Heijmans

Heijmans behoort samen met Ballast Nedam, Koninklijke BAM Groep en Koninklijke Volker Wessels Stevin tot de grootste beursgenoteerde ondernemingen in vastgoed, bouw, infra- en installatietechniek. De bouw en het onderhoud van woningen en ander vastgoed zijn samen met infraprojecten naar omzet gemeten de belangrijkste activiteiten. Heijmans haalt zijn omzet vooral uit Nederland, België en Duitsland, maar trekt zich terug uit België en Duitsland.

Heijmans maakte nieuwe afspraken met financiers inclusief verlenging financiering tot en met juni 2019 waarbij de kredietfaciliteit gefaseerd terug wordt gebracht naar 122 miljoen euro. Het bedrijf profiteerde van herstel bij zijn divisie infra en verbeterde prestaties bij de tak woningbouw. Dat is voor het eerst sinds 2011. Er moest nog wel een verlies van 11 miljoen euro geboekt worden op het project A9 Gaasperdammerweg. Dankzij desinvesteringen en een verbeterd beheer van het werkkapitaal zag Heijmans de nettoschuld dalen. De kredietfaciliteit wordt vervroegd teruggebracht van 176 miljoen euro naar 156 miljoen euro. Dit is drie kwartalen eerder dan voorzien in de afspraken met de banken. Onlangs werd al bekend dat een eerder getroffen voorziening van 8 miljoen euro voor tegenvallers bij de bouw van de Wilhelminasluis in Zaandam toereikend lijkt. Bij het project rond de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is Heijmans inmiddels in een vergevorderd stadium om haar aandeel binnen het betrokken bouwconsortium over te dragen aan partner Strukton. Inmiddels richt Heijmans zich volledig op de Nederlandse markt na de verkoop van zijn buitenlandse activiteiten en wordt hierbij geholpen door de Nederlandse staat. Heijmans heeft opdracht gekregen voor renovatiewerkzaamheden bij Paleis Het Loo in Apeldoorn en mag de technische installaties van het museum vernieuwen en uitbreiden. Met de opdracht is bijna 10 miljoen euro gemoeid. Heijmans gaat daarnaast  in de huidige Scheveningse gevangenis het herinneringscentrum Oranjehotel aanleggen. In dat kader is Heijmans samen met Syntrus Achmea en Provast ook de beoogde partij voor de ontwikkeling van het gebied rond de nieuwe Kuip in Rotterdam. De verwachting is dat deze nog voor het eind van het jaar gegund wordt. Het gaat in eerste instantie om de bouw van onder meer 750 woningen, een hotel, parkeervoorzieningen en winkels rondom het nieuwe Feyenoord-stadion, die naar verwachting tot 2024 door zullen lopen. De bouw van nieuwe Kuip maakt geen onderdeel uit van de mogelijke opdracht. Wel komen er scholen, winkels en huizen, kantoren en sportcomplexen die totaal begroot worden op 1,5 miljard euro.

Het Duitse dochterbedrijf en funderingsspecialist Franki werd voor ca 60 miljoen euro verkocht aan het Oostenrijkse bouwbedrijf PORR en het belang in de Belgische bedrijven Heijmans Bouw, Heijmans Infra en Van den Berg werd verkocht aan Besix. Met de transactie werd een boekwinst behaald van 15 miljoen euro die werd gebruikt om de schuld terug te dringen en de balans te verbeteren. Alle operationele activiteiten in Duitsland zijn nu afgestoten.

CEO Bert van der Els trad per december 2016 terug. Ton Hillen, die sinds 2012 deel uitmaakt van de raad van bestuur, volgde hem per 1 december op. Hans Janssen de financieel bestuurder bij Mediq wordt in december aangesteld als financieel directeur in plaats van de huidige interim-financieel directeur Age Lindenbergh.  Financieel directeur Mark van den Biggelaar heeft aangegeven dat hij hoe dan ook in het voorjaar vertrekt.

Het bouwbedrijf leed al sinds 2014 verlies en zat zwaar in de problemen. Voor 2016 werd er zelfs een nettoverlies van 110 miljoen euro geboekt. In 2014 leed het bedrijf 47 miljoen euro verlies en in 2015 27 miljoen. Voor de herfinanciering werd gekeken naar een claimemissie, maar deze is afgeblazen. De Rabobank probeert al enige tijd een koper te vinden voor het bouwbedrijf. Argos Funds heeft in november een kapitaalbelang genomen van 2,71 procent en heeft een stemrecht van 3,08 procent. Ook Unionen, de grootste vakbond van Zweden, heeft een kapitaalbelang genomen van 2,85 procent en een stemrecht van 3,24 procent. De koers kwam in een vrije val en zakte van € 13,36 naar circa € 7,80 nu. De eerste zes maanden van 2016 verkocht Heijmans 1.069 woningen, voornamelijk aan beleggers.

Heijmans won de aanbesteding voor het bouwen van 125 woningen ter waarde van 40 miljoen euro in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De bouw begint halverwege 2018 en duurt tot 2020.

Problemen

Heijmans had onenigheid over de uitvoering en oplevering van meerdere projecten. Zo is er een geschil over meerwerk met luchthaven Schiphol waarbij het dubbele werd gedeclareerd dan was begroot van vertrekhal 2 op de luchthaven. De vertraging voor het project N23 Westfrisiaweg komt mogelijk op een boete van 20 miljoen euro te staan. (10% van de bouwsom). Heijmans had het werk aan de 42 kilometer N23 van Heerhugowaard naar Enkhuizen stilgelegd omdat er als sinds eind augustus niet meer betaald werd voor het werk. Onlangs werd overeenstemming bereikt met de provincie over hervatting van het project dat Heijmans 200 miljoen euro moet opleveren. Er was een verschil van inzicht over de bodemgesteldheid. Naar verwachting is de weg eind 2018 klaar. Voor de weg werd een voorziening getroffen van 32 miljoen euro. Ook moest er een geschatte voorziening voor 10 miljoen euro worden getroffen voor de bouw van het nieuwe Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hiervoor moest vanwege trillingen een nieuw ontwerp worden gemaakt. Beide voorzieningen kunnen lager en dus nog negatief uitvallen. Hetzelfde geldt voor de bouw van de Wilhelminasluis in Zaandam waarvoor 8 miljoen is voorzien. In totaal kunnen deze drie voorzieningen voor 2017 in het ergste geval nog eens circa 27,5 miljoen extra verlies opleveren.

De gezamenlijke omzet van de verkochte bedrijven over 2016 bedroeg circa 250 miljoen euro. 

De omzet over 2016 was lager dan dat van 2015: bijna € 1,9 miljard (2015: bijna € 2 miljard) als gevolg van selectief aannamebeleid en stagnatie van productie op een aantal projecten. Het onderliggend operationeel resultaat over 2016 is € 66 miljoen negatief bedragen (2015: € 5 miljoen negatief) en het netto resultaat circa € 110 miljoen negatief (2015: € 27 miljoen negatief). De orderportefeuille van de Nederlandse activiteiten bedroeg ultimo 2016 € 1,9 miljard (ultimo 2015: € 1,7 miljard), exclusief de projecten Wintrack II en Zuidasdok die begin 2017 werden verworven.

Geschiedenis

Het hoofdkantoor van Heijmans in Rosmalen werd opgericht in 1923. Jan Heijmans startte op 20-jarige leeftijd met een stratenmakersbedrijf en kreeg veel opdrachten voor wegenbouw en uiteindelijk zelfs voor vliegvelden. Sinds 1993 heeft Heijmans een notering aan de Amsterdam Exchanges.

In de Parlementaire enquête naar bouwfraude in 2002 werd Heijmans beboet door de Nederlandse Mededingingsautoriteit met 14,8 miljoen euro nadat was gebleken dat de Staat door onderlinge prijsafspraken voor opdrachten gemiddeld 8,8 procent te veel betaald had.

Medio 2009 moest Heijmans via een claimemissie 100 miljoen euro genereren. Van medio 2010 tot 2012 was er nog een nettowinst van 4 tot 5 miljoen euro en in 2013 ontstond een verlies van 5 miljoen euro. In 2014 werd het verlies vernegenvoudigd naar 47 miljoen euro en in 2015 kwam het verlies uit op 27 miljoen euro.

Medio 2010 nettowinst 4 miljoen euro

Medio 2011 nettowinst 5 miljoen euro

Medio 2012 nettowinst 5 miljoen euro

Medio 2013 nettoverlies 5 miljoen euro

Medio 2014 nettoverlies 47 miljoen euro

Medio 2015 nettoverlies 27 miljoen euro

Medio 2016 nettoverlies 12 miljoen euro

Medio 2017 winst 20 miljoen euro

Heijmans gaf eind 2014 ondanks de met 25 procent gestegen huizenverkoop een winstwaarschuwing en kondigde aan dat er 200 banen zouden verdwijnen bij de utiliteitsbouw. Bestuursvoorzitter Bert van der Els liet weten dat het aantal opdrachten in 9 maanden was gegroeid van een waarde van 1,7 miljard euro naar 2,5 miljard.

Het probleemcontract met Waterschap De Dommel en de samenwerking bij de Energiefabriek Tilburg is stopgezet. Het contract uit 2012 ging over vijftien jaar onderhoud en volledige verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatiekosten. Het waterschap neemt de installatie per direct volledig over. Het verbreken van het contract leidt tot een negatief effect op het bedrijfsresultaat (ebitda) van bijna 15 miljoen euro. Van der Els was eind 2014 optimistisch over de toekomst en verwachte voor 2015 een ,,forse” verbetering van het onderliggende operationele resultaat, maar dat bleef steken op een min van 5 miljoen euro tegen 12 miljoen het jaar er voor.

Heijmans haalde in mei 2015 21,4 miljoen euro op met een aandelenemissie om hiermee preferente aandelen in te kunnen kopen en zo 8 procent dividend te kunnen besparen. Er werden ruim 1,9 miljoen certificaten van nieuwe gewone aandelen uitgegeven voor 11 euro per aandeel. Na de transactie stonden er 21.406.968 aandelen Heijmans uit.

De verliezen zaten vooral in infrastructurele projecten. Wegen en Civiel, werd onder meer geconfronteerd met een verlies van 11 miljoen euro. Dat weerhield het bedrijf er niet van om te investeren in een 3d te printen brug om technische kennis en ervaringen op te doen met het automatiseren van de bouwplaats. Heijmans werkt ook mee aan het printen van het Canal House in Amsterdam en het aanleggen van de innovatieve Smart Highway met Studio Roosegaarde.

Heijmans wilde in april 2015, met toestemming van de ondernemingsraad, 158 medewerkers binnen de utiliteitsbouw ontslaan vanwege de marktomstandigheden die dermate slecht waren dat er geen werk meer voor hen zou zijn, maar omdat ze zouden worden vervangen voor flexwerkers verleende het UWV geen toestemming.

Overheid redt Heijmans

De Overheid heeft het tij gekeerd en laat Heijmans de komende tien jaar het beheer en onderhoud van datacenters en kantoren op vijf locaties van de Belastingdienst in Apeldoorn doen voor 25 miljoen euro. Het contract heeft behalve een looptijd van tien jaar ook de mogelijkheid tot een verlenging van vijf jaar. De Overheid gunde ook een opdracht voor werkzaamheden aan de A27/A1 met een contractwaarde van circa 110 miljoen euro. De bouwcombinatie van Heijmans, Fluor en Hochtief kreeg ook de voorlopige gunning voor het project Zuidasdok in Amsterdam. De opdracht omvat onder meer het verbreden en gedeeltelijk ondergronds brengen van de A10 Zuid en uitbreiding van station Amsterdam Zuid. De opdracht heeft een waarde van ongeveer 990 miljoen euro waarvan 15 procent naar Heijmans gaat. Soortgelijke opdrachten kwamen ook van de Belastingdienst in Rotterdam, Schiphol en van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. Met de redding wordt in een klap meteen ook het noodlijdende Delta LLoyd geholpen, die een kapitaalbelang van 4,76 procent heeft in Heijmans. 

Voor woningcorporatie Stadgenoot gaat Heijmans voor circa 17 miljoen euro een complex met 54 huurappartementen in de vrije sector en 97 studio’s voor sociale huur op het Oostenburgereiland bouwen. Die opdracht is ongeveer 17 miljoen euro waard. De bouw van het complex gaat eind 2018 van start en de oplevering is gepland voor midden 2020. Voor dezelfde buurt ligt er voor 18 miljoen euro een opdracht om een viersterrenhotel te bouwen voor Inntel Hotels. Dat gebouw wordt 17 verdiepingen hoog en krijgt 306 kamers. De bouw begint na de zomer en moet in 2020 klaar zijn.

Heijmans kreeg als onderdeel van de combinatie Heijmans-Europoles de voorlopige gunning voor een grote opdracht van netwerkbeheerder TenneT en ze mogen werkzaamheden uitvoeren aan dijkvakken langs de Waddenzee in Friesland. Het project heeft een waarde van 200 miljoen euro en omvat het ontwerp en de realisatie van hoogspanningsmasten en fundaties op de tracés Eemshaven-Vierverlaten en Borssele-Rilland. Heijmans krijgt een belang van 60 procent in de samenwerkingsovereenkomst. 

Ook de Gemeente Amsterdam draagt een steentje bij en gaf een opdracht voor 52 miljoen voor het ontwikkelen en bouwen op de N-Kavel in Sloterdijk-Centrum. Het betreft ongeveer 150 woningen en 650 vierkante meter aan commerciële ruimtes. Heijmans gaat zowel de laag, als hoogbouw ontwikkelen en diverse daktuinen en een parkeergarage realiseren. Naar verwachting begint de bouw eind 2018.

Heijmans mag ook samen met GMB de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht bouwen voor het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De opdracht heeft een waarde van meer dan 120 miljoen euro. Heijmans heeft in de bouwcombinatie met GMB een aandeel van twee derde. Daarmee komt de waarde voor Heijmans uit op meer dan 80 miljoen euro. De oplevering van het project is gepland voor begin 2019, waarna een onderhoudsperiode van tien jaar ingaat.

In de Rotterdamse wijk Katendrecht  mag Heijmans twee woontorens met 350 huurappartementen voor hoogopgeleiden te bouwen. De bouw van de woningen aan de Bananenstraat start in 2017 en moet in 2019 klaar zijn. Heijmans werkt ook al aan een ander woonproject in Katendrecht, in de Fenixloodsen.

Als onderdeel van een consortium van bedrijven mag het bedrijf in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe rechtbank bouwen in Amsterdam. Met deze opdracht, die ook het beheer en onderhoud voor dertig jaar omvat, is een totaalbedrag van 235 miljoen euro gemoeid.

Voor Rijkswaterstaat doet Heijmans samen met Ballast Nedam, Fluor en 3i Infrastructure een opdracht van 700 miljoen euro voor het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van het project A9 Gaasperdammerweg. Het consortium zal twintig jaar zorgen voor onderhoud en beheer. Er was per eind juni een orderportefeuille van 2,3 miljard welke vooral te danken zijn aan opdrachten voor diverse grote projecten zoals een gebouw voor het ministerie van VWS, de verbouwing van de Parooltoren- en het Trouwgebouw en de verbreding en onderhoud van de A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord ter waarde van ruim 80 miljoen euro. Vanaf april 2016 is er voor 150 miljoen een driejarig contract voor onderhoud op en rondom Schiphol afgesloten. Heijmans houdt daardoor de verantwoordelijkheid voor werkzaamheden op het gebied van vluchtafhandeling, bereikbaarheid en transport van elektriciteit.

Heijmans krijgt binnen een consortium waarschijnlijk ook het project derde kolk Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. Het consortium met Besix Group, RebelValley en TDPartners werd door Rijkswaterstaat voorlopig aangewezen als geselecteerde inschrijver.

De Universiteit Leiden laat Heijmans het beheer en onderhoud uitvoeren van alle elektrotechnische installaties van de Universiteit. Het beheer en onderhoud betreft diverse panden waaronder bestaande historische gebouwen in de Leidse binnenstad en de researchlaboratoria in de Leeuwenhoek. De opdracht heeft een looptijd van vijf jaar met een mogelijke verlenging van twee keer twee jaar met een contractwaarde van ruim 1,5 miljoen euro.

Van ontwikkelingsbedrijf DCGV kreeg Heijmans voor zo’n vijftien jaar een opdracht van 30 miljoen voor het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte binnen Greenport Venlo. De werkzaamheden omvatten de complete inrichting van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, watersysteem en groenstructuur.

In de Culemborgse wijk Parijsch worden bijna 900 woningen ontwikkeld en gebouwd voor ontwikkelingsmaatschappij Parijsch (Gemeente Culemborg en Mourik Groot-Ammers). De overeenkomst duurt van 2017 tot 2027.

Met Syntrus Achmea Real Estate & Finance en BrabantWonen werden overeenkomsten getekend voor de ontwikkeling en bouw van 227 woningen binnen de gebiedsontwikkeling Willemspoort in Den Bosch. De opdracht bedraagt circa 41 miljoen euro. Naast de 227 woningen brengt Heijmans zelf 75 appartementen voor vrije verkoop op de markt. Oplevering van de in totaal meer dan driehonderd appartementen vindt naar verwachting in 2019 plaats. 

De gemeente Tilburg laat 139 appartementen en ruim 11.000 vierkante meter aan winkelruimte bouwen in Berkel-Enschot. Het project voor het woon- en winkelgebied heeft een waarde van 35 miljoen euro. Heijmans verwacht in oktober 2017 met de bouw te beginnen

FNV wil Heijmans aansprakelijk stellen voor het uitbuiten van na 1 juli ingehuurde Hongaarse uitzendkrachten. Te lage uurlonen, foutieve afdracht voor pensioenpremies, onterechte verrekening van vervoer en dubbele huisvesting met het brutoloon en belastingontduiking. Allemaal misstanden die de FNV Bouw onder andere constateerde bij de aanleg van de Centrale As en aquaduct Leeuwarden. FNV beroept zich hierbij op de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies. De gedupeerde werknemers werden sinds september vorig jaar aan het werk gesteld door uitzendbureau AOK bv uit Beers dat door de uitbuiting van de Hongaren grote sommen overheidsgeld hebben opgestreken. Het kort geding tegen het uitzendbureau diende 20 augustus in Den Bosch. De directeur en de directe opdrachtgever van het uitzendbureau zijn beiden spoorloos verdwenen en het bedrijfspand is verlaten. De 25 werknemers werden in juli ook niet betaald. FNV rapporteerde al in oktober over de misstanden op het spoor bij de bouw van de Sontbrug in Groningen waar de ingehuurde Hongaren zo’n 800 euro per maand te weinig bleken te verdienen. Dit werd in april bevestigd door de Inspectie SZW. De Hongaarse ijzervlechters werkten daarna onder andere ook nog bij de bouw van een aquaduct in Leeuwarden. De onderbetaalde Hongaren werken nog steeds voor dezelfde opdrachtgever, maar via een ander uitzendbureau. Met de Wet Aanpak Schijnconstructies kunnen benadeelde werknemers claimen bij de eindverantwoordelijke. Na de bouwers zijn ook de opdrachtgevers uiteindelijk aansprakelijk. De FIOD heeft begin juli de directeur van de uitzendorganisatie aangehouden als verdachte van stelselmatige belasting- en faillissementsfraude. Het internationale onderzoek in Duitsland, België en Cyprus kent volgens het Openbaar Ministerie vertakkingen naar ondernemingen in Brabant en Limburg. Het belastingnadeel overtreft volgens schattingen de 2 miljoen euro. Er is op zestien plaatsen in genoemde landen gezocht naar bewijsmateriaal voor stelselmatige fraude.  In Nederland doorzocht de FIOD een bankkluis, zes woningen en drie bedrijfspanden in Heerlen en in de omgeving van Heerlen. In Cyprus is een tweede woning van de verdachte doorzocht. Daar is beslag gelegd op banktegoed en zijn valse paspoorten aangetroffen. Verder is beslag gelegd op waardevolle goederen, zoals een Jaguar. Bij een belastingadviseur werd eveneens naar bewijzen gezocht. Over de grens bij Heerlen zijn in Duitsland twee woningen doorzocht. In België is bij een bouwbedrijf gezocht naar bewijsmateriaal. Vier vennootschappen zijn onder zijn leiding failliet verklaard, met achterlating van belastingschulden. Loonheffingen werden wel ingehouden, maar niet afgedragen. Na het klappen van een bv ging het uitzendpersoneel steeds over naar een nieuwe vennootschap. 

Heijmans moet de geroemde ‘Glowing Lines’ langs de Weg van de Toekomst bij Oss vervangen. De ‘glowing lines’ die werden ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde zouden overdag licht moeten absorberen en dit ’s avonds in het donker weer af moeten geven. Ondanks verschillende pogingen lukte het niet om de strepen continue werkend te krijgen. Heijmans moet met het oog op de veiligheid en de donkere wintermaanden de klassieke reflecterende witte strepen weer aanbrengen. De Glowing Lines werden voor 50 duizend euro gefinancierd met steun van BKKC in opdracht van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss.

Ruud Majenburg werd 14 april het vierde lid van de raad van bestuur van de onderneming. Majenburg was eerder werkzaam voor Unilever, Cofely en als topman bij de Prysmian Group. Bij Heijmans werken circa 7.000 mensen, verspreid over meer dan 80 vestigingen. Aandeelhouders zijn Delta Lloyd, Argos Funds (3,3%), Fidelity Management and Research (FMR), Kempen Capital Management, ASR Nederland Van Lanschot N.V. AllianceBernstein, Fid Low Priced Stock Fund, Van Herk Holding, Barclays Global Investors, Deutsche Bank, FIL Limited, Campus Holding, de Zweedse vakbond Unionen en Norges Bank. FMR verkocht een deel van haar belang. Argos Funds heeft het kapitaalbelang verhoogd naar 3,30 procent en heeft een stemrecht van 3,75 procent. Van Lanschot verkleinde het belang van 4,91 procent naar 0,53 procent.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *