Koninklijke BAM Groep

BAM

Koninklijke BAM Groep NV is een Europese bouwgroep en het grootste bouwbedrijf van Nederland. De aandelen zijn sinds 1959 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. BAM heeft een wijdvertakt regionale netwerk van vestigingen die wereldwijd gespecialiseerde bouw- en infrawerken uitvoert. Over de eerste negen maanden van 2017 werd € 4,7 miljard omzet behaald, tegen € 5,1 miljard vorig jaar. Over het hele jaar was er slechts een winst van 12,5 miljoen euro. Dat kwam mede door een verliespost van € 70 miljoen vanwege de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. De caissons voor de sluisdeuren bleken niet robuust genoeg en moesten opnieuw worden ontworpen. Daardoor duurt de bouw langer en lopen de kosten fiks op. BAM melde daarna een extra kostenoverschrijding van circa 30 miljoen euro. De strop komt bovenop de sloop en herbouw in Eindhoven van OV terminal en parkeergarage P1 die op 27 mei 2018 gedeeltelijk is ingestort. Met de sloop en de afvoer van het puin was circa drie maanden gemoeid waarna begin april 2018 met de nieuwbouw kon worden gestart. De vloeren van het gebouw voldeden niet aan de norm en waren niet sterk genoeg. BAM gaf toe dat er al in maart scheuren waren te zien, maar constateerden toen dat het om een ,,esthetische kwestie” ging en niet om een constructief probleem. Onderaannemers hadden al twee maanden voor het instorten van de parkeergarage gewaarschuwd voor mogelijke bouwfouten, maar daar werd niet adequaat op gehandeld. De schade van circa 12 miljoen euro werd groter nadat ten gevolge van de instorting de stroom op de luchthaven uitviel en vluchten te maken kregen met vertragingen. Het wordt niet uitgesloten dat dezelfde bouwwijze (zelfdichtend beton en een glad vloeroppervlak) ook op andere plekken is toegepast. BAM bouwde ongeveer 25 gebouwen die verdacht zijn. In april 2017 ontstond ook een schadepost toen bleek dat er door het bouwbedrijf op Curacao koraal weggeploegd was bij de bouwwerkzaamheden van een pier.  Door fouten bij de heraanleg van de spoorlijn Zwolle-Kampen kan de bodem de hogere snelheid van de nieuwe treinen niet aan. Een miljoenenstrop dreigt ook hier voor BAM. ProRail onderzoekt hoe het kan dat de ondergrond vooraf niet goed genoeg in beeld is gebracht. Ook de Brexit speelt het bedrijf nu parten. De financieel directeur Thessa Menssen vertrekt per 1 juli 2018. Zij werd in oktober 2012 lid van de raad van bestuur en is sinds januari 2013 in haar huidige functie.

Het Eindhovense Tidal Bridge bouwt bruggen die ook energie opwekken. Voor de bouw van zijn ‘energiebrug’ in Indonesië neemt BAM het aandelenbelang van Strukton over dat samen met de Eindhovense investeerder en ondernemer Eric van den Eijnden het project ontwikkelde.
Tidal Bridge is in mei 2017 een haalbaarheidsonderzoek gestart voor de bouw van een drijvende brug van 800 meter met turbines eronder die energie opwekken. Met de brug die bij het Indonesische eiland Flores komt, is voor de eerste fase zo’n 200 miljoen euro gemoeid. Met hulp van eb en vloed kunnen de turbines energie genereren om meer dan 100.000 mensen in de regio te kunnen voorzien van stroom.

BAM nam in 2000 NBM over en in 2002 HBG. Door de overname van de bouwactiviteiten van NBM-Amstelland in 2000 ging BAM/NBM verder als het grootste bouwbedrijf in Nederland. In 2003 behaalde het bouwbedrijf nog een omzet van 7,8 miljard euro met een positief resultaat van 56 miljoen euro. Over 2014 ontstond er een verlies van 108 miljoen euro en in 2015 was er 11 miljoen winst. 

Bam heeft te maken met een enorme koersdaling en zit sinds een winstalarm halverwege juli 2014 in een moeilijke positie. Twee probleemprojecten zorgden voor een extra verlies van 75 miljoen euro waarna het aandeel bijna 50 procent lager kwam te staan en waardoor vierhonderd miljoen euro aan beurswaarde verdampte. De koers schommelt nu zelfs rond de 3,45 euro. In 2007 stond deze nog op 16,59 euro.

Begin juni werd 125 miljoen euro opgehaald met obligaties met een vervaldatum in 2021 en dat kostte opnieuw 6,2 procent van de beurswaarde. De keuze voor converteerbare, achtergestelde leningen was vanwege het opkrikken van de solvabiliteitsratio. De opbrengst was nodig voor aflossing van achtergestelde leningen die in 2017 aflopen. BAM verwacht hiermee een rentevoordeel van 1,5 miljoen euro per jaar te realiseren. BAM heeft ook nog voor een slordige 55 miljoen Engelse ponden aan leningen. De nettowinst verviervoudigde ruimschoots tot 46,8 miljoen euro. Lagere afschrijvingen en herstructureringslasten hielpen daarbij een handje. Het gecorrigeerd resultaat voor belastingen nam met een zesde toe tot 103 miljoen euro. Dit jaar wordt voor 20 miljoen geherstructureerd in de sector bouw- en vastgoeddivisie, waarvan er nu 10,6 miljoen euro gebruikt is. De vastgoedportefeuille wordt met 240 miljoen verder afgebouwd tot minder dan 500 miljoen euro. Hiervoor worden alle 47 ontwikkelingsposities in het noordoosten van Nederland aan VanWonen Vastgoedontwikkeling te gelde gemaakt. Hierdoor zal de vastgoedportefeuille met ongeveer 44 miljoen euro afnemen, inclusief een bijzondere waardevermindering in het vierde kwartaal van circa 10 miljoen euro. De transactie levert een positief kaseffect van circa 34 miljoen euro. BAM heeft het terugkoopprogramma van 3.853.600 aandelen om het verwateringseffect van het stockdividend ongedaan te maken afgerond. Het programma liep van 22 mei tot en met 18 juni tegen een gemiddelde prijs van 3,9321 euro per aandeel. Eeen totaalbedrag van 15,2 miljoen euro. Het aantal uitstaande gewone aandelen voor dividend is 273.125.978

BAM ontsloeg een directeur na 27 jaar vanwege het “verzwijgen” van 4,5 miljoen winst bij werkzaamheden aan de A4. De directeur was verantwoordelijk voor de verbreding van de A4 bij Leiden. Volgens de directeur was het normaal bij BAM om „pieken en dalen uit het resultaat te halen, om zo onrust in de markt te voorkomen”. Door het gesjoemel werd de winst niet in de cijfers van 2014 verwerkt, maar pas in 2015. De directeur kreeg ondanks het creatief boekhouden via een rechtsgang een ontslagvergoeding van 100.000 euro mee. De aangepaste winst voor belastingen was net dit jaar gestegen tot 75,1 miljoen euro. De omzet bedroeg 4,7 miljard euro. De orderportefeuille groeide naar 10,8 miljard euro, van 10,1 miljard euro vorig jaar.

Uitverkoop

BAM houdt al enige jaren uitverkoop en de Waalse dochteronderneming Balteau installations électriques werd met ruim tweehonderd medewerkers een jaaromzet van circa 40 miljoen euro verkocht aan het management. Balteau werd opgericht in 1983 en maakte sinds 2008 deel uit van BAM. Ook de dochterondernemingen, Electro Gdb, TCS Pirotte, Alarme Contrôle en Service Partner zitten in de deal.

BAM verkocht ook de geprefabriceerde betonelementen fabriek in Zuidbroek en Nooteboom Sport uit Hardinxveld-Giessendam (8 miljoen euro omzet/5 medewerkers) evenals dochteronderneming Mostert De Winter met een omzet van 16 miljoen euro. Ook de waterzuiveringsactiviteiten en materieel zijn verkocht. De verkopen worden gedaan vanwege het ‘Back-in-shape’ reorganisatieprogramma. BAM gaat daarnaast voor circa 125 miljoen euro aan in aandelen (nominale waarde 0,10 euro) te converteren obligaties plaatsen met een looptijd tot 2021. BAM voegt in Nederland 12 werkmaatschappijen samen tot twee onderdelen en verkleint in België het aantal werkmaatschappijen van zes naar één. De activiteiten op het gebied van warmte- en koudeopslag, boringen, heiwerken en droge waterbouw werden verkocht. BAM-Galère gaat 111 van de 719 banen schrappen.

Met de verkoop van een kantoorpand in Glasgow werd ook opnieuw fors gesneden in het vastgoed. (voor 2014 bijna 200 miljoen euro).

BAM heeft de verzelfstandiging van zijn bouw- en vastgoeddochter Heilijgers eind augustus 2016 afgerond. Met het management van Heilijgers, dat het onderdeel overneemt, is  overeenstemming bereikt over de definitieve deal. Er zijn ruim honderd werknemers die een omzet van 40 miljoen euro per jaar draaien. De winst voor belastingen hierop is 1 miljoen euro.

Fraude

BAM stond bekend om de kwaliteit en de betrouwbaarheid, totdat in juli 2014 een manager werd ontslagen wegens fraude en het verstrekken van opdrachten via een persoonlijke BV. Uit onderzoek bleek dat de manager rommelde met de verhuur en verkoop van bouwmateriaal, zoals bouwliften en stutpalen.

FNV wil naast Heijmans ook BAM aansprakelijk stellen voor het uitbuiten van na 1 juli ingehuurde Hongaarse uitzendkrachten door te lage uurlonen, foutieve afdracht voor pensioenpremies, onterechte verrekening van vervoer en dubbele huisvesting met het brutoloon en belastingontduiking. De gedupeerde werknemers werden sinds september vorig jaar aan het werk gesteld door uitzendbureau AOK bv uit Beers dat door de uitbuiting van de Hongaren grote sommen overheidsgeld hebben opgestreken. De directeur en de directe opdrachtgever van het uitzendbureau zijn beiden spoorloos verdwenen en het bedrijfspand is verlaten. De 25 werknemers zijn in juli niet betaald. FNV rapporteerde al over de misstanden in oktober op het spoor bij de bouw van de Sontbrug in Groningen waar de ingehuurde Hongaren zo’n 800 euro per maand te weinig bleken te verdienen. Dit werd in april bevestigd door de Inspectie SZW. De Hongaarse ijzervlechters werkten daarna ook nog bij de bouw van het gemeentehuis in Deventer, een aquaduct in Leeuwarden en bij de aanleg van een parkeergarage onder Hoog Catharijne. BAM geeft de schuld aan onderaannemer Buigcentrale Steenbergen die het uitzendbureau heeft ingehuurd.

BAM PPP is een werkmaatschappij met een omzet van circa 7 miljard met vestigingen in Bunnik, Birmingham, Brussel, Dublin, Frankfurt am Main en Glasgow en richt zich op de realisering van wegen en spoorwegen, onderwijs- en gezondheidszorgprojecten, justitiële inrichtingen en overige gebouwen.

BAM heeft in december 2015 een claim van 5 ton ingediend voor het annuleren van moderniseringswerkzaamheden aan de Kuip. De claim is vanwege de gemaakte voorbereidingskosten voor de klus. In maart ketste de deal af, omdat BAM 215 miljoen euro voor de klus wilde hebben, en Feyenoord 206 miljoen euro het maximale vond.

Binnen een joint venture werkt BAM zonder tussenkomst van een investeringsfonds, PGGM verstrekt tachtig procent van het benodigde kapitaal. De commitment in de BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. is gegroeid naar 775 miljoen euro. Van dit bedrag is 489 miljoen euro geïnvesteerd in een kleine dertig projecten en in Nederland in zeven pps-projecten.  Werkmaatschappij BAM PPP behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van de projectaanbiedingen en voor het dagelijks facilitair management van de joint venture en vertegenwoordigt de joint venture bij transacties.  Beide partijen vormen op gelijkwaardige basis de directie van de joint venture. Het consortium van BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie en Iridium heeft in Ierland een wegenopdracht gekregen ter waarde van 230 miljoen euro. Het project betreft ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie van een 13,6 kilometer lange tweebaansautoweg en een 1,2 kilometer lange enkelbaans autoweg. De werkzaamheden gingen in maart van start.

Goed gevulde orderportefeuille

BAM heeft een opdracht voor het ontwerpen en bouwen van een school in het Groningse Leek, waarmee een bedrag van ruim 5,2 miljoen euro is gemoeid.

BAM gaat in Bradford de New College Bradford school bouwen, Het gebouw moet in september 2019 worden opgeleverd en levert circa 20 miljoen euro op.

BAM bouwt ook het nieuwe hoofdkantoor voor het Britse bedrijf IM Group. Het hoofdkantoor van 34 miljoen euro wordt in Solihull bij Birmingham gebouwd.

BAM bouwt de nieuwe huisvesting voor de Defensie Materieel Organisatie op Camp New Amsterdam in Huis ter Heide. Het pand van 9000 vierkante meter bestaat uit kantoren en een OPS-room met uitgebreide data-voorzieningen. 

BAM is dankzij veel extra overheidsopdrachten vanaf eind 2016 uit een diep dal geklommen. Volgens een consensus die is opgesteld door Bloomberg wordt voor 2016 op een nettowinst gerekend van 54,3 miljoen euro, bij een omzet van 7,1 miljard euro. Rijkswaterstaat heeft het voornemen om naast de al vergeven opdrachten ook een project aan de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde aan BAM te gunnen In Nederland werden 580 woningen verkocht, 17 procent meer dan een jaar eerder. De winst op pps-projecten verdubbelde tot 4 miljoen euro. Van woningbouwvereniging wonenCentraal in Alphen aan den Rijn kwam de opdracht voor de bouw van 53 appartementen. Een combinatie van BAM, ENGIE en Krinkels heeft een tienjarig gebiedscontract getekend voor beheer en onderhoud in de provincie Noord-Holland. Het contract richt zich op onderhoud van de provinciale wegen, busbanen, vaarwegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen. Rijkswaterstaat gaf voor 400 miljoen euro een opdracht voor de aanpak van knooppunt Hoevelaken. Een andere belangrijke opdracht voor 47,8 miljoen euro is de spooruitbreiding tussen Utrecht Leidsche Rijn en Utrecht Centraal. Naast de verdubbeling van de spoorbaan worden tevens een nieuwe 2-sporige brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en een nieuw viaduct over de Cartesiusweg aangelegd. Rijkswaterstaat heeft ook de opdracht voor de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden toegekend aan het consortium van BAM, VolkerWessels en investeerder DIF die verantwoordelijk worden voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van de nieuwe zeesluis gedurende 26 jaar. Met de opdracht zijn enkele honderden miljoenen gemoeid. Het project is in december 2017 mislukt. Ook via de gemeente Amsterdam kwam er een opdracht voor de reconstructie van de Klaprozenweg en de herinrichting van het Mosplein in Amsterdam-Noord ter waarde van 22 miljoen euro. Met Rijkswaterstaat werd een raamcontract getekend voor de aanleg van glasvezelinfrastructuur op circa vijftig locaties langs primaire vaarwegen in Nederland. waarbij het bedrijf verantwoordelijk wordt voor het ontwerp en de realisatie van het netwerk bij vier deelprojecten: de primaire vaarwegen in Zuid-Holland, de Maeskantkering en twee trajecten rond Nijmegen en Tiel. In totaal gaat het om circa tweehonderd kilometer. Voor het renoveren en energieneutraal maken van tweehonderd woningen krijgt het bedrijf circa 5 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie (REnnovates-innovatieproject). 

Dochteronderneming BAM Construction krijgt samen met een aantal andere aannemers 4 miljard pond voor een opdracht in het verenigd Koninkrijk. Het gaat om een raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar. BAM tekende alleen in voor twee kavels met duurdere schoolgebouwen van meer dan 12 miljoen pond.

Voor vastgoedbelegger Vesteda worden 25 eengezinswoningen gebouwd in het plan Princenhof Leusden. De woningen krijgen een oppervlakte van circa 110 tot 125 vierkante meter.

Hornbach heeft BAM een opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe bouwmarktvestiging in Amsterdam. Het is de twaalfde vestiging van de Duitse bouwmarktketen in Nederland, die langs de A10 in Sloterdijk komt. De bouw begint in september.Uit Panama kwam de opdracht om samen met een lokale partij een LNG-terminal bij de havenstad Colón te ontwerpen en te bouwen, dicht bij de Caribische toegang tot het Panamakanaal. De contractwaarde voor de zogeheten BAM ICONSA joint venture bedraagt omgerekend circa 35 miljoen euro. De bouwactiviteiten beginnen in 2017 en het project moet in april 2018 worden opgeleverd.In het Duitse Leverkusen mag BAM een grote brandweerkazerne gaan bouwen. De bouwsom bedraagt circa 40 miljoen euro en de opdracht zal worden uitgevoerd door de Duitse werkmaatschappij.In België werden twee opdrachten binnengehaald voor circa 50 miljoen euro. De ruwbouw van een ziekenhuis in Luik en de tweede fase van de aanleg van een rondweg bij Couvin. De dochter Interbuild mag dit najaar de tweede fase van het stadsontwikkelingsproject Turnova in Turnhout afbouwen voor 40 miljoen euro. Het gaat om de bouw van een parkeergarage, een winkelstrip van 15.000 vierkante meter en een woontoren met 49 appartementen met bovenin een restaurant.BAM Construct UK mag in opdracht van het Indiase concern in het Britse Leamington Spa het Europese hoofdkantoor van Tata Technologies bouwen voor zo’n 18 miljoen euro.BAM gaat binnen een consortium in Duitsland de snelweg A94 afmaken. Met de opdracht is in totaal 1,1 miljard euro gemoeid. Het consortium heeft de financiering rond.

Het Duitse dochterbedrijf kreeg van NDC Real Estate Management GmbH een opdracht ter waarde van ruim 20 miljoen euro voor de bouw van een kantoorpand in Berlijn en van projectontwikkelaar Am Postbahnhof GmbH & Co. de opdracht voor de bouw van een hotel in Berlijn.

Ook heeft deze Duitse tak voor 68 miljoen euro de opdracht gekregen om een gecombineerd kantoren- en appartementencomplex IQ Intelligent Quarters in Hamburg te bouwen. Voor het bedrag moeten voor eind 2017 een parkeerkelder voor 400 auto’s met daarboven een zeventig meter hoge kantoortoren, een appartementengebouw met 46 woningen en een kantoorcomplex van zes bouwlagen gebouwd worden.

In opdracht van projectontwikkelaar Am Postbahnhof wordt voor 15 miljoen euro een hotel in Berlijn gebouwd naast de East Side Gallery. De bouw hiervan duurt tot halverwege 2017.  Ook de tweede en derde fase van de bouw van een kantoor binnen het bouwproject Postbahnhof in Berlijn is voor 30 miljoen euro binnengehaald. De bouwdelen twee en drie zijn naar verwachting in september 2018 gereed. BAM ontving net als bij onderdeel één de opdracht van NDC Real Estate Management GmbH. Het project ligt recht tegenover East Side Gallery, het door kunstenaars beschilderde restant van de Berlijnse Muur, en nabij station Ostbahnhof.

Van Tanzania Airports Authority kwam een vervolg opdracht van meer dan 100 miljoen euro voor ontwerp en bouwen van een nieuw luchthavengebouw op de internationale luchthaven in Dar es Salaam die het BAM in 2013 bouwde voor 130 miljoen euro.

BAM UKBAM gaat samen met Balfour Beatty en Morgan Sindall het rioleringssysteem van Londen renoveren zodat het afvalwater niet langer in tijden van nood in de Theems wordt geloosd. De opdracht van 567 miljoen euro voor een sectie van 6 kilometer aan de westkant van de 25 kilometer lange ‘Thames Tideway Tunnel wordt door drie bouwers gelijkmatig verdeeld.

BAM kreeg opdracht voor het ontwerpen en de bouw van kantoortoren Three Snowhill in Manchester ter waarde van circa 100 miljoen euro en de opdracht voor de bouw van een kantoortoren Birmingham ter waarde van circa 125 miljoen euro. In september wordt begonnen met de bouw dat in het eerste kwartaal van 2018 moet worden opgeleverd.

Het Ierse BAM Building gaat in Dublin voor Microsoft een kantoor bouwen van meer dan 100 miljoen euro.

Van Amcor kwam de opdracht voor de bouw van een verpakkingsfabriek in Pasuruan Indonesië (Oost Java) ter waarde van 6,5 miljoen euro. Het complex bevat de bouw van 9400 vierkante meter incl. grondwerk, technische installaties, infrastructuur en de inrichting van het landschap.

Van het Britse ministerie van Onderwijs mag BAM de renovatie van het nieuwe onderkomen in Whitehall uitvoeren. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van meer dan 50 miljoen euro.

Van Richmond Care Villages, onderdeel van zorgaanbieder BUPA UK wordt  een seniorencomplex nabij Birmingham gebouwd voor circa 47 miljoen euro. De oplevering staat gepland in het najaar van 2018.

BAM Construction UK kreeg de opdracht van West Scotland (de ontwikkelingspartner van West Dunbartonshire Council) ter waarde van circa 30 miljoen euro om een nieuw zwem- en sportcomplex in Schotland te bouwen. Het project moet begin 2017 worden opgeleverd.

BAM Construction UK gaat ook een pand aanbouwen op het terrein van de Britse Universiteit van Lincoln voor 22 miljoen euro. De Isaac Newton Building wordt aangehecht aan een bestaand pand en krijgt vier verdiepingen met een totaal vloeroppervlak van 7500 vierkante meter.

In juli werd ook al een opdracht voor een schoolgebouw ter waarde van 9,3 miljoen pond in Sheffield verworven.

En in in de Schotse stad Glasgow mag het bedrijf twee nieuwe basisscholen bouwen voor bij elkaar 18 miljoen pond. Het werk aan de eerste school begint in het najaar van 2018. In het voorjaar van 2019 wordt aan het tweede gebouw begonnen.

Tevens werden twee opdrachten binnengehaald voor de bouw van waterkeringen. De klussen die dochterbedrijf BAM Nuttall gaat uitvoeren in een joint venture met Mott MacDonald hebben een waarde van enkele tientallen miljoenen ponden.

De Britse dochter Nuttall van ScotRail Alliance kreeg een opdracht van ruim 225 miljoen euro voor de modernisering van de spoorlijn tussen de Schotse steden Aberdeen en Inverness. De eerste fase van het zogenoemde Aberdeen-Inverness Verbeteringsproject zal naar verwachting in 2019 zijn voltooid. Bovendien worden de signaleringssystemen langs de route gemoderniseerd en wordt de voorbereiding gedaan voor de infrastructuur voor de bouw van nieuwe stations in Dalcross en Kintore.

Van verzekeraar Royal London kwam begin december een opdracht om voor 33 miljoen euro een kantoorgebouw langs de rivier Theems in Egham, ten westen van Londen te bouwen met een kantooroppervlakte van 11.600 vierkante meter en vijf etages.

De Deense divisie heeft voor 40 miljoen euro een opdracht ontvangen van projectontwikkelaar Carlsberg Byen voor de bouw van een school voor 900 leerlingen in Kopenhagen op het voormalige brouwerijcomplex van Carlsberg. Dit is de derde opdracht voor BAM Danmark, dat in 2014 werd opgericht.

Danske Invest SICAV is in BAM gestapt en heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 3,26 procent.

In Düsseldorf en Keulen gaat BAM voor ruim 145 miljoen euro een aantal universiteitsgebouwen neerzetten en in Frankfurt een ziekenhuis van 79.000 vierkante meter voor meer dan 150 miljoen euro. Het project wordt begin 2019 opgeleverd.

Advies- en ingenieursbureau Tebodin, dat in 2012 door bouwbedrijf BAM voor 145 miljoen werd verkocht aan Bilfinger, wordt genoemd in een grote fraudezaak die speelt rondom het Duitse concern. Het advies- en ingenieursbureau zou zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping waarbij de eerste keer in 2011 zou zijn geweest toen BAM nog eigenaar was van het bureau. Tebodin zou bij vier van 29 mogelijke fraudezaken bij Bilfinger betrokken zijn.

De Zwitserse bank UBS had zijn kapitaalbelang eerst nog verlaagd naar 2,19 procent, maar dit later vanwege de aantrekkende orderportefeuille weer opgetrokken naar 3,59 procent. De lopende afspraken met twee banksyndicaten zijn verlengd tot in 2018. De afspraken rond een kredietfaciliteit en een lening blijven ongewijzigd.

Een consortium van BAM met ontwikkelingsadviseur IMC Worldwide en ingenieursbureau Atkins gaat meewerken aan de verbetering van de watervoorziening in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. De opdracht voor BAM heeft een waarde van circa 25 miljoen euro en wordt gedaan door het Britse infrabedrijf BAM Nuttall en door BAM International, dat al eerder projecten in Sierra Leone deed.

In het samenwerkingsverband met Heijmans genaamd V.O.F. Ooster-Linge 2.  werd in Gorinchem binnen één jaar de bouw afgerond van  winkelcentrum Hoog Dalem van  circa 6650 vierkante meter, waarvan 4000 meter bestemd is voor supermarkten. De overige meters zijn beschikbaar voor overige detailhandel, dienstverlening en horeca. Het winkelcentrum opent 2 augustus haar deuren voor het winkelend publiek.

BAM heeft zo’n 23.502 medewerkers waarvan zo’n 9.700 in Nederland. Bij de recente reorganisatie verdwenen 650 banen.

ABN AMRO

 

De nu 64 jaar oude Gerrit Zalm heeft, een jaar eerder dan gepland, de bank verlaten en is opgevolgd door Van Dijkhuizen die sinds 2013 als chief financial officer bij ABN Amro werkte. Daarvoor vervulde hij als topambtenaar van het ministerie van Financiën deze rol bij NIBC. Chris Vogelzang werd bij deze benoeming gepasseerd en stapte op.

Zalm trad eind 2008 aan en werd een paar maanden later officieel bestuursvoorzitter. Zijn contract werd in 2014 nog met vier jaar verlengd.  ABN heeft in het derde kwartaal van 2017 een 11% hogere nettowinst geboekt van 673 miljoen euro. ABN Amro is bezig om 975 tot 1375 medewerkers af te vloeien om zo structureel 200 miljoen euro per jaar te besparen. De bank had in 2015 in totaal 22.000 werknemers. Daarnaast worden er dit jaar geen kerstpakketten meer uitgedeeld. Het schrappen van het 70 euro per medewerker kostende jaarlijkse kerstpakket scheelt met bijna 22.000 fulltimemedewerkers jaarlijks ruim 1,5 miljoen euro.  De private banking-activiteiten in Azië en het Midden-Oosten worden verkocht aan bank- en vermogensbeheerder LGT uit Liechtenstein.  De verkoop zou naar verluid meer dan 300 miljoen dollar kunnen opleveren. Circa dertig van de honderd hoogste managers van ABN Amro hebben 20 maart 2017 te horen gekregen dat er geen plek meer voor hen is. Zij krijgen bij elkaar 11 tot 12 miljoen euro als vertrekpremie mee, gebaseerd op maximaal een jaarsalaris of het bedrag dat contractueel eerder is vastgelegd. De hoogst uitgekeerde vergoeding is één miljoen en ging naar een in het buitenland werkende bankmedewerker.  Van Dijkhuizen verkleinde ook de raad van bestuur tot drie personen, en vormde daaronder een uitgedund executive committee. De managementlaag daaronder werd eveneens uitgedund, met 30 procent. De miljoenen komen bij de 348 miljoen euro die de bank al reserveerde voor eerder aangekondigde ontslagrondes, waarbij tot 3500 banen verdwijnen. Tom de Swaan is formeel benoemd tot nieuwe president-commissaris als opvolger van Olga Zoutendijk. De 72-jarige bestuurder, die commissariaten had bij Ahold, DSM, Glaxo en de Zwitserse verzekeraar Zürich verliet de bank in 2006.

De bank heeft per 1 oktober 2016 wegens “veranderde marktomstandigheden” haar voorwaarden om vanaf die tijd negatieve rente te kunnen berekenen over de zakelijke rekeningen gewijzigd. Dit geldt voor zowel betaal- en spaarrekeningen. Ook worden circa 15.000 particuliere klanten die permanent buiten Europa wonen en hun bankdiensten in Nederland afnemen geloosd. Daarbij zitten ook veel geëmigreerde gepensioneerden. Expats zijn uitgezonderd. Ongeveer een kwart van hen heeft de Nederlandse nationaliteit. Ook stopt de bank met investeringen in de tabaksindustrie. 

De bank gaat samen met ING, het Noorse Statoil, Shell, BP en grote handelshuizen een blockchain handelsplatform ontwikkelen voor de handel in energie. Het nieuwe platform moet zorgen voor een veilige realtime afhandeling van transacties en wordt met een open-source toegankelijk voor alle gebruikers. Het platform is naar verwachting tegen het einde van 2018 operationeel.

ABN AMRO en OVG Real Estate werken samen aan de herontwikkeling van leegstaande panden en bouwen momenteel ruim 50.000 vierkante meter commercieel vastgoed om. Voor de financiering van dit project is de eerste officiële green loan, ofwel groene lening, van ABN AMRO ontwikkeld.

Onregelmatigheden

ABN AMRO Belgie blijkt zaken te doen met de Israëlische diamantmiljardair Daniel Steinmetz die al jaren met witwassen in verband word gebracht vanwege zakenpartners en zijn broer Beny die in Guinee bij een omkopings- en corruptieschandaal betrokken is.
Ook de Portugees Hélder Bataglia dos Santos doet zaken bij ABN AMRO. Hij werd vorig jaar aangeklaagd voor witwassen en valsheid in geschrifte in een corruptieschandaal rond de Portugese oud-premier José Sócrates.

ABN AMRO heeft niet op tijd transacties gemeld aan De Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM legde hiervoor twee bestuurlijke boetes op. ABN AMRO Bank kreeg een boete van 400.000 euro. De clearingdivisie van ABN AMRO moet 500.000 euro betalen. 

De bank schorste kort zo’n negentig medewerkers nadat uitkwam dat zij de handtekeningen van klanten hadden gekopieerd om zo hypotheekdossiers af te kunnen sluiten. De offertes van de bank aan de klanten weken in de betreffende dossiers af van eerder verstrekte adviezen van de adviseurs of waren incompleet. De vervalste handtekeningen moesten pretenderen dat een verbeterde advies werd gegeven en besproken. Het grootste deel van de hypotheekadviseurs is na enkele weken al weer aan het werk. Ze zijn berispt en ontvangen geen prestatiebonus over dit jaar. Een kleine groep adviseurs werd ontslagen. De bank heeft toezichthouders DNB en AFM geïnformeerd en alle hypotheekdossiers vanaf 2013 doorgelicht.

Bert Meerstadt trad in april af als commissaris bij ABN Amro nadat zijn naam net als de bank zelf was opgedoken in de Panama Papers. ABN fungeert met minimaal zes dochterbedrijven als aandeelhouder van 25 (verborgen) bedrijven op de Britse Maagdeneilanden. Zeker vijf van de vennootschappen van de omstreden Israëlische zakenman Beny Steinmetz hebben rekeningen bij de ABN AMRO die in 2014 ook 36 miljoen euro krediet aan een van deze (BSGR) vennootschappen verleende, te weten diamantbedrijf Diacore van Beny’s broer Daniel Steinmetz en zakenpartner. Steinmetz kocht met behulp van steekpenningen voor 60 miljoen de concessie voor een grote ijzerertsmijn en verkocht daarna de helft voor 500 miljoen. Tegen Steinmetz lopen corruptieonderzoeken in onder meer Zwitserland en de VS.

ABN AMRO Dubai hielp Indiase klanten met het opzetten van vennootschappen, verzorgde hun administratie en liet ze vermogensrekeningen openen. ABN moest negen betrokken medewerkers van het kantoor in Dubai ontslaan. Van De Nederlandsche Bank kreeg de bank een boete van 625.000 euro en van de Dubai Financial Services Authority kwam een boete van 640.000 dollar.

Een relatiemanager van ABN AMRO Clearing Bank (AACB) wordt verdacht van witwassen en belastingfraude. De bankmanager bleek twee villa’s te bezitten in Putten waar geen hypotheek op rust en hij bleek in de laatste week van 2014 voor 4,6 miljoen euro aan vastgoed te hebben gekocht. Het OM heeft beslag gelegd op de persoonlijke onroerende goederen van de relatiemanager en de zakelijke bezittingen van zijn investeringsmaatschappij Scarlet Holding bv.

ABN Amro accepteerde als belangrijkste schuldeiser een onderhands bod van 750.000 euro voor het recreatiepark Camping De Bergvennen in Lattrop. ABN besloot om de 14 hectare grote camping executoriaal te verkopen omdat Bergvennen Recreatie bv niet aan de betalingsverplichtingen zou hebben voldaan. Vlak voor de veiling accepteerde de ABN Amro het “onderhands bod” van Scarlet bv. Scarlet Holding, een dochter van Scarlet Caribbean Investments op Curaçao, zou betrokken zijn bij Partrust en daar een grote rol achter de schermen hebben gespeeld en waarbij beleggers 30 miljoen euro kwijt raakten. In de Partrust affaire vervolgde justitie in 2009 drie directieleden wegens het aanbieden van een beleggingsproduct zonder de benodigde vergunning. De belastingdienst en het Openbaar Ministerie proberen nu de geldstromen rond de verdachte manager in kaart te brengen.

Claims

*ABN AMRO ontkent een lopende naheffing van 142 miljoen van de fiscus met betrekking tot de besloten vennootschappen Simba Finance en Pumbaa Finance. 

*Ondernemer Bram Hage van koelvriesopslagbedrijf Partner Logistics heeft bij de bank een claim ingediend van 205,5 miljoen euro omdat zijn succesvolle bedrijf door toedoen van de bank in 2012 failliet ging. ABN Amro zou samen met twee andere aandeelhouders samengespannen hebben om alle aandelen in handen te krijgen om zo het bedrijf met winst te kunnen verkopen voor circa 300 miljoen. Partner Logistics doet in opslag en distributie van diepvriesproducten en heeft zo’n 400 werknemers. Partner Logistics die vaste klanten had als vaste klanten zijn Unilever, Iglo en McDonald’s was al 16 jaar een relatie bij de bank, eerst nog via MeesPierson van Fortis. Die verstrekte tientallen miljoenn krediet omdat het bedrijf een waarde had van minimaal 242 miljoen euro. Toen MeesPierson opging in ABN Amro werd Partner Logistics ondergebracht bij de afdeling bijzonder beheer die de kredieten bevroor en de leningen ineens opeiste waardoor het bedrijf in 2012 failliet ging. De leningen van ABN Amro werden geconverteerd waardoor de bank grootaandeelhouder werd. ABN Amro zou aanzienlijke verliezen hebben geleden door het faillissement en ontkent te hebben aangestuurd op een faillissement om hiermee het bedrijf in handen te krijgen.

*ABN AMRO moet van de rechtbank Amsterdam ruim 925 duizend euro betalen vanwege schending van de zorgplicht. De bank belegde voor de klant onder meer in World Online aandelen waardoor er sinds 2000 flinke verliezen werden geleden. De bank moet ruim 547 duizend euro schade vergoeden die door de verkeerde beleggingen is ontstaan plus de wettelijke rente van ruim 377 duizend euro.

*ABN AMRO schikte met Vestia en betaalt de woningcorporatie 55 miljoen euro voor de afwikkeling van alle derivatentransacties. Daarnaast kreeg de bank van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete van 2 miljoen euro voor het onvoldoende bijhouden van gegevens over rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb).

ABN AMRO werd in 2008 voor 16,8 miljard euro genationaliseerd en kostte de belastingbetaler later nog eens ruim 6,5 miljard. Net als de Rabobank is ook ABN AMRO verwikkeld in allerlei rechtszaken en aanklachten. Klanten die jarenlang in totaal tussen de 30 en 65 miljoen euro te veel hypotheekrente hebben betaald moeten worden terugbetaald. Twee stichtingen wonnen een rechtszaak tegen de bank vanwege de onrechtmatige extra renteopslagen bij euribor-hypotheken. De uitspraak kan voor de bank uitdraaien op een totale schadeclaim van circa drie miljard euro. De bank verloor bij het gerechtshof in Amsterdam ook het hoger beroep. De rechtszaak was onder andere vaangespannen door claimstichting Stop de Banken.

ABN AMRO ging 20 november 2015 via NLFI definitief naar de beurs met een uitgifte van 216 miljoen aandelen. Onder deze beleggers zat vreemd genoeg ook de verkoper NLFI die voor ASR 875.000 aandelen inkocht en hiermee een totaal kapitaalbelang en stemrecht heeft van 80,09 procent. De Bank Nederlandse Gemeente (BNG) werd begin dit jaar om solvabiliteitsredenen door NLFI ook overgeheveld naar ASR en later verkocht. Ten behoeve van de financiering werd ASR Vastgoed Ontwikkeling verkocht aan Meijer Realty Partners (MRP). 

Tijdens en voor de beursgang zijn in het geheim ook gesprekken gevoerd met de veel grotere Scandinavische bank Nordea die een fusie wel zag zittten. Daarbij zou Nordea ook een concreet voorstel hebben gedaan dat door de Nederlandse staat werd stilgehouden en afgewezen. President-commissaris Björn Wahlroos van Nordea zou hierover overleg hebben gehad met Gerrit Zalm en hij wilde ook met minister Jeroen Dijsselbloem spreken. Uit een uitgelekte memo zou blijken dat het NLFI Dijsselbloem zou hebben geadviseerd om de toenaderingspoging van de hand te wijzen omdat de plannen ‘financieel onaantrekkelijk en uiterst risicovol, zo niet praktisch onuitvoerbaar’ zouden zijn.

Morgan Stanley, Deutsche Bank, ABN Amro, ING, Rabo, Merril Lynch, Citi, J.P. Morgan, RBC en Keefe, Bruyette & Woods kregen samen 4,5 miljoen aan bonussen voor de geslaagde beursgang van ABN AMRO. De eerste 23 procent van de aandelen die naar de beurs zijn gebracht leverde € 3,838 miljard op. 

Ruim 240 bankiers ontvingen na de beursgang een variabele bonus omdat de vorig jaar aangenomen bonuswet niet zou gelden voor de toplagen van de bank zolang de Nederlandse staat een belang in de bank heeft. 20 procent van ABN AMRO werd verkocht voor € 17,75 per aandeel. Op basis van deze prijs zou ABN in totaal dus circa 17 miljard euro opbrengen, terwijl deze minimaal € 22 miljard moet opleveren om quitte te spelen. Zalm kocht 11.800 aandelen voor € 15,57 per aandeel en directielid Van Dijkhuizen kocht er 1.650 voor € 16,84 per stuk en later in een andere transactie 5.850 voor € 16,93 per stuk. 16 november werd het Staatsbelang van 77 procent verder afgebouwd naar 70 procent. Daarvoor werden 65 miljoen certificaten van aandelen in de verkoop gedaan, tegen een prijs van 20,40 euro per certificaat en dat leverde 1,3 miljard op. Eind juni 2017 ging een derde pakket aandelen (7%) naar de beurs. Beleggers konden zich per direct inschrijven voor de 65 miljoen certificaten. Het belang van de Nederlandse staat in de bank daalde hiermee naar 63%. De verkoop leverde € 1,5 miljard op. De koers van ABN Amro staat op € 23,88 per aandeel. De opbrengsten van het in 2008 genationaliseerde ABN Amro gaan volgens afspraak naar de aflossing van de staatsschuld. De Staat bezat via NLFI daarna nog 63 procent van de bank. Dit pakket aandelen is met de huidige koers zo’n 13,5 miljard euro waard. Nu wordt door NLFI nog eens 7% van de aandelen van de hand gedaan. Dat is goed voor €1,6 miljard. Het gaat om 65 miljoen certificaten van gewone aandelen, samen goed voor 7% van het aandelenkapitaal van de bank. Daarmee neemt het belang van de staat in de sinds de kredietcrisis gesteund bank af van 63% tot circa 56%. Rijkman Groenink, onder wiens leiding ABN Amro destijds werd verkocht aan RBS, Santander en Fortis, is inmiddels adviseur voor een private equityfonds van Wealth Management Partners. Groenink maakte kapitaal  door de verkoop van ABN. Dat leverde hem een bonus op van 26 miljoen euro plus twee jaarsalarissen. 

 

Verzekeringsmaatschappijen

verzekeraars
Verzekeraars

In 2010 waren er nog meer dan tweehonderd schadeverzekeraars in Nederland. Sindsdien is het aantal met ruim een kwart gedaald. De grootste drie schadeverzekeraars hebben een marktaandeel van ongeveer 30% en de top tien heeft een marktaandeel van ongeveer 60%. Vorig jaar waren er na jaren van daling ineens 50.000 meer aanrijdingen waarmee verzekeraars de uitgaven in vijf jaar tijd zagen stijgen van 1 miljard tot ruim 1,2 miljard euro. Sinds eind vorig jaar stegen de premies van autoverzekeringen gemiddeld al met 21% en naar verwachting zullen de stijgingen doorzetten. Automobilisten met een WA-verzekering krijgen te maken met met een gemiddelde stijging van 31%, wat neerkomt op zo’n € 144 per jaar. Bij personenauto’s loopt het verlies al op tot 17% van de geïnde premie. Oftewel, op elke geïnde euro aan premie verliest de verzekeraar 17 cent. Verzekeraars mogen de premies echter niet met meer dan 10 procent verhogen bij het stilzwijgend verlengen van een contract, tenzijn de klant hier uitdrukkelijk mee akkoord gaat. 

RBC Capital Markets adviseert beleggers om verzekeraars met een lage Solvency II-ratio te mijden, totdat de impact van Solvency II duidelijk wordt. Beleggers willen volgens RBC Solvency II-ratio’s van 180% voor levensverzekeraars en 150% voor schadebedrijven. De rekenrente waarop de solvency wordt vastgesteld wordt de komende jaren naar beneden bijgesteld. De ingrepen van de ECB kriigen behalve voor de pensioenfondsen dus ook vervelende consequenties voor de verzekeringsmaatschappijen.

Acht van de tien grote Nederlandse verzekeraars en  pensioenfondsen investeert in bedrijven die betrokken zijn bij wapenproductie en hebben zo’n 7 miljard euro uitstaan bij bedrijven die onder meer tanks, bommen, radarsystemen en kruisraketten leveren. Alleen Achmea en a.s.r. doen hier niet aan mee. ABP heeft wel verschillende Indiase ondernemingen uitgesloten als belegging omdat deze betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens.

a.s.r.

Het NLFI verkocht in januari 2017 20,4 miljoen aandelen ASR. (13,6%). Na deze transactie had de Staat nog een belang van circa 51%. Begin april 2017 werden versneld nog eens twintig miljoen aandelen verkocht (13,3 procent). Hierna daalde het belang van de overheid naar 36,8 procent. De Staat incasseerde hiermee 515 miljoen euro. 15 juni 2017 werden opnieuw circa 25 miljoen aandelen verkocht, waardoor het belang van de Staat afnam tot 20,9 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. In september 2017 verkocht de staat het restant van de aandelen. 

ASR ontstond in 1997, toen de Amersfoortse verzekeringsgroep samen ging met Stad Rotterdam Verzekeringen. a.s.r. bezit de Amersfoortse, Europeesche (reis)Verzekeringen, Ardanta (uitvaartverzekeringen) en Ditzo waarmee online verzekeringen worden verkocht. Tijdens de kredietcrisis kwam Fortis in de zomer en herfst van 2008 in grote problemen waardoor de Nederlandse onderdelen werden genationaliseerd. Beleggers die in 2008 misleid werden ontvangen een schadevergoeding van 1,3 miljard euro. Het gerechtshof in Amsterdam heeft zijn fiat gegeven voor de tweede schikkingsovereenkomst hierover tussen de Belgische verzekeraar Aegeas, de erfgenaam van Fortis  en de claimorganisaties. Er zijn naar schatting 200.000 gedupeerden die in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Fortis nam in 2007 de Nederlandse delen van ABN AMRO over. De kapitaalpositie van het Belgisch-Nederlandse bank- en verzekeringsconcern was daardoor dusdanig verzwakt dat het bedrijf ten onder ging in de kredietcrisis die kort daarna losbarstte. De Nederlandse onderdelen werden eind 2008 genationaliseerd, de Belgische bankactiviteiten werden verkocht. Aandeelhouders zagen daardoor de waarde van hun bezittingen in korte tijd veel minder waard worden. Fortis ASR is verder gegaan onder de naam ASR Verzekeringen. Per 25 januari 2013 is de naam gewijzigd naar a.s.r. en werd deze samen met andere Fortis-onderdelen ondergebracht bij de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen NL Financial Investments of NLFI.

Per 1 januari werden de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds van Chevron overgenomen. ASR ging 10 juni 2016 voor 19,50 euro per aandeel naar de beurs en heeft hiermee in totaal (150 miljoen aandelen) met een marktwaarde van 2,925 miljard euro. (huidige koers circa 35) De Staat kocht ASR in 2008 als onderdeel van Fortis voor 3,6 miljard euro, waardoor de belastingbetaler op een verlies kwam te staan van zo’n 700.000 miljoen euro. Er gingen alvast 52,2 miljoen aandelen naar de beurs plus de overtoewijzingsoptie (greenshoe) (totaal 35 procent/60 miljoen aandelen) Bij elkaar is de eerste opbrengst dan 1.018 miljoen euro. De rest volgt binnen drie jaar. Het operationele resultaat daalde in het derde kwartaal van 2016 met 8% tot €150 miljoen.

a.s.r. is een relatief kleine verzekeraar met een Nederlands marktaandeel van 5%. De aandelen werden geplaatst bij institutionele beleggers en particuliere investeerders. De kosten voor de beursgang die werd begeleid door ABN Amro, Rabobank, ING, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays en HSBC bedroegen zo’n 7,5 miljoen euro. Voorafgaand aan de beursgang heeft Meijer Realty Partners (MRP) ASR Vastgoed Ontwikkeling overgenomen en alarmcentrale SOS International werd verkocht aan CED-group. Niet bekend is wat ASR gaat doen met de 875.000 aandelen certificaten van ABN Amro waarmee de NLFI geschoven heeft.

a.s.r. verloor de rechtszaak met betrekking tot een schade van bijna 5 miljard euro door Vereniging Woekerpolis.nl vanwege de verkoop van 1,1 miljoen woekerpolissen. Vanaf eind jaren negentig was ASR een van de grootste woekerpolisverkopers. Ongeveer 1,1 miljoen beleggingsverzekeringen werden met hoge kosten verkocht. In 2013 blijkt in het geheim een deel van de woekerpolis gedupeerden te hebben afgekocht met een schikking die in sommige gevallen duizenden euro’s meer opleverde dan in vergelijkbare gevallen van anderen. Alleen zo’n zestig klanten die via rechtsbijstandsverzekeraar SRK een klacht hadden ingediend en een proefprocedure waren begonnen kregen de schikking onder strikte geheimhouding aangeboden. De consumentenbond heeft hierover een klacht ingediend.

ASR redde eerder nog de noodlijdende insolvabele pensioenverzekeraar “De Eendragt Pensioen” waarin 22.000 deelnemers zitten met een belegd vermogen van 1,7 miljard euro. De twee zittende directieleden van Eendragt moesten aftreden en werden vervangen door Eendragt – en Vivat bestuurders Albert Bakker en André van Vliet. Ook uitvaartverzekeraar Axent en BNG Vermogensbeheer van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), die bijna 5 miljard euro aan vermogen beheren werden recentelijk overgenomen, evenals SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg. SuperGarant is gespecialiseerd in schade- en inkomensverzekeringen en aanverwante verzuim- en arbodienstverlening bij kleine tot middelgrote bedrijven in met name de detailhandel. De in Leidschendam gevestigde verzekeraar met 33 werknemers zal zelfstandig blijven opereren. Onmiddellijk na de beursgang werd Corins, een beursassuradeur met een een premieomzet van ruim 18 miljoen euro die op de co-assurantiemarkt opereert overgenomen. Corins bedient meer dan zestig makelaars en is gevestigd in Amsterdam waarvandaan het zelfstandig zal blijven opereren. Corins zal tevens de verzekeraars waarmee zij momenteel zaken doet, blijven vertegenwoordigen

Van de Nederlandsche Bank kreeg ASR onlangs een boete 350.000 euro voor verzuim om achtergestelde leningen van het toetsingsvermogen af te halen. Begin maart erkende a.s.r. bij DNB de fout. DNB kon hiervoor 2 miljoen euro boete opleggen maar deed dit uiteindelijk toch niet.  a.s.r en ASN Bank hebben respectievelijk 5 miljoen en 3 miljoen euro geïnvesteerd in Social Impact Ventures (Social IV) het grootste zogenoemde impactfonds van Nederland, met een totaal vermogen van 40 miljoen euro. Ook elektrische taxi’s (Taxi electric) werden vanuit dit fonds gefinancierd. In december 2016 werd voor 275 miljoen euro aan kantoren rondom treinstations aangekocht waarvan een groot deel in januari 2017 al weer werd afgestoten. De negen resterende panden zijn ondergebracht in het nieuw opgerichte ASR Dutch Mobility Office Fund. ASR Vermogensbeheer, de vermogensbeheerder van a.s.r. beheert 48 miljard euro en heeft het mandaat voor vermogensbeheer van de provincie Noord-Brabant ter waarde van circa 1,7 miljard euro ontvangen. De portefeuille is volledig belegd in vastrentende waarden. Het mandaat is afgegeven voor vier jaar, met de mogelijkheid om het daarna vier keer met een jaar te verlengen. ASR Vermogensbeheer lanceert het ASR Hypotheekfonds, een fonds dat participanten de mogelijkheid biedt om te beleggen in Nederlandse woninghypotheken. Het fonds streeft op termijn naar een omvang van enkele miljarden. Participanten kunnen kiezen uit twee subfondsen: een fonds met hypotheken met NHG-garantie en een fonds met hypotheken zonder NHG-garantie.  a.s.r. heeft de Nederlandse activiteiten van verzekeraar Generali voor 200 miljoen euro overgenomen. (inclusief 57 miljoen euro kapitaalversterking) De polissen van 200.000 Generali klanten worden overgezet naar ASR en de kantoren worden samengevoegd, waardoor er een groot aantal banen zal komen te vervallen. Bij Generali Nederland werken 350 mensen. Het kantoor van Generali in Amsterdam wordt in de loop van 2018 gesloten. Even later werd ookt de Nederlandse vermogensbeheerder First Investments overgenomen. First Investments heeft een beheerd vermogen van ruim 550 miljoen euro. De teamleden van First Investments verhuisden mee. Aan alle voorwaarden die aan de overname gesteld waren is voldaan, zoals de verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank (DNB) en de goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

Achmea

Achmea, het moederbedrijf van onder meer Interpolis en Centraal Beheer wil premiekorting geven op schadeverzekeringen in ruil voor klantendata. De data over je rijgedrag of leefgewoonten kunnen echter ook gebruikt worden om claims te betwisten en ook kan de verzamelde informatie door de overheid ingezien worden. 

Achmea gaat zijn werkzaamheden de komende vier jaar concentreren op vijf locaties, in Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden, Tilburg en Zeist. De vestigingen in De Meern, Leusden en Zwolle worden stapsgewijs gesloten, maakte het bedrijf dinsdag bekend. In december kondigde de verzekeraar al een reorganisatie aan. Achmea wil tot en met 2019 circa 2000 banen schrappen. De reorganisatie leverde ruim 200 miljoen euro aan kostenbesparingen op. Er staan nog 1.900 banen op de nominatie om te verdwijnen. Achmea heeft negen zorgaanbieders uitgekozen voor een proef om voor een vast budget wijkzorg te gaan organiseren en leveren in drie steden.

Eind 2011 nam Achmea een meerderheidsbelang van 78% in Independer door aandelen van investeringsmaatschappij NPM te kopen. Achmea kocht ook het restant waarmee de vergelijkingssite nu volledig in handen van de verzekeraar. De vertrokken bestuurders Jeroen van Breda Vriesman en Danny van der Eijk kregen elk zo’n 900.000 euro vertrekpremie mee. De rechtbank Gelderland oordeelde begin december dat Achmea de over buitensporig hoge salarissen geheven crisisheffing niet terugkrijgt. Dat kost alleen al over 2012 ruim € 2,7 miljoen. Het bedrag over 2013 is niet bekend. Bij één van de twee Achmea-dochters verdienden zoveel mensen in 2012 zoveel méér dan € 150.000, dat er ruim 1,9 miljoen euro aan crisisheffing moest worden betaald. Een andere Achmea-dochter kreeg een crisisheffing te betalen van ruim €785.000. Een voormalig directeur werd veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een geldboete van een half miljoen euro vanwege zes jaar belastingfraude plegen. Tegen de 62-jarige directeur was twaalf maanden gevangenisstraf geëist. Hij en een 49-jarige medeverdachte uit Amsterdam zijn vrijgesproken van valsheid in geschrifte. De ex-directeur heeft voor een half miljoen euro aan premies van Achmea ontvangen en dit uit laten betalen via huurverhogingen van panden die door hem aan Achmea werden verhuurd. De zorgdirecteur heeft de belastingdienst voor ruim een kwart miljoen euro benadeeld.

Aegon

Bij de Nederlandse hoofdfondsen noteerde Aegon op 9 november 2017 6% koerswinst. Het Solvency II-ratio steeg op kwartaalbasis van 185% naar 195%. De onderliggende winst voor belasting groeide met 20%, boven de consensusverwachting. Volgens analist Valleaux van Natixis werden de negatieve gevolgen van de verandering van aannames rond Amerikaanse levensverzekeringen goedgemaakt door de positieve ontwikkelingen elders in het Haagse verzekeringsconcern. In de rechtsprocedure tegen Aegon/Spaarbeleg (Aegon Bank N.V.) door gedupeerde leden die destijds een kansloos “Sprintplan”, Koersplan (van Aegon-dochter Spaarbeleg), Vermogensplan en Fundplan hebben afgesloten lijkt Aegon het onderspit te gaan delven. Zo’n 120.000 deelnemers liepen een financiële schade op van in totaal circa 700 miljoen euro, waaraan Aegon slinks circa 700 miljoen euro verdiende. De rechtbank in Den Haag vond onlangs dat Aegon op veel punten inderdaad tekort geschoten is en dat Aegon een flink deel van haar woekerpolishouders moet compenseren. Voor Koersplan en Vermogensplan oordeelde de rechter dat de klanten niet goed geïnformeerd waren over de kosten verbonden aan de beleggingen. en de hoogte van de overlijdensrisicopremie. Aegon moet klanten voor deze kosten compenseren, ook als ze al deels gecompenseerd zijn men zelfs wanneer ze op zich een positief resultaat met hun beleggingen hebben behaald. Want ook dan is schade geleden. Voor polishouders van Fundplan geldt een uitzondering. Want de compensatie geldt niet als sprake is van een garantieproduct. Volgens Aegon gaat dat om 80 procent van de gevallen. Aegon stelt zich op het standpunt dat veel kosten al zijn aangepast en dat de verzekeraar dus al tegemoet gekomen is aan de eisen van de rechtbank en lijkt tevreden met de uitspraak. “Het is te vroeg voor conclusies, maar op het eerste gezicht lijkt een hoger beroep niet nodig”, zegt een woordvoerder. Het Kifid deed kort geleden ook een onherroepelijke uitspraak in een zaak van een gedupeerde tegen Nationale Nederlande die van belang was voor ruim een half miljoen polishouders van NN. Woekerpolis.nl en Woekerpolisproces.nl hebben een schikking hebben getroffen met verzekeraar Allianz. De zaak tegen Aegon duurt al sinds maart 2014. Aegon is met 1,3 miljoen polissen een van de grootste aanbieders van woekerpolissen. 

Financieel directeur Darryl Button werd 1 december 2016 opgevolgd door Matthew Rider. Rider (1963) werkte eerder bij ING en Merrill Lynch. Aegon leverde een riante extra bijdrage aan de oudedagsvoorziening van CEO Wynaendts. Alleen al in 2016 kreeg hij ruim 2,4 miljoen euro erbij voor zijn pensioen. In totaal verdiende Wynaendts in 2016 4,5 miljoen euro met zijn vaste beloning, zijn bonussen en de pensioencontributies. Een deel van de activiteiten in de Verenigde Staten wordt verkocht aan herverzekeraar Wilton Re. Het gaat om de zogenoemde payout annuities en de Bank-Owned en Corporate-Owned Life Insurance activiteiten. Volgens de overeenkomst herverzekeren dochterondernemingen van het Amerikaanse Aegon-onderdeel Transamerica voor 14 miljard dollar aan verplichtingen aan bedrijven van Wilton Re. Door de transactie wordt ongeveer 700 miljoen dollar aan kapitaal vrijgemaakt. De groepssolvabiliteit zal met 6 procentpunt verbeteren in de tweede helft van dit jaar.  Aegon verwacht dat de herverzekeringstransactie tot een boekverlies van ongeveer 300 miljoen dollar leidt, wat komt te vallen onder de post ‘overige lasten’ en wordt als ‘non cash impairment’ in de resultaten verwerkt.

Aegon verkocht een lijfrenteportefeuille ter waarde van 3,8 miljard euro aan Legal & General. Daarmee is de verkoop van de eigen lijfrenteportefeuille afgerond. Aegon verkocht eerder al twee derde van de Britse lijfrenteportefeuille aan Rothesay Life en de gehele schadeportefeuille aan Allianz Benelux inclusief de zeventig medewerkers en 60.000 zakelijke schadeklanten. In de deal is wel afgesproken dat Aegon 3 miljard pond aan verplichtingen herverzekert. Door de herverzekeringstransactie ontstaat een boekverlies van 215 miljoen pond. De solvency II-ratio verbetert door de herverzekering naar verwachting met circa 15 procentpunt en met nog eens 5 procentpunt na de overdracht. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moeten de overname nog wel goedkeuren. Tegelijkertijd neemt Aegon een minderheidsbelang in het technologiebedrijf Newest Industry om mee te kunnen varen op de ‘klantgerichte’ software die deze Rotterdamse startup bouwt. Aegon heeft dringend zo’n 1,5 miljard euro nodig. De solvabiliteitsratio (Solvency II) zakte van 160 naar 159%. In 2015 bereikten de verkopen het recordniveau van 10,7 miljard euro.  In het derde kwartaal van 2016 was er een nettowinst van €358 miljoen. In het vierde kwartaal was dit opgelopen naar €470 miljoen. al rapporteert Aegon door verandering van accountancyregels nu een nettoverlies over het vierde kwartaal van 2015 van €580 miljoen. De onderliggende winst liep op tot €554 miljoen (€486 in 2015) dankzij hogere rentes en kostenbeheersing.  Er was een boekverlies van 800 miljoen euro op de verkoop van Canadese levensverzekeringsactiviteiten en 150 miljoen euro aan afschrijvingen. Het personeel kan een ontslagronde verwachten want Aegon wil de komende drie jaar 200 miljoen euro bezuinigen waarvan een kwart bij de Nederlandse divisie. In plaats van Generali is nu Aegon (AGN.AE) door internationale toezichthouders op de de lijst van negen verzekeringsconcerns gezet die van belang zijn voor het wereldwijde financiële systeem. Hierdoor moet het bedrijf voortaan aan extra eisen voldoen en moest er meer worden afgeschreven.

Met de overname die Aegon-dochter Transamerica deed in de VS van Mercer die de administratie verzorgt van pensioenen op basis van beschikbare premie wordt Transamerica één van de top-tien administratiebedrijven voor beschikbare premieregelingen gemeten naar aantallen deelnemers en geadministreerd vermogen. Het aantal deelnemers in pensioenregelingen dat door Transamerica wordt beheerd, neemt door de transactie met 917.000 toe tot ongeveer 5 miljoen. Het vermogen dat Transamerica administreert, stijgt met 71 miljard dollar naar 216 miljard dollar. Aegon kocht 20.136.673 gewone aandelen in om het verwateringseffect van het interim-dividend 2015 in aandelen tegen te gaan en verkocht Clark Consulting om zo 100 miljoen dollar uit de opbrengst aan de kapitaalbuffer toe te voegen.  Samen met dochterbedrijf TKP heeft Aegon een vergunning voor een algemeen pensioenfonds (APF). Met het “Stap” Algemeen Pensioenfonds kunnen meerdere pensioenbeleggers, drukte het resultaat voor bijna 900 miljoen euro. Aegon koopt zo’n 31 miljoen eigen aandelen in om het verwateringseffect tegen te gaan van het in aandelen uitgekeerde interim-dividend 2016. De ingekochte aandelen worden ingezet voor toekomstig dividend in aandelen. De transacties worden voor of op 11 november 2016 afgerond. Aegon stopt met de verkoopkanalen Affinity, Direct TV en Direct Mail en sluit drie kantoren in de VS. Hierdoor valt in de komende drie jaar 100 miljoen dollar aan kapitaal vrij, terwijl het onderliggend brutoresultaat met circa 25 miljoen dollar per jaar daalt. In de VS wordt gestreefd naar 300 miljoen dollar aan bezuinigingen eind 2018, wat een verdubbeling is van het eerdere doel. 500 werknemers in de VS worden ontslagen.

Delta Lloyd

Nationale Nederlanden Group neemt na drie maanden onderhandelen Delta Lloyd over voor € 5,40 per aandeel. 20% van de aandelen werd eerst niet binnengehaald via het bod. Aandeelhouders konden tot 7 april beslissen om in te gaan op het NN-bod. 79,9% van de aandelen is sindsdien in handen van NN voor 5,40 euro per aandeel. Het percentage van 95% werd echter niet gehaald waarmee de overname feitelijk niet helemaal rond kwam. Via een juridische fusie kon de overname echter nog steeds slagen. Tot maandag 21 april konden de stukken nog worden aangeboden en daarna krijgen de Delta Lloyd-aandeelhouders die niet op het bod in gingen stukken van NN hiervoor in de plaats. NN begon met een kleine 8 procent van de aandelen. In totaal betaalt NN €2,5 miljard voor Delta Lloyd die financiële dienstverlener is sinds 1807 en voornamelijk actief is in zorg- en andere verzekeringen in Nederland, België en Duitsland. Tot de Delta Lloyd groep behoren onder meer de verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd, Ohra, ABN Amro Verzekeringen, een vermogens- en vastgoedbeheerder en enkele kleinere banken. Delta Lloyd werkt vanuit de Spaklerweg in Amsterdam en heeft circa een miljoen klanten. De Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen uit 1807 fuseerde met Amstleven uit 1892 tot Delta, en werd vervolgens de Nederlandsche Lloyd en uiteindelijk Delta Lloyd en nu dus Nationale Nederlanden genoemd.

De Delta Lloyd Groep beheerde circa 8% van de Nederlandse verzekeringsmarkt. In het eerste half jaar van 2016 werd een flink slechter operationeel resultaat behaald. Deze daalde 39% ten opzichte van vorig jaar tot 320 miljoen euro. Delta Lloyd zegt echter ’op koers’ te liggen in een kostenbesparingsprogramma van € 610 miljoen. Het beheerd vermogen van Delta Lloyd is 73,5 miljard euro en nam in juli 2016 voor 500 miljoen euro aan individuele woninghypotheken van de Rabobank over. De hypotheken hebben een gemiddelde ‘loan to value’ van 80 procent. De hypotheekportefeuille bedraagt nu 13,8 miljard euro. 

Delta Lloyd heeft in 2017 de operationele activiteiten van schadeverzekeringen uitbesteed aan dienstverlener Voogd & Voogd. De onderneming is verantwoordelijk voor de uitvoering van de acceptatie, mutaties en claimafhandeling van de particuliere schadeverzekeringen. Delta Lloyd bleef de risicodrager en bleef ook actief op het gebied van productontwikkeling en marketing. Voogd & Voogd richtte een nieuwe onderneming op voor de uitvoering van de acceptatie, mutaties en claimafhandeling van de particuliere schadeverzekeringen. Dit nieuwe onderdeel is actief zijn onder het label Delta Lloyd en opereert onafhankelijk.

Delta Lloyd had volgens Brand Finance nog slechts een merkwaarde van 181 miljoen euro. De aandelen van Delta Lloyd daalden in één jaar tijd ruim 80% in waarde en werden daarom 21 maart verplaatst naar de Midkap. Het was het op een na meest ‘geshorte’ fonds in de AEX-index. Het aandeel was een jaar geleden nog rond de 18 euro en is nog slechts 5,35 euro waard. Noordaa dacht na de emissie en de verkoop van Van Lanschot op een ratio van 176% te zullen uitkomen, maar het solvabiliteitspercentage staat op 143%, ondanks een positief effect van marktschommelingen na de Brexit-stem. Hierin zijn wel al de aangepaste regels van DNB voor het meenemen van uitgestelde belastingbaten meegenomen (Lacdt).

Een eerdere solvabiliteitsverbetering kwam door de verkoop van het ruim 30 procent belang in Van Lanschot. (8 procent). De 11,3 miljoen aandelencertificaten werden verhandeld voor 16 euro. Hiermee werd 180,4 miljoen euro opgehaald. De verkoop werd niet onderschreven door de zes begeleidende banken en had feitelijk tussen de 187 en 2224 miljoen euro moeten opleveren. 

Twee beleggingsfondsen van Delta Lloyd verkochten ook de aandelen Bang & Olufsen (B&O). Negen miljoen aan kostenbesparingen moeten er voor zorgen dat er jaarlijks 200 tot 250 miljoen beschikbaar is voor dividend. Van der Noordaa denkt dat dit eerder meer dan minder wordt. De volledige portefeuille beleggingen in winkelpanden is inmiddels verkocht aan European Property Investors Special Opportunities 4 (EPISO 4). Met de verkoop werd ruim 273 miljoen euro binnen gehaald. In november werden voor 226 miljoen euro de kantoorpanden aan First Sponsor Group verkocht. Begin juni werd ook nog eens voor 613,4 miljoen euro aan Nederlandse particuliere hypotheekleningen verkocht.

De aandeelhouders moesten 16 maart tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) instemmen met een emissie waarmee uiteindelijk 650 miljoen euro werd opgehaald. De aandeelhouders schreven in de eerste instantie in op circa 219 miljoen aandelen. (96 procent van de beschikbare stukken) De emissie werd in augustus nog door Noorda ontkent. Er worden 227,567,943 nieuwe aandelen van 2,85 euro per stuk uitgegeven. Daarmee kregen aandeelhouders die nieuwe aandelen kochten een korting van 35,8% ten opzichte van de bestaande prijs. Highfields Capital spande vergeefs een rechtszaak aan om de claimemissie tegen te houden maar de zaak werd door de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam in het voordeel van Delta Lloyd beslist. Volgens Highfields was de emissie onnodig en had Delta Lloyd voldoende kapitaal. Investeerder Fubon uit Taiwan die 12 miljoen aandelen bezit (5,23 procent) stelt het bedrijf aansprakelijk voor de 140 miljoen euro aan koersverlies en was aanvankelijk ook tegen de emissie, maar ging onder voorwaarden alsnog akkoord. Highfields voelde zich bedrogen en diende vragen in over de opmerkelijke en plotselinge deal, omdat Fubon eerder nog samen met hen optrok en ageerde tegen de claimemissie, tot in de Ondernemingskamer op 14 maart aan toe. Omdat Fubon nu ook genoemd word als mogelijke overnamekandidaat steekt het des te meer. Fubon is voor 7% aandeelhouder en kocht in 2015 de aandelen voor 17,05 euro per stuk. Het totaal aantal uitstaande aandelen Delta Lloyd bedraagt nu ruim 455 miljoen.

Grootaandeelhouders zijn: Goldman Sachs, Highfields Capital Management, Fubon Financial Golding, Norges Bank,en Majedie Asset Management en sinds kort Fir Tree die vanwege het lage instapmoment een kapitaalbelang en stemrecht van 3,35 procent heeft genomen. Norges Bank verlaagd steeds opnieuw het kapitaalbelang. Dat was eerder nog 6,92 procent en nu nog slechts 2,36 procent.  Standard Life Investments heeft zijn belang van 3,29% al weer snel helemaal van de hand gedaan evenals Majedie die nu een kapitaalbelang en stemrecht van 2,76 procent, Fir Tree heeft het kapitaalbelang en stemrecht verminderd naar 1,76 procent. Dat was eerder 3,35 procent. Norges Bank verkleinde het belang en heeft nu een kapitaalbelang en stemrecht van 6,60 procent. Dat was eerder 6,95 procent. Bestuursvoorzitter Van der Noordaa kocht zelf 58.823 aandelen voor 4,25 euro per stuk. Highfields Capital Management vergrootte juist het belang naar 5,35 procent. Ook UBS deed dit en bezit nu 3,37 procent. BlackRock heeft een kapitaalbelang van 3,28 procent. John de Mol kocht eerst 3,02 procent en verloor in enkele weken miljoenen euro’s op zijn investering waarna hij zijn belang verhoogde naar 5,02 procent. Goldman Sachs heeft het kapitaalbelang en stemrecht vergroot naar 3,90 procent. Dat was bij een eerdere melding nog 1,93 procent.

Oud-topman Hans Eric Jansen drong bij de raad van commissarissen aan op een evaluatie van Hans van der Noordaa die hij verantwoordelijk houdt voor de koersval. Ook bij bestuurders Onno Verstegen en Ingrid de Graaf zou ondertussen de nodige onvrede zijn over de ‘solistische’ werkwijze van deze ex ING-er, die per 1 januari 2015 voor 950.000 euro per jaar werd benoemd tot bestuursvoorzitter. Van der Noorda volgde Niek Hoek op, die vanwege voorkennis over de aanpassing van de rekenrente en een hiervoor opgelegde boete door DNB moest vertrekken. Na 18 jaar werken kreeg Hoek nog wel een jaarsalaris van 800.000 euro mee bij zijn ontslag op 30 juni 2015. In 2014 ontving Hoek in totaal 1,18 miljoen euro. Het financiële voordeel van circa 21,6 miljoen euro moet Delta Lloyd terugbetalen plus een boete van 1,2 miljoen euro. Het totale boetebedrag komt daarmee uit op 22.680.000 euro. Delta Lloyd verwacht dat de AFM ook nog een boete van 750 duizend euro zal opleggen als gevolg van de zwakke naleving van integriteitsnormen en het tekortschietend interne toezicht. Het door de Nederlandsche Bank (DNB) geëiste vertrek was volgens de rechter overigens niet terecht omdat Hoek door het gepleegde feit niet persé ongeschikt zou zijn voor zijn functie. Financieel topman Emiel Roozen en de voorzitter van de raad van commissarissen, Jean Frijns vertrokken ook. Rob Ruijter werd per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen als opvolger van Jean Frijns.

Clifford Abrahams, nu nog CFO van Aviva Investors werd aangetrokken om als nieuwe financieel directeur puin te ruimen. Delta Lloyd verkocht ondertussen alvast alle zestien A1 locatie kantoorpanden en heeft daarover een deal van ruim 226 miljoen euro gemaakt met een groep investeerders onder leiding van de First Sponsor Group uit Singapore. Ook de Mondriaantoren in Amsterdam van Delta Lloyd zelf zit in de deal en werd na de verkoop teruggehuurd. Ondanks deze ingrepen daalde de nettowinst met 65%, van 361 miljoen euro in 2014 naar 128 miljoen euro in 2015. De onderliggende winst is wel verbeterd van 618 miljoen euro in 2014 naar 940 miljoen euro in 2015.

De focus voor vastgoed bij Delta Lloyd ligt voortaan op beleggingen in Nederlandse huurwoningen waarvan ze er al zo’n 6.000 hebben. Non-core activiteiten zoals de Delta Lloyd Bank Belgium en Delta Lloyd Life Deutschland worden beëindigd. In 2014 werd ook al een poging ondernomen om de Belgische bankactiviteiten te verkopen maar dat mislukte omdat de koper waarmee exclusief werd onderhandeld uiteindelijk niet bereid was om de gewenste prijs en voorwaarden te accepteren. De Belgische bank is een belangrijk distributiekanaal voor de levensverzekerings- en pensioenproducten van Delta Lloyd in België. Het concern heeft 5.444 medewerkers (fte’s) in vaste dienst waarvan 4.095 in Nederland en 1.153 in België. Delta Lloyd Groep is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en aan de NYSE Euronext Brussel.

NN Group deed eerst een bod van 5,30 euro per aandeel. (2,4 miljard euro). NN zou de overname willen betalen van eigen geld en extra schuld en heeft het restant van het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro stopgezet. Onmiddellijk na het overnamebod steeg de koers met ruim 30 procent. NN Group verhoogde daarna het bod naar 5,40 euro per aandeel. De aandelen van Talpa werden overgenomen voor een kleine 132 miljoen euro. De overname heeft daardoor een totale waarde van 2,5 miljard euro. Van der Noordaa legt na de afronding van de overname zijn functie neer.

Generali Nederland

Generali richt zich op schade- en levensverzekeringen, en heeft ongeveer 350 medewerkers in dienst in Nederland. In 2016 werd een omzet van 379 miljoen euro gerealiseerd. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 afgerond, maar moet eerst nog worden goedgekeurd door toezichthouders. a.s.r. heeft de Nederlandse activiteiten van verzekeraar Generali voor 200 miljoen euro overgenomen. De polissen van de 200.000 Generali klanten worden overgezet naar ASR en de kantoren worden samengevoegd, waardoor er een groot aantal banen zal komen te vervallen. Bij Generali Nederland werken 350 mensen. Het kantoor van Generali in Amsterdam wordt in de loop van 2018 gesloten.

Goudse Verzekeringen

Goudse Verzekeringen gaat op termijn stoppen met zijn levensverzekeringsdivisie vanwege de algehele malaise op deze markt. Er worden steeds minder polissen verkocht, mede als gevolg van de woekerpolisaffaire. De rente is momenteel zo extreem laag dat er nauwelijks meer op te verdienen valt. De Goudse is een van de eerste verzekeringsmaatschappijen die deze stap zet. De verkoop van levensverzekeringen is traditioneel een belangrijke activiteit voor de Goudse en levert de grootste bijdrage aan de winst. Het bedrijf, met een balans van bijna 3 miljard euro, boekte vorig jaar 33 miljoen winst, 17,5 procent minder dan het jaar ervoor. De levensverzekeringsdivisie wordt niet meteen verkocht maar langzaam afgebouwd. Wel zal er gezocht worden naar potentiële overnamekandidaten.

HDI-Gerling

De op een na grootste industriële verzekeraar van Nederland en sponsor van Feyenoord HDI-Gerlings eiste 30 miljoen terug van zijn voormalige bestuursvoorzitter en zijn zoon die het bedrijf voor dat bedrag hebben benadeeld. De oud-bestuursvoorzitter (74) en zijn zoon werden door de rechtbank schuldig bevonden voor het corruptieschandaal binnen HDI. Bert Schouten en Marco Mattke, zijn 19 april 2018 uiteindelijk door de Rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot respectievelijk 30 en 42 maanden cel wegens valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting. Marco Mattke werd schuldig bevonden aan oplichting, het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen.
Het Openbaar Ministerie (OM) had 30 maanden tegen beiden geëist. Schouten was lange tijd behalve bestuursvoorzitter ook financieel directeur en als chief risk officer de hoogste risicobeheerder van HDI. Marco Mattke was bestuurder.
De strafzaak tegen Gerd Mattke was eerder opgeschort om psychisch onderzoek te kunnen doen naar zijn geestelijke vermogens. Gerd Mattke was de voorganger van Schouten als ceo van HDI en moest daarna als president-commissaris toezicht houden op zijn opvolger. Hij werd min of meer van hetzelfde verdacht als zijn zoon en Schouten.
Het privébedrijf Detoma van Mattke senior is na een eis van 137.000 euro wel al veroordeeld tot een boete van € 85.000. Via Detoma liet senior zich met hulp van Mattke junior volgens de rechtbank steekpenningen uitbetalen door toeleveranciers van HDI. Dat gebeurde toen hij president-commissaris was geworden na zijn pensionering als bestuursvoorzitter van HDI. In totaal incasseerde senior meer dan € 2,2 miljoen euro aan smeergeld van de zakenpartners van HDI, in ruil waarvoor zij werkzaamheden voor HDI mochten uitvoeren.
Driekwart van dat bedrag komt voor rekening van een winstgevend Arubaans dochterbedrijf van HDI die onder leiding van Mattke junior voor 1 Arubaanse gulden in 2008 werd verkocht aan het bedrijf Treston.
Daarnaast keerden de verdachten zichzelf bonussen uit via een geheime bankrekening van HDI. Ze gebruikten geld van HDI om voor zichzelf villa’s op Aruba en Mallorca te kopen. Alleen al voor de aankoop van de villa op Mallorca verduisterde Schouten € 3 miljoen van HDI. Ook kochten de verdachten met HDI-geld het jacht Bembik waarvan Schouten beweerde dat dit nodig was om de beleggingen van HDI te spreiden.
Voorafgaand en tijdens de behandeling van de strafzaak erkende Schouten deels facturen en contracten te hebben vervalst, maar dat hij dat moest doen van Mattke senior. De rechtbank kwalificeerde het handelen van Marco Mattke als ‘egoïstisch’ en ‘hebzuchtig’. 

De oplichting van de bestuurder Gerd Mattke en zijn zoon Marco begon in 2007 toen HDI-Gerling een verzekeringsportefeuille voor 1 Arubaanse gulden verkocht aan Treston, een verzekeraar in Aruba. Later kwam uit dat de twee zelf aandelen hadden in Treston en dat de portefeuille zeker twintig miljoen euro waard was.

De 49-jarige Rotterdammer Bert Schouten was van 2006 tot 2013 bestuursvoorzitter bij HDI-Gerling en tekende voor de deal, volgens hem niet wetende van de waarde en dat de G.M. en zijn zoon aandelen hadden in de Arubaanse verzekeraar.

Ber Schouten leende in 2010 veel geld aan de van de televisie bekende Rotterdamse ondernemers Bas en Jeanine van Vliet die destijds in Dubai woonden en werkten. Het echtpaar zou het geld hebben ontvangen om nieuwe markten open te breken, maar in plaats daarvan werden in Mallorca zeiljacht en een villa gekocht. Volgens Schouten met een ‘zakelijk belang’. Schouten had het echtpaar leren kennen tijdens de verkoop van hun appartement. Schouten was onder de indruk van het ondernemerschap en het netwerk dat het echtpaar had in Dubai en samen maakten ze plannen voor nieuwe groeimarkten. Het echtpaar zou Schouten binnen de hoogste kringen van Dubai introduceren en zo HDI Gerling aan nieuwe klanten helpen.HDI-Gerlach moest zich daarbij vooral profileren als sponsor van Feyenoord en ook met activiteiten in het buitenland. Schouten liet HDI tienduizenden euro’s op de bv’s van het echtpaar storten als “leningen” die 1 juli 2013 terugbetaald moesten worden en waarvoor een schuldbekentenis werd getekend.

Dubai leverde weinig op waarna de bakens werden verzet naar Mallorca. Schouten zou HDI Gerling daar jachten laten verzekeren. Voor de bravoure werd zeiljacht Bembik van 1,2 miljoen euro aangekocht en een representatieve villa in Santa Ponca met een golfbaan van 4,2 miljoen om klanten te ontvangen. De rechtbank toonde zich zeer kritisch over de hypotheek van 1,5 miljoen euro die Bas van Vliet via zijn privé holding vestigde op de door HDI-Gerlach gefinancierde villa in Mallorca. Het echtpaar Van Vliet genoot zichtbaar van het leven in Zwitserland, Dubai en Mallorca en ze waren veel geziene bekende Nederlanders in diverse societyprogramma’s. Het echtpaar verdiende na het uittreden van Van Vliet bij zijn autobedrijf dik aan een door hen van de vertrekpremie opgezette schoonmaak- en glazenwassersbedrijf in Dubai. Tussendoor vloog Jeanine van Vliet naar Rotterdam om het restaurant Chalet Suisse op te zetten, wat hopeloos mislukte. HDI Gerling stelt hen aansprakelijk voor 4,4 miljoen euro en liet hiervoor uit voorzorg conservatoir beslag leggen op hun vastgoed, waaronder eetcafé Taste in het Kralingse Bos. De activiteiten van het echtpaar staan in Dubai op een laag pitje en Jeanine van Vliet zou in Dubai in een strafproces tot zes maanden cel veroordeeld zijn wegens oplichting van het bedrijf Powersteel met een staaltransactie. Om de straf te ontlopen is het echtpaar Dubai ontvlucht.

Zelf verklaart het echtpaar dat ze in opdracht van Schouten naar Mallorca te zijn gegaan en werden beloftes niet nagekomen waardoor ze nu alles kwijt dreigen te raken. Eind 2012 werden ze gestopt door een accountant van KPMG die de zaak bij de Nederlandsche bank meldde. Schouten werd in 2013 op staande voet ontslagen en moet van de rechtbank ruim 3,7 miljoen euro terugbetalen vanwege onbehoorlijk bestuur en het nemen van onaanvaardbare risico’s’. HDI-Gerlach kreeg zelf ook een boete van in totaal 60.000 euro omdat er niet genoeg was gedaan om fraude te voorkomen. Volgens de rechtbank heeft Schouten zich schuldig gemaakt aan ‘onbehoorlijk bestuur’ en heeft hij ‘onaanvaardbare risico’s’ genomen. Ook de bedrijven van het echtpaar Van Vliet moeten 76 duizend euro en 454 duizend euro aan HDI terugbetalen. Bert Schouten werd in augustus 2015 al veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 3,7 miljoen euro aan de verzekeraar. Naast deze fraudes bleek er onder andere door zakenpartners AON (467.000), een ICT bedrijf in Baarn (14,713, 77), Partyservice vd Loo (502.926), Bouwbedrijf H. van der Sluis (cira 500.000), Boogaard Exploitatie Mij, Noroba, een stofferingsbedrijf en Ahrend (85.000) rond 2006 ook voor ruim 2,2 miljoen euro aan steekpenningen te zijn betaald aan de privévennootschap Detoma van Mattke die de kickbackbedragen factureerde als zijnde advieskosten, provisie of aanbrengfee. Hierbij was ook een medewerker van KPMG betrokken. Ahrend zou inmiddels met justitie al een schikking hebben getroffen en bedragen aan HDI hebben terugbetaald.

Leidsche verzekeringen

Leidsche verzekeringen koopt de levensverzekeringstak met ruim 60.000 polishouders en 75.500 polissen inclusief 9 werknemers van PGGM.

Nationale Nederlanden (zie ook Delta LLoyd)

NN Groep verkoopt een portefeuille van 6.777 bestaande en nog te bouwen woningen voor 1,5 miljard euro aan Vesteda. NN heeft 79,9 procent van de aandelen Delta Lloyd verworven en betaalt hiervan voor het grootste deel de overname. Nationale Nederlanden is één van de grootste verzekeringsmaatschappijen van Nederland, ontstaan in 1962 na de fusie tussen de Assurantie Maatschappij tegen Brandschade De Nederlanden van 1845 (De Nederlanden) en de Nationale Levensverzekering-Bank (De Nationale). Dalende marktaandelen en dreigende overnames maakten dat de beide maatschappijen in april 1963 fuseerden tot Nationale-Nederlanden vormden. Nationale-Nederlanden werkt vanuit het kantoor De Schoen aan de Zuidas. NN opereert in dertien landen en heeft 15 miljoen klanten, waarvan 5 miljoen in Nederland. NN Group is ook nog eigenaar van AZL, tussenpersonenketen De Zicht en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

De onderneming fuseerde vervolgens met de NMB Postbank Groep in 1991 en maakte onderdeel uit van de ING Groep. In 2013 werd Nationale-Nederlanden onderdeel van de NN Group om in 2014 weer af te splitsten van ING. ING bracht 15 april 2016 de laatste 45 miljoen aandelen voor 1,4 miljard euro naar de beurs. NN gaat aandelen terugkopen. Het gaat om een bedrag van 500 miljoen euro in een periode van twaalf maanden

NN heeft met 252%, mede dankzij de afsplitsing van ING veruit de hoogste solvabiliteit van Nederlandse verzekeraars. NN moet de komende jaren verder bezuinigen op administratieve kosten om zo de kostenbasis met nog eens 15 procent te verlagen tot 700 miljoen euro. De kosten werden eerder al met 200 miljoen euro verlaagd. Meer ontslagen bij de circa 6000 werknemers worden niet uitgesloten. Op groepsniveau moet zo’n 30 procent, op de levensverzekeringsdivisie 15 procent en bij het schadebedrijf tot 12 procent worden bezuinigd. ING is bezig om de aandelen in NN via een versneld proces te verkopen aan institutionele beleggers. ING-topman Ralph Hamers vertrok in oktober en ING-bestuurders Patrick Flynn en Wilfred Nagel vertrokken vanwege de verdere afbouw door ING.

Nationale-Nederlanden (NN) verloor de zaak die liep bij klachteninstituut Kifid en moet de eerste kosten van een beleggingsverzekering vergoeden en komen met een hogere compensatie in verband met een meeverzekerd overlijdensrisico. De geschillencommissie stelde NN in 2013 ook al in het ongelijk. NN ging in hoger beroep en verloor dit ook. Wakkerpolis diende samen met de Consumentenbond voor de half miljoen klanten ondertussen alvast een collectieve claim van 3,2 miljard euro in maar verloor de zaak. De stichting gaat in beroep.

NN Group neemt de Poolse financieel dienstverlener Dom Kredytowy Notus over in lijn met de strategie om winstgevende groei te realiseren door middel van zogenaamde multi-access distributie in Europa. De overname van Notus zal het distributienetwerk van de divisie Nationale Nederlanden Poland verder versterken en diversifiëren met meer dan 350 van Notus eigen agenten in de grootste steden van Polen. Via franchises krijgt NN middels Notus toegang tot 600 financieel adviseurs die zijn producten en diensten in Polen aan de man kunnen brengen. De transactie zal naar verwachting, onder voorbehoud van goedkeuring, in de tweede helft van 2016 afgerond worden. Dochter Mandema & Partners werd verkocht aan Van Lanschot Chabot. Mandema & Partners is gespecialiseerd in verzekeringsoplossingen voor risicomanagement en werknemersvoorzieningen en heeft 145 werknemers. De verkoop zal nog moeten worden goedgekeurd door toezichthouders en de ondernemingsraad van zowel Van Lanschot Chabot als Mandema en wordt dan in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond. Het aandeel NN Group staat door de aankoop van Delta Lloyd op circa 30,10 euro. NN Group heeft een vijandig bod op Delta LLoyd gedaan van 5,40 euro per aandeel. (2,5 miljard euro). NN wil het bedrag betalen via eigen geld en schuld. Het heeft het restant van zijn aandeleninkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro stopgezet. Aandeelhouders hebben tot en met 7 april de tijd om hun stukken aan te bieden. NN Group bestaat uit Nationale-Nederlanden, NN en NN Investment Partners en wordt geleid door Lard Friese. De nettowinst in 2015 bedroeg 1,6 miljard euro en de operationele winst was 1,4 miljard euro. De nettowinst in het laatste kwartaal van 2016 daalde met 58,9 procent. Over het hele jaar bleef er bijna een kwart minder over. NN groep heeft circa 11.500 medewerkers. De Solvency II ratio is toegenomen tot 241 procent.

VIVAT

De Nederlands Staat heeft het belang in het verzekeringsconcern Reaal/VIVAT 23 juli 2015 voor 1 euro verkocht aan het dubieuze Chinese Anbang Insurance Group Holdings Co. Ltd (de verzekeringspoot van de Shanghai Automotive Industry) en onderdeel van de Ampang (Pong) Group.  Topman Wu Xiaohui die was getrouwd en onlangs scheidde van een kleindochter van communistisch leider Deng Xiaoping werd 7 juni 2017 in China aangehouden in opdracht van de Financiële autoriteiten in een corruptieonderzoek, nadat hij door Xiang Junbo, sinds 2011 de voorzitter van de China Insurance Regulatory Commission was verraden. Xiang werkte ook voor de monetaire beleidscommissie van de Chinese Centrale bank. De Chinese anti-corruptieautoriteiten treden de laatste tijd actiever op tegen corruptie in de verzekeringssector. et bedrijf is in opspraak gekomen door de arrestatie van de topman in juni en vraagtekens rond de financiering. Er zou aan Chinese banken zijn gevraagd voorlopig geen zaken meer te doen met Anbang.

Anbang heeft een vermogen van zo’n 300 miljard en wordt verdacht van vreemde geldstromen en riskante producten. Er waren twijfels over de stormachtige, plotselinge opkomst van Anbang tot derde verzekeraar van China. Volgens het blad Caixin Global gaf Anbang tussen oktober 2014 en maart 2016 ongeveer $ 16 miljard uit aan internationale overnames. De derde grootste en snelst groeiende verzekeraar van China heeft 30.000 werknemers en 124 miljard dollar aan bezittingen. De zogenaamde aandeelhouders komen uit de boerenprovincie Pingyang die via allerlei schimmige vennootschappen op papier miljardenbelangen hebben in het bedrijf. In China is het gebruikelijk dat rijke mensen hun aandelen in bewaring geven aan stromannen ofwel vertrouwelingen, die baishoutao worden genoemd. Zo blijft de herkomst van het geld anoniem en ontraceerbaar. Achter de kapitaalgroei van het concern zit een duister netwerk van ingewikkelde transacties, waarbij meer dan 100 bedrijven betrokken zijn die eigendom zouden zijn of banden zouden hebben met Wu Xiaohui. Het tijdschrift Caixin Global publiceerde een verhaal over een opmerkelijke groei van 7 naar 39 (obscure) aandeelhouders. Negen van hen zouden allemaal op dezelfde dag en in dezelfde plaats zijn opgericht en hun eerste aandeelhoudersvergadering allemaal op dezelfde locatie hebben gehouden. Veel andere betrokken bedrijven hebben hetzelfde vestigingsadres en doen investeringen in elkaar. Het bedrijf kocht onlangs ook het befaamde Waldorf Astoria in new York voor 1.95 miljard en daarna spendeerde het bedrijf nog eens 6,5 miljard aan de aankoop van Strategic, een andere grote hotelketen van de Blackstone Group. Tijdens de arrestatie van Wu Xiaohui was hij net bezig om dure grote gebouwen van de Trumps over te nemen.

Anbang zou een betaling van 85 miljoen euro voor de belastingvorderingen voldoen en deed binnen 90 dagen een kapitaalinjectie van 1,35 miljard euro. Tenslotte zal na de overdracht van de aandelen ook de terugbetaling plaatsvinden van de interne leningen van SNS Bank en SNS REAAL die aan de verzekeringsgroep VIVAT zijn verstrekt ter waarde van 552 miljoen euro plus rente. Gerard van Olphen is de nieuwe topman en voorzitter van het bestuur. 

SNS Reaal ging in 2006 naar de beurs hetgeen een nieuwe serie overnames inluidde van onder andere AXA, Winterthur, DBV en Zwitserleven. Reaal werd hierdoor de tweede levensverzekeraar van Nederland met circa zes miljoen polissen in beheer. in 2013 moest SNS Reaal met 3.7 miljard euro Staatssteun genationaliseerd worden, vanwege de miljardenverliezen van de SNS vastgoedtak Property Finance. (sinds 1/1/2014 Propertize)

SNS Reaal/VIVAT had in 2014 een nettoverlies van 712 miljoen euro. VIVAT heeft 4.000 personeelsleden en ontvangt 3 miljard euro aan bruto premie-inkomen voor zo’n 6 miljoen polissen van Zwitserleven, Zelf, Route Mobiel, Reaal, Proteq Dier & Zorg en ACTIAM. VIVAT gaat reorganiseren en vereenvoudigen en trekt hier de komende drie jaar voor uit. Het bedrijf gaat ook verder digitaliseren en inspelen op technologische ontwikkelingen. Dit gaat gepaard met het vervallen van naar verwachting 900 tot 1200 arbeidsplaatsen in de komende drie jaar. De koerswijziging van VIVAT wordt nu ingezet en zal omstreeks eind 2018 zijn voltooid. De overheid heeft in totaal 6,25 miljard euro geïnvesteerd in de redding van SNS Reaal.

Heijmans

Heijmans behoort samen met Ballast Nedam, Koninklijke BAM Groep en Koninklijke Volker Wessels Stevin tot de grootste beursgenoteerde ondernemingen in vastgoed, bouw, infra- en installatietechniek. De bouw en het onderhoud van woningen en ander vastgoed zijn samen met infraprojecten naar omzet gemeten de belangrijkste activiteiten. Heijmans haalt zijn omzet vooral uit Nederland, België en Duitsland, maar trekt zich terug uit België en Duitsland.

Heijmans maakte nieuwe afspraken met financiers inclusief verlenging financiering tot en met juni 2019 waarbij de kredietfaciliteit gefaseerd terug wordt gebracht naar 122 miljoen euro. Het bedrijf profiteerde van herstel bij zijn divisie infra en verbeterde prestaties bij de tak woningbouw. Dat is voor het eerst sinds 2011. Er moest nog wel een verlies van 11 miljoen euro geboekt worden op het project A9 Gaasperdammerweg. Dankzij desinvesteringen en een verbeterd beheer van het werkkapitaal zag Heijmans de nettoschuld dalen. De kredietfaciliteit wordt vervroegd teruggebracht van 176 miljoen euro naar 156 miljoen euro. Dit is drie kwartalen eerder dan voorzien in de afspraken met de banken. Onlangs werd al bekend dat een eerder getroffen voorziening van 8 miljoen euro voor tegenvallers bij de bouw van de Wilhelminasluis in Zaandam toereikend lijkt. Bij het project rond de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is Heijmans inmiddels in een vergevorderd stadium om haar aandeel binnen het betrokken bouwconsortium over te dragen aan partner Strukton. Inmiddels richt Heijmans zich volledig op de Nederlandse markt na de verkoop van zijn buitenlandse activiteiten en wordt hierbij geholpen door de Nederlandse staat. Heijmans heeft opdracht gekregen voor renovatiewerkzaamheden bij Paleis Het Loo in Apeldoorn en mag de technische installaties van het museum vernieuwen en uitbreiden. Met de opdracht is bijna 10 miljoen euro gemoeid. Heijmans gaat daarnaast  in de huidige Scheveningse gevangenis het herinneringscentrum Oranjehotel aanleggen. In dat kader is Heijmans samen met Syntrus Achmea en Provast ook de beoogde partij voor de ontwikkeling van het gebied rond de nieuwe Kuip in Rotterdam. De verwachting is dat deze nog voor het eind van het jaar gegund wordt. Het gaat in eerste instantie om de bouw van onder meer 750 woningen, een hotel, parkeervoorzieningen en winkels rondom het nieuwe Feyenoord-stadion, die naar verwachting tot 2024 door zullen lopen. De bouw van nieuwe Kuip maakt geen onderdeel uit van de mogelijke opdracht. Wel komen er scholen, winkels en huizen, kantoren en sportcomplexen die totaal begroot worden op 1,5 miljard euro.

Het Duitse dochterbedrijf en funderingsspecialist Franki werd voor ca 60 miljoen euro verkocht aan het Oostenrijkse bouwbedrijf PORR en het belang in de Belgische bedrijven Heijmans Bouw, Heijmans Infra en Van den Berg werd verkocht aan Besix. Met de transactie werd een boekwinst behaald van 15 miljoen euro die werd gebruikt om de schuld terug te dringen en de balans te verbeteren. Alle operationele activiteiten in Duitsland zijn nu afgestoten.

CEO Bert van der Els trad per december 2016 terug. Ton Hillen, die sinds 2012 deel uitmaakt van de raad van bestuur, volgde hem per 1 december op. Hans Janssen de financieel bestuurder bij Mediq wordt in december aangesteld als financieel directeur in plaats van de huidige interim-financieel directeur Age Lindenbergh.  Financieel directeur Mark van den Biggelaar heeft aangegeven dat hij hoe dan ook in het voorjaar vertrekt.

Het bouwbedrijf leed al sinds 2014 verlies en zat zwaar in de problemen. Voor 2016 werd er zelfs een nettoverlies van 110 miljoen euro geboekt. In 2014 leed het bedrijf 47 miljoen euro verlies en in 2015 27 miljoen. Voor de herfinanciering werd gekeken naar een claimemissie, maar deze is afgeblazen. De Rabobank probeert al enige tijd een koper te vinden voor het bouwbedrijf. Argos Funds heeft in november een kapitaalbelang genomen van 2,71 procent en heeft een stemrecht van 3,08 procent. Ook Unionen, de grootste vakbond van Zweden, heeft een kapitaalbelang genomen van 2,85 procent en een stemrecht van 3,24 procent. De koers kwam in een vrije val en zakte van € 13,36 naar circa € 7,80 nu. De eerste zes maanden van 2016 verkocht Heijmans 1.069 woningen, voornamelijk aan beleggers.

Heijmans won de aanbesteding voor het bouwen van 125 woningen ter waarde van 40 miljoen euro in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De bouw begint halverwege 2018 en duurt tot 2020.

Problemen

Heijmans had onenigheid over de uitvoering en oplevering van meerdere projecten. Zo is er een geschil over meerwerk met luchthaven Schiphol waarbij het dubbele werd gedeclareerd dan was begroot van vertrekhal 2 op de luchthaven. De vertraging voor het project N23 Westfrisiaweg komt mogelijk op een boete van 20 miljoen euro te staan. (10% van de bouwsom). Heijmans had het werk aan de 42 kilometer N23 van Heerhugowaard naar Enkhuizen stilgelegd omdat er als sinds eind augustus niet meer betaald werd voor het werk. Onlangs werd overeenstemming bereikt met de provincie over hervatting van het project dat Heijmans 200 miljoen euro moet opleveren. Er was een verschil van inzicht over de bodemgesteldheid. Naar verwachting is de weg eind 2018 klaar. Voor de weg werd een voorziening getroffen van 32 miljoen euro. Ook moest er een geschatte voorziening voor 10 miljoen euro worden getroffen voor de bouw van het nieuwe Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hiervoor moest vanwege trillingen een nieuw ontwerp worden gemaakt. Beide voorzieningen kunnen lager en dus nog negatief uitvallen. Hetzelfde geldt voor de bouw van de Wilhelminasluis in Zaandam waarvoor 8 miljoen is voorzien. In totaal kunnen deze drie voorzieningen voor 2017 in het ergste geval nog eens circa 27,5 miljoen extra verlies opleveren.

De gezamenlijke omzet van de verkochte bedrijven over 2016 bedroeg circa 250 miljoen euro. 

De omzet over 2016 was lager dan dat van 2015: bijna € 1,9 miljard (2015: bijna € 2 miljard) als gevolg van selectief aannamebeleid en stagnatie van productie op een aantal projecten. Het onderliggend operationeel resultaat over 2016 is € 66 miljoen negatief bedragen (2015: € 5 miljoen negatief) en het netto resultaat circa € 110 miljoen negatief (2015: € 27 miljoen negatief). De orderportefeuille van de Nederlandse activiteiten bedroeg ultimo 2016 € 1,9 miljard (ultimo 2015: € 1,7 miljard), exclusief de projecten Wintrack II en Zuidasdok die begin 2017 werden verworven.

Geschiedenis

Het hoofdkantoor van Heijmans in Rosmalen werd opgericht in 1923. Jan Heijmans startte op 20-jarige leeftijd met een stratenmakersbedrijf en kreeg veel opdrachten voor wegenbouw en uiteindelijk zelfs voor vliegvelden. Sinds 1993 heeft Heijmans een notering aan de Amsterdam Exchanges.

In de Parlementaire enquête naar bouwfraude in 2002 werd Heijmans beboet door de Nederlandse Mededingingsautoriteit met 14,8 miljoen euro nadat was gebleken dat de Staat door onderlinge prijsafspraken voor opdrachten gemiddeld 8,8 procent te veel betaald had.

Medio 2009 moest Heijmans via een claimemissie 100 miljoen euro genereren. Van medio 2010 tot 2012 was er nog een nettowinst van 4 tot 5 miljoen euro en in 2013 ontstond een verlies van 5 miljoen euro. In 2014 werd het verlies vernegenvoudigd naar 47 miljoen euro en in 2015 kwam het verlies uit op 27 miljoen euro.

Medio 2010 nettowinst 4 miljoen euro

Medio 2011 nettowinst 5 miljoen euro

Medio 2012 nettowinst 5 miljoen euro

Medio 2013 nettoverlies 5 miljoen euro

Medio 2014 nettoverlies 47 miljoen euro

Medio 2015 nettoverlies 27 miljoen euro

Medio 2016 nettoverlies 12 miljoen euro

Medio 2017 winst 20 miljoen euro

Heijmans gaf eind 2014 ondanks de met 25 procent gestegen huizenverkoop een winstwaarschuwing en kondigde aan dat er 200 banen zouden verdwijnen bij de utiliteitsbouw. Bestuursvoorzitter Bert van der Els liet weten dat het aantal opdrachten in 9 maanden was gegroeid van een waarde van 1,7 miljard euro naar 2,5 miljard.

Het probleemcontract met Waterschap De Dommel en de samenwerking bij de Energiefabriek Tilburg is stopgezet. Het contract uit 2012 ging over vijftien jaar onderhoud en volledige verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatiekosten. Het waterschap neemt de installatie per direct volledig over. Het verbreken van het contract leidt tot een negatief effect op het bedrijfsresultaat (ebitda) van bijna 15 miljoen euro. Van der Els was eind 2014 optimistisch over de toekomst en verwachte voor 2015 een ,,forse” verbetering van het onderliggende operationele resultaat, maar dat bleef steken op een min van 5 miljoen euro tegen 12 miljoen het jaar er voor.

Heijmans haalde in mei 2015 21,4 miljoen euro op met een aandelenemissie om hiermee preferente aandelen in te kunnen kopen en zo 8 procent dividend te kunnen besparen. Er werden ruim 1,9 miljoen certificaten van nieuwe gewone aandelen uitgegeven voor 11 euro per aandeel. Na de transactie stonden er 21.406.968 aandelen Heijmans uit.

De verliezen zaten vooral in infrastructurele projecten. Wegen en Civiel, werd onder meer geconfronteerd met een verlies van 11 miljoen euro. Dat weerhield het bedrijf er niet van om te investeren in een 3d te printen brug om technische kennis en ervaringen op te doen met het automatiseren van de bouwplaats. Heijmans werkt ook mee aan het printen van het Canal House in Amsterdam en het aanleggen van de innovatieve Smart Highway met Studio Roosegaarde.

Heijmans wilde in april 2015, met toestemming van de ondernemingsraad, 158 medewerkers binnen de utiliteitsbouw ontslaan vanwege de marktomstandigheden die dermate slecht waren dat er geen werk meer voor hen zou zijn, maar omdat ze zouden worden vervangen voor flexwerkers verleende het UWV geen toestemming.

Overheid redt Heijmans

De Overheid heeft het tij gekeerd en laat Heijmans de komende tien jaar het beheer en onderhoud van datacenters en kantoren op vijf locaties van de Belastingdienst in Apeldoorn doen voor 25 miljoen euro. Het contract heeft behalve een looptijd van tien jaar ook de mogelijkheid tot een verlenging van vijf jaar. De Overheid gunde ook een opdracht voor werkzaamheden aan de A27/A1 met een contractwaarde van circa 110 miljoen euro. De bouwcombinatie van Heijmans, Fluor en Hochtief kreeg ook de voorlopige gunning voor het project Zuidasdok in Amsterdam. De opdracht omvat onder meer het verbreden en gedeeltelijk ondergronds brengen van de A10 Zuid en uitbreiding van station Amsterdam Zuid. De opdracht heeft een waarde van ongeveer 990 miljoen euro waarvan 15 procent naar Heijmans gaat. Soortgelijke opdrachten kwamen ook van de Belastingdienst in Rotterdam, Schiphol en van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. Met de redding wordt in een klap meteen ook het noodlijdende Delta LLoyd geholpen, die een kapitaalbelang van 4,76 procent heeft in Heijmans. 

Voor woningcorporatie Stadgenoot gaat Heijmans voor circa 17 miljoen euro een complex met 54 huurappartementen in de vrije sector en 97 studio’s voor sociale huur op het Oostenburgereiland bouwen. Die opdracht is ongeveer 17 miljoen euro waard. De bouw van het complex gaat eind 2018 van start en de oplevering is gepland voor midden 2020. Voor dezelfde buurt ligt er voor 18 miljoen euro een opdracht om een viersterrenhotel te bouwen voor Inntel Hotels. Dat gebouw wordt 17 verdiepingen hoog en krijgt 306 kamers. De bouw begint na de zomer en moet in 2020 klaar zijn.

Heijmans kreeg als onderdeel van de combinatie Heijmans-Europoles de voorlopige gunning voor een grote opdracht van netwerkbeheerder TenneT en ze mogen werkzaamheden uitvoeren aan dijkvakken langs de Waddenzee in Friesland. Het project heeft een waarde van 200 miljoen euro en omvat het ontwerp en de realisatie van hoogspanningsmasten en fundaties op de tracés Eemshaven-Vierverlaten en Borssele-Rilland. Heijmans krijgt een belang van 60 procent in de samenwerkingsovereenkomst. 

Ook de Gemeente Amsterdam draagt een steentje bij en gaf een opdracht voor 52 miljoen voor het ontwikkelen en bouwen op de N-Kavel in Sloterdijk-Centrum. Het betreft ongeveer 150 woningen en 650 vierkante meter aan commerciële ruimtes. Heijmans gaat zowel de laag, als hoogbouw ontwikkelen en diverse daktuinen en een parkeergarage realiseren. Naar verwachting begint de bouw eind 2018.

Heijmans mag ook samen met GMB de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht bouwen voor het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De opdracht heeft een waarde van meer dan 120 miljoen euro. Heijmans heeft in de bouwcombinatie met GMB een aandeel van twee derde. Daarmee komt de waarde voor Heijmans uit op meer dan 80 miljoen euro. De oplevering van het project is gepland voor begin 2019, waarna een onderhoudsperiode van tien jaar ingaat.

In de Rotterdamse wijk Katendrecht  mag Heijmans twee woontorens met 350 huurappartementen voor hoogopgeleiden te bouwen. De bouw van de woningen aan de Bananenstraat start in 2017 en moet in 2019 klaar zijn. Heijmans werkt ook al aan een ander woonproject in Katendrecht, in de Fenixloodsen.

Als onderdeel van een consortium van bedrijven mag het bedrijf in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe rechtbank bouwen in Amsterdam. Met deze opdracht, die ook het beheer en onderhoud voor dertig jaar omvat, is een totaalbedrag van 235 miljoen euro gemoeid.

Voor Rijkswaterstaat doet Heijmans samen met Ballast Nedam, Fluor en 3i Infrastructure een opdracht van 700 miljoen euro voor het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van het project A9 Gaasperdammerweg. Het consortium zal twintig jaar zorgen voor onderhoud en beheer. Er was per eind juni een orderportefeuille van 2,3 miljard welke vooral te danken zijn aan opdrachten voor diverse grote projecten zoals een gebouw voor het ministerie van VWS, de verbouwing van de Parooltoren- en het Trouwgebouw en de verbreding en onderhoud van de A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord ter waarde van ruim 80 miljoen euro. Vanaf april 2016 is er voor 150 miljoen een driejarig contract voor onderhoud op en rondom Schiphol afgesloten. Heijmans houdt daardoor de verantwoordelijkheid voor werkzaamheden op het gebied van vluchtafhandeling, bereikbaarheid en transport van elektriciteit.

Heijmans krijgt binnen een consortium waarschijnlijk ook het project derde kolk Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. Het consortium met Besix Group, RebelValley en TDPartners werd door Rijkswaterstaat voorlopig aangewezen als geselecteerde inschrijver.

De Universiteit Leiden laat Heijmans het beheer en onderhoud uitvoeren van alle elektrotechnische installaties van de Universiteit. Het beheer en onderhoud betreft diverse panden waaronder bestaande historische gebouwen in de Leidse binnenstad en de researchlaboratoria in de Leeuwenhoek. De opdracht heeft een looptijd van vijf jaar met een mogelijke verlenging van twee keer twee jaar met een contractwaarde van ruim 1,5 miljoen euro.

Van ontwikkelingsbedrijf DCGV kreeg Heijmans voor zo’n vijftien jaar een opdracht van 30 miljoen voor het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte binnen Greenport Venlo. De werkzaamheden omvatten de complete inrichting van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, watersysteem en groenstructuur.

In de Culemborgse wijk Parijsch worden bijna 900 woningen ontwikkeld en gebouwd voor ontwikkelingsmaatschappij Parijsch (Gemeente Culemborg en Mourik Groot-Ammers). De overeenkomst duurt van 2017 tot 2027.

Met Syntrus Achmea Real Estate & Finance en BrabantWonen werden overeenkomsten getekend voor de ontwikkeling en bouw van 227 woningen binnen de gebiedsontwikkeling Willemspoort in Den Bosch. De opdracht bedraagt circa 41 miljoen euro. Naast de 227 woningen brengt Heijmans zelf 75 appartementen voor vrije verkoop op de markt. Oplevering van de in totaal meer dan driehonderd appartementen vindt naar verwachting in 2019 plaats. 

De gemeente Tilburg laat 139 appartementen en ruim 11.000 vierkante meter aan winkelruimte bouwen in Berkel-Enschot. Het project voor het woon- en winkelgebied heeft een waarde van 35 miljoen euro. Heijmans verwacht in oktober 2017 met de bouw te beginnen

FNV wil Heijmans aansprakelijk stellen voor het uitbuiten van na 1 juli ingehuurde Hongaarse uitzendkrachten. Te lage uurlonen, foutieve afdracht voor pensioenpremies, onterechte verrekening van vervoer en dubbele huisvesting met het brutoloon en belastingontduiking. Allemaal misstanden die de FNV Bouw onder andere constateerde bij de aanleg van de Centrale As en aquaduct Leeuwarden. FNV beroept zich hierbij op de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies. De gedupeerde werknemers werden sinds september vorig jaar aan het werk gesteld door uitzendbureau AOK bv uit Beers dat door de uitbuiting van de Hongaren grote sommen overheidsgeld hebben opgestreken. Het kort geding tegen het uitzendbureau diende 20 augustus in Den Bosch. De directeur en de directe opdrachtgever van het uitzendbureau zijn beiden spoorloos verdwenen en het bedrijfspand is verlaten. De 25 werknemers werden in juli ook niet betaald. FNV rapporteerde al in oktober over de misstanden op het spoor bij de bouw van de Sontbrug in Groningen waar de ingehuurde Hongaren zo’n 800 euro per maand te weinig bleken te verdienen. Dit werd in april bevestigd door de Inspectie SZW. De Hongaarse ijzervlechters werkten daarna onder andere ook nog bij de bouw van een aquaduct in Leeuwarden. De onderbetaalde Hongaren werken nog steeds voor dezelfde opdrachtgever, maar via een ander uitzendbureau. Met de Wet Aanpak Schijnconstructies kunnen benadeelde werknemers claimen bij de eindverantwoordelijke. Na de bouwers zijn ook de opdrachtgevers uiteindelijk aansprakelijk. De FIOD heeft begin juli de directeur van de uitzendorganisatie aangehouden als verdachte van stelselmatige belasting- en faillissementsfraude. Het internationale onderzoek in Duitsland, België en Cyprus kent volgens het Openbaar Ministerie vertakkingen naar ondernemingen in Brabant en Limburg. Het belastingnadeel overtreft volgens schattingen de 2 miljoen euro. Er is op zestien plaatsen in genoemde landen gezocht naar bewijsmateriaal voor stelselmatige fraude.  In Nederland doorzocht de FIOD een bankkluis, zes woningen en drie bedrijfspanden in Heerlen en in de omgeving van Heerlen. In Cyprus is een tweede woning van de verdachte doorzocht. Daar is beslag gelegd op banktegoed en zijn valse paspoorten aangetroffen. Verder is beslag gelegd op waardevolle goederen, zoals een Jaguar. Bij een belastingadviseur werd eveneens naar bewijzen gezocht. Over de grens bij Heerlen zijn in Duitsland twee woningen doorzocht. In België is bij een bouwbedrijf gezocht naar bewijsmateriaal. Vier vennootschappen zijn onder zijn leiding failliet verklaard, met achterlating van belastingschulden. Loonheffingen werden wel ingehouden, maar niet afgedragen. Na het klappen van een bv ging het uitzendpersoneel steeds over naar een nieuwe vennootschap. 

Heijmans moet de geroemde ‘Glowing Lines’ langs de Weg van de Toekomst bij Oss vervangen. De ‘glowing lines’ die werden ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde zouden overdag licht moeten absorberen en dit ’s avonds in het donker weer af moeten geven. Ondanks verschillende pogingen lukte het niet om de strepen continue werkend te krijgen. Heijmans moet met het oog op de veiligheid en de donkere wintermaanden de klassieke reflecterende witte strepen weer aanbrengen. De Glowing Lines werden voor 50 duizend euro gefinancierd met steun van BKKC in opdracht van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss.

Ruud Majenburg werd 14 april het vierde lid van de raad van bestuur van de onderneming. Majenburg was eerder werkzaam voor Unilever, Cofely en als topman bij de Prysmian Group. Bij Heijmans werken circa 7.000 mensen, verspreid over meer dan 80 vestigingen. Aandeelhouders zijn Delta Lloyd, Argos Funds (3,3%), Fidelity Management and Research (FMR), Kempen Capital Management, ASR Nederland Van Lanschot N.V. AllianceBernstein, Fid Low Priced Stock Fund, Van Herk Holding, Barclays Global Investors, Deutsche Bank, FIL Limited, Campus Holding, de Zweedse vakbond Unionen en Norges Bank. FMR verkocht een deel van haar belang. Argos Funds heeft het kapitaalbelang verhoogd naar 3,30 procent en heeft een stemrecht van 3,75 procent. Van Lanschot verkleinde het belang van 4,91 procent naar 0,53 procent.  

Q koorts

 

Q-koorts is een sinds 1978 meldingsplichtige infectieziekte (zoönose) die kan worden overgedragen van dieren op mensen. Het woord zoönose is afgeleid van de Griekse woorden zoön (dier) en nosos (ziekte). Veel levensbedreigende infectieziekten zijn zoönosen, daar deze bacteriën, protozoa, virussen of wormen vaak zijn aangepast om in hun specifieke gastheer te overleven zonder al te veel schade aan te richten, maar deze bij andere gastheren een heftige immuunreactie oproepen. Besmetting van mens op mens is alleen mogelijk via bloedtransfusie of bij de bevalling van een vrouw met acute of chronische Q-koorts. In het algemeen wordt daarom gezegd dat Q-koorts niet van mens op mens overdraagbaar is. Bij 4.000 onderzochte bedrijven bleken een of meerdere dieren antistoffen tegen de bacterie te dragen.  Dit was het geval op 43% van de geitenhouderijen, 79% van de melkschapenbedrijven en 31% van de fokschapenbedrijven. Bedrijven die in Noord-Brabant of Limburg gevestigd zijn, lopen een groter risco en ook de bedrijfsgrootte speelt een rol. Q-koortspatiënten blijven jarenlang last houden van onder meer vermoeidheid en sommigen kunnen zelfs jaren na hun besmetting niet of maar beperkt naar hun werk of deelnemen aan de samenleving. Sinds 2007 zijn 50.000 tot 100.000 Nederlanders besmet geraakt.  Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn 74 mensen aan de besmetting en de gevolgen er van overleden. Melkveehouders, dierenartsen en studenten diergeneeskunde hebben een verhoogd risico om besmet te raken met de Q-koortsbacterie C. burnetii. De Provincie Utrecht heeft 10 juli 2018 een geitenstop afgekondigd vanwege gezondheidsrisico’s nadat uit meerdere onderzoeken van het RIVM is gebleken dat omwonenden van geitenhouderijen in een straal van twee kilometer meer kans hebben op een longontsteking. Geitenhouderijen van meer dan tien geiten mogen tot die tijd niet verder uitbreiden. Ook het omzetten van bestaande agrarische bedrijven naar geitenhouderijen met meer dan tien geiten, is niet meer mogelijk. De Provinciale Staten gaan tot die tijd geen omgevingsvergunningen afgeven voor vestiging, uitbreiding of omschakeling naar geitenhouderijen met meer dan tien geiten. Dit verbod wordt opgenomen in de nog te wijzigen Provinciale Ruimtelijke Verordening.

In Bodegraven Reeuwijk Zuid-Holland zijn half november 2017 drie leden uit  een gezin besmet geraakt Peter de Groot (61), woonachtig aan de Blaaksedijk-Oost in Heinenoord, nabij de Mijnsheerenlandse geitenhouderij werd in september getroffen. De Q-koorts zorgde bij hem voor wekenlange koorts, vermoeidheid en hoesten. Onderzoekers konden geen oorzaak vinden en het onderzoek naar de herkomst is gestopt. Uit voorzorg heeft de eigenaar van het vleesschapenbedrijf, waar de Q-koortsbacterie is gevonden, de schapen vrijwillig laten vaccineren. GGD en huisartsen zijn extra alert op verschijnselen van Q-koorts. In een buitengebied, in een wijk tegen de Biesbosch aan woont de zeven jarige Emma van de Pluijm. In de omgeving zijn veel boeren met schapen, koeien en geiten. Alhoewel Q-koorts bij kinderen zelden voor komt werd Esmma toch besmet. Er zijn slechts dertien minderjarigen bij wie de diagnose Q-koorts officieel is vastgesteld. Aan de Q koorts hield Emma hetverwante Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) over te hebben gehouden waardoor ze vooral ’s avonds nog dagelijks spierpijn heeft en vaak moe is. De afgelopen tien jaar overleden er in ons land 74 mensen aan Q koorts. 

Geitenhouderijen vergroten de kans op longaandoeningen. Toch wordt de mest uitgereden tot dichtbij woningen en sportvelden. Van de 1.650 ziektegevallen per 100.000 mensen zijn er ruim tweehonderd binnen een straal van een kilometer van dergelijke stallen. Dat is ruim zeven procent meer ziektegevallen. Nieuwe geitenbedrijven komen er in Gemert-Bakel er niet bij en bestaande mogen niet meer uitbreiden. De gemeente neemt in de herziening van het bestemmingsplan de regels van de provincie Noord-Brabant op, die zijn toegespitst op de geitenhouderij. 

In 2007 was er in Nederland een massale uitbraak van Q-koorts onder geiten rond het dorp Herpen in Noord brabant, waarbij ruim vierduizend mensen ziek werden en 74 van hen overleden.  De Staat was naar het oordeel van de Rechtbank in Den Haag niet aansprakelijk voor de schade van Q-koorts-patiënten. 297 mensen spanden een civiele rechtszaak aangespannen en verloren deze. In 2008 waren er 1000 meldingen en in 2009 waren er 2.368 meldingen. Van de 4190 bekende Q-koorts meldingen bij het RIVM in de jaren 2007-2013 is 30% buiten Brabant. Ruim tweeduizend anderen die werden besmet en hebben nog steeds klachten als hartklep ontstekingen, ernstige vaatafwijkingen en/of chronische vermoeidheid. In totaal raakten tussen de 50.000 en 100.000 mensen in Nederland besmet met Q-koorts. Het kabinet stelde 15,5 miljoen euro beschikbaar voor de Qkoorts– patiënten, die ernstige gevolgen hebben ondervonden van de Q-koortsuitbraak. Daarnaast wordt de Stichting Q-support nog drie jaar gefinancierd met in totaal 3,5 miljoen euro. Meer dan duizend mensen deden al een beroep op de stichting voor advies tot langdurige patiëntentrajecten (632). Wat opviel was de complexiteit van de vraagstukken en de veelheid aan problemen waar patiënten zich voor gesteld zagen. Die beperkten zich niet tot hun gezondheid, maar deden zich voor op vrijwel alle leefgebieden: van werk en inkomen tot psychosociale problemen en juridische vraagstukken.

Q-koorts is zeer besmettelijk en kan van met name kleine herkauwers zoals schapen en geiten via de adem worden overgedragen op mensen. Koeien, huisdieren, wild en vogels kunnen op grote schaal ongemerkt geïnfecteerd zijn en de bacterie uitscheiden in onder andere urine, feces, placentair weefsel en vruchtwater. Aangezien klachten en symptomen niet specifiek zijn, is het moeilijk om een diagnose te stellen zonder laboratoriumtest. De ‘Q’ verwijst naar ‘Query’, dat vraag of vraagteken betekent. Tot 1937 was de verwekker van de ziekte namelijk onbekend. Geïnfecteerde dieren vertonen meestal geen ziekteverschijnselen. Bij drachtige geiten en minder bij schapen kan laat in de dracht abortus optreden. Q-koorts wordt veroorzaakt door een pleomorfe coccobacil Coxiella burnetii met gramnegatieve celwand uit de orde Rickettsiales. Na overdracht vermenigvuldigt het micro-organisme zich in de longen en vervolgens vindt via het bloed verspreiding door het lichaam plaats. De daarop volgende systemische symptomen en klinische manifestaties zijn afhankelijk van de geïnhaleerde dosis en waarschijnlijk ook van de karakteristieken van de infecterende stam. De incubatieperiode varieert van 2 tot 48 dagen, met een gemiddelde periode van 14 tot 24 dagen. Een hogere dosis resulteert in een kortere incubatieperiode. De incubatietijd bij dieren is niet bekend. 

Q-koorts besmettingen worden opgelopen door het inademen van lucht waar de bacterie in zit. Vooral een maand na de lammerperiode (februari tot en met mei), maar soms ook nog daarna kunnen besmettingen optreden. Het vruchtwater en de moederkoek van besmette dieren bevatten grote hoeveelheden van deze bacteriën, maar kan ook in (rauwe) melk, mest en urine zitten. De bacterie wordt inactief door pasteurisatie of koken.
De bacteriën nestelen zich niet in het vlees van de geit of het schaap. De bacterie kan maanden tot jaren in de omgeving overleven. Q koorts wordt niet van mens op mens overgedragen en komt vooral in het zuiden van Nederland regelmatig voor. In 2010 werden net zoals in 2008 en 2009 de meeste meldingen gedaan in de Brabant (176 meldingen) omdat daar veel geitenbedrijven zijn. In de periode 1 januari tot en met 31 december 2010 zijn in heel Nederland 505 ziektegevallen van Q-koorts gemeld. In 2010 gold voor een groot aantal geiten- en schapenbedrijven een vaccinatieplicht, waardoor het aantal ziektegevallen afnam. Meestal geneest acute Q-koorts spontaan na 1 à 2 weken. Er is maar zelden sprake van een dodelijke afloop. Zes maanden na de eerste verschijnselen is ongeveer de helft van de patiënten met klinische symptomen klachtenvrij. Veel patiënten beschrijven na de acute episode echter nog een periode van post-infectieuze vermoeidheid. Dit gaat in een groot deel van de gevallen binnen 6 maanden over en na een jaar is 76% klachtenvrij. Dit is een ander ziektebeeld dan bij een chronische Q-koortsinfectie die zich ontwikkelt bij 1-3% van de patiënten na een acute Qkoortsinfectie. Chronische Q-koorts kan zich ook ontwikkelen na een asymptomatische infectie.

Q-koorts komt vooral voor bij veehouders, dierenartsen, laboratoriummedewerkers die werken met geïnfecteerde dieren of weefselkweken, veehandelaren en medewerkers in dierentuinen,kinderboerderijen en dierenwinkels. Werknemers kunnen worden blootgesteld door contact met besmette materialen, zoals stof, grond, huid van dieren, wol, bont en ongepasteuriseerde melkproducten. Dit betreft bijvoorbeeld medewerkers in een abattoir, in de vleesverwerkende industrie en de wolbewerkingsindustrie. Verschillende uitbraken hebben uitgewezen dat verspreiding plaats kan vinden via kleding, hooi, stro, verontreinigde schoenen en bouwmaterialen. Het is niet uitgesloten is dat Q-koorts ook via besmet bloed kan worden overgedragen.

Sinds 2009 is verplichte vaccinatie ingevoerd voor geiten en schapen in getroffen gebieden in Nederland. In 2010 is deze verplichte vaccinatie uitgebreid over heel Nederland en naar bedrijven met een publieksfunctie. Tevens is een hygiëneprotocol ingevoerd voor alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven met meer dan 50 dieren. Alle veehouders (dus ook hobbydierhouders, zorgboerderijen en bedrijven met minder dan 50 melkgeiten en -schapen) zijn verplicht afwijkende abortusaantallen te melden.

  Totaal aantal meldingen per kalenderjaar Aantal sterfgevallen bekend bij het RIVM
2016 6 0
2015 22 1
2014 28 0
2013 19 0
2012 66 1
2011 81 5
2010 504 11
2009 2354 7
2008 1000 1
2007 168 0

Bovenstaande rapportage van overleden patiënten met chronische Q-koorts is samengesteld uit meldingen op vrijwillige basis door GGD’en. Het werkelijke aantal overledenen ligt vele hoger. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), het Radboud umc, en het Jeroen Bosch ziekenhuis houden een eigen database bij. Deze ziekenhuizen hebben vastgesteld dat 74 patiënten zeker of waarschijnlijk aan Q-koorts zijn overleden.

Q koorts is niet altijd te herkennen en meer dan de helft van de besmette mensen krijgen geen klachten of hebben slechts een griepachtig ziektebeeld. Bij klinisch manifeste gevallen is er een acuut begin met heftige hoofdpijn en hoge, vaak remitterende koorts (temperatuur schommelend tussen 38.5 en 40.5ºC). Verder komen koude rillingen, spierpijn, anorexie, misselijkheid, braken, diarree en relatieve bradycardie regelmatig voor. In zeldzame gevallen komen in het acute stadium ook neurologische afwijkingen voor, zoals meningitis, meningo-encephalitis, verwardheid, extrapiramidale stoornissen, dementie en multiple hersenzenuwafwijkingen. Bij een ernstige besmetting begint de ziekte in korte tijd met heftige hoofdpijn, hoge koorts en een longontsteking met droge hoest en pijn op de borst en kan de bacterie een leverontsteking veroorzaken.

Mannen hebben vaker last van Q-koorts dan vrouwen en ook mensen die roken zijn een risicogroep. De ziekteverschijnselen openbaren zich gemiddeld 2 à 3 tot 6 weken na de besmetting en leiden soms tot een chronische infectie van de luchtwegen of een ontsteking aan het hart. Chronische Q-koorts komt vooral voor bij patiënten met een afweerstoornis en bij hartpatiënten. Bij zwangere vrouwen kan een eerder doorgemaakte Q-koortsinfectie tot chronische Q-koorts leiden. Mensen die zwanger of hartpatiënt zijn of die een afweerstoornis hebben moeten direct contact met melkgeiten en melkschapen vermijden, want er is alleen een vaccin voor dieren beschikbaar en niet voor mensen. De gevolgen van Q-koorts zijn wel te behandelen met antibiotica mits deze tijdig wordt gesignaleerd. Een algemene behandeling van patiënten met chronische Q-koorts ontbreekt. Het algemene beleid is dat een combinatie van twee middelen wordt aanbevolen, waaronder ten minste toediening van doxycycline.(18 maanden tot 4 jaar). Alternatieve behandeling is een combinatie van doxycycline en een chinolon-antibioticum of rifampicine of trimethoprim-sulfamethoxazol gedurende ten minste 2 jaar. Verder zijn ook succesvolle behandelingen met tetracycline, chloramphenicol en lincomycine bekend. Naast antibiotische behandeling kan chirurgie (hartklepoperatie, vaatreconstructie) noodzakelijk zijn.

Een eenmalige extra controle een jaar na acute Q-koorts is nodig om een eventuele chronische infectie op te sporen. (98%).  Wanneer een patiënt met acute Q-koorts al bekend is met risicofactoren voor een chronische infectie (hartklep- of vaataandoening), dan moeten in het eerste jaar al meerdere controles van de antistoffen plaats vinden. 

Uit een promotieonderzoek van Jeroen van Leuken van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het IRAS (Institute for Risk Assessment Science) van de Universiteit Utrecht blijkt dat met behulp van een meteorologisch rekenmodel tot op straatniveau in kaart kan worden gebracht welke mensen en bedrijven een risico lopen om besmet te raken met Q-koorts. Hierbij wordt gekeken naar de bron van de Q-koortsbesmetting (zoals een besmette boerderij) en hoe de bacterie zich verspreidt in de omgeving. Dit rekenmodel maakt het mogelijk om enkele dagen vooruit te voorspellen hoe de Q-koortsinfectie zich zal verspreiden, waardoor huisartsen en dierenartsen risicovolle gebieden nauwkeurig in de gaten kunnen houden en patiënten sneller kunnen onderkennen en behandelen.  

In Uruguay was er in 1956 een uitbraak onder het personeel van een vleesfabriek waarvan 814 van de 1358 klinisch verdachte patiënten besmet bleken. Een andere grote uitbraak vond plaats in Zwitserland in 1987. Deze uitbraak werd duidelijk drie weken nadat ongeveer 900 schapen naar de vallei waren afgedaald. De epidemie bereikte alle plaatsen die langs deze route lagen. In totaal ontwikkelde 21,1% van de populatie in deze dorpen Q-koorts gedurende deze periode. In Duitsland raakten 229 mensen geïnfecteerd door een besmet schaap dat net gelammerd had op een veemarkt.

Er zijn tussen 1 en de 32 meldingen per jaar met een gemiddelde van 17 patiënten per jaar. De enorme toename heeft geleid tot steeds verder gaande veterinaire maatregelen om het risico op besmetting van de bacterie C. burnetii van geiten naar mensen te voorkomen. Veterinaire vaccinatie was tot 2010 beperkt beschikbaar. In december 2009 werd gestart met het op grote schaal ruimen van drachtige geiten op met Q-koorts besmette bedrijven.

De infectiebestrijding werd in 2011 aangepast maar het gevaar is nog niet geweken. De Brabantse oud GGD-arts Jos van de Sande leverde een grote bijdrage aan de bestrijding van de Q-koorts en richtte samen met de Provinciale Raad Volksgezondheid het kenniscentrum zoönosen op.
Nadat in 2007 en 2008 in vooral Oost-Brabant verschillende uitbraken werden vastgesteld en honderden mensen zich met vage griep- en vermoeidheidsklachten zich bij hun huisarts meldden is er begin maart 2009 plotseling ook een besmetting op een geitenhouderij in Ransdaal. Ron Grooten, notabene een LLTB sub-vakgroepvoorzitter die zelf geiten hield op zijn melkgeitenbedrijf annex zorgboerderij Nuje Caris aan de Karstraat in Ransdaal liet verstandelijk en lichamelijk gehandicapten via de stichting Radar doorwerken terwijl zijn boerderij met ruim duizend geiten op stal besmet was. Grooten verzweeg drie weken lang de uitbraak van Q-koorts. Ook de GGD werd door hem niet geinformeerd. Medewerkers moesten van hem de besmetting verzwijgen ondanks de gevaren die het opleverde voor henzelf en de bezoekers, waaronder een schoolklas van de Catharinaschool in Heerlen met gehandicapte leerlingen op 18 maart. De begeleiders werden ziek en 4 van de 24 leerlingen en een aantal begeleiders werden tijdens het bezoek besmet met de Q-koorts. 90 procent van de medewerkers van de zorgboerderij werd besmet en 40 procent van hen kreeg daadwerkelijk klachten. Toen op 24 maart de boerderij uiteindelijk toch officieel besmet werd verklaard en geruimd werd, liet zorginstelling Radar medewerkers doorwerken, waarna er opnieuw verschillende medewerkers en bezoekers ziek werden. Een zwangere medewerker die besmet raakte kreeg een miskraam en een scholier werd zo aangetast dat hij nieuwe hartkleppen kreeg, die vervolgens ook werden aangetast door de Q-koortsbacterie. 26 oktober 2013 moesten zijn ouders na steeds aanhoudende eplieptieaanvallen moeten besluiten tot euthanasie.

Na de geconstateerde besmetting melden honderden omwonenden en mensen die in het gebied hebben gefietst of gewandeld zich week na week met klachten bij hun huisarts en de GGD. De GGD hield op haar beurt ook de precieze locatie van de besmettingshaard nog eens bijna twee maanden geheim. Wanneer een journalist van de Limburger in mei 2009 aan Christian Hoebe van de GGD vraagt om welke boerderij het gaat, weigert deze dat te zeggen. Dat werd zo bepaald door het ministeries van Landbouw en Volksgezondheid die moest kiezen tussen economische belangen van de boeren of de gezondheid van burgers.
Na de ruiming eind 2009 verhuisde Ron Grooten naar Klimmen en begon aan de Putweg opnieuw een zorgboerderij met dagbesteding.

Terrorisme

De AIVD houdt rekening met jihadistische dreiging van terugkerende strijders en hun aanhang. Naar schatting waren er eind 2017 nog 185 Nederlanders in Syrië en Iraken zijn er daar nog minstens 175 Nederlandse minderjarigen. Het merendeel is daar geboren en jonger dan vier jaar. Een op de tien kinderen is ouder dan negen jaar. De AIVD houdt er rekening mee dat zij al een IS-training hebben ondergaan.

Europa telt meer dan 50.000 geradicaliseerde personen. Inlichtingendienst AIVD schatte in 2015 dat Nederland ”enkele honderden” jihadisten telt en enkele duizenden sympathisanten en België telt circa 500 Syriëgangers en meer dan 2.000 geradicaliseerden.

 

Een commissie bestaande uit 30 personen van het Europees Parlement gaat na de zomer een jaar lang onderzoek doen naar antiterrorismewetten, Europese databanken met gegevens over terreurverdachten en de informatie-uitwisseling tussen lidstaten. Ook wordt gekeken naar de rol van Europese agentschappen, zoals die voor politiesamenwerking en grensbewaking. De Europese Commissie heeft een actieplan dat de komende zestien maanden gestalte moet krijgen en maakt hiervoor ruim 118 miljoen euro extra vrij. Het Franse parlement is 18 juni akkoord gegaan met een nieuwe antiterreurwet die de autoriteiten meer bevoegdheden geeft. Nadat eerder de Nationale Vergadering al het groene licht gaf, gaf nu ook de Senaat goedkeuring. Via de Task Force Terrorisme Financiering geeft het Openbaar Ministerie (OM) namen van vermoedelijke terroristen door aan banken, die vervolgens kunnen nagaan of er via hun bankrekening ongebruikelijke transacties hebben gedaan die te maken kunnen hebben met terrorismefinanciering. De proef wordt nog tenminste een jaar voortgezet om te bekijken of deze publiek-private samenwerking een blijvend karakter kan krijgen.

Het jihadistisch terrorisme is ook in West Europa verantwoordelijk voor de dood van tientallen mensen. Jihadisme is een extreme ideologie die oproept tot het voeren van een ‘heilige oorlog’ tegen ‘ongelovigen’. Jihadisten claimen de islam om hun overtuigingen en manier van leven met geweld op te leggen aan anderen. De opvattingen van jihadisten staan ver af van de “normale” islam.

Om jihadisme te bestrijden, kiest de Rijksoverheid voor een combinatie van verschillende maatregelen: tegengaan én voorkomen, op straat en op internet. 

  • De overheid treedt hard op tegen iedereen die geweld pleegt, haat zaait, ronselt, uitreist of terugkeert uit een strijdgebied.
  • Paspoorten van mensen die dreigen uit te reizen worden ingenomen
    Uitkeringen en toelagen van jihadisten die zijn uitgereisd worden stopgezet
  • Mensen die ronselen of oproepen tot geweld worden vervolgd
  • Mensen die betrokken zijn bij terroristische activiteiten staan op de Nationale terrorismelijst.

In februari 2017 heeft de Eerste Kamer 3 wetten aangenomen die voortvloeien uit het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme waarbij
Jongeren weerbaarder gemaakt worden tegen propaganda, families van geradicaliseerde jongeren worden ondersteunt, er is een samenwerking met imams en moskeeën en het Nederlanderschap van jihadisten die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie wordt actief ingetrokken.

De meeste aanslagen lijken door ISIS geïnspireerd en worden gepleegd met simpele middelen als messen en voertuigen en het het ligt steeds meer voor de hand dat ook vrouwen en jongeren ingezet gaan worden voor aanslagen. Dat is te lezen in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. IS zette al eerder een vrouw in voor een aanslag buiten Syrië en Irak. Naast een mogelijke dreiging vanuit vrouwelijke jihadisten is in de afgelopen maanden meermaals gebleken dat enkele minderjarigen in het Westen zich lieten inspireren door propaganda. Van alle bekende Nederlandse jihadgangers is bijna de helft van Marokkaanse afkomst en bijna een vijfde van de Syriëgangers is een Nederlandse bekeerling. 

De dreiging van gecoördineerde aanslagen door ISIS of Al Qai’da is reëel alhoewel het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten heeft gemeld dat IS-leider al-Baghdadi is gedood.  Mosul, ooit een groot IS-bolwerk, werd na een ruim acht maanden durende operatie veroverd. Een ongeveer 100.000 manschappen tellende coalitie van Iraakse legereenheden, Koerdische strijders en sjiitische milities opende in oktober vorig jaar de aanval en wonnen deze.

ISIS heeft mogelijk nog enkele tientallen operatives tot zijn beschikking in Europa, waardoor de dreiging in Nederland hoog blijft en de kans op een aanslag reëel (niveau 4 van de 5). Ook Nederland is een mogelijk doelwit voor jihadisten vanwege de deelname aan de anti-ISIS- coalitie. Nederland wordt door jihadisten beschouwt als een land waar anti-islamuitingen vrij spel hebben. De Nederlandse jihadistische beweging bestaat uit tenminste enkele honderden mensen. Arrestaties en onderzoeken tonen aan dat er jihadisten in Nederland zijn die bereid zijn om geweld te gebruiken. Salafisten proberen in toenemende mate en op dwingende wijze een onverdraagzame, isolationistische en antidemocratische boodschap aan andere moslims op te leggen en proberen voet aan de grond te krijgen in gematigde moskeeën en moskeebesturen. In de afgelopen tijd zijn door arrestaties in verschillende Europese landen aanslagen voorkomen. Het is onmogelijk om alle aanslagen te voorkomen maar er wordt van alles aan gedaan om terroristische aanslagen te voorkomen door mogelijke terroristen in de gaten te houden en door op tijd te signaleren of iemand radicaliseert. Mensen en gebouwen die risico’s lopen worden extra beveiligd. Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanslag in Barcelona op 17 augustus. De aanslag gebeurde kort na 17.00 uur. Een bestelbus reed in op voetgangers op de Ramblas promenade die populair is onder toeristen. De Ramblas loopt vanaf het centrale Plaça de Catalunya tot aan de zee en is ruim een kilometer lang. Het midden is alleen toegankelijk voor voetgangers. De boulevard is ook een belangrijk verkeersknooppunt voor het openbaar vervoer, met bushaltes en metro- en treinstations. De terreuraanslag op de Ramblas heeft dertien mensen het leven gekost en er vielen meer dan honderd gewonden. Een Marokkaan en om een Spanjaard werden gearresteerd. IS maakt zijn verantwoordelijk voor de aanslagen veelal bekend met gebruik van het eigen persbureau Amaq en dit geval luidde het persbericht: „Ze hebben de operatie uitgevoerd als reactie op de oproep de coalitielanden te treffen”. Uren na de aanslagwerden in de kustplaats Cambrils vijf vermoedelijke terroristen gedood tijdens een antiterreuroperatie, waarmee een nieuwe aanslag zou zijn gestopt. 

De straffen voor terrorisme zijn hoog, niet alleen voor mensen die aanslagen plegen, maar ook het voorbereiden van een aanslag of het deelnemen aan een terroristische training is strafbaar.
Websites die oproepen tot haat, geweld of discriminatie worden ondertussen uit de lucht gehaald. en het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding waarschuwt overheid en belangrijke sectoren (drinkwaterbedrijven, energiesector) bij een eventuele terroristische dreiging. De Koninklijke Luchtmacht bewaakt het luchtruim boven Nederland dag en nacht en speciale eenheden van defensie en de politie werken samen in de Dienst Speciale Interventies (DSI).

Europese landen hebben een veiligheidscoördinator die de terrorismebestrijding van de lidstaten op elkaar afstemt. De overheid heeft maatregelen genomen tegen financiering van terrorisme. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben hun capaciteit vergroot. Uit een inventarisatie van het aantal onderzoeken blijkt dat er op dit moment in Nederland ten minste 217 aan jihadisme gerelateerde strafrechtelijke onderzoeken lopen, waar circa 288 verdachten in voor komen. De onderzoeken tegen verdachten die zich nu in het strijdgebied bevinden, zijn in dit aantal meegenomen.

Ex minister Koenders van Buitenlandse Zaken voegde 10 Nederlanders toe aan de nationale terrorismelijst. Zij kunnen niet meer bij hun geld en geen gebruik maken van hun Nederlandse bankrekeningen en creditcards, omdat ze betrokken zijn bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak. Door de uitbreiding staat de teller sinds maart op 100: 97 personen, onder wie 11 vrouwen, en 3 organisaties.

In de VS gaan ze nog een stapje verder en mag al begonnen worden met het tegenhouden van reizigers uit moslimlanden. Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaf het Witte Huis dinsdag het groene licht het omstreden inreisverbod voor reizigers uit zes islamitische landen alvast in te voeren, zij het met enkele beperkingen. Lagere rechtbanken hadden de maatregel opgeschort, maar de regering-Trump mag er van het Hooggerechtshof vast mee van start.

Chalimov een voormalig politieagent uit Tadzjikistan, die onder andere een Amerikaanse opleiding kreeg in de strijd tegen terroristen en die in 2015 was overgelopen naar IS zou door Russische luchtaanvallen op IS aanval in de stad Deir al-Zorsamen met 3 andere leiders gedood zijn. In totaal kwamen ongeveer veertig IS strijders om bij de aanval. Bij Amerikaanse raketaanvallen in Jemen zijn half oktober tientallen leden van de IS om het leven gekomen bij aanvallen op twee trainingskampen.

Terug naar nieuwsblogoverzicht

Nieuws

 


Jaarlijks 130.000 bezoekers en 1,4 miljoen hits

     

Vrijwel alles en iedereen is afhankelijk van zeer kwetsbare aan elkaar geknoopte computersystemen en openbare netwerken, die nu nog door criminele hackers maar uiteindelijk ook door terroristen kunnen worden misbruikt.  We moeten massaal en het liefst met Uber elektrisch gaan rijden en liefst nog zonder bestuurder met alle risico’s van dien. De werkloosheid valt zwaar voor de tienduizenden werknemers die bij winkelketens, banken, scheepsbouwers, de thuiszorg en Tata Steel moesten vertrekken en de webwinkels nemen het over van de fysieke winkels en bedrijven. Spaarrekeningen leveren niets meer op  en de zorg wordt onbetaalbaar en leeg gezogen door pharmaceutisch bedrijven die de hoofdprijs vragen voor hun medicijnen. Handige zakenlui maken snel fortuin met schaalvergroting en de handel in doorstarts ten koste van klanten, leveranciers, de belastingdienst en het UWV. Anderen zoeken hun heil in virtuele valuta als Bitcoins, Ether, LTO, NEO en andere opties of vult het inkomen simpelweg aan met fraude of corruptie. Nederland staat op de achtste plaats van de meeste corrupte landen.

Na Volvo worden ook Daimler (Mercedes Benz) en veel grote hotels, bedrijven en verzekeringsmaatschappijen door China overgenomen met van de Staat geleend geld. In China zijn de banken en de beurzen in gevaar en verzekeringsmaatschappij Anbang (voorheen Reaal/Vivat) werd zelfs onder curatele gesteld en de ceo tot 18 jaar cel veroordeeld vanwege fraude en witwassen. De Chinese banken hebben al zo’n 1,1 biljoen euro aan slechte leningen, wat de rest van de wereld mee kan slepen in een ongekende diepe crisis. Het Chinese bedrijfsleven heeft in korte tijd een schuld van circa 132 miljard euro opgebouwd. 

De Europese Unie zit net als de VS, China en Brazilië diep in de schulden en wordt door nieuw geld (60 tot 80 miljard euro per maand) in de markt te pompen en met behulp van negatieve rente door de Europese Centrale Bank met moeite overeind gehouden. Banken van Zuid-Europese landen vallen om, of worden ondanks Europese afspraken met vele tientallen miljarden belastinggeld gered. Griekenland lost moeizaam 450 miljard schuld met nieuwe schulden af. Vluchtelingen en immigranten overspoelen Europa en langzaam maar zeker gaan opgebouwde voorzieningen ten onder.

Er is een enorm woningtekort. Ruim 300.000 niet-westerlingen ontvangen geschat jaarlijks zo’n 3 miljard euro aan bijstandsuitkeringen en 2 miljoen mensen betalen niet mee aan de zorgpremie en andere sociale lasten. De moeizaam opgebouwde pensioenvoorzieningen worden ondermijnd en de pensioenfondsen betalen het gelag door geldontwaarding en negatieve renteBestuursorganen hengelen op allerlei manieren over de rug van anderen geld binnen.  Armen en werklozen betalen nog steeds de tol voor de door de banken veroorzaakte crisis

Het Verenigd Koninkrijk heeft eieren voor haar geld gekozen en koos voor de dichtstbijzijnde uitgang. Terwijl de EU zich druk maakt om fosfaten werden het drinkwater, eieren en pluimvee ernstig verontreinigd met giftige stoffen. Bij Chemours waren er bijvoorbeeld sinds juni 2017 zes keer schadelijke giftige perfluorisobteen-lekkages (PFIB). Ruim 180 academici uit 36 landen schreven een brandbrief naar de Europese Commissie en waarschuwen dat de precieze schadelijkheid van 5G-straling ook nog onduidelijk is. 

Brazilië is ten prooi gevallen aan corruptie tot in de hoogste regionen en heeft te dealen met het Zika virus. Terreurdreigingen beheersen het openbare leven en iedereen met een eigen mening doet er tegenwoordig verstandig aan deze zolang mogelijk voor zich te houden om geen doelwit te worden. Ondertussen worden alle ontwikkelingen via deze nieuwsblog zonder clickbaits nauwlettend gevolgd en uitgediept. U vindt hier dus geen nepnieuws, maar uitsluitend gecheckte feiten. Klik op de titel voor meer informatie over het onderwerp:


Corruptie

Ballast Nedam verloor in 2012 vijf miljoen euro aan een schikking met justitie vanwege het voor 500 miljoen euro omkopen van de Saudische koninklijke familie.  De voormalige directieleden Martin W. (73) en Rob A. (70), moesten voor de rechter in Utrecht verschijnen en Martin W. kreeg een celstraf opgelegd van twee maanden. Ook moet W. uit Vught een boete betalen van 100.000 euro omdat hij meer dan 2,4 miljoen dollar had witgewassen.

Bij Nissan blijken er door medewerkers in vijf fabrieken inspectieverslagen met betrekking tot de uitstoot en brandstofzuinigheid te zijn vervalst.


SNS

De Chinese staat stelde Anbang (Vivat, voorheen Reaal) 22 februari 2018 onder curatele en nam de dagelijkse bedrijfsvoering over vanwege de steeds hoger wordende schuldenlast. CEO Wu Xiaohui werd in juni afgezet, vervolgd en veroordeeld tot achtien jaar cel voor witwassen. Het concern staat waarschijnlijk nog dit jaar te koop. Naar verluid wordt eerst het Belgische Fidea, waar 369 miljoen voor betaald werd, te koop gezet.


Telecommunicatie

Ruim 180 academici uit 36 landen schreven een brandbrief naar de Europese Commissie en waarschuwen dat de precieze schadelijkheid van 5G-straling nog onduidelijk is. Er moet eerst meer onderzoek komen, stellen de wetenschappers, voordat het nieuwe netwerk wordt uitgerold. Lees meer….


Milieu en klimaat

In het Klimaatakkoord van 2018 is afgesproken dat de belasting op gas  omhoog gaat, dat vele tienduizenden woningen per jaar van het gas af moeten en dat schoon rijden wordt beloond.  De gasbelasting gaat de komende jaren geleidelijk met 20 cent omhoog en de stroomheffing met 6,5 cent omlaag. Voor vrachtwagens komt er een kilometerheffing.


Taxi

Veel taxichauffeurs die de premies niet meer kunnen of willen betalen verzekeren hun taxi noodgedwongen particulier om onder de dure premie uit te komen. Bij schade keren deze verzekeringen echter niet uit vanwege het bedrijfsmatige gebruik. Deze taxi’s rijden dus fetelijk onverzekerd rond, waardoor passagiers de dupe worden.


ICT

Er gaat bij de Overheid zo’n 1 miljard euro meer uitgegeven worden aan ICT dan was begroot. Bij 22 projecten zijn de kosten verdubbeld en gemiddeld wordt het budget met 36 procent overschreden.


Faillissementen

Thuiszorgorganisatie Vérian Care & Clean in Apeldoorn heeft surseance van betaling gekregen, nadat de schuld aan de Belastingdienst opgelopen bleek te zijn tot een onoverkomelijke 2 miljoen euro. Een bewindvoerder heeft nu samen met de directie voorlopig de leiding over de organisatie en haar 1100 medewerkers.  Vérian vroeg begin 2016 al ontslag aan voor honderden medewerkers.  Lees meer…..


Zelfrijdende auto’s 

Een zelfrijdende auto van Uber heeft in de nacht van 18 maart 2018 in het Amerikaanse Tempe een vrouw dood gereden op een zebrapad. Het is de eerste keer dat er door een zelfrijdende auto een verkeersdode valt. De zelfrijdende auto  stond in de automatische stand en reed met een bestuurder als back-up. Uber heeft alle testen met zelfrijdende auto’s in Tempe, Pittsburgh, San Francisco en Toronto meteen stop gezet. De staat heeft na het ongeval verboden om het testen van zelfrijdende auto’s voort te zetten. Waymo heeft onlangs nog een vergunning gekregen van de staat Arizona om vanaf 2 april 2018 de eerste taxidienst op te zetten die zonder chauffeur de passagiers moest gaan vervoeren. De CEO van Waymo laat weten dat een dergelijk ongeval bij hen namelijk niet kan gebeuren. Lees meer….


Eurocrisis

De vakbonden FNV, CNV en 32 ondernemingsraden van de Dienst Justitiële Inrichtingen stellen in een petitie aan de Tweede Kamer dat het ministerie van Justitie en Veiligheid bewust liegt over dalende criminaliteit en eisen dat de Algemene Rekenkamer onderzoek gaat doen naar de onbetrouwbare cijfers. Lees meer….


Cryptocurrency

Koinz Trading van oprichter Berry van Mourik lijkt de boel te hebben geflest en ging failliet. Het bedrijf zou op bestelling computers inzetten om te minen zonder dat de klant daar omkijken naar had. Eerst zouden er problemen zijn met een server in China, toen was hij opgelicht door een zakenpartner en vervolgens moest hij met spoed oogoperaties ondergaan. De ondernemer werd door de rechter veroordeeld tot teruggave van de “geleasde” computers maar cliënten betwijfelen of deze wel bestaan. Lees meer……


Mode

Supertrash werd gered door een aantal investeerders die miljoenen stopten in het bedrijf maar ging 20 maart 2018 alsnog failliet. Het merk was al sinds december technisch failliet vanwege de tegenvallende resultaten bij het nieuwe onderdeel ST. De huisbankier werd ingewisseld voor een buitenlandse bank en het hoofdkantoor in de Bijlmer is voor 1,1 miljoen euro verkocht aan een Belgische zakenpartner. Een aantal winkels, waaronder de vestiging in Haarlem was al gesloten. Olcay heeft de meeste aandelen in haar bezit, maar moest opstappen als CEO. ook modeconcern H&M presenteerde slechte cijfers.


Corruptie

Nederland staat op de achtste plaats van de meeste corrupte landen en is een van de weinige westerse landen waarbij de kwaliteit van de rechtsstaat zelfs is gedaald. Nederland haalt de laagste score ooit en gaat achteruit.


LTO

Ethers (ETH) van Ethereum zijn inmiddels rechts ingehaald door de LTO coins van LegalThings One. LTO is een Nederlandse blockchain-startup die met een licentieverkoop op software voor een smart contract-systeem dat voor iedereen toegankelijk is. Op 7 december 2017 introduceerde LegalThings One deze LTO token/coin. Met de tokens kun je gebruikmaken van de software van het platform. De tokens (licenties) zijn voornamelijk bedoeld om toegang te krijgen tot het netwerk, maar zijn wel verhandelbaar.


Koninklijke BAM

BAM stapelt fout op fout. Er is een verliespost van € 70 miljoen door tegenvallers bij de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. Dit komt bovenop de sloop en herbouw in Eindhoven de terminal annex parkeergarage P1 die is ingestort en een spoorlijn die niet in gebruik kan worden genomen vanwege slechte fundering.


SNS

Er loopt een juridische procedure over de vraag welke vergoeding de Staat aan beleggers moet betalen voor het onteigenen van hun aandelen SNS. Het ministerie van Financiën probeert nu via de Ondernemingskamer Amsterdam het deskundigenrapport over de waarde van SNS Reaal, voor de gedupeerde ex aandeelhouders geheim te houden.  Lees meer…..


Milieu en klimaat

Bij Chemours heeft sinds juni 2017 zes keer een schadelijke giftige perfluorisobteen-lekkage (PFIB) plaatsgevonden. De Provincie heeft hiervan aangifte gedaan. Lees meer….


Ethereum

De oprichter van Ethereum-startup Confido is verdwenen. Gedupeerden die met een ICO in de startup investeerden zijn in totaal 318.000 euro kwijt. De website van Confido staat ingeschreven op een adres in Berlijn waar appartementencomplexen staan, en met een Japans telefoonnummer dat niet werkt. Ook een mede-oprichter van Bitcoin pakte zijn biezen en verkocht zijn cryptogeld  Lees meer……


Elektrisch vervoer

Op basis van vier jaar gebruik en 15.000 gereden kilometers per jaar is de prijs per kilometer van een nieuwe benzineauto 50,6 cent en die van een nieuwe elektrische auto 55,9 cent. Inkoop per kw is 0,06 eurocent en de verkoop aan de paal kan oplopen tot wel ruim 0,60 eurocent.  Lees meer….

FIFA

De oud-officials Richard Lai uit Guam, Rafael Esquivel uit Venezuela en Julio Rocha uit Nicaragua zijn levenslang geschorst. De drie behoren tot een grote groep van officials die in de VS zijn aangeklaagd wegens corruptie.  Lees meer….


ICT

FBI en Europol hebben het Andromeda-botnet ontmanteld en een verdachte uit Wit-Rusland gearresteerd. Het Andromeda-botnet kon computers overnemen om malware te verspreiden. De malware zou op miljoenen computers staan en wordt met tachtig andere soorten malware in verband gebracht. Lees meer….


Banken

Credit Suisse schikte in november 2017 ook voor 135 miljoen dollar haar koersmanipulatie. De oudste bank van Europa de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) wordt ondanks alle afspraken en resoluties met belastinggeld gered.  Lees meer….


Q koorts

In Bodegraven Reeuwijk Zuid-Holland zijn  drie leden van  een gezin besmet geraakt.Samen met de patiënten probeert de GGD te achterhalen wat de bron is van de besmetting. Het kabinet wil de komende jaren (2018-2020) 10 miljoen euro uittrekken voor Q-koortspatiënten. Lees meer….


Uber

In zeer korte tijd moesten 12 belangrijke leidinggevende medewerkers waaronder de directeur en oprichter bij Uber opstappen. Zembla, een programma van de VARA maakte een uitzending over het bedrijf en ontdekte dat Uber een bv in Amsterdam gebruikt om Britse omzetbelasting te ontwijken. Oprichter Travis Kalanick verkoopt een derde van zijn belang aan investeerder Softbank Lees meer…..


Bitcoin

De AFM waarschuwt voor de initial coin offerings (ICO’s). Bitcoin is al even gepiekt naar 18.000 dollar. Lees meer….


BNL

Walter (53) van W. van BNL Fashion, de verkoopagent voor de modelabels Cinque en Oilily en McGregor reed 17 maart 2016 in een straatrace met zijn zoon die in een Morris mini reed op de Nieuwloosdrechtsedijk in Loosdrecht onder invloed de negentien jaar oude Fleur Balkestein dood. Van W. had al vier keer eerder een boete gekregen voor het rijden onder invloed. Walter van W. kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar en een rijontzegging van 5 jaar opgelegd  Lees meer……


Corruptie

Het proces voor de aanbestedingsfraude van de NS is gestart. Het proces loopt tegen Timo Huges een ex-NS-topman waartegen een jaar celstraf wordt geëist en de ex-Veolia-directeur René de Beer waartegen acht maanden cel wordt geëist. Ook de voormalige Qbuzz-directeuren staan terecht. NS kreeg van de Autoriteit Consument & Markt eerder al een boete van bijna 41 miljoen euro en het OM eist nu ook nog eens een boete van 3 miljoen euro.

Voormalig Volkswagen-topman Oliver Schmidt is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot zeven jaar cel en bekende dat hij zich tussen 2012 en 2015 schuldig heeft gemaakt aan samenzwering en fraude. Lees meer….


39 senatoren stemden tegen een proces tegen president Michel Temer door het Hooggerechtshof. Temer werd officieel in staat van beschuldiging gesteld en werd sinds 15 september 2017 ook vervolgd voor het belemmeren van de rechtsgang en afpersing. Temer wordt tevens verdacht van het aannemen van steekpenningen van JBS SA, het grootste vleesverwerkende bedrijf ter wereld. Lees meer….


Antibiotica

Een internationaal samenwerkingsverband (het Global Antibiotic Research and Development Partnership – GARDP) krijgt in totaal ruim 56 miljoen euro voor de ontwikkeling en productie van nieuwe antibiotica. Nederland draagt hiervan 2 miljoen euro bij. Lees meer….


ICT

Uit een vertrouwelijk rapport van onderzoeks- en adviesbureau Gartner in opdracht van de centrale ondernemingsraad blijkt dat de ICT systemen, ondanks een investering van 374 miljoen euro’s, nog niet op orde zijn. Er is minimaal 52 miljoen euro extra nodig voor verbetering. Het rapport kostte ook nog eens bijna honderdduizend euro.  Lees meer….

 


Bijna een kwart van de modeomzet wordt tegenwoordig online uitgegeven. De online fashion markt groeide in de afgelopen 12 maanden met 30 procent. 


Verzekeringsmaatschappijen

De Nederlands Staat heeft het belang in het verzekeringsconcern Reaal/VIVAT verkocht aan de dubieuze Chinese Anbang Insurance Group Holdings Co. Ltd (de verzekeringspoot van de Shanghai Automotive Industry).  Lees meer….


Zika

In Veenendaal werden begin augustus 2016 enkele Aziatische tijgermuggen aangetroffen. De tijgermug is daarna ook opgedoken in een woonwijk in het Achterhoekse Aalten. In totaal werden er 98 tijgermuggen, inclusief larven en poppen, aangetroffen. Eerder dit jaar zijn tijgermuggen gevonden in Weert en Naaldwijk, maar ook in Assen werden op 11 augustus de muggen aangetroffen. Lees meer….


 

De Griekse premier AlexanderTsipras werkt het nieuw afgesloten akkoord dat werd bereikt voor een driejarige ESM lening van circa 86 miljard maar moeizaam af. 15 juni werd door de Eurogroep besloten om opnieuw een tranche van 8,5 miljard uit het EMF fonds over te maken. Het land kreeg in totaal 450 miljard euro steun. Lees meer…


Werkloosheid

Werkgevers en werknemers gaan een fonds opzetten waaruit een derde jaar WW kan worden betaald. De maatregel gaat een werknemer met een modaal salaris zo’n 70 euro per jaar aan extra premie kosten en dat oplopen tot 200 euro per jaar. Na de eerste tien jaar bouw je een maand WW-recht op per gewerkt jaar.  Lees meer….

ING

ING zou smeergeldbetalingen van Telecombedrijf Vimpelcom hebben overgeboekt aan een Oezbeekse regeringsfunctionaris zonder dit te melden en is nu officieel verdachte in een strafonderzoek. Lees meer….


Vluchtelingen

Nederland neemt tot en met oktober 2019 1750 extra asielzoekers op als gevolg van de uitwerking van de in 2015 afgesloten deal met Turkije. Migranten brengen ook botulisme, waterpokken, dengue koorts, e-coli bacterie infecties, allerlei virusinfecties, HIV/AIDS, lepra, malaria, de mazelen, de bof, rodehond, syfilis, tyfus, kinkhoest, het hantavirus, toxoplasmose, recurrente koorts en een scala aan andere besmettelijke aandoeningen met zich mee. Lees meer..


Hypotheken en huizenmarkt

Consumenten betalen te veel boeterente omdat er geen rekening gehouden wordt met het afgeloste deel en het deel dat boetevrije mag worden ingelost. Ook wordt er soms gerekend met een ongunstige rekenrente. De AFM komt daarom met vier nieuwe regels om de boeterente te berekenen.  Lees meer….


Armoede

Een gemiddeld gezin zal in 2018 zo’n 50 euro meer kwijt zijn aan de Opslag Duurzame Energie dan in 2017 en de energiebelastingen zullen stijgen met zo’n 20 euro.  Lees meer….


Antibiotica resistentie

In de toekomst kunnen er wereldwijd 10 miljoen doden per jaar vallen wanneer er niet tijdig wordt ingegrepen. ,,Als we het alleen overlaten aan vrijemarktpartijen, worden de nieuwe antibiotica die we het dringendst nodig hebben niet op tijd ontwikkeld”, zei een woordvoerster van de WHO. Antibioticaresistentie heeft alarmerende proporties bereikt. Lees meer….


Vechtscheiden (advertorial)

Voor hulpverlening aan kinderen van wie de ouders scheiden is er een nieuw digitaal platform gelanceerd. Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding (KEES) hebben in Noord-Nederland hulp aan ouders en kinderen in scheidingssituaties in kaart gebracht. Ongeveer 70.000 kinderen in Nederland krijgen jaarlijks te maken met ouders die scheiden. Zij hebben twee keer zoveel problemen als kinderen van ouders die bij elkaar blijven. Bij een vechtscheiding zijn de problemen vaak nog groter. Door de huiselijke spanning presteren de kinderen slechter op school, vertonen ze meer gedragsproblemen en hebben ze een lager zelfbeeld.
KEES is een samenwerkingsverband van de jeugdhulpverlening, het onderwijs, de gemeenten, onderzoekers en juridische instellingen en heeft om de hulpverlening te bespoedigen twee instrumenten ontwikkeld die op een symposium in Paterswolde in aanwezigheid van een kleine tweehonderd scheidingsspecialisten is gepresenteerd. In Nederland scheiden jaarlijks 34.000 echtparen. Zo’n 20.000 kinderen moeten per jaar uit huis worden geplaatst omdat de situatie voor het kind onhoudbaar is. Sinds 1998 houden volgens de wet beide ouders het gezag over de kinderen, wat heeft geresulteerd in meer vechtscheidingen en conflictsituaties. In 2009 werd het ouderschapsplan verplicht en ook dit geeft sindsdien vaak reden tot conflictsituaties en meer reden tot discussies en rechtszaken. Vooral de zorg van de kinderen en de tijd die ze bij een van beiden mogen doorbrengen geven soms jarenlang voortslepende conflicten.
Een vechtscheiding kent alleen maar verliezers, is geldverslindend en laat het door allerlei procedures ook onnodig langer duren. Vechtscheidingen resulteren in processen over de voorlopige voorziening, het eventuele hoger beroep, kinder- of partneralimentatie en de omgangsregeling. Het kan zijn dat een of beide partners in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, waardoor er geen rem is op het aantal procedures en de duur er van.


Royal Imtech 

Imtech deed in 2013 aangifte tegen de 62 jarige ontslagen frauduleuze Imtech Duitsland-topman Klaus Betz en deze moest zich voor de rechter verantwoorden. Samen met twee andere ex-directeuren van Imtech Duitsland werd hij vervolgd voor ernstige omkoping. Lees meer….


HDI-Gerling

De op een na grootste industriële verzekeraar van Nederland HDI-Gerlings wil 30 miljoen euro terug van een voormalige bestuursvoorzitter en zijn zoon die het bedrijf voor dat bedrag hebben benadeeld. De oud-bestuursvoorzitter (74) en zijn zoon werden door de rechtbank aansprakelijk geacht voor alle schade die door hun handelen is veroorzaakt. Lees meer….


Faillissementen

Tinker Travel B.V. is door de rechtbank van Haarlem (Noord-Holland) uiteindelijk definitief failliet verklaard en bij het faillissement van Charles Vogele zou geld weggesluisd zijn naar Zwitserse rekeningen. Lees meer….


Rabo

Rabobank verliest tientallen miljoenen door faillissementen van klanten. De Rabobank die niet alleen bankier, maar ook investeerder was van het failliete schadeherstelbedrijf Care moet waarschijnlijk 35 tot 40 miljoen afschrijven op het faillissement. Ook het faillissement van Siebel kostte de bank circa 9 miljoen euro. Het faillissement van drie dochterbedrijven van projectontwikkelaar Megahome van Willy Welles in Almelo kostte de Rabobank in totaal 197 miljoen. Rabobank Rijn en Veenstromen verloor ruim 34 miljoen euro aan stadion Galgenwaard. Lees meer….


Armoede 

De meeste van de ruim 1 miljoen armen in Nederland wonen in Amsterdam (14,4%), Rotterdam (14,1%) en Den Haag (13,4%). In 38 gemeenten ligt het armoedepercentage ruim boven de 7%. Bijna de helft daarvan woont in Groningen, Friesland en Drenthe. Het armst zijn de bewoners van Crooswijk in Rotterdam. Een op de zes inwoners van Rotterdam heeft te maken met grotere schulden. Bij 27.000 van hen zijn de problematische schulden te groot om nog af te kunnen lossen. Gemiddeld staan zij voor 45.000 euro in de schuld. Lees meer….


  succesvol-voor-jezelf-beginnen


Spyker

Victor Muller is weer terug en heeft aangekondigd dat hij naast de 324.000 euro kostende c8 Preliator (warrior) samen met partner Volta Volaré ook een elektrische Volta Volare in de markt wil zetten. Spyker fuseerde vorig jaar met deze Amerikaanse vliegtuigbouwer uit Portland in Oregon en wil vooralsnog met hen SUV’s gaan bouwen met een elektrische aandrijving. De Spyker sportwagens zullen benzineauto’s blijven.  In Coventry bouwt Spyker bij CPP Metal Craft de laatste vijf exemplaren van de achtien C8 Aileron en daarna vijftig exemplaren van de C8 Preliator met een Audi V8 525 pk motor met compressor. Daarnaast komen er ook C8 Preliator Spyders aan met een andere motor. De motordeal met Koenigsegg werd door Victor Muller tijdens de Autosalon van Genève bekend gemaakt. De atmosferische vijfliter-V8 van het merk, goed voor 600 pk en 600 Nm, komt in de Spyker C8 Preliator (Spyder) te liggen. Lees meer….

victor-mullers-schaakspel-met-spyker-en-saab

Bronnen:Reuters, ANP, Beurs.nl, RTL, RTLZ, Telegraaf, Volkskrant, Het Parool, NRC, Trouw, Nu.nl, alle tijdschriften en weekbladen, Overheid.nl, 2e kamer.nl, curatoren.nl, Faillissementen.com, USDA, beurs.nl, aex, google, cbs, bedrijfsdomeinen, cryptostart.nl etc.

Alfabetisch overzicht en links naar alle andere artikelen:

Wilt u adverteren ? Wij sturen u graag een vrijblijvende aanbieding

BVS spant er zich voor in om de inhoud van deze nieuwsblog, die afkomstig is van meerdere bronnen, regelmatig te actualiseren, te fact checken en waar mogelijk aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud ten dele onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. BVS verschaft de inhoud van de nieuwsblog in de staat zoals deze is zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. BVS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie uit deze Nieuwsblog die uitsluitend informatief bedoeld is. Behoudens deze disclaimer, is BVS ook niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gelinkte pagina’s of bestanden van derden. Mocht u onoverkomelijke bezwaren of problemen hebben met de inhoud dan kunt u ons mailen of bellen waarna wij indien nodig de inhoud die aantoonbaar niet juist is, of bewijsbaar niet op waarheid berust zullen aanpassen of verwijderen

Telecommunicatie

 

De FIOD heeft begin juni 2017 op 21 adressen invallen gedaan vanwege een onderzoek naar een miljoenenfraude met belminuten. Met een “btw-carrousel”, werd de BTW ontdoken door deze niet af te dragen terwijl het wel in rekening werd gebracht bij de afnemers. De verdachten factureerden voor vele miljoenen in US-dollars belminuten. Naar schatting kostte dit de verschillende Europese belastingdiensten een bedrag van ongeveer € 50 miljard. 

De roamingkosten binnen de EU zijn op 15 juni 2017 afgeschaft. De Europese Commissie had voorgesteld om daar beperkingen aan te stellen, maar commissievoorzitter Jean-Claude Juncker trok dat kort daarna in vanwege de vele negatieve reacties. 

Met een gemiddelde prijsdaling van 12,1 procent staan smartphones boven aan de lijst van goedkoper geworden producten en diensten. Telefoondiensten staan met een daling van 4 procent op de vijfde plaats. Vodafone en T-Mobile en KPN vertonen een neerwaartse trend en zagen hun omzet in 2016 met bijna 4 procent afnemen tot 4,7 miljard euro. KPN wist het afgelopen jaar de schade te beperken. Met de verkoop van MB’s en extra snelheid op internetgebruik wordt de winst enigszins op peil gehouden.

In het najaar van 2019 worden de 700, 1.400 en 2.100 MHz-banden geveild.

Samsung presenteerde de nieuwe en duurste Note 7 (849 euro). De uitlevering hiervan moest echter uitgesteld worden nadat bleek dat de accu’s konden ontploffen. Nadat bleek dat de latere versie hetzelfde probleem had zette Samsung de productie stop. De terugroepactie voor circa 19 miljoen toestellen kost het concern waarschijnlijk zo’n zestien tot zeventien miljard dollar.

De nieuwste Android-versie van Google heet Android Oreo.
Google noemt Android-versies naar snoep. Na versies als Kitkat, Lollipop, Marshmallow en Nougat is er nu Oreo, In Oreo zitten kleine aanpassingen en optimalisaties om je telefoon sneller en zuiniger maken. Op het startscherm zie je bij elke app een ballonnetje met meldingen. Net als bij iOS. Je bepaalt zelf welke app een melding mag sturen en je kunt twee apps tegelijk gebruiken. Deze Picture in Picture’-functie werkt ook voor YouTube, Netflix en WhatsApp. Er is een verbeterde ‘automatisch invullen’-functie, die app-ontwikkelaars kunnen inbouwen in hun software zoals bijvoorbeeld voor een password manager

Samsung Galaxy S8
De randloze Galaxy S8 is ideaal voor ‘PiP’ en dankzij de krachtige Snapdragon 835-processor starten apps heel snel. Extra’s zijn de ingebouwde irisscanner en de 12-megapixelcamera.

LG G6
Met de dubbele 13-megapixelcamera kun je foto’s in RAW-formaat maken en deze achteraf bewerken! Met een diafragma van f/1.7 vangt de camera bovendien heel veel licht op.

Huawei P10
De Huawei P10 heeft een compact 5,1 inch Full HD-scherm en is met 7 millimeter superdun en heeft een supersnelle 960-processor .

Google Pixel 2
De Google Pixel is een van de snelste telefoons en is waterdicht, heeft een Full HD-scherm, een camera met dubbele lens én een vingerafdruksensor.

De HTC U11+

In eerste instantie bedoeld als de opvolger van de Google Pixel XL. De Pixel 2 XL werd gemaakt door LG. 

De omzet voor mobiele diensten daalde in het eerste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder naar 1,2 miljard euro. KPN breidde zijn marktleiderschap uit naar een aandeel van 42,8 procent. Tele2 groeide het sterkst en heeft een marktaandeel van 4,6 procent. Op jaar basis kan de omzet uitkomen op zo’n 4,5 miljard. Inmiddels zijn er zo’n 2,8 miljard smartphones in gebruik. In Nederland werden het afgelopen jaar 175 verschillende smartphones op de markt gebracht door Samsung, Apple, Microsoft en LG, maar ook door nieuwe merkhouders als Kazam, iDroid en Wiko. Phablets. De smartphones met een groot scherm worden steeds beter verkocht en de gemiddelde prijs van een smartphone daalt nog steeds vanwege de structureel toenemende vraag naar low-end modellen. Toch blijft ook het high-end-segment populair (43 %). Samsung staat op nummer 1 in de wereldwijde smartphonemarkt en Apple staat tweede. Zowel Samsung Electronics al Apple waarschuwden voor tegenvallende vraag in 2016. In de laatste drie maanden van 2016 werden er wereldwijd 432 miljoen smartphones verkocht. Android heeft 81,7 procent van de markt in handen en iOS 17,9 procent.

Vooral in China daalt het aantal smartphoneverkopen. In het Midden-Oosten en Afrika worden de hoogste groeicijfers verwacht. HTC en Microsoft schrijven rode cijfers en LG nog net niet. Apple verkocht in het afgelopen boekjaar, dat eind september werd afgesloten ook minder iPhones dan een jaar eerder. Bij Microsoft loopt de vraag naar duurdere winstgevende smartphones ook behoorlijk terug, doordat de marketing is gestopt en het ontwikkelen van relevante apps achterblijft bij dat van de concurrent. Volgens marktonderzoekbureau Counterpoint Research is Samsung nu de grootste met 21 procent van de markt, Apple tweede met 11 procent marktaandeel en Huawei derde met bijna 9 procent. De snelste stijgers zijn de goedkopere Chinese fabrikanten Oppo en Vivo. Oppo verdubbelde de omzet  het afgelopen kwartaal en Vivo steeg met bijna 62 procent. ZTE en Xiaomi zijn ook rijzende en als laatste komt LG.

Firmware

HTC is het snelst met het verspreiden van updates, Acer het traagst.  HTC scoorde het best: 42 procent van de geteste smartphones draait op de laatste Android-versie. Bij Motorola en LG, die samen met HTC de top drie vormen, is dit aantal 27 procent. Samsung staat op plek vier met 21 procent van de toestellen, gevolgd door Sony (19 procent) en Huawei (4 procent). De laagste drie plekken worden ingenomen door Alcatel, Wiko en Acer. Als je snel firmware-updates wilt ontvangen dan kies je voor een Nexus-toestel die als officiële Google-apparaten het eerst een update krijgen.

Kanker

Op een basisschool in Amsterdam Geuzenveld werd de complete GSM antenne mast- en installatie in 2006 op verzoek van schrijver dezes en zijn lokale partij Leefbaar Slotermeer Geuzenveld verwijdert nadat leerkrachten en kinderen plotseling kanker bleken te krijgen. Gezondheidsklachten en chronische ziektes kunnen worden veroorzaakt door straling van elektromagnetische velden (EMV) van mobiele en draadloze telefoons, zendmasten, wifi en elektrische apparaten. Bij langdurige blootstelling kunnen die zelfs Alzheimer, vruchtbaarheidsproblemen en kanker veroorzaken. Dat concludeerde een internationale groep wetenschappers, die bestaat uit kankeronderzoekers, neurologen, biologen, milieuonderzoekers en ambtenaren van ministeries van gezondheid uit Duitsland, Zweden, Oostenrijk, de VS, Slowakije en Luxemburg. Zij hebben een nieuwe Europese richtlijn geschreven voor de diagnose, behandeling en preventie van EMV-gerelateerde gezondheidsproblemen, die is gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine ‘Reviews on Environmental Health’. De richtlijnen zijn niet te zien in de regelgeving in Nederland. Wel wordt elektrohypersensitiviteit (EHS) vaker erkend als oorzaak voor arbeidsongeschiktheid. In hun onderzoek benadrukken ze dat er steeds meer bewijs is dat EMV grote invloed heeft op nitrosative en oxidatieve stress in het lichaam, wat vaak leidt tot chronische pijn en vermoeidheid en allerlei andere kwalen. De huidige richtlijnen voor EMV-straling zijn gebaseerd op opwarming van het lichaam, terwijl de biologische (niet-thermische) effecten van straling volgens de groep een minstens even belangrijk effect heeft. Zo heeft het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) elektromagnetische velden als mogelijk kankerverwekkend voor de mens geclassificeerd. Epidemiologische studies naar EMV-effecten hebben sinds 1979 een verhoogde kans op leukemie aangetoond. De Gezondheidsraad negeert alle problemen en de internationale onderzoeken. Een groot onderzoek van onderzoeksinstituut National Toxicology Program, heeft een verband gevonden tussen de straling van mobiele telefoons en kanker bij ratten. Meer dan 2.500 ratten werden twee jaar lang, elke dag negen uur aan de straling blootgesteld. Uit het onderzoek bleek dat voornamelijk mannelijke ratten door de straling een grotere kans hadden om kanker te krijgen. De mogelijke gezondheidsgevaren door langdurig gebruik van mobiele telefoons worden door de Federal Communications Commission (FCC) al sinds 2010 erkent. De commissie adviseert een koptelefoontje of oortjes in te doen bij het bellen met een mobiele telefoon. Tevens wordt aanbevolen de telefoon niet bij het lichaam te houden en de speakers aan te zetten, zodat de telefoon niet bij het hoofd hoeft te worden gehouden en zoveel mogelijk te appen of te sms-en in plaats van te bellen. De FCC adviseert ook, een telefoon aan te schaffen met een lagere SAR-waarde (specific absorption rate). Ook het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2011 de zendsignalen van mobiele telefoons als ‘mogelijk kankerverwekkend’ beoordeeld. De Nederlandse Gezondheidsraad is desondanks nog niet teruggekomen op haar conclusie dat er geen oorzakelijk verband is tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan de elektromagnetische velden afkomstig van mobiele telefoons. Een Italiaanse werknemer die vijftien jaar lang dagelijks drie tot vier uur zijn mobiele telefoon voor zijn werk moest gebruiken, heeft volgens de rechter recht op een overheidsuitkering omdat hij een hersentumor kreeg. Op zeker moment kreeg de man het gevoel dat zijn rechteroor dicht zat, waarna in 2010 een goedaardig gezwel werd ontdekt. Doordat bij de operatie ook zijn gehoorzenuw moest worden verwijderd, kan hij met zijn rechteroor nu niets meer horen. De rechter in Ivrea oordeelde dat hij door de gedeeltelijke doofheid voor 23 procent arbeidsongeschikt is geworden wat hem recht geeft op een maandelijkse uitkering van 500 euro. Voor het eerst erkent een rechtbank met deze uitspraak het verband tussen het gebruik van een mobiele telefoon en een hersentumor. De ruim 180 academici uit 36 landen schreven een brandbrief naar de Europese Commissie en waarschuwen dat de precieze schadelijkheid van 5G-straling ook nog onduidelijk is. Er moet eerst meer onderzoek komen, stellen de wetenschappers, voordat het nieuwe netwerk wordt uitgerold. In Nederland krijgen ongeveer 135 kinderen per jaar leukemie, ofwel bloedkanker. „Blootstelling aan magnetische velden die bijvoorbeeld stroomlijnen opwekken zou hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn, al vallen andere (onbekende) factoren of toeval niet uit te sluiten. De kans op het krijgen van kinderleukemie lijkt naar schatting met een factor 1,2 verhoogd te zijn bij kinderen die binnen ongeveer 50 meter van een bovengrondse elektriciteitslijn wonen. Volgens de Gezondheidsraad is er mogelijk ook een verband tussen magnetische velden en kinderen die een hersentumor krijgen, hoewel de aanwijzingen hiervoor minder sterk zijn. Ook zijn er aanwijzingen dat de straling uit transformatorhuisjes het risico op gezondheidsproblemen bij kinderen vergroot. Een kind per twee jaar zou leukemie, ofwel bloedkanker, ontwikkelen als gevolg van zulke elektromagnetische velden.
Er is sprake van een verhoogd risico als kinderen langdurig worden blootgesteld aan straling. Het moet dan gaan om een periode van minimaal een jaar en gemiddeld 14 uur per dag. Het transformatorhuisje moet daarvoor bovendien dicht bij een school of woonhuis staan, meestal één tot zes meter. In Nederland staan naar schatting meer dan 100.000 transformatorhuisjes.

Alcatel

Alcatel maakt middenklasse toestellen van 199 euro met voor dat geld redelijk goede specificaties zoals een 5 inch IPS-scherm, vingerafdrukscanner en een 20 mp camera met een dubbele flits.
De Shine LITE heeft van een metaal-glazen behuizing, 2 GB RAM, een vingerafdrukscanner en een 13-megapixel camera. 16 GB is uit te breiden met een sdkaartje.

Apple

Apple heeft in het derde kwartaal van 2017  meer iPhones verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. In totaal werden er 46,7 miljoen iPhones verkocht, een stijging van 3 procent. De nieuwe smartphones liggen sinds 22 september in de winkel. Apple heeft de iPhone X in november in de winkels. Apple-topman Tim Cook presenteerde begin september 2017 de iPhone X. Dit toestel heeft een scherm van onder tot boven, waarbij de ’homeknop’ ontbreekt. De gebruiker kan toegang krijgen tot de mobiel middels gezichtsherkenning. De iPhone X is bestand tegen water, maar volgens een Amerikaanse verzekeraar is het de meest breekbare smartphone die Apple ooit heeft gemaakt. De nieuwe versies van de iPhone moeten de concurrentie aangaan met de Samsung Galaxy Note8 en de Google Pixel 2. Van de iPhone X werden er in het laatste kwartaal van 2017 wereldwijd 29 miljoen stuks verkocht en was de bestverkochte smartphone tijdens de feestdagen. In China zou er juist te weinig belangstelling zijn. Apple produceert het eerste kwartaal dit jaar nog 35 miljoen exemplaren. Tien miljoen minder dan wat Aplle van plan was.

De nieuwe iPhone 7 is waterdicht, heeft stereospeakers, een grotere camerasensor voor gebruik bij weinig licht en twee camera’s. De oortelefoons zijn draadloos met AirPods van circa 179 welke met een eigen technologie aan de iPhone of Apple Watch kunnen worden gekoppeld en deze ondersteunen ook spraakherkenning via Siri. Ze gaan 5 uur op een laadbeurt mee. Het grotere 7 Plus-model heeft twee 12 megapixel camera’s aan de achterzijde met twee verschillende lenzen waarmee tot tien keer ingezoomd kan worden. De iPhone 7 kost vanaf 769 euro en is leverbaar met 32, 128 of 256 GB  aan opslag. De iPhone 7 Plus is verkrijgbaar vanaf 909 euro. 

Apple heeft naar verluid plannen om in Amerika en Europa te gaan bemiddelen tussen de klant en providers KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2. Apple heeft in het noorden van Taiwan in Longtan een laboratorium waar gewerkt wordt aan nieuwe beeldschermtechnologieën voor de iPhones en iPads. Veel van de medewerkers zijn overgenomen van schermfabrikant AU Optronics en chipmaker Qualcomm. 

Hackers ontdekten een nieuw lek in iOS 9. Securitybedrijf Zerodium betaalde 1 miljoen dollar voor het vinden er van en dreigt de verkregen knowhow door te verkopen. Door gebruikers te besmetten met een geïnfecteerde internetpagina wordt toegang verkregen tot de iPhone of iPad. Het bedrijf moet wellicht voor ruim 7,3 miljard euro nabetalen aan achterstallige ontweken belastingen. Wanneer de Europese Commissie besluit dat Apple alsnog met afrekenen dat moet alsnog 12,5 procent over de 64,1 miljard dollar naar het buitenland doorgesluisde omzet over de periode 2004 en 2012 afgerekend moeten worden.

Apple is veroordeeld om bijna 565 miljoen euro te betalen voor het schenden van vier patenten van Virnet m.b.t. FaceTime, iMessage en VPN-software. Apple gaat in hoger beroep. Het concern heeft vanwege fiscale redenen 12 miljard dollar aan obligaties uitgegeven voor de financiering van een aandeleninkoopprogramma en de uitkering van dividend. Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc investeerde meteen 1 miljard. iPhone’s hebben vaker met problemen te kampen dan Android smartphones. 65% van alle iPhone’s met een probleem werden geteisterd door frequent crashende apps. Apple moet volgens een besluit van de Europese Commissie 13 tot 14,5 miljard dollar belasting naheffing aan Ierland nabetalen vanwege omstreden belastingdeals die werden gemaakt. De Ierse overheid is het niet met de naheffing eens, maar het betekent voor het land wel een forse meevaller want het bedrag staat gelijk aan een kwart van de begroting van dit jaar. Voor de VS betekent het echter een strop want de naheffing is daar aftrekbaar van de belasting. Ook van Japan wordt een claim verwacht omdat daar de markt gemanipuleerd zou worden. 

Blackberry

Een omzetdaling van ruim 30% veroorzaakte het ontslag van 200 werknemers in Canada en de VS. Het eigen mobiele besturingssysteem heeft net als dat van Nokia nooit echt aangeslagen en wordt niet langer voortgezet. De CEO van BlackBerry, John Chen had gezegd dat het bedrijf in 2016 weer winstgevend moest worden omdat het bedrijf er anders mee zou stoppen.  In Pakistan werden alle activiteiten gestaakt omdat de Pakistaanse overheid inzage eist in de verschillende communicatiediensten. Het is de Pakistaanse overheid vooral om de BlackBerry Enterprise Services (BES) te doen, waarmee bedrijven communicatie van, naar en tussen werknemers compleet afgeschermd konden laten plaatsvinden.  De omzet in het tweede kwartaal van 2016 daalde naar 334 miljoen dollar er was een nettoverlies van 372 miljoen dollar. Vorig jaar werd nog 51 miljoen winst gemaakt. Het nettoverlies in het derde kwartaal bedroeg 117 miljoen dollar, tegen een min van 89 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet nam met ruim 47 procent af tot 289 miljoen dollar. In de laatste drie maanden van 2016 zijn wereldwijd 432 miljoen smartphones verkocht. Daaronder waren 207.900 BlackBerry’s. Het marktaandeel van Blackberry was slechts  0,0481 procent.

Inmiddels produceert Blackberry nog maar enkele nieuwe modellen per jaar en schakelt daarbij over op besturingssysteem Android. De drie nieuwe midrange toestellen worden gefabriceerd door TCL Er wordt nog een keer in eigen huis een toestel met toetsenbord geproduceerd.

Blackberry specialiseert zich steeds meer in beveiligde mobiele telefoon oplossingen en heeft voor 425 miljoen dollar Good Technology geïntegreerd waarmee de veiligheid en privacy van het het hele systeem gewaarborgd wordt. De ceo van BlackBerry John Chen geeft toe dat de Canadese politie in het bezit is van een master-key van BlackBerry waarmee de Royal Canadian Mounted Police alle pin-to-pin-berichten tussen toestellen kan lezen. De BlackBerry Enterprise Service was nooit betrokken en blijft volgens hem ondoordringbaar zonder achterdeurtjes. BlackBerry weigerde ook om de Pakistaanse veiligheidsdiensten toegang te geven tot de BES-servers.

BlackBerry heeft de veiligste mobiliteitsoplossingen van de wereld en bezit meer dan 70 overheidscertificaten en goedkeuringen. Het BlackBerry 10-platform is de eerste mobiele oplossing met de Full Operational Capability (FOC) certificering om te kunnen werken met netwerken van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Good is het enige bedrijf dat is gecertificeerd als Common Criteria Evaluation Assurance Level 4 Augmented (EAL4) voor mobiele samenwerking op zowel iOS en Android. Dit is het hoogste certificeringsniveau internationaal erkend onder het Common Criteria-programma en wordt wereldwijd beschouwd als de kwaliteitsstandaard voor de afhandeling van gevoelige gegevens bij de overheid. BlackBerry is dan ook in gebruik bij alle G7-overheden, 16 van de G20-regeringen, de grootste internationale banken en advocatenkantoren, gezondheidszorg, beleggingsdiensten en bij grote olie- en gasbedrijven. BlackBerry verwacht door de aankoop van Good Technology een extra omzet van 160 miljoen dollar in het eerste jaar.

De operationeel directeur van een bedrijf die winkels van de Amerikaanse provider Verizon leidde kreeg vijf maanden gevangenisstraf, vijf maanden huisarrest en een boete van 76.000 dollar vanwege het verkopen van geheime informatie over de verkopen van Blackberry-toestellen aan een analist van de firma Detwiler Fenton. De analist publiceerde deze informatie waardoor het aandeel van Blackberry op de beurs 7 procent daalde.

Ericsson

Het Zweedse Ericsson is van plan om te reorganiseren en drieduizend tot vierduizend medewerkers te ontslaan vanwege tegenvallende omzetten.

Google

Google zou in 2016 met een eigen modulaire smartphone komen met meer controle op de software en googlediensten. De telefoon zou gebruikers hun telefoon naar smaak en budget kunnen laten samenstellen uit een basis en verschillende losse modules. Eigenlijk zou het project (Ara) dit jaar al een pilot uitvoeren, maar dit is nu stopgezet en wordt in licentie aan een andere partij verkocht. Google noemt zijn nieuwe telefoons Pixel en Pixel XL. Deze zijn door Google zelf ontworpen, maar geassembleerd door HTC. De toestellen zijn nog wel voorzien van Android 7.1. De Android Oreo versie is alleen nog ter beschikking gesteld aan ontwikkelaars.  Android O werkt alleen op de eigen toestellen zoals Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL en Pixel C. Android O spaart de batterij, heeft Picture in Picture bij video en ondersteuning voor diverse audiocodecs. Gebruikers kunnen zowel virtual reality als augmented reality laten zien. Daarnaast kan een speciale lens de omgeving scannen, bijvoorbeeld de inhoud van een brief. De Pixel-telefoons worden uit aluminium vervaardigd en zijn leverbaar in 5 en 5,5 inch. Op de achterkant zit een vingerafdrukscanner en een camera van 12 megapixel. De accu kan zeer snel worden opgeladen en de telefoons draaien op een Snapdragon 821-chip met 4 GB werkgeheugen en 32 of 128 GB opslagruimte. De toestellen hebben een full hd-scherm en de XL versie gebruikt de hogere qhd-resolutie, beiden op een amoled-display. De ingebouwde assistent die vanaf elk scherm op te roepen is kan informatie over locaties geven, helpen met het bijhouden van de agenda, kan overweg met apps van derden en kan tekst van het scherm aflezen om extra informatie aan te leveren. De Pixel-telefoons zijn er in zwart, wit en blauw en kosten in Duitsland met 32 GB opslag 759 euro en 869 euro met 128 GB. De Pixel XL kost in Duitsland met 32 GB 899 euro en 1009 euro voor het 128 GB-model. De Pixels komen pas in 2017 in Nederland op de markt. Google heeft sinds 2008 in totaal 31 miljard dollar omgezet met Android en verdiende zo’n 22 miljard dollar door advertenties, mediaverkopen en apps.

Ondanks dat het het Android besturingssysteem van Google slechter beveiligd is dan het iOS van Apple groeit deze nog steeds en heeft het een marktaandeel van ruim 81 procent. Meer dan twee miljard apparaten wereldwijd draaien inmiddels op Android en dit is zakelijk blijkbaar ook het beste smartphone platform want het besturingssysteem staat op tweederde van de verkochte zakelijke smartphones terwijl het Microsoft OS op de derde plaats staat. Ondanks dat steeds meer gebruikers overstappen op het iOS van Apple is Android nog steeds de grootste in de vijf grote Europese markten. Na de ernstige Stagefright-bug is er een nieuw lek genaamd Certifi-gate. Het lek zorgt voor misbruik van de beveiligingscertificaten die worden gebruikt bij de remote support-functies van Android. Via de remote functie kan een hacker alles bekijken en zelfs de controle overnemen. Rick Osterloh gaat de nieuwe hardwaretak leiden.

HTC

HTC kwam in 2008 als eerste met een Android os op de smartphone. Sinds 2011 gaat het echter bergafwaarts. De One M9 was voor veel mensen te duur en kwalitatief minder dan de concurrerende smartphones. Ook het 1e kwartaal van 2016 was dramatisch met een totaalomzet van 402 miljoen euro. De omzet is bijna drie keer zo laag als in 2015 en het was het slechtste kwartaal ooit. De nieuwe One M9 Prime Camera Edition, moet het tij keren. Het toestel heeft optische beeldstabilisatie waardoor de sensor minder gevoelig is voor beweging. De processor is minder snel en is er minder werkgeheugen  in het toestel.
De nieuwe One M9 kost 449 euro. Het nieuwste topmodel is de HTC 10 met krachtigere specificaties.

Haier

Het Chinese elektronicamerk Haier heeft aangekondigd om in mei twee smartphones op de Nederlandse markt te zullen brengen. De HaierPhone V4 en L56, voor respectievelijk 279 en 179 euro. Beide toestellen draaien op Android 5.1. Na de introductie van deze toestellen komen er dit jaar nog drie of vier modellen smartphones. Haier is bekend van wasmachines, televisies en airconditioners.

Huawei

Huawei Technologies Co. Ltd. is een Chinees fabrikant die in 1987 werd opgericht is nu de derde smartphonefabrikant ter wereld. Huawei werkt met meer dan honderd mensen de derde smartphonefabrikant ter wereld, werkt aan een digitale assistent met stembediening. Het moet een concurrent van Siri van Apple, Alexa van Amazon en de Assistant van Google worden. In 2014 verkocht Huawei zo’n 75 miljoen smartphones en in 2015 100 miljoen. Voor 2016 denken ze 140 miljoen stuks te kunnen verkopen. Huawei staat met 9 % van de smartphoneverkopen op de derde plaats en de populaire Huawei Ascend P7 wordt verkocht voor 249 euro en de iphone 5c voor circa 339 euro, terwijl een vergelijkbare Lumia 930 zo’n 380 euro kost. De omzet in de eerste helft van 2016 is dan ook met 40 procent gestegen vergeleken met vorig jaar. De Nexus 6P is ondanks de softwareproblemen met de kleuren en de microfoon gekozen tot de beste smartphone van 2015 en het eerste Nexus-toestel van Huawei, Deze high-end Google-telefoon met een 5,7 inch-scherm werd door LG ontwikkeld. Volgens Samsung wordt wel inbreuk gemaakt op patenten bij de Mate 8 en een aantal Honor-smartphones. Samsung is naar de rechter gestapt en eist 21,9 miljoen euro van Huawei en een verbod op de verkoop van deze modellen.Enkele maanden geleden waren de zaken omgedraaid en stapte Huawei naar de rechter omdat Samsung 4G-technieken, besturingssystemen en gebruikerssoftware met patenten van Huawei zou hebben gebruikt. De nieuwe smartphone de Huawei Nova is relatief klein en  goedkoop, met één hand prima te bedienen en heeft een 5 inch-scherm. Huawei heeft eind maart 2018 nog twee nieuwe telefoons gepresenteerd. Met de zwarte of blauwe P20 Pro kan tot vijf keer worden ingezoomd zonder kwaliteitsverlies. Het topmodel legt de focus dan ook op fotografie en is voorzien van drie Leica-camera’s, waarmee foto’s van 40 megapixels genomen kunnen worden. Aan de voorzijde zit nog een 24 megapixel-camera. Het toestel biedt ondersteuning van kunstmatige intelligentie en de camera herkent negentien verschillende scenes en objecten, zoals een zonsondergang en dieren. De Huawei P20 Pro werkt met een Kirin 970-chip en draait op Android 8.1 en heeft een oled-scherm van 6,1 inch met aan de bovenkant een inkeping voor zoveel mogelijk schermruimte. Ook de goedkopere P20 heeft zo’n inkeping, maar heeft geen  erde camera maar een dubbele leica camera. De P20 Pro verschijnt op 16 april in Nederland voor 899 euro. De P20 kost 649 euro en verschijnt op 28 maart. 

LG

Het Zuid-Koreaanse LG ziet de omzet afnemen en verkocht in 2015 zo’n 59,7 miljoen smartphones en maakte  in het vierde kwartaal een winst van 279 miljoen euro maar maakte over het hele jaar 112 miljoen verlies. Juno Cho is de nieuwe directeur en CEO van de mobiele tak binnen het bedrijf. Hij gaat de afdeling Home Appliances & Air Solutions leiden en Koo Bon-joon blijft CEO van LG Corp en nauw samenwerken met de twee. De onderzoeksafdeling werkt aan een smartphone die kan worden uitgevouwen tot een tablet. LG Display, de schermendivisie werkt hiervoor samen met het Candese bedrijf IGNIS Innovation. LG sloot het vierde kwartaal van 2016 af met een operationeel verlies van 28 miljoen euro.  Het nettoverlies liep op naar 207 miljoen euro.

Microsoft

De vierde plek is voor Microsoft, “formerly known as Nokia” waarvan de verkoop voor driekwart volledig is ingestort. In Finland bij Microsoft Mobile worden tientallen banen bij de voormalige Nokia marketing afdeling geschrapt. In 2015 verdwenen er ook al 2.300 banen in Finland en werd de productietak van Lumia toestellen gesloten. Microsoft schrapt de komende twaalf maanden opnieuw ongeveer 2,5 procent van het personeelsbestand, dat zijn 2.850 banen. Microsoft zit met een grote onverkochte voorraad en heeft nog maar een marktaandeel van 2 procent nadat er fors bezuinigd werd op de marketing van de Lumia. Microsoft moest dan ook 6,9 miljard afschrijven op de in 2013 verworven Nokia smartphone-divisie, 7.800 banen in de smartphone divisie schrappen en de productie in China stopzetten en gaat daarnaast dit jaar nog eens 1.850 extra arbeidsplaatsen schrappen. Microsoft neemt hierbij een buitengewone last op van 950 miljoen dollar, onder meer voor reorganisatie- en ontslagkosten.

De smartphone-productie wordt vanwege de productiekosten uitbesteed aan producenten in Taiwan, Hanoi, Vietnam. Microsoft sluit de voormalige Nokia telefoonfabriek in Salo en ontslaat 2.300 medewerkers in Finland. Er blijven in Finland twee fabrieken draaien in Epsoo en Tampere. Net voordat de nieuwe Lumia’s met Windows 10 er komen is een importverbod van de Lumia’s in hoger beroep ongeldig verklaard. Interdigital, een bedrijf dat 3G-patenten bezit, beschuldigde in 2007 Nokia en nu dus Microsoft dat patenten van het bedrijf werden geschonden. Windows 10 is gebouwd om op de mobiel dezelfde ervaring te bieden als op de computer. Dankzij het framework Universal Apps for Windows hoeven ontwikkelaars slechts één app te maken voor zowel smartphone, desktop als Xbox One. Het aantal apps was en blijft het grootste probleem van Microsoft. Vrijwel alle populaire toepassingen die via een app te bedienen zijn hebben alleen een app voor iOS en Android. HP gaat zijn nieuwe Elite x3 daarentegen wel op Windows 10 laten draaien. In de nieuwe Elite x3 komen een 16-megapixelcamera, een vingerafdrukscanner en een irisscanner. Microsoft heeft weliswaar 105 miljard op de balans staan maar maakt 25 procent minder winst.

Motorola

De merknaam Motorola staat binnenkort niet meer op de telefoons. Motorola is sinds 2014 van Lenovo. Het merk Moto zal worden gebruikt op de duurdere smartphones en het logo met de letter M blijft wel bestaan, maar in combinatie met Lenovo. De budget-telefoons heten voortaan Vibe. Motorola blijft wel bestaan als bedrijfsdivisie. De nieuwe Motorola Moto Z Play phablet heeft een scherm van 5,5-inch en slechts 3GB werkgeheugen en een Snapdragon 625-processor. Verder beschikt het toestel over een 2 GHz processor en 32GB interne opslagruimte die is uit te breiden met een micro-sd-kaart.

Nokia

Nokia heeft zijn omzet in het eerste kwartaal na het samengaan met Alcatel-Lucent met 9 procent zien dalen naar 5,6 miljard euro. Nokia werd in 2013 verkocht aan Microsoft met het voorbehoud dat ze zelf tot 2016 geen smartphones meer zouden verkopen. Nu het einde van deze termijn nadert gaat Nokia weer verder waar het gebleven was maar dan wel met Android als Operating System. Begin augustus 2015 werd ook HERE voor 2,8 miljard euro verkocht aan autofabrikanten Audi, BMW en Daimler. Nokia schrapte bij de overgebleven activiteiten 1.300 banen in Finland, 166 in Antwerpen, in Duitsland 1.400 en in Frankrijk 400. In totaal zou het gaan om 10.000 tot 15.000 banen in 30 landen die gaan verdwijnen. CEO Mike Wang introduceerde de Nokia 8 die 599 euro kost en deze komt in vier kleuren en draait op Android Nougat. De Nokia 8 is het eerste vlaggenschip van het nieuwe bedrijf.  Het toestel krijgt onder meer een ‘Dual-Sight video’: een foto- en videocamera van 13 megapixel die tegelijk naar voren en naar achteren kan filmen. en heeft 64GB opslagruimte en 4GB werkgeheugen. de Nokia 8 is het eerste toestel met 360 graden OZO audio en heeft drie verschillende microfoons, welke met verschillende algoritmes werken om 360 graden geluid op te nemen voor bijvoorbeeld je video’s. Door de stereofonische codecs, kun je de opgenomen audio zelfs afspelen op apparaten die geen OZO audio ondersteunen. Het bedrijf heeft ook al twee budgetsmartphones op de markt gebracht, de 3 en de 5. De nieuwe eigenaar is HMD Global opgericht door voormalige Nokia-topmensen samen met Foxconn-dochter FIH Mobile. De Nokia 6 had al een aantal high end-specificaties maar is vooralsnog alleen in China leverbaar. De Nokia 6 heeft een 5,5 inch scherm, een Snapdragon 430-processor en een 16 megapixelcamera. 

Oneplus

In juni verscheen de OnePlus 5 met een scherm van 5,5 inch. De 5T heeft een 6 inch-display, maar door de dunnere randen aan de boven- en onderkant is het toestel niet veel groter dan zijn voorganger. De vingerafdrukscanner is verplaatst naar de achterkant van het toestel en het toestel heeft gezichtsherkenning vopor de ontgrendeling. Qua specificaties is de 5T grotendeels gelijk gebleven. De op de OnePlus 5 aanwezige dubbele camera met telefotolens is op de 5T verwisseld voor een 20 megapixel-sensor met f/1.7-diafragma. Het toestel gaat circa 499 euro kosten, met 64 GB opslag en 6 GB werkgeheugen. Met 128 GB opslag en 8 GB aan RAM kost deze 569 euro.

Oppo

Oppo is een rijzende ster en is na de oprichting in 2004 als producent van mp3- en 4 players sinds 2008 met Android Smartphones op de markt en verkoopt inmiddels in 22 landen. Naar verwachting komt Oppo binnenkort met de Find 9

Samsung

Samsung heeft 9 juli 2018 ’s werelds grootste fabriek voor mobiele telefoons in de wereld geopend in een buitenwijk van de Indiase miljoenenstad Delhi. Er kunnen 120 miljoen toestellen per jaar worden gemaakt. Samsung gaat ook een kleine 16 miljard euro investeren in een verhoogde chipproductie. Samsung heeft een beurswaarde van 200 miljard dollar. De Samsung Galaxy S7 Edge, waarvan ongeveer 25 miljoen toestellen werden verscheept stond op de 5e plaats. De nieuwe phablet van Samsung de Galaxy Note 7 had problemen met een verkeerde maat batterij waardoor diverse toestellen spontaan ontbrandden en deze lieten de introductie in 2016 in de soep lopen. De latere leveringen werden voorzien van een kleinere batterij die het probleem voorkomen. Samsung verkoop deze Galaxy Note Fan Edition vanaf 7 juli in Zuid-Korea. In totaal komen 400.000 refurbished Galaxy Note 7 Fan Editions beschikbaar. Per stuk gaan ze daar zo’n 534 euro kosten. De Galaxy Note 8 is voor 999 euro op de markt gebracht met talloze innovaties, waaronder een verbeterde camera, een irisscanner om in te loggen, AMOLED-scherm, 16 centimeter doorsnee, stof- en waterdicht, draadloos op te laden, dubbele camera met Live Focus, 6GB intern geheugen, 64GB opslag met mogelijkheid tot uitbreiding via MicroSD-kaart, irisscanner voor ontgrendelen en een verbeterde stylus die onder meer kan helpen met vertalen.

Samsung kwam 20 april 2018 ook al met met de Galaxy S8 met een scherm dat 83 procent van het oppervlak van de telefoon beslaat. De Galaxy S8 en S8+ kosten respectievelijk € 799 en € 899. in de eerste twee dagen van de voorverkoop werden er al meer dan een half miljoen besteld. De Galaxy S8 en S8+ zijn gevoelig voor valschade. Het glas rond het scherm, breekt ,,opvallend snel”. Over heel 2015 werden er 324,8 miljoen Samsung toestellen verkocht. Het aantal verkochte smartphones krimpt wel en Samsung zag het marktaandeel teruglopen van 27,8 procent naar 21 procent. Vooral in China is er een behoorlijke concurrente met Apple in het duurdere segment en van Xiaomi en Huawei met de goedkopere toestellen. Samsung is een belangrijke leverancier van schermen en geheugenchips aan andere leveranciers van smartphones en gaat de amoled-technologie ook inzetten voor voor de nieuwe iPhones, in plaats van het huidige lcd-scherm. LG en Samsung zijn de grootste producent van amoledschermen.  Samsung behaalde een omzet in dit segment – schermen kleiner dan 9-inch – van ruim 3,5 miljard dollar en had een marktaandeel van 27,2 procent. De totale markt was in het eerste kwartaal 13 miljard dollar Op de tweede plaats staat Japan Display met een aandeel van 17,8 procent gevolgd door LG Display en het Chinese BOE Technology Group. 

De Consumentenbond wil via de rechter Samsung dwingen om bezitters van een Android-smartphone tot minimaal twee jaar na aankoop te laten voorzien van updates en nieuwe besturingssystemen en meer transparantie te laten geven over het updaten. 82 procent van de door de bond onderzochte Samsung-toestellen bleek in de twee jaar na introductie niet te zijn voorzien van de nieuwste Android software. Samsung wil alleen de duurdere toestellen die afgelopen twee jaar zijn uitgebracht maandelijks een veiligheidsupdate geven. Samsung stelt dat ze als eerste telefoonfabrikant in Nederland gedetailleerd vermeldt tot wanneer een bepaald model software-ondersteuning krijgt en dat twee derde van de toestellen die sinds juli 2013 zijn uitgebracht, een volledige veiligheidsupdate hebben gekregen. Samsung zou overwegen voor al zijn producten over te stappen op het eigen besturingssysteem Tizen en komt nu ook met een eigen Bixby spraakassistent die is gebaseerd op technologie van Viv Labs, het bedrijf dat in 2016 door Samsung werd overgenomen en waarvan de oprichters in het verleden werkten aan Siri van Apple. Bixby zit op de Galaxy S8.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de schadevergoeding voor de patentschending van Apple van bijna $400 miljoen geschrapt. Het hof besloot dat een patentschender niet per se de volledige schade hoeft te vergoeden. Apple ging meermalen naar de rechter omdat Samsung voor zijn Galaxy-smartphones het ontwerp van de iPhone had gekopieerd. Vier jaar geleden werd Samsung veroordeeld tot een schadevergoeding van $1 miljard. Dat is in hoger beroep dus nu teruggebracht tot $548 miljoen.

Er is twaalf jaar celstraf geëist en 5 jaar gegeven aan de topman en vice-voorzitter Jay Y. Lee, die terecht stond voor onder meer omkoping van de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. De 49-jarige Lee zit al sinds februari in bewaring. Naast omkoping loopt er ook een aanklacht wegens verduistering.

Sony
De Sony Xperia XZ2 Premium kost 899 euro en is voorlopig alleen bij T-Mobile te koop in het zwart of in zilverkleur. De Xperia XZ2 Premium is het duurste model in de Xperia XZ2-lijn en heeft als enige een dubbele cameralens op de achterkant. Verder is er een 5,8-inch 4K-scherm met HDR-ondersteuning. Het toestel is voorzien van 6GB werkgeheugen, een Snapdragon 845-processor, een accu van 3540 mAh. en kan draadloos worden opgeladen.
De Xperia XA2 Plus gaat 399 euro kosten en krijgt een full hd-scherm van 6-inch met een 18 bij 9-beeldverhouding en wordt voorzien van een Snapdragon 630-chip en een 3580mA-accu. De camera op de achterkant biedt 23 megapixels, voorop zit een groothoekcamera met 8 megapixels. Ook ondersteunt het toestel audio in hoge resolutie.

De nieuwe Xperia XZ2 en Xperia XZ2 Compact hebben een groter scherm en dunnere randen. De Xperia XZ2  heeft een 5,7 inch-scherm met een beeldverhouding van 18 bij 9 en heeft een verbeterde camera, waarmee 4K HDR-opnames gemaakt kunnen worden. Met superslowmotion kunnen gebruikers opnames van 960 beelden per seconde in een 1080p-resolutie maken. Het toestel is voorzien van een snelle Snapdragon 845-processor. De telefoon is er vanaf half maart in zilver, zwart en groen en kost 799 euro. De Xperia XZ2 Compact heeft een 5 inch-scherm met dezelfde beeldverhouding, processor en cameramogelijkheden en is er in wit, zwart en groen en kost 200 euro goedkoper. Sony’s omzet van de mobieltjes divisie daalde met 16,3 procent op jaarbasis en in het tweede kwartaal van 2016 werden er nog maar 3,1 miljoen exemplaren verkocht Sony verlaagde de outlook van een geschatte 30 naar 27 miljoen stuks en heeft een CEO voor de mobiele divisie aangesteld om kosten te besparen.

VIVO

Het Chinese VIVO Electronics Corp maakt Android smartphones met maar liefst 6GB RAM. (Vivo Xplay 5 ) De lagere segement Android Smartphone producent komt uit Dongguan, Guangdong, China. Het succes is te danken aan de goede omzet in Indonesië sinds 2014. Vivo is opgericht in 2009 als een sub-merk van BBK Electronics en is gespecialiseerd in HIFI.

Wiko

Een opkomend merk is Wiko die met een “French touch” een eigen identiteit wil uitstralen met in dit jaar twaalf verschillende modellen. Wiko verwacht tussen de 40.000 en 50.000 smartphones te kunnen verkopen en wil in 2016 vijf procent van de totale markt veroveren. De Wiko toestellen kosten tussen de 59 en 349 euro. In Frankrijk heeft het merk al 17 procent van de smartphonemarkt in handen en in België 5 procent.

Xiaomi

Het Chinese Xiaomi dit jaar gaat naar de beurs. Zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley begeleiden de notering met een geschatte beurswaarde van $100 miljard.

Providers

Ook de markt voor mobiele telecomdiensten krimpt nog steeds. In 2016 wordt circa 4 procent minder omzet gemaakt met mobiel bellen, sms’en en datadiensten. In 2015 kromp deze makt ook al met ruim 3 procent. De komende jaren wordt een gemiddelde jaarlijkse omzetdaling verwacht van 1,5 procent. De jaaromzet zou in 2010 uitkomen op circa 4,6 miljard euro. Telfort en Hollandse Nieuwe zagen hun klantenbestand in het derde kwartaal teruglopen naar 6,6 miljoen.

KPN

KPN heeft in 2015 bijna 300.000 nieuwe mobiele abonnees binnen gehaald. Dat was het hoogste aantal in tien jaar. KPN biedt steeds meer combi-pakketten aan met bijvoorbeeld gratis online bellen of een abonnement op Spotify. Onlangs werden Youtube en Netflix apps aan het interactieve TV-aanbod toegevoegd. KPN zette de eerste zes maanden van 2016 3,9 procent minder om, maar heeft toch een marktaandeel van 42 procent.

De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft besloten dat KPN concurrenten op de telecommarkt de komende drie jaar toegang moet blijven bieden tot het vaste koper- en glasvezelnetwerk. Er is een stijgend aantal abonnees en het marktaandeel groeide van 42 naar 44 procent. Op termijn wil KPN het belang in het Duitse deel van Telefónica afbouwen. KPN heeft een zaak tegen een vorig jaar door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opgelegde boete van 2 miljoen euro verloren. De boete werd gegeven vanwege het plichtsverzuim om concurrenten vooraf te informeren over de glasvezeldiensten die het aanbood aan eigen klanten. De concurrentie kreeg hierdoor geen kans om een vergelijkbaar aanbod te doen. KPN gaat in beroep. Naast deze boete kreeg KPN eerder ook al een boete van 6 miljoen euro voor vergelijkbare misstanden in de ISDN Lijnbewaking in 2009-2013. Deze bezwaarprocedure loopt ook nog steeds. KPN heeft zijn Belgische dochterbedrijf Base verkocht aan Telenet voor ruim 1,3 miljard euro. Aandeelhouders kunnen 0,28 euro per aandeel tegemoet kunnen zien uit de opbrengst van de deal plus uit de verkoop van aandelen Telefónica Deutschland.

NLE

De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) is sinds 17 oktober nu ook telecomaanbieder en is hiermee de eerste onafhankelijke energieleverancier in Nederland die deze stap maakt. NLE koopt de diensten in bij KPN en verkoopt deze goedkoper door dan de andere grote telecompartijen. NLE wil de komende vijf jaar ongeveer een half miljoen ‘alles-in-één’-telecomklanten binnen halen.

T-Mobile Nederland

it de cijfers van moederbedrijf Deutsche Telekom bleek eerder dat er een leegloop gaande was en het belang in het Britse EE moest verkocht worden. T-Mobile raakte maar liefst 85.000 abonnees kwijt en probeert wanhopig om bestaande abonnees vast te houden door per verlengende klant 126 euro aan marketing te besteden. Het bedrijf verloor in een jaar tijd 588 duizend klanten. 226 duizend klanten werden vorig jaar verkocht aan Simpel. T-Mobile presteerde het slechtst van alle providers. Vanaf half januari 2017 is het onder meer mogelijk voor 35 euro een abonnement met onbeperkte data binnen de Europese Unie af te sluiten. Buiten Nederland is er wel een limiet tot zestig dagen ingesteld. Boven Europa wil T-Mobile het mogelijk maken om Netflix te streamen of te videobellen door een samenwerking met Nokia Networks, luchtvaartproduct Thaeles en telecommunnicatiebedrijf Inmarsat. Zij hebben samen het European Aviation Netwerk (EAN) ontwikkeld. Het netwerk maakt niet alleen gebruik van de satellieten in de lucht, maar ook van de telefoonpalen op de grond. In heel Europa zijn op deze palen zenders geplaatst, zodat overvliegende vliegtuigen er gebruik van kunnen maken. Daarvoor moeten de vliegtuigen wel worden uitgerust met een drie verschillende antennes die dit signaal opvangen en omzetten tot een wifi-netwerk. Je kunt dus niet met je eigen 4G-verbinding online. In 2017 is het netwerk gereed en wordt het aangeboden aan luchtvaartmaatschappijen. Er is nu al een wat slechtere kwaliteit wifi bij Corendon, KLM en Lufthansa waarvoor 10 euro voor een uur internet gerekend wordt. T-mobile heeft in december 2017 Tele-2 overgenomen en heeft nu 3,7 miljoen klanten.

Tele2

Sinds november 2015 biedt het Zweedse Tele2 mobiel internet aan via een eigen 4G-netwerk. De opbrengsten uit mobiele diensten groeiden het afgelopen kwartaal waardoor er eind juni een marktaandeel ontstond van 3,5 procent.

VEON

VEON is de op vijf na grootste mobiele netwerkoperator in de wereld met circa 200 miljoen klanten. Enkele merken van VimpelCom zijn Beeline, Kyivstar, Wind, Djezzy en Mobilink. Het bedrijf ontstond in 2009 als fusie tussen het Russische OJSC VimpelCom. VEON heeft een omzet van circa 8,9 miljard waarvan het meeste wordt gerealiseerd in Rusland, Pakistan, Algerije en Italië. Begin 2017 is de naam gewijzigd in VEON. VimpelCom had al een notering aan de Nasdaq, veranderde van naam en kreeg ook een notering op Beursplein 5.  

Vodafone

Vodafone Group PLC (VOD.LN) maakte minder omzet, maar zag de omzet in Nederland stijgen. Het aantal mobiele klanten is 5 miljoen. Het marktaandeel is ruim 33 procent. Het Britse telecomconcern gaat zo’n dertienhonderd banen schrappen in Spanje in verband met het overnemen van Ono voor 7,2 miljard euro. Vodafone heeft dan inclusief Ono zo’n zesduizend werknemers in Spanje. Wereldwijd liepen de opbrengsten met 5,5 procent terug naar 13,5 miljard euro. Vodafone en Liberty Global (Ziggo), fuseren de Nederlandse activiteiten. Het tweede kwartaal van 2016 haakten 2,7 procent van de mobiele klanten af. De omzet van Vodafone in Nederland daalde hetzelfde kwartaal met 2,2 procent naar 426 miljoen euro, ook vanwege de gedaalde roamingkosten.
Vodafone wacht voor de fusie met Ziggo nog op goedkeuring van de Europese commissie en verkoopt de afdeling voor vaste telefoonlijnen, internet en tv-diensten (Vodafone Thuis) aan T-Mobile Nederland om het akoord voor elkaar te krijgen. De afronding van de transactie wordt in december verwacht. Deutsche Telekom, Tele2, M7 Group, Fiber Nederland en De Nederlandse Energie Maatschappij waren ook zijn geïnteresseerd, maar boden te weinig. Ondertussen stopt  het bedrijf met de winkelformule BelCompany. Op korte termijn gaan ongeveer tien winkels dicht en de winkels die overblijven worden omgebouwd tot Vodafone filiaal. BelCompany verkocht mobiele telefoons en -accessoires en er werken ongeveer 365 mensen. Vodafone nam de keten in 2011 over van Macintosh Retail. Sindsdien is al een groot aantal winkels omgebouwd tot Vodafone-shops. Daarvan telt het bedrijf nu 140 zaken, waar ruim achthonderd mensen werken.

Tele2

Sinds november 2015 biedt Tele2 mobiel internet aan via een eigen 4G-netwerk. De opbrengsten uit mobiele diensten groeiden het afgelopen kwartaal groeien waardoor er eind juni een marktaandeel ontstond van 3,5 procent.

Ziggo

Ziggo is sinds februari in onderhandeling met het moederbedrijf Liberty Global over een combinatie van de Nederlandse activiteiten. Samen zouden Vodafone en Ziggo een compleet pakket aan televisie- en telecomdiensten kunnen aanbieden, zonder afhankelijk te hoeven zijn van de netwerken van partijen als KPN.

Het Taiwanese Hon Hai Precision Industry (Foxconn) wil Sharp overnemen. Foxconn gaat in de komende vijf jaar alvast circa 4,6 miljard euro investeren in een nieuwe productielocatie in de Indiase staat Maharashtra in het westen van India, waar circa 1 miljoen Indiërs aan het werk kunnen. Foxconn wil uiteindelijk twaalf nieuwe fabrieken en nam een belang van 20 procent in het Britse Bamboo Distribution. Bamboo Distribution is gespecialiseerd in reparatie en recycling van smartphones en tablets. Foxconn was al actief op de markt voor tweedehands mobiele apparaten via FIH Mobile.

Meer Telecom Nieuws

Niet originele opladers van discounters of goedkope buitenlandse postorderbedrijven zijn levensgevaarlijk en kunnen makkelijk oververhit raken. Kortsluiting en brand kunnen dan het gevolg zijn.

Een 28-jarige werknemer van Foxconn pleegde 4 augustus 2015 op de campus van de iPhone-fabriek in het Chinese Zhengzhou zelfmoord. China Labor Watch houdt de arbeidsomstandigheden bij Foxconn al zes jaar in de gaten na een golf van zelfdodingen en ongelukken. De fabriek heeft na een aantal incidenten de lonen verhoogd en het overwerk beperkt om zo zelfdoding te voorkomen. Bij Foxconn in Zhengzhou werken meer dan 200.000 van de in totaal 1 miljoen arbeiders.

Meer dan de helft van de wereldwijde kobaltproductie voor de oplaadbare batterijen komt uit Congo. In kleine kobaltmijnen in het zuiden van Congo werken duizenden minderjarigen van soms slechts zeven jaar oud. Amnesty International stelt dat de kinderen in gevaarlijke omstandigheden werken en leven, dat ze onvoldoende zorg krijgen en een hongerloon verdienen. Circa twintig procent van de kobaltproductie in Congo is afkomstig uit de mijnen waarin kinderen werken. De Verenigde Naties schatten dat in de mijnen van Congo rond de 40.000 minderjarigen aan het werk zijn.

Een kwart van de providers verwacht tussen 2019 en 2021 voor de consument pas 5G te lanceren en de helft denkt zelfs dat het wel tussen 2022 en 2025 kan worden. Ericsson en TeliaSonera denken al in 2018 in Zweden te kunnen beginnen met het aanbieden er van.

5g zou een latency van slechts één milliseconde krijgen in plaats van de tientallen milliseconden die 4g nodig heeft om met een server te kunnen communiceren. De snelheid zou dan honderd keer hoger kunnen worden.

Citytraffic

Portable telefoons en hun bezitters worden gevolgd via het wifi- en bluetoothsignaal. Er wordt gemeten waar je bent, welke route je neemt en hoe lang je ergens stopt. Een van de bedrijven die deze telecommunicatie scant en de data verzameld en verhandeld is Citytraffic. De verzamelde data wordt verkocht aan onder andere gemeenten en winkelketens. Het bedrijf Bluetrace dat deze technologie ontwikkelt, heeft nu een dwangsom ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens omdat er meer gegevens worden verzamelt dan noodzakelijk is. Het bedrijf krijgt zes maanden de tijd om zich alsnog aan de regels te gaan houden. Daarna wordt wekelijks een boete van 5000 euro opgelegd met een maximum van 100.000 euro.

The Phone House

De curatoren van de vorige maand failliet gegane winkelketen The Phone House hebben zestien vestigingen verkocht aan de franchisenemers. Mogelijk worden deze week nog meer van de 64 nog geopende eigen winkels van de onderneming verkocht. Door de transactie zullen 22 nieuwe en huidige franchise-ondernemers met voorlopig in totaal 86 Phone Housewinkels verder gaan. 

Qualcomm

Chipfabrikant Qualcomm moet aan Blackberry circa 841 miljoen euro betalen vanwege te dure licenties op de patenten.
Aandeelhouders vinden dat het bedrijf slecht beleid heeft gevoerd door te harde tactieken te gebruiken, waardoor de Amerikaanse FTC het bedrijf onderzoekt wegens machtsmisbruik en dienen een aanklacht in. Apple heeft eveneens een miljoenen claim ingediend vanwege de extreme licentiebedragen.

Terug naar nieuwsblogoverzicht

SNS (Volksbank NV)

 

Propertize

NLFI heeft Propertize van SNS verkocht aan consortium LS/JPM (JP Morgan Chase en Lone Star). De verkoop werd op 27 september 2016 afgerond, waarbij de aandelen officieel zijn overgedragen aan Lone Star Funds. Eind juni tekenden beide partijen de koopovereenkomst. De Staat heeft voor de aandelen een bedrag ontvangen van 895,3 miljoen euro, minus 22,5 miljoen euro die wordt uitgekeerd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan die samenhangen met de liquidatie van een vastgoedproject. De Staat heeft de uitstaande staatsgegarandeerde schuld van Propertize, met een waarde van 2,35 miljard euro, overgenomen. De Staat heeft dat bedrag van Propertize ontvangen, samen met de opgelopen rente op de rentebetalingen. Propertize keerde eerder dat jaar 45,4 miljoen dividend uit aan de Staat, waarmee de totale opbrengst uitkwam op 940,8 miljoen. 

Het consortium LS/JPM is een samenwerkingsverband van Lone Star Funds (LS) en JP Morgan Securities Plc, onderdeel van JP Morgan Chase & Co (JPM). LS is een internationale participatiemaatschappij die investeert in onroerend goed, aandelen, leningen en andere financiële activa. LS is wereldwijd actief en sinds de oprichting van haar eerste fonds in 1995, heeft LS 16 participatiefondsen opgezet waarin voor ruim 65 miljard dollar belegd is. LS is sinds 2009 ook in Nederland actief als investeerder in vooral kantoren en heeft hier ruim 2 miljard euro belegd.

In maart 2014 plaatste Propertize een 3-jarige lening ter waarde van 1 miljard euro als onderdeel van een funding programma, waarbij ze eerder al 1.35 miljard euro ophaalden en ze plaatsten vier Euro Commercial Papers en medium Term Notes ter waarde van 3.9 miljard euro waarmee ze binnen zes weken de financiering ophaalden die ze voor 2014 nodig hadden. Deze financiering en rating werd alleen mogelijk omdat de Nederlandse Staat hiervoor garant stond. Bij de nationalisatie van SNS Reaal N.V. werd van de bancaire sector een bijdrage gevraagd in de vorm van een resolutieheffing. 

Met een grote advertentie in de Financial Times startte 9 december de verkoop en veiling van Propertize in twee fases. Na de aankondiging werden er al veel hypotheken aan opkopers verkocht, onder andere aan Goldman Sachs. Vorig jaar juli kochten JP Morgan en Lone Star ook al samen een portefeuille van 2,2 miljard euro aan kredieten en slechte leningen van Commerzbank AG.

Over 2014 had Propertize een verlies van 49 miljoen euro en in 2013 823 miljoen. De afbouw van de portefeuille bedroeg in het eerste halfjaar van 2015 635 miljoen euro waarmee in de eerste negen maanden van dat jaar netto 33 miljoen euro winst werd gemaakt. Er resteerde op dat moment nog slechts een klein miljard aan vastgoed en een aantal claims waarvoor de kopers aansprakelijk zijn. Een particuliere belegger uit Den Bosch heeft fase 2 van het voormalige Acer-complex op De Herven in Den Bosch gekocht van Propertize (BPF Onroerend Goed Lease en Financieringen B.V.). Fase 2 is verhuurd aan Ricoh Nederland  en Eijgenhuijsen. 

De Duitse vastgoedbelegger Commerz Real Investment (CRI) en 2SQR waren eerder naar de rechter gestapt om de afsplitsing van Property Finance terug te laten draaien en SNS ging hiertegen vergeefs in beroep. CRI, een dochter van de Duitse Commerzbank, kocht eind 2010 een deel van het Haagse kantorencomplex New Babylon voor 41 miljoen euro met garanties van SNS Property Finance en claimt 10 miljoen euro. 2SQR vond dat de bank verantwoordelijk was voor hun faillissement, omdat de bancaire zorgplicht niet zou zijn nagekomen. De curatoren houden SNS Property Finance en nu dus de koper aansprakelijk voor het totale tekort in de failliete boedel van 157 miljoen euro.

SNS Bank en Propertize betoogden dat de Nederlandse Staat Propertize niet zal laten vallen en dat alleen al hierom Curatoren en CRI voldoende waarborg hadden voor de voldoening van hun vorderingen. De rechtbank volgde dit betoog echter niet waarna SNS in beroep ging. De ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft de bezwaren van SNS in het uiteindelijke vonnis van de hand gewezen.

Goldman Sachs, die de fondsfinanciering van Van Boom & Slettenhaar kocht van Propertize, eist onmiddellijke aflossing van 88 miljoen euro. In december 2015 verkocht Propertize vastgoedleningen van negen leningnemers aan ELQ Investors II. Dit fonds van Goldman Sachs kocht de gehele lening portefeuille met een nominale waarde van 220 miljoen euro voor slechts 150 miljoen. Een van de negen lening nemers was Van Boom & Slettenhaar, die daarmee onder andere de B&S Vastgoed Nederland had gefinancierd. B&S kreeg door forse afboekingen een negatief eigen vermogen. B&S onderhandelde namens 1.300 particuliere beleggers met Propertize over herfinanciering van de leningen. Propertize was bereid de leningen te royeren als de B&S-beleggers tot eind 2018 70 miljoen (Vastgoed Nederland) zouden aflossen. B&S vroeg Propertize vervolgens om een vermindering van 25 miljoen euro op de Vastgoed Nederland-lening wat Propertize weigerde. B&S hoopte op een nieuwe lening van 7,7 miljoen euro op een getaxeerde waarde van 12,3 miljoen euro maar Goldman Sachs heeft dit voorstel afgewezen. B&S had medio 2015 net een nieuwe huurovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf rond voor de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam waardoor de waarde van de Vastgoed Nederland-portefeuille met 10 miljoen euro toe was genomen.

SNS Securities

NLFI verkocht eerder ook SNS Securities. De koper was zakenbank NIBC. Het effectenhuis verzorgt met 96 werknemers aan- en verkooptransacties voor professionele beleggers en analisten en handelaren. De boekwaarde van SNS Securities was 34 miljoen euro. Over het verkoopbedrag en het enorme boekverlies wordt door beide partijen erg geheimzinnig gedaan en werd niets naar buiten gebracht. Zelfs het FD was niet in staat om de cijfers te achterhalen. SNS  zelf wordt op advies van het NLFI voorlopig niet verkocht omdat deze wordt nog geconfronteerd met “operationele en structurele uitdagingen”. SNS heeft zoveel last van de extreem lage rente dat het verdienmodel van de bank hierdoor onder druk staat en omdat er nog geen serieuze interesse is van potentiële kopers tegen voor de Staat acceptabele voorwaarden.

NIBC is gevestigd in Den Haag en is eigendom is van de Amerikaanse investeerder J.C. Flowers. NIBC heeft kantoren in Frankfurt, Londen en Brussel en maakt een nettowinst van 71 mln euro. NIBC betaalde in 2014 nog een resolutie heffing van de Staat van 12 miljoen euro als bijdrage aan de kosten van de nationalisatie van SNS Bank in 2012.

Het kolossale pand daterend uit 1988 aan de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal 162 waarin het bedrijf gevestigd is, is verkocht aan de Stichting tot behoud van Monumenten Laurentius en Petronella. SNS Securities/NIBC huurt het pand nog maximaal twee jaar. De vertraagde overname kwam door de lange onderhandelingen over de bonussen. NIBC wil na de overname de werknemers een laag vast salaris geven met meer ruimte voor bonussen. NLFI vond dat een probleem vanwege de publieke opinie hierover. Dick Sluimers (1953) sinds 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Algemene Pensioen Groep (APG), de belegger van onder meer de pensioenen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) wordt per 1 januari 2016 commissaris en hoofd van de auditcommissie. NIBC boekte in de eerste helft van dit jaar een winst van 33 miljoen euro en is eigendom van het private-equityfonds van de Amerikaanse investeerder J.C. Flowers. NIBC heeft de overname afgerond en de diensten worden per 1 juli voortgezet onder de naam NIBC Markets. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de overname officieel goedgekeurd. Topman Paulus de Wilt van NIBC had eerder al laten weten veel te verwachten van de overname van SNS Securities. NIBC verkocht onlangs uitzendorganisatie Olympia aan private-equityfirma Avedon.

De failliete zeepketen Sabon van de omstreden Bob Ultee heeft na een hoger beroep alsnog toestemming gekregen voor een crediteurenakkoord waarin hij samen met crediteuren een claim van 260 miljoen euro in diende tegen SNS Securities omdat zij de hoofdschuldige zouden zijn voor zijn faillissement. Ultee had zijn schuldeisers in zijn persoonlijk faillissement aangeboden om in ruil voor een klein percentage van hun vordering van totaal 42 miljoen te participeren in een claim b.v., waarmee hij zijn schadeclaim tegen de SNS Bank wil indienen en financieren. In totaal zouden schuldeisers via de claim b.v. maximaal 12,5 miljoen euro tegemoet kunnen zien.

Brucht G. werd via financieel adviesbureau Boer & Croon en de Herstructureringsgroep Nederland als interim-directeur bij SNS Reaal aangesteld om de problemen bij Property Finance op te lossen en richtte hiervoor stichting Herstructurering Groep Nederland op. Brucht G. (alias Buck) werkte dertig jaar voor banken als ABN, ING en Credit Lyonnais en was jarenlang adviseur van de Orco Bank terwijl hij tegelijkertijd ook voor SNS Property Finance werkte.

Met deze stichting werden zeker vijftig bevriende juristen, saneerders en taxateurs te werk gesteld bij SNS in ruil voor kickbacks die werden gefactureerd door compaan Pieter G.’s vennootschap Sebastivier. Zelfs secretaresse Angelique S. betaalde Brucht G. 134.119 euro voor het werk dat zij via haar bedrijf The Office Management bij SNS mocht uitvoeren. 

Brucht G., Pieter G., Bé van der H. en Hilbrand van der Z. stonden uiteindelijk terecht voor fraude, oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen in georganiseerd verband. H. van der Z. declareerde 220 euro per uur bij SNS en droeg daar 70 euro per uur van af aan Brucht G. en Van der H. De doorbetalingen van Van der Z. aan Van der H. liepen via de Tsjechische vennootschap van zijn dochter omdat hij nog in het faillissement zat van Reggehuys. De verdachten hadden geen schriftelijke contracten maar spraken afdrachten mondeling af. Wel stonden alle mailaccounts inclusief inloggegevens en verrekenlijsten in de computer van Angelique.

Bankiers Hilbrand van der Z., Berend (Bé) Van der H., Murphy L. en Jurgen B. kenden elkaar uit de tijd dat zij nog bij ABN AMRO werkten. Ook Ex- ABN/AMRO bankier en voormalig directeur van het failliete vastgoedbeleggingsfonds. Reggehuys Bé van der H. betaalde voor zijn werk bij SNS aan Pieter G. en hij liet zich op zijn beurt weer door ex-Reggehuys medewerkers Jeffry W. en Otto H. betalen. (Het malafide Reggehuys investeringsfonds viel in 2010 om, waarbij zo’n 190 miljoen euro van met name noordelijke beleggers verdween). Van der H. kreeg drie maanden voorwaardelijk en 240 uur taakstraf.

Brucht G. kwam pas in opspraak nadat H. van de L. aangifte bij de FIOD tegen hem had gedaan. Van de L. meldde het wegsluizen van geld via vennootschappen op de Antillen. Dat zou gedaan worden door Gregory E. van United Trust. Brucht G. gebruikte deze vennootschappen ook voor het wegsluizen van de kickbacks.

Pieter G. kreeg onder meer een commissariaat bij het Duitse SNS-vastgoedproject Überseequartier in Hamburg en liet zich via zijn Olibas Beheer en Sebastivier Beheer betalen door de bankiers die hij op zijn beurt weer bij SNS binnengebracht. Hij ontving van zes vastgoedbankiers in totaal 1,7 miljoen euro, waarvan hij 374.578 euro doorbetaalde aan Brucht G. die hiervoor zeven facturen bij hem indiende. De zes betrokken bankiers Murphy L. (Solelo), Otto H. (Otium M.), Hilbrand van der Z.(Tongariro), Bé van der H., Jurgen B. (Meerval Beheer) en Jeffrey W. (Schier Uut Beheer) declareerden bij SNS voor 225 tot 325 euro per uur exclusief btw en kilometervergoeding en betaalden hiervan een derde door aan Brucht G. en Pieter G.. In totaal ontvingen zij volgens het OM zo’n 2,3 miljoen euro van dertien managers.

Mount Nepal

In 2016 stonden 9 van de 15 verdachte Groningse oud-SNS-bankiers uit het SNS Property Finance dossier “Mount Nepal” al voor het gerecht. 21 maart 2016 begon de rechtszaak tegen de hoofdverdachten, Brucht K. Jacob G. (56), Pieter G.(58) en secretaresse Angelique S. Dinsdag 29 maart 2016 formuleerde het Openbaar Ministerie de strafeis en de rechtbank deed vrijdag 20 mei 2016 uitspraak en verklaarde de ten laste gelegde feiten bewezen en de verdachten schuldig aan witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Brucht G. en Pieter G. werden veroordeeld voor het leiding geven aan een criminele organisatie. Het OM had 48 maanden plus een geldboete van 110.000 euro tegen Brucht G. en zijn privé-bedrijven Consus Services, Corylus Consultancy en Salvadanaio Holding geëist, maar hij kreeg uiteindelijk één jaar onvoorwaardelijk en zes maanden onvoorwaardelijk. De Rechtbank Midden-Nederland heeft een registeraccountant die zich liet inhuren door SNS Property Finance strafrechtelijk veroordeeld voor omkoping, zich bedienen van valse facturen en witwassen van steekpenningen. Naast het al opgelegde beroepsverbod voor drie jaar gaf de rechtbank een taakstraf van 160 uur.

In hoger beroep kregen Murphy L., ex-registeraccountant Jeffry W. en ex-fiscaal jurist Otto H. uit Groningen uiteindelijk allemaal drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar. Daarbovenop kreeg het drietal een werkstraf van 240 uur. Ook Bé van der H. uit Hoogeveen werd hiertoe veroordeeld inclusief een geldboete van 100.000 euro of een jaar celstraf. Pieter G. kreeg net als Brucht G. twee jaar celstraf en worden door het hof gezien als de hoofdverdachten. Allen werden wel vrijgesproken voor oplichting en verduistering. 

G. daagde SNS 7 september 2016 voor de rechter om te eisen dat de elf miljoen aan beslagen op zijn huis, bankrekeningen en beleggingsportefeuille worden opgeheven, maar verloor de zaak. Brucht G. stelde in de dagvaarding dat de top van SNS zijn waarschuwingen voor een dreigend faillissement van de bank jarenlang van de hand heeft gewezen. Brucht G. beschuldigde de SNS eerder ook al van oplichting en valsheid in geschrifte. Bij zijn vertrek eind 2012 kreeg hij een afkoopsom van 750.000 euro. SNS wilde het geld terug en zou daarbij tegen de rechtbank hebben gelogen en meerdere keren een onderdeel uit de vaststellingsovereenkomst hebben weggelaten waarin was afgesproken dat de vertrekpremie in geval van fraude niet zou kunnen worden terug geclaimd wanneer er over de fraude niet binnen een half jaar zou worden geprocedeerd. SNS liet voor 10.738.945 miljoen euro beslag leggen op de bezittingen van Brucht G. Bij Pieter G. werd voor 1,6 miljoen euro beslag op zijn huis gelegd.

Pieter G. kreeg een onvoorwaardelijke celstraf van 10 maanden en vijf maanden voorwaardelijk. Tegen voormalig Rabobank secretaresse Angelique S. die de administratie voor Brucht G. verrichtte was 15 maanden cel geëist, maar zij kwam er af met een taakstraf. Tegen de drie andere verdachten werd een jaar geëist en terugbetaling van het geld dat zij illegaal hebben verdiend en nog twee andere verdachten hoorden respectievelijk zes en vijf maanden cel tegen zich eisen, maar ook zij kwamen er allemaal van af met lichte taakstraffen variërend van 80 tot 240 uur. Jeffry W. en Otto H. werden vrijgesproken. De meeste ten laste gelegde oplichtingshandelingen achtte de rechtbank onbewezen waardoor de dagvaardingen partieel nietig waren. Ook is een deel van de oplichtingverwijten volgens de rechtbank te algemeen. Zonder die concretisering is de tenlastelegging te vaag. Allen werden daarom wel vrijgesproken van oplichting en verduistering. Aan de ondernemingen van verdachten, zijn geldboetes opgelegd van 5- tot 50.000 euro. Bij deze ondernemingen zijn ook vorderingen tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel toegewezen tot een totaalbedrag van ruim 2 miljoen euro.

De rechtbank in Antwerpen heeft Brucht G. in een andere zaak op 13 mei 2016 vrijgesproken van omkoping. Hij had naar het oordeel van de rechter geen privékosten als zakelijke kosten ingediend. De aangifte was afkomstig van Effix Holding en H.v.d.L. Demesmaeker, die zaakvoerder is van de firma Effix van H.v.d.L zei dat er overtuigende schriftelijke bewijzen waren en dat de aangifte niet uit blinde wraak is gedaan. Brucht G. verklaarde dat de belastende e-mails betrekking hadden op de facturering en declaratie van privé-uitgaven die Van de L. voor hem had gedaan en dat SNS dus op geen enkele manier betrokken of benadeeld was. Brucht G. herhaalde ook onschuldig te zijn in de Nederlandse strafzaak tegen hem.

Mount Tibet

Justitie doet ook nog onderzoek naar een tweede corruptiezaak bij SNS waar nog eens vijf verdachten en drie bedrijven zouden zijn betrokken en waarmee 900.000 euro aan verdachte betalingen mee is gemoeid. De firma Aquarius Consultancy BV (Vivant) van de 68 jarige Tom der K. uit Bavel (commissaris bij Groothandelsgebouwen) moet voor het oplichten van Propertize voor 830.000 euro, als het aan het OM ligt, behalve 27 maanden in de cel ook 40.000 euro boete betalen en een schadevergoeding van 347.000. Tegen zijn 57 jarige handlanger Eric van den C. uit Breda eist het OM 180 uur werkstraf en 50.000 euro boete. Net als en met Brucht alias Buck G. hebben beiden gemalverseerd met kickbacks. Stefan S. van de Bredase adviesorganisatie Finwire zou voor hen mensen tegen betaling inhuren. De drie betrokken bedrijven hebben in totaal voor zo’n 475.000 euro aan schikkingen getroffen. Bij hen ging het om de inhuur van personeel voor Belval in Luxemburg, New Babylon in Den Haag en The Wall in Utrecht De twee waren naar eigen zeggen verbonden aan accountantskantoor  Witlox VCS en Finwire en schuiven alle schuld af.  Niet gewerkte uren en niet gereden kilometers werden door de twee gedeclareerd en van ingehuurde financiële experts, bankiers en een accountant werden kickbackbedragen gevorderd onder ander via Talent Servicing Intermediair b.v. en Finwire. Dit alles naast het vaste salaris van 1,2 miljoen. Van der K. liet zijn twee dochters en zijn schoonzoon  ook meedelen in de constructie. Met hen werd door het OM een schikking getroffen. (respectievelijk 60 en 180 uur werkstraf). De zaak diende 20 en 21 maart 2017. Der K. is een goede bekende van Brucht G. en was tot september 2013 commissaris bij het Rotterdamse Groothandelsgebouw en penningmeester van stichting WellaWaya.  Hans A., Robert Z, Hendrik N., Leo S. en Peter W. schikten eerder met een taakstraf van 120 uur en enkelen van hen met daarbovenop een extra geldelijke boete. 

Ex politieman en ex directeur van Holland Integrity Group (HIG) Rob B. was enige tijd ook verdachte, terwijl hij notabene voorafgaand aan de nationalisatie van SNS Reaal veertien forensische onderzoeken heeft uitgevoerd naar vastgoedondernemers waar SNS Property Finance geld aan uitleende.

Advocaat Lian Mannheims van het kantoor De Roos en Pen die Pieter G. verdedigde vond het vreemd dat het Openbaar Ministerie Rob B. en H. v.d. L. niet had gedagvaard. Ook vond hij het vreemd dat de vervolging van SNS Property Finance bedrijfsjurist Klaas D. vlak voor de regiezittingen werd geseponeerd. D. was voor SNS restructuring officer in de directie van noodlijdende vastgoedprojecten waaronder dat van The Wall en zou de auteur van een benchmarkstudie uit 2010 zijn, waardoor Brucht G. en de andere verdachten te hoge vergoedingen van SNS kregen. De vooraanstaand voormalig bedrijfsjurist van SNS Property Finance heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) valsheid in geschrifte gepleegd. D. zat tot de nationalisatie van SNS Reaal namens de vastgoedbank in de directie van noodlijdende vastgoedprojecten van SNS.

De rechtbank heeft tot twee keer toe een claim van H. v.d. L. tegen SNS Property Finance afgewezen. V.d.L. onthulde in 2013 de malversaties binnen SNS en het frauduleuze gedrag van Brucht. Haar maandelijkse overeenkomst voor 23.400 euro + onkostenvergoeding voor de levering van werkzaamheden werd ontbonden. Omdat V.d.L. pas twee jaar later in 2012 de zaak meldde besliste de rechter dat ze geen klokkenluider was, maar gewoon een geschil had met de bank. Haar ontslag was volgens de rechter veroorzaakt door een verschil van inzicht over de wijze van verkoop van het Spaanse vastgoedproject. V.d.L. moet zelf nog wel 17,5 duizend euro terugbetalen omdat ze dat dubbel gefactureerd had. V.d.L. wijst in een door haar geschreven boek voormalig landelijk deken van de Nederlandse Orde van Advocaten Leo S., Boer & Croon-oprichter Floris C. en de Nijmeegse vastgoedman Ron L. als hoofdschuldigen aan. Volgens meerdere betrokkenen liepen de SNS lijntjes via de Herstructureringsgroep Nederland (HGN) waarvan Leo S. voorzitter en Brucht G. de oprichter was. H.v.d.L. kreeg bij haar acties de steun van haar partner Koen D., de senior Vice-President precious metals refining bij het Belgische Umicore. 

Volgens de huidige HIG-directeur Frank E. berustten de verdenkingen op een misverstand’. HIG betaalde aan de Herstructurerings Groep Nederland (HGN) 3% van hun SNS omzet, maar stelt dat er geen betalingen aan Brucht G. zijn gedaan. De betalingen door HIG aan HGN waren bestemd voor marketing en waren bij de oprichting van HGN overeengekomen met twintig professionele dienstverleners, waaronder BDO, Grant Thornton, makelaars en anderen. In de statuten van de stichting werd ook vastgelegd dat geen betalingen aan individuele bestuurders mochten plaatsvinden. Rob B. vond het onderzoek van justitie bij SNS Reaal gebrekkig omdat er volgens hem in diverse vastgoedtransacties nota bene twee miljard euro werd gestolen. Volgens een bericht in de telegraaf werd Rob B. 19 februari 2013 gebeld door een vrouwelijke financieel rechercheur van de Amsterdamse politie waarin ze over haar werkzaamheden sprak. B. werd op dat moment door de fiscale opsporingsdienst FIOD afgeluisterd.

Hans A., Pieter G. en drie Spanjaarden waren ook bestuurders bij het Spaanse vastgoedbedrijf PDU, een dochterbedrijf van Propertize. In 2011 besloten zij om aangifte te doen tegen de Libanese projectontwikkelaar Jaafar Jalabi vanwege een mislukt bouwproject met een winkelcentrum en een skibaan in Valencia. Brucht G. was ook aanwezig bij de vergadering waarbij werd besloten om ook namens hem een aanklacht in te dienen tegen Jalabi. Een Spaanse rechter oordeelde echter dat Jalabi onschuldig is en dat de aanklacht van PDU vals is. Een andere rechter stelde dat het vijftal dit had gedaan om een schuld aan Jalabi niet te hoeven voldoen. Propertize heeft zich bij de Spaanse uitspraken neergelegd en heeft Jalabi alsnog 7 miljoen euro betaald die zelf een strafklacht heeft ingediend voor een schadevergoeding van 12,5 miljoen euro. Hierop volgde eind oktober een gerechtelijk bevel van de Spaanse onderzoeksrechter tegen Propertize, Brucht G., A. en Pieter G. 16 december moesten zij in Madrid voor de rechter verschijnen. In het gerechtelijk bevel is in totaal sprake van zeven verdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor de geleden schade. 

Van SNS Property Finance naar Propertize

Bouwfonds was tot 2005 een Nederlands semi-overheidsbedrijf waarvan alle Nederlandse gemeenten aandeelhouder waren. De Bank Nederlandse Gemeenten en Bouwfonds Nederlandse Gemeenten werkten op financieel gebied veel samen. Het Bouwfonds bouwde veelal betaalbare woningen met geleend geld en subsidies van de Bank Nederlandse Gemeenten en van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Bouwfonds bestond uit Bouwfonds Property Development, Bouwfonds Asset Management, Bouwfonds MAB, Bouwfonds Property Finance, Bouwfonds Hypotheken, Bouwfonds Fondsenbeheer, Rijnlandse Bank, MNF Bank, Stater NV en Bouwfonds Marginan

Toen in 1997 aandelen Bouwfonds mochten worden verhandeld werd het fonds onder twijfelachtige omstandigheden, gelet op het hogere bod van ING, verkocht aan ABN-AMRO-HypothekenGroep (AAHG). Het Bouwfonds werd opgesplitst in een aantal delen, waarvan het grootste deel dan in bezit is van de RABO Bouwfonds groep. Een ander deel ging naar SNS REAAL. Bouwfonds Property Finance werd verkocht aan SNS Reaal voor 810 miljoen euro en ging verder onder de naam SNS Property Finance.

De financieringsdivisie Bouwfonds Property Finance werd aan SNS Reaal verkocht voor 810 miljoen euro en ging verder onder de naam SNS Property Finance. De aandelen werden later overgedragen aan de Nederlandse Staat (NLFI) en deze noemt het besmette bedrijf sinds januari 2014 Propertize.

In 2007 werden door de FIOD op meer dan 50 locaties in Nederland, België en Zwitserland invallen gedaan in verband met de vastgoedfraude (Klimopzaak) bij Bouwfonds en Philips Pensioenfonds. Directeur Jan van Vlijmen van het Bouwfonds had samen met zijn oom Nico Vijsma een kwart miljard euro verduisterd bij vastgoedprojecten. Jan van Vlijmen schikte in 2010 en betaalde 70 miljoen terug aan het Philips pensioenfonds en de rechtsopvolger van Bouwfonds, de Rabo Vastgoedgroep. Het OM zelf ontving 5 miljoen euro. In de strafzaak werd Jan van Vlijmen veroordeeld tot 4 jaar cel. Nico Vijsma werd in november 2012 tot 2 jaar cel veroordeeld maar overleed tijdens zijn hoger beroep op 1 januari 2014.

Voormalig financieel directeur van Bouwfonds Property Development Olivier Lambert werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en ontneming van 5.823.660 miljoen. Het OM had 6,7 miljoen geëist omdat hij, nota bene als controller, spookfacturen en nep overeenkomsten maakte om de onrechtmatig verkregen miljoenen weg te sluizen. Rabo Bouwfonds en Philips pensioenfonds eisten 107 miljoen euro van hem. Registeraccountant Erik F. kreeg tweeënhalf jaar, ‘klusjesman’ Jack del C. en ex-Fortis directeur Jan Steven M. kregen ieder twee jaar, en voormalig Philips baas Rob L. één jaar. Oud-bestuursvoorzitter van het Bouwfonds, Cees H. kreeg een taakstraf van 240 uur.

Meerdere pensioenfondsdirecteuren hadden in ruil voor smeergeld vastgoed gekocht en verkocht tegen zeer ongunstige prijzen. Het Openbaar Ministerie nam meer dan 40 verdachten en ruim 80 bedrijven onder de loep. Harry H. kocht zijn strafvervolging af en betaalde naast een lichte taakstraf van 120 uur 14,1 miljoen euro aan het OM en 25,5 miljoen euro aan het Philips pensioenfonds

Willemsen Minderman Project Ontwikkeling BV. stuurde nep facturen naar Bouwfonds en sluisde de betalingen door naar de andere verdachten. De betrokken directeuren van Willemsen Minderman Project Ontwikkeling BV. werden in hoger beroep uiteindelijk veroordeeld tot 8 maanden celstraf. Tijdens het hoger beroep kwam uit dat zij Bouwfonds 1,6 miljoen euro hadden betaald als schadevergoeding. Op 27 januari 2012 werden alle elf verdachten veroordeeld van werkstraffen.

Ook makelaar en tv presentator Harry M. had een valse factuur voor anderhalf miljoen euro aan Bouwfonds opgemaakt. Hij schikte de zaak voor 80.000 euro en betaalde een boete van 20.000 euro en 650.000 euro aan Rabo Vastgoedgroep.

De AFM diende tegen KPMG bij de tuchtrechter een klacht in, omdat deze bij de controle van het Philips Pensioenfonds jaarverslag 2006 steken had laten vallen.

Ook notaris Jan Carel K. van notariskantoor Kloeck Einarson moest zich verantwoorden bij de rechtbank. Op 26 mei 2014 volgde een ontnemingsvergoeding van 500.000 euro, 5 maanden cel en een ambtsuitzetting door de tuchtrechter. In 2013 liet de Rabobank conservatoir beslag leggen op zijn woonhuis tot een bedrag van 21 miljoen euro. Rabobank eist ook nog 33 miljoen euro van het bedrijf VolkerWessels.

Ook Edwin de Roy van Z. werd verdacht voor een fraudebedrag van 238.000 gulden. Hij kreeg in 2013 bij verstek een taakstraf van 100 uur, maar dat werd op 9 oktober 2014 door het gerechtshof doorgehaald.

Projectontwikkelaars Dennis L. en Hans v. T. werden in eerste aanleg tot respectievelijk 3 en 2,5 jaar celstraf veroordeeld, maar gingen in Hoger Beroep. Tijdens de eerste zittingen in de zaak tegen v.T. bleken dozen met (ontlastend) bewijs door het OM/FIOD te zijn achter gehouden. Op 30 juni 2014 werden twee medeplichtige ex-directeuren van Maapron Maarssen en Beverspoor werden veroordeeld tot 10 maanden cel.

Als 22e en laatste verdachte werd in 2014 Harry M. gedagvaard. Het OM legde bij hem voorlopig beslag tot een bedrag van 1,8 miljoen euro.

Het Philips Pensioenfonds claimt daarnaast nog eens 6,4 miljoen euro en liet beslag leggen op zijn onroerend goed. Op 26 februari 2015 werd bekend dat er in totaal al voor 168 miljoen was terugbetaald door verdachten.

De veroordeelde Maapron directeuren Klaas P. en Cees G. behaalden op hun beurt een overwinning op twee forensische accountants van PwC. In hoger beroep gaf het College van Beroep voor het bedrijfsleven hun in maart 2015 slechts een waarschuwing en een berisping.

Propertize nam het resterende aandelenbelang van Fortress in New Babylon in Den Haag voor 1 euro over en is voor honderd procent eigenaar van het multifunctionele complex met een totale oppervlakte van 155.000 vierkante meter inclusief kantoorruimtes, appartementen, winkels, een hotel en een ondergrondse parkeergarage.

Roger Lips, de ontwikkelaar van The Wall diende een claim in van vijf miljoen euro in vanwege contractbreuk en denkt dat de claim kan oplopen tot meer dan 100 miljoen euro. Zijn deal voor de financiering The Wall langs de A2 werd, volgens Lips, onterecht plotseling door SNS afgeblazen toen de FIOD onderzoek deed naar de fraude van Buck G. Property Finance had Lips 380 miljoen euro geleend, waarvan 140 miljoen voor The Wall. Doordat The Wall mislukte en Lips hoofdelijk aansprakelijk was voor de financiering moest hij 50 miljoen euro betalen. Buck G. en Lips kwamen overeen dat SNS dat bedrag zou kwijtschelden in ruil voor het eigendom van The Wall. In 2013 werd Lips failliet verklaard en door de curatoren beschuldigd van faillissementsfraude. De ondergang van het Lips imperium was een belangrijke aanleiding voor de nationalisatie van SNS en de omzetting van Property Finance in Propertize.

Ook Polman Vastgoed stapte naar de rechter. Polman eiste het faillissement van Propertize en een schadevergoeding van 30 miljoen omdat ze hun zorgplicht geschonden zouden hebben toen de aan Polman geleende veertig miljoen euro voor verschillende vastgoedprojecten in 2012 plotseling werd ingetrokken omdat hij niet aan zijn betalingsverplichtingen zou hebben voldaan. Propertize nam destijds het beheer van Polmans vastgoedportefeuille over. Polman bleef aflossing en rente betalen en zou in 2013 met zijn onderneming nog een winst van 3,1 miljoen hebben behaald waarmee zou zijn aangetoond dat er op termijn geen gevaar was voor de aflossingen. Propertize heeft echter ook het faillissement van Polman Hanzepoort en Polman Vastgoed aangevraagd en deze zaak dient een dag eerder op 22 maart.

Propertize veilde 10 augustus 2016 vergeefs het voormalige 52.550 m2 grote bedrijfsterrein van Philips NEC aan Anton Philipslaan 1 in Hilversum. Het bedrijventerrein omvat drie gebouwen met een vloeroppervlak van 24.944 m2.  Propertize had het terrein gefinancierd voor 26,5 miljoen euro aan het failliete Modulus Vastgoedondernemingen, de ontwikkelende beleggingsmaatschappij in Rijswijk van Ingvar Roozenbeek en Bas Lubbers. Het (bedrijfs) terrein zou volgens Propertize kunnen worden omgezet voor de ontwikkeling van woningen, die zouden aansluiten bij de nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve aan de oostrand van Hilversum, maar dat wil de Gemeente Hilversum niet. Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting begeleidt het verkooptraject. De gemeente Hilversum wilde het terrein zelf kopen, maar dat leidde tot bezwaren vanuit de raadscommissie waardoor de koop niet doorging. De gemeente startte direct met het maken van nieuwe randvoorwaarden voor het terrein zodat geïnteresseerde kopers moeten uitgaan van het vigerend bestemmingsplan en de randvoorwaarden uit 2007 waarmee de gemeente wil voorkomen dat er na verkoop van het terrein discussie ontstaat met de nieuwe eigenaar over de randvoorwaarden voor een bestemmingsplanherziening ten behoeve van nieuwbouw.

Propertize eist de hypotheek van 8,1 miljoen euro op bij het vastgoedfonds Bouw State 5. Het fonds van Bouwhuis Vastgoed, waarvan VVD-coryfee Hans Wiegel het boegbeeld was, beschikt echter maar over een paar ton. Ruim de helft van de beleggingen ging verloren doordat het fonds investeerde in de bouw van een mislukt appartementencomplex op Ibiza. De vastgoedportefeuille is in waarde gedaald en staat onder water. Beleggers staken 7,8 miljoen euro in de obligaties. De panden zijn getaxeerd op 6,1 miljoen euro. Als voorzitter van aan een vastgoedfonds gelieerde stichting heeft Wiegel ‘cruciale’ informatie achtergehouden voor beleggers. De rechter oordeelde dat hem daarvoor persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Makelaars Colliers International en Drieklomp Makelaars en Rentmeesters zijn door de hypotheekhouders Syntrus Achmea, Nationaal Restauratiefonds en ABN Amro aangesteld om Kasteel Heemstede van Phanos te verkopen. De poortgebouwen en de oranjerie van het kasteel vormden het hoofdkantoor van Geert en Hans Ensing van Phanos die 365 miljoen leenden van ABN Amro, Rabobank, het Nationaal Restauratiefonds en Propertize. De totale schuldenberg van Phanos was ruim 400 miljoen euro.

SNS REAAL/VIVAT

SNS Onderdeel REAAL/VIVAT werd 23 juli 2015 verkocht aan het dubieuze en inmiddels door de staat onder curatele gestelde Chinese Anbang Insurance Group Holdings Co. Ltd (de verzekeringspoot van de Shanghai Automotive Industry). In België kocht Anbang in 2015 ook verzekeraar Fidea en de Delta Lloyd Bank die vervolgens werd omgedoopt tot Nagelmackers. Ook in Zuid-Korea kocht het bedrijf in 2015 een meerderheidsbelang in Tongyang Life Insurance. Een jaar later werden ook de Zuid-Koreaanse activiteiten van de Duitse verzekeraar Allianz overgenomen. Het verlies over 2017 bij Vivat bedroeg door eenmalige afschrijvingen 98 miljoen euro. In 2016 was er nog een winst van 168 miljoen euro. De onderliggende winst steeg wel van 161 miljoen naar 168 miljoen euro door de hogere inkomsten uit premies en de kostenbesparingen die de afgelopen tijd werden doorgevoerd.

Anbang werd opgericht in 2004 en heeft een balans van zo’n 50 miljard euro met behalve verzekeringsportefeuilles, ook vastgoed, zoals het New Yorkse Waldorf Astoria. Ook in Nederland heeft het bedrijf inmiddels veel vastgoed. De naam van REAAL N.V. werd voor de verkoop gewijzigd in VIVAT N.V.

De Nederlands Staat heeft het belang in het verzekeringsconcern Reaal/VIVAT voor 1 euro verkocht. Aanvankelijk dacht de overheid nog 150 miljoen euro voor het bedrijf te kunnen krijgen. Anbang voldeed de betaling van 85 miljoen euro voor de belastingvorderingen en deed een kapitaalinjectie van 1,35 miljard euro. Daarnaast nam het concern 1 miljard aan hypotheken over van de Rabobank. Vivat nam achter de schermen alle rentebetalingen en aflossingen over zonder dat de klanten hiervan in kennis werden gesteld. Klanten hielden al hun contacten met de bank en er verandert niets aan de hypotheekovereenkomst en de voorwaarden. Zelfs de lokale banken weten niet welke hypotheken zijn doorverkocht.

Ex-voorzitter van SNS Reaal Gerard van Olphen werd de nieuwe topman en voorzitter van het bestuur van Vivat, maar al binnen twee maanden kwam er onverwacht een einde aan zijn dienstverband. Wim Henk Steenpoorte vertrok al eerder. Overige bestuursleden zijn Albert Bakker (ook ASR) die nu tijdelijk Van Olphen opvolgt en de Chinezen Xiao Wei Wu Tang Lan en Feng Zhang.

De Nederlandse verzekeringsactiviteiten worden aangestuurd door een Nederlands team met Seada van den Herik (directievoorzitter Zwitserleven), Jacob de Wit (directievoorzitter Actiam), Arjen Schouten (CFO) Willem Horstmann (CFRO) en Albert Bakker (COO).

SNS werd opgericht door en was onderdeel van de vakbeweging en werd in 1997 samengevoegd met SNS Bank tot SNS Reaal. Deze ging in 2006 naar de beurs wat een nieuwe serie overnames inluidde van onder andere AXA, Winterthur, DBV en Zwitserleven. Reaal werd hierdoor de tweede levensverzekeraar van Nederland met circa zes miljoen polissen in beheer.

SNS Reaal moest begin februari 2013 met 3.7 miljard euro Staatssteun genationaliseerd worden, vanwege de miljardenverliezen van Property Finance. (sinds 1/1/2014 Propertize) De ingediende klachten van 373 effectenbezitters en dertien bedrijven over de nationalisatie werden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg niet-ontvankelijk verklaart.

In 2013 steeg het totaal eigen vermogen van SNS REAAL naar 4,5 miljard euro door de 2,2 miljard kapitaalinjectie van de Nederlandse Staat. SNS Reaal had in 2014 een nettoverlies van 712 miljoen euro.

SNS REAAL N.V. heeft de aandelen van de SNS Bank N.V. verkocht aan de Nederlandse Staat (NLFI) voor 2,7 miljard euro op 30 september 2015.

Reaal heette sinds juli 2014 Vivat Verzekeringen, had 4.000 personeelsleden en ontving 3 miljard euro aan bruto premie-inkomen voor zo’n 6 miljoen polissen van Zwitserleven, Zelf, Route Mobiel, Reaal, Proteq Dier & Zorg en ACTIAM maar boekte desondanks in 2014 een verlies van 605 miljoen euro en stond op het punt om geliquideerd te worden vlak voordat het concern aan Anbang werd verkocht.

Anbang boekte met het bedrijf in de eerste helft van 2017 al meteen een nettoverlies van 60 miljoen euro, terwijl een jaar eerder nog een winst werd behaald van 578 miljoen euro. De onderliggende winst steeg wel van 53 miljoen naar 73 miljoen euro. 

De afzonderlijke werk- en beheermaatschappijen werden voorafgaand aan de verkoop samengevoegd. SNS, AM en SNS beleggingsfondsen bleven afzonderlijke juridische entiteiten van Reaal. Ex minister Dijsselbloem erkende destijds dat de verkoopprijs een financiële tegenvaller was ten opzichte van de marktwaarde. Dat kwam mede doordat er 700 euro miljoen minder kapitaal bleek te zijn dan was geboekt. Het verschil ontstond door een fout ingeboekte oude interne lening binnen de groep, van de bank aan de verzekeraar. Die werd over vele jaren onterecht meegeteld bij de solvabiliteit. Zowel De Nederlandsche Bank als de accountants hadden de fout niet opgemerkt. De uitkomsten van het onderzoek naar het saldocompensatiestelsel zouden in het eerste kwartaal van 2016 door minister Dijsselbloem openbaar worden gemaakt. VIVAT gaat reorganiseren en vereenvoudigen en trekt hier de komende drie jaar voor uit. Anbang ging digitaliseren en inspelen op technologische ontwikkelingen wat alsnog gepaard ging met het vervallen van naar verwachting 900 tot 1200 arbeidsplaatsen in de komende drie jaar. De koerswijziging van VIVAT was al ingezet. De operationele kosten zijn ondertussen al met een vijfde teruggedrongen. en de premie-inkomsten stegen in de eerste helft van 2017 met ruim een kwart tot 1,7 miljard euro. De Solvency II solvabiliteitsratio staat op 171 procent.

De Stichting Afwikkeling Onderhandse Schulden SNS Reaal (stichting AOS) die een paar uur voor de nationalisatie van SNS op 1 februari 2013 werd opgericht en waar onderhandse leningen van SNS werden geparkeerd is meteen na de nationalisatie failliet gegaan. AOS werd volledig leeg opgeleverd en er waren zelfs geen middelen om de curator te voldoen die vervolgens 100.000 Euro op de staat verhaalde. 

De Chinese staat stelde Anbang 22 februari 2018 onder curatele en nam de dagelijkse bedrijfsvoering over vanwege de steeds hoger wordende schuldenlast en zet het concern nu waarschijnlijk te koop. Eerst wordt naar verluid het Belgische Fidea, waar 369 miljoen voor betaald werd, te koop gezet. CEO Wu Xiaohui was al in juni op non-actief gesteld, afgezet en werd vervolgd en veroordeeld tot achtien jaar cel voor witwassen. Wu had banden met de familie van Zeng Qinghong, de voormalige Chinese vice-premier en rechterhand van de voormalige partijleider Jiang Zemin.  Jiang en zijn gevolg behoren tot een oppositiepartij die op gespannen voet staat met de huidige leider Xi Jinping en zijn bondgenoten. Wu Xiaohui is getrouwd met de kleindochter van de vroegere Chinese leider Deng Xiaoping. Wu werd vervolgd voor het wegsluizen van miljarden. Hij zou opdracht hebben gegeven voor ongeautoriseerde verkopen door Anbang. Een deel van dat geld belandde volgens justitie bij bedrijfjes die heimelijk onder zijn bestuur stonden.

Alle leden van het bestuur en de commissarissen zijn voor tenminste een jaar op non-actief gesteld. Hun plaats is voorlopig ingenomen door de Chinese centrale bank en de verzekeringstoezichthouder Anbang kampte met enorme solvabiliteitsproblemen die voortvloeiden uit allerlei Nationale wetsovertredingen. Anbang was onder andere verplicht om niet-strategische bezittingen te verkopen en schulden af te lossen om zo de financiële stabiliteit van het land te garanderen, maar deed het tegenovergestelde en investeerde circa 15 miljard euro. Zo investeerde hij 5,6 miljard yuan in Chengdu Nongshang Bank (35 procent van de aandelen), waardoor het een meerderheidsbelang kreeg.  Ook werd 15.54 procent van China Minsheng Bank en een belang van 13 procent in China Merchants Bank verworven. Deze deals moesten eerder al van de Chines autoriteiten teruggeschroefd worden tot aanvaardbare waarden. De balans van Anbang wordt geschat op circa 3,4% van het bbp. Andere grote bedrijven als de Dalian Wanda Group, HNA Group en Fosun International, kochten de afgelopen jaren ook enorm veel grote hotels, banken en ook filmproductiebedrijven. Hoewel de bedrijven officieel privébezit zijn, profiteerden ze vaak van politieke connecties en werden vaak gesteund door de Chinese staatsbanken. In 2016 werd meer dan 6 miljard dollar betaald aan de Blackstone Group voor een groep hotels in de Verenigde Staten, waaronder het Westin St. Francis hotel in San Francisco, het Loews Santa Monica hotel in Californië en het Fairmont Chicago hotel. Anbang bood in 2016 bijvoorbeeld ook op Starwood Hotels and Resorts voor ruim 13 miljard dollar, maar haakte onder politieke druk af. Vivat is hier een vennootschap naar Nederlands recht onder toezicht staat van DNB. Sinds de overname heeft het concern honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in vastgoed, onder meer in Amsterdam en Utrecht. Ook nam het in 2016 voor een miljard een hypotheekportefeuille van de Rabobank over. De Chineze Overheid zou volgens diverse bronnen achter de schermen bezig zijn om door verkoop van het bedrijf af te komen.

Mosa Trajectum

SNS Reaal werd vermoedelijk voor 5 miljoen opgelicht door een vastgoedondernemer via de Nederlandse trustmaatschappij Caute. Elf personen en vijftien ondernemingen worden verdacht van witwassen van 50 miljoen euro per jaar. De vastgoedondernemer zou in 2007 valse facturen hebben ingediend voor zijn mislukte Spaanse vastgoedproject Mosa Trajectum. Hij zou op deze wijze bij elke grondverkoop zo’n 20 procent hebben verduisterd. Caute claimde in 2013 bij het hof in de Spaanse stad Murcia ruim 408 miljoen euro van SNS Reaal, omdat ze SNS verantwoordelijk hielden voor de teloorgang van het golfresort en nog drie andere vastgoedprojecten. Caute beweerde dat SNS het contract heeft geschonden door eenzijdig de financiering op te zeggen. Golfresort Mosa Trajectum moest het grootste golfresort van Spanje worden, met meer dan 2000 luxe villa’s, verschillende golfbanen, een winkelcentrum, hotels en een sportinstituut onder leiding van Johan Cruijff. In 2000 werd met een financiering van Bouwfonds met de aanleg begonnen. Het terrein werd kaalgeplukt en bouwmaterialen en olijfbomen werden gestolen, het winkelcentrum staat leeg en een van de twee golfbanen is volledig overwoekerd. In totaal werden behalve Caute nog dertien vastgoedprojecten door het Openbaar Ministerie doorgelicht, waarbij in alle gevallen sprake was van misstanden als witwassen en valsheid in geschrifte tot ernstige nalatigheid van bankmedewerkers. SNS Property Finance claimde tegelijkertijd 130 miljoen euro van Caute en besloot toen om het project openbaar te veilen. Maar toen er geen koper kwam werd SNS eigenaar van het resort. SNS en Caute hadden een joint venture met een hypotheek die doorliep tot 2012.

La Cigüeña

La Cigüeña van de projektontwikkelaar Cees P. werd in 2004 bij Bouwfonds Property Finance gefinancierd voor bijna 60 miljoen euro. In oktober 2010 ging het bedrijf van Priem failliet en werd SNS Property Finance eigenaar van de appartementen en villa’s. Het woonproject La Cigüeña in Zuid-Spanje staat voor tweederde leeg en wordt nu illegaal verhuurd door Corendon. Het project beslaat circa 44.000 vierkante meter grond. La Cigüeña (De Ooievaar) moest een luxe seniorenresort van 216 appartementen en 27 villa’s worden nabij het stadje Lepe in Andalusië en gefinancierd door het toenmalige Bouwfonds. Een zorginstelling uit Dordrecht zou er medische zorg leveren maar het bekendste project uit de vastgoedportefeuille van SNS Reaal bleef zitten met zeker 150 leegstaande, nooit verkochte appartementen.
Het resort, aan de rand van de badplaats Islantilla, ligt ingeklemd tussen een golfbaan en andere vakantiewoningen. De appartementen zijn verdeeld over vier gebouwen van drie verdiepingen. Het hoofdgebouw met horeca-, zorg- en recreatieruimtes en 42 woonstudio’s, is van het Zeeuws kapitaalfonds ZIB. Veel aspirant-kopers trokken zich terug toen ABN Amro besloot huiseigenaren geen hypotheken te verstrekken en er onzekerheid was over de mogelijkheid of vertrekkers hun AWBZ konden meenemen en ook rezen er tegelijkertijd problemen met gemeentelijke vergunningen. De opleverdatum werd vele malen uitgesteld en ondertussen werd Bouwfonds, de oorspronkelijke financier van het project, eind 2006 opgesplitst waarbij de vastgoeddivisie Property Finance voor 863 miljoen euro naar SNS Reaal verhuisde.
Een nieuwe tegenslag vormde het wegvallen van zorgverlener De Wielborgh die al sinds 2007 met dertig personeelsleden op het project zat maar voor wie de lasten steeds zwaarder werden. De Wielborgh trok zich eind 2008 terug, mede onder druk van moederbedrijf Meavita, dat ook in financiële problemen verkeerde. Wel kwam er een verpleger op het complex voor eerstelijnszorg, evenals een fysiotherapeut en een huisarts die op afspraak beschikbaar waren.
Bouwfonds stak 83 miljoen euro in het project. Property Finance wist het project in 2013 voor rond de 5 miljoen euro te verkopen aan een aantal projectontwikkelaars Lubbers en partners Raf Terwindt en Han Lampe uit Nijmegen. Haystack Holding en Orange Avenue Holding blijken echter van de familie van de Zeeuwse porno-ondernemer Gerard C. Familieleden Cornelia Renata C. en Hubrecht Jan C. zijn de bestuurders. De onderhandelaar van SNS, vastgoedbankier Hans A., een van de verdachten rond Buck G. werd op non-actief werd gezet waardoor de verkoop eerst niet door ging. A. kocht de corruptieverdenkingen van het Openbaar Ministerie af met een transactie. Gerard C.is een een ex bankier en buurtgenoot van A. in het Belgische Knokke.
Haystack was in de samenwerking met Orange volgens Haystack-eigenaar Ron L. de ‘projectontwikkelaar en bemiddelaar. Orange was de belegger. Volgens L. is C.’s familiebedrijf Summa pas na de overdracht door SNS van La Cigüeña aan Haystack/Orange ‘aandeelhouder’ geworden van Orange. Bert C. een neef van Gerard C. leidde 30 maart een bewonersvergadering over verbouwingen. Anderen melden dat Frans M., een architect die onder meer het privé-jacht van Gerard C. inrichtte, de verbouwing van La Cigüeña leidt. Gerard C. was grootaandeelhouder van pornoproducent Scala welke hij in 1999 verkocht aan Beate Uhse. De opbrengst stak hij in Summa dat geleid wordt door zijn dochter. C. zou vlak voor de verkoop voor 12 miljoen geschikt hebben met het OM inzake verdenkingen van belastingfraude. 

Multiplan

Het failliete Multiplan, was ook een van de partijen die Property Finance in grote problemen heeft gebracht. Het bedrijf kocht voor 4 miljoen van het geleende geld in plaats van vastgoed dure auto’s, een Beechcraft C90 GT vliegtuig en een Enstrom 480 helikopter. 20 miljoen euro werd uitgegeven aan ongerechtvaardigde dividendbetalingen. Multiplan ging ten onder aan het mislukte winkelcentrum Belval  in Luxemburg. Belval kwam daarna voor 100% in eigendom van SNS. De juridische strijd tussen de Belgische en Nederlandse curatoren van Multiplan over het eigendom van de toestellen, die samen getaxeerd zijn op ruim 1,5 miljoen dollar duurde 5 jaar. De Nederlandse curator heeft uiteindelijk opdracht gegeven om de toestellen te veilen.

Verkoop of beursgang SNS

De Staat nam via NLFI voor 2,7 miljard euro alle aandelen SNS Bank van SNS Reaal over.

SNS Bank NV is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren die zich nadrukkelijk richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het productaanbod bestaat uit twee kernproductgroepen: hypotheken, en sparen en beleggen. SNS Bank N.V. heeft een balanstotaal van circa 65 miljard euro en heeft ongeveer 3.200 medewerkers (fte’s). In 1817 werd de eerste Nederlandse spaarbank opgericht als Nutsspaarbank. De SNS als organisatie ontstond in 1987 door een fusie van twee van de Gelders-Utrechtse Spaarbank en Spaarbank Limburg tot de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS). In 1990 sloten zich opnieuw enkele regionale banken aan. SNS Bank NV noemt zich vanaf v2017 Volksbank NV. Alle merken behouden hun eigen koers en marktpositie. Het nieuwe logo  werd 27 september 2016 door minister Jeroen Dijsselbloem onthuld. De naam past alvast bij de ambitie van de SNS om een Nutsbank te worden. Maar niet voordat alle onderzoeken zijn afgerond inzake de “boekhoudfout” van 700 miljoen bij SNS Reaal. Er loopt een intern onderzoek, een extern onderzoek door PwC in opdracht van de commissarissen van de bank-verzekeraar, een intern onderzoek door het ministerie, een analyse door de Rijks Auditdienst en de Landsadvocaat moet tenslotte beoordelen of er juridische vervolgstappen genomen moeten worden.  Er bleek 700 euro miljoen minder kapitaal te zijn dan dat er was geboekt. Het verschil ontstond door een fout ingeboekte oude interne lening binnen de groep, van de bank aan de verzekeraar. Dat is over vele jaren onterecht meegeteld bij de solvabiliteit. Zowel De Nederlandsche Bank als de accountants hadden de fout niet opgemerkt. Het onderzoek van PwC is inmiddels afgerond en Dijsselbloem heeft hiervan op 3 juni een afschrift ontvangen. Het onderzoek door PwC heeft langer in beslag genomen doordat PwC van oordeel was dat uitvoeriger onderzoek wenselijk was.

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam bepaalde dat voormalige aandeelhouders om een gerechtelijk onderzoek mochten vragen ten aanzien van mogelijk wanbeleid bij de bank en verzekeraar en dit werd in hoger beroep op 4 november 2016 nog eens bevestigd. Het onderzoek moest een eerste stap zijn richting compensatie voor gedupeerde beleggers. Eind februari 2016 benoemde de Ondernemingskamer drie experts die het onderzoek moesten gaan leiden. Dat waren Henk Oosterhout van waarderingsbureau Duff & Phelps, Machiel Jansen Schoonhoven van zakenbank NIBC en oud-curator Louis Deterink. De drie onderzoekers ontvingen voor hun werkzaamheden alvast een voorschot van 1,9 miljoen euro. Het ministerie van Financiën probeert nu via de Ondernemingskamer Amsterdam het gemaakte deskundigenrapport over de waarde van SNS Reaal, voor de gedupeerde ex aandeelhouders geheim te houden.  De uitkomsten worden als het aan het ministerie van Financiën ligt geheim gehouden om te voorkomen dat bedrijfsgevoelige informatie bekend wordt.

SNS had van DNB destijds nooit goedkeuring mogen krijgen voor de slechte en risicovolle overname van de portefeuille Property Finance van ABN Amro. Ook heeft DNB niets gedaan met het feit dat Property Finance zaken deed met klanten die banden hadden met criminelen. Het ministerie van Financiën heeft net als de DNB te laat opgetreden en in een te laat stadium contact met de Europese Commissie gezocht. Accountantskantoor Ernst & Young was medeverantwoordelijk omdat de gehanteerde waarderingssystematiek niet voldeed aan de eisen van de Europese Commissie. De overheid investeerde in totaal 6,25 miljard euro in de redding van SNS Reaal. 

SNS schrapt naar verwachting 800 tot 900 voltijdsbanen en wil ongeveer 100 miljoen euro aan kosten besparen.

Fugro en Boskalis

Fugro

Fugro heeft de Noor Øystein Løseth benoemt tot de nieuwe bestuursvoorzitter en de opvolger van Paul van Riel. Løseth (1958) was in het verleden onder meer de topman van het Zweedse energieconcern Vattenfall. Fugro hield hiervoor op 14 december een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Løseth is vanaf 1 januari toegetreden tot het bestuur van Fugro en nam op 26 april de functie van de aftredende Van Riel over.

Fugro uit Leidschendam is een internationale dienstverlener in het verzamelen en interpreteren van gegevens van het aardoppervlak en onderliggende lagen en adviseert en ondersteunt bedrijven bij infrastructurele ontwikkelingen. Het bedrijf groeide uit tot een organisatie met zo’n honderdtwintig ondernemingen in bijna zestig landen. Fugro is opgericht in 1962 en is met bijna 12.500 medewerkers vooral werkzaam voor de olie- en gasindustrie, de bouw, de mijnbouw en overheden. De activiteiten zijn ondergebracht in drie divisies: Geotechniek, Survey en Geoscience. Op 27 november 2017 werd bekend gemaakt dat Fugro samen met Waterschap Aa en Maas en Deltares met de Innovatieve doorlatendheidssondering voor dijkverbeteringen, de winnaar is van de Waterinnovatieprijs 2017 in de categorie Waterveiligheid.

Orderportefeuille

Fugro heeft een opdracht gekregen van Guangzhou Marine Geological Survey (GMGS) voor bodemonderzoek in de Zuid-Chinese Zee ter waarde van 40 miljoen dollar. Voor 7,7 miljoen dollar werd van de Indiase staatsolie- en gasmaatschappij ONGC een driejarig contract verkregen voor offshore bodemonderzoek. De opdracht, die voor de derde achtereenvolgende keer aan Fugro is gegund, betreft bodemonderzoek voor de Indiase west- en oostkust. Voor zeebodemonderzoek in Mexico van het nationale oliebedrijf Pemex werd een contract getekend met een waarde van circa 10 miljoen dollar. Ook werd een contract binnengehaald in de Verenigde Staten en voor het Deense energieconcern Ørsted, het voormalige Dong Energy gaat Fugro bodemonderzoek doen voor twee grote offshore windmolenprojecten, voor de kust van Massachusetts en voor de kust bij New Jersey. In Noorwegen mag het bedrijf bodemonderzoek verrichten rond een groot snelwegproject langs de Noorse kust. Met de opdracht die een jaar gaat duren is een orderbedrag gemoeid van zo’n 6,4 miljoen euro.

Fugro had  in 2017 een flink lagere omzet en de  winstmarge daalde aanzienlijk. In 2016 daalde de omzet al naar bijna 1,8 miljard euro, van ruim 2,3 miljard euro in 2015. Het verlies in 2016 bedroeg circa 309 miljoen euro. Er werd vanwege het negatieve resultaat geen dividend uitgekeerd over 2016. Fugro boekte over 2014 een verlies van 457,6 miljoen euro en in 2015 kwam ondanks alle ingrepen en reorganisatie het verlies uit op 373 miljoen euro. 

Fugro heeft voor 100 miljoen euro aan achtergestelde converteerbare obligaties geplaatst met een looptijd tot 2024. Met de opbrengst moeten Amerikaanse schuldeisers vervroegd afgelost worden. In oktober 2016 gaf Furgo ook al een converteerbare obligatie uit van 190 miljoen euro met een looptijd tot 2021. Fugro aandelen gingen begin juli maar liefst 8,2% omlaag nadat ABN Amro deze op de verkooplijst had gezet met een fors verlaagd koersdoel van € 16 naar € 11. Analisten bij de bank menen dat de balans van Fugro nog steeds te zwak is en een aandelenemissie in de toekomst noodzakelijk zal zijn.

Asia Pacific Subsea Services zou worden verkocht aan Shelf Subsea voor 14 miljoen euro, maar dat ging uiteindelijk niet door. Het bedrijfsonderdeel wordt nu opgenomen in de Marine-divisie in afwachting van mogelijke andere samenwerkingspartners. Het verzorgen van vluchten bij het onderdeel Survey wordt voortaan uitbesteed en de offshore vloot werd flink ingekrompen.  Twee schepen werden te gelde gemaakt door een lease-back-constructie voor zo’n 100 miljoen euro. Zowel de Fugro Scout als de Fugro Voyager zijn verkocht aan Icon Investments en zijn voor vijf jaar weer terug geleased.  De verdere bezuinigingen en verkoop van onderdeel Asia Pacific Subsea Services zijn hard nodig om het bedrijf te redden.  

Er gaan naar verwachting de komende tijd nog honderden banen verloren, bovenop de 1.577 die al eerder verdwenen. De ontslagen vallen vooral bij de divisies Subsea Services en Geotechnical. In totaal is het personeelsbestand de laatste twee jaar met 15 procent gedaald.De netto schuld bedraagt 1,6 keer het bruto bedrijfsresultaat. 

In 2002 realiseerde Fugro nog een omzet van 945 miljoen euro en deed in 2003 meerdere acquisities:  Oceanor Holdings ASA, Foundation Engineering Services Ltd. en Petcom Inc., Volumetrix, Svitzer Ltd., Svitzer Surveys. SeiScan GeoData en tot slot Thales Geosolutions.

Thales Geosolutions maakte onderdeel uit van de Thales Groep met 65.000 medewerkers en een omzet van ruim 10 miljard euro. Dochterbedrijf Geosolutions telde meer dan tweeduizend medewerkers. Fugro financierde de deal met een overbruggingskrediet. Verder verhoogde Fugro zijn belang tot honderd procent in het Nigeriaanse Prodec-Fugro Ltd. en het Indiase Fugro-KND Geotech Ltd.

Fusies, joint ventures, management buy-outs en overnames zorgden steeds voor een toenemende omzet. Tot 2008 floreerde het bedrijf nog en werd zelfs de Noorse branchegenoot Geolab Nor overgenomen.

Paul van Riel heeft sinds november 2012 voor 1.883.301 euro per jaar het voorzitterschap van de raad van bestuur overgenomen van Arnold Steenbakker die al na elf maanden plotseling naar Stork vertrok. Eigenlijk zou Van Riel maar twee jaar bij Fugro blijven. In 2001 trad hij in dienst nadat hij zijn eigen bedrijf Jason, dat software levert voor het analyseren van oliereservoirs aan Fugro had verkocht. In 2012 verkocht Fugro Jason weer.

Steenbakker en de raad van commissarissen hadden een onoverbrugbaar verschil in visie op het te voeren beleid. Arnold Steenbakker werkte sinds 2001 bij Fugro. Hij was aanvankelijk als Chief Operating Officer (COO) verantwoordelijk voor de landactiviteiten van de divisie Geotechniek. In 2012 volgde hij Klaas Wester op als CEO. In mei 2013 vindt nog een bestuurswisseling plaats. Jakob Ruëgg ging met pensioen en werd opgevolgd door Steve Thomson en Mark Heine.

Gert Jan Kramer was grootaandeelhouder en commissaris en verkocht vlak voor de teloorgang de helft van zijn aandelen voor 25 miljoen. Hij was bestuursvoorzitter van Fugro van 1983 tot 2005 en fungeerde van 2006 tot oktober 2014 als lid van de Raad van Commissarissen. Volgens Kramer gebeurde de verkoop op verzoek van de bank.

Begin 2014 stapte commissaris Frans Cremers op omdat hij CFO André Jonkman niet competent achtte. Cremers wilde het ontslag van Jonkmans maar kreeg hiervoor geen steun van onder andere Kramer en president commissaris Schreve. Cremers besloot daarop zijn commissariaat te staken.

Het grootste deel van de geoscience activiteiten werd eind januari 2013 voor 1,2 miljard verkocht aan de Franse concurrent CGGVeritas. De eerste zes maanden van 2014 was er een nettoverlies van 267,7 miljoen bij een omzet van 1,2 miljard euro. De winst verdampte doordat er bijna 350 miljoen euro moest worden afgeschreven op de exploratie- en bodemonderzoeksactiviteiten. Om de kosten de baas te blijven wordt de capaciteit van de vloot teruggebracht, is de aanschaf van een onderzoeksschip uitgesteld en wordt het verliesmakende onderdeel Aerial Mapping, dat vanuit de lucht overzichtskaarten maakt, gereorganiseerd.

De omzet groeide in 2014 naar 2,6 miljard euro, maar na een nettoverlies van 457,6 miljoen euro besloot Fugro om het belang in onderdeel Seabed Geosolutions te verkleinen en zoekt sindsdien naar een samenwerkingspartner voor Subsea Services. Eventueel worden ook de onderzeese activiteiten deels of geheel verkocht voor naar verwachting circa 400 miljoen euro. Mogelijke kopers zijn Oceaneering, Harkand, Bibby Offshore, DeepOcean, KKR en Carlyle. Fugro wil zich focussen op de activiteiten van de onderdelen Geotechnical en Survey.

De multi-client databibliotheek ter waarde van 427 miljoen, met hoge kwaliteit 2D en 3D seismische gegevens voor het zoeken naar olie en gas is voor ongeveer 100 miljoen euro in contanten verkocht aan het Noorse bedrijf Spectrum.  De belangen in bepaalde projecten in Australië, via een overeenkomst met Finder Exploration bleven buiten de deal.

MH370

Fugro zocht heel lang vergeefs naar het verdwenen vliegtuig MH370 van Malaysia Airlines. Maleisië en Australië waren overeengekomen om tot mei de zeebodem af te laten zoeken en betaalden 85 miljoen euro voor vier gespecialiseerde schepen, waarvan er drie van Fugro zijn om 60.000 vierkant kilometer te kunnen doorzoeken. In het zuidelijk deel van de Indische Oceaan werd op meerdere plekken rond deze oceaan, die zich uitstrekt van Australië tot Oost-Afrika op kusten wrakstukken gevonden. De zoektocht naar het vliegtuig is inmiddels gestaakt. De Boeing 777-200ER van Malaysia Airlines verdween in maart 2014 van de radar en had 239 passagiers aan boord. Het vliegtuig werd niet gevonden, maar wel spoelden er ook wrakstukken aan op de zuidoostkust van Afrika en het eiland Réunion. Aan de hand van radar- en satellietgegevens werd vastgesteld dat het vliegtuigen nog zeven uur heeft doorgevlogen en vermoedelijk in de Indische Oceaan is gestort. Tijdens de speuractie werd vergeefs meer dan 120.000 vierkante kilometer van de oceaanbodem afgezocht, op duizenden kilometers afstand van Australië. De zoektocht duurde ruim duizend dagen en kostte zo’n 127 miljoen euro. Op dit moment heeft het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity op basis van no cure no pay de opdracht overgenomen en het vaartuig, Seabed Constructor naar het vindgebied gestuurd. Binnen negentig dagen willen zij het wrak of de zwarte dozen vinden. Directeur Oliver Plunkett  verklaarde dat de zoektocht van start gaat op 17 januari 2018. Het zoekschip Seabed Constructor beschikt over acht autonome onderwatervoertuigen (AUV’s), die op de oceaanbodem kunnen zoeken naar informatie.

Boskalis

Toen het aandeel Fugro begin november 2015 nog maar 8,93 euro waard was stapte Boskalis in en kocht 14,8 procent extra aandelen, waardoor ze een totaalbelang verwierven van 28,6 procent. Precies een jaar later eind november 2016 verkleinde Boskalis het belang naar 24,9 procent. Uiteindelijk stapte het bedrijf eind februari 2017 helemaal uit de aandelen Fugro. Boskalis wilde Fugro met een kort geding op 17 maart 2015 dwingen om een van de beschermingsconstructies van de onderneming als stempunt op te nemen in de aandeelhoudersvergadering van 30 april maar verloor de zaak. CEO Paul van Riel vreest dat Fugro zo goed als alle omzet kwijtraakt, als het onderdeel zou worden van een grote aannemer als Boskalis die alle gebieden van Fugro afdekt. Boskalis die in de eerste helft van 2015 de nettowinst nog met 21 procent zag stijgen tot 306,5 miljoen euro kwam door de lage olieprijzen in zwaar weer en zag de omzet zowel bij de baggeractiviteiten, de sleepdiensten als de dienstverlening aan de olie-industrie dalen. De winst van Boskalis is in het eerste halfjaar van 2016 gehalveerd naar 147,5 miljoen euro en de omzet daalde met een kwart naar 1,17 miljard euro. Sinds 1 januari is de koers met bijna 14% gedaald. Wereldwijd werken er bij Boskalis ruim 8.200 mensen. Met een vloot van zo’n 4000 vaartuigen is Boskalis actief in 75 landen. De komende twee jaar wil het bedrijf 24 vaartuigen uit de vaart nemen en wereldwijd 650 banen schrappen waarvan 150 in Nederland. Voor 2016 schrijft Boskalis in totaal 840 miljoen euro af op goodwill en de schepen van Dockwise, vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden in de offshore-energiesector en de zwakke vooruitzichten. Dit betreft voor ruim 365 miljoen euro een afwaardering op schepen, ruim 380 miljoen euro op goodwill en circa 90 miljoen euro op het onderdeel Smit Lamnalco. Er verdwijnen 230 banen op het hoofdkantoor om de kosten met 30 tot 35 miljoen euro drukken. Eerder werd gekeken hoe de kosten op het hoofdkantoor in Papendrecht konden worden verlaagd. Vorig jaar sneed Boskalis ook al in het personeelsbestand. Toen werd een deel van de schepen verkocht en er verdwenen 650 banen, waarvan 150 in Nederland. Een deel van de 230 banen zou worden opgelost via natuurlijk verloop en herplaatsing, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. In totaal werken er bij Boskalis zo’n 11.700 werknemers, waarvan 1400 op het hoofdkantoor. Dit jaar daalde de koers met 4 procent. Boskalis gaat voor 2017 uit van een verdere daling van de omzet en een verdere druk op de winstgevendheid in 2017.  Over 2016 daalde de omzet met 20 procent tot 2,6 miljard euro. Het nettoresultaat sloeg om van plus 443 miljoen euro positief tot 562 miljoen euro in het rood. Dat kwam mede door een afboeking op goodwill en schepen van 748 miljoen euro. Voor circa 40 miljoen pond werd medio 2017 het bedrijf Gardline aangekocht inclusief schulden. De jaaromzet van Gardline ligt tussen de 60 en 70 miljoen pond.  Het in 1969 opgerichte Gardline is een familiebedrijf met circa 750 mensen in dienst. De vloot bestaat uit 15 onderzoeksschepen en 25 kleinere vaartuigen. De belangrijkste vestigingen bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, maar het bedrijf heeft ook activiteiten in de Verenigde Staten, Brazilië en Singapore. De Constructor, een duikondersteuningsvaartuig dat in bezit was van Hanzevast, werd in november voor € 36 miljoen aangekocht. 

Belangrijke opdrachten bij Fugro

Fugro heeft  opdracht gekregen voor bodemonderzoek bij de wegwerkzaamheden aan de Schotse snelweg A9 voor een contract met een waarde van 1,3 miljoen pond. De werkzaamheden beginnen medio december en duren ongeveer een halfjaar. 

Het contract met US Army Corps of Engineers in St Louis werd opnieuw met vijf jaar verlengd. Het contract loopt al ruim dertig jaar en heeft een maximale waarde van 12,5 miljoen dollar.Van Horizon Nuclear Power gaat Fugro in juli en augustus een locatie onderzoeken bij het Britse eiland Anglesey waar Horizon Nuclear Power een elektriciteitscentrale wil bouwen. Met de werkzaamheden moet een beter inzicht worden verkregen over de geologische omstandigheden op de locatie.

Voor E.On worden stroomkabels aangelegd voor de 116 turbines tellende Rampion Offshore Wind Farm zo’n 13 kilometer buiten de kust van het Engelse Sussex. De installatie wordt in twee fases in 2016 en 2017 uitgevoerd en naar  verwachting in 2018 afgerond.

Van het Noorse PGS kwam de opdracht om in drie jaar tijd de hele seismische vloot van PGS van GPS satellietnavigatiesystemen te voorzien.

Van de Noorse Public Roads Administration (NPRA) kwam een opdracht ter waarde van 111 miljoen NOK voor milieu-metingen in verband met de geplande Coastal Highway (Route E39). De NPRA doet in opdracht van de Noorse regering planning en onderzoek naar de verbetering van de kwaliteit van de E39, die momenteel bestaat uit 7 fjord overtochten door veerboten. Fugro kreeg ook opdracht om voor ongeveer 3,8 miljoen euro meer bodemonderzoek te doen in de Barentsz zee in Noorwegen als vervolg op eerder onderzoek dat Fugro al sinds 2006 deed. 

Van Esso Exploration and Production Guyana Limited worden offshore werkzaamheden verricht voor de West-Australische kust in opdracht van BHP Billiton. De werkzaamheden aan zes verschillende olievelden in circa 200 meter diep water beginnen in mei.

Voor BG International Limited Sucursal Honduras wordt bodemonderzoek verricht langs de kust van de Hondura Caribbean. Als onderdeel van BG’s licentie onderzoeksverplichtingen wordt de bodem gescand, getest en geanalyseerd om potentieel koolwaterstof te kunnen winnen. Fugro’s moderne 65 meter schip MV Fugro Brasilis is in juli met het onderzoek begonnen.

Fugro gaat daarnaast voor SP Energy een elektriciteitsnetwerk van hoogspanningskabels van het nutsbedrijf monitoren en de Roames-service implementeren voor een elektriciteitsnetwerk van ruim 13.000 kilometer in Schotland en Wales.

Samen met Cross Group werd een contract gekregen voor werkzaamheden aan oliebronnen in de Golf van Mexico. De twee bedrijven gaan zich bezighouden met zogeheten ‘well intervention’-activiteiten. (dempen van boorputten).

Er kwamen drie opdrachten voor het graven van sleuven voor kabels voor de olie- en gasindustrie in de Noordzee. In opdracht van Subsea 7 zal Fugro zijn Q1400-systeem inzetten bij het Maria-project van Wintershall in het Noorse deel van de Noordzee en het bedrijf is bezig voor EMAS CHIYODA Subsea bij het Ivar Aasen-project van Det norske. De Q1400 trencher wordt ingezet bij het Britse herontwikkelingsproject BP ETAP voor Bibby Offshore.

Van ONGC werd een onderzoeksopdracht in India gekregen voor een geotechnisch bodemonderzoek voor de oostkust van India met een waarde van circa 26 miljoen dollar. Het onderzoek met het diepbodem onderzoeksschip Fugro Voyager moet leiden tot ontwerp en plaatsing van installaties voor de exploitatie van het betrokken olieveld.

Van de Nederlandse Overheid kwam een opdracht om bodemonderzoek te doen naar het toekomstige offshore-windmolenpark bij Borssele en om samen met ingenieursbureau Sweco voor de gemeente Amsterdam civieltechnisch advies te geven bij de gebiedsontwikkelingen IJburg 2, Zeeburgereiland en Overamstel. Daar moeten de komende jaren bij elkaar minstens 50.000 nieuwe woningen worden gebouwd. De twee bedrijven zijn al begonnen met de voorbereiding van hun werkzaamheden. Het contract loopt tot april 2021, met de optie tot verlenging met vier keer een jaar. De waarde van deze opdracht wordt geschat op circa 1 miljoen euro per jaar.

Voor oliebedrijf Total worden onder meer twee op afstand bestuurbare onderwaterrobots ingezet in uruguay.

Terug naar nieuwsblogoverzicht