Beleggings- en participatiemaatschappijen

Greenfield

John Arthur Fentener van Vlissingen (1939) is een zakenman uit de reiswereld met een kapitaal van circa 9.2 miljard in BCD Holdings N.V. Met een omzet van 28 miljard dollar in 2017 en zo’n 14.500 werknemers is BCD Group het grootste zakenreisbureau ter wereld. Hij richtte de beleggingsmaatschappij ‘Noro Group of Companies’ op met fondsen en beleggingen in Europa en Noord-Amerika. In 1986 richtte hij BCD op en in 1987 kocht hij WorldTravel Advisors. In 1999 fuseerde WorldTravel Advisors met BTI Americas en sindsdien heette het WorldTravel BTI totdat ze werden overgenomen door het Duitse BCD Travel. In 1995 stootte zijn exclusieve beleggingsfonds Noro zijn venture capital-fondsen af. De fondsen, die een omvang hadden van circa een half miljard gulden werden daarna beheerd door vennootschap Greenfield Capital Partners. De Noro Group of Companies in Zeist, heeft onder dwang een rapport met bezwarende gegevens over Fentener van Vlissingen vrijgegeven en over het investeringsbeleid van Noro-Properties in 1989, één van de overkoepelende fondsen van Noro Group. John Fentener van Vlissingen trok zich terug, maar hield wel een minderheidsbelang in de nieuwe onderneming. Directievoorzitter bij Noro was J. Krant van Kempen en de directeur was Floor Mouthaan. Noro probeerde al geruime tijd om de eigen organisatie te ontmantelen. Aandeelhouders verweten Fentener in 1991 persoonlijke verrijking en belangenverstrengeling. Nieuw kapitaal kon daarna nauwelijks worden aangetrokken, omdat de naam Noro besmet was geraakt. Daarop werd besloten de organisatie te ontmantelen. Eerst zou het vastgoed worden afgestoten en daarna zou het venture capital worden verzelfstandigd. Noro slaagde er echter niet in tot overeenstemming te komen met het vastgoedfonds VIB dat interesse had getoond voor de vastgoedportefeuille van Noro. Na een wederzijds boekenonderzoek, waarbij Noro ook de Amerikaanse portefeuille van VIB doorlichtte, besloot Noro af te zien van de verkoop. Noro verkocht daarna Nuts-Noro Groei Rendement, waarin particulieren 36 miljoen hadden belegd, via VSB Mix Fund. Het nieuwe Greenfield, waarvan de directie in handen bleef van Floor Mouthaan en R. van den Heuvel, benadrukten dat deze niets meer met het oude Noro te maken heeft. John Fentener van Vlissingen had echter nog wel een minderheidsbelang van circa 20 procent in Greenfield. Hij heeft op dit moment via zijn vennootschap NMAS aandelen van de management-maatschappij, die het beheer voert over de fondsen. De effectenbank Kempen werd aandeelhouder in Greenfield. Eerder voerden Kempen en Noro gezamenlijk de directie over de beleggingsmaatschappij Tolsteeg en was Noro lange tijd aandeelhouder van de effectenbank. De aandeelhouders wisten nog niet van de verkoop af. In 1995 ontstond Greenfield Capital Partners door middel van een Management Buy-Out. Na de verzelfstandiging ging Greenfield Capital Partners zich richten op private equity. Greenfield heeft vanaf 2016 haar businessmodel gewijzigd in een ‘open-end’ structuur door middel van een investeringscoöperatie, die geen limitering in looptijd kent en die zich richt op technologische, B2B en industriële bedrijven. De aandeelhouders willen een rapport over Fentener van Vlissingen gebruiken om een procedure te beginnen. Zij claimen een schadevergoeding van 59 miljoen dollar. In het rapport wordt Van Vlissingen beticht misbruik te hebben gemaakt van voorkennis. Ook zou hij hebben geschoven met belangen tussen Noro-onderdelen en daarbij extra provisies hebben opgestreken. Tot dan toe hing de samenstellers van het rapport een dwangsom van 5 miljoen gulden boven het hoofd, indien zij hun geheimhoudingsplicht zouden schenden. Het Utrechtse automatiseringsbedrijf Conclusion, van de familie Fentener van Vlissingen, nam onlangs MyBrand, een SAP-dienstverlener met drie vestigingen in Nederland over. Conclusion werd twee jaar geleden al overgenomen door NPM Capital. Door de aankoop van myBrand groeit Conclusion naar ruim 200 miljoen euro omzet met circa 1700 medewerkers. 

