ABN AMRO

 

De Italiaanse bank UniCredit zou volgens geruchten ABN AMRO willen overnemen. ABN AMRO schrapte eerder zo’n 250 banen bij zijn zakenbank en verlaagd de kosten met 80 miljoen euro, omdat de tak als geheel de winstdoelstellingen niet haalde. De zakenbank, oftewel de Corporate & Institutional Bank (CIB), houdt zich onder meer bezig met het financieren van de scheepvaart en de energiesector en het begeleiden van overnames en beursgangen. Van Dijkhuizen verkleinde ook de raad van bestuur tot drie personen, en vormde daaronder een uitgedund executive committee. De managementlaag daaronder werd eveneens uitgedund, met 30 procent. De private banking-activiteiten in Azië en het Midden-Oosten worden verkocht aan bank- en vermogensbeheerder LGT uit Liechtenstein. De verkoop zou naar verluid meer dan 300 miljoen dollar kunnen opleveren.

De nu 64 jaar oude Gerrit Zalm heeft, een jaar eerder dan gepland, de bank verlaten en is opgevolgd door Van Dijkhuizen die sinds 2013 als chief financial officer bij ABN Amro werkte. Daarvoor vervulde hij als topambtenaar van het ministerie van Financiën deze rol bij NIBC. Chris Vogelzang werd bij deze benoeming gepasseerd en stapte op.

Zalm trad eind 2008 aan en werd een paar maanden later officieel bestuursvoorzitter. Zijn contract werd in 2014 nog met vier jaar verlengd.  Tom de Swaan is formeel benoemd tot nieuwe president-commissaris als opvolger van Olga Zoutendijk. De 72-jarige bestuurder, die commissariaten had bij Ahold, DSM, Glaxo en de Zwitserse verzekeraar Zürich verliet de bank in 2006. ABN heeft in het derde kwartaal van 2017 een 11% hogere nettowinst geboekt van 673 miljoen euro. ABN Amro is bezig om 975 tot 1375 medewerkers af te vloeien om zo structureel 200 miljoen euro per jaar te besparen. De bank had in 2015 in totaal ruim 22.000 werknemers. Daarnaast worden er geen kerstpakketten meer uitgedeeld. Het schrappen van het 70 euro per medewerker kostende jaarlijkse kerstpakket scheelt met het beoogde aantal van bijna 19.954 fulltime medewerkers jaarlijks ruim 1,3 miljoen euro.  Circa dertig van de honderd hoogste managers van ABN Amro hebben 20 maart 2017 te horen gekregen dat er geen plek meer voor hen is. Zij krijgen bij elkaar 11 tot 12 miljoen euro als vertrekpremie mee, gebaseerd op maximaal een jaarsalaris of het bedrag dat contractueel eerder is vastgelegd. 

De bank heeft per 1 oktober 2016 wegens “veranderde marktomstandigheden” haar voorwaarden om vanaf die tijd negatieve rente te kunnen berekenen over de zakelijke rekeningen gewijzigd. Dit geldt voor zowel betaal- en spaarrekeningen. Ook worden circa 15.000 particuliere klanten die permanent buiten Europa wonen en hun bankdiensten in Nederland afnemen geloosd. Daarbij zitten ook veel geëmigreerde gepensioneerden. Expats zijn uitgezonderd. Ongeveer een kwart van hen heeft de Nederlandse nationaliteit. Ook stopt de bank met investeringen in de tabaksindustrie. 

De bank gaat samen met ING, het Noorse Statoil, Shell, BP en grote handelshuizen een blockchain handelsplatform ontwikkelen voor de handel in energie. Het nieuwe platform moet zorgen voor een veilige realtime afhandeling van transacties en wordt met een open-source toegankelijk voor alle gebruikers. Het platform is naar verwachting tegen het einde van 2018 operationeel.

ABN AMRO en OVG Real Estate werken samen aan de herontwikkeling van leegstaande panden en bouwen momenteel ruim 50.000 vierkante meter commercieel vastgoed om. Voor de financiering van dit project is de eerste officiële green loan, ofwel groene lening, van ABN AMRO ontwikkeld.

Onregelmatigheden

ABN AMRO Belgie blijkt zaken te doen met de Israëlische diamantmiljardair Daniel Steinmetz die al jaren met witwassen in verband word gebracht vanwege zakenpartners en zijn broer Beny die in Guinee bij een omkopings- en corruptieschandaal betrokken is.
Ook de Portugees Hélder Bataglia dos Santos doet zaken bij ABN AMRO. Hij werd vorig jaar aangeklaagd voor witwassen en valsheid in geschrifte in een corruptieschandaal rond de Portugese oud-premier José Sócrates.

ABN AMRO heeft niet op tijd transacties gemeld aan De Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM legde hiervoor twee bestuurlijke boetes op. ABN AMRO Bank kreeg een boete van 400.000 euro. De clearingdivisie van ABN AMRO moet 500.000 euro betalen. 

De bank schorste kort zo’n negentig medewerkers nadat uitkwam dat zij de handtekeningen van klanten hadden gekopieerd om zo hypotheekdossiers af te kunnen sluiten. De offertes van de bank aan de klanten weken in de betreffende dossiers af van eerder verstrekte adviezen van de adviseurs of waren incompleet. De vervalste handtekeningen moesten pretenderen dat een verbeterde advies werd gegeven en besproken. Het grootste deel van de hypotheekadviseurs is na enkele weken al weer aan het werk. Ze zijn berispt en ontvangen geen prestatiebonus over dit jaar. Een kleine groep adviseurs werd ontslagen. De bank heeft toezichthouders DNB en AFM geïnformeerd en alle hypotheekdossiers vanaf 2013 doorgelicht.

Bert Meerstadt trad in april af als commissaris bij ABN Amro nadat zijn naam net als de bank zelf was opgedoken in de Panama Papers. ABN fungeert met minimaal zes dochterbedrijven als aandeelhouder van 25 (verborgen) bedrijven op de Britse Maagdeneilanden. Zeker vijf van de vennootschappen van de omstreden Israëlische zakenman Beny Steinmetz hebben rekeningen bij de ABN AMRO die in 2014 ook 36 miljoen euro krediet aan een van deze (BSGR) vennootschappen verleende, te weten diamantbedrijf Diacore van Beny’s broer Daniel Steinmetz en zakenpartner. Steinmetz kocht met behulp van steekpenningen voor 60 miljoen de concessie voor een grote ijzerertsmijn en verkocht daarna de helft voor 500 miljoen. Tegen Steinmetz lopen corruptieonderzoeken in onder meer Zwitserland en de VS.

ABN AMRO Dubai hielp Indiase klanten met het opzetten van vennootschappen, verzorgde hun administratie en liet ze vermogensrekeningen openen. ABN moest negen betrokken medewerkers van het kantoor in Dubai ontslaan. Van De Nederlandsche Bank kreeg de bank een boete van 625.000 euro en van de Dubai Financial Services Authority kwam een boete van 640.000 dollar.

Een relatiemanager van ABN AMRO Clearing Bank (AACB) wordt verdacht van witwassen en belastingfraude. De bankmanager bleek twee villa’s te bezitten in Putten waar geen hypotheek op rust en hij bleek in de laatste week van 2014 voor 4,6 miljoen euro aan vastgoed te hebben gekocht. Het OM heeft beslag gelegd op de persoonlijke onroerende goederen van de relatiemanager en de zakelijke bezittingen van zijn investeringsmaatschappij Scarlet Holding bv.

ABN Amro accepteerde als belangrijkste schuldeiser een onderhands bod van 750.000 euro voor het recreatiepark Camping De Bergvennen in Lattrop. ABN besloot om de 14 hectare grote camping executoriaal te verkopen omdat Bergvennen Recreatie bv niet aan de betalingsverplichtingen zou hebben voldaan. Vlak voor de veiling accepteerde de ABN Amro het “onderhands bod” van Scarlet bv. Scarlet Holding, een dochter van Scarlet Caribbean Investments op Curaçao, zou betrokken zijn bij Partrust en daar een grote rol achter de schermen hebben gespeeld en waarbij beleggers 30 miljoen euro kwijt raakten. In de Partrust affaire vervolgde justitie in 2009 drie directieleden wegens het aanbieden van een beleggingsproduct zonder de benodigde vergunning. De belastingdienst en het Openbaar Ministerie proberen nu de geldstromen rond de verdachte manager in kaart te brengen.

Claims

*ABN AMRO ontkent een lopende naheffing van 142 miljoen van de fiscus met betrekking tot de besloten vennootschappen Simba Finance en Pumbaa Finance. 

*Ondernemer Bram Hage van koelvriesopslagbedrijf Partner Logistics heeft bij de bank een claim ingediend van 205,5 miljoen euro omdat zijn succesvolle bedrijf door toedoen van de bank in 2012 failliet ging. ABN Amro zou samen met twee andere aandeelhouders samengespannen hebben om alle aandelen in handen te krijgen om zo het bedrijf met winst te kunnen verkopen voor circa 300 miljoen. Partner Logistics doet in opslag en distributie van diepvriesproducten en heeft zo’n 400 werknemers. Partner Logistics die vaste klanten had als vaste klanten zijn Unilever, Iglo en McDonald’s was al 16 jaar een relatie bij de bank, eerst nog via MeesPierson van Fortis. Die verstrekte tientallen miljoenn krediet omdat het bedrijf een waarde had van minimaal 242 miljoen euro. Toen MeesPierson opging in ABN Amro werd Partner Logistics ondergebracht bij de afdeling bijzonder beheer die de kredieten bevroor en de leningen ineens opeiste waardoor het bedrijf in 2012 failliet ging. De leningen van ABN Amro werden geconverteerd waardoor de bank grootaandeelhouder werd. ABN Amro zou aanzienlijke verliezen hebben geleden door het faillissement en ontkent te hebben aangestuurd op een faillissement om hiermee het bedrijf in handen te krijgen.

*ABN AMRO moet van de rechtbank Amsterdam ruim 925 duizend euro betalen vanwege schending van de zorgplicht. De bank belegde voor de klant onder meer in World Online aandelen waardoor er sinds 2000 flinke verliezen werden geleden. De bank moet ruim 547 duizend euro schade vergoeden die door de verkeerde beleggingen is ontstaan plus de wettelijke rente van ruim 377 duizend euro.

*ABN AMRO schikte met Vestia en betaalt de woningcorporatie 55 miljoen euro voor de afwikkeling van alle derivatentransacties. Daarnaast kreeg de bank van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete van 2 miljoen euro voor het onvoldoende bijhouden van gegevens over rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb).

ABN AMRO werd in 2008 voor 16,8 miljard euro genationaliseerd en kostte de belastingbetaler later nog eens ruim 6,5 miljard. Net als de Rabobank is ook ABN AMRO verwikkeld in allerlei rechtszaken en aanklachten. Klanten die jarenlang in totaal tussen de 30 en 65 miljoen euro te veel hypotheekrente hebben betaald moeten worden terugbetaald. Twee stichtingen wonnen een rechtszaak tegen de bank vanwege de onrechtmatige extra renteopslagen bij euribor-hypotheken. De uitspraak kan voor de bank uitdraaien op een totale schadeclaim van circa drie miljard euro. De bank verloor bij het gerechtshof in Amsterdam ook het hoger beroep. De rechtszaak was onder andere vaangespannen door claimstichting Stop de Banken.

ABN AMRO ging 20 november 2015 via NLFI definitief naar de beurs met een uitgifte van 216 miljoen aandelen. Onder deze beleggers zat vreemd genoeg ook de verkoper NLFI die voor ASR 875.000 aandelen inkocht en hiermee een totaal kapitaalbelang en stemrecht heeft van 80,09 procent. De Bank Nederlandse Gemeente (BNG) werd begin dit jaar om solvabiliteitsredenen door NLFI ook overgeheveld naar ASR en later verkocht. Ten behoeve van de financiering werd ASR Vastgoed Ontwikkeling verkocht aan Meijer Realty Partners (MRP). 

Tijdens en voor de beursgang zijn in het geheim ook gesprekken gevoerd met de veel grotere Scandinavische bank Nordea die een fusie wel zag zittten. Daarbij zou Nordea ook een concreet voorstel hebben gedaan dat door de Nederlandse staat werd stilgehouden en afgewezen. President-commissaris Björn Wahlroos van Nordea zou hierover overleg hebben gehad met Gerrit Zalm en hij wilde ook met minister Jeroen Dijsselbloem spreken. Uit een uitgelekte memo zou blijken dat het NLFI Dijsselbloem zou hebben geadviseerd om de toenaderingspoging van de hand te wijzen omdat de plannen ‘financieel onaantrekkelijk en uiterst risicovol, zo niet praktisch onuitvoerbaar’ zouden zijn.

Morgan Stanley, Deutsche Bank, ABN Amro, ING, Rabo, Merril Lynch, Citi, J.P. Morgan, RBC en Keefe, Bruyette & Woods kregen samen 4,5 miljoen aan bonussen voor de geslaagde beursgang van ABN AMRO. De eerste 23 procent van de aandelen die naar de beurs zijn gebracht leverde € 3,838 miljard op. 

Ruim 240 bankiers ontvingen na de beursgang een variabele bonus omdat de vorig jaar aangenomen bonuswet niet zou gelden voor de toplagen van de bank zolang de Nederlandse staat een belang in de bank heeft. 20 procent van ABN AMRO werd verkocht voor € 17,75 per aandeel. Op basis van deze prijs zou ABN in totaal dus circa 17 miljard euro opbrengen, terwijl deze minimaal € 22 miljard moet opleveren om quitte te spelen. Zalm kocht 11.800 aandelen voor € 15,57 per aandeel en directielid Van Dijkhuizen kocht er 1.650 voor € 16,84 per stuk en later in een andere transactie 5.850 voor € 16,93 per stuk. 16 november werd het Staatsbelang van 77 procent verder afgebouwd naar 70 procent. Daarvoor werden 65 miljoen certificaten van aandelen in de verkoop gedaan, tegen een prijs van 20,40 euro per certificaat en dat leverde 1,3 miljard op. Eind juni 2017 ging een derde pakket aandelen (7%) naar de beurs. Beleggers konden zich per direct inschrijven voor de 65 miljoen certificaten. Het belang van de Nederlandse staat in de bank daalde hiermee naar 63%. De verkoop leverde € 1,5 miljard op. De koers van ABN Amro staat op € 23,64 per aandeel. De opbrengsten van het in 2008 genationaliseerde ABN Amro gaan volgens afspraak naar de aflossing van de staatsschuld. De Staat bezat via NLFI daarna nog 63 procent van de bank. Dit pakket aandelen is met de huidige koers zo’n 13 miljard euro waard. Nu wordt door NLFI nog eens 7% van de aandelen van de hand gedaan. Dat is goed voor € 1,6 miljard. Het gaat om 65 miljoen certificaten van gewone aandelen, samen goed voor 7% van het aandelenkapitaal van de bank. Daarmee neemt het belang van de staat in de sinds de kredietcrisis gesteund bank af van 63% tot circa 56%. Rijkman Groenink, onder wiens leiding ABN Amro destijds werd verkocht aan RBS, Santander en Fortis, is inmiddels adviseur voor een private equityfonds van Wealth Management Partners. Groenink maakte kapitaal  door de verkoop van ABN. Dat leverde hem een bonus op van 26 miljoen euro plus twee jaarsalarissen. 

 

CategorieënBVS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *