Balkenende norm. Warande een ouderenzorginstelling met zeven vestigingen op de Utrechtse Heuvelrug en ruim 1100 medewerkers boekte in 2016 een winst van 1,8 miljoen euro op een omzet van bijna 60 miljoen.

Aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg waren gemeenten het afgelopen jaar 12,7 miljard euro kwijt en hielden zij bijna 1,2 miljard over. Van de 13,8 miljard ging 5,6 miljard euro naar maatschappelijke ondersteuning, terwijl 3,1 miljard euro was bestemd voor jeugdzorg. Er is 4 miljard euro besteed aan algemene voorzieningen en persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Voor de uitvoering van taken voor werk en inkomen ontvingen gemeenten in 2015 ruim 11,3 miljard euro, 400 miljoen euro minder dan er werd uitgegeven.

Zorgverzekeraar VGZ betaalde zeven ex-managers 1,5 miljoen euro aan exitpremies. Dat is ruim 200.000 euro per vertrokken manager. Uit de meest recente jaarrekening blijkt dat de verzekeraar vorig jaar zeven vertrekpremies uitkeerde, die vanwege de hoogte vermeld moesten worden. Twee directeuren, een manager, een beleidsadviseur en drie accountmanagers ontvingen exitvergoedingen die variëren van 164.000 tot 267.000 euro. Gemiddeld ontvingen zij 214.000 euro.

De voorzitter van Achmea heeft naar verluid een jaarsalaris van ruim 500 duizend euro. Achmea, met 5,5 miljoen verzekerden de grootste zorgverzekeraar van Nederland, publiceert om die reden de beloningen van de topbestuurders maar niet meer in het jaarverslag. Achmea schrapte 2100 banen in Nederland. De meeste bestuurders van zorgverzekeringsmaatschappijen verdienen gemiddeld 400 duizend euro per jaar.

GGZ

Gemeenten in Nederland moeten een goed plan hebben om mensen die de weg kwijt zijn te helpen. Het kabinet trok 28,5 miljoen euro extra uit om de werkdruk te verminderen en de veiligheid te verbeteren.  Hiervoor werd een akkoord getekend door GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Federatie Opvang (FO). Voor forensisch psychiatrische afdelingen en de forensisch psychiatrische klinieken kwam ook geld beschikbaar.

De NZa constateert dat de aanmeldingswachttijd voor gespecialiseerde ggz zonder verblijf voor volwassenen is gestegen naar 5,6 weken en wil onderzoek doen naar de lange wachttijden voor autismespectrum stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Bijna 20% van de bevolking heeft een psychische aandoening, waarbij het in de meeste gevallen om lichte of matige stoornissen gaat die veelal goed behandelbaar zijn. UWV en GGZ Nederland gaan samenwerken om meer mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen naar werk te begeleiden en krijgen hiervoor een subsidie van 20 miljoen euro voor een periode van vijf jaar.

In 2015 waren er maar liefst 66.000 incidenten met verwarde personen. Sinds 2011 is dit aantal met met 65 procent gestegen. In 2017 had alleen al de politie in Rotterdam te maken met ruim 8200 incidenten met verwarde personen. De crisisopvang voor kinderen met psychoses, zelfmoordneigingen en ernstige gedragsproblemen zit overvol. De extra toestroom met kinderen wordt veroorzaakt door de overheveling van jeugdzorg naar de gemeenten, waardoor kinderen uiteindelijk in de crisisopvang belanden. De gemeentes in Zuid-Holland-Zuid hebben een opnamestop afgekondigd. Uit een enquête onder bijna 500 psychologen van het NIP blijkt dat de administratieve last door de inkoop van zorg door de gemeenten ‘een ramp’, is. In 2017 zat een recordaantal van 2.710 kinderen in een gesloten jeugdhulpinrichting, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2016. Er overleden in 2017 dan ook 81 tieners door zelfdoding. In 2016 lag dit aantal nog op 48. Tussen 1971 en 2016 lag het aantal nooit boven de 58 jongeren per jaar In Limburg zijn  volgens de Inspectie Gezondheidszorg bijvoorbeeld jeugdhulpinstanties ernstig tekortgeschoten bij de begeleiding van een jongen die in mei 2017 zelfmoord heeft gepleegd. De jongen werd bij gebrek aan een passende plaats ondergebracht in een gesloten jeugdzorginstelling waar hij in de laatste maanden van zijn leven in veel onzekerheid en onduidelijkheid over zijn toekomst zat. Dat kwam mede door ”tegenstrijdige adviezen, onuitvoerbare adviezen, afwijzingen en uitgestelde zittingen.” Jeugdzorg komt komend jaar 39 miljoen euro tekort.

In 2019 werden meer dan tweeduizend mensen met verward gedrag in politiecellen opgesloten, ondanks de afspraak om dit te voorkomen. Korpschef Frank Paauw van de Rotterdamse politie stelt dat verwarde mensen meer mensen doden dan terreur. Uit een onderzoek van het Landelijk Platform ggz onder 500 psychiatrische patiënten blijkt dat meer dan de helft van de patiënten vanwege de hoge eigen bijdrage de behandeling weigert of overweegt hiermee te stoppen. In 2015 is tien procent van alle moorden gepleegd door ernstig gestoorde personen die in beeld waren van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Psychiatrische patiënten moeten voor zwaardere geestelijke gezondheidszorg bovenop het eigen risico een eigen bijdrage van 200 euro betalen en een opname kost 145 euro per maand. 17 procent staakte de behandeling vanwege de eigen bijdrage die ze niet konden betalen en 35 procent overweegt met de lopende behandeling te stoppen. 46 procent laat zich ondanks advies vanwege de kosten niet opnemen in een instelling. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om een team van het Landelijk Platform GGZ gemeenten te laten bijstaan.

De laatste vijf jaar is het aantal gedwongen opnamen van patiënten met een psychiatrische aandoening met tien procent gestegen. Zes à zeven mensen per dag worden opgenomen omdat ze een gevaar vormen voor anderen. Het gaat hierbij om bestaande patiënten. In 2014 waren er 2.323 dwangopnamen. Bij de politie nam het aantal incidenten met verwarde personen tussen 2011 en 2014 met bijna de helft toe tot ongeveer 60 duizend zaken per jaar. Jaarlijks veroorzaken verwarde huurders bij woningcorporaties ongeveer 2000 incidenten, zoals geweld tegen buren of corporatiemedewerkers, brandstichting of andere schade aan de woning. Aedes kreeg dit jaar al circa 18.000 meldingen van overlast door verwarde personen zoals geluidsoverlast of nachtelijke overlast door paniekaanvallen of psychosen.

Meer dan een kwart miljoen Nederlanders tussen de 15 en 65 jaar heeft het afgelopen jaar xtc gebruikt. De pillen die de groep tussen de 16 en 24 jaar gebruikt zijn bovendien steeds zwaarder en worden vaker geslikt, waardoor de gezondheidsrisico’s groter worden en waarbij ook symptomen als angst, flashbacks, paniekaanvallen en psychose kunnen optreden. Ook het gebruik van antidepressiva kan leiden tot het afvlakken van emoties en agressieve uitbarstingen. Gebruikers kunnen bij het gebruik van een SSRI of SNRI antidepressivum enorm agressief worden. Vaak worden deze middelen al bij lichte stress geslikt of als afslankmiddel. Ruim een miljoen Nederlanders gebruikt een antidepressivum en terwijl slechts een deel er ook baat bij heeft, lopen alle gebruikers wel het risico op gevaarlijke bijwerkingen.

Verslavingsinstelling Stichting Victas is na een mislukte overname toch failliet gegaan. De salarissen voor de 440 personeelsleden konden in maart niet worden overgemaakt, waarna 1 april surseance van betaling werd verkregen. De GGZ-instelling had zo’n 4.400 klanten op locaties in Almere, Amersfoort, Bilthoven, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en in Woerden. In 2012 werd een groot pand van ruim 20 miljoen euro in Utrecht Centrum betrokken waardoor er een liquiditeitsprobleem is ontstaan. De stichting zou ruim 40 miljoen aan schuld open hebben staan. De achterstallige salarispost bedraagt zo’n 2,5 miljoen euro. De stichting heeft een omzet van 33,6 miljoen euro per jaar. Victas benadrukte in een persbericht vorige week dat alle zorg onveranderd zou worden voortgezet en cliënten konden hun behandeling volgens afspraak blijven volgen. Het probleem met de salarissen zou 29 maart opgelost zijn maar dat is uiteindelijk niet gelukt. De stichting heeft de afgelopen jaren geen jaarrekeningen gepresenteerd. De instelling wordt nu overgenomen door Stichting Arkin in Amsterdam, een vergelijkbare instelling die mensen met psychiatrische stoornissen en complexe psychische- en verslavingsproblematiek behandeld.

Verspilling in de zorg

Medicijnen zijn de op twee na grootste doodsoorzaak. Hoogleraar Peter Gotze vergelijkt de farmaceutische industrie met de georganiseerde misdaad en stelt dat deze met maffiapraktijken over lijken gaan om woekerwinsten te kunnen maken. In 3 jaar tijd werd 12 miljard bezuinigd op de zorg waardoor minstens 17.000 vaste banen in de thuiszorg en ouderenzorg het afgelopen jaar verloren zijn gegaan. 25 procent van de graaiende zorgbestuurders verdient echter boven de balkenende-norm. De 50 best betaalde bestuurders in de zorg verdienden vorig jaar bij elkaar zo’n 12 miljoen euro. Dat komt uit op een gemiddeld salaris van 237 duizend euro. De ex bestuurder van Respect Zorggroep kreeg 155 duizend euro vertrekpremie en verdiende in 2015 in totaal 313 duizend euro.

Een op de vijf topbestuurders in de zorg verdient boven de norm. Zorgbestuurders ontvingen vorig jaar tonnen aan ontslag- en vertrekpremies, zo blijkt uit de jaarverslagen van ouderen- en thuiszorginstellingen. In 2014 verdienden 152 zorgbestuurders meer dan de minister president. Als het salaris van een bestuurder van een zorgaanbieder boven de 178.000 euro komt wil de gemeente Rotterdam vanaf volgend jaar deze zorginstellingen korten op het geld dat ze ontvangen. De ChristenUnie in de Tweede Kamer maakte ernstige bezwaren tegen de ontslagvergoeding voor directeur Wim Rave van de zorgorganisatie Driezorg in Zwolle. Hij kreeg na een verschil van mening” 426.000 euro vertrekpremie.

De best verdienende zorgbestuurder van 2017 ontving jarenlang veel te veel salaris. Het Universitair Medisch Centrum Groningen betaalde bestuursvoorzitter Jos Aartsen in totaal ruim 124.000 euro méér dan wettelijk is toegestaan. Jos Aartsen werd in de zomer van 2012 bestuursvoorzitter van het UMC Groningen (UMCG), met een omzet van bijna 1,4 miljard euro en ruim 12.000 werknemers een van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Aartsen bleek de best verdienende zorgbestuurder van Nederland, met een inkomen van ruim 310.000 euro. Dat was fors méér dan de Wet Normering Topinkomens (WNT) uit 2013 toestaat. Maar omdat Van Aartsen al een jaar eerder bestuursvoorzitter was geworden, kon hij profiteren van een overgangsregeling. Inmiddels is gebleken dat het Groningse ziekenhuis Jos Aartsen de afgelopen jaren toch fors méér betaalde dan de overgangsregeling aan ruimte geeft. Uit stukken blijkt dat Aartsen tussen 2013 en 2016 ruim 103.000 euro méér opstreek dan is toegestaan. In 2017 ging het om ruim 12.000 euro. Vorig jaar ontving de zorgbestuurder ruim 9000 euro te veel. In totaal gaat het om bijna 124.000 euro. De te royale beloning werd niet door het ziekenhuis zelf of externe accountant KPMG ontdekt, maar kwam aan het licht door een onderzoek van externe toezichthouder CIBG. Volgens het UMC Groningen bleek daaruit dat er sprake was van ‘een onjuiste interpretatie van de regelgeving WNT inzake de bezoldiging van de voorzitter van de raad van bestuur. Jos Aartsen moet het te veel ontvangen bedrag binnen een jaar aan het ziekenhuis terugbetalen. Aartsen kondigde in februari aan dat hij eind 2019 zal opstappen als topman. Ate van der Zee wordt 1 november de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG.

Wegens fouten in de ontslag procedure moet Zorginstelling Warande in Zeist hun thuiszittende bestuurder in totaal 13 maanden doorbetalen. Bij een jaarbeloning van 176.000 euro komt dat neer op ruim 190.000 euro. De rechter kende de ex-bestuursvoorzitter ook nog een ontslagvergoeding van 153.000 euro toe, en daar bovenop nog eens schadevergoeding van 50.000 euro. Daarmee komt het totale prijskaartje van het ontslag op bijna 4 ton.

De kosten per patiënt stijgen harder dan de bedrijfsopbrengsten van ziekenhuizen. De patiëntgebonden kosten namen in 2015 toe met 5,8 procent (4,9 miljard euro). Het grootste deel van de ziekenhuizen in Nederland staat er mede hierdoor financieel erg slecht voor. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ), dat garant staat voor de financiering van ruim driehonderd zorginstellingen plaatste in 2015 maar liefst 48 ziekenhuizen en verpleeghuizen onder verscherpt toezicht vanwege hun zwakke financiële positie. Dat is bijna 16 procent van het totaal aantal organisaties waar de stichting borg voor staat en een toename van 37 procent ten opzichte van 2014. Ondertussen ging er meer dan 10 miljoen euro naar bonussen en vertrekpremies. BDO Accountants & Adviseurs concludeert op basis van zijn jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen dat van de 68 algemene ziekenhuizen er 15 een onvoldoende scoren als het gaat om hun financiële prestaties, 28 ziekenhuizen scoren een 8 of hoger. Ziekenhuizen in financiële problemen zijn; Amstelland, Amstelveen, Antonius Sneek, Beatrix Gorinchem, Bravis Bergen op Zoom en Roosendaal, Groene Hart Gouda, Havenziekenhuis Rotterdam, ’t Lange Land Zoetermeer, Maas Pantein Beugen, Meander Medisch Centrum Amersfoort, Medisch Spectrum Twente, Orbis Medisch Centrum Sittard-Geleen, Rijnstate Arnhem, Saxenburgh Groep Hardenberg, De Sint Maartenskliniek Nijmegen, De Sionsberg in Dokkum, Spijkenisse ziekenhuis in Spijkenisse,  Ziekenhuis Groep Twente Almelo en Hengelo en Zorgcombinatie Noorderboog Meppel

WNT-2

De WNT-2 is vanaf 1-1-2016 van kracht voor zorginstellingen. Eind 2014 ging de Eerste Kamer akkoord met de aanpassing van de Wet normering topinkomens, de zogenaamde WNT-2 waarin werd vastgelegd dat de salarisnorm voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector 100 in plaats van 130 procent van een ministerssalaris wordt. Hoeveel een topfunctionaris in de zorg mag verdienen, hangt af van drie criteria op instellingsniveau: kennisintensiteit, factoren die de complexiteit verhogen en de gemaakte omzet.

In totaal zijn er vijf klassen met bijbehorende bezoldigingsmaxima, oplopend van 98.000 tot maximaal 179.000 euro. De betaling van een vertrekpremie boven de gestelde norm van 75.000 euro aan een interim-bestuurder is nog wel toegestaan. De WNT-2 geldt ook niet voor topfunctionarissen bij staatsondernemingen zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen, Gasunie en Tennet. De eerste uitzondering op de WNT-2 is ook al een feit. Margriet Schneider, bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht, mag via een ministerieel akkoord het maximale inkomen overschrijden en maakt zij aanspraak op een bezoldiging van 230.000 euro, de maximale WNT hoogte. De wet wordt ook steeds vaker omzeild door vertrekkende bestuurders een baan als “adviseur” aan te bieden

Voor sommigen is zelfs dat niet genoeg. Een voormalig directeur van Achmea Health Centers (AHC) en een oud-directievoorzitter van de Achmea-tak Zorg en Gezondheid worden verdacht van belastingfraude of het faciliteren van onrechtmatigheden. De ex directeur van AHC zou een eenmalige bonus hebben gekregen vanwege zijn rol in de uitbouw van de fitnesscentra en heeft geprobeerd de loonbelasting te omzeilen door de bonus als huur te laten uitbetalen en daarvoor de huur en de contractduur van meerdere panden op papier hebben aangepast. Dit plan werd vervolgens goedgekeurd door de oud-directievoorzitter van de Achmea-tak Zorg en Gezondheid. Daarmee is volgens het OM sprake van valsheid in geschrifte gepleegd.

WNT-3

Met de WNT-3 verandert per 1 januari 2017 niet het bezoldigingsmaximum (179.000 euro) maar de reikwijdte. Nu vallen alleen topfunctionarissen onder de WNT, straks ook niet-topfunctionarissen. Uitzonderingen vormen de algemeen verbindende verklaarde cao, een wettelijk voorschrift, een ministerieel besluit of het oordeel van de rechter. Uitgezonderd zijn de bijstorting voor pensioen, de gouden handdruk en smartengeld.

Medisch specialisten vallen niet onder de WNT-2 en straks ook niet onder de WNT-3 omdat dit is afgesproken in het onderhandelingsakkoord medische specialistische zorg 2014-2017. Bij de universitaire medische centra zijn 4.300 medisch specialisten werkzaam die meer verdienen dan de WNT-2-norm en bij de algemene ziekenhuizen 3.000, waarvan 80 procent meer zal verdienen dan de WNT-2-norm.

Voor interimmers geldt de bezoldigingsnorm vanaf de eerste dag van de functievervulling. In de eerste zes maanden mag niet meer dan 144.000 euro worden gedeclareerd. Voor de volgende zes maanden is het maximum 108.000 euro. Daarnaast is het uurtarief gemaximeerd op 175 euro.

Voor zorgverzekeraars ligt de norm boven het maximum van de WNT 1-norm en voor 2016 hoger dan de WNT 2-norm. De maximale bezoldigingsnorm voor grote zorgverzekeraars met een bestand van meer dan een miljoen verzekerden ligt nu op 266.000 euro. Topfunctionarissen bij de kleinste verzekeraars verdienen maximaal 95.000 euro.

Het tekort voor wijkverpleging is volgens brancheorganisatie ActiZ ruim 180 miljoen euro. De voornaamste redenen zijn te lage vergoedingen van zorgverzekeraars en het groeiend aantal mensen dat wijkverpleegkundige hulp nodig heeft. 44 procent van de ondervraagde zorgorganisaties (44 procent) geeft aan dat de continuïteit van zorg in hun regio de komende periode in gevaar komt. Thuiszorgbedrijven gaan door de bezuinigingen ook als witjes ten onder.  Vakbond FNV Zorg deed onderzoek in 390 Gemeenten naar het beleid dat ze hanteren na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en constateerden dat 77 procent van de Gemeenten juridisch fout of zeer discutabel beleid voert. De Gemeenten bezuinigen teveel op de thuiszorg en moeten voortaan meer maatwerk gaan leveren. In plaats van de Gemeente stelt de zorgaanbieder de indicatie vast en zij krijgen een vast bedrag en hebben dus een eigen belang. De meeste gemeenten hielden vorig jaar zo’n 310 miljoen euro over op het zorgbudget.

De zorguitgaven stijgen met 1,1 miljard euro, omgerekend is dit 27 euro per jaar per polis. In 3 jaar tijd werd 12 miljard bezuinigd op de zorg. Belangenorganisatie LOC-Zeggenschap in Zorg diende 24 mei als protest tegen de nieuwe geplande bezuinigingen van het kabinet op de langdurige zorg een petitie in bij de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kabinet wil vanaf 2017 500 miljoen euro bezuinigen op de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. LOC haalde ruim 15.000 handtekeningen op. Door het kabinetsbeleid en de bezuinigingen sluit bijna de helft van de verzorgingshuizen. Dit geeft extra drukte bij de eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen door ouderen voor wie verpleging en verzorging aan huis niet goed geregeld is. Afdelingen van spoedeisende hulp in Noord-Holland en Flevoland schreven een brandbrief aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid over het feit dat patiënten bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen steeds vaker geweigerd moeten worden of op een gang komen te liggen omdat het eenvoudig weg te druk is. Het aantal keren dat patiënten geweigerd moesten worden in Noord‐Holland en Flevoland is sinds 2013 verdubbeld. Het komt zelfs voor dat alle ziekenhuizen in Amsterdam tegelijkertijd een stop voor de spoedeisende hulp of eerste harthulp afkondigen. Gemiddeld worden er in Amsterdam per dag acht van die stops afgekondigd van een paar minuten tot een paar uur.

Problemen in de thuiszorg

TSN de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland is failliet. De thuiszorg in de gemeente Utrecht wordt voortaan verzorgd door TZorg. Voor Groningen is nog geen opvolger gevonden. De stad Groningen gaf het failliete TSN een week om met een overnamekandidaat voor thuiszorg te komen, maar dat is niet gelukt en dus moest de de stad zelf een partij zoeken. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) garandeert dat de meeste thuishulpen aan de slag kunnen bij opvolgers of hulp krijgen bij het vinden van nieuw werk. Alle cliënten van TSN Thuiszorg zouden er zeker van kunnen zijn dat ze hulp krijgen. TSN kondigde eerder dit jaar aan de lonen van thuiszorgmedewerkers met 20 tot 30 procent te willen verlagen, maar werd op verzoek van vakbond FNV door de rechter teruggefloten en moest het besluit tot loonsverlaging terugdraaien wat grote gevolgen bleek te hebben voor de solvabiliteit van het bedrijf. Er zat voor TSN niets anders op dan voor het onderdeel Thuiszorg op 26 november surseance van betaling en vervolgens het faillissement aan te vragen. In het oorspronkelijke plan zouden 650 medewerkers ontslagen worden en zouden de salarissen van 4.300 werknemers fors verlaagd worden. Van 218 medewerkers zou het contract voor bepaalde tijd niet verlengd worden. Het gaat om medewerkers die werkzaam zijn als hulp in de huishouding, de zogenaamde HH1. Buurtzorg Nederland die de thuiszorgactiviteiten van TSN wil 2.350 tot 3.000 van de 12.000 thuiszorgers overnemen, mits de gemeenten bereid zijn om meer dan 21 euro per uur te betalen. Noord Oost Twente, Utrecht, Rotterdam, Apeldoorn en Hengelo hebben dit al geweigerd, sommigen zijn akkoord gegaan en andere Gemeentes twijfelen nog. De Gemeentes zijn wettelijk verplicht om hulp te geven waar nodig.

FNV Zorg & Welzijn diende een klacht in bij de SER omdat TSN zichzelf steeds verder opsplitst in afzonderlijke bv’s en het heeft er volgens hen alle schijn van dat TSN sterfhuizen of flits bv’s heeft opzet. Ook de aansprakelijkheid van TSN is door de moedermaatschappij weggewerkt. TSN noteerde over 2014 een verlies van circa tien miljoen euro en ook de jaren er voor waren verliesgevend ondanks gedeclareerde tarieven van 22 euro of meer per werknemer per uur. Voor 2015 was het verlies circa tien miljoen. Het voortbestaan hing af van moedermaatschappij ADG die in totaal zo’n 49.000 medewerkers heeft, waarvan een kleine 20.000 bij TSN werkzaam zijn in 50 vestigingen voor ruim 40.000 hulpbehoevenden. Circa 12.000 medewerkers waren in vaste dienst. Namens de thuishulporganisaties werd een open brief geschreven aan Staatssecretaris Van Rijn.

Huishoudelijke hulp organisatie Pantein-Vivent B.V. uit Uden is in januari 2015 failliet verklaard. Bij het bedrijf werkten 1800 huishoudhulpen voor 6100 klanten in Noordoost-Brabant. Pantein noemde de bezuinigingen in de zorg als oorzaak. Het salaris van de huishoudhulpen is namelijk hoger dan de huidige vergoeding door de gemeenten. Voor 2017 is het kabinet van plan om nog eens 500 miljoen in de Wet langdurige zorg (Wlz) te bezuinigen.

Een maand eerder werd de huishoudhulporganisatie van de West-Brabantse zorginstelling Thebe met bijna 2000 werknemers ook al failliet verklaard.

Vijf van de zes gemeenten krijgt van cliënten een onvoldoende voor de voorzieningen in noodzakelijke hulp en hulpmiddelen. Gemeenten scoorden na een onderzoek door de consumentenfederatie NPCF gemiddeld een 5,1.

De grootste thuiszorgorganisaties schreven ook een open brief aan de staatssecretaris vanwege het sociale slagveld dat zich voltrekt in de thuishulp, waardoor ruim 220.000 hulpbehoevenden verstoken dreigen te blijven van thuishulp. Veel gemeenten houden zich niet, of slechts gedeeltelijk, aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning. Werknemers in de gezondheids- en welzijnssector ervaren een bovengemiddelde werkdruk en zeggen minder ruimte te hebben om hun werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten.

Gemeenten, zorgaanbieders, ActiZ en Abvakabo hadden afgesproken om zich aan de code te houden bij de aanbesteding van thuisondersteuning. De gemeente Kampen neemt sinds 1 juli geen huishoudelijke hulp meer af bij Thuiszorg Service Nederland en ook de gemeente Stadskanaal is gestopt met het vergoeden van huishoudelijke hulp. De gemeente Groningen overweegt het beleid van Stadskanaal te volgen waardoor er nog eens 350 banen verloren zullen gaan. De afbraak van thuiszorg en te weinig geld voor initiatieven en zeggenschap voor bewoners zorgde ervoor dat de SP-fractie in Groningen tegen de begroting stemde.

Internos de zorginstelling die actief was in in Dordrecht en omgeving is failliet. De 350 medewerkers blijven in afwachting van een doorstart of overname in dienst.

Ook Better Life Thuiszorg uit Huizen is 11 februari failliet verklaard. Better Life leverde thuiszorg in Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden, Amsterdam, Almere, de Utrechtse Heuvelrug, Weesp en Wijdemeren. Bij de zorgonderneming werken buiten een groot aantal zzp’ers circa 88 vaste medewerkers. 30 mensen bij Better Life Thuiszorg en 58 bij Better Life Zorg B.V..

Thuiszorgorganisatie Vérian wilde eind 2015 de lonen van honderden medewerkers met 20 tot 30 procent verlagen, waarna FNV naar de rechter stapte waardoor de loonsverlaging moest worden teruggedraaid. Vérian stuurde daarna een brief aan al het personeel waarin gedreigd werd met banenverlies wanneer er geen akkoord zou komen over vergoedingen en overplaatsingen. Blijkbaar is het nu zover want Vérian gaat 537 van de 3300 medewerkers per 1 juli collectief ontslaan. Als reden geeft Verian dat CNV dat de gemeenten, waaronder Apeldoorn, onvoldoende betalen voor de thuiszorgdiensten van het bedrijf.

Thuiszorgorganisatie Best Care uit Heenvliet is failliet omdat er door bezuinigingen geen nieuwe klanten konden worden aangenomen. Daardoor kwam er niet genoeg geld binnen om de vaste lasten van het bedrijf te betalen. Best Care had ongeveer honderd mensen in dienst en bediende zo’n tweehonderd klanten voornamelijk op de Zuid-Hollandse eilanden.

Het in 2002 opgerichte thuiszorgbureau Attent Thuiszorg en Attent Kraamzorg zijn failliet door een door de eigenaresse gekocht renteswap voor een afgesloten krediet. Doordat de rente daalde moest de onderneming extra betalen.

Huishoudelijke hulp organisatie Pantein-Vivent B.V. uit Uden is in januari 2015 failliet verklaard. Bij het bedrijf werkten 1800 huishoudhulpen voor 6100 klanten in Noordoost-Brabant. Pantein noemde de bezuinigingen in de zorg als oorzaak. Het salaris van de huishoudhulpen is namelijk hoger dan de huidige vergoeding door de gemeenten. De gemeente Oss draagt volgens de curator schuld aan het faillissement. Uit de rapportage blijkt ook dat meer dan de helft van de 1800 thuiszorgmedewerkers nog geen baan heeft.

Mika Thuiscoach BV, een samenwerkingsverband tussen Fundis en Kwadraad op het gebied van thuisbegeleiding en gezinscoaching is failliet. De thuiszorg-BV kwam in de financiële problemen doordat gemeenten de uurtarieven met 25 tot 30 procent verlaagden. ‘Het tarief voor thuisbegeleiding bedroeg voorheen 50 euro per uur. Nu ligt dat ergens tussen 40 en 45 euro. Begin december vroeg het bgedrijf al surseance van betaling aan en dit is 2 februari omgezet in een faillissement. De gezinscoaches die bij de oprichting van Mika zijn overgestapt vanuit Kwadraad zullen in overleg met de curator op korte termijn terugkeren bij Kwadraad.

Een maand eerder werd de huishoudhulporganisatie van de West-Brabantse zorginstelling Thebe met bijna 2000 werknemers ook al failliet verklaard.

Er zijn in 2015 al circa 3.000 bezwaarschriften ingediend bij 41 gemeenten over het veranderen of stopzetten van de huishoudelijke hulp. In sommige gemeenten is zelfs tijdelijk extra personeel ingezet om de klachten te kunnen verwerken. Het inzetten van zzp’ers is ook niet meer mogelijk nu huishoudelijke hulpen voortaan een normaal arbeidscontract moeten hebben om hulp te kunnen geven. Ze mogen niet meer als ‘alfahulp’ werken. Het kabinet heeft dit afgesproken in een akkoord met de grote vakbonden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Problemen in de jeugdzorg

10 procent van de jongeren onder de 18 jaar kreeg in 2015 jeugdhulp. In totaal ruim 356.000 jongeren waarvan 210.000 jongens en 146.000 meisjes. In de langdurige zorg zijn ondertussen 6.000 voltijdbanen en in de jeugdzorg meer dan 1.000 banen verloren gegaan. Een op de vijf zorginstellingen lijdt verlies en vooral in de jeugdzorg is de situatie ernstig. Bij vier van de tien zorginstellingen stond de solvabiliteit eind 2014 al onder druk. Het kabinet stelde daarom in 2016 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de problemen in de thuiszorg en voor 2017 300 miljoen euro. Jeugdzorg komt komend jaar opnieuw 39 miljoen euro tekort. Gemeenten moeten hiervoor voortaan zorg inkopen op basis van inhoud en kwaliteit in plaats van te kiezen voor de goedkoopste aanbieder. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden is met vijf euro gestegen naar 83 euro per maand. Met een partner is dat maximaal 158 euro. Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen geldt een maximaal inkomen van 27.000 euro en voor tweeverdieners van 33.500 euro.

Problemen met wachtlijsten

De wachttijden voor een operatie of opname in ziekenhuizen zijn nog nooit zo lang geweest. De wachttijden lopen bij de 57 veel voorkomende behandelingen in steeds meer ziekenhuizen langer op dan 7 weken. Vooral bij aandoeningen als knie- en heupprotheses, of bij het verwijderen van de baarmoeder stijgt de lengte van de wachtlijst in steeds meer ziekenhuizen tot over de norm.  De wachttijd voor staar in het UMC Groningen is zelfs in de praktijk wel 30 weken en in het Haga Ziekenhuis moeten patiënten een half jaar wachten op een galblaasverwijdering.

Problemen met te dure medicijnen

Een hoopgevend geneesmiddel tegen een ernstige bloedziekte is afgewezen voor vergoeding via de basisverzekering. Het middel Eculizumab van farmaceut Alexion is minimaal zes keer te duur. en dus ook veel te duur om via het basispakket te vergoeden. Eculizumab is een middel voor behandeling van Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH, de afbraak van rode bloedcellen), een ziekte waar ongeveer 130 Nederlanders aan lijden. Het enige beschikbare middel, dat nu voorlopig nog wel verstrekt en vergoed wordt, geeft patiënten een normale levensverwachting en een gezond leven, terwijl ze anders met veel pijn en wekelijkse bloedtransfusies, zonder al te veel te kunnen deelnemen aan de maatschappij binnen 15 jaar komen te overlijden. Het wel verstrekken zou uiteindelijk zeker 480.000 euro per gewonnen levensjaar (in goede gezondheid) kosten, terwijl de grens voor hele zware ziektes op 80.000 euro is gesteld.  De fabrikant zou zelfs bij een tien keer lagere prijs al uit de kosten kunnen komen. Minister Schippers en Alexion hebben maanden onderhandeld met de fabrikant, maar zonder resultaat, in tegenstelling tot bij een te duur longkankergeneesmiddel.

Problemen met implantaten

In juli is het meldpunt en expertisecentrum voor bijwerkingen van implantaten van start gegaan. Burgers, patiënten en ook zorgverleners kunnen vanaf daar bijwerkingen melden.  Hartkleppen, heup- en borstimplantaten kunnen onvoorziene en ongewenste bijwerkingen veroorzaken. Deze kunnen aan het implantaat zelf liggen of aan de toepassing ervan. Het is belangrijk dat mogelijke bijwerkingen worden gemeld, zodat problemen met een specifiek implantaat snel gesignaleerd kunnen worden.  De afgelopen jaren is bij verschillende vrouwen met borstimplantaten een zeldzame vorm van kanker vastgesteld. In de Verenigde Staten worden negen sterfgevallen geassocieerd met ALCL, een vorm van non-Hodgkin-lymfoom. In België kregen vier vrouwen de afgelopen jaren de zeldzame vorm van kanker, aldus het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verbood  de implantaten van het merk PIP. 2 juli 2015 heeft de Franse rechter in hoger beroep geoordeeld dat het certificerende instituut TÜV Rheinland niet aansprakelijk is voor de schade die vrouwen met PIP-implantaten hebben geleden. De letselschadeadvocaten verlegden daarna voor circa 150 slachtoffers hun claims naar de ziekenhuizen en artsen. Enkele ziekenhuizen en privéklinieken werden aansprakelijk gesteld voor de schade die werd geleden door het gebruik van de ongeschikte siliconen (PIP-borstprotheses). De Franse producent PIP en de Nederlandse importeur Rofil zijn failliet verklaard dus daar valt niets meer te verhalen. De implantaten van Poly Implant Prothese (PIP) scheurden en lekten vanwege de gebruikte industriële gel in de siliconen, in plaats van medische siliconen. Veel vrouwen kregen ernstige gezondheidsklachten doordat de siliconenresten zich door het lichaam hadden verspreid. Ruim 1.100 vrouwen hebben de PIP-implantaten na een oproep door de inspectie preventief laten verwijderen. In een tussenvonnis van het Gerechtshof in Den Bosch vond het hof dat een kliniek alle schade die is veroorzaakt door PIP-implantaten moet vergoeden, ongeacht of zij wisten dat de prothesen slecht waren. 21 zorgverzekeraars starten daarna een procedure tegen tegen 27 klinieken en ziekenhuizen voor een schadevergoeding van 3000 euro per hersteloperatie. maar kregen van de rechter geen gelijk.

Via pathologisch onderzoek kon worden aangetoond dat gelekte siliconen uiteindelijk terecht kunnen komen in de hersenen en het ruggenmerg. Onderzoekers stellen dat alle borstimplantaten na verloop van tijd gaan lekken, waardoor deeltjes in het lichaam terecht komen. Uit een onderzoek door het RIVM bleek dat alle technische dossiers van fabrikanten van borstimplantaten in Nederland onder de maat zijn en dat de veiligheid van alle borstimplantaten in Nederland niet gegarandeerd kan worden en dat het onduidelijk hoe snel de borstimplantaten kunnen gaan scheuren.

Fabrikant Johnson & Johnson heeft een implantaat (matje) dat feitelijk bestemd was voor lies- en buikwandbreuk zonder deugdelijk wetenschappelijk onderzoek ook op de markt gebracht als matje voor bekkenbodemverzakkingen. Omdat voor het bekkenbodemgebied veel meer flexibiliteit nodig is gaan de matjes stuk en veroorzaken ze ernstige inwendige problemen en pijn. Naar schatting is dit al bij ruim zeshonderd Nederlandse vrouwen gebeurd en wereldwijd gaat het waarschijnlijk om tienduizenden vrouwen.

Problemen met PGB

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) heeft acht keer aan de 2e Kamer moeten uitleggen waarom het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) een grote puinhoop is en blijft en waarom de Sociale Verzekeringsbank zorgverleners maanden op salaris laat wachten. De Kamer had hem zelfs al de wacht aangezegd en zou het vertrouwen in hem opzeggen als het niet snel opgelost zou zijn. Dat gebeurde niet ondanks dat 60.000 budgetaanvragen ongezien ambtshalve goedgekeurd en vaak onterecht of foutief werden uitbetaald om zo toch maar de achterstand in te lopen. De rechter heeft het SVB een forse boete opgelegd vanwege wanbetaling waardoor het SVB nu moet opdraaien voor tonnen aan claims van anderen. Bij de Stichting PGB Schadeclaim hebben zich 2.800 particuliere zorgverleners gemeld omdat ze hun geld niet, of te laat hebben gekregen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Van Rijn trok daarom in totaal 20 miljoen euro uit voor mensen die in de problemen zijn gekomen door de problemen met het uitbetalen van de persoonsgebonden budgetten. Dit jaar is er 2 miljoen beschikbaar voor compensatie en voor volgend jaar nog eens 18 miljoen. Na maanden gesteggel is er nog steeds 5% van de PGB uitbetalingen niet op orde.

Problemen met de geestelijke Gezondheidszorg

Er werd 600 miljoen euro bezuinigd op de Geestelijke Gezondheidszorg. Hulpverleners moeten naar de patiënt in plaats van andersom om zo opnames in een ziekenhuis of verpleeginstelling te voorkomen. Tienduizenden verwarde mensen blijven hierdoor steeds vaker op straat en zorgen voor overlast. Zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders hebben met het ministerie van Volksgezondheid afgesproken dat in 2020 het aantal bedden met een derde verminderd moet zijn. De zorginstellingen hebben ondertussen samen een eigen vermogen opgebouwd van 4,78 miljard euro. De zorgverzekeraars hebben een vermogen van geschat 10 miljard. In 2018 kwamen meer dan 90.000 meldingen binnen over verwarde mensen.

Red de Zorg

Ruim 800.000 mensen hebben in 2015 de Volkspetitie ‘Red de Zorg’ ondertekend. De vakbonden FNV en CNV hebben de petitie overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn waarin wordt gevraagd om in te grijpen en te stoppen met bezuinigen in de zorg.  Op 12 september 2017 was er een “Red de Zorg” demonstratie in Amsterdam met circa 15.000 demonstranten.

Het aantal gevallen van huidkanker is de laatste jaren explosief gestegen. Bijna 73.000 mensen kregen in 2019 de diagnose huidkanker en dat is mede te wijten aan het zonnebankgebruik en de goedkope vluchten naar de zon. Een ‘lekker kleurtje’ is geen gezond kleurtje zo blijkt nu er gemiddeld zo’n 120.000 nieuwe kankerpatiënten per jaar bij komen
Door gebruik van de zonnebank heb je een 20 procent hogere kans op een melanoom en dat is de vorm van huidkanker waaraan de meeste mensen overlijden. Wanneer je vóór je 35ste gebruik maakt van een zonnebank, dan verdubbelt die kans tot 40 procent. Ook een enkele keer onder de zonnebank is schadelijk.
Het Zonkrachtactieplan dat in 2019 is gestart door het RIVM met een groot aantal betrokken organisaties moet zorgen voor meer bewustwording en mensen waarschuwen voor sterke zonkracht en voorlichten over wat ze kunnen doen om het risico op huidkanker zoveel mogelijk te verkleinen, zoals goed insmeren en tijdens piekuren uit de zon blijven.Vrijwel alle algemene ziekenhuizen hebben onvoldoende budget van zorgverzekeraars en sturen patiënten die dure geneesmiddelen moeten krijgen steeds vaker door naar academische ziekenhuizen of een gespecialiseerd kankerziekenhuis en voeren bepaalde tests, die kunnen leiden tot een dure behandeling, soms niet uit. Hierdoor krijgt een onbekend aantal patiënten later dan nodig, of soms helemaal niet, de beste behandeling. Zo krijgt bijvoorbeeld de helft van de darmkankerpatiënten het dure geneesmiddel ‘Avastin’ niet en het middel ’trametinib’ tegen inoperabel uitgezaaid melanoom wordt steeds vaker niet verstrekt aan patiënten die er gemiddeld zeven maanden langer door zouden kunnen leven. Uit internationaal onderzoek onder leiding van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam blijkt dat nieuwe kankergeneesmiddelen In Nederland vaak tot 50% duurder zijn dan elders. Minister Schippers heeft Nivolumab laten opnemen in het basispakket nadat ze een korting op de prijs had bedongen. Het middel Nivolumab van Bristol-Myers Squibb (B-MS) kostte per gewonnen gezond levensjaar ongeveer 134.000 euro kosten terwijl de maximale kostprijs voor dergelijke middelen maximaal 80.000 euro per gewonnen levensjaar is. Uitbehandelde longkankerpatiënten leven tot een jaar langer na gebruik van het middel.

Ex-kankerpatiënten worden in de regel afgewezen voor een verzekering of moeten soms wel zestien keer hogere premie betalen als iemand die niet ziek is geweest. De vier instituten die psychische hulp bieden aan kankerpatiënten verkeren in financiële nood en zijn afhankelijk van fondsenwerving. Wachtlijsten voor mensen die mogelijk met hiv zijn besmet lopen langer op dan medisch verantwoord is. De KNMP en de NVZ dringen aan op een ander vergoedingssysteem voor dure medicatie. De zorgverzekeraars hadden in 2014 een half miljard euro minder winst, maar haalden een positief resultaat van 1 miljard euro door gunstige zorgkosten en goede beleggingsresultaten.

Wachttijden voor darmoperaties lopen gevaarlijk op tot soms wel 12 weken, waardoor patiënten meer risico lopen op ontstekingen en zelfs darmperforaties. De wachttijd is vermoedelijk opgelopen doordat ziekenhuizen jaarlijks een minimum aantal operaties moeten uitvoeren voor darmkanker om hun bevoegdheid niet kwijt te raken. De darmkankeroperaties krijgen daardoor voorrang op andere darmoperaties zoals bij de ziekte van Crohn. Bovendien wordt door preventief onderzoek bij steeds meer mensen darmkanker ontdekt.

Zorgelijke berichten uit de pers

 • De top van thuiszorginstelling Privazorg in Amersfoort treedt af op verzoek van door de Ondernemingskamer. Drie leden van de raad van commissarissen, bestuurder Teun H. en de directeuren van PrivaZorg vanwege bestuurlijke misstanden. Privazorg levert door heel Nederland thuiszorg aan zo’n tweeduizend ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) plaatste de instelling in het voorjaar van 2019 onder verscherpt toezicht, nadat zorggeld weggesluisd werd en er hierdoor ernstige interne ruzies waren ontstaan.
  Een bestuurder sluisde minimaal 12 miljoen euro naar een eigen stichting. Enkele bestuurder vertrokken en directeuren Sandra K. en Rolf B. stapten naar de rechter om te voorkomen dat zij werden ontslagen. Ook zij stappen nu op, omdat Privazorg naast de malversaties ook nog als geheel verlies maakt en de continuiteit van de zorg in het gedrang dreigde toe komen.
 • De gemeente Nijmegen heeft in juli 2017 aangifte gedaan tegen zorginstelling de Rigtergroep die heeft gefraudeerd met het persoonsgebonden budget (pgb) van veertig cliënten. De organisatie mag geen nieuwe cliënten meer aannemen. De Rigtergroep huisvest op vijf locaties cliënten voor beschermd wonen. Voor de veertig cliënten die nu in een huis van de Rigtergroep wonen wordt andere huisvesting gezocht.

De IJsselmeerziekenhuizen van zorgondernemer Loek Winter staan op de rand van de afgrond. De zorginstelling wordt overeind gehouden met steun van de bank en zorgverzekeraars. De IJsselmeerziekenhuizen boekten in 2017 een verlies van bijna 1 miljoen euro en het eigen vermogen van de zorginstelling daalde 4,6 miljoen euro negatief. Daarmee is het ziekenhuis, dat ruim 1000 werknemers telt, technisch failliet. Er waren al eerder signalen dat de situatie bij de IJsselmeerziekenhuizen verslechterde. Afgelopen zomer werden alle bestuurders en commissarissen vervangen, en in september kwam het ziekenhuis onder verscherpt toezicht.

 • Oxybenzon, een stofje dat in zonnebrandcrèmes is een belangrijk bestanddeel van veel zonnebrandcrèmes en werkt de antioxidanten in ons lichaam tege, waardoor het indirect kan bijdragen aan de ontwikkeling van kanker en het is een stof is die de huid in gaat. Hoewel er nog geen zekerheid is over de werking op mensen, is bij tests op ratten duidelijk dat het de geslachtshormonen en schildklierhormonen verstoort. Ook veroorzaakt de stof jeuk en eczeem.’De stof is niet alleen slecht voor de mens, maar wordt ook in verband gebracht met milieuschade: koraal zou afsterven en vissen zouden worden vergiftigd door het oxybenzon. Aangeraden wordt om de zonnebrandcrème te kiezen zonder oxybenzon.
 • Uit lijsten van ziekenhuisdoden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat honderden medische missers niet worden aangemeld bij de inspectie. De afgelopen drie jaar zouden 1214 patiënten overleden zijn door een zogeheten calamiteit. Maar op grond van berekeningen van instituut Nivel blijkt dat maar liefst 3000 ziekenhuispatiënten het slachtoffer moeten zijn geworden van medische missers. 60 procent van de gevallen worden dus niet gemeld. Slachtoffers van medisch falen zijn vooral 65-plussers en baby’s. Bij de gevallen die wél werden aangemeld bij de inspectie, is in het overgrote deel (90 procent) inderdaad sprake van fouten bij de behandeling in het ziekenhuis. De zorginspectie meldt dat alle ziekenhuizen, op één na stelselmatig te weinig melding maken van calamiteiten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft alle academische centra onlangs op de vingers getikt: van dit soort grote ziekenhuizen met ernstig zieke patiënten worden meer meldingen verwacht. Het AMC in Amsterdam doet het laagste aantal meldingen van alle academische ziekenhuizen. In de periode 2013-2015 werden 16 dodelijke calamiteiten aangemeld. Het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) fuseren binnenkort.
 • Tien van de 26 door de inspectie onderzochte vestigingen van Veilig Thuis schieten in ernstige mate tekort in hun toezicht op de veiligheid van kinderen, zijn vertrouwensartsen onbereikbaar, is de registratie niet in orde en zijn er wachtlijsten van maanden.
 • Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doet geen levertransplantaties en complexe niertransplantaties uit vanwege een conflict tussen de artsen over hun onderlinge werkwijze. Drie van de zeven chirurgen haakten af.
 • Bij het Radboudziekenhuis in Nijmegen is 5 oktober een 39-jarige arts van de kinder intensive care gearresteerd op verdenking van het bezit van kinderporno. De betrokken arts werkte sinds november 2011 in het team van kinderintensivisten.
 • Revalidatiecentrum Reade in Amsterdam heeft met een verlies van 3,4 miljoen euro bij een omzet van 69 miljoen euro het vertrouwen van de ING bank verloren. De omzet is enorm gedaald terwijl de kosten gelijk bleven. De zorginstelling met 800 werknemers, en 60 medisch specialisten maakt te weinig winst om de rente en aflossingen te kunnen blijven voldoen.
 • Vanwege de bezuinigingen op soa-poliklinieken moet de GGD Amsterdam vanaf oktober mensen weigeren voor controle op geslachtsziekten. Volgens de GGD gaat het op jaarbasis om 2600 mensen, ofwel 6000 consulten.
 • De rechter heeft 8 september een 29-jarige verpleegkundige van het Atrium ziekenhuis in Heerlen veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk vanwege het hebben van seks in zijn proeftijd met drie psychiatrische patiënten. Hij was namelijk al eerder voor een zedendelict veroordeeld. De man mag verder zijn beroep vijf jaar lang niet uitoefenen. Hoe de man ondanks zijn eerdere veroordeling toch door het ziekenhuis te werk werd gesteld kan het ziekenhuis niet uitleggen. Van februari 2010 tot januari 2013 heeft hij volgens de rechtbank meerdere seksuele contacten gehad met de psychisch kwetsbare vrouwen van de psychiatrische afdeling.
 • Zorgverzekeraar Menzis weigert steeds vaker thoraxbandages aan borstkankerpatiënten, die zo’n bandage nodig hebben om pijnlijke vochtophopingen tegen te gaan. Menzis laat weten dat er een wildgroei van leveranciers en tussenpersonen was ontstaan en ze zo niet weten of een bandage wel echt nodig was. Menzis is de grootste verzekeraar in Oost en Noord Nederland; in Twente is meer dan de helft van de inwoners er verzekerd. De zorgverzekeraar probeert zoveel mogelijk langjarige afspraken te maken met huisartsen en ziekenhuizen in de regio.
 • Zorgverzekeringen vergoeden brillen en lenzen alleen bij medische noodzaak. Bij de duurdere aanvullende verzekeringen is er slecht een kleine vergoeding van een paar tientjes De premie die je betaalt, is vaak duurder dan de vergoeding die je krijgt. Armlastigen die niet zonder bril kunnen hebben hiermee een groot probleem. Ziektekostenverzekering Zorg en zekerheid vergoed bijvoorbeeld slechts 20 euro per jaar. Ook voor hoortoestellen zijn er forse eigen bijdragen van 25 % (ruim 200 euro per oor + het eigen risico) en de kosten hoog. Alleen al de batterijen, die niet in het zorgpakket zitten, kosten tussen de 80 en 100 euro per jaar.
 • Zo’n 40.000 jonge kinderen tussen twee en zeven jaar hebben een ernstig verwaarloosd melkgebit, variërend van dikke lagen plak, tot afgebrokkelde en tot stompjes afgesleten tanden, ontstekingen en abcessen. Een kwart van de tandartsen moet probleemgevallen zelfs doorverwijzen naar een gespecialiseerde kindertandarts of kaakchirurg. Uit een onderzoek onder 66 tandartsen bleek bij bijna 10.000 gevallen verwaarlozing van het kindergebit.
 • Op de locatie Langendijk van het Amphia Ziekenhuis in Breda viel de koelmachine die de temperatuur in de operatiekamers op 16 tot 18 graden houdt uit. Zeven van de acht operatiekamers waren hierdoor tijdelijk buiten gebruik. In april waren er ook al problemen met de stroomvoorziening en konden er geen operaties worden uitgevoerd. Vanwege geplande nieuwbouw wordt bezuinigd op het onderhoud. In december deed de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een inval ten behoeve van een onderzoek naar vermoedelijke declaratiefraude. Het Amphia Ziekenhuis in Oosterhout sloot 21 september vier operatiekamers vanwege een waterlekkage. 37 operatiepatiënten moesten worden afgezegd. Amphia moest in januari een chirurg 400.000 euro betalen, omdat de arts na een interne ruzie volgens de rechter in Breda onterecht werd weggestuurd. Vanaf juni worden patiënten, op verzoek van zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, zonder verwijzing van een huisarts weggestuurd.
 • De cardiologieafdeling van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft bij twee patiënten een diagnose gemist, met fatale gevolgen. In mei stierf een 19-jarige jongen die ondanks twee onderzoeken niet verder werd behandeld. Eerder overleed een 16-jarig meisje nadat de cardiologen haar hartaandoening niet hadden gezien. De verantwoordelijke artsen zijn berispt door het tuchtcollege. De betreffende arts is inmiddels werkzaam bij een ander ziekenhuis.Hij kreeg een voorwaardelijke schorsing van een jaar met een proeftijd van twee jaar.
 • Ruim 800.000 Nederlanders hebben een betalingsregeling voor de zorgpremie moeten treffen en maandelijks wordt 20 miljoen euro aan zorgpremie niet voldaan. 340.000 mensen kunnen 1 miljard euro aan zorgpremie niet meer betalen en 30.000 mensen zijn zelfs helemaal onverzekerd. Zorgverzekeraars hebben eind 2014 72 miljoen euro uitgegeven aan reclames voor hun verzekeringen. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van 2013.
 • Apothekers hebben regelmatig te maken met boze klanten. De agressie komt door de verplichte bijdrage van zes euro die betaalt moet worden voor de uitleg die bij nieuwe medicijnen gegeven wordt.Het advies werd vroeger verwerkt in de prijs van de medicijnen, maar om de zorgkosten transparanter te maken, besloot de minister de bedragen apart te laten vermelden. De apothekers en de KNMP willen dat de splitsing wordt teruggedraaid. Afschaffen van het informatiegesprek is geen optie, vindt de KNMP; Bellen met artsen of het onderzoeken van het medisch verleden horen er soms ook bij en soms neemt de voorbereiding een hele dag in beslag.
 • Eén op de vier studenten slikt illegaal Ritalin, in de verwachting daardoor beter te kunnen presteren. Twee jaar geleden was dat nog één op de tien studenten. Methylfenidaat wordt gebruikt zonder voorschrift om de studieprestaties te verhogen. Een klein deel gebruikt Ritalin of Concerta ook tijdens het uitgaan. De middelen komen uit een illegaal circuit.
 • Het Maasziekenhuis in Boxmeer krijgt tot en met 2022 jaarlijks 2,5 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid om overeind te kunnen blijven.

Malversaties en andere ongeregeldheden

 • Een oud-bestuurder van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) moet de stichting in totaal 280.000 euro terugbetalen. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat in hoger beroep besloten. De man uit Schinnen wordt ervan verdacht, samen met zijn vriendin, zorggeld te hebben uitgegeven aan dressuurpaarden, kunst en luxe verbouwingen aan hun villa.
 • Zorgverzekeraars hebben berekend dat ziekenhuizen over 2013 voor 277 miljoen euro ten onrechte hebben gedeclareerd. Bestuurders van academische ziekenhuizen declareren overmatig voor dure wijnen, sterrenrestaurants en snoepreisjes. Samen declareerden dertig ziekenhuisbestuurders in 2013 en 2014 meer dan 17.500 euro aan alcoholische dranken. De drankrekening van het Leids UMC was het hoogst met ruim 4.100 euro. De Inspectie SZW ontdekte in mei 2016, na klachten van een zorgverzekeraar, een miljoenenfraude met medicijnen door een apothekersorganisatie. In tien panden in het zuiden en midden van het land werden huiszoekingen gedaan en de administratie in beslag genomen. De apothekersorganisatie zou dure (niet-preferente) medicijnen bij de zorgverzekeraars in rekening brengen terwijl aan de patiënten goedkope (preferente) medicijnen werden geleverd. Zowel de organisatie als het bedrijf dat de administratie en facturatie van de medicijnen verzorgt zijn verdacht evenals de twee bestuurders die ook worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. In 2016 werd voor 18,9 miljoen euro aan oneigenlijk in rekening gebrachte zorgkosten gedeclareerd. Een jaar eerder was dat 11,1 miljoen euro. Het meest werd gefraudeerd met PGB-budgetten (13,5 miljoen) en wijkverpleging (ruim twee miljoen). Verzekeraars spreken van fraude wanneer sprake is van bewust of opzettelijk handelen waarmee onterecht voordeel wordt behaald.
 • Ritalin, het medicijn dat wordt voorgeschreven voor mensen met ADHD, heeft bij kinderen  de werking van hersenen bij kinderen voorgoed verandert, ook al zijn ze gestopt met het medicijn.
  Dat het medicijn dit soort zorgelijke effecten heeft, was nog niet eerder bekend en het is onduidelijk wat de gevolgen zijn op de lange termijn.
  Bij mensen met ADHD werken bepaalde gebieden van de hersenen minder effectief. Zogenaamde boodschapperstoffen, de neurotransmitters, zoals dopamine en noradrenaline, zijn minder actief. Door het slikken van Ritalin gaat de doorbloeding in de hersenen sneller. Daardoor maak je meer dopamine aan en dat onderdrukt de hyperactiviteit.

Privacy in de zorg

De ministers van volksgezondheid, justitie en sociale zaken werken aan een wetswijziging waarmee wordt geregeld dat verzekeringsartsen en medisch adviseurs patiëntendossiers moeten overhandigen als ze fraude vermoeden.

Het medisch beroepsgeheim is onderdeel van de artseneed die sinds 1878 in Nederland wordt afgelegd bij het verkrijgen van de artsbevoegdheid. De ministeries werkte de afgelopen twee jaar aan de wet die artsen verplicht gegevens vrij te geven bij verdenking van fraude en is voornamelijk voor medisch adviseurs die werken voor de Sociale Verzekeringsbank, het Centrum Indicatiestelling Zorg, die over toekenning van zorggeld gaan en verzekeringsartsen van de uitkeringsinstantie UWV die bepalen of iemand arbeidsongeschikt is.

In 2015 waren er gemiddeld 625 verschillende medicijnen zes tot negen maanden niet leverbaar en over de afgelopen vijf jaar is er een verviervoudiging van deze tekorten. Vooral de smalspectrum-antibiotica, injectievloeistoffen, oogdruppels zijn vaker niet leverbaar. Ook het schildklierhormoon Thyrax Duotab 25 microgram is wegens een verhuizing van de productielijn van de fabrikant Aspen Pharma vanuit Oss naar Duitsland voor zes tot negen maanden voor 350.000 schildklierpatiënten in Nederland niet leverbaar. Ook de productie van de Thyrax-doseringen 0,1 en 0,15 milligram loopt gevaar en kan over een half jaar waarschijnlijk ook niet meer leverbaar zijn.

Wanneer in plaats van specifieke smalspectrum antibiotica algemene antibiotica moet worden verstrekt, dan is er een kans dat er uiteindelijk een antibiotica resistentie ontstaat. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) maakt zich zorgen en wil meer toezicht en betere communicatie over medicijnen waarvan patiënten afhankelijk zijn.

Ook in de Verenigde Staten dreigt een probleem te ontstaan wanneer medicijnenleverancier Fagron ten onder zou gaan aan de enorme schuldenlast. Het beursgenoteerde bedrijf wil met een claimemissie de schuld met minimaal 150 miljoen dollar terugbrengen. De totale schuld is door de vele overnames opgelopen tot 450 miljoen dollar en dat is meer dan twee keer de beurswaarde van het bedrijf. Sinds het mislukken van vijf verkooppogingen en het vertrek van de oprichter en CEO Ger van Jeveren gaat de koers bij  ieder gerucht op en neer en staat deze met circa 7 dollar (was 44) nu zo laag dat zelfs een emissie geen soelaas kan bieden. Verschillende private equityfondsen zouden het bedrijf willen overnemen en de Belgische miljardair en grootaandeelhouder Marc Coucke zou ook interesse hebben om het bedrijf over te nemen

Follow the Money (FTM) heeft de wachtlijsten van 83 verpleeghuizen op een rijtje gezet en vastgesteld dat 36% van de tehuizen die zorg leveren voor dementerende ouderen of ouderen met fysieke beperkingen een wachttijd heeft van zes maanden of langer. Zorgaanbieders Dignis en Amstelring hebben aangegeven dat wachttijden voor sommige verpleeghuizen zelfs oplopen tot één of twee jaar.

Verzekeraars en zorgaanbieders hebben ooit vergeefs zelf een norm van maximaal zes weken ingesteld. De gemiddelde wachttijd is in de praktijk vijf maanden en twee weken. Bij CZ staan in totaal 1.976 ouderen op de wachtlijst.

Het aantal aanvragen voor herkeuringen bij het UWV loopt al jaren op. Door achterstanden zien tienduizenden mensen helemaal geen arts. Dit jaar gaan er tientallen extra keuringsartsen aan de slag, maar verwacht wordt dat in de eerste helft van 2016 nog zo’n 20.000 verzoeken blijven liggen. Dit jaar is er nog een tekort van 40 fulltime werkende artsen. Dat is 5 procent van het totale aantal dat in 2016 nodig is bij het UWV om iedereen te keuren. Ook volgend jaar blijft dit probleem bestaan. Pas in 2018 kan het UWV op dit vlak pas op volle kracht draaien.

Onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) had over elf instellingen van de 150 waar extra toezicht op gehouden werd zeer grote zorgen en 38 van deze instellingen bleven onder verscherpt toezicht staan. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) kwam onder grote druk van de 2e Kamer met een lijst met namen naar buiten van de verpleeghuisinstellingen die onder de maat presteren op het gebied van bijvoorbeeld medicatie en veiligheid, of het toepassen van de juiste vrijheid beperkende maatregelen.

Juzt

De Brabantse jeugdzorginstelling Juzt Lievenshove te Oosterhout wordt ontmanteld en ontbonden. Er wordt geprobeerd onderdelen over te dragen aan andere jeugdzorginstellingen om de zorg aan de 1.800 cliënten te garanderen. Juzt is aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp bij complexe problemen en helpt gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben.Het ministerie reserveert in totaal ruim 5 miljoen euro om de ‘gecontroleerde zorgoverdracht’ de komende weken mogelijk te maken. Zo’n drie miljoen euro daarvan is beschikbaar om Juzt voorlopig open te houden. Ook gemeenten dragen volgens het ministerie bij. Bij Juzt werken ruim vijfhonderd mensen.
Juzt zit al jaren in financiële problemen, sinds de bezuinigingen en de lage tarieven die gemeenten nog willen betalen voor jeugdzorg. Sinds 2015 sluiten Gemeenten de contracten tegen een te lage prijs. De afgelopen twee jaar kreeg Juzt al 9,5 miljoen steungeld uit het fonds ‘bijzondere transitiekosten Jeugdwet’. Met dat geld werd onder meer de inkrimping van het personeel betaald. Juzt had in 2016 ruim 1200 mensen op de loonlijst, nu minder dan de helft. Vorig jaar was de omzet 52 miljoen euro. Bij Juzt was het al jarenlang een organisatorische puinhoop met veel administratieve achterstanden en te dure medewerkers. De 16 direct betrokken gemeenten zoeken naar een gegadigde die de gesloten jeugdzorg van Juzt wil overnemen. Mogelijk blijven de resterende onderdelen bestaan, maar het kan ook zijn dat die na de zomer ook bij andere jeugdzorginstellingen worden ondergebracht.
Sinds 2016 volgt de inspectie Juzt vanwege de vele bestuurswisselingen, financiële problemen en meerdere reorganisaties. In het voorjaar moest de inspectie de afdeling Lievenshoeve sluiten en legden zij een dwangsom en een aanwijzing op. Minister Hugo de Jonge heeft aan de Kamer laten weten dat hij drie miljoen tijdelijk financiële steun geeft aan Juzt om voorkomen dat 1800 jongeren en vrouwen die de instelling helpt, zonder hulp komen te staan. De gemeenten die samenwerken met Juzt en de instelling zelf hebben een plan opgesteld om de organisatie te ontmantelen. Jutz die vooral actief is in West Brabant heeft ruim 500 werknemers. Naast de tijdelijke steun van drie miljoen, wil de minster ook helpen bij de hyptheek en is er ook nog een half miljoen beschikbaar voor projecten die nu lopen.

Zorginstelling Arduin in het Zeeuwse Aagtekerke moet van de Inspectie voor de Gezondheidszorg per direct sluiten, omdat de zorg te slecht is en er onzorgvuldig wordt omgegaan met vrijheidsbeperkende maatregelen bij bewoners..De veertien bewoners met een verstandelijke beperking moeten binnen zeven dagen worden overgedragen aan een andere zorginstelling. Volgens de inspectie zijn medewerkers niet in staat om de juiste zorg te verlenen. Eén cliënt bleek in een extra beveiligde kamer te verblijven, terwijl niemand toezicht hield en het onduidelijk was waarom de persoon daar uberhaupt zat. Er was niets over vastgelegd in het cliëntendossier. Eind juni overleed een cliënt, die was weggelopen uit de instelling na een gedwongen opname. De cliënt werd dood gevonden in Middelburg.

Ggz-instelling Parnassia, met ruim 13.500 medewerkers de grootste zorginstelling van Nederland zit in financiële problemen en 2018 werd afgesloten met een tekort van ruim 29 miljoen euro.  De Parnassia Groep is ontstaan door een fusie van het Rotterdamse Antes en de Haagse parnassia Groep. Door de fusie zijn instellingen als Bouman, Delta, Bavo Europoort en Parnassia onder één bestuur gekomen. Behalve in Arnhem, Ede en Nijmegen heeft Parnassia vestigingen in Oosterbeek en Wolfheze. Het miljoenentekort is vooral ontstaan doordat verzekeringsmaatschappijen en gemeenten rekeningen voor geleverde zorg niet hebben betaald. Een andere reden is het grote personeelstekort waarmee de hele zorg te kampen heeft. De problemen kwamen aan het licht in een interne mail van de leiding van de Bavo/Europoort-kliniek van de Parnassia-groep aan de medewerkers. Daarin wordt gesteld dat de organisatie een dergelijk negatief resultaat niet nóg een jaar kan dragen. De mail leidde tot onrust onder het personeel, dat al langdurig onder grote druk staat. Bij de kliniek is het ziekteverzuim 8,4 procent en dat is hoger dan gemiddeld in de zorg. Bovendien kampt de groep met een personeelstekort: op elke twintig medewerkers komt de kliniek er drie tekort. Dit leidt al jaren tot hoogspanning bij het personeel en heeft gevolgen voor de zorg zoals langere wachtlijsten en kortere behandelingen waardoor (verwarde) mensen sneller op straat komen. Parnassia gaat de problemen te lijf door opleidingen van het personeel te beperken en door minder personeel in te huren. Er zal door de ggz-instelling nog meer bezuinigd worden op administratieve lasten. Bestuursvoorzitter Stephan Valk schat dat de Parnassia ‘tussen de 40 en 50 miljoen euro aan onnodige administratieve lasten kwijt is.’ Valk meent dat landelijk ‘de buitensporige administratieve en verantwoordingseisen’ drastisch moeten worden beperkt om die lasten te doen verminderen. Hoeveel formatieplaatsen bij het administratief en indirect personeel dit jaar gaan verdwijnen, geeft Parnassia niet aan. Vakbondsbestuurder Cor de Beurs van FNV zorg en welzijn noemt een aantal van tussen de 200 en 300. Dat is op het hele personeelsbestand van 13.500 medewerkers een krimp van twee procent. Parnassia stelt voldoende weerstandsvermogen te hebben om het verlies te dragen en volgend jaar weer zwarte cijfers te schrijven.

Dit artikel werd u aangeboden door

BVS Taxi Ter Aar

 

Geef een reactie