Floor Mouthaan de ex directeur van Greenfield Capital Partners moest 30 miljoen euro terugbetalen in de nasleep van Marcel Boekhoorns fameuze Telfort-deal. In juni 2005 maakte Telfort bekend dat ze voor ruim 1 miljard euro waren verkocht aan KPN. Marcel Boekhoorn kocht in november 2003 Nethave voor 157 miljoen euro uit Telfort en het Greenfield-fonds nam een belang van ruim 23% in het investeringsvehikel waarmee Boekhoorn in Telfort zit. Clemens Vehmeijer en Peter Vervest waren vanaf het begin bij Nethave betrokken. Toch leggen Vehmijer en Vervest met hun investeringsvehikel D-Age beslag op € 130 miljoen uit de Telfort-deal. Vehmeijer en Vervest vonden dat zij recht hebben op een deel van de opbrengsten uit de lucratieve Nethave-participaties, omdat zij met Floor Mouthaan een zogenaamde co-investeringsafspraak hadden. Een rechter gaat hier eind 2007 in mee en kent D-Age € 18,2 miljoen toe als winstdeel van de verkoop van Canal+ Zowel Nethave als D-Age gingen in beroep, waarna in een schikking het bedrag oploopt tot €30 miljoen. Nethave maakte het bedrag over, maar ontdekte begin 2009 dat Vehmijer op de dag dat de co-investerings afspraak bij de notaris wordt vastgelegd drie ton overmaakte op de rekening van Mouthaan en later nog eens drie ton. De Nethave-advocaat melde dat Mouthaan als getuige op zijn minst is beïnvloed. Nethave vernietigde daarop de schikking en vorderde de 30 miljoen terug van Vehmeijer, Vervest én Mouthaan. Vehmeijer en Vervest hoefden van de rechter niets terug te betalen aan Nethave, Mouthaan wel. terwijl het geld niet naar hem maar naar D-Age waren gegaan. 

Lion Capital

Lion Capital is onder andere (sinds 2007)  eigenaar van de HEMA. De leningen die daarvoor werden afgesloten werden op de balans van de Hema gezet waardoor er hoge renteafschrijvingen zijn. In 2015 ging het om 55 miljoen euro.

Robeco Asset Management

Het Rotterdamse Robeco heeft 260 miljard euro aan vermogen onder haar beheer en is eigendom van het Japanse Orix. Gilbert van Hassel is de nieuwe directeur en opvolger van Leni Boeren, als opvolger van Leni Boeren. Van Hassel werkt al dertig jaar in vermogensbeheer, onder andere bij ING Verzekeringen, ING Asset Management en JPMorgan.

Value8

Participatiemaatschappij Value8 van Peter Paul de Vries ontving na de beursgang van modewinkelketen Miss Etam een belang van 23 procent in R&S. De kleine aandeelhouders van Dico zagen hun belang verwateren van 10 tot 2,5 procent. Bijna driekwart van de aandelen kwamen in bezit van FIPH, een investeringsvehikel in handen van Van de Schoor. FIPH heeft van investeerders als FNG voor de overname een lening van ruim 14 miljoen euro gekregen. Volgens het halfjaarverslag van Value8 waren er in 2015 diverse desinvesteringen van de groepsmaatschappijen voor maar liefst 6,5 miljoen euro. Value8 heeft dus een aantal dochterondernemingen verkocht maar niet bekend is of R&S hierbij zit. Value8 heeft wel een flink kleiner belang in R&S Group gemeld. Value8 meldde een kapitaalbelang van 2,57 procent met eenzelfde stemrecht en op 5 januari dit jaar was dit nog 22,67 procent met een dito stemrecht. Het verplichte bod op NedSense wordt afgerond. Bij het sluiten van de aanmeldingstermijn op 15 september zijn 141.271 aandelen NedSense aangemeld. Dat komt overeen met 0,47 procent van het geplaatste kapitaal. Samen met de al gehouden stukken NedSense komt het belang van Value8 uit op 66,31 procent van het geplaatste kapitaal. De notering van NedSense blijft bestaan. De Vries koopt failliete bedrijven om ze daarna door te kunnen verkopen Om deze bedrijven in stand te houden, wordt er kapitaal geïnvesteerd. Sinds 2009 is er bij Value8 elk jaar een aandelenemissie geweest. Het aantal uitgegeven aandelen is gestegen van 0,6 miljoen naar 8 miljoen. Value8 heeft van de opbrengst een meerderheidsbelang genomen in Ceradis en verhoogde het aandelenbelang van 33 naar 55 tot 60 procent. Ceradis, een spin-off van de Wageningen Universiteit, ontwikkelt milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. Ook alle resterende aandelen (30%) van industrieel kaasverwerker Prika werden aangekocht. 

 

CategorieënBVS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *